Vereniging van Medici in Suriname niet te spreken over uitspraken president en ministers

11
Vereniging van Medici in Suriname niet te spreken over uitspraken president en ministers

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) is niet te spreken over de afkrakende uitspraken over Surinaamse artsen, die gisteren zijn gedaan tijdens de persconferentie door president Desi Bouterse en enkele van zijn ministers. “De persconferentie van de president, gesteund door de betreffende ministers, is naar het gevoel van de Surinaamse arts een regelrechte aanslag op het artsenberoep” aldus de VMS. “Uit alle opmerkingen ter zake blijkt dat de president zeer éénzijdig geïnformeerd is. Zijn opmerkingen komen bij de Surinaamse artsen over als zeer minachtend en beschuldigend. Bovendien riekt de mededeling van de minister van Volksgezondheid naar misleiding” zegt zij in een persbericht.

Lees hieronder het persbericht van de VMS:

De sectie Algemeen Artsen van de VMS heeft nota genomen van de persconferentie van de President van de Republiek Suriname op 02 juli 2019 en voelt zich genoodzaakt om te reageren op een aantal punten alsook om enkele markante opmerkingen gedaan tijdens deze persmeeting te ontzenuwen. 

Allereerst willen wij, het grootste deel van de huisartsen in Suriname, onze teleurstelling, sterker nog onze verbittering uitspreken over deze aanval van onze goed opgeleide Surinamers, die zich bij tij en ontij inzetten voor de gezondheid van onze zieke burgers. Van de president wordt door eenieder verwacht dat die een bindende factor is binnen de samenleving. Wat wij echter tijdens deze persconferentie hebben vernomen, is allesbehalve natievormend. De president heeft eigenlijk de schuld van vele misstanden in de gezondheidszorg in de schoenen van de Surinaamse arts geschoven. Surinaamse artsen zouden slechts bezig zijn met hun financiële zaken en de vergelijking werd gemaakt met de Cubaanse artsen alsof die loyaler naar de patiënt toe zijn.

Uit alle opmerkingen ter zake blijkt dat de president zeer éénzijdig geïnformeerd is, welke informatie ongetwijfeld gevoed is door het SZF, aangezien het SZF al enige tijd de oorlog heeft verklaard aan de medici in Suriname en zich zeer laatdunkend en neerbuigend uitlaat over de Surinaamse medici. Het SZF heeft al enige tijd waar mogelijk getracht de goede naam van vele artsen zwart te maken door overal, zowel in de media, als bij de regering en in de DNA, zeer negatieve opmerkingen te verspreiden, waardoor er flink afgegeven werd op de medici en er dus “plaats gemaakt werd” voor de Cubaanse artsen. 

De opmerkingen van de president komen bij de Surinaamse artsen over als zeer minachtend en beschuldigend. Als klap op de vuurpijl dragen de minister van Volksgezondheid en de minister van Onderwijs hun steentje bij aan de bejegening van Surinaamse artsen door te stellen dat de ervaring leert dat Surinaamse studenten en artsen belangrijke vaardigheden zoals communicatief en empathisch/humanitair vermogen missen om hun werk naar behoren te doen. Ook hier wordt een vergelijking gemaakt met de Cubaanse artsen. Deze vergelijking is door elke burger in ons land als niet valide te bestempelen, want hoe kan een Cubaanse arts überhaupt communiceren met een Surinaamse patiënt op het niveau van de Surinaamse arts? Hij moet immers eerst de taal nog leren, maar zal tegen de tijd dat hij weer vertrekt uit Suriname, noch de taal noch de cultuur zo goed kunnen kennen als de Srananman arts!

Wij roepen hierbij de wetenschapper, mevr. drs. Lilian Ferrier (thans minister van Onderwijs), op om de onderzoeksresultaten van haar studie naar vaardigheden van Surinaamse artsen bekend te maken, zodat haar uitspraken kunnen worden getoetst. Wij betreuren het dat de president niet inhoudelijk ingegaan is op de brief welke de VMS heeft gestuurd, waarin goed onderbouwd de standpunten van de VMS omtrent de misstanden in de gezondheidszorg zijn opgenomen. Geen enkel besluit van deze minister van Volksgezondheid omtrent problemen in de gezondheidszorg is tot stand gekomen in overleg of na constructief overleg met de Vereniging van Medici in Suriname, die sinds jaar en dag als counterpart in de zorg is erkend door de overheid. De medici worden steeds achteraf geconfronteerd met de besluiten, ondanks alle input die zij steeds bereid zijn geweest aan te reiken, net zoals dit in het verleden wel het geval was. 

Intussen moeten de artsen met veel minder middelen, met een veelal onprettige behandeling en afhandeling van hun diensten door het SZF, toch dezelfde kwaliteit van gezondheidszorg bieden, veel meer werk verzetten om dat te kunnen volhouden, terwijl de overheid niet meer financiën beschikbaar stelt – integendeel – maar die middelen wel voor de komst van de Cubaanse artsen, inclusief de betaling aan de Cubaanse staat, beschikbaar stelt. Het is dan ook frappant dat dezelfde overheid die nu van mening is dat er vanuit de Surinaamse arts heel weinig wordt gedaan aan preventieve en geestelijke gezondheidszorg, ernstig heeft ingeknipt in de begroting van deze zorggebieden.  

Tevens klopt de mededeling van de minister van Volksgezondheid over het aantal artsen (0.8 per 10.000 inwoners) totaal niet. Volgens de WHO (2018) is de arts : patiënt ratio 12.26 per 10.000 inwoners voor Suriname. Is dit geen misleiding? Wil men bewust het falend gezondheidsbeleid verdoezelen door deze leugens te produceren? Ook de vergelijking met (het zo kleine eiland) St. Maarten en Cuba gaat mank, alleen al omdat die eilanden volledig ontsloten zijn en alle hoeken en gaten op die eilanden goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, hetgeen in de verste verte niet te vergelijken is met de infrastructuur van (het oerwoud in het binnenland van) Suriname. 

De persconferentie van de president, gesteund door de betreffende 2 ministers, is naar het gevoel van de Surinaamse arts een regelrechte aanslag op het artsenberoep. Alleen al hierdoor wordt er vanuit de regering aangemoedigd dat de burger geen respect meer hoeft te hebben voor de Surinaamse arts, maar wel voor de Cubaanse arts! Waarom promoten, sterker nog verheft, een natie, in dit geval de regering van Suriname, buitenlanders boven haar eigen burgers? Terwijl bewezen is dat onze opleiding internationaal volledig voldoet en Suriname prima artsen aflevert?

Wij doen een beroep op de regering op om in overleg te treden met de betreffende beroepsgroepen om gezamenlijk de problematiek in de gezondheidszorg te benaderen en daarvoor oplossingen te vinden die een breed draagvlak zullen hebben. 

Tenslotte een citaat van Abraham Lincoln: Als je eenmaal het vertrouwen van je medeburgers verliest, kun je hun respect en waardering nooit meer herwinnen.

Namens de sectie Algemeen Artsen van de VMS,

Drs. M. Simbhoedatpanday, Voorzitter

11 REACTIES

 1. Bouterse is door de mand gevallen.
  Hij geeft openlijk en persoonlijk aan dat Surinamers low-level zijn.

  Hij heeft dus bewust misbruik gemaakt van Suriname en het volk !

  Bouterse je bent laag !


  Maak melding

 2. Door Paars “humanitair” beleid zitten wij thans
  met een niet INHUMANE koers vd SRD !

  Sranan zit met inhumaan grote SCHULDEN/LENINGEN !

  Een INHUMAAN wederkerend begrotingstekort

  Een INHUMANE staatsschuld !

  Een INHUMAAN lege schatkist !

  HUMANITAIR beleid NO De !

  Een INHUMAAN GROTE en ZWARE DAGELIJKSE CRIMINALITEIT !

  A VOLK E PINA !


  Maak melding

 3. De reden dat hij zulke uitspraken kan uiten is meer dat zijn ziekte beeld niet te genezen is…dit zal goed doen met de verkiezing straks…of was hij nu zijn pil vergeten in te nemen….


  Maak melding

 4. Een president die zelf voor alle ellende verantwoordelijk is maakt zijn eigen optreden en land zeer laaghartig. Is hij dan nog geschikt als president voor een volgende termijn. De Surinaamse volk zal dan ook bij de verkiezingen van mei 2020 bepalen.


  Maak melding

 5. Een president, die openlijk zijn volk beledigd mag in mijn ogen geen president van dit volk zijn. Weg met Bouta, onze idioot als President en weg met alle DNA leden, die deze klootzak tot president hebben gemaakt. De macht en de kracht van het volk zijn sterker dan de dreigementen en onderdrukking van de President aan deze DNA leden. Deze DNA leden zijn zo dom te vergeten dat het volk jullie benoemd en niet de president.. Volk van Suriname: mag ik de woorden van deze president aan zijn Body-guards gebruiken tegen een journalist, die moeilijke vragen stelde. “Jaag die vent weg”. Nu zeg ik tegen u, volk van Suriname; Als u het niet aandurft de straat op te gaan om deze regering af te zetten, jaag deze dan weg in mei 2020 door met verstand te stemmen. Weg met Bouta cs. het kankergezwel van Suriname.


  Maak melding

 6. Ik ben geen fan noch aanhanger van de NDP maar een waardeloze president die toch in staat is de “machtigste beroepsgroep” terecht te wijzen verdient een pluim!!

  Deze basisartsen en specialisten die nu klagen doen wat ze willen met de patiënten en dat weet iedereen.
  Heb vaak op gewezen dat de nieuwe medische apparaten voor medische behandelingen niet in het belang is van het gros van de bevolking maar voor de rijken in het land. De tijd die ze besteden aan geld verdienen bij het behandelen van de rijken kunnen ze niet geven aan de armen en dat doen ze dus ook niet cq wanneer het hun uitkomt.

  Ze staken wanneer ze zin hebben en let wel het onderwerp tijdens de staking is nooit “hoe kunnen we de patiëntenzorg beter maken, hoe kunnen we samen met de huisarts de preventie in de gezondheidszorg beter organiseren, het onderwerp is altijd Geld, Geld en nog eens Geld.
  En het klopt de manier waarop ze de patient te woord te staan heeft veel van niet zeuren, ik ben de dochter en en ben almachtig.

  Als ik in hun schoenen stond zou ik met daden de President tonen dat hij het fout ziet en meedenken en voorstellen doen hoe we de Cubaanse artsen in het belang van de bevolking kunnen inzetten en de opleiding van artsen kunnen verbeteren, zodat alle patiënten de zorg krijgen die ze verdienen.

  Waarschijnlijk hebben ze nu al door dat de misbruik die ze van co-assistenten en basisartsen maken bij deze groep Cubanen niet kunnen maken.


  Maak melding

 7. Wendy en Parameid gaan hun geslagtsonderzoek door Cubaanse handen moeten laten uitvoeren, net zoals Ingrid. Het schijnt dat Cubaanse handen beter strelen.


  Maak melding

 8. Bert van Marwijk.
  Als jij geen uitkering of ssalaris krijgt wat doe jij dan .
  Docters hebben een eed gezworen,met zo als bouterse zich in te zetten voor de bevolkingen ,ongeacht ras of kleur, het enigste wat hij en zijn pionnen heeft gedaan is er een zooi van maken zowel economisch als monetaire
  Een bepaalde beroeps groep zo neer zetten is een bewijs van incompetentie, de onbenulligheid ten top .
  En die vrouw die stroop om de mond van haar baas is geen draad beter.
  En wat te doen met 200 miljard aan bodemschatten, ze naarstig op zoek naar Canadese en of Chinezen om het uit de grond te halen de vieze president krijgt het nog druk, ook hier geld incompetentie en niet weten wat je er mee aan moet sari tori


  Maak melding

 9. @ Haco 4 juli 2019 at 10:57

  De waarheid doet altijd pijn!!

  Als je het nieuws echt volgt zul je wel lezen hoe vaak mensen in het ziekenhuis sterven na een verkeersongeval.
  Laatst is een jongeman met een beenfractuur in het ziekenhuis overleden.
  Ik heb toen niets van MVS gehoord. Wedden dat bij betere zorg van een specialist deze patient het had overleefd. En hij is heus niet de enige.

  Het AZP is een puinhoop, basisartsen runnen de spoedeisende hulp.
  Bovendien is het fenomeen Buitenlandse artsen niet nieuw: reeds in de jaren 70 had het AZ, artsen uit Filipijnen en een anesthesist uit Venezuela op de operatiekamer rondlopen.
  Op de verloskamer van ’s Lands Hospitaal liepen/lopen co-assistenten uit o.a. Nederland samen met de verloskundige bevallingen te doen.
  Wie denk je dat het geld voor de behandeling ontvangt??
  EX-Minister Waterberg heeft via zijn goede contacten op Cuba ook medisch- en ondersteunend personeel naar Suriname gehaald.
  Ooit een negatief geluid gehoord over buitenlandse artsen.

  DE specialisten van de VMS zijn eigenlijk ook buitenlandse artsen. Hard gezwoegd in Nederland om zich vervolgens in Suriname te verrijken. Ze zijn gewoon bang dat de spoeling dun wordt.


  Maak melding

 10. De VMS is een roversbende!! Iedereen weet het maar niemand durfde tot nu toe dat te roepen. Nu klaagt ook een Nederlandse verzekeraar over deze boeven en jullie ze hier maar verdedigen!! Het zijn rovers, altijd al geweest!! Dan heb je ook weer zo een welles nietes geval tussen VMS en de minister van volksgezondheid over het aantal artsen per inwoner. Waarom geeft de VMS niet gewoon aan hoeveel artsen er zijn in Suriname? Dan kan een ieder voor zichzelf uitrekenen hoeveel het er per 10.000 inwoners zijn. Verwijzen naar een rapport uit 2018 is een poging het publiek te bedonderen! Als VMS weet je toch precies hoeveel huisartsen er in Suriname zijn? Zijn ze bang dat het volk ze weer eens betrapt op leugen en bedrog? Ik daag die meneer Simbhoedatpanday uit een eerlijk antwoord te geven in plaats van politiek te bedrijven Ter illustratie van de boeverij in de VMS: http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2019/07/04/zorgverzekeraar-onderzoekt-mogelijke-fraude-huisartsen/ Soso Choor!!


  Maak melding

 11. Probleem kan simpel worden opgelost.
  Eerst volgende keer dat onze volks president in Suriname naar het ziekenhuis gaat gewoon per ongeluk hem de verkeerde spuit geven.
  Zo heeft een Hindoestaanse arts in het leger in opdracht van Bouta verschillende mensen naar het hiernamaals geholpen.
  Krijgen wij zo ons gezegend land weer terug.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.