dinsdag, juni 18, 2024
HomeFotoPresident Suriname voert overleg over situatie bij SPSB, OM start vooronderzoek

President Suriname voert overleg over situatie bij SPSB, OM start vooronderzoek

-

Does Travel - naar Suriname

De president van Suriname heeft maandag samen met de ministers van Financiën en Justitie en Politie, de Procureur-Generaal, de president van de Centrale Bank van Suriname, alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank overleg gevoerd met betrekking tot mogelijke grootschalige malversaties die zich zouden hebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).

Dit naar aanleiding van sinds dagen circulerende berichten over mogelijke malversaties die erg veel onrust in de gemeenschap hebben teweeggebracht. Via social media werden diverse documenten met bijbehorende namen verspreid, die malversaties moeten aantonen. De regering verzekert de gemeenschap dat ze deze aangelegenheid serieus opvat en de geëigende maatregelen heeft genomen.

Zo zijn aan de Procureur-Generaal inmiddels documenten ter hand gesteld op basis waarvan allereerst een vooronderzoek wordt ingesteld, ten einde na te gaan of deze documenten werkelijk van de bank afkomstig zijn. Mocht komen vast te staan dat de betreffende informatie van de SPSB afkomstig is, dan zal de vraag beantwoord worden of er mogelijk sprake is van enig gepleegd strafbaar feit dat een, onder leiding van het Openbaar Ministerie uit te voeren strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigt.

Voor dat vooronderzoek heeft de minister van Financiën inmiddels aan de Centrale Lands Accountants Dienst en het accountantskantoor Lutchman de opdracht verstrekt voor een intern onderzoek, aan welk onderzoek een forensisch registeraccountant zal worden toegevoegd. Besloten is verder dat de verantwoordelijke functionarissen gepaste afstand moeten houden van het onderzoek, door verlof op te nemen zo lang het onderzoek voortduurt.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

44 REACTIES
 1. Wereldwijd staan deze mensen berucht om hun aandeel in het paars corrupt misdadig wanbeleid olv de allergrootse vereerde en aanbeden schurk. Alle paarse dwazen verdienen de komende ellende vol paars verloedering.


  Maak melding
 2. Het bevreemd mijn dat de president van de CbvS ook bijzit. Zijn naam staat toch ook op het document. De slager gaat zijn eigen vlees keuren. Resultaat 0,0.


  Maak melding
 3. De dwaasheid straalt van al die paarse dwazen uit. Arrogant denkend, ons kan nooit iets gebeuren of overkomen. Ai oe tjies a dong dong dong volk, na soso paarse scenario’ s zijn in de maak. Maar alles wat in het duister gebeurd, komt altijd aan het licht. Zo ook ooit de berechting van al deze volksverlakkers, moordenaars, rovers en dieven. De wetten van de Waarheid en Rechtvaardigheid zullen daarvoor zorgen, geloof het of niet, ook de dagen van deze volksverlakkers zijn geteld. Aan veertig jaren didibri onderdrukking komt 100% ook een eind en allen die medeplichtig of hoe en wat op welke wijze dan ook medeplichtig zijn aan de verarming van land en volk zullen ook gestraft worden. Alles wat ze veertig jaren hebben geroofd zal weer in de staatskas vloeien. Dan zullen al die ndp paria’ s zichzelf op hun hoofden slaan en erkennen, misdaad loont niet, noch onrecht en bedrog. Opa en oma bidden dagelijks dat de Waarheid en Gerechtigheid een einde maakt aan veertig jaren van achteruitgang en onderdrukking door de duivel ddb en trawanten.


  Maak melding
 4. Als de verderver van het land voor 2020 door de Waarheid en de Gerechtigheid wordt opgeroepen in het hiernamaals, zullen de ndp elite’ s werken aan een paars duistere scenario’s om toch de macht te behouden. Ook zullen ze pas dagen later het heengaan van hun beruchte misleider geheim houden voor land en volk. Op slinkse en paars duistere wijze zullen ze bekendheid geven aan het volk. Ze zullen ervan uitgaan dat het geen natuurlijke dood was, maar een complot. Zo zullen ze nog meer verdeeldheid zaaien en wanneer het nieuws bekend wordt gemaakt komen de djadja ndper’ s de straten op met allerlei leuze, sma tjiering, we kong lawlawlaw, mi leider no de moro, sma tjiering. Wo zoekoe soma dweng. Ze zullen zorgen voor chaos na zijn heengaan om behoud van de macht. Zo zullen ze de noodtoestand uitroepen voor onbepaalde tijd. Daarna zullen ze een staatsbegrafenis vol glorie en aanbidding organiseren olv Meje en Misikeba. Veel aanhangers zullen huilen en krijsen en hun geliefde afgod en verderver de laatste eer willen bewijzen, maar vanwege organisatorische wanorde gaat het uit eenlopen en zullen er ook verwensingen en verwijten richting oppositie worden gedaan. Hopelijk gebeurd dit pas na 2020, wanneer hij is weggestemd, want met staatsmiddelen zullen ze hem de laatste eer bewijzen. Na 2020 geen staatsmiddelen, maar vervolging tot de dood.


  Maak melding
 5. Wat is nieuw in Suriname ? De corruptie is net een hardnekkig kanker gezwel welke steeds erger wordt.
  De president zit als een schijnheilige judas aan het hoofd van de vergadering met het OM, terwijl onder zijn bewind en met zijn medeweten corruptie verworden is tot een nationale sport waaraan de hele NDP clan zich op loslaat.
  Wie neemt wie in de maling met het zogenaamd vooronderzoek.


  Maak melding
 6. Het resultaat van dit onderzoek weet ik al. Bevolking van Suriname, er is niks aan de hand. Wij van het hoge ambt mogen een lening afsluiten gezien ons salarissen dit toe laat.

  Er is nergens sprake van fraude of dat er niet is of wordt afgelost. Dit is een boekhoudkundige fout die wij zullen recht zetten.

  Dus wees gerust de Plesident heeft alles onder controle. Niks aan de hand dit wordt door de oppositie opgeblazen. Amen.
  Jezus zal jullie beschermen.


  Maak melding
 7. Dat de President niet uitblinkt in moraal en ethiek weten we allemaal en dat dit schaamteloos door zijn volgelingen, die zelf schaamteloos zijn – want soort kiest voor soort – wordt ook.

  Het toppunt is echter nog niet bereikt, laat de situatie nu met zijn bemoeienis met de perikelen van de politie agenten die verdacht worden van onrechtmatig handelen jegens de familie Ramsoedh zien.

  Het maakt hierbij niet uit of de president partijdig is of niet. Maar kennelijk heeft hij niet begrepen dat hij in dit stadium zich ver van enige bemoeienis van hetgeen zich nu gebeurt zou moeten houden.

  Als rechtstatelijke geloof je in de instituten tenzij je gerede redenen heb om aan deze te twijfelen. Dat heeft de President niet. Tenzij zijn huidige bemoeienis blijk van geeft. Dan heeft de bevolking het recht dat de President dit met de bevolking deelt.

  Dat doet de President niet. De indruk is dat hij scoren wilt.


  Maak melding
 8. De president van de Centrale Bank van Suriname gaat naar aanleiding wat er besloten is, ook met verlof. Of geldt dit alleen voor de mindere goden.

  Klasse justitie of wordt Shinie en Dika als ze iets begaan anders of heftiger genaaid?


  Maak melding
 9. Conclusie van het geheel. Er is niets aan de hand. We hebben gegraaid, dat is alles. We doen waarvoor u ons heb benoemd en dat is roven. U krijgt wel soms een afdankertje want die bigi njang is voor ons.

  We weten dat we niet bang hoeven te zijn voor u. Want we zijn onder soortgenoten. U doet de kleine roof, wij de grote.

  En ja, de DNA. Dat maakt niet zoveel uit. Karoe wierie faya. Hun interesse voor alle corruptie is zo na de verkiezingen voorbij. Maakt niet uit welk politieke partij de verkiezingen wint. U houdt van naaien. Wij naaien graag. Dus i wordt staande of liggend overal genaaid.

  De president van de Bakba winkrie.

  Waai a fraga gie mie.
  Zin ie booi go serie knippa


  Maak melding
 10. Van trikt die staat geregistreert in het NBA register (accountant) weet alles hoe een accountant zich moet opstellen, ook al is hij niet werkzaam als openbare accountant, om alle schijn tegen te gaan.
  Mocht blijken dat hij een scheve schaats heeft gereden dan staat het iedere belanghebbende vrij heb voor de tuchtraad van de NBA te slepen.
  Hopelijk is dit niet aan de orde (voor de eer en stand van register accountants)


  Maak melding
 11. De Misdadige Moordenaar … PLE-SI-DENT … Desire Delano Bouterse …. wist geruime tijd wat er gaande was op de SPSB … hij is zelf de aanstichter. R.v.Trikt { RobG} werd in de haast van stal gehaald om de zaak te redden … maar … a latie. A godo bos op tijd. Nu is de vraag: wie gaat, wanneer de bak in !!!!!!


  Maak melding
 12. Schaamteloos

  Adhin meldt in de DNA dat Hoefdraad ziek was . Hier zit hij in goed gezond hij maast zijn Baas.

  Hoe leugenachtig wordt de regering en hoe onzorgvuldig. Elke leugen wordt door het klap vee door gelaten.


  Maak melding
 13. mul 14 mei 2019 at 09:59
  Nu is de vraag: wie gaat, wanneer de bak in !!!!!!”

  @ Mul,

  Het antwoord is niemand!!!

  zie de PG aan tafel zitten met President en zijn “topadviseurs”

  Sinds wanneer gaat het Justitieel apparaat overleg met men die onderdeel zijn van het onderzoek??

  sinds wanneer worden verdachten niet opgepakt maar pas na twee weeken, als ze bewijzen hebben weg gemaakt verplicht met verlof gestuurd.

  Het zal wel appels met peren vergelijken zijn maar dit is o.a. 1 van de feiten waarom SPB reageerde zoals ze reageerden.

  Herinner je je de zaak EBS ?
  de PG kreeg uitgebreide informatie netjes gedocumenteerd door een parlementariërs aangeboden?
  Wat is ermee gebeurd.

  Om in navolging van Glenn de zaken duidelijk te benoemen, de hindoestaan Parmessar is al langer dan 10 jaar aan het stelen maar is onlangs weer als minister benoemd en wel op het ministerie dat zeer fraude gevoelig is.

  De hindoestaanse Roline S en haar zoon hebben onlangs uitvoerig de pers gehaald wegens grootschalige fraude en verkrachting is er al eentje opgepakt?

  De zwarte Bouterse loopt nog steeds vrij rond na de december moorden!!!!

  Al met al weinig reden om vertrouwen te hebben in een “goede afloop” in deze zaak.


  Maak melding
 14. De president wacht nog op een vonnis van de krijgsraad ook heeft hij een vonnis van de rechtbank in Nederland in te willigen, Dus om zijn eigen woorden te gebruiken”Wie houd Wie voor de gek” Het is jammer te constateren dat de poppenkast opgezet door de president nog steeds zijn voortgang heeft.
  Wij zullen blijven oproepen aan het volk om gebruik te maken van hun recht en deze president naar huis te sturen kijk maar wat er in venuzuela gebeurt, ook daar toont de president zijn stomheid om steun aam maduro te betuigen.
  Shame on you Desi brong brong alesi


  Maak melding
 15. echt schaamteloze wezens , terwijl een verdachte boef van volksgelden (RobG) zichzelf vrijpleit .lachen de zogename volks president en zijn opgeblazen ex-schoonzoon boefdraad alias “mighty loans” genieperig toe.


  Maak melding
 16. Eerst een intern onderzoek…daarna een vooronderzoek…vervolgens een paars gedicteerd onderzoek. Dan zijn er verkiezingen en hoor je hier nooit meer iets van. Het criminele, corrupte paarse kliekje van de DDB-MAFFIA.


  Maak melding
 17. OM-Onderzoek was AL LANG gestart !

  IK heb de bankdirecteur bij de SPSB geplaatst,
  na overleg met GILMORE !
  IK wist dat deze man antecedenten had !

  IK weet dus waar ik mee bezig ben !

  NEKS NO FOUT ! Wie babbelt nog over de Anti-
  Corruptie-wet ????????

  PS : WIJ van Paars weten alles beter, VES weet niets,
  andere deskundige Srananmans weten ook niets,
  daarom hebben WIJ, PAARSEN, de Staat Sranan
  FAILLIET GEMAAKT !!!

  A DONG DI UN DONG !!!!!!!!!!


  Maak melding
 18. Gezien het. aantal corruptie zaken die bij de PG zijn aangemeld en zijn optreden tot nu toe, zou je haast willen concluderen dat de PG zich heeft laten inhuren om dubieuze zaken, niet op te pakken of dubieuze figuren vrij uit te laten gaan.
  Misschien een verkapte NDP- er die goed toneel kan spelen.


  Maak melding
 19. NDPer uit Coronie.
  President kijkt een beetje bezopen voor zich uit.
  Hoefdraad kijkt betrapt want Adhin had hem in de DNA ziek gemeld.
  Juspol mini-ster kijk wat doe ik hier.
  2 commissarissen doen net als of ze er niet zijn.
  De Governor. Dat gaat goed, waar is de nooduitgang. Mijn naam is Haas.
  De PG, hoe kom ik levend de kamer uit.

  Zit ik in jou buurt NDPer uit Coronie


  Maak melding
 20. baas e lafu van . i boi RobG je pompu moro mi
  boefdraad e lafu luku RobG van …i boi .fa yo poeroe yu srefi ini a disi Rob.Gray

  de rest e du liki ding lezi buku en denki fa denk o hori denk srefi nutraal fu no teki partij


  Maak melding
 21. corectie …baas e denki .van mi meki psa wang kwart miljaart valuta keba …dang we meki mi kon sdong dja so vroekoe gi denk ka ka moni disi …bij ini SRD

  sang e spa nanga a klein zoon fu ferier disi jongu


  Maak melding
 22. pg luku taki ..luku mi dja ..ik doe mee dus justisie e onderzoek
  .zogenaam fu hori volk rustig …en de commisarissen e tang pi ..fu baas si dat ding no gi probleem ..noso baas e go jagi ding


  Maak melding
 23. RobG …..mijn advies ….zorg ervoor dat je die gasten in vooronderzoek betaald om je eruit te pleiten …..want hoe meer mensen het dosier onder ogen krijgen hoe meer je kwijt zal zijn “fu kiri a tori” ….plus baas e go atibrong….want dang baas musu manufreer moro fu tap ing gi pg


  Maak melding
 24. Ik poep al in mijn broek!! wahahahahaaa een crimineel pleegt onderzoek naar coorectheden!! mapa…g pan….

  De Di Bri!! krijg de allerergste!!


  Maak melding
 25. Gezichten
  Ik ben altijd het meest geïnteresseerd in de minister van Financiën en de governor van de CBVS
  Volgens mij denkt Hoefdraad: ie ka now
  Governor: ja het is een pijnlijke zaak
  Hoeveel miljard heeft SU nodig?
  Er kan een serie worden gemaakt en worden verkocht aan nepflix


  Maak melding
 26. Abdoel: privacy burgers sterk geschonden in kwestie SPSB
  Amzad Abdoel, lid van De Nationale Assemblee (DNA) zegt dat de privacy van burgers sterk is geschonden in de kwestie van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).”

  Deze toneelspeler zal ook wel in de serie een rol krijgen.

  In plaats van het thema Faude het belangrijkste thema te maken, heeft deze clown het over
  Schending van Privacy.

  Wel meneer hierbij wil ik u zeggen dat mijn privacy me geen reet kan schelen!!

  Wat mij wel interesseert het aantal jaren dat deze fraudeurs die ook nog recidivist ook wel draaideur criminelen genoemd, krijgen. En heel graag snel, heel snel de zaak afronden en de boeven in het gevang stoppen.


  Maak melding
 27. Ma as die dookumente ligge op straat, dang warom se sluite die straat nie av? Dang se kunne rustig die dookumente opraape. Straks al die auwtoos reide die dookumente kapot.


  Maak melding
 28. Ik vraag mij af waarom de P.G ook daar zit. Hij moet zijn werk doen zonder dat er opdrachten daarvoor gegeven wordt. In een zuivere democratie heeft de president niets te vertellen als het om de vervolging gaat.
  Nu lijkt het er op dat bauta opdrachten geeft aan de P.G


  Maak melding
 29. Een goede organisatie wordt geleid door een deskundige leider met goede medewerkers. Men komt nu pas achter dat er geld ontvreemd is. En dan een deskundig onderzoek. Door een ondeskundige whhaaaassaaaaaaa. Me dede dja. Wie geloofd zoiets alleen stomme idioten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES