Bouterse legt zaak Politiebond Suriname neer bij minister van Justitie

49
Bouterse legt zaak Politiebond Suriname neer bij minister van Justitie
Archieffoto: President Bouterse beëdigd Justitie minister Getrouw.

De Surinaamse president Bouterse heeft de Surinaamse Politie Bond (SPB) laten weten dat hij de minister van Justitie & Politie, Stuart Getrouw, heeft geinstrueerd de behandeling van het schriftelijk verzoek van de SPB over te nemen. De SPB stuurde de president een brief waarin zij vroeg om een afspraak met Bouterse, om de perikelen m.b.t. de drie vastzittende agenten van het Regio Bijstandsteam te bespreken.

De drie agenten zitten vast nadat zij rondom een voetbalwedstrijd ruzie kregen met een buurtbewoner en daarbij hun wapens zouden hebben getrokken en schoten hebben gelost. Ze werden eerst geschorst en daarna vastgezet. Dat laatste schoot in het verkeerde keelgat bij collega’s die een spontane stakingsactie begonnen.

De actie werd overgenomen door de SPB, die een ultimatum stelde en een brief aan Bouterse stuurde om aandacht van de regering te vragen. In het voornoemd schrijven aan de president wordt het staatshoofd gevraagd het bestuur van de politiebond te ontvangen. Bouterse beantwoordde het schrijven en stuurde hierover ook een brief naar Getrouw om de zaak op te pakken.

“Gelet op het urgente karakter van deze kwestie vraag ik u met de behandeling ervan spoed te betrachten en om mij van de bereikte resultaten te informeren” aldus een passage uit het schrijven van de president aan de minister van Justitie & Politie.

De jurist Hugo Essed is verbaasd over de felheid van reactie van de SPB. Hij heeft het idee dat de leden zeer oververhit reageren. “Dat de bond zijn leden in vrijheid gesteld wil zien, is begrijpelijk, maar daarvoor staken, vind ik onjuist. Het grondwettelijk verbod van inmenging in opsporing, vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, geldt ook voor de Politiebond” zegt Essed aan Starnieuws

Lees ook:


49 REACTIES

 1. Het is ongehoord dat een bond zich mengt met het stafrecht. Men mag wel de verdachten
  bijstaan met een advocaat, maar kan geen eisen stellen. Alle eerlijkheid gebied dat ook
  justitie aan powerplay doet. Was het niet genoeg om de verdachten eerst op non-actief
  te stellen en wachten op de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek. Vluchtgevaar is
  hier niet aanwezig. Op non-actief stellen van een politieagent is al een zware sanctie .
  Mensen zo zie je maar weer hoe iets simpels overgaat in een enorme rel. Had achteraf de
  bal maar terug gegeven. Misschien voor andere velden, hang grote netten achter de doelen,
  wie de ballen opvangen, goed richtten kan ook helpen 🙂


  Maak melding

 2. Zo hoort dat te gebeuren. En niet via de president te bewerkstelligen tot vrijlating. Het is een heel verkeerde signaal en buiten alle proporties van geloofwaardigheid. Bonden schamen jullie je. Wanneer de bond zelf niet de wettelijke procedures kent, wie zal jullie nog willen geloven en vertrouwen.
  Dit zijn wel hufterige praktijken van de bond. Het stinkt meer naar categorie van misdadigers handelingen.

  Nu hopen dat de PG deze organisatie helemaal gaat verbieden te bestaan.


  Maak melding

 3. De vakbeweging is een uitstervend orgaan. De politie bond overschat zichzelf in deze kwestie door te dreigen met een staking. Het is een heel rare gang van zaken als de politie ook nog gaat bepalen wie wel en wie niet in vrijheid wordt gesteld. Des te meer daar het om collega’s gaat had men zich neutraal moeten opstellen en het OM haar werk laten doen. Politie agenten hebben geen Carte blanche om hun dienst wapen te misbruiken voor het oplossen van een privé dispuut. Deze agenten zitten fout en zijn mijn inziens zeer terecht in verzekering gesteld.


  Maak melding

 4. Kijk, weer zo een weg die onjuist is. Wie is de minister van JusPol? Wie is het OM? Waarom richt men de brief naar de president? We weten wel dat hij een volkspresident is, want zodra er problemen zijn, zoekt men de kortste weg naar hem, hiermee alle hiërarchie in de wind slaan. De president schuift de bal door naar JusPol. Maar dan zijn we er nog niet. Moest er überhaupt een brief geschreven worden aangezien de zaak bij het OM ligt. Wat verwacht men dan dat Getrouw gaat doen? Hij kan zich toch niet gaan inmengen? Trias Politica.

  Er zijn fouten begaan. Maar met wat coulance van OM kan de plooi worden rechtgesproken. Ga voortaan maar niet voetballen op het veld van Randjietboys. Een officieuze berisping zou het best geweest zijn. Degenen die het besluit namen om deze gasten over te dragen aan het OM, kunnen weer de zaak rechttrekken. De klacht van de burger moet wel rekening mee worden gehouden. Het beste is dat iedereen om de tafel gaat zitten. Een gekke bal moet de rust niet verstoren. Het RBT moet weer aan de slag. Gewaarschuwd!.


  Maak melding

 5. @@Vliegende hollander##
  Helemaal gelijk.

  Dat de politiebond naar de president een verzoek indient voor ontvangst delegatie, om vervolgens druk uit te voeren voor vrijlating van deze agenten, gaat dit mij een brug te ver. Dus willens en wetens proberen zij de Rechtspraak te ontwijken.
  Wat een schandelijke actie van de bond.


  Maak melding

 6. Het ultimatum was uitermate dom en intimiderend tevens tegen de trias politica. Het hoort niet op deze manier te geschieden. De bond moet beter weten. De collegae ook.


  Maak melding

 7. Een utgerekende kans voor een echte president
  om de Politiebond op wet en regelgeving te wijzen !

  Grondwettelijk VERBOD om zich met dit soort zaken te
  bemoeien !

  Een echte pres had direct ook verwezen naar de Trias Politica,
  hij hoort zich niet in te laten met strafzaken !

  De RECHTER beslist over al dan niet vrijlating !

  Hopelijk is er al voldoende onderzoek gedaan en hebben
  de verdachten verklaringen afgelegd, dan kunnen zij door de
  rechter worden vrijgelaten, in afwachting van behandeling van
  de zaak op de terechtzitting.


  Maak melding

 8. Dit heeft allemaal te maken met de situatie waarin Suriname zich momenteel verkeert. Eem president die fout is in alle opzichten, geeft ook geen aanleiding tot gedrag voor behoorlijk bestuur.


  Maak melding

 9. @@Pakira tigri##
  In eerste instantie heb je helemaal gelijk.

  Maar nu ligt de zaak bij het openbaar ministerie. Dus is het een gepasseerd traject om om de tafel met partijen te gaan zitten. Deze zaak heeft nu een loop gekregen die moet leiden naar een grondige onderzoek gevolgd door uitspraak van de Rechter. Anders is de Rechtsorgaan(PG) niet meer geloofwaardig voor het publiek. En zeker niet waar er politieagenten in het geding zijn. Bij civiële zaken ligt het heel anders.


  Maak melding

 10. Deze bond snapt er geen moer van hoe om te gaan met dit probleem en passen hetzelfde powerplay toe als die de agenten die het erf van de bewoners waren geweest.

  Het er veel van dat ze dezelfde gedrag vertonen als ddb en overige staatsgreep plegers op 25 februari 1980 hadden gepleegd e/o op 8 december 1982 enz. ddb gaf zelf aan het is wie eerst schiet. Het was zij of wij, militairen worden getraind om te schieten.

  Zie wat de gevolgen zijn geweest van de staatsgreep van 25 februari 1980

  Bond Surinaamse Politie Bond (SPB) kan maar per direct inbinden en deze ultimatum intrekken. Politieagenten kunnen er beter geen gehoor aan geven deze ultimatum en hun werk naar behoren gaan doen. Tegen de bond moeten de juiste en niet te onderschatten maatregelen worden genomen, met alle gevolgen van dien.

  Eens Maar Nooit Weer!

  De politiebond moet niet het domme voorbeeld van ddb en overige 15 sergeanten van 25 februari 1980 opvolgen.

  De politie agent die over een groep agenten de leiding had toen ddb en de 15 militairen in 1980 uit de Memre Boekoe Kazerne werden getrapt en daar aanwezig was met deze agenten, had de agenten het bevel gegeven gericht op hen te schieten. Jammer dat zijn bevel niet werd uitgevoerd.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 11. En zo zie je hoe kleine gekke dingen kunnen escaleren. Den man e plei den bal e broko den fatu. Bal belandt op een erf. Wordt toestemming gevraagd, men krijgt ja te horen en men loopt door en daar beginnen de problemen. De andere bewoner weigert de bal af te staan. Ik hoor nog de ene agent zeggen van: ”na sport we sport a no furu we furu” etc. De bewoner weigert. Gemoederen raken verhit. Uit hoofde van hun functie zijn deze agenten bevoegd een wapen bij zich te hebben. 1x 24 uur. Dus die hadden ze ook bij zich. En toen begon dat gevloek en getier en gedreig. En vanaf dat moment gaat het mis. Maar er zijn gelukkig geen doden noch verwonden gevallen behalve een agent die een slag tegen de rug kreeg, door de bewoner toegebracht. Waarschuwingsschoten volgen. Er wordt aangifte enz.

  @ Djakkie, de bewoner kan eventueel de aangifte intrekken na goede gesprekken en excuses enz. Gaan we over tot de orde van de dag. Wan law law bal.Ik zie sowieso de gasten niet lang in verzekering blijven.Niemand is gedood noch gewond.


  Maak melding

 12. @ Djakkie, de bewoner kan eventueel de aangifte intrekken na goede gesprekken en excuses enz. Op zich kan dat niet anders dan bij laster, smaad enz. De Zaak ligt inderdaad bij het OM en is reeds in behandeling. Maar je weet nooit . Alles is mogelijk in Su. We zien wel. Ik ben benieuwd wat men gaat doen.


  Maak melding

 13. Alleen in een ongeciviliseerde, anarchistische criminele apentuin als Suriname gaan ambtenaren recreëren, in dit geval voetballen, met wapens op zak en bedreigen burgers. Brunswijk is hun grote voorbeeld, die maakte daar ook een gewoonte van bij IMT. Het is verworden tot een volslagen kansloze FAILED STATE. Opsluiten dit soort crimineel ruig. Zero tolerance met gevaarlijke gekken.


  Maak melding

 14. Djakkie 10 mei 2019 at 11:41

  Nu hopen dat de PG deze organisatie helemaal gaat verbieden te bestaan.”

  Het is het verbieden van vakbond, in dit geval een militaire, dat ertoe heeft geleid dat Suriname nu is, waar het is, en Bouterse c.s. nu aan de macht zijn”


  Maak melding

 15. Bouta zal de boel bedreigd hebben.Hij zal zeker gezegd hebben dat hij het politie hoofdkantoor in brand zal steken en een paar naar fort zeelandia zal sleuren als ze niet gehoorzamen en zijn wil verwerpen.Straks gaan we lezen dat de politie aktie over is.Doen ze niet allemaal hetzelfde in Suriname zodra bouta de moordenaar van zich laat horen?!
  Echt ,bouta heeft in Suriname een ieder in zijn macht.


  Maak melding

 16. Kondremangs,
  Ik gaf al aan, dat die burger ook aangehouden moet worden vanwege het normale gelijkheidsbeginsel. …maar die is helaas ver te zoeken in ons geliefd suriname. …vanaf 25 februari 1980. …
  Stuart zal met lood in zijn schoenen deze opdracht van DiDiBri aanvaarden. …want zoals hij als een bobo was op de lagere school Stephanusschool. …is hij het nog steeds. …..
  Maar dit is gebeurd om de RBT te verzwakken cq onhold te zetten. …burger is kennis van Hooghart, die zijn buurman is. …van Doekhie die aan de Leysweg 1 van zijn huizen hft en van Parmessar die vaak daar komt. ….dus u kunt raden uit welke kringen dit komt. …..
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 17. Soso djoekoe djoeko op komst, met criminelen aan de macht, dankzij oerdomme dwaze debiele idiote aanhangers die de allergrootste moordenaar, drugslord en staatskas/bankrover verafgoden en vereren en aan de macht houden, koste wat kost om ook zichzelf corrupt te verrijken. Opa taki, wat een flauwekul is er gaande en de klote preistent habi jesi, maar voor al die paarse straatzwervers en paria’ s is het dagelijks slapeloze nachten hoe te overleven. Nog meer chaos, onvrede, armoede en misdaad liggen in het verschiet, nog meer moreel en geestelijk verval. Oma taki, ai mi mama, religieus staatsadviseur heeft in deze gefaald, na foe soso baas gi a mang alla mongtapaoe want staatsoon. Opa taki, ma heb je het niet door dat het al die tijd gewoon een komedie is om al die oerdomme dwaze debiele idiote paars gelovigen te indoctrineren en te misleiden om op de duivel ddb te stemmen. Oma taki, Wanneer zullen deze misdadiger eindelijk hun straffen krijgen, het is een omgekeerde wereld geworden in dit land, alles wat slecht, misdadig en krom is, is paars goed, terecht en recht. Opa taki, maar de paarse vruchten zijn paars bitter en stinken vol van de paarse corruptie en bedrog. Kuut voor al die ndp dagoes.


  Maak melding

 18. @@Ray
  Mogelijk dat je gelijk hebt.

  Zelf denk ik, dat in het licht van de komende verkiezing DB juist hieruit een munt zal willen slaan. Zie je dat ik de zaak heb overgedragen aan het OM of minister van justitie. Er zal recht worden gesproken. Zo probeert hij dan witte voetjes bij de bevolking te krijgen.

  Wij blijven het verloop op de voet volgen.


  Maak melding

 19. @@No Bruya##
  Je bent helemaal in Bruya.
  Hier is geen sprake van gelijkheidsbeginsel. Maar gaat in eerste instantie om huisvredebreuk.
  En dan:
  – dat wetsdienaren in zware overtreding zijn
  – het betreden van privé terrein zonder
  toestemming
  – huisvredebreuk
  – orde verstoring door wet handhavers
  – lees het recht van de burgers verankerd in het surinaams burgerlijke wetboek

  Dus de surinaamse burgers zijn echt niet vogelvrij verklaard.


  Maak melding

 20. Hier zie je duidelijk de corruptie en het vriendjes beleid, zelf het korps doet hieraan mee: dus met andere woorden als het korps het er niet mee eens is gaan ze gewoon staken en eisen. Als de minister een verkeerde stap maakt, om met de eis mee tegaan, is het eind zoek.


  Maak melding

 21. Sinds wanneer lost deze moordenaar problemen op, hij is zelf het grootste probleem, en bovendien denkt deze oude crimineel ook, van zeur niet aan mijn kop, ben veel te oud voor die rotzooi, vandaar het afschuiven van problemen naar anderen.


  Maak melding

 22. Even was ik in de veronderstelling op Starnieuws te zijn waar ik dus op aan het afknappen was, maar blijkt dat ik aan het afknappen ben op Waterkant faya ley nieuws, DAT JULLIE JE UITLENEN OM VAN FAYE PEPRE NIEUWS BERICHTEN TE PLAATSEN, jammer Waterkant, m’n liefde voor jullie houdt al 12 jaar stand. Maar ik zal ook een stuk sturen, kijken of jullie ook mijn bericht zullen plaatsen of alleen van ”faya ley nieuws” 😉


  Maak melding

 23. Psalm 82
  God staat op in de vergadering van koningen.
  Hij is de Rechter en spreekt recht over hen.
  2 “Hoelang zullen jullie ( Ndp roverheid )nog onrechtvaardig rechtspreken?
  Hoelang nog laten jullie slechte mensen ( Ndp leider en adviseirs) vrijuit gaan?
  3 Ik wil dat jullie opkomen voor de arme mensen en de weeskinderen!
  Wees rechtvaardig voor hen!
  4 Red de mensen die in nood zijn!
  Red hen uit de handen van slechte mensen!
  5 Maar jullie weten niets en begrijpen niets. ( Omdat ze door en door slecht zijn)
  Jullie lopen in het donker rond.
  De aarde ( het land )wankelt op haar fundamenten
  door jullie onrechtvaardigheid.


  Maak melding

 24. Idioot, hij noch de minister van Justitie en politie zou zich ermee moeten bemoeien. Het behoort tot de prerogatief van het openbaar ministerie om uit te maken, hoe een strafrechtelijk onderzoek te starten en uit te voeren uiteraard binnen wet en regelgeving. Het is aan de rechter als men het niet meer eens is om dit te toetsen.

  Maar ja met niet meer dan een ULO diploma kan en mag je niet meer en anders verwachten, vooral als dit gekoppeld is aan een narcistisch hoogheidswaan, met daaraan verbonden de steun van een deel van de bevolking met een bedenkelijk intelligentie niveau.

  God geve al was het voor mijn eigen leven en overleden dat dit soort figuren met hun loyalisten niet lang aan de macht zullen blijven. Al zijn ze de soortgenoten van King Kong.


  Maak melding

 25. GEZIN VOETBALINCIDENT LIJKT GETRAUMATISEERD
  10/05/2019 10:25 – Gilliamo Orban

  Gezin voetbalincident lijkt getraumatiseerd

  PARAMARIBO – “We houden ons huis op slot, omdat we ons echt onveilig voelen. We zijn getraumatiseerd en zijn vreselijk bang dat politieagenten weer naar ons toekomen om wraak te nemen.” M. Ramsoedh (44) uit haar benauwde gevoelens die ze heeft overgehouden aan een dispuut om een voetbal tussen haar gezin en een groep politiemannen.

  Het gezin woont nabij het Jabbar Imamdi Sportcomplex, het zogenoemde Randjiet Boys-voetbalveld te Uitvlugt, waar de politieambtenaren, militairen en burgers in de avond van 25 april aan het voetballen waren. Er schijnt tijdens de clinch veel meer te zijn gebeurd dan wat er eerder door de politie is gepubliceerd. De indruk is gewekt alsof de politiemannen niet in de fout zijn gegaan en het gezin de voetbal niet wilde afstaan.

  Volgens de oudste zoon (18) van de familie Ramsoedh was de voetbal terecht gekomen op het erf van een buurman. Via het perceel van de Ramsoedhs kon een van de mannen bij de bal komen. “Hij is gewoon over onze schutting gesprongen en we hebben hem toen erop gewezen dat hij dat niet zomaar moet doen, want we kunnen hem als een dief beschouwen”, vertelt hij. De man bleek toestemming te hebben van een familielid, dat vlak naast het gezin woont om het erf betreden. Er is geen muur tussen de percelen.

  Later is de voetbal weer over de muur van het speelveld gegaan. Het gezin was intussen in diepe rust toen ze omstreeks half elf werden opgeschrikt door bonzende geluiden aan de voorzijde van hun huis. Toen moeder Ramsoedh en haar oudste zoon naar buiten kwamen vroegen mannen met stemverheffing naar de bal. Ze gaven aan dat ze politieambtenaren zijn. “Ze hebben niet eens gegroet”, zegt de zoon. “Un kon teki wan bal”, zouden de mannen op onvriendelijke toon hebben gezegd.

  Vader Ramsoedh (46) en zijn jongste zoon (14) waren intussen ook bij gekomen. Het gedrag van de acht mannen beviel het gezin niet en het wees hen daarop. “Als agenten moeten jullie het beter weten”, zou vader Ramsoedh aan de mannen hebben gezegd. Hij stelde voor om de volgende dag de bal te zoeken op het achtererf, aangezien het op dat moment donker was.

  Het commentaar van het gezin viel niet in goede aarde bij de politieambtenaren en ze ontstaken in woede. Er werd over en weer uitgescholden. De mannen die intussen hun vuistvuurwapen in handen hielden, bleven aandringen op de voetbal. Ze hadden het vermoeden dat het gezin de bal in huis hield. “We werden bedreigd. Een man zei tegen me dat hij mijn knie zou barsten”, zegt de oudste jongen.

  Op een gegeven moment poogde moeder Ramsoedh haar zoon het huis binnen te krijgen. “Er kwam iemand regelrecht naar me toe en gaf me een harde klap in mijn gezicht. Ik viel flauw op stoelen die hierdoor kapot zijn gegaan”, zegt ze. Vader Ramsoedh greep daarop naar een stok en begon hiermee te zwaaien. Een man raakte hierdoor gewond aan zijn rug. De heer des huizes werd in het gevecht dat ontstond afgetakeld. Twee gerichte schoten op hem en zijn zoon, raakten hen niet. “Er is eerst op ons geschoten en daarna zijn er drie schoten gelost in de lucht”, herinnert de zoon zich.

  Ook de jongste zoon, die met zijn mobiele telefoon aan het filmen was, moest het ontgelden. Ondanks zijn moeder, die intussen weer bij haar positieven was, hem met haar lichaam wilde beschermen, trok een van de indringers zodanig aan hem dat zijn trui aan flarden scheurde. Hoewel de politiemannen het huis betraden en doorzochten, hebben ze de bal niet gevonden.

  Vader en zonen zijn door de politieambtenaren naar het politiestation Uitvlugt gebracht. De jongste is niet lang daarna heengezonden, terwijl de vader en de andere zoon pas de volgende dag naar huis mochten. De familie heeft vervolgens aangifte gedaan bij de afdeling Onderzoek Politiezaken (OPZ). De bal is door de politie van Uitvlugt op het achtererf van het gezin gevonden. “We wonen al dertien jaar hier en hebben nooit een bal genomen. We geven die terug aan de mensen of gooien de bal terug naar het veld”, aldus de oudste zoon.

  De zaak wordt hoe langer hoe gekker!!
  Snap er niets meer van; jullie wel?

  In een ander nieuwsblad staat een ingezonden stuk
  van de Secretaris van de Politiebond.
  Ik zou zeggen lezen!


  Maak melding

 26. Hoe is het mogelijk dat deze politie agenten hun opleiding gehaald hebben. Of wat is tegenwoordig de inhoud van een politie opleiding in Suriname. Hoe wordt er getoetst om de kwalificatie van goed bevonden zijn voor de functie van politie agent te ontvangen.

  De politie agenten i.c. vond ik al dom. Maar stom is een eufemisme voor het bestuur van deze vakbond.

  Paketten prati zeker foe kisi a diploma


  Maak melding

 27. Naar aanleiding van Sam is er wat er gepasseerd is niets anders dan huisvredebreuk met geweld, niets anders dan een strafbaar feit, conclusie past in een politiestaat geen wonder dat Bouterse dit teruglegd naar naar justitie, die lafaard wil zijn vingers daar niet aan branden


  Maak melding

 28. Kondremangs,
  Sam bedankt. …….djakki. ..goed lezen. ..verder dan je vissekop lang Is. ….
  Trias politica helpt in deze niet. ….in een vorige reactie Had ik al aangegeven dat het incident plaatshad aan de RAMSOEDHWEG tegenover Adek. …..de bewuste meneer is grote sponsor van partij van DiDiBri en hft zijn maties. ..zie de namen. .ook genoemd. ..ingeschakeld. …
  Het is niet goed te praten wat de agenten gedaan hebben. .moet uiteraard bestraft worden. ..maar opgesloten? ???
  Weer een klassiek geval van NAMES AND FACES zoals het helaas in vele gevallen gebeurd in Su. …
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 29. Kondremangs,
  @Cinny welkom back. …Je hebt volkomen gelijk. ….dat waterkant berichten gaat plaatsen van die lee mofogongs van de partij van DiDiBri. …..die faja pepre mogen ze bij DiDiBri ergens stoppen waar de zon niet schijnt en in zijn nierdialyse apparaat. ….
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 30. Zijn weer brutale machtswellustige neeghers die de Afrikaanse stammenmentaliteit demonstreerden. Goed dat ze opgesloten zitten. Hopelijk gaat ze nog een jaar brommen.


  Maak melding

 31. Moeten neeghers niet slapen om 22:30? Tot hoe laat wilden ze door voetballen? Om daarna nog de hoerententen/casino’s te gaan bezoeken?


  Maak melding

 32. @ Habi Bullah 10 mei 2019 at 16:55

  Die neeghers weten dat de vrouwtjes die op je lijken pas laat naar de hoerenkasten en de Casino gaan.

  Dus dat!


  Maak melding

 33. @ NOBRUYA 10 mei 2019 at 16:22

  De mensen lees 1 bericht (verkorte maar correcte versie ) op waterkant en kijken niet wat er verder in de pers staat.

  Maar hun commentaren……………… je zou soms denken dat ze erbij waren.


  Maak melding

 34. Zooooooooo, deze tori wordt fromu. Er kan een grote dyugudyugu komen. Verhalen of beweringen die haaks op elkaar staan. Wie moet men geloven? Nou, OZP heeft onderzoek gedaan (mogelijk nog niet afgelopen) en aan de hand daarvan zijn ze in verzekering gesteld. Dus er moet wel een kern van waarheid (maar welke? Of alles?), zitten in het verhaal van deze familie. Ze waren met zijn achten en drie zijn opgesloten. Vijf kogels waarvan twee gericht. Slechte schietkunst als je van RBT bent en ook van dichtbij. Tenminste als we het mogen geloven. Hopelijk zijn er inslagen. Nou, dit kan uit de hand gaan lopen.

  Politiebond en de politie zijn zeer koppig en menen het recht in eigen handen te nemen. Ik wacht af. Geen zin vooruit te blikken met nieuwe ontwikkelingen waarvan men niet op de hoogte was. Althans voor de buitenstander. Straks hoor je weer iets anders. Dan moet de PG dit aan de rechter overdragen zodat die kan beslissen of die gasten langer moeten blijven zitten of niet. Maar intussen heb je ook JusPol. Gaat hij zich hieraan branden? En de politiebond, welke stappen gaat zij ondernemen indien er geen gevolg wordt gegeven aan het ultimatum? Alleen problemen voorzie ik voorlopig door inmenging van buitenaf. De politiebond dus. Die doorkruist de wegen van OM/ PG. Ai mi gado Sranan.


  Maak melding

 35. @Sam,

  Dat soort dingen weten de neeghertjes als de beste. Wisten ze maar ook hoe een land goed te besturen!! Zelfs de hoog opgeleide Obama neeghertje heeft een wanboel achtergelaten.


  Maak melding

 36. Wat zit die politiebond nou te lullen??? De beelden die gemaakt zijn, zijn volstrekt duidelijk en tonen keihard aan dat die agenten zwaar over de schreef zijn gegaan op een onbeschofte, intimiderende, geweldadige en racistische wijze. Dezelfde regeld die gelden voor de burgers (waarbij een burger al ingesliten kan worden bij de minste verdenking van een strafbaar feit) moeten ook gelden voor de politie agenten. Maar we kennen de Surinaamse situatie; zodra men bij de politie is en een dienstwapen heeft denkt men dat men verheven is boven een ieder en denkt men dat men god in frankrijk is. Politieagenten dienen zich ten alle tijde fatsoenlijk en correct te gedragen tegenover de burgerij. Wie dat niet kan doen hoort niet thuis in het KPS. Die gewelddadige en racistische zwarte agenten verdienen dus niet alleen een celstraf maar ook een ontslag. Dat de politiebond het opneemt voor dat soort tuig toont duidelijk het malafide karaktet aan de bestuursleden van de bond.


  Maak melding

 37. Kondremangs,
  @habi. ….wat is jouw punt Tav dit onderwerp? ???? Is iemand die niet op jou lijkt met je vrouw vandoor gegaan? ?? Of ben je ergens door getraumatiseerd of ben je alleen maar anderkleurigen aan het jennen of jalouzie? ???? Zeg het nou eens…..blijf wel sportief …wij benne benieuwd. ..zou wijlen Johnny Kamperveen zeggen. …
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 38. Het is de rechterlijke macht die besluit wie inverzekering wordt gesteld (het O.M.) en wie in voorlopige vrijheid wordt gesteld (de R.C.). Met deze acties van de politiebond is men bezig om te doen aan een stukje power play en probeert men op een subtiele manier om de rechterlijke macht onder druk te zetten om die 3 opgesloten agenten vrij te laten. Dit walgelijk gedrag van de politiebond kan en mag niet geaccepteerd worden want de rechterlijke macht moet in alle vrijheid en onafhankelijkheid kunnen opereren zonder druk van wie dan ook.


  Maak melding

 39. @Nobruya,

  Laten we het zo zeggen. Hindoestanen hoeven niet altijd te RE-AGEREN op het racisme van de neeghertjes. Soms moeten ze het initiatief nemen en de neeghertjes laten RE-AGEREN! Snap je? Want er zitten toch hier een paar neegher-racisten, ongelooflijk!!


  Maak melding

 40. Kondremangs,
  @habi. …ik probeer je te begrijpen. ..maar zijn we niet allemaal broeders en zusters ongeacht afkomst of kleur? ???
  Je hebt gelijk. …we hoeven het niet altijd met mekaar eens te zijn. .maar we hoeven elkaars afkomst of kleur niet af te kraken of over elkaar te generaliseren. …..iedere bevolkingsgroep heeft zijn goede en helaas minder goede kanten ……
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 41. Bouta gaat zn vingers niet branden aan dit geval want hy weet dat zyn geloofwaardigheid hangt aan een zyden draad by de bevolking en met ht oog op d komende verkiezingen gaat hy geen party kiezen vr n paar onbeschofte negers anders zullen veel hindoestanen nietmeer stemmen op hem en dat weet hy bliksems goed. Dus by deze gaat hy die paar dombo negroes opofferen. K ben benieuwd wat deze getrouw gaat doen . Gaat hy de PG n het OM verbieden om hun werk naar behoren te doen? Dit is pas powerplay k wil de daadkracht vn deze getrouw echt zien laat hy zyn verkleumde ballen tonen.


  Maak melding

 42. Er is hierboven gezegd dat wanr deze familie die bal zou teruggeven er niks aan d hand was.maar er wordt niet gezegd van wrom moesten n paar bezopen negers nog daar herrie schoppen tegen half elf in de avond waar mensen in diepe rust zich voorbereiden om de volgende dag te gaan arbeiden. Notabene op de voordeur bonzen n met verheven stem gebiedend comanderen. Welke creool zou dit accepteren vn deze onbeschofte negers laatstaan n hindoestaan.deze zaak moet goed n grondig behandeld n onderzocht worden want dit kan n mag nooitmr voorkomen.


  Maak melding

 43. Bij gebruik van geweld of enig soort…gaat men natuurlijk naar de baas der bazen de killer drugsdealer en coke snuiver…waarom?

  Gewoon weg omdat deze kloozak niet vies is voor geweld en deze juist lijkt aan te moedigen.

  Wat een misselijk makend spelletjes worden dr toch gespeeld…als men dit goed durft te praten dan begrijp ik echt wel dat dit land een zinkend schip is.
  Suriname is niet meer te redden met dit soort insecten aan de macht.

  Eerlijk ik walg van dit soort mensen die nieteens het fatsoen hebben om eerlijk te zijn.

  De bevolking krijgt de behandeling van de door hun gekozen president…dus als hij bloed aan zn handen heeft,of mensen verslaafd heeft gemaakt of wel of niet heeft gemarteld!!!!

  Kijk dan naar zn acties..en luister naar deze slang zn leugens!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.