Politiebond Suriname roept spoedvergadering bijeen na werkneerlegging

36
Politiebond Suriname roept spoedvergadering bijeen na werkneerlegging
Archieffoto: politie bij de Politie Academie in Suriname.

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft al haar leden opgeroepen voor een spoed algemene ledenvergadering (ALV) van de bond. Deze vindt vandaag plaats om 12.00u in de grote hal van de Politieacademie (archieffoto) aan de Commewijnestraat in Paramaribo. Onderwerp van de vergadering is het bespreken van de perikelen rondom de inverzekeringstelling van drie leden van het Regio Bijstand Team (RBT) van de Surinaamse politie en de daaruit volgende werkneerlegging door de RBT.

Agenten van het RBT legde het werk gisteren spontaan neer uit onvrede met de aanhouding van drie agenten die betrokken zijn bij dit voetbalincident. De po­li­tie­man­nen zouden bur­gers met hun wapens hebben bedreigd. Vol­gens de actievoerders zijn er geen rechts­gron­den aan­we­zig die een in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van de wets­die­na­ren recht­vaar­di­gen. Zijn vin­den dat er geen vlucht­ge­vaar is, geen ont­wrich­ting van de rechts­or­de, geen ge­vaar voor be­ïn­vloe­ding van ge­tui­gen of in­ti­mi­da­tie. Bo­ven­dien wa­ren die po­li­tie­man­nen al lan­ger dan vier tot vijf da­gen bui­ten func­tie ge­steld, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

De actie is daarna overgenomen door de SPB, die nu een vergadering heeft gepland en al haar leden heeft opgeroepen erbij aanwezig te zijn. De vergadering is bedoel om een besluit te nemen over de verder al dan niet te voeren acties.


36 REACTIES

 1. Man man man. Wordt er eigenlijk weleens gewerkt in ons land. Of het is
  een feestdag of er wordt gestaakt. Kan men eerst niet eens het onafhankelijke onderzoek
  van de politie afwachten en bestuderen van de uitkomst, kan men altijd nog staken. Zo
  wordt een onafhankelijk onderzoek weer in de wielen gereden.


  Maak melding

 2. deze figuren die zich zodanig hebben misdragen mogen nimmer en nooit meer met een vuurwapen dragen.
  Een agent dient goed te gedragen, ze hebben een voorbeeld functie.

  Ik heb de beelden gezien, schande dat deze figuren zgn agenten zijn, schande vd uniform..

  en dat de bond nu gaat dreigen….

  oh oh oh…wat verlang ik toch naar de tijd dat de ECHTE AGENTEN in zwart wit “kevers” rondreden en dat je niet op de hoek van de straten mocht chillen…


  Maak melding

 3. De wijze waarop de politie tekeerging was allesbehalve professioneel. Waarschuwingsschoten, ok, tot daaraan toe om erger te voorkomen. Anyhow, er volgt een intern onderzoek en sommigen worden in verzekering gesteld. De zaak is daarmee nog niet afgedaan. Waarom bemoeien de overige collega’s zich ermee? Dat is toch niet hun taak om te bepalen of collega’s al dan niet terecht, tijdelijk in verzekerstelling komen vanwege het onderzoek?

  De bond moet wel gehoor geven. Kan niet anders. Maar de bond is ook niet gek neem ik aan, door zich te gaan inmengen in een zaak van OPZ. Ik vind het brutaal van deze collega’s. Agent, OPZ en rechter zijn ze tegelijk. Dus als een collega mogelijk iets fout doet moet hij vooral gedekt worden en mag er geen onderzoek plaatsvinden?


  Maak melding

 4. Kijk ! Onderlinge eenheid begint weer te groeien sinds 25 feb 1980. Dat is heel belangrijk factor : eenheid . Allemaal hebben dezelfde eed afgelegd en dat er moet inhoud aan gegeven worden. Wij als burger snappen het gewoon niet wat deze smerissen allemaal meemaken in hun dagelijkse werkzaamheden . Zeker in deze tijd waarin Suriname ingedompeld is, is hard handig optreden en korte metten maken met orde verstoorders resoluut op zijn plek. Surinamers die idioten gedrag hebben , gewoon de bak in. Geen gespuis of gelul! Het is hard time !


  Maak melding

 5. Wat een drama in Suriname.
  Maar dat is te verwachten wanneer een groepje moordenaars het land bestuurd die eerder in de gevangenis horen te zijn.


  Maak melding

 6. Weg met die handel. Kijk naar hun houding op bovenstaande foto. Totaal geen uitstraling voor iemand die de wet handhaaft. Met gebalde vuist alsof ze op oorlogspad zijn. Vingers vol met ringen. Zeker ontvangen als beschermgeld.

  Als je al geen respect hebt voor de wet, hoe ga je dan de burgers beschermen.
  Failliet State en Walhalla land😢😢😢😢


  Maak melding

 7. Ah ja,belfort executeerde 4 burgers en die heeft nooit vastgezeten…nooit berecht….
  Die zaak is allang vergeten.
  Wel zoals gewoonlijk…na een dag of 2 zal alle drama eindigen want de surinamers zijn zo afgeleid.


  Maak melding

 8. Omgekeerde wereld, Suriname op zijn kop. Landsdienaren weten blijkbaar het verschil tussen recht en onrecht niet. De drie mannen zijn zeker schuldig aan intimidatie en machtmisbruik. Zie protocol wanneer een dienstdoende ambtenaar van een gewapende krops zijn/ haar dienstwapen mag trekken. Suriname is krongkrong in alles. Getrouw moet nu anda’s laten zien, Boeng koro anda’s.


  Maak melding

 9. Moeten politieagenten … in casu ook militairen … dag en nacht wapens dragen … ook in hun vrije tijd.
  De agenten en militairen ware voor ” ontspanning “{ zuipen en joint roken } een potje aan het voetballen.
  Oké … de zaak is uit de hand gelopen …. ook door bruut geweld van de politie. Wat is wijsheid in deze !!!

  Er wordt al jaren geroepen dat het Korps gezuiverd moet worden van lugubere elementen.
  Met lugubere elementen bedoel ik letterlijlk …. PAARS geinfecteerde politie dames en heren.

  De politie onze beste kameraad …..?????? mijn hoela …. niet dit Korps !!!!!!!!!


  Maak melding

 10. Dit is puur machtsvertoon van een aantal randebielen uit een bepaald bevolkingsgroep. Ik vindt het al erger om het zo te moeten verwoorden


  Maak melding

 11. Werkt het bestuur van de Politiebond wel …. is men vrijgesteld van werkzaamheden ????
  De Politie onze beste kameraad …. mijn MARS mama, papa. Misschien een andere Police Organisation.


  Maak melding

 12. Wat kan men nog meer verwachten van de eerste burger van het land? Sinds 2010 heeft hij als slechte vader zelfs niet voor geschroomd zijn eigen dwaze ndp kinderen op te voeden in het goede. Zelfs zijn eigen zoon en stiefzoon zijn verworden criminelen en vele ndp kinderkens, zowel jongeren en ouden van dagen hebben lak aan recht en wet. Ook al bekleden ze hoge functies, of hebben de leiding op welke ministerie of departement, in het politiekorps, bij de douane, bij het leger, bij de CBCS, zelf moesje foe MakkaOLLO die als hoofd van de schoonmaakploeg het voor het zeggen heeft, maar ook de aanhangers, ze blijven door en door paars ddb bezeten vol van paarse duisternis, het kwaad verspreidend vol arrogantie en wangedrag. Laatst was er in het park een bigi paarse oude dagoe aan de bar, sippelend aan zijn glas vol Blue Label. Hij had het hoogste woord en voelde zich hoog verheven. Sprak vol trots over de huidige ontwikkelingen en verweet Nederland en alle rechtgeaarde Surinamers niet mee te willen werken aan de opbouw van het land. Toen hij door een jongere man werd gevraagd wat zijn aandeel in deze is, krijste hij met opengesperde ogen……..ie no sabi zoma mi de noh dat joe habi lef foe stel mi so wang vraag> A jonge heer taki, mi habi ka zoma joe de, maar ndp na a moro lagi dagoe politieke partij van alle politieke partijen die SU ooit heeft gehad, en haar leider de allergrootse misleider, en zijn volgelingen, volgens mi joe na wang soso foefoermang. Neks kon die ouwe ndp dagoe uitbrengen, want a fasi fa a jongboi reageer, a beng fredi no hel, de hel bong breke los in a bar foe Het Park. Later a boi biede eng verontschuldiging op aanraden van wat ouder heren die, die ndp dagoe als borrelvriend hebben.


  Maak melding

 13. Wie doet het vooronderzoek naar strafbare feiten, de politie in opdracht van justitie. Daarin zijn ze in de praktijk vrij om het onderzoek aan te pakken zoals zij dat naar beste kunnen en naar eer en geweten aan te pakken.
  Wat deze bond zegt is dat collega’s niet naar beste weten en kunnen handelen nog naar eer en geweten. Ze zijn onrechtmatig bezig. Dat is een zware beschuldiging naar zowel het politioneel als justitieel handelen. Politie agenten of functionarissen zijn volgens de bond betrokken en handelen onrechtmatig.
  Ik denk dat de burgers recht hebben van het bewijs hiervan ook het weer woord van justitie.

  Doen ze dat niet en laten ze dit schimmig dan denk ik dat dit noch goed doet aan de politie, noch aan Justitie.
  Ik vrees dat het beiden geen moer zal kunnen schelen en dat dit zal eindigen zoals de vele schimmelspelen die Suriname kent.


  Maak melding

 14. Wat zouden politieagenten vinden als tegen hun wordt gezegd, joe ma pang pang. Als ze dat niet goed zouden vinden waarom gebruiken ze dan deze woorden tegen de burgerij. Of hoort joe ma pang pang tot het normale vocabulair van de politie. Of is dit ook onderdeel van een waarschuwing schot.

  Wellicht kan de bond en de minister hier antwoord op geven. Wedden dat dit niet gedaan zal worden. Dit omdat de politie evenals vele organen en functionarissen in Suriname gegleden zijn naar het niveau van no morals and ethics.

  Kree na soso kree wan sma ienie sranan kan kree.

  En mochten de politieagenten en hun soortgenoten het normaal vinden, dan hier, Ding skotoe, ding ma pang pang. Geldt voor hun en de goedpraters en bagatalliseerders van hun gedrag. Mitst ze dat natuurlijk goed of begrijpelijk vinden.


  Maak melding

 15. een ieder in dit land is ondergeschikt aan de wetten en rechten zoals ze in onze wetboek van strafrecht en grondtwet zyn aangenomen,zonder aanzien des persoon of positie


  Maak melding

 16. Forumleden/Reageerders, Odi Odi.

  Politiebond Suriname roept spoedvergadering bijeen na werkneerlegging.

  Het TELOORGANG van het KPS is vanaf 25-02-1980 begonnen.
  Er was voorheen een goede en redelijke selectie om in dienst te treden bij het KPS.
  Ook werd gekeken naar het gedrag en vooropleiding van een sollicitant.
  Maar vanaf de staatsgreep van 25-02-1980, heeft DDB met zijn kliek, het KPS totaal vernietigd.
  En dat heeft ook zijn weerga in de Surinaamse samenleving tot heden.
  Kijk maar wat voor figuren in dienst worden genomen.

  Ook het complete “justitiële apparaat” is behoorlijk achteruit gegaan.
  Ik zeg voor beiden: Niet Integer noch Transparant.
  Het ontbreekt ook aan Waakzaam en Dienstbaarheid.

  Djakkie 9 mei 2019 at 13:22
  Weg met die handel.
  Kijk naar hun houding op bovenstaande foto.
  Je hebt in deze gelijk. De beelden spreken voor zich.

  En het volgende artikel over Suriname las ik vandaag ook.
  Raadplegen jullie zelf het complete artikel. Want daarin wordt ook veel geschreven over de bestuurders en hun connecties.
  EXTRA
  Het beste van De Telegraaf
  Opinie: Nieuw politieteam moet coke-stroom vanuit Suriname stoppen.

  De niets verhullende foto’s van de liquidaties van de Nederlander Dennis Groenveld en zijn vriendin in Suriname – dinsdag op veel nieuwssites te zien – waren heftig.
  Het stel werd vanuit een rijdende auto onder vuur genomen en stierf vrijwel direct.


  Maak melding

 17. @@Fer.E##
  Mijn waardering ook voor jou.

  Wanneer de KPS een slagvaardige organisatie is, waarom kunnen ze dan niet de moordenaars van deze twee doden grijpen. Is suriname zo dichtbevolkt dat zij in rook zijn opgegaan.


  Maak melding

 18. Kondremangs,
  Er wordt gescholden op onze politie agenten, die proberen recht en orde te handhaven. …..als je dan zonodig wil opsluiten. …waarom is die bewoner ook niet opgesloten? ???
  Ik weet het wel. ….het gebeurde aan de Ramsoedhweg bij Randjietboysveld. …in de straat waar Hooghart woont. ….en die is een kennis van die anti voetbal bewoner. …..
  Goed lezen. …de aangehouden agenten zijn van de RBT. …Regionaal Bijstand Team. ….AT. ……
  En hoog in de hiërarchie van het land houden ze niet van deze eenheid, die toch nog probeert de criminaliteit aan te pakken. ….
  Omgekeerde wereld in Su helaas. …..
  TIME WILL TELL! ! !
  NOBRUYA


  Maak melding

 19. Fer.E 9 mei 2019 at 16:16
  Raadplegen jullie zelf het complete artikel. Want daarin wordt ook veel geschreven over de bestuurders en hun connecties.
  EXTRA
  Het beste van De Telegraaf
  Opinie: Nieuw politieteam moet coke-stroom vanuit Suriname stoppen.”

  Het artikel is geschreven door Misdaadverslaggever van den Heuvel,

  Iemand die in Nederland niet vrij meer kan rondlopen vanwege zijn verhalen die niet altijd kloppen.
  Ik heb het artikel gelezen, in feite staat er niets nieuw in het artikel. Het is een samenraapsel van verhalen die de ronde doen in Suriname en in het circuit in Nederland.
  Met een pakkend slot over een nieuw politie team en de coke-stroom.
  Meer niet.

  Laat ze maar eens beginnen om de corrupte douaniers en politieagenten in die de drugs doorlaten aan te pakken (want daar zijn er veel van); dat zal de hoeveelheid coke uit het buitenland voor een heel groot deel stoppen.


  Maak melding

 20. EFFE TUSSEN NEUS en lippen DOOR!

  WIJLEN mij bigi mati oom Eddy zou zeggen, dit ruikt naar POLITIEKE OBSTRUCTIE.

  FATSOENLIJKHEID STAAT 3-0 ACHTER IN DE WEDSTRIJD TEGEN ONFATSOENLUJKHEID.

  IK HOU MIJN HART VAST.


  Maak melding

 21. @Sam 9 mei 2019 at 17:30
  Bedankt voor je reactie.
  Je hebt gedeeltelijk gelijk in deze.
  Want in Nederland en België zijn ze elke dag bezig o


  Maak melding

 22. Mooi ka mt de spb.was ht n hindoestaanse agent n een creoolse fam dan zou de spb dit niet doen. De neger staat altyd klaar om te vechten bedreigen te intimideren en te slaan .


  Maak melding

 23. Niemand staat boven de wet zelfs politie niet en meneer DDB ook niet zijn jullie van god los opruimen die hap achter slot en grendel .


  Maak melding

 24. Deze actie is gewoon machtsvertoon. Zij willen nu op de stoel van de PG/ vervolging gaan zitten. Zo stom denken de leden van het gestuur en degene die hen ondersteunen. Er is geen conflict tussen de vakbond en zijn werkgever. Dus kan deze actie helemaal niet begrijpen. Zulke excessen gaat men krijgen als machtswelustelingen als hellings, gentle en andere bestuursleden in het bestuur zitten. Van hellings en gentle is bekend dat zij psychologisch niet in orde zijn. Immers waren zij afgewezen voor de psychologishe test tot toelating tot de inspecteuropleiding. Gentle was ook verwijderd van de opleiding. Rechtszaak van gemaakt vonnis zaak verloren en toen is hij gaan bedelen op het kabinet van de president om toegelaten te worden.
  In deze case wil ik een vraag stellen aan deze zelfde bestuursleden: waar waren zij toen enkele hindistaanse agenten van houttuin ook onschuldig waren opgesloten. Toen hebben zij niets gedaan en dat er thans enkele creoolse agenten zijn opgesloten Dan schreeuwen zij moord en brand en willen staken. Is er sprake van discriminatie of is er sprake van dat gentle zijn macht will tonen omdat hij als lid van het bestuur ook toevallig hoofd is van rbt.


  Maak melding

 25. Eis vn de Politiebond waar het hoofd van Re RBT/Arrestatieteam/zwarte baret politie is dat de mannen binnen 24 uur worden vrijgelaten.

  En men zal in een brief een gesprek met de president aanvragen.

  RBT blijft in staking en blijft in staking dus geen extra hulp als de basis politie daarom vraagt.

  Als de agenten niet binnen 24 uur op vrije voeten zijn volgt een nieuwe vergadering van de SPB


  Maak melding

 26. Een bond die gaat staken omdat politieagenten zijn ingesloten. Hoe gekker wordt het in dat land. Net als je denk dat het niet gekker kan. Een bond die de officier van justitie wil in het land spelen. blijkbaar heeft de bond geen kaas gegeten van staatsrecht.


  Maak melding

 27. Die meneer Naarden wil dat ze dag en nacht met wapens rondlopen.
  Maar inderdaad, een schorsing is op z’ n plaats, maar voor opsluiting moet er toch geweld gepleegd?


  Maak melding

 28. Ok, ik lees nu dat de agenten geweld gebruikt hebben en ook geschoten hebben in de woning. Dat kan natuurlijk niet. De rechter moet ze goed straffen en de bond moet dit gedrag niet met de mantel der liefde bedekken. Dit is een heel ernstige overtreding waarbij een groep agenten een gezin mishandeld, dwingt om een bal te gaan zoeken en dan zal het huis betreedt op zoek naar de bal. Naast huisvredebreuk, bedreiging, oneigenlijk gebruik van dienstwapens, mishandeling, betichting van leugens, machtsmisbruik. Teveel overtredingen om dit zo maar te aten gaan.


  Maak melding

 29. Het is al jaren bekend dat er behoorlijk wat rotte appels zijn binnen het KPS die o.a. hand en span diensten verrichten aan criminelen. Heel wat politieagenten denken dat omdat ze een uniform en dienstwapen hebben, ze gelijk verheven zijn boven anderen en dat ze kunnen doen en laten wat ze willen.

  De beelden die gemaakt zijn tonen duidelijk aan dat die ‘agenten’ zwaar over de schreef zijn gegaan. Dat de politiebond het voor ze wilt opnemen en wat krom is probeert recht te lullen i.p.v. dit criminele wangedrag duidelijk te veroordelen en daar afstand van te nemen toont voor mij aan dat de huidige politiebond een waardeloze organisatie is geworden die het opneemt voor overduidelijk criminele elementen en welke geen respect meer verdient.
  A.C.A.B.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.