Suriname en Ghana bespreken verdieping van bilaterale relaties

36
Suriname en Ghana bespreken verdieping van bilaterale relaties

De minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname, Yldiz Pollack-Beighle, heeft een bilateraal onderhoud gehad met haar collega minister van Buitenlandse Zaken en Regionale Integratie van de Republiek Ghana, Shirley Ayorkor Botchway in Accra. Dit gebeurde op 23 april 2019. De bewindsvrouw van Ghana benadrukte onder meer de sterke historische banden tussen Suriname en Ghana. Ze zei dat de Ghanese Regering er alles aan zal doen om deze, zoals zij ze noemt, bloedverwante banden te verstevigen.

Tijdens het onderhoud op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de twee ministers van gedachten gewisseld over de verschillende aspecten van de bilaterale betrekkingen. De bewindsvrouwen hebben daarbij hun tevredenheid geuit over de gestaag groeiende samenwerking tussen de twee landen, op de gebieden van politieke, economische, technische en culturele samenwerking. Het onderhoud weerspiegelt de bereidheid tot het aangaan van een strategisch partnerschap dat bevorderend kan zijn voor de Zuid-Zuid betrekkingen.

Voor de uitvoering van de geïdentificeerde beleidsgebieden, hebben de ministers een Memorandum van Overeenstemming getekend, inzake de totstandkoming van het Politiek Consultatie Mechanisme tussen de respectieve ministeries van Buitenlandse Zaken. Daartoe is ook een Roadmap ondertekend voor 2019-2023, waarin de aandachtsgebieden voor samenwerking verdere uitwerking vinden.

Deze Overeenkomst zal beide landen in staat stellen praktische samenwerking tot stand te brengen, voornamelijk op het gebied van handel, landbouw, toerisme, mijnbouw. Tevens biedt het ook mogelijkheden voor Buitenlandse Investeringen.

De intenties voor samenwerking op het gebied van diplomatie en internationale betrekkingen en het daarbij uitwisselen van kennis en ervaring tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken is vervat in een “Letter of Intent”, die staande dit onderhoud is ondertekend.

Voorts hebben de ministers een visumafschaffingsovereenkomst voor houders van Diplomatieke- en Dienstpaspoorten getekend. Dit zal moeten resulteren in het verder versterken van het partnerschap tussen beide landen op het gebied van personenverkeer en bevordering van toerisme.

36 REACTIES

 1. @@Pataka##
  Nu moet je toch wel toegeven dat de Ghanese vrouw mooier is dan die van Suriname. Laat ze maar emigreren naar Suriname. Is toch een beetje het land van hun voor voor voorouderen. Enfan.

  Wat een poppenkasterij. De min. van buitenlandse zaken is niet in staat om contacten te leggen met ontwikkelde landen.
  Gaat de hand open houden bij een arme staat waar de economische en technologische ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat.
  Kennelijk een overeenkomst gesloten om aardvruchten te importeren naar Sur. Dan hoeven ze geen rijst meer te eten.
  En uiteraard extra toelage i.v.m. buitandse bezoek gecashed.


  Maak melding

 2. Glenn@@
  Wanneer de politiek faalt, wordt straks een strijd tussen hindoestanen en djoeka’s gevoerd in Sur. Een soort semie burgeroorlog. Dan kunnen de djoeka’s van Paramaribo en omgeving terug vluchten naar het binnenland. Wordt gelijk een stuk rustiger met diefstal en overvallen.


  Maak melding

 3. een van de oudste Democratie,s van de wereld met mischien wel 100x de bevolking van Suriname en een geschiedenis waar iedere Surinamers wat van kan leren.als men ryk zyn in matrialisme bedoeld dan zyn ze arm,maar een land met een bevolking waarvan wy Surinamers best wat kunnen leren.want we doen alsof
  maar we bestaan 40 jr als onafhankelyk staat ,dat,s kort Ghana al meer als 100 jr ga der maar naast staan
  en het is een eenheidt niet verscheurd door politiele belangen .maar men begint gelyk met negatieviteit
  kunnen wy Surinamers wel positief denken? ook als het om een ander gaat?


  Maak melding

 4. @ Djakkie 27 april 2019 at 10:28

  En d boeven uit Paramaribo die het leven van de djoeka’s ondragelijk en onleefbaar maken met hun houtkap en zoektochten naar goud de rivieren met kwik vergiftigen terug naar hun oorspronkelijke woonplaats.
  Heeft iedereen rust.

  Wat betreft de band met Ghana ??
  Het heeft er alle schijn van dat de regering geen behoefte heeft om Suriname tot ontwikkeling te brengen. Ze halen banden aan met landen die niets voor Suriname kunnen betekenen en de landen die wel iet kunnen doen laten ze links liggen of is het zo dat deze laten Suriname links laten liggen??

  Overigens ben ik niet mee eens dat Ghanese vrouwen mooier zijn dan de vrouwen in Suriname.
  Een beetje beter uit je doppen kijken ja en een beetje meer waardering graag.


  Maak melding

 5. Bloedverwante banden te versterken.
  Zulke taal gebruiken ze nooit wanneer ze op bezoek zijn in India, Indonesië of China.
  de neeghers trekken zichzelf weer eens voor.


  Maak melding

 6. Meneer (Djakki) criminaliteit komt in alle Rassen ,Rangen,en standen voor,u doet er goedt aan niet een bepaalde groep aan tewyzen, want u generaliseerd daarmee een hele bevolkings groep ,wat ik een gevaarlyk tendens vindt.want deze opmerking wordt steeds vaker gemaakt alsof andere bevolkings groepen beter zyn wat dus niet zo is( Practice what you Preach)


  Maak melding

 7. Dimmen jij @Djakkie,

  Een echte Hindoestaan waardeert een blakaman. Een echte blakaman waardeert een Hindoestaan. Zoek de weg naar verbondenheid. Je bent heilloos bezig. Als jij voor de klas zou staan ,hoe ga je een leerling die moeite heeft met de stof iets bijbrengen? Ga je schreeuwen tegen de trage leerling? Of ga je helpen? De benaming Dyuka mag niet gehanteerd worden. Het is beledigend. Waarom sta je op om mensen te beledigen? Jouw slechte inborst wordt hiermee blootgelegd.


  Maak melding

 8. Ik zie echt geen bloeiende handel ontstaan tussen Ghana en Suriname. Beide hebben elkaar weinig te geven. Deze relatie is puur bedoeld voor het aanhalen van bloedbanden. De Surinamer van Ghanese afkomst heeft er meer behoefte aan dan de Ghananees.


  Maak melding

 9. Met dyuka (‘ndyuka wordt een stam onder de marrons bedoeld. Deze stam staat meer bekend als Aukaners. Door eenvoudig ‘ndyuka op Google te typen kun de uitleg lezen.

  Ik vraag me af of dyuka echt als vernedering wordt gebruikt.
  Maar als pakiratigri valt over het woord dyuka, waarom valt hij dan niet over het woord kuli (koelie)?

  PS ik had het artikel over de ‘ndyuka willen kopieëren, maar mijn reactie moest eerst worden beoordeeld en is daarna in z’n geheel verwijderd.


  Maak melding

 10. Ghana een land ook met heel wat natuurlijke hulpbronnen, maar feitelijk in handen is van de Multinationals. De economische schijn van het land is bedrieglijk en de corruptie viert ook hoogtij. What you see is not what you get. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoe en heeft slechts het kijken na.


  Maak melding

 11. @Djakkie; Een soort semie burgeroorlog. Dan kunnen de djoeka’s van Paramaribo en omgeving terug vluchten naar het binnenland. Wordt gelijk een stuk rustiger met diefstal en overvallen.

  @ Sam; En d boeven uit Paramaribo die het leven van de djoeka’s ondragelijk en onleefbaar maken met hun houtkap en zoektochten naar goud de rivieren met kwik vergiftigen terug naar hun oorspronkelijke woonplaats.
  Heeft iedereen rust.

  Heren, weliswaar drukken jullie je een beetje bijzonder uit, maar als jullie woorden in de juiste context en de juiste vervoeging van tijd geplaatst worden, dan raken jullie precies de gevoelige snaren waar niemand het over durft te hebben blijkbaar.

  Het erge is ook nog, dat men denkt dat de gevolgen slechts “ roof en moord “ zijn en men doet alsof het gif, het indirecte gevolg, zich niet verspreid over de rest van het land, de wateren, maar zich beperkt tot de binnenlandse wateren.

  Maar tja, daar kun je geen ras aan hangen om op te schelden, dus niet interessant om over na te denken.
  Of zijn het dan toch dé Hindoestanen of dé zwarte mensen of beiden? die zorgen voor dit probleem maar/en is het iets te ingewikkeld om over na te denken?


  Maak melding

 12. Ghana een land ook met heel wat natuurlijke hulpbronnen, maar feitelijk in handen is van de Multinationals. De economische schijn van het land is bedrieglijk en de corruptie viert ook hoogtij. What you see is not what you get. Het grootste deel van de bevolking leeft in armoe en heeft slechts het kijken na. De slavenhandel van wel eer heeft de laatste decennia plaats gemaakt voor het neokolonialisme. De Ghanees kent niet beter dan zich altijd al afhankelijk te hebben gesteld van zijn onderdrukker. Dit feit regardeert ook de zogenaamde machthebbers van dit land die op hun beurt zich in principe ook voor lenen om afhankelijk te zijn van de Multinationals in hun land. In Suriname zal men inmiddels ook ervan doordrongen moeten zijn van het concept, hoe de Multinationals en de Chinezen op het Makro economisch gebied te werk gaan. De administratie van de DDB regering hanteert, de verdeel- en heerspolitiek en houdt daarmee een zekere afhankelijkheid van de Have not’s in stand, terwijl er veel verborgen blijft achter de schermen blijft. Ghana heeft Suriname niets te bieden dan slechts het voorbeeld te zijn, hoe zij de verleiding niet kunnen weerstaan t.a.v de Multinationals, maar dan voornamelijk ten voordele van het persoonlijk en eigen belang, het belang van de onderdrukkende heersers binnen hun establishment.


  Maak melding

 13. @@Rbrown##
  Hoe gaat ie.
  Welkom op de forum. Jouw nederlands is knap vooruitgegaan zeg.
  Kun je je nog herinneren dat ik voor je ben opgekomen over de negatieve reactie jegens jouw collum. Wanneer je al mijn collums hebt gelezen, dan kun je maar één ding concluderen hoe positief ik zelf denk over de zwarte bevolkiing. Wanneer je het nog niet hebt gelezen, kijk dan terug naar de artikel waarbij de twee ministers hun eigen b.v. en stichtingen hebben opgericht, om als ondernemer in de binnenlanden van Sur grondstoffen te delven.

  Je hebt helemaal gelijk. Bij alle bevolkingsgroepen komt criminaliteit voor. Ook deze moet aan de kaak worden gesteld., anders komt er nooit verandering. Ik heb in dit geval de djoeka’s aangehaald, omdat deze gasten nu Sur in hun greep houden met moorden, berovingen, stelen en aller hande verboden handelingen. Zelfs tot in het buitenland zijn deze groepen berucht. Er komen minder of geen toeristen meer in Sur vanwege de veiligheid. Kijk maar hoeveel chineze ondernemers overvallen en vermoord zijn in de afgelopen jaren. Onder de lokale bevolking hebben ze een vrees aangewakkerd met hun misdaden. Veel nederlandse surinamers die daar waren gevestigd zijn weer teruggekeerd naar ned en hebben hun huizen gesloten. Dit alleen maar om veiligheidsredenen. Tel eens na hoeveel blanke toeristen in de afgelopen jaren zijn overvallen en vermoord.
  Dan vind ik hoe zwaar het zal wegen om toch deze groep specifiek te benoemen. Ook zouden de djoeka gezinnen moeten opstaan en zeggen, dit willen we niet meer.
  Maar integendeel zijn ze blij dat hun zonen stelen en moorden i.p.v. ze tegen te houden. Ze werken geen minuut per dag maar rijden wel in dure auto’s.

  TANG BOENG!!!


  Maak melding

 14. @@Pakoratigri@@
  Is niet juist wat je schrijft over mij. Wanneer je al mijn collums hebt gelezen dan kun je maar één ding concluderen, hoe positief ik denk over de zwarte gemeenschap in Sur.
  Lees in ieder geval mijn collums in de artikel; de ministers die een eigen hout en goudbedrijf exploiteren. Lees ook mijn bovenstaanse reactie aan @@Rbrouwn##

  Ik heb het in dit collum niet over blakaman maar over de djoeka rovers en moordenaars.
  En verward onderwijs niet met andere delicten. Juist brengt onderwijs kennis en verandering in denken en welvaart. Hiermee verandert ook je persoonlijke atitude naar een fatsoenlijke mens in de maatschappij.
  Hoeveel djoeka kinderen volgen tegewoordig onderwijs of gaan naar een hoger niveau.

  Het ga je goed!!


  Maak melding

 15. Het gaat Ghana economisch goed, als ik sommige van de forumleden op deze forum mag geloven en dat vanwege de bodemschatten die Ghana heeft.

  Haast geen enkele nazaat van de naar Suriname afgevoerde slaven hebben hiervan kunnen profiteren, hoewel Ghana ook het land van hun woordvoerders is geweest.

  Het zou de regering van Suriname sieren dat vele van deze mensen hun voorouders slachtoffer zijn geworden van verkapte genocide. Slaven die niet verkocht konden worden, werden vanwege economie redenen omdat ze weer meenemen teveel ontbering zou kosten ter plekke vermoord.

  Velen van de voorouders slachtoffer zijn geweest van wat nu genoemd wordt misdaden tegen de menselijkheid.

  Het zou Ghana sieren als zij tot een algemene bekentenis zouden overgaan dit leed te erkennen. Dat mensen zonder enige redenen gevangen werden genomen, weggevoerd en verkocht.
  Daarna zou overgaan tot herstelbetalingen aan de nazaten van deze mensen.

  Dat zou Ghana voor Suriname een serieuze partner maken. Nu is het slechts volksverlakkerij. Verlakkerij van mensen, die niets meer dan een beetje buskruit of een lapje stof een flesje rum en wat glazen kraaltjes.


  Maak melding

 16. @@Pakiratigri##

  @@Rbrown##

  Lees mijn collums in de artikel over;
  Rel om ministers die betrokken zijn bij eigen hout en goud bedrijven in suriname.

  Het is nog beschikbaar.

  /rel-om-ministers-die-betrokken-zijn-bij-eigen-hout-en-goud-bedrijven-in-suriname/&ved=0ahUKEwiz_c7Jo_DhAhVFZFAKHX8hAj84ChCpAggtKAEwBg&usg=AOvVaw2iwWPBFc4w1-wcJP-vN1xs


  Maak melding

 17. @@Pakiratigri##

  @@Rbrown##

  Lees mijn collums in de artikel;
  Rel om ministers die betrokken zijn bij eigen hout en goud bedrijven in suriname.

  En dan graag je reactie terug.


  Maak melding

 18. De vlaggen lijken op mekaar, de dames lijken ook sprekend op mekaar, de economieën lijken ook op mekaar. Als je van Suriname in een rechte lijn oostwaarts vaart kom je ook terecht in een bekende Afrikaans land. Afrikanen en hulpbronnen gaan niet samen, het zijn de multinationals die de concessies hebben opgekocht met spiegeltjes en kraaltjes.
  Zo koop je ook de nazaten van de slaven met een gratis portie bruine bonen met zoutvlees en ze verkopen hun stem op een Afrikaanse politieke partij. En dan lijden ze 5 jaar weer honger.


  Maak melding

 19. Naast 103 leningen van allerlei niets zeggende landen, willen de paarse boeven nu Ghana gaan uitmelken. Wat ze gaan krijgen is, Ebola, HiV, AIDS, Bilharsia, Malaria, Olifantitus en allerlei andere bekende en onbekende ziektes met als klap op de vuurpijl ghanese oplichters, drugdealers en prostituees. Gaat goed met Suriname, eerst Chinezen importeren nu Afrikanen. Hiermee willen ze de Aziaten veder in de nauw drukken. Maar wat ze niet begrijpen is de veerkracht van de Aziaat. Net als de bamboe, als de strom voorbij is geraast staat ie weer fier erbij.


  Maak melding

 20. Zo,zo lieve mensen
  Er zijn Surinamers waarvan hun voorouders slaven waren die niet alleen uit Ghana kwamen, maar uit omliggende Afrikaanse landen z.a Dahomey.

  Zij die etnisch denken kunnen zich vervoegen tot de bekende Adolf Hitler..


  Maak melding

 21. De Ghanezen van Afrikaanse afkomst kochten echt
  andere afrikanen die gevangen waren genomen tijdensp stammen oorlogen.

  De verkoop vond ook plaats in de vorm van geschenkjes. Kraaltjes, spiegeltjes


  Maak melding

 22. We zien dat nu weer gebeuren. Overal worden geschenken uitgedeeld en aangenomen door de nazaten van de door de Ghanezen gevangen genomen en verkochte slaven.

  Je vraagt je af als er honderden jaren na het gebeuren in Afrika, de wijze waarop de nazaten zich nu laten bejegenen na al deze jaren anders geworden is.

  Voor een pakket verkopen ze zichzelf, de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.

  Sari tori


  Maak melding

 23. Ghana heeft als een van de weinige Afrikaanse landen een redelijke goed draaiende economie maar is nog steeds afhankelijk van derden. Ik las in een van de reacties dat Ghana al 100 jaar onafhankelijk is. Dit is niet waar want Ghana is nog steeds sterk afhankelijk van andere landen. Ik vind Ghanese vrouwen vleselijker dan Surinaamse vrouwen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.