dinsdag, april 16, 2024
HomeNieuws uit SurinameNationale dialoog over toekomst onderwijs in Suriname van start

Nationale dialoog over toekomst onderwijs in Suriname van start

-

Does Travel - naar Suriname

De Nationale Dialoog over de toekomst van ons onderwijs is van start gegaan. In hotel Torarica gaf minister Lilian Ferrier, op woensdag 24 april het startsein voor deze intensieve bijeenkomst die tot 26 april 2019 duurt. Diverse stakeholders die betrokken zijn bij het onderwijsgebeuren in ons land hebben gediscussieerd over de toekomst van deze sector. Minister Ferrier ziet dit gebeuren als een historisch moment voor Suriname, aangezien de actoren hebben laten zien dat ze het onderwijs willen verbeteren.

“Dat het anders moet in het onderwijs daar is eenieder over eens”, stelde de bewindsvrouw. De afgelopen decennia zijn naar haar zeggen een aantal initiatieven ontplooid en is veel geld geïnvesteerd in het onderwijs. Ze verwees naar het Surinaams Educatief Plan, het Sectorplan Onderwijs en het Basic Education Improvement Program (BEIP). Een evaluatie is echter uitgebleven. Minister Ferrier wenst niet over het verleden te praten, maar vroeg aan eenieder zich te richten op de toekomst aangezien onderwijs het fundament is voor de ontwikkeling van het land.

Het onderwijs moet jongeren klaarmaken om hun rol in de samenleving te vervullen op technisch, beroeps of academisch niveau. Dit kan met onderwijs, dat de talenten van elk kind aanwakkert, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Talent is aangeboren maar competenties kunnen worden aangeleerd.  Kinderen van de 21steeeuw hebben andere vaardigheden nodig om de hedendaagse uitdagingen aan te kunnen. Daarom is er volgens de bewindsvrouw een andere manier van onderwijs nodig, een andere methodologie en een andere manier van toetsen. Ook de rol van de leerkracht zal veranderen. De minister is er voorstander van dat kinderen hun droom kunnen volgen. Belangrijke veranderingen zijn in het vooruitzicht gesteld, zoals de uitbreiding van de leerplicht van 3-16 jaar.

De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Jennifer Geerlings-Simons, benadrukte dat de onderwijswet dateert van jaren geleden en dringend moet worden aangepast.  Het onderwijs moet volgens haar het vertrouwen van de jongeren versterken. Deze nationale discussie is volgens haar noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs op elk vlak te verbeteren. Ze pleit voor hoog deskundige leerkrachten die lesgeven waarmee de kwaliteit van het leren ook omhoog gaat. Wetgeving is volgens haar van groot belang om de sector verder te ontwikkelen. De parlementsvoorzitter zei tijdens de eerste dag van de nationale dialoog dat ze zich sterk maakt dat dit jaar de onderwijswetgeving door DNA wordt aangepast.

De Nationale Dialoog wordt tot 26 april gehouden in de Ballroom van hotel Torarica. Tijdens deze meetings komen behalve lokale experts, ook deskundigen uit de regio aan het woord.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

26 REACTIES
 1. Na het lezen van bovenstaand artikel met name de verwachtingen van de minister en de parlementsvoorzitter luidt mijn conclusie dat de bijeenkomst niet het gewenste resultaat zal opleveren.

  de minister geeft o.a. aan dat er veel veranderingen zijn geweest ; maar er hebben geen evaluaties plaatsgevonden. Ze wil echter niet over het verleden praten maar over de toekomst.

  Hoe dan? Moet je niet uit je fouten uit het verleden praten en lessen trekken?

  “Deze nationale discussie is volgens haar noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs op elk vlak te verbeteren. Ze pleit voor hoog deskundige leerkrachten die lesgeven waarmee de kwaliteit van het leren ook omhoog gaat”

  De discussie is volgens mij een middel om handvatten aan te dragen aan het ministerie, die vervolgens de juiste maatregelen moet nemen.

  Ik vraag me af of de discussie niet verkeerd is begonnen. De top van het ministerie inclusief de minister geven slecht tot geen leiding aan de verschillende processen die in het onderwijs plaatsvinden. (zie vele stakingen, verkeerde beslissingen waarvan de meest recente de leerkracht van Brokopondo) Of heb ik dat gemist?

  Is het dan niet verstandig om eerst de top te reorganiseren en klaar te stomen zodat ze goede beslissingen en begeleiding/ondersteuning kunnen geven aan de schoolleiding en leerkrachten tijdens het “veranderproces”.

  bij mij ontstaat de indruk dat dit een slecht en ondoordacht plan is.
  Stunt? in aanloop naar de verkiezing?


  Maak melding
 2. Zorg dat de onderwijzers opleidingen geen afvoerputje is voor als je mislukt bent en eigenlijk nergens meer op een vervolg opleiding met de kans op zeer, zeer gemakkelijke afronding terecht kan.

  Het taal, reken en algemeen ontwikkelingsniveau van de huidige leerkrachten is zeer, zeer zwak.

  De Pedagogische opleidingen zijn verworden tot creatieve en drama opleidingen. Met een beetje lay back, het worden van de docent lieveling kom je er zo doorheen.

  Zorg dat om de vijfjaar, je bij leerkrachten een toets afneemt van het reken, taal en ontwikkelingsniveau van de leerkracht en natuurlijk ook het vermogen tot overbrengen, didactiek.

  Verwijder ook leerkrachten uit het onderwijs die beneden de maat scoren.

  Doe een onderzoek naar de economische behoefte in Suriname aan benodigde beroeps en vakkrachten en stem daar je opleidingsrichtingen en capaciteiten op af. Differentiatie is het devies, niet alleen maar soort maar ook de economische behoefte van de soort.

  Bestrijd nepotisme en corruptie van leerkrachten vooral op het MBO en HBO onderwijs deze zorgt voor diploma inflatie en de geloofwaardigheid m.b.t. diplomering.

  Maak het met onmiddellijke ingang onmogelijk dat onderwijs instellingen verworden tot handelsplaatsen voor leerkrachten. Leerkrachten zal het verboden moeten worden handel te drijven met name met leerlingen en studenten op school. Snoep pauzen enz. Leerlingen die vaak niet kunnen kopen komen vaak bekaaid van af.

  Laat onafhankelijke internationale instituten de vijfjaar het niveau monitoren van het niveau in het onderwijs.

  N.B.

  Problemen zijn er niet alleen maar in het gesubsidieerd onderwijs maar ook met zeer gerenommeerde opleidingsinstituten waar aan de lopende band masters en bachelors afgeleverd worden die niet voldoen aan de standaarden waar ze internationaal gemeten zouden worden. Ook daar is nepotisme en corruptie het geval en hangt het slagen af van de koop relatie met de docenten. ( Eigen ervaring)


  Maak melding
 3. Er wordt dialoog op dialoog gevoerd maar wordt verder praktisch niets bereikt. Er wordt geen fundament van structuur aangelegd om die vervolgens uit te voeren. Het totaal onderwijs ligt op z’n gat, omdat het onderwijspersoneel niet goed wordt betaald en ook niet op tijd wordt betaald. Soms moeten ze 3 maanden wachten op hun salaris. Het onderwijzend personeel is dusdanig gedemotiveerd, dat het de minister is aangelegen om orde op zaken te stellen. Heel vaak klaagt het onderwijzend personeel, dat het hun niet goed wordt gefaciliteerd om optimaal te kunnen functioneren. Het ontbreekt aan door de overheid te verstrekken middelen voor de scholen.
  DIEP TRIEST!!


  Maak melding
 4. Probleem in Suriname is, dat wij telkens geconfronteerd worden met ministers die de ballen van niet weten.
  De huidige mini-ster Ferrier gedraagt zich als een viswijf en gaat voor powerplay. De vorige Peneux was een charlatan en ondeskundig. De huidige is ook ondeskundig. Heeft haar naam alleen mee(?). Een minister van Onderwijs die de confrontatie met de vakbonden op zoekt is gedoemd te mislukken.
  2020 Moet verandering in Onderwijsland brengen. En de adviseurs van de president zijn allen oude, seniele ezels.


  Maak melding
 5. inderdaadt moet het onderwys methode op de schop,en de verplichte leeftydt onderwys plicht moet naar18 jr
  suriname heefd teveel school verlater,s daar moet wat aan gebeuren.gevangenissen moet verplichte opleidings centra,s verworden een ieder moet in het gelegenheidt gesteld worden een opleiding of vak te lere
  dus maak maar opleidings centra,s voor een ieder ongeacht ras of kleur geloof of religie ,er zyn teveel opstakels die mensen belemmeren zich te laten opleiden .armoede is daar ook een van
  en voor de onderwys gevende is de ambtenaren status de bevestiging dat ze net als by de politie een voorbeeldt gevend beroep uitvoeren en dat verwacht wordt.ik zou zeggen start deze dicusie want we hebben veel tydt verloren


  Maak melding
 6. @ Rbrown
  25 april 2019 at 12:27. Waar heeft u onderwijs genoten ? Uw reactie zit vol met schrijffouten en als ik u was zou ik me niet zo druk om het onderwijs maken.


  Maak melding
 7. Sari tori Sranan-uma nanga mang.

  Helaas zijn wij nog steeds niet in staat ons land met nog geen 600duizend inwoners NA AL DIE JAREN op de rails te krijgen ( met name ons onderwijssysteem). Ik woon in Israel(Jeruzalem) en ons (Israelisch) Onderwijssysteem is één van de betere in de regio. Het Kabinet behelst 13 Ministers en er wonen 8.972 miljoen mensen in het land( bijna 9 miljoen) . Suriname heeft nog geen 600duizend inwoners, met een kabinet bestaande uit 17 Ministers. Zie het verschil. Wel hebben wij 1.8 miljoen armen in dit land Israel ( jammer), maar daarvoor is er een systeem welke aandacht aan hen besteedt. In Suriname hebben wij een groot probleem; ZIEKELIJKE EGO’s die niets kunnen en alleen aan zichzelf denken.


  Maak melding
 8. @ Glenn
  Ik ben Engelstalig, ik maak ook veel fouten in het Nederlands. Ik ben geboren in Suriname. Daar opgegroeid. Een groot deel van mn hele leven gewoond en gewerkt.

  Ik voel me Surinamer en wil daarom iets over wat er in Suriname gebeurt zeggen.

  Denk jij dat ik het niet mag doen, omdat ik taalfouten maak ?

  Waarom wel of niet?


  Maak melding
 9. Laten onderwijzers eerst laten zien, door hun houding en beroepsgedrag dat ze gemotiveerd zijn om goed onderwijs te verzorgen, alvorens voort durend te belonen.

  Soms denk ik dat een schoonmaker onder wordt gewaardeerd ten opzichte van onderwijzers.

  Het lijkt alsof ze meer bezig zijn met Facebook dan hun vak en studie boek. Het niveau van de leerkrachten is bedroevend laag, de animo en inspiratie ook. Wat hoog is, is hun geklaagd en constante zucht naar een beter salaris, zonder dat er een verhoogde prestatie tegen over staat.

  Bij de inspectie die toe moet zien op de kwaliteit, zijn het lapzwansen.

  Stel als minimaal eis voor de pedagogisch opleiding een havo.
  Voor de MULO en LBGO een MO A.

  Havo/ Vwo een MO B of doctoraal

  Het HBO een doctoraal. Neem geen genoegen met minder.

  Doe aan kwaliteits monitoring. Niet door corruptie gevoelige personen en instituten.


  Maak melding
 10. Ik zou de minister m’n ervaring willen vertellen hoe ik door m’n opleiding doorgekomen ben. Haast nooit een boek gelezen. Docenten die nauwelijks waren voorbereid en maar iets deden. Tentamen waar vooraf
  de vragen bekend waren. En na deze afgelegd te hebben nooit werden nagekeken. Je kreeg vaak gewoon een cijfer. Lieveling hoog. Anderen laag. Protesteerde je dan werd in sommige gevallen het cijfer verandert. Je moest daarom zorgen de lieveling te worden.

  Intelligentie was niet belangrijk, dat waren de leerkrachten en docenten ook niet.

  Je kreeg uit verouderde boeken onderwijs. Uit boeken die de docenten vanwege hun niveau niet begrepen.

  Niemand haalde de eisen van het curriculum want niemand kon aan hetgeen dit vroeg voor wat betreft hun capaciteiten aan voldoen.

  Na een tijd merkte ik dat leerlingen op de basisschool meer wisten dan mij op het terrein van taal en rekenen. Ook werden mij wat achteraf bleek simpele vragen gesteld, die ik niet kon beantwoorden.

  Na een tijd ging dit wringen en ben ik ermee gestopt en ben hier gaan werken. Ik ben gaan werken in de thuiszorg omdat ik ondanks geen laag zelfbeeld heb, wist dat ik niet voor meer geschikt was.

  Dat had niets te maken met m’n motivatie maar met de docenten die ik had gehad, hun niveau, hun houding.

  Ik vond m’n salaris achteraf zeer riant, voor wat ik op school geleerd had en op school presteerde. Dit gold zeker niet voor mij alleen maar voor al mijn klasgenoten.

  Het is triest voor woorden maar waar. Het onderwijs in Suriname gaat ten onder aan mensen die hun beroep niet serieus nemen. Hun vak onvoldoende beheersen omdat de motivatie elders ligt. Geld verdienen via de minste inspanning. Geen inspiratie en motivatie. Dat verhelp je niet door steeds het salaris te verhogen.


  Maak melding
 11. De mening van iemand die het Nederlands niet goed beheerst kan even belangrijk zijn als de mening van iemand die de taal goed beheerst.
  Het is dan ook een beetje dom en arrogant om iemand “aan te vallen” op zijn/haar beheersing van het Nederlands.


  Maak melding
 12. Alles voor loze beloften en een pakket
  25 april 2019 at 13:09. Natuurlijk mag je zeggen en schrijven wat je denkt. Graag zelfs alleen blijkt het het artikel dat mevrouw Geerlings-Simons zich druk maakt om de HUIDIGE beheersing van de Nederlandse taal onder Surinamers. En mijn bijdrage moet je gewoon met een kwinkslag lezen.


  Maak melding
 13. Psalm 12
  2 Help ons, Heer!
  Want er zijn geen goede mensen ( en leiders) meer.
  Er zijn nog maar heel weinig mensen trouw aan U.

  3 De mensen bedriegen elkaar.
  Ze zeggen het één, maar bedoelen iets anders.
  Ze spreken gladde woorden.
  4 Heer, leg die bedriegers het zwijgen op! ( De gehele ndp regering en haar leiders)
  Ook alle mensen die trots denken dat ze U niet nodig hebben.
  5 Maak een einde aan mensen die zeggen:
  “Met onze tong zijn we machtig.
  Ónze lippen geven de bevelen.
  Wie doet ons wat?”

  6 De Heer zegt: “De mensen ( Het volk, ook de paarse dwazen )kreunen,
  want ze worden verdrukt.
  Daarom kom Ik hen helpen.
  Ik breng hen in veiligheid.”
  7 Wat de Heer zegt, is altijd waar.
  Zijn woorden zijn zo zuiver als zilver
  dat in een smelt-oven zeven keer is gezuiverd.

  8 Heer, U zal ons altijd beschermen
  tegen slechte mensen.
  9 In het hele land worden de mensen slecht,
  als ze geregeerd worden door mensen ( Ddb en drugsmaffioso )die zich niets van U aantrekken.


  Maak melding
 14. Vidyaam Dadaati Vinayam.

  In het Nederlands zegt men: kennis maakt macht (macht vergroot de ego).
  In het oude India zei men: kennis leidt tot bescheidenheid en dienstbaarheid aan de maatschappij (vernietigt de ego dus).

  Een mens met een groot ego wordt een opgeblazen kikker genoemd.
  Een mens zonder ego wordt een Heilige genoemd.

  Welke kennis het kind zich als eerste eigen moet maken is voor mij wel duidelijk: de kennis die de ego reinigt/vernietigd.
  Een beroep kan men wel altijd en op elke leeftijd leren. Vaak is het juist beter om een beroep te leren op oudere leeftijd, omdat men dan meer levenservaring heeft.


  Maak melding
 15. Maar wel geniepig en achterbaks iedere zondag vroom vooraan in de Kerk zitten om aan de buitenwereld te laten zien hoe vroom die lakkebeiers zijn. Dit zie je overal dat mensen zich bezighouden met criminele activiteiten prostitutie en zedenmisdrijven maar iedere zondag in de Kerk vrolijk zitten mee te dijen alsof er niets aan de hand. Prijs de Heer want er is niets aan de hand en aks er wel iets aan de hand is wordt het door de Heer vergeven. Wanneer zorgt de Heer dat mensen in Suriname te eten hebben ? Op dit moment hebben velen een lege maag en de Heer komt hen ook niet een voedselpakket bezorgen. Waar woont de Heer ?


  Maak melding
 16. @ Glenn de heer woont op het terrein van de NDP en wel in het gigantisch ding dat bekend is als OCER. Hij is daar niet iedere dag aanwezig. Maar is hij aanwezig dan is er zang en dans, meestal met teksten waarin hij bewierookt wordt..

  Soms worden er ook geschenken uitgedeeld. Het afgeven van paketten gebeurt meestal door een knecht. Hij heeft er wel veel.

  Wat ook wordt gedeeld zijn beloften om aangenomen te worden bij de overheid. Met het summum een DNA positie of een minister post. Het enige wat je hiervoor moet doen is dat je loyaal moet blijven aan de president al krijg je stront in de bek en dat je listig mee moet graaien, wegkijken als er iets van wordt gezegd. Wat je moet bieden is dat je gewetenloos en schaamteloos moet zijn. Je niets moet aantrekken van de publieke opinie.

  Als je het bovenste kan mag je altijd dichtbij de Heer zijn en in zijn territorium vertoeven. Velen hebben mogen meemaken wat het betekende om te zijn in deze walhalla van schurkerij. Werden ze verdreven dan werden ze gecompenseerd met een riante schadeloosstelling.

  Ik hoop je hiermee te hebben geïnformeerd. Wil je erbij horen dan ken je nu het adres.


  Maak melding
 17. Leerkracht zijn is een roeping. Je doet het niet per se om veel geld te verdienen. Je houdt van het doceren. Het enthousiasme dat je hebt moet duidelijk merkbaar zijn en de bedoeling is het naar de leerlingen uit te stralen. De basisschool is het meest belangrijke. Daar moet jij ze klaarstomen. Kinderen moeten plezier hebben om naar school te gaan. Lesgeven dient daarom op een prettige wijze te geschieden. Kinderen mogen het dus niet als een dwang ervaren.

  Eenmaal het diploma te hebben behaald, moet de leerkracht zijn eigen stijl handhaven. Zijn er 25 leerlingen in een klas, dient hij/zij, alle leerlingen van haver tot gort te kennen. Een absolute mensenkenner moet de leerkracht zijn. Speels en tegelijkertijd gezag handhaven. De kinderen moeten als het ware staan te trappelen om naar school te gaan. Zien ze weer die gekke meester of juffrouw.

  De inrichting van een school dient honderd procent tiptop te zijn. Bibliotheek, praktijklokalen en zelfs een tandarts dient aanwezig te zijn. Sportvelden zijn onontbeerlijk. De school is het huis van de leerling. De leerling voelt zich derhalve thuis. Betrek ze erbij.


  Maak melding
 18. Glenn ik merk dat u beledigend en nog arogant alles afwyst,ik dacht niet dat men met zo,n discusie veel aan heefd,zyn dit soor gedragingen die ons landt aan de grondt houdt.breng wat ide’en naar voren inplaats van op taal fouten te letten


  Maak melding
 19. De leerstof moet pragmatisch zijn en naadloos aansluiten op de maatschappij. We praten dan over diverse actoren zoals het bedrijfsleven, multinationals etc., die moeten aangeven wat gewenst is. Verkeerseducatie is vereist. Normen en waarden idem dito. Het bijbrengen van normen en waarden zorgt ervoor dat kinderen niet ontspoord raken. In je jonge jaren moet jij weten dat je niet mag stelen en roven. Praktijkgerichte lessen dus, behalve wiskunde en rekenen of taal.


  Maak melding
 20. @@Rbrown##
  Een prachtige idee om de gevangenen en in dit geval vooral de jongeren een verplicht vak te laten leren. Het is niet willen maar moet worden opgelegd. Bij weigering volgen harde sancties. Per dag 23 uur cel opsluiting en 1 uur luchten, met éénvoudig eten. Want zonder een vak de gevangenis verlaten is vragen om problemen. Deze gasten zijn gewoon recidiven.

  Er zijn natuurlijk nog legio mogelijkheden om deze boeven aan te pakken. Ook zou de overheid moeten laten verplichten de gevangenen te werken om de kosten van hun detentie en voeding te laten bekostigen en niet met gemeenschapsgelden.

  @@Rbrown
  Blijf vooral schrijven en je niet laten afbluffen, tekstfouten zijn minder belangrijk dan goede ideeën.
  Wat heb je met teksten zonder fouten en slechte ideeën aan. Nothing!!!!


  Maak melding
 21. @@Glenn##
  Je schrijft over Rbrown van zijn opleidingsniveau. Waarom schrijf je niet over de opleidingsniveau van de president, de ministers, hooggeplaatste ambtenaren die geen nederlands kunnen lezen en schrijven en amper nog hun handtekening zetten onder staatsdocumenten en verklaringen voor de burgers. Welke opleidingsniveau hebben deze gasten. Hoe zou de profiel van een president en ministers moeten luiden. Zijn ze voldoende gekwalificeerd om hun functie naar behoren uit te voeren.
  Hoe komt het dat Sur naar de klote is geholpen.
  JIJ NU


  Maak melding
 22. @@Kree na soso Kree mi e Kree##
  Jouw collums zijn zo lang en ingewikkeld, dat ik je niet meer kan volgen. De ene passage gaat recht door zee, en later weer het tegenovergestelde. Dan weer een wring war verhaal. Ongetwijfeld bedoel je het heel goed. Houdt het korter en blijf gefocust op het onderwerp, dan wordt voor ons allemaal inhoudelijk inzichtelijker in jouw teksten.
  En ik ben zeker niet hooggeschoold hoor, maar gelukkig kan ik een beetje lezen en schrijven.

  Het ga je goed en blijf vooral schrijven!!!


  Maak melding
 23. @ pakiratigri 25 april 2019 at 22:30

  Laat de minister maar beginnen om NORMEN EN WAARDEN aan :de president, in het kabinet, de DNA en de top op haar ministerie bij te (laten) brengen.

  Je kan kinderen van alles willen bijbrengen maar als de normen en waarden van de ” TOP”waardeloos is zul je niks bereiken!!!!!
  ____

  Zou het niet beter zijn om een Nationaal dialoog te beginnen over de Kwaliteit van het “s Landsbestuur??

  Verkiezingen of een Zakenkabinet voor twee jaar?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES