maandag, mei 27, 2024
HomeFotoOverheid stuurt vliegtuig met drinkwater naar Kwamalasamutu in Zuid Suriname

Overheid stuurt vliegtuig met drinkwater naar Kwamalasamutu in Zuid Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 24 mrt – Met medewerking van het NCCR, SWM, en de centrale overheid zal het Inheemse dorp Kwamalasamutu in het zuiden van Suriname, de komende periode van drinkwater worden voorzien. In de ochtend van zaterdag 23 maart 2019 is er een vlucht met drinkwater richting Kwamalasamutu gegaan. Dit dorp beschikt nu over schoon en veilig drinkwater. SWM doet er alles aan om het probleem op te lossen.

Dit zal worden voortgezet, totdat de drinkwatervoorziening weer genormaliseerd is. De SWM is intussen drukdoende om dit probleem structureel op te lossen. Veilig drinkwater voor alle Surinamers, is dan ook hoog in het vaandel van de regering. Dit geldt dus ook voor de mensen in het zuiden van ons land. De mensen in dit dorp zijn de instanties zeer dankbaar dat zij tot nu toe mogen rekenen op veilig drinkwater.

Districtscommissaris Theresia Cirino is het NCCR, SWM, commissariaten en alle personen en diensten die tot nu toe meewerken aan deze voorziening voor onze broeders en zusters in het zuiden van Suriname, zeer erkentelijk voor de bijdrage en medewerking hieraan.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

32 REACTIES
 1. Wat is veilig? Er zit chloor in het water en is schadelijk voor je nieren! Ik heb daar altijd rivierwater gedronken en nooit ziek van geworden. Hebben die honden die rivier daar ook vervuilt? Die water dat ze vervoeren is voor de touristen bestemt. Mets kan je meer over vertellen.


  Maak melding
 2. Kijk eens aan. Dat is een stukje vooruitgang. De nodige monsters zijn genomen. Er was even een meningsverschil vanwege protocollen welk nu is opgelost en binnenkort worden de bewoners van Kwamalasamutu voorzien van veilig en schoon drinkwater. Dit is even een noodoplossing totdat het traject van veilig drinkwater een structurele vorm aanneemt. Vanwege de centralisatie lijkt Suriname klein maar is geografisch bekeken best wel redelijk groot. De bewoner in Paramaribo kan zich nauwelijks een voorstelling maken van deze mensen in het zuidwesten van Suriname ,anders dan vanwege toerisme of vanwege werkzaamheden daar ter plaatse. Verkiezingen tellen niet. Wat telt is dat de bewoners binnenkort over schoon drinkwater beschikken. Het zal hun een hansworst wezen of het nou te maken heeft met naderende verkiezingen. De feiten, daar gaat het om.


  Maak melding
 3. Alsof het een bijzonderheid is, misschien voor Suriname, maar het is voor iedereen een basisrecht, dat een regering van een land,zorgt voor schoon drinkwater, maar aangezien deze regering het niet zo nauw neemt met illegale Brazilianen die met kwik de wateren in het binnenland vervuilen, zijn ze wel verplicht om de binnenlandbewoners tegemoet te komen met schoon drinkwater, en dan moet je de instanties ook nog dankbaar zijn, dat is is nog een grotere onzin.


  Maak melding
 4. Dat er nu aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van drinkwater voor de bewoners vsn Kwamalasamutu heeft te maken met de komende verkiezingen.
  Surinamers worden weer gepaaid om vervolgens genaaid te worden met beloftes die weer niet zullen worden nagekomen als de verkiezingen zijn gewonnen.

  India had een cheque ter waarde van 50.000 US dollars aan Suriname geschonken om de problemen die ontstaan bij overstromingen in het zuiden van Suriname op te lossen. Wat is er met dat geld gebeurd. Daar hoor je niets meer over.
  Kort na de ontvangst van die cheque is wel een dipolomaat beloond met exact hetzelfde bedrag.


  Maak melding
 5. Hoog in vaandel hoe durven ze het te zeggen , zij zijn het kwaad ,zij zijn te ver gegaan geen woorden voor.
  Veilig drinkwater, drinkwater is nog belangrijke dan eten, nu doen of je om iemand geef, op zouten .
  Hoe kan je slapen, als je zo slecht bent voor het volk, dat je ze dit aandoet.


  Maak melding
 6. Schoon en veilig drinkwater is ten alle tijden voor iedereen belangrijk. Vooral voor de mensen in de dorpen in het verre binnenland van Suriname is modernisering van alle basisvoorzieningen heel erg belangrijk. Goed dat aan deze mensen wordt gedacht. Verkiezingsstunt of niet, ze hebben schoon drinkwater en dat is wat belangrijk is. De rest is bijzaak.


  Maak melding
 7. Ook belangrijk te weten dat Suriname vordert. Veel achterstallig onderhoud. Veel huiswerk overgenomen van vroegere regeringen wat ons zover terugvoert als de jaren zeventig. Nu pas iets doen telt niet. Het geeft alleen maar aan dat opeenvolgende regeringen steken hebben laten vallen. Zaken worden nu wel aangepakt. Want de vorige regeringen hebben dat niet gedaan. Dus wat is nu beter? Regeringen die nu wel iets doen of regeringen die in een vroeger verleden deel uitmaakten van Suriname, te weinig deden?


  Maak melding
 8. Geweldig nieuws voor deze landgenoten.
  Alle verkiezingsretoriek en negatieve commentaar op bijvoorbeeld dit forum daargelaten.

  Ik vind het, ondanks het tijdstip (misschien aan de late kant), een goed teken dat gewerkt wordt aan een structurele oplossing.

  Goed, veilig en schoon drinkwater is inderdaad een basisrecht. Ook al is het qua logistiek niet zo makkelijk haalbaar.

  We moeten dus alle pogingen tot het leveren daarvan, van harte toejuichen.

  Me mars papa!


  Maak melding
 9. Breaking: in een interview met van Robert van Trikt komt naar voren dat Suriname
  diverse waarschuwingen heeft gehad voor de in beslagname van de 19 miljoen.

  Gevolgen nu al voelbaar

  De governor stelt dat Suriname nu al de gevolgen ondervindt van het internationaal wantrouwen tegenover de financiële sector van het land. Omdat niet aan bepaalde complianceregels werd voldaan hebben de Nederlandse autoriteiten in april vorig jaar een door de Centrale Bank van Suriname verzorgd geldtransport van 19,5 miljoen euro aangehouden. Eerder was de bank er al op gewezen dat zaken fout zaten. Die waarschuwing werd in de wind geslagen; er werd toch het risico genomen om weer een geldtransport uit te voeren, met de inbeslagname als gevolg. Hij stelt dat mede als gevolg van dat incident de aanvoer van contante US dollars in Suriname stremt en er nu schaarste heerst.

  Partners willen niet meer het risico nemen om geld naar en uit Suriname te vervoeren, omdat zij ook voor de gevolgen zullen moeten instaan. Komende week gaat Van Trikt naar Nederland om met de autoriteiten te praten over de in beslaggenomen geldzending. De besprekingen zijn er ook op gericht om het officiële geldverkeer tussen Suriname en Nederland weer op gang te brengen.

  De governor stelt dat met elke vlucht uit Nederland passagiers naar Suriname komen die hier hun euro’s uitgeven. Ook de grote schare bezoekers uit Frans-Guyana doen hier inkopen en wisselen euro’s om in Surinaamse dollars. “De euro’s blijven zich hier dus ophopen, omdat ze niet geëxporteerd kunnen worden en bijna niemand hier ze eigenlijk nog wil hebben.” Het is ook in het belang van Nederland dat de geldstroom genormaliseerd wordt. “Daarvoor ga ik mij ook inzetten.”
  Grote achterstand

  Van Trikt constateert een achterstand in de productie van de jaarrekeningen bij de Centrale Bank vanaf 2015. Daarnaast is er een enorme achterstand in wat Suriname nog moet doen om te voldoen aan de internationale eisen in de financiële sector. Van Trikt zegt dat de bank niet beschikt over “essentiële” structuren voor risk-, compliance-, treasury- en asset liability-management. Zaken die ze wel behoort te hebben. Dat wil hij nu wel van de grond krijgen. Hij noemt het onaanvaardbaar dat de Centrale Bank op grond van de wet Toezicht bank- en kredietwezen een toezichthoudende en controlerende taak heeft, maar intern zelf haar zaken niet op orde heeft.

  In het kader van de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF), de Caribbean Financial Action Task Force en de Nationale Risicoanalyse die volgend jaar wordt uitgevoerd, moet Suriname “grote stappen maken om hoopvol te kunnen zijn dat het positief uitpakt.” Van Trikt vergelijkt de situatie waarin het land verkeert met de reis van het vergane schip Titanic. “We stevenen bij nacht af op een ijsberg, terwijl een deel van de samenleving benedendeks feest viert, een deel slaapt en de reddingsboten niet gereed en onvoldoende zijn om iedereen op te vangen.” De afgelopen zeventien jaar is veel te weinig aandacht besteed aan de zaken die gedaan moesten worden om Suriname op lijn te brengen met standaarden van de internationale gemeenschap.
  Gevarenzone

  Van Trikt noemt het van het allergrootste belang dat Suriname volgend jaar door de toetsing heenkomt. Dan moet het land tenminste de 40 aanbevelingen hebben verwerkt in de wetten en regelgeving in de financiële sector. “Er is gigantisch veel werk voor een ieder in Suriname, want dit treft iedereen in het land. Alles wat we in orde moeten hebben is samen een erg groot project. Het is onaanvaardbaar dat we richting Noord-Korea, Iran of Soedan op de lijst van het FATF gaan.” De komende maanden zal volgens de governor intensief met alle betrokkenen en belanghebbende partijen de schouders onder het werk worden gezet om Suriname buiten de gevarenzone te houden.

  Lees meer: ACHTERGROND: ‘Evaluatie financieel systeem serieuze zaak’ – DWT online


  Maak melding
 10. De relatie Hoefdraad en Gersie was slecht. Zo de schuld wordt nu op Gersie gelegd. Van Trikt is nu zo goed. Wat een propaganda van de ndp.

  Waarom hebben ze zoveel chloor in het water gedumd om de ziekten veroorzakende bacterieen te dodrn. De inheemsen konden het water laten bezinken en dan het heldere deel koken. Nou laten zien water per v!iegtuig vervoeren.


  Maak melding
 11. Paki-RAT-igri,

  De vorderingen van de corrupte, criminele paarse maffia-bende sinds 2010…..
  18000 woningen….mislukt,
  zeehaven….mislukt,
  fly-over…mislukt,
  8-baans wegen…mislukt,
  cassaveproject…mislukt,
  naschoolse opvang…mislukt,
  schoolboekenproject…mislukt,
  treinproject …mislukt,
  chinese huizenfabriek…mislukt,
  corruptie uitroeien….mislukt,
  koers omlaag brengen…mislukt,

  wereldwijde drugstransporten afkomstig uit Suriname…GELUKT,
  leningenplafond verhoogd van 60>100%…GELUKT,
  Dino, 16 jaar achter de tralies…GELUKT,
  devaluatie srd van 2.8>9.0…GELUKT.

  GEWELDIG TOCH, AL DEZE PAARSE VORDERINGEN EN SUCCESSEN.????

  Zet nou eindelijk eens die paarse bril van je doorgeschoven neus af. Zal je van opknappen.


  Maak melding
 12. Opslag, Transport, Logistiek, distributie, huisvestingszaken, communitaite, vervoer over de lucht, land, water.

  NCCR, SWM, en de centrale overheid zal het Inheemse dorp Kwamalasamutu in het zuiden van Suriname, de komende periode van drinkwater worden voorzien. In de ochtend van zaterdag 23 maart 2019 is er een vlucht met drinkwater richting Kwamalasamutu gegaan. Dus van Vliegveld Zorg En Hoop naar de dichtsbij zijnde airstrip in Kwalasamutu.

  Naast de bovenstaande oplossing is de mogelijkheid over land, de weg en de rivieren ook een manier.
  Plaatsen als Atjoni in het zuiden bij het Stuwmeer en Apoera in het westen kunnen als opslagplaatsen dienen om grote hoeveelheden water op te slaan en vandaaruit via de rivieren en of airstrips ook water vandaar met vliegtuigen naar de dorp in het zuiden te brengen. Hierdoor kan er veel meer waterhoeveelheden van deze plekken gedurdende deze water tekort in het dorp worden voorzien en opgelost.

  De vliegvelden van Apoera, Ajoni en van Kwamalasamuto moeten daarom goed zijn en goed worden onderhouden zijn evenals andere nog enkele anderen in het land, oa te Stoelmanseiland.
  Er moeten goede oplslagplaatsen zijn voor de verdere distributie en opvang van NCCR, militairen, speciale groep instellingen voor artsen, ziekenhuispersoneels, BOG, politie, SWM-personeel, EBS enz. om als er noodsituaties zijn deze vandaar kunnen worden ingezet.

  Deze plaatsen in Suriname zoals Stoelmanseiland in het oosten, Ajoni midden in Suriname, Apoera in het westen moeten alle voorzieningen hebben van goede vliegvelden, huisvestingen, opslag, transport en logistiek, distributie om zaken vanuit Paramaribo of Albina, Nieuw Nickerie, Apoera en van deze plaatsen uit naar de plaatsen in het oosten en via de rivier naar het zuiden, midden van Suriname en over de rivier naar het zuiden, Nieuw Nickerie en Apoera en verder over de rivier naar het zuiden te kunnen brengen of als mensen van uit het zuiden naar deze plaatsen te brengen en van daaruit naar Paramaribo te krijgen. Ook zaken als communicatie, internet, online, mobiel

  In deze zaken in Stoelmaneiland, Ajoni, Apoera zal er geinvesteerd moeten worden, waardoor er een goede opslag, transport, logistiek en distributie in het hele land als er nood is snel, betrouwbaar en goed verloopt en die spullen er ook snel komt en gebeurt.

  De hoogste tijd dat er een studie gemaakt en een degelijke plan van aanpak wordt gemaakt om voor eens en altijd zaken in het hele land voor transport, opslag, logistiek, distributie, communicatie, bereikbaarheid, vervoer over de lucht, land en water in orde te maken en dit in de praktijk goed werkt. Het houtje, touwtje aanpak moet tot het verleden gaan behoren. Het gaat geld kosten, maar het kan niet anders.

  We leven niet meer in het stenen tijdperk. De plaatsen zijn als goed in beeld, alleen zullen er die zaken in orde moeten worden gemaakt, waardoor zaken uitmuntend verlopen. Ook oplslag van benzineopslag is heel belangrijk voor brandstof voor, helikopters, vliegtuigen, buitenboortmoteren voor korjalen, auto’s, specialisten hun werk ook vanuit deze plaatsen kunnen doen en gaan naar andere gebieden in het zuiden in het land.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 13. Eerst wordt alles ontkent en gebagatelliseerd

  Weer blijkt de regering onzin verklaart te hebben Het probleem is zogroot dat er water in gevlogen moet worden. Dat is toch wel heel triest in een land dat pet inwoner over het meeste water beschikt.

  Liegen en bedriegen is de kern activiteit van de regering.


  Maak melding
 14. Wiep-Ding doro in ung djari baka!! mi de tapa ground tapu!! ung ala sma! mi ey bari. ODI ODI!!!!

  Is het niet zo, dat de verkiezingstijd nadert????? Als ik een janlull zou zijn, dan had ik het ook gedaan!! De vraag is??? wat de kiezers gaan doen als zij 1 maal in de verkiezings hok staan! dus…. pakken wat je kan en doe wat je verstand zegt in het hok!!!

  Na Wiep-Ding rotters puru!! Wij hebben meer dan genoeg geleden!! De maartelaars mag niet meer ons de baas zijn!!!


  Maak melding
 15. Jiyani,
  Effe een vraag, wel eerlijk antwoorden: “hebben zij jou destijds ook genaaid”.
  Uit je reactie lijkt het alsof je ervaring hebt.
  Stoute meid.


  Maak melding
 16. Blaka boi, maak je niet druk om deze dalit, overal waarop ze reageert lees je tussen de regels door het venijn, vooral als het om een positief bericht gaat over succesvolle blakkamangs, dan wordt het rood en wazig voor haar ogen, die negatieve dalit met haar negatieve aura. Tegen haat is geen enkel medicijn bestand. Ze probeert het enigszins in te pakken door zogenaamd positief te reageren, maar later geeft ze alsnog een steek onder water, die nietszeggende bitch. En dan te bedenken dat deze lui het hele jaar door allerlei religieuze feesten vieren die inhoudelijk over vrede, liefde en alle goede dingen gaat, maar het heeft geen vat op ze want de diepe betekenis van hun religieuze feesten raakt hun hart niet; ze blijven gewoon the same old shit hier verkondigen: namelijk bashing, hating, en nog eens hating.


  Maak melding
 17. En dan te bedenken dat deze lui het hele jaar door allerlei religieuze feesten vieren die inhoudelijk over vrede, liefde en alle goede dingen gaan ipv gaat,


  Maak melding
 18. pakiratigri

  Klopt wat je zegt SU vordert in alle opzichten
  Fraude, leningen criminaliteit auto ongelukken, ook paters en dominee’s die kinderen misbruiken

  alles vordert stap voor stap in SU.

  Wie wordt beter van…………..NDP
  wie wordt dom ervan: volk….


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES