vrijdag, mei 24, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijMinister: 'Elkaar in Suriname niet alleen gedogen, maar elkaar ook accepteren'

Minister: ‘Elkaar in Suriname niet alleen gedogen, maar elkaar ook accepteren’

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 24 mrt – Gelet op het bevolkingsbeleid van Suriname welke onder andere door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgestippeld, stelt minister Mike Noersalim dat we elkaar in Suriname niet alleen moeten gedogen, maar elkaar ook moeten accepteren zoals we zijn.

“Dwars door alle verschillen kunnen wij toch één natie vormen en daardoor een stevig fundament leggen voor onze kinderen en onze kindskinderen”. Dat zei de bewindsman die donderdag aanwezig was in de Palmentuin om deel te nemen aan de Phagwa activiteiten. Hij achtte dit van belang, omdat het beleidsgebied Religieuze aangelegenheden een belangrijk onderdeel vormt van het beleid van het ministerie.

Hij gaf hierbij aan dat er ondanks de verschillende religiën in Suriname, het volk  in vrede met elkaar leeft. Phagwa is een religieus feest dat in principe deel uitmaakt van het hindoeïsme, echter zien we dat het heden ten dage niet alleen door de hindoes wordt gevierd, maar ook door de niet-hindoes. “We moeten blijven vasthouden aan de normen en waarden, dan weet ik zeker dat wij een harmonieuze samenleving zullen hebben, waar we tegelijkertijd door de verscheidenheid toch een eenheid kunnen vormen”.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

144 REACTIES
 1. Een fundament leggen voor onze kinderen, laat staan een ėėnheid kunnen vormen, is waarschijnlijk voor deze misleider Noersalim ėėn grote droom, die door zijn gedrag en dat van zijn coalitiegenoten ėėn grote droom zal blijven zolang deze corruptelingen met hun criminele handelingen aan de macht zijn.


  Maak melding
 2. Elkaar accepteren betekent dat de regering dan ook de condities voor acceptatie schept. Acceptatie begint, bij de waarde van elkaar zien, ontdekken, en onderkennen. Suriname is een multireligieus/etnisch culturele samenleving.
  Vraag de doorsnee Surinamer over elkaar multireligieus en etnische culturele overtuiging, dan kom je niet verder dan een aantal trivialiteiten en banaliteiten. Het begint al in het onderwijs. Zowel binnen het onderwijs op byzondere als openbare scholen is er geen plaats voor aparte moreel-etisch scholing, laat staan goed of gedegen interreligieus/cultureel onderwijs. Ik sla voor het gemak maar de onderwijzers opleidingen over.

  Een ander is de maatschappelijke acceptatie en inrichting van de samenleving. Geen enkele politieke partij heeft iets gedaan aan een daadwerkelijk mult- etnisch religieus maken van staats en publieke organen. Hier volstaat mij te zeggen, vertel mij hoe de etnische samenstelling van de achterban van de politieke partij die de verkiezingen gewonnen heeft en ik zal u vertellen over de etnische inkleuring op een paar moeten en tolken figuren na die staats en overheidsorganen krijgt. Een voorbeeld de huidige inkleuring ven de directeuren van overheidsorganen op sleutelposities. De inkleuring van de gewapende machten op sleutel posities. Ook het midden kader enzovoort. Wat in een tijd van erge crisis gevaarlijk kan zijn.

  Adhin is de tolken koelie samen met een ander. Een ja knikker zoals die door Staatsolie wordt gebruikt. Een ergere vorm van gedogen en acceptatie valt niet te zien.

  Maar nu even ophouden. De ochtend is jong


  Maak melding
 3. Manu@@@
  De Mahabharata laat zien dat je niemand kunt vertrouwen. De battle was puur gericht op macht, hebzucht, arrogansie en strijd die de families uit elkaar deed rijten.

  Sinds die tijd is de wereldbevolking verder niet op beter geworden. De machtstrijd is steeds gaande en dit zal zo blijven tot einde der tijden. Lees hierover op internet
  ,,de Kalki Avatar,,.

  HINDOESTANEN
  Er is GEEN één andere volks soort die van hindoestanen houdt. Ze huichelen allemaal met bedoelingen en meer niet. Eerst ruim achthonderd jaar lang onderdrukt door moslims, dan ruim tweehonded jaar lang gekoloniseerd door Engeland. In 1947 pas onafhankelijk geworden na de tweede wereld oorlog.

  In 1962 de president van China brengt een bezoek aan India. De premier van India bespreekt de politiek, de landsgrenzen en de onderlinge verhoudingen. De premier van india accepteert dat wij broeders zijn en zullen elkaar nooit in gevecht treden. En zoals altijd trapten de indiërs weer in. Kort na het bezoek van de president ontketende China de oorlog tegen india. Want ze lieten langs hun grenzen de oog vallen op een groot gebied van india van ruim 70.000 vierkante kilometer. In deze oorlog hebben ze de indiërs verslagen en hebben zij dit stuk gond toegeeigend. Tevens ,,MAN SRA HOVER,, op Kailash. India was pas onafhankelijk en was militair niet zo sterk om te kunnen opnemen tegen China. Zie wat er is gebeurd, ze kwamen met een handreiking dat wij broeders zijn en elkaar zullen respecteren en elkaar nooit zullen aanvallen. En wat doen ze, het tegeovergestelde. Chinezen zijn een soort volk die je nooit kunt vertrouwen. Wanneer je denkt dat zij slapen dan zijn ze nog wakker.

  NEDERLAND
  Nederland heeft lang geweigerd om indiase computer deskundigen dan wel ict’rs aan te trekken. Blanken houden van hindoestanen niet. Terwijl alle Europese landen gretig gebruik maakten van hun diensten liep het ned systeem vast. Pas na 1995 werden ze wakker en lieten eindelijk toe om indiase ictr’s toe te laten. Zo werd langzamerhand de achterstand ingehaald en tot de dag van vandaag zijn permanent ruim 40.000 ictr’s aan de slag.

  HINDOEÏSME FILOSOFIE
  Hindoeïsme is geen geloof maar een manier van leven. Het verbiedt je niets maar dwingt je ook niet er naar toe. Het staat beschreven in de Vedas. De Vedas zijn niet voor herschrijving vatbaar. Je leeft volgens die normen en waarden of je doet het niet. PUNT.

  HET TRAJECT VAN LEVENSWIJZE
  Om dit te kunnen snappen moet je toch in de geschriften verdiepen. Zo heeft Sri Krishen jee in de Mahabharata Arjuna uitgelegd over het leven en het nut daarvan. Het staat beschreven in het boek de Shrimat Bhagwat Geeta. Dit boek is ook vertaald in een nederlandse versie.

  Wat het westen vandaag de dag doet is, steelt het hindoeïsme filosofie en doen alsof zij het hebben uitgevonden. Enkele voorbeelden: joga, ayurveda, universum wetenschap, de bigbang theorie of tewel de AUM KLANK. De AUM KLANK is het geluid die de moderne wetenschap heeft ontdekt.

  Zo zie je dat overal op de wereld de hindoestanen hun stempel doen gelden, maar komen nergers op de voorgrond. De holi viering wordt verkracht en gaat richting de moderne tijd in.


  Maak melding
 4. Het is maar te hopen dat die poeder niet slecht is voor de gezondheid.
  Er is nergens een land met zoveel vrije dagen, voor alles en nog wat.


  Maak melding
 5. Eenheid zal nooit gevormd worden zolang er langs etnische lijn politieke partijen bestaan.
  Opdoeken die rommel en twee partijen vormen die land en volk kunnen dienen.
  Mooie praatjes net voor de verkiezingen vullen de grote corrupte gaten niet.

  Sari Sari Sari Tori, nanga ding rovers foe Sranang.


  Maak melding
 6. De boodschap van Mike Noersalim, de huidige minister van BiZa is volkomen juist.
  Voor Suriname is er immers geen andere weg dan elkaar accepteren. Suriname is geen Israël, Lebanon, Nederland, Indonesië, China, India, Haiti, Guyana en Ghana of Gambia. Suriname vertegenwoordigt wel een deel van die landen. Vanwege herkomst enz. Nu moet je zien de boel bij elkaar te verzamelen. Nou, de feiten zijn er. Geen terrorisme en andere rare toestanden. Geloven worden gerespecteerd. Alle geloven naast elkaar. Dat zijn verworvenheden waar Suriname zich op mag bogen. Grote verworvenheden zelf. Groter dan het feit dat er af en toe een drugsverzending onderschept wordt afkomstig uit Suriname. Weet je wat voor knappe prestatie het is dat men elkaars geloven respecteert en ook een feestdag van maakt? Een feestdag is een feestdag. Rest nog driehonderd en zoveel. Daar moet je het zien waar te maken opdat je met recht een feestdag mag vieren in naam van welk geloof of leer dan ook.


  Maak melding
 7. Forza@@@
  Het is net wat voor soort poeder je gebruikt. Het is een manier om elkaar mee aan te raken en zeker niet gaan snuiven. En de zeven gebruikte kleuren beschrijven de omgang en verwevenheid tussen mens en natuur.
  Kijk suiker b.v. is ook zeer slecht voor de gezondheid van de mens. Maar is nu net in welke mate je tot zich laat consumeren.

  CULTUUR
  De holi feest is afkomstig uit het indiase cultuur. Het verbindt de onderlinge verhoudingen tussen de mensen. Je moet de hele gebeuren in een brede context zien. Een bevolkingsgroep zonder cultuur heeft geen goede basis tot ontplooing.
  Dit is duidelijk te merken bij andere bevolkingsgroepen die het nog zoekende zijn. Een volk zonder cultuur kan in mijn ogen nooit vredelievend zijn.


  Maak melding
 8. Er zijn een aantal religieuze feesten die vrede als uitgangspunt hebben en het licht dat ook vrede zou symboliseren. Maar wat maken de volgelingen van deze religieuze feesten eigenlijk van de diepe betekenis van deze gedenkwaardige feesten? Ze maken alleen maar oorlog en vergeten waarin ze geloven. Het feest schiet haar doel voorbij want na phagwa beginnen haar volgelingen weer oorlog te voeren. Dit feest wordt al honderden jaren gevierd. Maar wat hebben de volgelingen ervan geleerd? Ze doen juist het tegenovergestelde. Shame on them.


  Maak melding
 9. Eenheid en opbouw van Ons Land land, zal ALLEEN

  SLAGEN, WANNEER EEN IEDER EN OOK DE STAAT,

  WETTEN EN GRONDWET RESPECTEREN EN NALEVEN !

  DAT MIST HET HUIDIGE REGIEM, HELAAS !!!

  VANDAAR DE ZWARE CRIMINALITEIT EN DE ARMOEDE !!


  Maak melding
 10. Blaka boi 24 maart 2019 at 11:47
  Eenheid zal nooit gevormd worden zolang er langs etnische lijn politieke partijen bestaan.”

  De politieke partijen langs etnische lijn zijn niet de oorzaak maar het gevolg!
  Zolang er aan kinderen geleerd wordt dat de ander “anders” is, (djoeka, koelie, moslim, hindoe),en daardoor slechter is dan de andere zullen politieke partijen langs etnische lijn een succes zijn.

  De minister heeft in deze een bijna wijze uitspraak gedaan cq een aan waarheid grenzende uitspraak gedaan.
  “dat we elkaar in Suriname niet alleen moeten gedogen, maar elkaar ook moeten accepteren zoals we zijn.”

  De woorden dat in deze ontbreekt is wat mij betreft respecteren en samenwerken/elkaar nodig.


  Maak melding
 11. Elkaars religieuze feestdagen gezamenlijk vieren is niet het punt. Waar het wel om gaat is dat de religieuze feestdagen hun eigen karakter behouden. Aan dat karakter mag niet worden getornd omdat religieuze feesten tot nationale feestdagen zijn uitgeroepen.
  Carl Breedveld had jaren geleden gevraagd om net voor en tijdens de kerstdagen geen vuurwerk af te steken, zodat deze dagen in rust konden worden gevierd. Hij is opgekomen voor de essentie van kerst.
  Nu is Phagwa een feest waar blij-, vrolijk- en uitbundigheid bij horen, maar geen uitbundigheid dat vulgair wordt. Bij Phagwa horen chautaal en speciale zang en dans. Dat moet in ere worden hersteld.
  Phagwa hoort niet uitgebuit te worden voor commerciële doeleinden.
  Gelukkig zijn de hindus in Suriname wakker geworden en zullen ze ervoor zorgen dat de essentie en het karakter van het Phagwa feest behouden blijven.


  Maak melding
 12. Pakiratigri@@@
  Ik ben helemaal met jou eens. MAAR MAAR…….
  – in sur is helaas nog geen sprake van een echte surinamer
  – alleen wanneer er sprake is van echte surinamers, kunnen zij het land vooruit brengen (desh bhakt) is iemand die alleen voor zijn land leeft
  – helaas gaan dat jij en ik niet kunnen mee maken
  – het zal nog een paar generaties duren voordat het zo ver is
  – voor nu geldt de juiste mensen op de juiste plaatsen
  – maar veel hooggeplaatsten in su kunnen nog amper hun handtekening zetten, laat staan het lezen van nederlandse teksten
  – ministers zijn niet vakkundig genoeg of universitair opgeleid voor hun functie
  – de president van su heeft niet de uitstraling om het land te besturen
  – er is veel corrupsie en anargie

  POLITIEKE INSTABILITEIT
  einde oefening


  Maak melding
 13. Jiyani&&&&&
  Ik lees graag je colums. Heel oprecht verwoord dat het cultuur behouden moet blijven. Maar ja het zijn dezelfde hindoestanen die het vulgair en ordinair gedragen. En wanneer er sprake is van alcoholgebruik, dan is er no limit more.

  Sterker nog, op social media allerlei aanstotelijke vormen van bepoedering door meiden en uiting in dansscènes.


  Maak melding
 14. @Djakki, helemaal waar wat je allemaal zegt, Maar zolang Hindoestanen als tweederangs burgers worden behandeld, en dat uit zich in heel veel situaties, is het moeilijk om “Desh bhakti” te gaan voelen, cultiveren enz.

  Terwijl er heel veel Hindoestanen zijn die van Suriname houden, laten we niet vergeten dat onze voorouders uit Bharat als vervanging van de creoolse slaven zijn gebruikt voor Suriname.

  Klein voorbeeld: boven aan dit artikel staat er een foto met holi spelende kinderen maar het zijn geen Hindoestaanse kinderen… En dan zullen de Politiek correcten weer gaan roepen dat het dit niet gezegd mag worden , maar zet dan een foto neer met de hele groep.


  Maak melding
 15. Kinderen accepteren elkaar al meestal zoals ze zijn. Totdat ze gevoed worden met achterlijke denkwijzen en visies van volwassenen. Heel veel mooi praat terwijl heel veel (vooral oudere generaties) er toch niet achter staan, met verdeel en heers behoud je het grootste stuk van de taart en meer controle op de simpele zielen.


  Maak melding
 16. Hindustanen zijn vanaf aankomst in Suriname gekoeieneerd door met name de creolen.
  De Hollandse plantagehouders hebben het woord kuli overgebracht vanuit India en dat woord is uit het verband betrokken en is verworden tot scheldwoord van de hindustanen dat door de overige Surinamers al te graag wordt gebruikt. De chinezen, de javanen en noem maar op, vinden zichzelf stoer om hindustanen kuli te noemen. Maar gebruik als hindustaan niet het n-woord, dan is leiden in last.
  De vrijgekomen slaven voelden zich meer dan de hindustanen omdat zij het zware werk op de plantages niet meer hoefden te doen. Wat een klote volk toch die creolen.
  Maar ja als zelfs de huidige president de hindustanen kuli noemt, waarom zou de rest van de klote Surinamers niet hetzelfde doen. De creoolse politici maken zich daar allemaal schuldig aan.
  Het zijn altijd de creolen en de marrons die Suriname vertegenwoordigen op foto’s. Dat zal ook nooit veranderen.


  Maak melding
 17. Iemand begrijpt duidelijk niet dat sinds het ontstaan van Suriname de bevolkingsgroepen bewust door de Europeanen werden gesegregeerd zodat er nooit een eenheid gevormd kon worden tegen de toenmalige heersers. Voordat apartheid bestond werd het al toegepast in Suriname. Die nalatenschap is tot de dag van vandaag nog zeker duidelijk. Iedereen moet tegen elkaar zijn, zodat niemand een eenheid kan vormen tegen de overheersende macht en werkelijk de samenleving naar grotere hoogten kan brengen. Maar zolang je gevoed bent met het gif van verdeeldheid, dan zal dat nooit tot je doordringen. Want het blijft dan altijd “wij” tegen de rest.


  Maak melding
 18. @Jiyani,

  Jij raakt vaak op drift. Een kapitein zonder schip. Vanuit het ene moment waar er sprake is van een prestatie moment van een voormalige voetballer en nu coach Seedorf, met Surinaamse roots en waarbij jij beweert dat de Nederlandse inbreng hierbij van invloed geweest, ga jij afgeven of Creolen. Er is geen directe aanleiding. Niemand heeft jou aangevallen. Toch meen jij olie op het vuur te gooien. Waarom doe je dat? Wat voor nare ervaringen heb je meegemaakt dat je te pas en onpas zich steeds zich vanuit het ene uiterste tot het andere uiterste beweegt? Wat zijn de invloeden? Met welke bedoelingen ben je op deze site? Verdeeldheid of olie op het vuur gooien? Jouw verrichtingen zijn wel duidelijk. Hoe ga je het klaarspelen in het belang van Suriname te praten, zonder je afkomst ,zonder het feit dat je daar niet woont ,geen verdere bemoeienissen mee hebt, dingen op een zodanige wijze voor elkaar te krijgen dat het goed gaat?


  Maak melding
 19. Zelfs Wilders of Baudet zijn niet rechts genoeg voor de extremist Jiyani…
  Ze is in Nederland geboren en getogen, ver van Suriname. De enige link die ze met Suriname heeft is dat haar (voor)ouders daar toevallig woonden. Suriname mag van haar gestolen worden. Als het gaat om discussies over etniciteit dan zijn haar meningen hooguit lachwekkend, maar owee het gaat over Hindoe vs Islam, dan is het 3e en 4e wereldoorlog…

  Heb begrepen dat deze individu eerder al is ontmaskerd als zijnde Hindoe fundamentalist. Zal dat de reden zijn?

  In ieder geval in Suriname moeten we niks hebben van enge fundamentalisten en extremisten die mensen vergiftigen met hun denkwijze, blijf daarom a.u.b. in Nederland.


  Maak melding
 20. De mens heeft vanuit zijn eigen lichamelijke verlangens een wereld van hebzucht, gierigheid, afgunst, haat en jaloezie geschapen. Het is dus niet gemakkelijk om de overheersers en bezetters van de gedachten en gevoelens te verslaan en een eenheid te vormen. Verbeter de wereld door je eigen onverzadigbare verlangens te beheersen.


  Maak melding
 21. @NietAllesDatBlinktIsGoud,

  Ik heb nergens gelezen hoor dat Jiyani als een fundamentalist spreekt.
  Ik heb wel gelezen dat Baba Sai beweert dat de islam alleen maar verdedigingsoorlogen heeft gevoerd. Hoe hij aan die onzin komt, heb ik ook aangegeven: hersenspoeling door de mullahs.
  Jij lijkt mij ook niet iemand die stelling heeft genomen ertegen dat alleen creolen de president van Suriname kunnen zijn of dat de dalits moeten oprotten naar India.
  Dus: waar heb je het over beste man?
  Geef duidelijk antwoord: mag een Hindoestaan president van Suriname worden? Ja of Nee. Alleen met Ja of Nee antwoorden, voor de duidelijkheid.


  Maak melding
 22. @pakiratigri,

  Wat is er op tegen dat iemand beweert dat Seedorf zonder de Ajax jeugdopleiding waarschijnlijk niet voor Ajax zou hebben gespeeld? M.a.w. dat Seedorf veel te danken heeft aan z’n Nederlandse opleiding? Uiteraard heeft hij kwaliteiten die hij goed heeft benut, maar zou hij die kans hebben gekregen in Suriname? Om internationaal door te breken en z’n kwaliteiten te benutten? Nee toch? Dus is hij toch gevormd door Nederland? Wat is jouw probleem daarmee dan? Waarom mag iemand daar niet op wijzen?


  Maak melding
 23. Ik zie het voor me, over 10 jaar, Suikerfeest, moslims bidden op het Onafhankelijkheidsplein, met een bord varkensvlees , en een glas alcohol, voor zich. Dat is waar deze indiaanse baas naar toe wil. Breken van andere culturen, omdat hij zelf geen cultuur heeft. Hij is namelijk een bastaard(straathond) , zonder vlag.


  Maak melding
 24. Ik zie het voor me, over 10 jaar, Suikerfeest, moslims bidden op het Onafhankelijkheidsplein, met een bord varkensvlees , en een glas alcohol, voor zich. Dat is waar deze indiaanse baas naar toe wil. Breken van andere culturen, omdat hij zelf geen cultuur heeft. Hij is namelijk een bastaard(straathond) , zonder vlag.maron, hindoe , Javaan,Chinees, welk ras dan ook, wees trots op je eigen ding, je eigen cultuur, en vier het zoals het officieel hoort.laat het niet verkrachten door de duivel. Dan respecteer ik je het meest. Dat maakt je pas een Surinamer. Als je bij mij komt moet je je schoenen uit doen in huis. Doe je dat niet dan mag je opdonderen. Mijn huis Mijn regels. Mijn cultuur mijn regels.


  Maak melding
 25. Jaichand,

  Dat ook jij weer de nadruk legt op etniciteit, geeft ook aan dat jij bewust of onbewust de nadruk legt op verdeling.

  De nalatenschap van de Europeanen aan Suriname is verdeeldheid. Het is aan de Surinamers zelf om zich daarvan los te rukken. Zolang je dat niet wilt erkennen, zul je niet eens eraan denken om te vragen welke persoon van welke etniciteit president mag worden, maar eerder de vraag te stellen wie gekwalificeerd is om president te worden. Ongeacht man, vrouw, huidskleur, hindoe, moslim, christen, jood, atheïst etc.

  Ik zou graag zien dat er debatten worden gevoerd tussen politieke leiders, dan kunnen de stemmers beter zien wie gekwalificeerd is en wie niet. De huidige Surinaamse politiek bestaat voor het grootste gedeelte uit grootpraters, opjutters, machogedragers en machtsvertoon, zowel door mannen als vrouwen en binnen elke partij. Dat is waar de kiezer het nu mee moet doen.


  Maak melding
 26. @NietAllesDatBlinktIsGoud
  24 maart 2019 at 14:54
  Klopt diverse Hindoestanen zijn door mij als fundamentalistische Hindoes ontmaskerd. Yiyani doet aan geschiedvervalsing door te beweren dat er 280 miljoen Hindoes vermoord zijn door moslims. Dit aantal heeft ze uit haar duim gezogen want ze is nog steeds een zuigi popo. Dan zegt zij dat Kashmir aan India toebehoort en door de Britten aan Oakistan geschonken is. BS! De Britten, toen nog de heersers in India, hebben 3x geprobeerd om Afghanistan te veroveren en even zoveel keren werden zij door de Afghanen vernietigend verslagen. Bij de derde slag drongen de Afghanen tot diep in India en veroverden zij Kashmir op de Britten en op de Indiërs. Dit gebied diende als bufferzone tegen de veroveringsoorlogen van de Britten en de Indiërs en is later bij de verdeling van India toegekend aan Pakistan.


  Maak melding
 27. @Jaichand,

  Niet de boel verdraaien. Ik gaf slechts een voorbeeld.
  Het voorbeeld dat ik gaf leidt toe naar @Jiyany. Zij spreekt niet in het belang van Suriname. Zij spreekt in het belang van Hindoestanen. Aangezien Suriname een diversiteit heeft moet zij antwoord daarop geven. Dat doet zij niet. Zij spreekt slechts in het belang van Hindoestanen. Dus, zij heeft geen binding, gewoon niets anders dan Hindoestanen. Ik wil wel weleens zien als zij naar India gaat, zij zo vrij gaat spreken. Jij ook. Wees blij dat Suriname rekening houdt met wie dan ook. Ik heb het niet over Seedorf. Gewoon over Suriname. Diversiteit en verbondenheid. Niet olie op het vuur gooien.


  Maak melding
 28. @NietAllesDatBlinktIsGoud,

  Je hebt de vraag niet beantwoord.
  Het probleem zit bij de creolen. Hindoestanen stemmen heel gespreid: op de VHP, op de NDP, op de NPS, op Palu, noem maar op. Het zijn de creolen die etnisch stemmen. Ze stemmen altijd op een creoolse partij ook al weten ze dat die partij hen niks goeds gaat brengen. Ook al weten ze dat de VHP veel kan doen voor het land, ze willen er niet op stemmen.
  M.a.w., de creolen houden de politieke eenheid die zou kunnen ontstaan, tegen. De creoolse opvatting over eenheid is rassenvermenging. Ze willen zoveel mogelijk niet-creoolse (en ook creoolse) vrouwen bezwangeren, want bij dogla’s voelen ze zich veel prettiger dan bij Hindoestanen of Javanen of Chinezen. Bovendien is dat ook hun politieke strategie: ze weten dat dogla’s noch het een noch het ander zijn, nergens thuis horen en dus de makkelijkste weg, de creoolse weg, kiezen.
  Verdeeldheid was ooit door de kolonisten gezaaid, maar nu zaaien de creolen het.


  Maak melding
 29. @ Jaichand
  24 maart 2019 at 15:59. Ik heb op jouw reactie wel degelijk geantwoord. Ja alle oorlogen die in naam van de Islam zijn gevoerd waren verdedigingsoorlogen. Jouw bewering dat er 300 miljoen Hindies door de moslims zijn vermoord zijn klinkklare onzingetallen. Een of andere BJP Hindoe fundi heeft ooit dit getal genoemd en de makke kudde neemt dit aantal over. Bij de invallen door de Mongolen kunnen deze niet aan de Islam worden toegeschreven omdat de binnenvallende Mongolen zich nog niet tot de Islam hadden bekeerd. Nadat zij in India met de Arabische handelaren in contact waren gekomen en daarmee ook met de Islam, bekeerden zij zich en masse tot de Islam. Ook miljoenen Hindoes bekeerden zich tot de Islam omdat zij het Hindoegeloof niet alleen racistisch maar ook discriminerend vonden. Veel van de bekeerlingen namen wraak op de Hindoes. Dat is de enige uitleg van het geweld van moslims op hindoes.


  Maak melding
 30. @pakiratigri,

  Het is niet erg als een Creool voor het Creolisme spreekt, een Javaan voor het Javanisme, een Mohmedaan voor het Mohmedanisme of een Hindoe voor het Hindoeïsme. Waar het om gaat is dat je feiten niet moet verdraaien en ontkennen. Dat gebeurt veel hier, vooral uit de moslim hoek en door sommige creolen.
  Zowat iedere Hindoe hier geeft gewoon toe dat sommige dingen niet goed zijn in de Hindoe gemeenschap en veel beter kunnen. Maar anderen willen dat niet toegeven, waardoor je geen discussie kunt voeren.
  Wat mij betreft mag iedereen die interesse heeft voor Suriname er een mening op na houden, vanuit welke hoek zijn/haar interesse ook komt.
  Eenheid is een illusie. Waar mensen diverse belangen hebben zal er nooit eenheid komen. Ook in Nederland is er geen eenheid, ondanks dat 90% van de mensen blanken zijn.
  Over India gesproken, probeer eens een discussieprogramma op een Indiase tv-zender (via Internet) te bekijken. Het is daar nu verkiezingscampagnetijd. Je zult je oren en ogen niet geloven, zoveel wrevel tussen de politieke partijen. In India kan je zowat alles zeggen, veel meer nog dan in Nederland of Amerika.


  Maak melding
 31. Ik heb het balletje opgegooid over de behandeling van hindustanen door creolen en lees hoe ik voor hindu fundamentalist wordt uitgemaakt.
  Pakiratigri, jij doet alsof je met die zogenaamde universersele opvoeding die je hebt gekregen open staat voor elke Surinamer, maar niets is minder waar dan dat.
  Heb jou al vaak op gewezen – vandaag eerder ook al – dat jij alleen maar tegen hindustanen tekeer gaat als zij zich discriminerend gedragen t.o.v. creolen andersom zwijg je als het graf. Nu denk je tegen mij ook tekeer te kunnen. Je geloofwaardigheid neemt per minuut af.

  Mensen als die ene reagluurder, die zogenaamde hindustaan, moet zijn mond maar met chloor gaan spoelen, dan noch zal die mond een uur in de wind stinken. Al eerder heb ik hem op iets gewezen, tot op de dag van vandaag is hij mij het antwoord schuldig. Het was de waarheid, daar kan bij blijkbaar niet mee overweg en denkt nu een stok te hebben gevonden om mij mee ge slaan.

  Creolen en moslims zijn 1 pot nat. Ze weten de fouten van anderen wel te benoemen, hun eigen fouten willen ze nooit inzien. Zeg je als hindustaan/hindu iets daarover dan ben je een racist of een hindu fundamentalist. Het is de mens eigen dat als ze niet met kritiek weten om te gaan, dat ze dan gaan schelden of aannames gaan maken. Die aannames onderbouwen kunnen ze echter niet.
  Wat een losers bij elkaar.

  .


  Maak melding
 32. @Baba Sai,

  Je zit weer onzin uit te kraaien. Waarom hebben moslims toch die enorme behoefte de feiten te verdraaien? Wat willen jullie verbergen? Waarom? Het is toch al bekend! Bespaar je de moeite van het verbergen en verdraaien!!!
  Je maakt de moslim en de islam er alleen maar onsympathieker door.

  Het doel van de mosliminvallen in India was tweeledig: roven en de islam opleggen. De Moghul vorsten hebben dat uitgebreid gedocumenteerd en de moslim kroniekschrijvers hebben dat allemaal opgetekend. Ook hoeveel mensen ze hebben vermoord, in welke oorlogen, hoeveel Hindoes ze als slaven hebben verkocht. De moslims in India zelf hebben dat allemaal gedocumenteerd! Het is voor onderzoekers na te lezen. De moslims hebben zelfs een Hindoe-belasting opgelegd: elke Hindoe moest extra belasting betalen omdat hij Hindoe was.
  Het is een Amerikaanse wetenschapper geweest die heel veel onderzoek heeft gedaan en tot de voorzichtige conclusie is gekomen dat de moslims minstens 100 miljoen Hindoes hebben gedood en minstens 500 miljoen Hindoes als slaven hebben verkocht.
  Het aantal mensen in India dat zich vrijwillig tot de Islam hebben bekeerd is heel klein. Velen hadden deze keus: kop eraf of bekeren tot de Islam. De overlevingsinstinct in mensen liet ze de laatste keuze maken. Toch zijn er ontzettend veel Hindoes geweest die zeiden, liever kop eraf dan moslim worden. Wat ook geschiedde.
  Maar maak je geen zorgen. De Islam en het christendom in hun huidige vorm zijn gedoemd te verdwijnen. Godsdiensten die alleen geloof (aanname van iets zonder verder onderzoek) prediken hebben geen toekomst meer, aangezien de hele wereld nu onderwijs volgt en mensen leren na te denken en te onderzoeken. Wie niet onderzoekt, maar alleen maar gelooft wat er ooit door iemand is geschreven, benadeelt alleen zichzelf en zal nooit tot de Waarheid komen.
  In het Hindoeïsme wordt juist benadrukt te onderzoeken en niets zomaar aan te nemen. Het oudste Heilige Geschrift van de Hindoes heet niet voor niets Veda: Weten. Weten en dus niet alleen aannemen. Wie gelooft, weet nog niks. Hij weet gewoonweg niet of dat wat hij aangenomen heeft zonder onderzoek waar is of niet. Pas een onderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Het bijzondere is dat christenen en moslims hun geschriften niet mogen betwijfelen. Als ze dat doen, dan zijn ze ketters of kafirs en verdienen ze straf. Dus zie je dat veel christenen elderss antwoorden gaan zoeken. Straks zullen ook de moslins dat pad volgen.


  Maak melding
 33. Je voortplanten en je nakomelingen vergiftigen met dezelfde achterlijke denkwijze, dat jouw groep beter is dan de andere, maken het er ook niet beter op.

  Dat geldt voor de Creolen, Hindustanen, Javanen, Gemengden, Chinezen, Boeroes, Libanezen, Joden, Bosnegers, Indianen en alle andere groepen die Suriname hun thuis mogen noemen.

  Get the picture!?


  Maak melding
 34. Ik ben niemand verantwoording schuldig en al helemaal niet aan die pakiratigri, die zelf etnisch bezig zijn.

  @Baba Sai,

  Google op 1400 jaar islam en 270 miljoen lijken. Zo gauw de media negatief over de islam schrijft dan is het vezonnen. De negatieve berichten over het Hinduïsme zijn wel waar.
  Ik heb vandaag een lang artikel gelezen geschreven door Fidan Ekiz.

  Fidan Ekiz: Doorbreek het angstige, politiek correcte zwijgen

  Baba Sai gaat weer zeggen dat zij liegt en dat ik het uit mijn duim heb gezogen, want deze flapdrol verdedigt alles wat de islam betreft.


  Maak melding
 35. Mensen stop toch met dat gejank over geloof. Het is allemaal zelfde en het
  einde van het liedje hierna is niks meer. Vorige maand is de buurman overleden,
  ik heb nog niet weer bij de Aldi gezien.


  Maak melding
 36. En daar is de Islam als kwaaddoener weer, was te verwachten. Er zal weer een hele ontketening van religieuze en historische tirades losbarsten. Mij zondag gaat niet meer stuk!


  Maak melding
 37. @Jaichand,

  De hindustanen die op deze site reageren beschikken over zelfreflexie. Dat kan ik niet zeggen van de moslims en de creolen. Het enige dat ze kunnen is wijzen naar de hindustanen.

  Ik als hindu “fundamentalist” hoop dat Modi niet wordt herkozen. Wat zullen bepaalde figuren toch flink balen van mijn opmerking. Deze misbaksels hebben geen rits zitten op hun smerige monden.
  Tja, met begrijpend lezen hebben zij de grootste moeite. Stelletje naarlingen!


  Maak melding
 38. @Jiyani,
  Laat pakiratigri niet lachen.

  Je hebt racisme en racisme. Nou, in 98 procent van de gevallen blijkt het van de Hindoestaanse hoek te komen. Gewoon facts en ik werk met feiten. Wat ik hier heb meegemaakt is dat het van de Hindoestaanse afkomst komt, zowel uit Nederland als Suriname. Daar zit iets niet snor. Hindoestanen moeten nieten wachten op een moment dat boslandcreolen foute dingen doen en ze van daaruit hun racisme mogen beleven. Dat is niet koosjer. Het betekent dat de daad wel goed is maar het feit dat iemand toevalligerwijze een andere huidskleur heeft wel fout is. Als Hindoestanen zich ook fout gedragen, is het stil en wordt er weinig verwezen naar een afkomst. Pakiratigri is universeel en onafhankelijk en kan vanuit die boeg constateren waar er dingen nader onder de loep genomen moeten worden. Zo kom ik op als gasten als jij terecht. Kwaadaardig, niets goeds voor met Suriname. Maar puur gericht op Hindoestanen. Nou, Suriname is meer dan Hindoestanen. Pas wanneer jij dat leert, hoor ik van je.


  Maak melding
 39. @Baba Sai:
  Bij de derde slag drongen de Afghanen tot diep in India en veroverden zij Kashmir op de Britten en op de Indiërs. Dit gebied diende als bufferzone tegen de veroveringsoorlogen van de Britten en de Indiërs en is later bij de verdeling van India toegekend aan Pakistan.
  ———
  Er is niks toegekend aan Pakistan. Kashmir was een prinselijke staat, die zelf mocht beslissen of ze zich bij India zou aansluiten of bij Pakistan.
  De koning van Kashmir was een Hindoe, Raja Hari Singh, de bevolking was voor het merendeel moslim. De koning Hari Singh besloot onafhankelijk te blijven. Toen vielen Pakistanen zijn land binnen, waarop hij hulp zocht van India en zich bij India aansloot. De Indiërs waren bezig de Pakistani weg te drijven. Maar Nehru, de Indiase premier, maakte een blunder. Hij legde de zaak voor aan de VN ipv de Pakistani te verjagen. Er werd overeengekomen dat er een referendum zou komen (rond 1948) waarbij de bevolking zich kon uitspreken bij wie ze wilden behoren, bij Pakistan of bij India. Het resultaat was dat de helft van Kashmir in Pakistaanse handen is gebleven sindsdien, terwijl het officieel tot India hoort vanwege het ansluitingsverdrag van de koning van Kashmir met India. Pakistan heeft de oorspronkelijke bewoners van hun gedeelte van Kashmir verjaagd en er mensen van het leger (uit m.n. de provincie Punjab) gehuisvest. Een referendum stelt dus niks meer voor. Ze claimen bovendien het Indiase gedeelte van Kashmir. Waarom? Omdat er voor het merendeel moslims wonen. Het is dus voor ieder land erg gevaarlijk als er veel moslims wonen, want dan komt een moslimland het gebied claimen.


  Maak melding
 40. Het zal Modi een worst wezen wat jij vind. Hij is niet afhankelijk van jouw stem, hij weet niet eens van jou bestaan af. Mond dicht en werken in fabriek Holland en nog meer je haat jegens de islam en andersgelovigen uiten.


  Maak melding
 41. @pakiratigri,

  Niet overdrijven. Jiyani heeft vaak genoeg gezegd dat Hindoestaanse drugshandelaars, moordenaars of andere wetsovertreders straf verdienen.
  Maar anderzijds hoor ik geen enkele creool zeggen dat de marronrovers straf verdienen. Net zoals moslims stil blijven bij de zoveelste terroristische aanslag door een moslim. Ontkennen heeft geen zin!! Want het is gewoon na te gaan.
  En ja, zowat alle terroristen zijn moslims en zowat alle gewapende rovers in Suriname zijn marrons. Dat IS gewoon een feit.
  En ja, Hindoestanen zijn de grootste groep zelfmoordplegers in Suriname. Is ook een feit. Wie zijn ogen sluit, ziet alleen duisternis.


  Maak melding
 42. @pakiratigri,

  Alweer ben je feiten aan het verdraaien. Zowel hindustanen als creolen doen niet voor elkaar onder als het gaat om discriminatie. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken. Zelfs in Nederland presteren creolen het om tegen hindustanen te zeggen dat ze moeten oprotten naar India. Vertel geen onzin, maar wel de waarheid. Dus wie ben jij o hindustanen wel tot de orde te roepen en de creolen niet. Ik heb niets te leren van hoogmoedige creolen, knoop dat maar in je oren.
  Leren doe ik graag van eerlijke mensen, dus ook van eerlijke creolen. Maar aangezien jij dat niet bent………..


  Maak melding
 43. En zeer kwaadaardig ben jij @Jiyani,

  Jij zou en gaat een ongenadig pakslaag krijgen van mijn Hindoestaanse vrienden.
  Ik zou niet instaan voor je eigen veiligheid. Ik ga je grote bek dimmen. Leren dat je niet haatdragend moet zijn.


  Maak melding
 44. @Nietallesblabla,

  Wie ben jij om mij de mond te snoeren omtrent mijn politieke mening betreffende India. Je stelt geen ene moer voor, mars ga morgen weer als vuilophaler je centen verdienen, slappeling!


  Maak melding
 45. @NietAllesDatBlinktIsGoud,

  Zo, weten we nu ook dat jij een moslim bent.
  Jouw gehersenspoelde hoofd en hart kon het gewoon niet nalaten richting India en Hindoes te trappen, zonder feiten.
  Het is erg jammer dat 90% van de Pakistanen geloven (deze leugen wordt ze op school verteld) dat ze van Arabische prinsen afstammen. Dus wat doen ze? Zich keren tegen hun Hindoe voorouders en onbekende Arabieren als hun voorouder aannemen. Hoe zelfverloochenend kun je zijn?


  Maak melding
 46. @pakiratigri,

  Hahahaha, jouw ware aard is als stront boven water komen drijven! Je laat je wel kennen!
  Oeps de waarheid is heel hard aangekomen!


  Maak melding
 47. @pakiratigri,

  Wie een ander bedreigt, gaat er meestal als eerste aan. Want geweld is in zijn hart geslopen en rust is uit zijn kop verdwenen.


  Maak melding
 48. Terwijl de minister het heeft over “elkaar accepteren, zitten sommige op de de Heilige Zondag elkaar voor rotte vis uit te maken en juist de verschillen en niet de overeenkomsten te benadrukken.

  Het lijkt wel de script van Wan Pipel in een moderne versie.


  Maak melding
 49. Hey stomme meisje,

  Pakiratigri beroept zich op niets. Hoe vaak moet jij dingen horen om terecht gewezen te worden? Je bent een trage leerling.


  Maak melding
 50. @ Jaichand
  24 maart 2019 at 18:24. Wat ben jij een stuk verdriet zeg. Hoe durf jij achterlijke Hindie te beweren dat geen een moslim de aanslagen veroordeeld heeft ? Welke Hindie heeft de laffe Hindoe aanslag op de Babri moskee veroordeeld ? De voorzitter van SMA veroordeelt elke aanslag die door moslims gepleegd worden. De heer M. Sewpail, een creeol die Zich in de jaren 70 tot het moslim geloof bekeerde, heeft zo vaak de aanslagen veroordeeld evenals de (zalige) wereldberoemde en de aller allergrootste bokser Mohammed Ali idem. Maar je bent een onderkruipsel van het allerlaagste soort Jaichand. Je houdt niet van peace, vrede, pias, salami, mohabbat, neen je aanbidt de Hindoegodin van geweld Kali.


  Maak melding
 51. Dat jouw bloed kookt uit woede, daar kan ik niks aan doen hoor. Dat je emoties zo hoog oplopen vind ik lachwekkend.

  Ik moet jammer genoeg Jaichand gelijk geven op het punt van eenheid als illusie. Mensen zoals jullie willen altijd braken en afgeven op anderen. En dan nog het lef hebben een slachtofferrol in te nemen.

  Maar die religieuze tirades en haat jegens de Islam en andersgelovigen, dat verbaasde me eerlijk gezegd. Ik wist niet dat die haat zo diepgeworteld zat. Aan het eind is de mens zijn ergste vijand en echt geen religie of etniciteit.


  Maak melding
 52. Jaichand,

  Je hoofd moet wel uit verbazing exploderen, want ik ben geen moslim. Dat jij als Hindoe geen fan bent van moslims en de Islam, dat is inmiddels wel helder als water!


  Maak melding
 53. ietAllesDatBlinktIsGoud 24 maart 2019 at 13:21
  Kinderen accepteren elkaar al meestal zoals ze zijn. Totdat ze gevoed worden met achterlijke denkwijzen en visies van volwassenen”

  De foto van Waterkant. Net illustreert dat heel mooi.


  Maak melding
 54. En hoe vaak moet ik tegen die pakiratigri zeggen dat ik niets van hen wil en kan leren.
  Alleen iemand die door hoogmoed is overmand wil een ander met kracht en geweld iets leren.
  Je bent zelf traag!


  Maak melding
 55. @NietAllesDatBlinktIsGoud,

  Waarom Modi erbij halen? Dank zij Modi kunnen jullie Surinaamse moslims vluchten naar India als de grond te heet onder je voeten wordt!! Naar Pakistan kun je niet, want ze schoppen je er zo uit.

  @Baba Sai: Welke Hindie heeft de laffe Hindoe aanslag op de Babri moskee veroordeeld ? Wat dacht je ervan dat die moskee een bouwval was dat al decennia niet meer in gebruik was en bovendien bovenop een door moslims gesloopte tempel gebouwd was?
  Moslims hebben de 3 belangrijkste tempels van India, de Mahadevtempel, de Krishnatempel en de Raamtempel geplunderd, gesloopt en er moskeeën op gebouwd. Natuurlijk willen de Hindoes hun heiligste tempels terug. Moslims hebben de Yoodse tempel op de tempelberg gesloopt en er een moskee op gebouwd. Natuurlijk willen ook de Yoden hun tempel terug. Moslims hebben alles gesloopt van anderen. Vervolgens willen ze het voor eeuwig behouden. Maar ze zijn hun eigen regel vergeten: zolang je macht hebt, kun je dat volhouden, maar wanneer je macht taant, dan wordt de situatie anders. De gedupeerden komen nu hun bezittingen opeisen.
  Waarom denk je dat moslims in heel de wereld verdacht zijn? Omdat ze zo vredelievend zijn soms? Hadden ze tempels gebouwd voor Hindoes, dan zouden moslims zeer geliefd zijn geweest. Maar ze hebben zich gedragen als rovers, butchers, verkrachters, moordenaars, slavenhandelaaars, plunderaars, bezetters, slopers, als alles wat hatelijk is. Dan wordt je natuurlijk niet geliefd. Zelfs niet na eeuwen. De mensen in Oost-Europa kunnen je ook verhaen vertellen over de moslimmisdaden. Daart moeten ze echt niks van moslims hebben.


  Maak melding
 56. Mooi man, meisje,

  Vanaf nu zullen jouw stappen minder zijn. Jij hebt er het zelf naar gemaakt. Wanneer jij leert dat je geen verdeeldheid moet zaaien is alles goed.


  Maak melding
 57. @Nietallesblablablageval,

  Je kruipt zelf in de slachtofferrol. Gisteren was je een hindustaan, vandaag ben je geen moslim.
  Allemaal leugens, dat je zelf niet doorhebt hoe doorzichtig je bent.

  @Baba Sai,

  Jij bent dus duidelijk niet op de hoogte dat veel hindus in India en de rest van de wereld kritiek hebben op hindus die moslims vermoorden om verschillende redenen. Maar zij veroordelen ook omgekeerd wat de moslims uitvreten. Het valt mij keer op keer hoe vals jij je bedraagt t.o.v. Hindus.
  Dat doe je ook tegen mij. Je wilt niet horen of lezen dat moslims zich ook misdragen, je springt gelijk voor hen in de bres. Wees niet zo koppig. Het is het gedraai en het gelieg, het ontkennen van de moslims, waar ik niet tegen kan.

  @Jaichand,

  Dank je wel dat je het voor mij opneemt. Ik weet van mezelf dat ik heel kritisch ben naar de hindustaanse gemeenschap. Ik durf te benoemen wat er mis is met veel hindustanen.

  De moraalridders kruipen 1 voor 1 uit hun holen.
  De moraalridders die zelf als het erop aankomt flink uithalen.


  Maak melding
 58. @pakiratigri,

  Over welke verdeeldheid of eenheid heb jij het? Wanneer was er in Suriname eenheid dan? Zelfs de onafhankelijkheid was niet gebaseerd op eenheid maar op verdeeldheid. Daarom zijn mensen massaal naar Nederland vertrokken toen.
  Vervolgens hebben de militairen verdeeldheid gezaaid. Mensen in voor- en tegenstanders ingedeeld.
  Daarna kwam NDP met bedreigingen richting Santokhi (kill the sheriff).
  Dus vertel jij maar, over welke eenheid heb jij het?


  Maak melding
 59. Wat ben me toch een zielig geval pakiratigri.
  Je bent een drammer die alsmaar gelijk wil krijgen. zelfreflexie, ga daar maar mee aan de slag. Ga jezelf ontleden.
  Iemand die mij door zijn hindustaanse vrienden wil laten slaan, deugt niet. Is een karakterloos persoon, helemaal omdat hij zelf niet durft een vrouw te slaan.
  Maar deze vrouw laat zich niet slaan en vooral niet door een man.
  Shame on you!


  Maak melding
 60. Jiyani,

  Yu go furu yere. Vertaling voor het geval je het niet verstaat: Je buik is vol van al je rommel.
  Allerlei onzin verzinnen dat ik anti-Hindoe ben. Terwijl jij degene bent die anti-zwart, anti-moslim en anti-Suriname bent.

  Echt jammer dat mensen zoals jij je hebben voortgeplant en dezelfde rommel inplanten in het nageslacht. Heel jammer.

  Die hele Holi heb je voor niks gevierd zo te zien, want het negatieve heb je niet in vlammen op laten gaan. Je hebt het alleen maar meer omarmd. Dat laat je telkens duidelijk zien met je anti wat dan ook waan.


  Maak melding
 61. NietAllesDatBlinktIsGoud
  24 maart 2019 at 19:39
  Jiyani, Die hele Holi heb je voor niks gevierd zo te zien, want het negatieve heb je niet in vlammen op laten gaan. Je hebt het alleen maar meer omarmd. Dat laat je telkens duidelijk zien met je anti wat dan ook waan…. phet kaisa bantoogh toeter djaisa dholak en daar houdt ze van.


  Maak melding
 62. Ja maar stomme meisje,

  Vergeet jij niet dat Pakiratigri alleen maar vallen uitzet? Om te kijken of je nu positief bent of niet? Met name betrekkende Suriname. Jij hebt bewezen keer op keer niet achter Suriname te staan maar achter de Hindoestanen. Dat zegt iets over je eigen inborst. Wanneer jij moet lullen over Suriname vanwege de diversiteit moet jij noodgedwongen iedereen meenemen. Dat doe je niet meisje.


  Maak melding
 63. @Jiyani
  24 maart 2019 at 19:29. Nogmaals moslims hebben nooit op grote schaal Hindoes vermoord. De eerste moslims in India waren Arabische handelaren. Zo maakten de Hindoes kennis met de Islam en bekeerden velen zich tot de islam. Het is niet mijn taak om een ideologie te verdedigen maar als jij keer op keer, samen met Jaichand, leugens vertelt en feiten bewust verdraait, ja dan verword het tot mijn taak om de juiste feiten aan te voeren. Van jouw zijde lees ik niks anders dan hoe vreedzaam het Hindoe geloof is, de haat wereldwijd tegen de Islam en dat de moslims zelf schuldig zijn aan die haat.


  Maak melding
 64. JaiDevi$$$$
  Zo heb ik niet bedoeld eigen schuld dikke bult. Omdat er al zoveel over de Holi feest is geschreven, zou ik alleen in herhaling vervallen. Vandaar dat ik heb beperkt wat ik al geschreven heb. Dat je gedeeltelijk je mooie lichaam wil laten zien is prima. Maar doe het niet in combinatie met je fatsoenlijke cultuur. Dat verdiend meer respect en ingetogenheid. Ik hoop je hiermee mijn standpunt beter te hebben verduidelijkt.

  O ja lees de reacties van Djakkie!!
  Hij geeft een meer uitgebreider inzicht over zijn zienswijze.


  Maak melding
 65. BaBaSai@@@#
  Uw reactie jegens Jiyani#####
  Je bent ook je naam niet waardig. U snapt echt geen bal van. Ik zou zeggen ga eerst eens de Indiase historie bestuderen om je reactie op een juiste manier te kunnen weergeven.


  Maak melding
 66. pakiratigri
  24 maart 2019 at 14:23
  @Jiyani,

  Uiteraard gaat het hier niet om mensen persoonlijk aan te vallen, alswel eventueel bij interesse ingaan op het onderwerp, met als doel met elkaar van mening te wisselen.
  Het resultaat kan zijn dat je van elkaar geleerd hebt.

  Jiyani’s meningen vond ik, voor zover ik die de afgelopen tijd gelezen heb, zeker te respecteren.
  Zojuist las ik je reactie op Sub Holi hier bovenaan en dacht:
  “ precies Jiyani, dit bedoelde ik een aantal dagen geleden te zeggen, toen ik werd gewezen op het feit dat dingen / tradities veranderen door de tijd heen en dat ik dat moest accepteren” . Ik was een oude vrouw dus ouderwets.
  “ O.k.” dacht ik, “ zal wel, ik ben wellicht te lang uit Suriname om hier een mening over te mogen en kunnen hebben en ben zo te lezen van een andere, oudere generatie, dus laat maar”

  Toch ben ik oprecht blij, dat ik een ander Suriname , een andere generatie gekend heb. Was zeker niet ideaal, maar absoluut niet zo haatdragend.
  Ik proef nu een steeds groter wordende kloof en zelfs haat tussen o.a. Hindoes en Moslims in Suriname of minstens zo erg, maar hopelijk slechts op dit platform !??

  Niet te spreken over de “ Marrons” die nu “ de” criminelen blijken te zijn.
  Een groep die ik slecht ken omdat wij , Koelies noch Kafries ( ja Jiyani, die benaming hebben “zij” niet zelf bedacht !! ) deze mensen totaal negeerden, net zoals wij de Indianen negeerden.
  “ Wij” hebben altijd op hen neergekeken want het waren mensen uit het bos, dus achterlijk.
  Vergetende dat zij én de Indianen de basis van de Surinaamse bevolking vormden.
  Jiyani jij was nog mijn hoop op een toekomst met verdraagzaamheid . Totdat ik zojuist door scrolde en tot mijn schrik las; “ Die klote creolen” of woorden van gelijke strekking.
  Opnieuw een desillusie.

  @Jiyani, ik kom uit een gemengd gezin, een gemengde familie.
  Mijn grootouders waren een van de eersten die hebben gestreden voor acceptatie: een Koelie man en een Kafrie vrouw met elkaar.
  Díe Kafrie vrouw, mijn oma dus, was weer het kind van een Kafrie vrouw en een witte slavenhouder. Zij had geen status dus.
  Reken maar dat ze het niet makkelijk gehad hebben bij géén enkele groep. Ze waren outcast.
  Hadden ze hen moeten lynchen denk ik nu als ik de haat bij sommigen hier lees?

  Mijn moeder, product van de liefde tussen deze twee mensen, werd verliefd op een Koelie en is daarmee getrouwd. Die hebben al minder strijd tot acceptatie hoeven leveren.
  Ik ben een rijk mens en heb van beide culturen veel wijsheid en menslievendheid meegekregen.
  Mijn ouders hebben mij geleerd dat als mij gevraagd werd wat ik nu eigenlijk was, ik moest antwoorden “ MENS” .
  Zelf heb ik mij altijd heel prettig gevoeld binnen en met de Hindoe filosofie en nog steeds geeft mij dat veel voldoening. Een zeer rijke filosofie, die leidt tot warmte, vredelievendheid, religieuze normen en waarden.
  Het lot der genade, verdraagzaamheid loopt als een rode draad door mijn leven, want mijn zoon heeft nu een Moslim vriendin.
  Wat moet of kan ik anders als moeder doen volgens een aantal personen op dit forum?
  Afwijzen en in haat leven? No way, want mijn opa zou uit zijn as terugkeren.

  Natuurlijk zijn “ wij” Hindoestanen bijna wereldwijd onderdrukt, verguisd etc. etc. én hebben “ wij” helaas ook hetzelfde gedaan!
  Ik weet echter, dat als jij een échte Hindoe tot op je botten geweest was zoals je je nu probeert te profileren, dan was je absoluut wél kritisch geweest, maar dan was je nooit tot de uitspraken gekomen welke je nu doet. Niet richting Moslims, niet richting Creolen of Marrons.
  Als je een vinger wijst naar een ander, dan zijn er altijd nog minstens drie die naar jezelf wijzen.

  Nogmaals, ik ben blij met mijn rijke opvoeding, waarbij ik óók de Christelijke waarden en normen, feestdagen heb leren waarderen en respecteren.
  Ik hoef niet overal aan mee te doen, zou me sowieso teveel geld kosten, 😀 maar gun het ieder om op respectvolle manier zijn ding te kunnen doen.
  Ook heb ik geleerd dat humor, zelfspot, ook helend kan zijn.

  Vergis je niet hoor, ik beweer absoluut NIET perfect te zijn. Ik probeer wel te kijken naar mijn tekortkomingen en hoe ik van mijn medemens kan leren en soms mijn koppigheid opzij kan zetten.
  Ik veroordeel je dus niet, is niet aan mij, maar ben wel teleurgesteld in deze.

  Je bent blijkbaar nog jong en hopelijk krijg je nog veel te leren.

  Als vrouw hier tussen het vnl mannelijk bolwerk 😀 hoop ik dat je nog wijzer , vredelievender zal zijn of worden en een beetje voor een balans kan zorgen.
  Ook Hindoe vrouwen zijn over het algemeen wijze vrouwen.😉
  Helaas moet ik vandaag even slikken.


  Maak melding
 67. Het zijn altijd weer dezelfde oproerkraaiers hier op dit forum die elkaar haat/liefde verklaren.

  Stemming stijgt, maar het peil daalt zienderogen. Wat een zielige vertoning en dit forum niet waardig.

  Valt helaas niet aan te veranderen..

  Me mars papa!


  Maak melding
 68. Lees op de volgende link wat een terreur de moslims in India pleegden.

  sikhnet.com/news/islamic-india-biggest-holocaust-world-history

  Daar leveren muslimgetuigenissen zelf het bewijs.


  Maak melding
 69. Jaichand
  24 maart 2019 at 22:17 ha ha grapjas ik trap niet in jouw manipulatieve berichten. Je bent ontmaskerd als een Hindoeterrorist. Denk je werkelijk dat een Sikh zoiets over moslims zou schrijven ? Wie was verantwoordelijk voor het bloedbad in Amritsar ? Wie vernielde hun heiligdommen ? Waren niet moslims maar Hindoeterroristen toch ? En ja India alles wat uit India komt neem ik niet serieus.


  Maak melding
 70. Wat een gedoe hier op het forum.
  Baba Sai, bewezen is dat als je “racisten” ontmaskerd zij nog valser worden.
  Laat deze baehtjie maar in haar eigen onzin geloven.
  Confrontatie met de waarheid, dan worden zij opeens Calimero.
  Zielige figuren.


  Maak melding
 71. Moslims durven ineens de waarheid niet meer onder ogen te zien. Maar dat is algemeen bekend.

  In geval je wel lef hebt en geen lafaard bent (betwijfel ik):

  sikhnet.com/news/islamic-india-biggest-holocaust-world-history

  danielpipes.org/comments/172982


  Maak melding
 72. Islamic Invasion Of India: The Greatest Genocide In History

  by Aldeeb — 18 mars 2018

  Muslim historian Firishta [full name Muhammad Qasim Hindu Shah, born in 1560 and died in 1620], the author of the Tarikh-i Firishta and the Gulshan-i Ibrahim, was the first to give an idea to the medieval bloodbath that was India during Muslim rule, when he declared that over 400 million Hindus got slaughtered during Muslim invasion and occupation of India. Survivors got enslaved and castrated. India’s population is said to have been around 600 million at the time of Muslim invasion. By the mid 1500’s the Hindu population was 200 million.

  By the time the British arrived to the shores of India and after centuries of Islamic law ruling India, the Hindu population was not behaving like their normal self; they were behaving like Muslims. There are many witness reports from the British archives of horrendous Hindu incidents that were shocking in cruelty to the British – and they therefore sometimes referred to the people as “savages”. Yes, anyone who gets contaminated by the association with Islamic ‘culture’ truly gets tainted and savaged. That is exactly why it is so detrimental and dangerous.

  Today, like other cultures with a soul massacred by Islam, India is not truly a Hindu nation. India is a shadow of Islam, a Hindufied version of Islam, where every human atrocity has been emulated and adopted into a culture previously alien to such brutality. And in association with it’s foreign mohamedan pest, these Islamic habits have become adopted and accepted as a “normal” part of Indian culture. But if we look at pre-Islamic Indian culture it was a in general a benevolent culture of knowledge and learning, much more so than it is today.

  From the time of the Umayyad Dynasty (711AD) to the last Mughal, Bahadur Shah Zafar (1858), so widely praised as great leaders by Indian historians themselves, entire cities were burnt down and the populations massacred, with hundreds of thousands killed in every campaign, and similar numbers deported as slaves. Every new invader made (often literally) his hills of Hindus skulls. Thus, the conquest of Afghanistan in the year 1000 was followed by the annihilation of the Hindu population; the region is still called the Hindu Kush, i.e. “Hindu slaughter.”

  The_Mughal_Empire

  The Mughal Empire’s spread and occupation of India.

  The genocide suffered by the Hindus and Sikhs of India at the hands of Arab, Turkish, Mughal and Afghan occupying forces for a period of 800 years is as yet formally unrecognised by the World.

  The only similar genocide in the recent past was that of the Jewish people at the hands of the Nazis.

  The holocaust of the Hindus in India was of even greater proportions, the only difference was that it continued for 800 years, till the brutal regimes were effectively overpowered in a life and death struggle by the Sikhs in the Punjab and the Hindu Maratha armies in other parts of India in the late 1700’s.

  We have elaborate literary evidence of the World’s biggest holocaust from existing historical contemporary eyewitness accounts. The historians and biographers of the invading armies and subsequent rulers of India have left quite detailed records of the atrocities they committed in their day-to-day encounters with India’s Hindus.


  Maak melding
 73. Is de islam gewelddadiger dan het christendom?

  Is de islam onlosmakelijk met geweld verbonden? Je zou het wel denken als je de vele aanslagen van Islamitische Staat (IS) en al-Qaida voorbij ziet komen in de media. Natuurlijk plegen ook aanhangers van andere geloven gewelddaden, maar dat gebeurt meestal niet in naam van hun godsdiensten, terwijl radicaal-islamistische denkers boekenkasten vol hebben geschreven om hun daden en ideeën vanuit de islam te rechtvaardigen. Is de islam dan echt anders en gewelddadiger dan bijvoorbeeld het christendom?

  Eén reden waarom je zou kunnen stellen dat de islam inderdaad gewelddadiger is dan het christendom, is dat in de islamitische bronnen behoorlijk wat gewelddadige passages te vinden zijn. Koranverzen als ‘houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers’ (soera 8 : 12) en ‘strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de gehele godsdienst alleen God toebehoort’ (soera 8 : 39) lijken te suggereren dat de Koran oproept een oorlog te voeren totdat iedereen moslim is. Het zijn ook dit soort verzen die geciteerd worden door radicaal-islamistische denkers en leiders om hun acties te legitimeren.


  Maak melding
 74. Sam&&&&
  Beste Sam,
  Inhoudelijk op het verhaal van de Holi feest, geeft de posterfoto niet de juiste weerspiegeling op het hindoeïsme verbroederings gebeuren. De foto zou meer tot zijn recht komen wanneer sprake zou zijn van hindoestanen samen met anderen deze happening zouden beleven.
  Juist geeft deze foto als eerste de indruk bij de lezer, dat het helemaal geen hindoefeest is, maar dat dit door anderen wordt omarmd. Neem alle kranten (media) dagelijks door uit Suriname, dan staat voor 95% niet hindoestanen afgebeeld of vermeld. Alleen bij geweldsdelicten wordt breed uitgemeten of drugs in het spel. Het lijkt erop dat in sur geen hindoestanen wonen.


  Maak melding
 75. Press Waterkant shaming over de press foto. Inhoudelijk van het verhaal komt niet tot uitdrukking met de afbeelding. Het lijkt erop dat het geen hindoefeest is maar ……


  Maak melding
 76. Beste forum schrijvers.
  Het hindoeïsme heeft nooit nooit anders denkenden en gelovigen willen bekeren dan wel verplichten om hindoe te worden.
  Juist biedt zij de mogelijkheid om datgene te doen waarin jij zelf in wilt geloven.

  Evenmin heeft het hindoeïsme andere bevolkingsgroepen onderdrukt of kolonies gehad. Terwijl zij zelf altijd de slachtoffer van extern zijn geworden.
  – 800 jaar lang moslim overheersing
  – 200 jaar lang gekoloniseerd geweest
  – invloeding door het christendom
  – thans 30 miljoen katholieken

  Binnen hun eigen manier van leven heb je diverse stromingen die met elkaar niet eens kunnen worden. Maar dit is heel wat anders dan bekeren en invloed uit te oefenen op andere volken. Vaak vechten ze in hun eigen gelederen. Dat is mijn mening.


  Maak melding
 77. Djakkie, whahaha, je naam zegt genoeg brada. Jij bent familie van “Ka Djakkie”.
  Die ene die alleen stront vreet.
  Tang boeng, ma tap ie smoel, want jeh lul Soso nonsens .


  Maak melding
 78. Hieronder een artikel uit het NRC dagblad dat de enige juiste weergave geeft van de laffe terreurdaad door de Hindoe-terroristen. Let er wel op he, in 1949 hebben Hindoe-terroristen in de Babri moskee een afgodsbeeld van een van hun duizenden goden geplaatst waarna snel het verhaal rondging dat hij in de moskee verscheen. Het politierapport laat niets heel van deze verachtelijke actie van de Hindoe-terroristen. Dit beeld past ook in het Hindoe denken. Als je niet op een eerlijke manier je doel kan verwezenlijken, doe het dan op een manier die je goeddunkt. Het doel heiligt de middelen.

  Volgens India’s hindoe-nationalisten verscheen het icoon op 23 december 1949 op miraculeuze wijze in wat toen nog de Babri-moskee was. Het politierapport is wat minder mysterieus. Volgens dienstdoend agent Pandit Ramdeo Dubey verscheen er die ochtend een groep van zestig man onder leiding van de monnik Abhiram Das die de sloten van de moskee openbrak en het icoon onder de hoogste koepel plaatste.

  Ram Lalla heeft gezelschap van een verveeld ogende monnik van een jaar of dertig. Ik reik hem de bloemen en pindaballetjes die ik bij binnenkomst heb gekocht. Hij besprenkelt mijn handen met wat water, geeft me een bindi voor op mijn voorhoofd en wijst op het verfblik naast hem. ‘Donations’ staat erop in knalrode letters.

  Op het moment dat ik een tien-roepiebiljet in het blik schuif, kraait een pelgrim ergens achter me ‘Sri Ram, Sri Ram’, wat door een tiental onzichtbare kelen wordt herhaald en als een echo over het terrein rolt. Een spiritueel mini-momentje in dit absurde theater van militair machismo.

  ‘Eerst dacht ik dat de sloop van de moskee een goede zaak was’, zegt Chandan Prasad, een goedlachse twintiger met knaloranje henna in zijn haar. ‘Maar nu ben ik er niet zo zeker van. Heb je gezien hoe Onze Heer zit weggestopt onder een tent? En al die militairen. Het is een schande. Een tempel behoort voor iedereen toegankelijk te zijn.’

  Het grootste gevaar voor India komt van binnenuit en wordt gevormd door Hindoe extremisten.


  Maak melding
 79. @Imran Khan 25 maart 2019 at 07:46
  Islamic Invasion Of India: The Greatest Genocide In History

  by Aldeeb — 18 mars 2018

  Geweldig stukje Hindoe propaganda die zo de prullenbak in verdwijnt. Het is alleen maar leugen en nog een leugen. Weet je wat ik niet begrijp. Als de Islam zo veel slachtoffers onder Hindoes gemaakt heeft, waarom jouw Modi de voeten van de Sheikh van Dubai heeft aangeraakt. Dit is twee jaar geleden gebeurd. Is dit niet een vernedering voor jouw Hindoe geloof ? Neen, de meeste slachtoffers zijn niet door Moslims maar door toedoen van Hindoes gevallen. Leg je neer bij de juiste feiten en ga niet hier de boel met fakenews op stelten zetten. Opmerkelijk is het dan ook dat nergens in de Westerse moderne geschiedenis de Indiaase Holocaust wordt genoemd. Je bent zeker aan de drank no ? Jo koe joh !


  Maak melding
 80. Inderdaad, met elkaar en voor elkaar zou ik zeggen, ware het niet dat wanneer je met de verkeerde soort in Suriname vriendschappen sluit het je je leven kan kosten.

  Ik ben opgegroeid met het verkeerde volk als buren, ze waren als familie voor ons, maar vergis je niet…….Alles gaat om geld. Ditzelfde is van toepassing op de familie’s van alle Surinamers…..iedereen wil geld, men is jaloers en je wordt in Suriname gedwongen te discrimineren en dan is het weer niet goed.

  Een jaartje geleden was er zo een die bij een zeer goede kennis van mij als hulpje werkte, bejaarde mensen die hulp nodig hadden. Jarenlang was deze persoon als kind aan huis, maar alles is langzaam leeggeroofd en werden de eigenaren beschuldigd van discriminatie als ze wat zeiden. Een groot ellende in Su!. Ondanks alles staat een ding voor mij vast: NF VHP en rest van de bende is niet in staat een land te leiden, het wordt eerder lijden voor de inwoners. Ik vind dat VHP NF zelfs verboden moeten worden. Santhoki hoor sowieso in het gevang. Ze kijken niet naar hun falen, maar alles wat er fout gaat, is Bouta, Bouta, Bouta, wel brada wie wan BOUTA!. Veel lobi voor onze president!


  Maak melding
 81. @Cees, velen zijn het niet met jou eens. Als de misdaden van Christenen en Hindoes vergeleken worden met die van de Moslims dan kunnen de Moslims daar nog een puntje aan zuigen.


  Maak melding
 82. @Cees; wie gooide atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Wie heeft twee wereldoorlogen ontketend ? Wie heeft de Indianen uitgeroeid Cees (is dit wel je echte naam of ben je een bange schittert met je echte naam te reageren). Wie heeft in het Midden Oosten bijna alle platgegooid ? Wie is verantwoordelijk voor de dood van 4 miljoen slaven ?

  Mocht je ooit de VS bezoeken, breng dan zeker een bezoek aan Nevada en aan de Native museum. Je zult dan een plakkaat van een Indiaanse Opperhoofd zien met daaronder de tekst ” Wanted for terror’. Midden van de 18e eeuw zagen de Amerikanen de Indianen als terroristen. En zo zullen zij altijd wel een vijand nodig hebben om zich superieur te voelen. Nu al wordt ons een ander vijandbeeld voorgehouden. China is de volgende vijand. Waarom ? Omdat dit land economisch en militaristisch en technologisch een snellere ontwikkeling doormaakt dan het Westen wenst. Daarom moet alles erop gericht zijn om China onschadelijk te maken.


  Maak melding
 83. Mijn mond valt open van verbazing als ik lees hoe de creolen hier zo pal achter de Islam staan. De Hollanders hebben in 1863 de slavernij afgeschaft, de Britten eerder . Maar wanneer hebben de arabieren de slavernij afgeschaft? was het niet 2017????
  En hoe wordt de zwarte afrikaan gezien ? en de berbers? door de ogen van de arabier? Wie hebben er voor de genocide in Afrika gezorgd? Darfur Sudan enz..

  Zijn deze creolen vergeten dat hun broeders in Afrika zijn verkocht aan de Turken? En dat voor de Europeanen begonnen met slavernij t al bestond in Afrika? Het feit dat creolen in Suriname zijn en het eigenen is het gevolg dat ze zijn verkocht door hun eigen afrikanen. Kunta Kinte! en Tobi

  @kankantriestraat waarom moesten de moslims perse een Hindoetempel verwoesten wat de geboorteplaats van Ram is? en daar vervolgens een moskee op bouwen?. India Is het land van de Hindoes aangevallen door buiten en het Hindsoeisme heeft het ondanks alles overleefd. En het is op weg een Hindoe Rashtra te worden.

  In SA worden velen moskeeën gesloopt door moslims zelf om er vervolgens een winkelcentrum neer te zetten… het zelfde gebeurt ook in andere islamitische landen.
  Het islamitisch gebed; Namaaz mag je OVERAL doen ook op straat of op de stoep daar heb je geen moskee voor nodig!! Het slopen van gebedshuizen door de islam is heel normaal kijk maar naar de Aya Sofia in Istanboel dat was vroeger een Kerk de blauwe moskee in Jeruzalem was ook een kerk. En zo heb je tig voorbeelden in de wereld.

  Denk na en sla geen verkeerde slagen op die Apintie van je!


  Maak melding
 84. Jai Devi 25 maart 2019 at 12:19.
  Zie mijn reactie en geplaatste artikel van 10:52. Je probeert met geschiedvervalsing een eigen draai aan de waarheid van de Hindoeterroristen te geven. Maar dat gaat jou niet lukken met je leugens. Ik heb een artikel aangehaald waaruit blijkt hoe verraderlijk de Hindoes te werk zijn gegaan. Er was helmaal geen Hindoetempel op die plaats. Is het niet opmerkelijk dat pas na de onafhankelijkheid van India Hindoeterroristen met dit verhaal naar buiten zijn gekomen ? Voorheen hadden zij totaal geen interesse op de plek waar zogenaamd een tempel stond. En dat jij ene branieschopper van het laagste soort bent blijkt wel uit jouw populistisch nonsens over het afschaffen van de slavernij door de Arabieren. Dit zou volgens jou pas in 2017 zijn gebeurd. Als je de Koran bestudeert dan zul je zien dat de Islam juist als eerste de slavernij afgeschaft heeft. Toen de profeet Mohammed in de 5e eeuw naar Abessinie uitweek, zag hij hoe slaven daar behandeld werden. Na terugkeer heeft hij alle slaven bevrijd en een van de hoofdpersonen binnen de islam die een zeer vooraanstaande plaats inneemt, was de zwarte slaaf Bilal. Hij was een zeer vrome moslim en stond bij de Arabieren in hoog aanzien. Daarom heten de meeste moslims van Afrikaanse afkomst Bilal. Mag ik jou vragen of binnen het Hindoeïsme plaats is voor een Afrikaan ?
  Neen ? Stop dan met het populistisch nonsens gebral.


  Maak melding
 85. Degenen met een beetje verstand zullen zelf al geconstateerd hebben hoe de moslims (Baba Sai, Kankantristraat, Alleswatblinkt, Blakka boi) niet één keer hebben toegegeven dat de islam te vuur en te zwaard is verspreid – ondanks dat de moslimgeschiedschrijvers dat gewoon opgeschreven hebben – en dat de islam en moslims honderden miljoenen mensen hebben vermoord. Integendeel, ze beweren dat het allemaal de schuld is van de niet-moslims die de moslims aanvielen. Deze lieden gaan dan ook nooit uit hun achterlijkheid, leugen en bedrog geraken.
  De wijzen van vroeger zeiden al: musalmaam ke bachcha, kabhi na sachcha! En of ze gelijk hadden!
  Never trust a muslim!


  Maak melding
 86. Niet gedogen , maar ook elkaar accepteren stond er in de kop,
  Hier hebben ze er in ieder geval weinig tot niets van begrepen, stelletje kleuters, sorry die gaan over het algemeen nog leuk met elkaar om en kijken niet naar geloof of kleur , dat doen alleen verziekte volwassenen die alleen maar de bek volhebben over de in hun ogen tekortkomingen van een ander, tja je moet wat te zeiken hebben toch


  Maak melding
 87. BlakaBoy@@@

  Je naam doet je meer eer aan dan je hersenloze kwab.

  Weet jij wat BLAKA BOY betekent?
  Dat je uit het hol van moe bent gekropen.
  Bij een andere gat was er geen plaats meer voor jou weggelegd. Strontvreter………


  Maak melding
 88. Jaichand 25 maart 2019 at 13:05
  Luister kerel, je mag allerlei onzin en racistische opmerkingen gaan aanvoeren over de islam. Wees dankbaar dat India kennis met moslims heeft gemaakt. Jullie Hindoes pezen wat al te graag met de Britten maar dan wel op de o zo verraderlijke manier. Verkleed als moslims vielen de verraderlijke Hindoes de Britten (let op met wie de Hindoes samenwerkten) aan. Het gevolg was dat de Britten op zijn beurt weer de Moslims aanvielen. Ik spreek niet namens de andere lieden maar heb wel een vraag aan Jaichand (die hij natuurlijk weer niet zal beantwoorden want deze lafaard is alleen achter zijn pc een held).
  Als jouw Hindoegeloof zo vredelievend is, waarom hebben jullie Chamars Gandhi vermoord ? Waarom hebben jullie chamars zo een hoge dunk van jouw geloof. Ja, vertrouw nooit een moslim….we zien in de politiek van Suriname en ook in Nederland dat jullie chamars te vertrouwen zijn. Waarom loopt Adhin niet over naar de Chamarpartij VHP ? Waarom liep die andere chamar Masaram van de VHP over naar de NDP ? Zijn jullie Hindoestanen zo te vertrouwen ?


  Maak melding
 89. Dat lijkt me een boodschap die makkelijk misbruikt kan worden.
  Van Heemstra: “Er wordt gezegd dat de Indiase tv-versie van de Mahabharata in de jaren negentig zorgde voor geweld tegen moslims.”

  Puranik: “Helaas wordt de Mahabharata tegenwoordig gebruikt, door religieuze fundamentalisten en door politici, om tot oorlog aan te zetten.

  Loop naar de moer met je “vredelievend “Hindoegeloof.


  Maak melding
 90. Uit dit experiment kom ik maar tot 1 conclusie. Etnische spanningen zorgen voor bekvechten en scharmutselingen, maar religieuze of ideologische spanningen zorgen voor oorlogen en bloedbaden.

  Wat is de mens toch makkelijk op stang te jagen en te beïnvloeden. Verdelen en heersen is zo makkelijk, je hoeft maar een klein zaadje te zaaien en de rest komt vanzelf.


  Maak melding
 91. @Khankhanshreestraat
  Begrijp nog steeds niet wat de moslims in India te hadden zoeken, als er heidenen daar wonen?????
  Ze waren niet uitgenodigd maar toch kwamen ze !!!!
  Niet netjes zonder uitnodiging te komen vind je niet????


  Maak melding
 92. @Imran Khan.
  Je kent je eigen geschiedenis niet. Dus ga eerst maar je zelfverzonnen geschiedenis leren. Je bent een Hindoe fascist. Er heeft nooit een moslimleger India aangevallen en steeds waren het de Hindoes die op gewelddadige wijze hun wil probeerden op te leggen. Dit hebben ze ook geprobeerd met de Moghuls en is niet gelukt. Ipv daarvan werden schedelbergen gemaakt. Maar dat waren niet de moslims. De Moghuls die zich later tot de Islam hadden bekeerd en toen kwam ook een eind aan hun gewelddadig imago. Miljoenen Hindoes hadden zich in navolging van de Moghuls vrijwillig tot de Islam bekeerd.
  En dat jij mijn naam verbasterd laat ook een van de vele smerige kanten van Hindoes zien. Vertrouw ze nooit !


  Maak melding
 93. De islamitische vernietiging van erfgoed en cultuur

  We leven in een tijd dat IS in Syrië en Irak cultureel erfgoed vernietigt door manuscripten te verbranden, historische architecturen te slopen en kunstschatten te stelen. Waarom doen zij dit. Het is jihadistisch geweld. De zelfverklaarde profeet Mohammed is er als eerste mee begonnen.

  Toen de Amerikanen Irak binnenvielen werden musea geplunderd. Waarom? Omdat het islamitisch is. Na de verwijdering van Murci als president van Egypte begon de moslimbroederschap musea te plunderen en kerken in brand te steken. Waarom? Het is de zuivere islam. De Taliban heeft twee enorme, uit steen gehouwen boeddha’s opgeblazen. Waarom? Zuivere islam. Toen de moslims India binnenvielen stuitte zij op de grootste houten tempel ter wereld. De commandant zei; ”Het staat niet in de koran dus verbranden.” Zuiver islamitisch gedrag. Bij hun veroveringen in India kwamen de moslims in boeddhistisch gebied de grootste bibliotheek tegen. Werd ook vernietigt. Waarom? Islam.

  De vernietiging van historisch erfgoed is al 1400 jaar aan de gang omdat Mohammed zei een hekel aan ongelovigen en hun beschaving te hebben vanwege hun onwetendheid [alle niet-moslim zijn dus onwetend]. Hun geschiedenis moest vernietigt worden.

  Mohammed was de eerste om na de verovering van Mekka 360 religieuze kunstuitingen van verschillende religies in de Ka’aba persoonlijk te vernietigen. Dit betekende het einde van de kaffer in Mekka en andere geloven werden verboden. Het betekende het begin van een islamitisch monotheïsme met één religie, één cultuur en één taal. In navolging van Mohammed imiteert IS deze mentaliteit door de geschiedenis van oude culturen te vernietigen en deze desnoods te herschrijven.

  Deze vernietigingen zoals door IS zullen niet de laatste zijn. Wanneer de islam een nieuw gebied binnenkomt dan wensen zij niet alleen de macht over te nemen. Zij willen ook het cultureel historisch erfgoed van de ongelovige te vernietigen om zodoende deze beschaving om zeep te helpen.


  Maak melding
 94. Sam 25 maart 2019 at 15:45
  ‘Samenzwering’ VHP en NDP mislukt

  PARAMARIBO – De regering heeft besloten niet alle voorgenomen wijzigingen van het huidige kiesstelsel en de Grondwet ter goedkeuring aan het parlement voor te leggen. Het voorstel om pre-electorale combinaties onmogelijk te maken, wordt gehandhaafd, maar het voorstel om de verkiezingen bij ressort- en districtsraden op basis van evenredigheid te doen plaatsvinden wordt geparkeerd. Zo bleek vrijdag tijden de openbare commissievergadering van het parlement die de plenaire behandeling van de beoogde wetswijzigingen voorbereidt. De plenaire openbare vergadering staat voor dinsdag gepland.

  “Het willen verbieden van pre-electorale blokvorming was een samenzwering van de VHP en de NDP om andere politieke partijen een hak te zetten”, meent vakbondsleider tevens VHP-lid Dayanand Dwarka. Volgens hem hebben deze twee partijen geheime afspraken om na de verkiezingen van 2020 een coalitieregering te vormen. De VHP was in eerste instantie niet tegen het schrappen van de mogelijkheid van politieke combinatievorming vóór de verkiezing, maar krabbelt nu terug volgens de vakbondsleider na de afwijzende reacties uit de samenleving.

  Verschillende partijkopstukken zouden de afgelopen periode hebben laten doorschemeren dat de VHP-fractie niet voor de wetswijziging omtrent ressort- en districtsraden zal stemmen. Hiervoor is een tweederde meerderheid van minstens 34 stemmen in De Nationale Assemblee nodig om de Grondwet te wijzigen. Zonder steun van de VHP zal de coalitie dat aantal niet halen en is volgens Dwarka daarom besloten dit voorstel voorlopig te parkeren.

  Hij voegt eraan toe dat blokvorming, met uitzondering van 2010 en 2015, de NDP altijd de das heeft omgedaan vanaf 1987. “Het was dus te verwachten dat deze partij bij de eerste de beste gelegenheid waarbij ze in de positie was om dit te verbieden het ook zou doen.” Het voorstel om de 1 procent-regeling te schrappen en te vervangen met een waarborgsom.

  Volgens Dwarka is de 1 procent-regeling niet het probleem maar de handhaving daarvan en controle daarop door de autoriteiten. Volgens deze regeling dienen politieke partijen minstens 1 procent van het officieel aantal geregistreerde kiesgerechtigden als lid te hebben. Deze maatregel was vooral bedoeld om te voorkomen dat partijen die nauwelijks een achterban hebben, aan verkiezingen meedoen.

  Controleren of de ledenlijsten van politieke partijen met de waarheid strookten, heeft in het verleden naar verluidt nooit effectief plaatsgevonden. Sommige partijen werden er zelfs van beschuldigd gewoon namen uit de telefoongids over te schrijven om deze vervolgens als ledenlijst aan te bieden aan de verkiezingsautoriteiten.

  Dat er een waarborgsom voor in de plaats komt, vindt Dwarka ook niet goed. Als het bedrag te laag is zodat alle partijen zich toch voor verkiezingen kunnen inschrijven, heeft deze maatregel geen enkele zin. Is het bedrag te hoog dan wordt volgens hem een ander probleem gecreëerd. Politieke organisaties die niet veel geld hebben, zouden in handen van kapitaalkrachtige personen, onder wie malafide of zelfs criminele figuren, gedreven kunnen worden en een speelbal van hen worden.

  Dwarka: “Het stellen van een waarborgsom is een verkapte vorm van het afgeschafte censuskiesrecht. We weten ook dat er nu al grijs en zwart geld in verkiezingscampagnes wordt gestopt. Er is weinig transparantie. Met deze nieuwe regeling zullen financiers meer invloed krijgen. Politieke partijen worden in handen van het kapitaal geduwd.”

  Aldus DWT

  Chhhan 4president.
  Wat een mop; samen met de NDP.

  Lekker betrouwbaar die hindoestaanse partij. : ):)


  Maak melding
 95. @Blaka boi : dank je wel voor de correctie en hij heet inderdaad Seinpaal. En aan al die Hindie wil ik nu een bekentenis afleggen waarom ik afstand van dat geloof genomen heb. Vier geleden zat ik samen met een Hindie man uit India in het vliegtuig met als reisbestemming Nederland. Tijdens de vliegreis werd een maaltijd met de keuze kip of rund geserveerd. De keuze voor deze man viel tot mijn verbazing op rundvlees. Toen ik hem de vraag stelde of hij niet in strijd met het verbod om rundvlees te eten handelde antwoordde hij met “ dat alleen de koeien in India heilig zijn”. Dit wekte bij mij zoveel woede dat ik vanaf die dag het Hindie geloof vaarwel gezegd heb. Aan mijn hoofd geen hypocriet gedoe over geloof. Daarom begrijp ik al die aanvallen op moslims niet. Ruim eerst de rommel op binnen je eigen geloofsgemeenschap op en als dit gebeurd is dan siert het als gelovige om je mond te houden.


  Maak melding
 96. Jullie allemaal moettem je TOLLIE snijden en thee drinken.

  Dan pas gaat het ook goed met jullie.

  Mijn tollie is geseneden. A kottie kaba.

  Mijn tollie is klein en fijn en schoon.


  Maak melding
 97. Kees een vraag recht op de man af. Wat vind jij erger het vernielen van oude kunst of het uitroeien van een hele cultuur ? Jouw reactie lezende weet ik dat jij , hypocriete achtkoppige slang, zult kiezen voor het vernielen van kunst en kerken. Over Morsi en zo vergeet je te vermelden dat de Kopten met Mubarek samenwerkten om de Moslim bevolking te onderdrukken. En ja vroeg of laat komt de payman langs en dan zal je eraan moeten geloven. Niet goed te praten maar wel begrijpelijk. Deden jouw ouders ook met NSB ERS toch ? @ Jaichand je doet mij denken aan een hyena. Zo een mentaliteit heb je. Jouw lariekoek over het graf van Jezus in India heb ik jou een vraag gesteld die door jou nooit is beantwoord. Je speelt loka chori maar mij kom je niet voor de gek houden. Jou heb ik ontmaskerd als iemand die deel uitmaakt van de Indiase fascistische partij RSS. Met fascistische valse en aan rabis lijdende honden praat ik niet. Je bent een valse hond. @hendrik ook jij laat zien waarom Hindie zo ongeliefd en gehaat worden. Jij voelt je superieur maar in werkelijkheid ben je niets meer waard dan een lantaarnpaal een draadpaal. Kun jij mij uitleggen waarom zoveel Hindie vrouwen met moslims trouwen ? En niet alleen in India ! Juist ja door jouw soort baboe die zich altijd boven vrouwen stelt en geen respect voor vrouwen hebben.


  Maak melding
 98. Ok dan, moslims zijn zeer vredelievend, ze doen nooit een vlieg kwaad, ze hebben geweldloosheid uitgevonden, ze bekeren niemand, ze plegen geen bomaanslagen, ze blazen geen buddhabeelden op, ze bedekken hun gezicht niet, dragen geen lange gewaden, ze vasten niet, ze snijden niet in hun tollie, ze houden van varkens, ze streven niet naar een wereld-kalifaat, ze dreigen niet om Yoden, Hindoes en christenen uit te moorden, ze mogen geen 4 vrouwen hebben, ze mogen de koran verbranden, ze stammen allemaal van Mohammad af.

  Kijk, je zegt dat ik lieg. Nou, dit zijn leugens. Nu kun je mij betichten van leugens.


  Maak melding
 99. @ Jaichand de man die geweldloos predikte hebben jullie Hindie vermoord. Daarmee wordt bevestigd dat het geloof dat volgens jou O zo vredelievend is zeer gewelddadig is?


  Maak melding
 100. Lees en huiver hoe de Hindoes Arabië binnen vielen en de moslims afslachtten:

  sikhnet.com/news/islamic-india-biggest-holocaust-world-history


  Maak melding
 101. Maar Baba Sai, je had wel weinig nodig om het geloof vaarwel te zeggen. Omdat de mede passagier hypocriet bezig was wil toch niet zeggen dat het hele geloof hypocriet is. Voel je aub niet aangevallen hoor.

  Wat betreft de Hindi vrouwen die met moslim mannen gaan, misschien willen zij wel een halve tollie als die van Koko.


  Maak melding
 102. Nou valt wel mee. Ik huiver totaal niet na het lezen van het knip en plakwerk. Waarom laat jij je ware aard niet zien, die van liegen bedriegen en zaaien van tweespalt binnen een vreedzame samenleving ? Dat jij op moslims afgeeft laat zien dat jij mentaal een labiele persoon bent.


  Maak melding
 103. Mix Chick
  25 maart 2019 at 17:55. Lees je wel wat ik schrijf ? Nee dat dacht ik al. Ik schrijf nergens dat het voor mij alleen om die reden was om afstand van het geloof te nemen. Door de opmerking dat alleen de koeien die in India de lucht invliegen heilig zijn, terwijl India een van de grootste exporteur van rundvlees is, was voor mij zo herkenbaar. Hier sprak de schijnheilige gelovige waarvoor mijn zalige vader mij altijd heeft gewaarschuwd. Hoe vromer de geest des te groter het beest. Hindie vrouwen trouwen niet omwille van het formaat van de besneden man. Vergeet niet dat veel Hindie vrouwen binnen de gemeenschap alleen maar als broedmachine geldt zodra de eierstokken afkoelen moeten ze zelfmoord plegen.


  Maak melding
 104. BaBaSai@@
  Satje Maa Hain
  Satje Pita Hain
  Satje Brahme Hain

  Har Wagt Satje Ki Hi Djiet Ho Ti Hain

  Yada Yada Hi Dharam Achje
  Glanier Bahuti Bharathe
  Abyuththanam Adharmachje
  Tadh Atmanam Shriyamhahem

  Aum Shanti Shanti Shanti


  Maak melding
 105. Inteelt in de islam: Meer dan 70% van de moslims zijn het product van incest

  Het Deense dagblad Jyllands-Posten onthulde in 2009 informatie over het verbazingwekkende aantal sterfgevallen, lichamelijke misvormingen en diverse psychische aandoeningen, veroorzaakt door het altijd bedreigende en incest-rijke habitat in de moslimwereld, en concludeert dat Turkse en Somalische vrouwen tijdens de bevalling twee keer zoveel complicaties ervaren. Bijna 70% van de Pakistani’s zijn het product van inteelt in de islam, vooral door de moslimse traditie om door middel van onderhandse akkoorden met neven of nichten te trouwen. De BBC heeft ook een studie gepubliceerd, waaruit bleek dat ongeveer 55% van de Pakistaanse immigranten in Groot-Brittannië met een eerste graad (volle) nicht of neef zijn getrouwd en dat Pakistaanse-Britten “minstens 13 keer grotere kans hebben dan de algemene bevolking om kinderen met recessieve genetische aandoeningen te krijgen.”

  Dus, met deze koude harde statistieken voor onze ogen en de enigszins schokkende informatie over de prominentie van inteelt in de islam, moeten we vragen, waarom? Waarom is incest zo’n geïntegreerd kenmerk van de islam?

  Volgens de Bengaalse ex-moslim en essayist Abul Kaseem is het product van het ongebreidelde fenomeen van inteelt in de islam te wijten aan verschillende dingen, en twee in het bijzonder: 1) interpretaties van de koran die een moslimman toestaat om te trouwen en gemeenschap te hebben met zijn dochter die in een echtverbintenis geboren is (meestal 8 of 9 jaar oud) en 2) de populaire en algemeen aanvaarde praktijk van een nicht en neef huwelijken, die door de profeet Mohammed zelf werd geïnitieerd, die behalve zijn huwelijk schandalige relaties had met zijn nichten (Tirmidhi 5.3214).

  Betreffende eerste punt, wordt de koran passage die traditioneel wordt geïnterpreteerd als toestemming volle neven en nichten te laten huwen, gevonden in het volgende uittreksel:

  “Verboden voor u (voor huwelijk) zijn: – Uw moeders, dochters, zussen; vader’s zussen, moeders zussen; broers dochters, dochters van de zus; pleegmoeders, pleegzussen; de moeder van u vrouwen uw stiefdochters onder uw voogdij, geboren uit uw vrouwen waar je bent ingegaan, geen verbod als u niet binnen bent gegaan; de vrouwen van u zonen, die van uw lenden afkomstig zijn; en twee zussen in een huwelijk op een en dezelfde tijd, behalve wat voorbij is; want Allah is vergevensgezind, de Genadevolle “(Surah An-Nisa 4:23).

  De term “dochters” in de bovenstaande tekst kan aanvankelijk doen denken dat de islam vaders verbiedt om met hun nakomelingen te trouwen; Een nadere inspectie van het Arabische woord, dat in deze context wordt gebruikt, geeft echter een zuivere juridische definitie aan, waardoor de moslimvaders hun dochters kunnen trouwen, mits deze laatste illegaal zijn geboren. Kaseem geeft diepgaande voorbeelden van de vele routes die de moslims kunnen bewandelen om met hun pubescente (puber) dochters te trouwen.

  Wat het tweede punt betreft, dient te worden opgemerkt dat er geen volle neven en nichten onder de genoemde familieleden staan ​​die in de bovenstaande passage niet geoorloofd zijn. Mohammed zelf trouwde de dochter van zijn vader’s zus, een vrouw genaamd Zaynab Bint Jahsh, die ook gescheiden was van Mohammed’s geadopteerde zoon, Zayd ibn Haritha. Het is duidelijk dat er geen herkenning is van relationele grenzen als het gaat om incest binnen de islam.

  In de jaren zestig vond een studie plaats, waarin werd geconcludeerd dat slechts 0,2% van alle rooms-katholieken in de Verenigde Staten met eerste neven of nichten was getrouwd, wat een astronomisch kleine statistiek is ten opzichte van Pakistan’s 70% en Turkije’s 25% -30%. Betekent inteelt in de islam dat de islam moreel verwerpelijk is? Als men incest beschouwt als een moraal kwaad, met name door de 100% toename van het risico op stilgeborenen, dan moet deze bijzondere islamitische traditie in dit ethische gebied worden geassimileerd met westerse waarden.

  Maar of de islamitische religie in staat is om zijn verwerpelijke seksuele ethiek te verlaten moeten we nog maar zien, en gebaseerd op actuele gegevens van het verweer tegen westerse waarden en normen is het onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst gebeurt.


  Maak melding
 106. Een tegenreactie op de reactie van ene ‘ Cees van Vlaardingen’ over inteelt binnen de Islam. Deze geestelijk labiele persoon (is hij niet een in identiteitscrisis verkeerde Hindoe terrorist ? ) maakt zich druk over inteelt binnen de Islam terwijl volgens de Nederlandse wet het toegestaan is om huwelijken tussen neven en nichten te sluiten. Binnen de Hindoe ideologie is het zelfs verplicht da neven en nichten met elkaar trouwen dit om de rijkdom binnen de familie te behouden. Dus labiele Cees maak je liever druk om wat in Nederland gebeurt dan om wat in het buitenland gebeurt.

  In Nederland is het niet verboden om als neef en nicht met elkaar te trouwen, hoewel dit niet altijd zo is geweest. Volle neven en nichten worden vanuit het Burgerlijk Wetboek beschouwd als verwanten in de vierde graad. In een dergelijke situatie is een huwelijk in beginsel toegestaan. De laatste jaren gaan er overigens stemmen op om de wetgeving op dit punt te veranderen, in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II worden hieromtrent ook voornemens uitgesproken. Er zijn andere landen waar een neef-nicht huwelijk wel verboden is. Kerkrechtelijk is het vanzelf ook van belang wat de Bijbel hierover zegt. In de Bijbel kunnen we geen directe bepalingen vinden waaruit blijkt dat een dergelijk huwelijk in Israël verboden was.

  Wat betreft de Gereformeerde Gemeenten verwijs ik naar wat wijlen ds. K. De Gier hierover opmerkt in zijn Toelichting op de Dordtse Kerkorde: “De kerk heeft altijd de stelregel gevolgd zich te voegen naar de beslissingen van de overheid, zoveel als mogelijk is en behoudens de vrijheid van eigen beslissing over de kerkelijke bevestiging. (…) Ook zijn er de gevallen van te nauwe bloedverwant¬schap. Ook hierin heeft de protestantse kerk zich aangesloten bij de bepalingen van de burgerlijke overheid. (…) Het huwelijk van neef en nicht is geoorloofd.” [Zie het genoemde werk onder artikel 70 van de Dortse Kerkorde, huwelijksbepalingen.]


  Maak melding
 107. Islam is in de middeleeuwen bedacht door een pedofiel met aan waanzin grenzende dromen en gedachten. Gevolg, islam is in de middeleeuwen blijven steken.
  Geen enkel woord hiervan is onjuist


  Maak melding
 108. Kankantistraat@@@
  Aum Har Har Mahadew.

  Tegenreactie Cees van Vlaardingen.
  Hier wordt alleen belicht over inteelt. En deze vorm van levenstoepassing kunnen bij niemand worden goedgekeurd. Helaas komt het bij de moslim gemeenschap veelvuldig voor.

  Bij de hindoes heb je in mindere mate.

  In Amerika heb je gemeenschappen waar de leveswijze alleen maar op inteelt is gebaseerd. Een harem van vrouwen is geen uitzondering.


  Maak melding
 109. @menno hmmmmmm volgens mij niet goed opgelet tijdens de lessen op school. In de Middeleeuwen stond de Islam garant voor zeer toonaangevende ontdekkingen op wetenschappelijk gebied. Koffie is een ontdekking van de Arabieren, grondlegger van de geneeskunde was Avicenna ook een Arabier ach jochie je kan zeggen en schrijven wat je wilt in mijn ogen verdient de Islam meer respect dan welk ander geloof ook. In ieder geval zijn wij in Suriname niet zo haatdragend als men in Nederland is.


  Maak melding
 110. @Jaichand
  25 maart 2019 at 16:47. De eerste generatie Hindie in Suriname kon amper het Sanskriet lezen. Tussen al die Hindie met het Hindie geloof was er niet een Hindoe die het Sanskriet machtig was. Er was wel een muzelman die geleerd was en ook het Sanskriet en de Geetas kende. Dankzij deze muzelman konden Hindie hun eigen Sanskriet taal leren en ook de geeta’s. Ook was hij een man die heel veel kennis van de chawtaal had. Dankzij deze muzelman hebben de Hindies in Suriname hun taal, geloof en waarden kunnen behouden. Om jouw haat tegen muzelman te temperen citeer ik hierbij een gedicht door hem geschreven: Bharat si do chati neklayi. Hindoe aur muzelman khalayi. Ien dono mi ietna priet tha djaise do Bhai EK maa. Als de Islam zo gewelddadig is, hoe moet ik di gedicht van een muzelman opvatten ? Jouw hart zit vol met haat en nijd en je bent een kevensgevaarlijke ophitser.


  Maak melding
 111. BaBaSai@@@
  Op welke planeet waren de moslims 16.00 jaar geleden???

  Bestond voor Allah geen God???

  Weet wel dat deze moslims hun roots is HINDOE. Hindoestaanse moslims bestaan niet echt. Het zijn door geweld bekeerde hindoes. De Arabieren accepteren deze groep van Pakistaanse en Bengaalse moslims niet. Ze zeggen dat zij geen echte moslims zijn maar ,,AFKOMSTIG,, van hindoes.

  Premier Modie van India heeft recent gezegd, dat het tijd is dat deze moslims terugkeren naar huis.


  Maak melding
 112. @Djakkie Ik denk niet dat ze door geweld bekeerd zijn want het enige geweld werd door de Hindies zelf gepleegd om macht en positie. Modi mag zeggen wat hij wilt maar waarom probeert hij niet de miljoenen Hindies die in de Golfregio werken niet terug te halen ? Wat dien ze daar ? Kan India niet zelf voor zijn bevolking zorgen ? Integendeel gaat Modi op de bedeltoer en vraagt hij om samenwerking met de Arabische landen.?


  Maak melding
 113. Waarschijnlijk is de islam bedacht door deze pedofiel om macht te verwerven zodat hij zijn pedofiele lusten kon botvieren op kleine meisjes van 12 jaar, net zoals vele pedofielen priester worden in de katholieke kerk om koorknaapjes te verkrachten.


  Maak melding
 114. @Menno

  Daarom:

  Jullie allemaal moettem je TOLLIE snijden en thee drinken.

  Dan pas gaat het ook goed met jullie.

  Mijn tollie is geseneden. A kottie kaba.

  Mijn tollie is klein en fijn en schoon.

  Dan wordt je stil en rusjtig papegaai met muizepiemel


  Maak melding
 115. BaBaSai,
  Je ziet het verkeerd.
  Lees eerst de Indiase Historie dan kom je tot een andere conclusie wat betreft de invallen door de Moguls de bekeringen en de vernietiging van de Indiase cultuur. Ze hebben letterlijk huisgehouden in India.

  Dat Indiërs in de Golf regio werken, zijn normale gang van zaken. De Arabieren hebben mankracht nodig en de indiërs werken graag om geld te verdienen. Heeft niets mee te maken dat Modi hun niet kan verzorgen. Bovendien is India geen zorgstaat. Op internationaal niveau werken mensen overal in elkaars staten. Maar goed ook, zo krijg je meer kennis over elkaars technologiën die je vervolgens kan delen. Bewerkstelligt de vooruitgang van de landen onderling.

  Werken met andere staten/landen.
  Het is niet alleen dat Modi wil samen werken. Maar ook de andere staten zijn bereid tot samenwerking. Dit gebeurt op wereld niveau en is alleen maar positief voor de samenwerking. Landen hebben elkaar nodig op deze planeet. Landen die elkaar goed kunnen samen werken moeten ze zeker blijven doen.

  Indiase cultuur
  Voor de invallen door de Moguls was er in India de rust zelve. India werd geregeerd door eigen landschapheersers met hun eigen lokale regels . Omdat ze geen tegenstanders hadden en zelf niet op rooftochten gingen, dachten ze altijd in absolute rust te kunnen leven. Zo doende hadden zij geen leger en politiebescherming. De Moguls konden zo binnen marcheren. Maar na hun komst veranderde nu in een machtige militaire Staat. Er zal niet geduld worden om hard op te treden tegen de vijand of indringers.

  Onafhankelijkheid.
  Sinds de onafhankelijkheid hebben ze direct hun landsgrenzen gesloten voor het buitenlands verkeer en valuta. India voerde een interne economische beleid en had geen samenwerking met het buitenland om kapitaalvlucht te voorkomen. Zo heeft India weten te bereiken zeer snel op eigen benen te staan. Pas vanaf de jaren 2000 hebben ze hun land opengesteld voor buitenlandse investeerders. Dus je ziet in feite hebben ze andere landen niet nodig om te kunnen overleven. Qua aantal inwoners is nu gelijk met China 1.3 miljard.

  Aum Har Har Mahadew

  Jai Ho


  Maak melding
 116. @Djakkie
  26 maart 2019 at 17:27.Zo weer een Hindie valsaard ontmaskerd. Er is altijd gezegd en geschreven dat de vreedzame moslims in Jndia nooit aanvallen op Hindies hebben ondernomen en dat dit de Moghuls waren. Deze Moghuls hebben zich later nadat zij met de Arabieren in contact waren gekomen tot de Islam bekeerd. Miljoenen Hindies hebben vrijwillig zich tot de Islam bekeerd zoals het vandaag nog het geval is. Ook bekeren zij zich tot de Roomsen. De drijfveer om zich tot de Islam te bekeren is dat dit geloof geen discriminerende onderscheid naar kaste kent iedereen is gelijk. Djakkie als jij een man met ballen bent dan vertel jij nu de waarheid en gedraag je niet als een verraderlijke Hindie.


  Maak melding
 117. Het Indiase Nationale Leger breidt zich uit
  Toen Japan zelfstandigheid aan India beloofde, liepen krijgsgevangenen van het Brits-Indische leger over.

  Het Indiase Nationale Leger groeide uit tot 40.000 man, die een opstand tegen de Britten wilden ontketenen.

  Bewapend voor guerrillaoorlog
  De Indiërs waren alleen voor een guerrillastrijd toegerust, en moesten wachten tot het veel sterkere Japanse leger in India kwam. Dat gebeurde nooit.

  Het Nationale Leger vocht aan
  het front in Birma, waar het in 1944 en 1945 door slechte bewapening en bevoorrading zware verliezen leed.
  Soldaten van Nationale Leger worden geëerd
  De Indiase bondgenoten van Japan waren nauwelijks van militair belang, maar speelden wel een rol bij de onafhankelijkheid van India.

  Toen de Britten na de oorlog officieren van het Nationale Leger wegens verraad wilden berechten, kwamen delen van het Brits-Indische leger in opstand.

  Zonder de loyaliteit van lokale troepen kon het koloniale bewind niet in stand blijven, en de Britten trokken zich in 1947 terug. De troepen van het Nationale Leger kregen een heldenstatus.

  Rebel zocht steun bij Stalin, Hitler en Tojo
  Subhas Chandra Bose was al een bekende anti-Britse activist toen hij in 1943 het Indiase Nationale Leger ging aanvoeren.

  Vóór de oorlog zat hij in de top van de Zelfstandigheidspartij, en in 1941 was hij naar Moskou gevlucht om steun te zoeken bij Stalin voor een opstand.

  Toen dat mislukte, probeerde hij het in nazi-Duitsland.

  Hij rekruteerde 4500 Indiase krijgsgevangenen, en Hitler gaf hem een lift naar Japan in een U-boot. Bose kwam in augustus 1945 om toen het Japanse vliegtuig waar hij in zat verongelukte.

  In India is men groot bewonderaar van de Joodse Holocaust want vele Indiërs liepen over naar Nazi Duitsland. Vandaag de dag krijgen kinderen op de lagere school geschiedenislessen waarin Nazi Duitsland als voorbeeld voor India en het Hindoegeloof (Swastika symbool komt uit de Hindoe religie) dient.
  Met hele valse en verdraaide feiten en leugens proberen Hindoe- fanatiekelingen op deze site een verkeerd beeld over Moslims te geven terwijl zij juist India zoveel vooruitgang hebben gebracht. daarover hoor je hen niet. Dita artikel laat de ware aard van de Hindoe zien. Altijd zullen ze een verraderlijke houding blijven houden. Nooit te vertrouwen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES