dinsdag, april 23, 2024
HomeOnderwerpenJustitie en politieGroep advocaten in Suriname wil herstel eer in de advocatuur

Groep advocaten in Suriname wil herstel eer in de advocatuur

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 20 mrt – Op zaterdag 23 maart 2019 worden de verkiezingen voor de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) gehouden. Benito Pick, Murwin Dubois, Anne-Marel Linger, Seema Doelam, Nalini Ramnarain, Glenn van der San en Serena Essed weten waar ze voor gaan. “Wij willen de stand van de advocatuur verheffen. Dit beroep heeft veel van zijn glans verloren.”

Kandidaat-deken Pick maakt zich vooral zorgen over het feit dat niet meer wordt opgekeken naar advocaten in Suriname: “Onderling gaan we steeds minder collegiaal met elkaar om en beroepsregels worden steeds minder in acht genomen. De decadentie is ingezet. En die decadentie willen wij een halt toeroepen.”

Confrère Dubois verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van de SOvA en vergelijkt die met het heden. “Leden zijn het erover eens dat de SOvA in de afgelopen jaren nauwelijks van betekenis voor hen is geweest. De SOvA heeft er niets aan gedaan om het advocatenberoep weer te verheffen.” Pick en Dubois schetsen situaties binnen de gebouwen van het kantongerecht waar de advocaat niet meer vrijelijk de toegang heeft om zijn werk te kunnen doen, terwijl de overige actoren binnen het rechtsbestel dat wel hebben. Voor de advocaten zouden bijvoorbeeld pasjes in bruikleen gegeven kunnen worden voor vrije toegang tot de faciliteiten van het kantongerecht.

Op papier telt de SOvA ruim tweehonderd leden. Maar volgens Pick is dit niet terug te zien in de praktijk: “De SOvA functioneert al een aantal jaren niet op het gewenste niveau. Er is geen eenheid binnen de advocatuur. Wij zien elkaar als concurrenten met allerlei nare gevolgen voor de cliënt, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Iedereen heeft zijn eigen expertiseveld en daarbinnen zou het mogelijk moeten zijn om prima met elkaar samen te werken.”De groep-Pick die ten strijde trekt met minstens twaalf jaar expertise in het vak, heeft dan ook in haar programma opgenomen dat regelmatig zal worden gecommuniceerd met de leden. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit en niet om de kwantiteit: “We willen niet vóór de leden bepalen, maar mét de leden. Daarom is ons kandidaat-bestuur ook een weerspiegeling van de advocatuur in Suriname.”

De leden van de groep-Pick zijn aangesloten bij de advocatenkantoren Sewcharan Advocaten, DP Legal, 4 Justice Advocaten, Advocatenkantoor Lim A Po, Baarh Advocaten en Advocatenkantoor Van der San. Permanente educatie is een van de 15 speerpunten van deze groep: “Momenteelis er alleen voor stagiairs de beroepsopleiding advocatuur. Wij willen permanente educatie, ook voor de reeds beëdigde advocaten. Alleen zo kun je verstarring in het vak voorkomen en de rechtsontwikkeling op gang brengen. Het beroep van advocaat is een nobel beroep. Dit moet ook blijken uit de organisatie van de beroepsgroep. De SOvA moet dus een transparantie organisatie zijn, die goed contact heeft met haar leden. Dit is thans niet het geval. Wij gaan dan ook voor het weer op orde brengen van de Surinaamse Orde van Advocaten: Orde binnen de Orde!”

Intussen zijn alle kandidaten die de groep-Pick heeft voorgedragen, goedgekeurd.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

10 REACTIES
 1. Forumleden/Reaguurders, Odi odi.

  Groep advocaten in Suriname wil herstel eer in de advocatuur.
  Dan moeten het echt Rijpe en eetbare Advocaten zijn.
  Kandidaat-deken Pick maakt zich vooral zorgen over het feit dat niet meer wordt opgekeken naar advocaten in Suriname:
  Natuurlijk niet.
  Ze zijn niet meer INTEGER noch TRANSPARANT.
  Velen zijn het ambt als advocaat niet waardig.

  Lees vervolgens ook een aanvulling op bovengenoemd artikel.

  ADVOCATEN BETALEN GEEN CONTRIBUTIE MAAR WILLEN WEL STEMMEN. (19-03-2017)

  De advocaten Audrey Tjong A Sie en Aryan Ramlakhan hebben een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA).
  Zij vinden dat hoewel zij achter zijn met het betalen van de contributie, zij stemrecht mogen hebben.
  In het Huishoudelijk Reglement van de SOvA staat dat wie drie maanden achter is met de contributie, automatisch geen stemrecht heeft.
  De verkiezing van de nieuwe deken en de Raad van Bestuur vindt zaterdag plaats.
  De zaak dient vanmorgen voor de kortgedingrechter.

  Harish Monorath, deken van de SOvA, had eerder aangegeven dat veel leden achter zijn met het betalen van de contributie.
  Met het oog op de verkiezingen heeft een groot deel de achterstand aangezuiverd.
  De contributie is SRD 50 per maand. De advocaten voeren aan dat de bepaling in het Huishoudelijk Reglement in strijd is met het wezen van het lidmaatschap van de Orde.
  Aan het lidmaatschap is het stemrecht verbonden. Uit hoofde van hun zeggenschapsrecht willen zij hun stem uitbrengen op de kandidaten van hun keuze.

  Tjong A Sie en Ramlakhan vinden dat het Huishoudelijk Reglement een besluit is van de algemene vergadering van de SOvA.
  Het artikel 11, 4e alinea is volgens hen vernietigbaar wegens strijdigheid met de wet en het objectieve verenigingsrecht. Zij vinden dat er niet getornd mag worden aan hun stemrecht.

  Aan de rechter wordt gevraagd het besluit op te schorten in het Huishoudelijk Reglement waarin is bepaald dat leden hun stemrecht verliezen als zij drie maanden achter zijn met betalen van contributie.
  Starnieuws verneemt dat sommige advocaten jaren geen contributie hebben betaald.
  Van de 207 advocaten had driekwart geen contributie betaald.

  Een groot deel heeft intussen wel voldaan aan de betalingsverplichting.
  Indien de rechter de vordering toewijst, mogen alle advocaten hun stem uitbrengen, zonder de contributie aan te zuiveren.

  Dus zelf SRD 50,- contributie per maand, willen ze niets afdragen.
  Wat een SCHANDE.


  Maak melding
 2. HA HA HA H HA HA HA HA HA HA HA AAAAAAAAAAAAhhhhh ha ha h ah ahaaa
  Jullie willen respect afdwingen?. Hoe willen jullie het doen?. Hoe willen jullie jullie eer hersteld zien?

  Iedereen spuugt op de meeste Surinaamse advocaten!. Waarom en waar is het begonnen, wanneer is het begonnen?
  Welke advocaten zijn er schuldig aan dat jullie in jullie eer beschadigd zijn?. Als jullie echte advocaten zijn en staan voor een democratische rechtstaat dan weten jullie toch dondergoed wat er aan de hand is in Suriname?

  Surinaamse advocaten werken als adviseur van de criminelen, er is sprake van crimineel netwerken tussen advocaten, rechters, het hof en rest van de bende. Ombré die lustte er pap van. Velen zijn advocaten geworden door corruptie, steekpenningen en je koop alle papieren in Suriname. Er zijn weinig echt kundige advocaten in Suriname en rechters daar spuug ik op.

  Uitgelicht:
  In 1992 is de ellende binnen de Surinaamse rechtstaat begonnen. Degene die samen met zijn zoon jaren de adviseur van de criminelen in Suriname was. Het betreft Frank Truideman die in 1992 rechter was en zoonlief Regillian Truideman als advocaat werkte.Alles draaide erom om de buitenlandse investeerders in Suriname op te lichten. Deze praktijken heeft Frank Truideman, zijn zoon en nog anderen jarenlang uitgeoefend. Het moet niet mogen of kunnen dat zo een gevallen rechter wel als advocaat door mocht om zijn zoon Regillian plost doodging van vermoedelijk overdosis coke gebruik. Dus zelfmoord gepleegd en uit medelijden werd alles in een doofpot gestopt.

  Deze gevallen ex rechter Truideman heeft in Suriname zoveel leed veroorzaakt dat hele gezinnen uit elkaar zijn gevallen.
  Er zijn vele slachtoffers van Frank Truideman mij bekend. Enkele jaren geleden had deze Truideman een cliënt uit Nickerie. Deze client had een makkelijke zaak, betrof een perceel kwestie. Truideman maakte toen afspraken omtrent de prijs die de cliënten dienden te betalen. HAAAAA toen Truideman al het geld al ontvangen had, begon Truideman deze familie min of meer af te persen, geld was weg en er moest iedere maand geld komen. Dit cliënten hadden 3 kinderen en hun hele leven is kapot gegaan omdat Truideman hun financieel kapot had gemaakt. Omdat deze clienten radeloos waren en Truideman ze voorhield dat hij advocaat en rechter zou zijn. Ja ja dit in 2004. Dus een gevallen rechter mag zich uitgeven voor het feit dat hij advocaat en rechter is?. Helaas in 2005 ging de client dood van spanningen en ellende die jarenlang duurde en ze waren bang voor Frank Truideman. Klagen waar, bij wie in Suriname??. Kort gezegd: het gezin is kapot, de kinderen hebben hun vader verloren en hebben letterlijk geen toekomst meer. Gelukkig zijn er ook goede advocaten in Suriname, helaas maar een paar goede. Mr. Sunil Ramrattansing Uit Paramaribo de weduwe kosteloos geholpen en alles was binnen 2 maanden klaar ipv 5 jaar bij Frank Truideman.

  Dan hebben we nog de zaak op Klein Henar, die Krish Bahoran die zijn broertje oplichtte in 2007.
  De oplichting vond plaats in juli 2007. Ook hier heeft Truideman alles kapot gemaakt in dit gezin. De zaak duurde ca 7 jaar waarbij het hele gezin uit elkaar is gevallen. Ook dit gezin had 2 kinderen. De moeder van dit gezin werd hartpatiënt omdat zij en Truideman niet verwacht hadden dat de broertje die opgelicht werd, zelf een Nederlands jurist was. Geen makkelijke klus voor Frank Truideman ondanks zijn connecties dankzij Nederlandse bemoeienis in deze zaak. Inmiddels is de moeder uit dit gezin op 42 jarige leeftijd aan hart problemen overleden.
  De kids zijn nu volwassen en vertellen het verhaal……Nu blijkt volgens de verklaring van de kinderen dat Frank Truideman de ouders maanden van te voren adviseerde ten aanzien van de oplichting van de broertje uit NL in kwestie. Dus je hebt advocaten als deze in Suriname die burgers aanzet tot diefstal, oplichting etc etc ……In 2012 heeft de broertje uit NL de zaak gestopt omdat zijn broer in Suriname toegaf dat hij fout was en dat Frank Truideman alles heeft laten gebeuren. Volgens de verklaring van de dochter van deze oplichters blijkt zelfs dat Truideman de ouders adviseerde om de broertje en zijn vrouw uit Nederland te laten vermoorden en verdwijnen. Truideman zou over goede contacten beschikken in Suriname die een eventueel onderzoek zou belemmeren bij een vermissing van de broertje en zijn vrouw. . Ja ja, u leest het goed.

  Vertrouw nooit een gevallen rechter als deze Frank Truideman. Wat is deze man als vader nog waard? Overal vallen doden, en zelfs zijn eigen zoon. Rechter Anandkoemar Charan, Notaris soerjbalie ( nickerie ), advocaat Dharmindernath Moerahoe en er is nog een jonge advocaat in Nickerie. Mensen deze zijn stuk voor stuk advocaten en rechters in Suriname van het dierlijk niveau.

  Wie is verantwoordelijk voor al deze ellende en wanneer is het begonnen?
  1992 tijdens het bewind van VHP NF. Zij hebben Frank Truideman vrijuit laten gaan. Deze advocaat is voor 100% verantwoordelijk voor de grote corrupte rovers praktijken in Suriname. Oplichters en criminelen krijgen garanties van Frank Truideman. Ja deze vader gaf ook zijn zoon Regillian Truideman de garantie dat ze niet gesnapt zouden worden O JAAAA…ja en nu is de zoon van deze Frank dood. Waar is men in Suriname mee bezig?. Wat doet Bouterse, waarom grijpt regering Bouterse niet in?.


  Maak melding
 3. EN….. de zoon van waarnemend rechter van hof van justitie IWAN RASOELBAKS , DIE ZOON VAN DEZE RECHTER was als politie agent zo corrupt als het maar kan, zelfs veroordeeld voor diefstal en afpersing .
  DUS NIET ALLEEN DE AMBT VAN ADVOCATUUR IS ONDERHEVIG AAN ONTWAARDING, ZELFS BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT BEGINT HET VERVAL ZICH TE MANIFESTEREN , HIERBIJ DENK IK TEVENS AAN RECHTER MAUREEN DAYALA , DIE ALS HOOFD OFFICIER BIJ DE OM DE BOOT MET GESMOKKELDE BRANDSTOF WERD ONDERSCHEPT ,VOORTIJDIG HAD VERKOCHT AAN EEN RELATIE TEGEN EEN VRIENDEN PRIJS !!, WALGELIJK DEZE FIGUREN AAN DE WULFINGHSTRAAT TE PARAMARIBO


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES