Dc Ramai draagt Wanica Noord-West over aan Joeloemsingh

24
Dc Ramai draagt Wanica Noord-West over aan Joeloemsingh
Dc Ramai (l) en Joeloemsingh (r) tekenen de overdracht.

PARAMARIBO, 5 feb – Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai heeft de leiding over het bestuursressort Wanica Noord-West overgedragen aan zijn collega Wedperkash Joeloemsingh. De overdracht vond plaats door de ondertekening van het protocol van overdracht op het Commissariaat Paramaribo Zuid-West. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling in Suriname was getuige van deze formaliteit.

Dc Joeloemsingh heeft zeven jaar de scepter gezwaaid in Nickerie, totdat hij op 11 januari heeft overgedragen aan Nisha Kurban-Baboe. Hij noemt het werk zeer gevarieerd en gelooft dat elk district nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. De burgervader vertrouwt erop dat de ervaring die hij de afgelopen periode heeft opgedaan hem in staat moet stellen leiding te geven aan zijn nieuw bestuursressort. Dc Joeloemsingh vertrouwt er ook op dat het beschikbaar kader en het overig personeel hem op weg zal helpen.

Dc Ramai heeft vooralsnog geen nieuw district of bestuursressort toegewezen gekregen van de president van Suriname. Hij zegt zich beschikbaar te houden voor elke missie die hij krijgt van het staatshoofd.


24 REACTIES

 1. Jullie moeten alle functie aan eerlijk en rechtvaardige mensen overdragen dan komt het met de Surinamers goed, maar probeer maar zoveel eerlijk mensen te vinden, is een speld in een hooiberg zoeken.
  Jhonny groeten


  Maak melding

 2. Stuivertje wisselen van hier tot Tokio en het land schiet er geen fck mee op.
  Benoem nou eens gewoon bekwame mensen op die plaatsen en misschien dat het beter zal gaan.


  Maak melding

 3. Al die DC’s zijn lamlendelingen. In theorie zijn zij alleen maar DC’s maar in de praktijk zijn zij robotten. Zij voeren datgene uit die door de paarse ratten in de top van de ndp worden bepaald. Deze top zijn de overblijfselen van de zg groep van 16. Deze zijn de mensen die te betalen hebben en denken alleen maar hoe een njang gemaakt kan worden. Ik was ook benaderd voor een post en toen ik mijn voorwaarden stelde, was het van je hoort van ons. Een van de voorwaarde was dat geen enkele politiek gelieerden mij moet benaderen voor een favour.


  Maak melding

 4. Beste forum leden.
  Zoals jullie schrijven lijkt het er op, dat een iedere surinamer ongeletterd, een boef of crimineel is. Ik ken tig mensen die zeer begaanbaar zijn met hun land. Maar er is een macht van de geweer die daar heerst. Ik schrijf zo om niet veel woorden vuil te maken.

  Laten wij in het vervolg ook positief schrijven, dat zij hun werk naar behoren moeten uitvoeren en dat zij begaanbaar zijn met hun land. Want anders, waar komen hun kleinkinderen straks terecht.

  Dus districts commissarissen vergeet niet dat jullie de burger vader zijn. Bouw het iets op dat decennia lang over jouw kan worden gesproken.

  Moge God jullie heel veel kracht geven en datgene voor het land doen dat welvaart en rust brengt.


  Maak melding

 5. Wat allemaal nu in Sur gebeurt kunnen de hindoestanen zich voor aanrekenen.
  En dat zet zich voort vanaf tijdens de voorbereidingen van de onafhankelijkheid.
  – dhr. wijlen hindori liet zich omkopen met
  1.000.000 gulden om over te stappen
  – papa wijlen lachmon heeft in zijn regeer
  periode niets gedaan, alleen maar
  ellende, heeft steun gegeven voor de
  onafhankelijkheid. hiermee bedoel ik
  geen basis vooruitgang neergezet
  voor Sur
  – tijdens de coup poging in 1982 was zijn
  soortgenoot naamgenoot lachmon die
  zich bij bouterse overgaf
  – de meeste handelaren zijn hindoestanen,
  maar ook de meeste grote
  drugssmokkelaars zijn hindoestanen

  HINDOESTANEN STA OP!!!!!!! EN ZEG TOT ZO VER EN NIET VERDER.
  WIJ GAAN NIET MEER HIERAAN MEE DOEN.

  Wij zijn nu geletterd en samen met de andere bevolkingsgroepen gaan we ons land opbouwen. Maak gebruik van alle middelen die er nodig zullen zijn.
  Zonder het landsbestuur in handen te nemen kun je geen basis leggen.


  Maak melding

 6. Waarom Ramai?
  Verwacht je het ministerschap of een nog hogere post.Niks gebeurd zomaar in Suriname.Welke plannen heeft bouta met je?.Is hij wederom van plan de surinamers onaangenaam te verassen?!


  Maak melding

 7. Beste @Hendrik,

  Land opbouwen? Laat men eerst beginnen een zuivere levenswandel te bewandelen. Dat is al moeilijk genoeg! Dan volgt de rest vanzelf.
  Gelukkig is in Suriname de Hare Krishna Beweging actief. Hier kan je leren hoe een zuiver leven te leiden: wat te eten, wat te dragen, wie te (ver)eren, waarvoor te leven, wat te mijden, hoe te werken en nog meer.
  Dus ga naar de Hare Krishna Gemeenschap (Kwattaweg), ondersteun ze en leer daar een zuivere levenswandel. Zonder zuivere levenswandel is alles wat je doet een smet.
  Veel succes.


  Maak melding

 8. @Hendrik @zwartmans
  Ik ben een hindostaan en schaam me niet te zeggen dat een handvol hindostanen ,bouta financieel ondersteunen.Zij doen dit niet zomaar want bouta beloont hun hiervoor,ze krijgen vergunningen die anderen geweigerd worden.En please, die mythe dat hindostanen aan drugs doen,ga je beter informeren.Het zijn de hindostanen die in opstand komen tegen bouta.De rest van de bevolking is gauw tevreden met een voedselpakket of een bordje eten met de komplimenten van de ndp.
  Het ligt niet alleen aan de hindostanen om Suriname te bevrijden van bouta.Suriname bestaat niet alleen uit hindostanen.Hofwijks en Neus vormen een uitzondering.Zij doen hun best maar hun eigen mensen ondersteunen die 2 niet.Zo het ligt niet aan slechts een paar maar de gehele bevolking van Suriname om bouta naar zijn moer te helpen.


  Maak melding

 9. Beste @Vijay,

  Gelijk heb je. Sadaachaar en Sadvichaar. Dat zijn de 2 pijlers waar een mensenleven, maar ook die van een gemeenschap of van een staat op rust, ja ook van de mensheid.
  Sadvichaar houdt in, denken in het belang van allen, van heel de mensheid, maar ook van de overige wezens.
  Sadaachaar houdt in, handelen in het belang van allen.
  Een makkelijke manier om sadvichaar en sadaachaar te praktiseren is het kennen van de 10 Goddelijke regels: de 5 Yams en de 5 Niyams.
  Wie deze toepast, krijgt de zegen van God, zelfs al zou hij niet eens in God geloven.
  Een zuivere leven leiden is inderdaad het dringendste wat de mensen in de huidige maatschappijen nodig hebben. Veel mensen zoeken er ook naar, maar weten niet hoe/waar het te vinden. Hoewel er meer organisaties zijn die dat leren, is de Hare Krishna Beweging een van de bekendste. Elke mens heeft inspiratie nodig. Inspiratie vindt je door Satsang. Satsang leidt tot een zoektocht naar binnen (het spirituele) ipv zoeken buiten jezelf (het materiële).
  In de woorden van Mahatma Tulsidas:
  Binoe Satsang Vivek na hoi, Raam Kripa binu soelabh na soi, oftewel zonder ware inspiratie (door welke medium ook: Heiligen, Geschriften, Ouderen, eigen Ervaringen) ontstaat geen Wijsheid, zonder Genade Gods verwerkelijk je Jezelf niet.
  Iedereen is er bij gebaat een zuivere leven (sadaachaar en sadvichaar) te leiden en aldus permanente voldoening te ervaren in het leven.
  Leven voor zintuiglijk genot geeft slechts kortstondig geluk, maar een zuivere leven geeft onophoudelijk geluk. Wie eenmaal een zuivere leven bewandelt, zal dat niet gauw meer verlaten, omdat het werkelijke en diepere voldoening geeft.
  Dus als je het niet in je eentje kunt, dan is aansluiten bij een organisatie (zoals Hare Krishna Beweging, maar er zijn er veel meer) een goed idee. Je vindt er ondersteuning en inspiratie.
  Een goede, zuivere en veilige maatschappij ontstaat pas wanneer de individuen een zuivere levensweg volgen. Daarom is het hebben van grote Heiligen in een maatschappij erg belangrijk. Zij dienen als voorbeeld en als inspiratiebron. Zonder Heiligen is een maatschappij verloren. Binoe Satsang (zonder gezelschap van Zelfverwerkelijkten) Vivek na hoi (ontstaat geen Wijsheid). Wijsheid vernietigt je drang naar verkeerd en zondig handelen. Dus de eerste stap is om het gezelschap van Zelfverwerkelijkten (Heiligen, Geschriften, Wijze ouderen, eigen Wijze Ervaringen) te zoeken. Volgende stap is om die verkregen/vernomen Wijsheid toe te passen (Raam Kripa). Zonder toepassing ervan is er geen Raam Kripa (Goddelijke Genade). Er zijn genoeg mensen die heel veel weten, maar hun kennis niet (kunnen) toepassen. Omdat daar nog geen Raam Kripa is.
  Het is makkelijker om in een gezelschap verkerend het geleerde toe te passen, dan in je eentje. Daarom is Satsang (samenkomst) ook zo belangrijk.


  Maak melding

 10. @Besteforumschrijvers

  Ik heb respect voor iedereen die z’n eigen mening geven. Dat is de vrijheid van democratie.

  Maar alleen het pad van je levenswijze te bewandelen, helpt een land niet vooruit te komen. Kijk maar naar india. Leefden volgens de Veda geschriften. Werden binnen gevallen door de moguls. Die hebben 600 jaar lang huis gehouden en de hindoestanen waren niet in staat zichzelf te verdedigen. Werden uiteindelijk bevrijd door de Engelsen. Maar na 200 jaar onder het juk van de engelsen kwam er uit een onverwachte hoek steun. Door de tweede wereld oorlog waren de engelsen dusdanig verzwakt, datzij door de opkomende tegenstand van de indiase bevolking genoodzaakt waren india zijn soevereine staat terug te geven.

  In deze moderne tijd heb je toch de power van de militaire kracht nodig. Anders wordt je door derden overheen gelopen.
  We moeten niet wachten tot dat Krishna en Rama weer zullen neerdalen voor de bevrijding.


  Maak melding

 11. Jaimangal ben met jou helemaal mee eens, had eerder een oproep op dit site gedaan om mensen bij elkaar te krijgen en een organisatie of een stichting te beginnen in NL en daarna uitbreiden op de hele wereld, mocht het idee een van jullie aanspreken of familie leden, kennis enzovoort, geloof, ras maakt niet uit, wat Jaimangal zegt om zo mensen met zoiets te laten kennis te maken. Laat het me weten! mijn e-mail is bekend bij waterkant.net.
  groeten jhonny


  Maak melding

 12. @Hendrik: We moeten niet wachten tot dat Krishna en Rama weer zullen neerdalen voor de bevrijding.
  Kijk maar naar india. Leefden volgens de Veda geschriften. Werden binnen gevallen door de moguls.

  Beste Hendrik,

  Eens met het eerste, oneens met het tweede.
  Heer Vishnu incarneert niet te pas en te onpas. Daarom moet een maatschappij uit zoveel mogelijk niet-egoïstische mensen bestaan. Omdat egoïsten altijd verdeeldheid zaaien en altruïsten naar eenheid streven. Eenheid maakt macht.
  Ten tijde van de moghuls en zelfs daarvoor, ten tijde van Alexander de Grote, waren de Indiërs a.h.w. gehersenspoeld door de Budhistische mantra van ‘ahimsa parmo dharmah’ (geweldloosheid is de grootste deugd). Dit ging zover dat zelfs krijgers en bestuurders dit overnamen en uiteraard ook de bevolking. Het resultaat was een passieve volk dat meende dat zelfs als je land wordt binnengevallen door barbaren, je niks moet doen.
  De Vedische gedachte hierover vind je in de Bhagvad Gita. Arjun is ook passief. Hij wil zijn land niet verdedigen. Heer Krishna maant hem zijn plicht te doen. Hij laat Arjun vanuit diverse oogpunten zien waarom Arjuns passieve houding verkeerd is. Uiteindelijk begrijpt Arjun de oorzaak van zijn passiviteit en zegt hij:
  nashto mohah smritir labdha, tvat-prasadan mayacyuta
  sthito ‘smi gata-sandehah, karishye vacanam tava
  [Oh Heer, mijn eerder verduisterde wetendheid is weer terug dank zij U. Alle twijfels zijn weg, ik sta klaar uw instructies voor de strijd te volgen].
  In de Vedische gedachtengang zijn zuiverheid en kracht 2 kanten van dezelfde munt. Kracht beschermt zuiverheid van geest, doen en spreken en zuiverheid genereert nieuwe kracht en zo blijven deze twee elkaar voeden. Ontbreekt er een, dan verzwakt de andere.
  Militaire macht alleen is niet voldoende voor de overwinning, want de militaire macht van de Kauraws was bijna 2 keer groter dan die van de Paandaws. Ook hadden de Kauraws – op Arjun na – de grootste krijgers aan hun zijde. Maar de Paandaws hadden de zuiverheid als mens aan hun zijde en daarom ook Heer Krishna aan hun zijde. Daarom wisten zij te winnen, ondanks de achterstand in militaire macht.


  Maak melding

 13. Beste @Hendrik, de MUGOLS hebben in India de beschaving bijgebracht, daarna Kunst/muziek/taal en dans,
  de Bollywood is vandaag de dag populiar dankzij kunst/taal en cultuur van de MUGOLS uit PERZIË…
  Het Indiase voertaal meest gesproken is niet alleen HINDI maar deels ook uit URDU……………..,
  verder heeft india 600talen en 1300 dialecten…..dit wilde ik even doorgeven…..
  Nu even de waarheid over Hindostanen in Suriname, hindostanen hebben heel lang in een waanzin geleefd, ooit dachten ze allemaal terug te keren naar Hindoestaan/India/Bharat..India was in hun opzicht op de eerste plaatst dan, hun geboorte land Suriname..ik zie de laatste decenia’s dat grote grossen Hindostanen nu Suriname tot hun vredelievend vaderland/moederland hebben aanvaard….toppie……


  Maak melding

 14. Rakram@

  Hahaaaaa ik proef al, je bent een moslim.
  Sjappo, de moguls hadden zeker een hoge vorm van cultuur, daarom gaan profiteren van india. En niet te vergeten met de harde hand de hindoes laten bekeren tot moslim. Gewoon een barbaarse volk. Waar is vandaag de dag hun cultuur gebleven. Totaal vernietigd. Die van india ook na 800 jaar gulami nog steeds in tact.
  AND NEVER MORE GULAMI.
  FORGET IT!!!

  RAKRAM BLIJF MAAR LEKKER DROMEN.


  Maak melding

 15. @rakram,

  Moguls hebben beschaving gebracht in India? Kon je weer niet slapen en heb je een nare droom gehad. Voordat de verkrachtende en moordende moguls/moslims India binnenvielen kenden de indiērs al een hoge beschaving. De Harrapa beschaving behoorde tot 1 van de oudste beschavingen in India. De Parsi’s hebben vanuit Perzië de oudste beschaving meegenomen naar India. Parsi’s waren geen moslims, daarom konden en kunnen Parsi’s en de hindus prima door 1 deur.
  De Parsi’s zijn door de moslims uit Perzië verdreven.

  De Bollywood industrie wordt langzaam maar zeker overgenomen door die verdomde moslims, daarom kijk ik ook niet meer naar Indiase films, mits op Netflix. Die films op Netflix laten tenminste de maatschappelijke problemen zien waarmee India kampt.
  De kwaliteit van de Bollywood films heden is van het niveau bagger!

  Wat de hindustanen in Suriname betreft. Als zij weer terug hadden gewild naar India, dan waren ze nadat hun contract van 5 jaar was verlopen, ook daadwerkelijk teruggekeerd. De meesten kozen ervoor om in Suriname te blijven.

  Ga eerst de geschiedenis van India uitpluizen en de geschiedenis van de Brits-Indische immigranten, eer je een hoop onzin op deze site verkondigt.


  Maak melding

 16. @Hendrik,

  De hindustanen vormen geen eenheid en zullen daarom weinig bereiken.
  De hindus onder de hindustanen zijn verdeeld. De hindustaanse moslims werken niet graag samen met de hindus.
  Dan heb je nog de hindustanen die zich hebben aangesloten bij de NDP puur om eigen gewin.
  Of het nog ooit goedkomt met de hindustanen is een vraag. Met name hebzucht en corruptie zijn de grootste obstakels.
  Maar hebzucht en corruptie is ook onder de andere Surinamers niet onbekend.


  Maak melding

 17. Jyani@

  Toppie reactie!!!!

  Er zijn bevolkingsgroepen en mensen uit andere samenlevingen die gewoonweg jaloers zijn op de manier hoe hindoes leven of hun cultuur is ingericht. Waar de filosifie van andere volken eindigt, daar begint die van een hindoe. Hindoeïsme is geen geloof maar een manier van leven. Waar van andere geloven de heilige boeken worden herschreven, is die van het hindoeïsme niet voor herschrijving vatbaar.

  Let op!!!!!
  Het hindoeïsme kent maar drie soorten heilige boeken.
  – de Vedas
  – Shrimat Bhagwat Geeta
  – Ramaina
  Deze boeken kunnen niet worden herschreven anders verliest die zijn essentie.

  Mensen verwarren de heilige boeken met allerlei anderen geschriften die puur zijn gebaseerd op eigen mening en op persoonlijke titel. Hieruit blijkt allerlei rand voorwaarden die het hindoeïsme schept die niet op juistheid zijn gebaseerd.

  Ik wil ook aan de negatieve schrijvers er op attenderen dat:
  – india zijn hand niet uitsteekt bij andere landen voor aalmoes
  – zij nooit een andere land zijn binnen gevallen of kolonies hebben gehad dan wel slavenhandel gedreven
  – ook niet de boer opgaan om anderen te bekeren
  – zij hebben op hun eigen kracht hun kennis en economie ontwikkeld
  – een grote bijdrage hebben geleverd aan de wereldbevolking voor de ontwikkeling van de digitale snelweg

  Vandaag de dag hun kennis en cultuur wordt gestolen door anderen alsof zij het zelf hebben uitgevonden. Kijk maar naar de yoga trainingen, ayurveda, ruimte onderzoek waar zij al decennia lang wisten hoe de ruimte in elkaar steekt. De aum en de bigbang theorie. Enfin ga maar zo door……………

  Wat hebben de moslims tot nu toe bijgedragen voor de ontwikkeling van deze aarde. Zie dat overal oorlogen gaande zijn.

  En die @@@RakRam is een afgestoten moslim die witte voetjes probeert te maken.
  We gaan in het vervolg toch niet meer reageren.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.