woensdag, juni 19, 2024
HomeFotoAantal zelfmoordgevallen in Suriname drastisch toegenomen

Aantal zelfmoordgevallen in Suriname drastisch toegenomen

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 31 jan – Het aan­tal zelf­moord­ge­val­len in Suriname is in 2018 dras­tisch toe­ge­no­men. In to­taal maakten 56 per­so­nen in 2018 een eind aan hun leven. Meer dan de helft daarvan nam een be­strijdings­mid­del in, waar­on­der gram­oxo­ne. De mees­te ge­val­len van zelfmoord hebben als reden fa­mi­lie­ru­zie, pro­ble­men in de re­la­tie­sfeer of fi­nan­ci­ë­le nood aldus het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS).

De stij­ging van het aan­tal zelf­moord­ge­val­len baart hoofd­in­spec­teur Humphrey Naar­den van het KPS ern­sti­ge zor­gen schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname. Naarden zegt tegen de krant dat het in­ne­men van be­strij­dings­mid­de­len het meest voorkomt, om­dat ze nog steeds ge­mak­ke­lijk te ver­krij­gen zijn. Voor­al gram­oxo­ne is in haast al­le win­kels te ver­krij­gen. De eni­ge ver­eis­te is dat de per­soon bij aan­koop ten­min­ste 18 jaar oud moet zijn.

Naarden zegt voorts dat het ple­gen van zelf­moord de na­be­staan­den ver­driet en pijn be­zorgt en doet een be­roep op de sa­men­le­ving om na te den­ken over de be­slis­sin­gen die zij neemt.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

39 REACTIES
 1. @raysocualisatie,

  Iedere Surinamer weet onder welke bevolkingsgroep de meeste suïcides voorkomen. Dit is al decennia zo, maar geen enkele regering heeft zich daar druk om gemaakt.
  De rijstboeren in Nickerie hebben het 10-tallen jaren ontzettend moeilijk. Ook daar heeft geen enkele regering iets aan gedaan.
  Financiële problemen is 1 van de redenen die de oorzaak is van de suïcides onder de hindustanen.
  Een ander reden is de cultuur. De mannen zijn blijven steken in hun achterlijk gedrag dat vrouwen hun bezit zijn en ze dus kunnen doen en laten wat ze willen met de vrouwen.
  Het laatste is trouwens onder alle Surinaamse het geval.

  Suïcide onder landbouwers in diverse landen, die nauwelijks in staat zijn om het financieel te redden, stappen uit het leven. Ook in Nederland is dit met name in de jaren 80 van de vorige eeuw gebeurd.
  Landbouwers worden uitgebuit.


  Maak melding
 2. Het is altijd de kleine man in de maatschappij, die het slachtoffer wordt van alles en nog wat !

  @ Manu
  Je hebt groot gelijk, trouwens jullie hebben het allemaal bij het rechte eind.
  @ raysocialisatie.
  Ik weet precies wat je ermee bedoeld, maar ik denk niet dat het zo is.
  Mensen die niet in onze Heer geloven, doen deze dingen.

  sari tori

  Jacko.


  Maak melding
 3. Volledigheidshalve zou een grafiek en tabellen bijgevoegd moeten worden met statistische informatie over de afgelopen vijf jaar a. naar leeftijd, b. naar geslacht c. naar etnischiteit d. naar gebruikte methode, e. naar geografische ligging f. naar beroep. g. naar reden. Verder informatie over de maatregelen die getroffen worden om dit fenomeen in te dammen en organisaties die zich bezighouden met dit probleem met contactnummers van hulpverleners en counsolors.
  misschien kan een “echte” journalist of (HBO) student achter deze infomatie gaan en het publiceren


  Maak melding
 4. LVV is de schuldige in deze daar Bestrijdingmiddel en Gramoxone in elke landbouw zaak of elk wijk word verkocht al ben je geen Landbouwer of Hobby planter .

  De winkels die dat verkopen hebben zelf geen vergunning maar verkopen voor jong en oud .

  Bij deze geeft ik aan dat ik zelf een mail naar LVV minister ga sturen omtrent Bestrijdingmiddel verkoop in winkels vooral in de stad .

  Wie wel nog groenten eten dat met Bestrijdingmiddel word bespoten .

  Ik plant zelf als hobby en vermeerdert ook zaden voor de bevolking groepen in Suriname wel zonder Bestrijdingmiddel of Gramoxone .

  Ik ben ook meerdere keren naar LVV kantoor gegaan daar is het meer zitten en werken geen enkel plant zie je op zo een groot stuk grond van de ministrie van LVV


  Maak melding
 5. Alleen Ministerie van LVV moet of is bevoegd om bestrijding middel te verkopen .

  In elk wijk kan je dat kopen al plant je niet en ook zonder paspoort .

  Op een rot manier probeert men wens te maken ,er is geen enkel voorlichting .

  Lees maar kranten of nieuws van Guyana wat landbouw en Politiek betreft .


  Maak melding
 6. “In to­taal maakten 56 per­so­nen in 2018 een eind aan hun leven.”

  Als de Politie over deze cijfers beschikt hoeft men geen nader onderzoek te doen.

  Informatie waar Flordelyn Pejana naar vraagt zijn onder andere bekend bij de Politie.
  O.a. zijn bekend : leeftijd, b. geslacht, c. etniciteit, d. gebruikte methode, e. naar geografische ligging, f. beroep, g. naar reden.

  Een journalist die zijn werk echt goed wil doen zou deze cijfers en overige informatie kunnen opvragen. De vraag is of de Surinaamse lezer echt in deze info is geïnteresseerd. Eerlijk gezegd zie ik heel weinig tabellen in de Su-kranten verschijnen.

  ene Hardeo, politiek commentator heb ik dat met regelmaat zien doen.
  Gemeten aan het aantal kardinale schrijffouten in de krant krijg ik de indruk dat kranten en de journalisten er een potje van.

  Vanmorgen las een kop v.e. onderwerp:
  “Bewoners Winti Wai willen intrekking vergunning bouw uitvaartcentrum”
  Even verder stond bij hetzelfde onderwerp:
  “Bewoners van Winti Wai willen dat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) de vergunning voor de bouw van een uitgangscentrum in hun buurt intrekt.”


  Maak melding
 7. Nou het is onzin, als jij J.zwartmans zeg dat het komt doordat men niet in de ALMACHTIGE geloofd sla jij de plank volledig mis, kort over mij zelf, vanaf mijn 15de wordt mijn leven zo zuur gemaakt door familie leden, moslims, hindoes ,witte mensen en Surinamers dat ik heb overwogen om het zelfde te doen wat deze mensen hebben gedaan, nu is mijn naam zo slecht in Suriname als in Nederland ,dat ik verdomme behoorlijk schaam om ergens te vertonen en nog steeds probeert mensen mij wijs te maken dat ik de hoofd schuldige ben en nu probeert men hun gezicht verlies te redden, als je over bedorven hart van de mensen heb dan weet ik heel goed hoe zelfs eigen broers en zussen smerig kunnen zijn tegen over zijn eigen bloed verwanten, als men het gedaan had zoals peter r de vries het doet, dan was vandaag alles opgelost, namelijk het verhaal van beide zijde aanhoren en dan pas oordelen over iemand, deze mensen geloven in het Heer van ons, maar gebruiken hun gezond verstand niet.
  Nou hoop dat de Heer deze mensen die zelfmoord hebben gepleegd dat de Heer de Hemel als verblijf hun schenkt. groeten en begrijp deze mensen heel goed waarom sommige zelfmoord hebben gepleegd.
  jhonny


  Maak melding
 8. @Hans,

  Ook bij dit bericht heb ik de hindustanen genoemd als de bevolkingsgroep met de meeste suicedes.
  Het is de waarheid. Vreemd dat je mij nu beticht van racisme.


  Maak melding
 9. Correctie en aanvulling op mijn reactie van 17.07:

  Vreemd dat je mij nu niet beticht van racisme. Hindustanen zijn ook Surinamers indien ze in dat land zijn geboren. Maar mag ik niet schrijven wat er mis is binnen deze Surinaamse gemeenschap?


  Maak melding
 10. Hoe zo meneer Naarden moet de gemeenschap nadenken voordat zulke beslissingen genomen worden . Wat dacht u van deze regering aansporen niet alleen voor hun eigen welzijn zorg te dragen. Het arme volk schijt letterlijk van de slechte economische situatie in het land. Geen enkel perspectief, geen uitzicht op verbetering. Dit dreunt door in vele gezinnen met alle noodlottige gevolgen van dien.


  Maak melding
 11. De paarse moordvloek teistert het gehele volk, vnl het gros der paars verworden ndp paria’ s die daadwerkelijk geloofden of geloven dat de ddb, de zoon des verderfs, gratis ete, drinke en ka boutahuisje gaat geven. Alles wat Determinist, een aanhanger van oorzaak en gevolg, voor waarschuwde gaat nog uitkomen. Vervloekt is het volk dat onberechte moordenaars, bij verstek veroordeelde drugscriminelen en staatskas/bank rovers vereren en aanbidden als hun lijdsman. Leugen en onrecht is hun erfdeel. Want moord en al zijn vormen, drugs in allerlei vormen en roof en diefstal van a tot z, zijn nu schering en inslag geworden. Zelf Dinoa en Meribka, alsook heel veel paarse zombies zijn paars vervloekt en geestelijk misdadig verziekt. Neks no fout is en blijft hun paarse oerdomme geindoctrineerde duivelse slogan. Daarom verdienen alle ndper’ s, de verderver didibri aka bouta, de misdaadvloek. Opmerkelijk is dat dader en slachtoffer vaker ndper’ s zijn gebleken. Het gevolg van hun oerdomme dwaze debiele idiote keuze, om op ddb en zijn verdorven nationale devil partij te stemmen. Zoland ndp paria’ s zich niet bekeren van ddb en co. zijn ze verdoemd tot zijn paarse hel vol misdaad.


  Maak melding
 12. Naarden komt met een zelfmoord verhaal door inname van gramoxone en dat het verkocht mag worden aan personen vanaf de leeftijd 18 jaar. Dit gevaarlijk spul moet uit de handel genomen worden en streng verboden moeten worden voor verkoop. Het wordt kennelijk als de normaalste zaak van de wereld gezien, dat dit verkocht mag worden.
  Wat doet het Ministerie van Volksgezondheid met dit gegeven??? Niets, ze blijven door slapen zoals ze gewend zijn. Wij leven in de 19e eeuw, mensen wordt wakker, er zijn andere manieren om ongedierte te bestrijden. Voedsel dat wij eten, waarvan de grond besmet is met gramoxone is ook kankerverwekkend. Wanneer worden mensen bewust gemaakt, dat zij hierdoor ook het eigen volk aan het uitmoorden zijn. Handelaren moeten ook bewust worden gemaakt van wat zij importeren en door verkopen. Dit giftig spul is zowat overal verkrijgbaar. Wat bezielt sommige mensen.
  Heeft dit te maken met dommigheid of onwetendheid?? De overheid hoort dit te stoppen. Sarie Torie.


  Maak melding
 13. De paarse moordvloek teistert het gehele volk, vnl het gros der paars verworden ndp paria’ s die daadwerkelijk geloofden of geloven dat de ddb, de zoon des verderfs, gratis ete, drinke en ka boutahuisje gaat geven. Alles waar men voor waarschuwde gaat nog uitkomen. Vervloekt is het volk dat onberechte moordenaars, bij verstek veroordeelde drugscriminelen en staatskas/bank rovers vereren en aanbidden als hun lijdsman. Leugen en onrecht is hun erfdeel. Want moord en al zijn vormen, drugs in allerlei vormen en roof en diefstal van a tot z, zijn nu schering en inslag geworden. Zelf Dinoa en Meribka, alsook heel veel paarse zombies zijn paars vervloekt en geestelijk misdadig verziekt. Neks no fout is en blijft hun paarse oerdomme geindoctrineerde duivelse slogan. Daarom verdienen alle ndper’ s, de verderver didibri aka bouta, de misdaadvloek. Opmerkelijk is dat dader en slachtoffer vaker ndper’ s zijn gebleken. Het gevolg van hun oerdomme dwaze debiele idiote keuze, om op ddb en zijn verdorven nationale devil partij te stemmen. Zoland ndp paria’ s zich niet bekeren van ddb en co. zijn ze verdoemd tot zijn paarse hel vol misdaad.


  Maak melding
 14. Het verdriet van Nickerie
  Foke van Delft 11

  In Nickerie, het rijstdistrict van Suriname, is op elke hoek van de straat het herbicide paraquat verkrijgbaar in flessen vanaf een halve liter. Het landbouwgif, hier doorgaans verkocht onder de merknaam Gramoxone, wordt over rijstvelden gesproeid om die snel gereed te maken voor nieuwe aanplant. Aangezien een groot deel van de bevolking in Nickerie in de rijstbouw zit, staat Gramoxone bij de meeste mensen op de plank in de schuur.
  Nickerie is het rijstdistrict van Suriname; landbouwgif is op elke straathoek te koop en staat in elk schuurtje op de plank.
  Nickerie is het rijstdistrict van Suriname; landbouwgif is op elke straathoek te koop en staat in elk schuurtje op de plank.

  Ruzie
  Onlangs kwam de 14-jarige Rakesh uit de Corantijnpolder op de Spoedeisende Hulp van het streekziekenhuis waar mijn vrouw en ik voor een jaar werken. Hij had ruzie gehad met zijn broertje en wilde hem eens flink aan het schrikken maken. Hij nam een slok Gramoxone.

  Iedereen was inderdaad flink geschrokken en Rakesh werd snel naar het ziekenhuis gebracht. Hij klaagde over een branderige pijn in zijn keel, had schuim op de mond en diarree. Met name het laatste symptoom stemde de dokter somber. Deze zette snel het behandelprotocol in werking en gaf Rakesh een infuus, Fullerse aarde, magnesiumsulfaat, hoge doses dexamethason en een neus-maagsonde.

  Rakesh werd opgenomen op de mannenafdeling, want hij was al te oud voor de kinderafdeling. En hij had spijt. Zijn ouders en broertje waren diep verdrietig. Ze zouden de dokter een extra beloning geven als de jongen in leven zou blijven, hadden ze gezegd.

  De branderige pijn in de keel en op de borst werd de volgende dag erger. Rakesh werd suffig, minder alert. Het bloedonderzoek liet zien dat zijn nierfunctie al ernstig aan het verslechteren was. Er bestond een flinke metabole acidose. Zijn ademhaling versnelde. Ondertussen werd de behandeling gecontinueerd.
  ’s Nachts werd Rakesh nog suffer. Hij ging nog sneller ademhalen en overleed vroeg in de ochtend, moederziel alleen, aan een tekort aan zuurstof.

  Suïcide
  Gramoxone induceert aanmaak van vrije zuurstof- en stikstofradicalen en is dus het meest toxisch op de plekken waar de zuurstof- en stikstofgradiënt het hoogst is. Met name de longen. Andere organen worden ook aangetast, zoals de nieren en de slijmvliezen. Inname van 50 ml Gramoxone wordt al beschouwd als een letale hoeveelheid. Mensen klagen over pijn in keel en op de borst. Al snel treedt ernstig nierfalen op. Daarna krijgen mensen last van acute longfibrosering gepaard gaande met hypoxie en somnolentie. Ook falen andere organen zoals lever en darmen en de patiënt overlijdt.

  Suriname heeft een van de hoogste suïcidegetallen ter wereld. Ter vergelijking: in Nederland was in 2011 de suïcide-incidentie 9,9 per 100.000 mensen, in Suriname 22,7. Vaak betreft het Hindoestanen en meestal gaat het om suïcidepogingen bij relatieproblemen of uit wanhoop na huiselijk geweld. Het zijn vaak jonge mensen: tieners, adolescenten en jongvolwassenen. Lokaal onderzoek heeft aangetoond dat de stappen tussen het denken aan suïcide, het plannen en het daadwerkelijk doen zeer kort zijn in Suriname. Veel pogingen hebben dus een impulsief karakter. De meeste mensen hebben na inname al snel spijt, maar dan is het te laat. Het is dan wachten op een zekere, ellendige dood.

  Enkele decennia terug was inname van onverdund azijn de voorkeursmethode. De Surinaamse regering heeft op den duur de verkoop van dit type azijn verboden. Nu Gramoxone het middel van voorkeur is, wordt het tijd ook dit middel aan banden te leggen. Verbieden kan niet, vanwege het gebrek aan goede alternatieven in de landbouw. Maar regulatie van afgifte en aanscherping van de voorschriften kan natuurlijk wel. Hiervoor wordt al tijden gelobbyd door binnenlandse en buitenlandse hulpverleners. Vooralsnog zonder resultaat, helaas.


  Maak melding
 15. Welke etniciteit het ook betreft het is en blijft zorgwekkend. Er zouden praatgroepen moeten komen in Su. Evt een hulplijn waar mensen met zelfmoordgedachten naar toe kunnen bellen. Trouwens in Ned is het aantal zelfmoorden ook gestegen, dat vergeleken met tientallen jaren geleden.


  Maak melding
 16. Onderzoek over suicide in Suriname laat idd zien dat er sprake is van een toename. De stijging is in Brokopondo, Wanica en Paramaribo. Nickerie laat juist ern dalende trend zien. Dat er meer zelfdoding onder Hindustanen voorkomt is een bekend gegeven. Echter, de lezing van Naarden laat niet zien of het nu idd om hindustanen in disctrict Nickerie gaat.


  Maak melding
 17. Waterkant.net, had een artikel over zelfmoord geschreven en wat is de reden dat het verwijderd is? en kom mij niet zeggen dat je niet weet waar ik over heb. Plaats je het artikel niet terug op deze site, dan zal ik het verhaal dat ik over deze onderwerp heb geschreven aan andere vertellen, want probeer bepaalde dingen te ontkennen maar de waarheid komt boven.
  groeten jhonny


  Maak melding
 18. Toen ik nog heel klein was lag er elke week een dode in de Dominee kreek.
  Dus wie uit het leven wil stappen moet het zelf weten,liever hij dan ik
  In patata kondre sterven elk jaar 1700 mensen door zelfmoord,men is gewoon moe van het leven.


  Maak melding
 19. De mensen in Suriname ouden de mensen voor gek. In een bericht in Trouw van 23 april 2013:
  “Zelfdodingen schrikken Suriname op”staat hetvolgende

  Gramaxone
  Het Surinaamse zelfdodingscijfer ligt al jaren hoog, naar verhouding met het inwoneraantal driemaal dat van Nederland. In 2011 pleegden 127 Surinamers zelfmoord, meer dan alle verkeersdoden en moorden samen – dat jaar overigens nog niemand in Brokopondo. Ondanks de recente gevallen in dat district is in Suriname toch nog steeds zeven op de tien slachtoffers Hindostaan, en komt de helft van de slachtoffers uit Paramaribo en omgeving.

  Het merendeel, twee derde, slikt pesticiden, en dan vooral het in Europa verboden maar in Suriname volop verkrijgbare verdelgingsmiddel Gramoxone. Ook de zogenoemde Bosjebrug, die Paramaribo verbindt met Commewijne, staat voor Surinamers synoniem met zelfmoord. Sinds de opening in 2000 sprongen al 29 mensen hun dood tegemoet. Alleen al tussen 2006 en 2010 konden liefst 418 pogingen verijdeld worden. Telefooncellen aan beide zijden van de brug verbinden potentiële slachtoffers met een gratis hulplijn van de overheid.

  Mind Console Centre
  “Het is moeilijk te verklaren hoe het komt dat vooral Hindostanen overgaan tot suïcide, ook omdat daar in Suriname nog geen onderzoek naar is gedaan. Overal waar veel Hindostanen wonen, zijn ze oververtegenwoordigd in de statistieken. Maar de laatste jaren zien we inderdaad ook een stijging bij binnenlandbewoners. De urbanisatie van hun traditionele woongemeenschappen zou een verklaring kunnen zijn”, vertelt arts Widya Punwasi.

  Zij leidt in het zuiden van Paramaribo het preventiecentrum ‘Mind Console Centre’, dat in drie jaar tijd 160 mensen hielp. “Na jarenlang wachten op de overheid zijn we maar zelf begonnen. We helpen mensen met zelfmoordgedachten, onder meer via gesprekken, meditatie en medicatie. Daarnaast starten we dit jaar met nabestaandenzorg – een risicogroep – en een telefooncentrale die dag en nacht bereikbaar is”, aldus Punwasi. Ze benadrukt dat ondanks de actuele aandacht voor Brokopondo eigenlijk het hele land achterloopt. “Zelfs op nationaal niveau is er geen preventieprogramma. De eerste stap zou zijn om mensen te leren dat hulp steeds mogelijk is. Het probleem moet ook bespreekbaar worden gemaakt. Suriname is klein, praten staat hier nog te vaak gelijk aan de vuile was buiten hangen. Laat staan over zelfdoding.”

  Nu ede ellende is toegenomen slechts 56 ????


  Maak melding
 20. Een einde maken aan je leven doe je als je geen uitzicht meer ziet. Dat kan zijn uit armoede waaruit niet te ontsnappen valt en het leven te moeilijk maakt. Een andere categorie zijn jonge mensen waarvan de sexualiteit aan het ontwaken is en die belangstelling krijgen voor het andere geslacht, of soms voor het eigen geslacht.
  In bepaalde culturen kan dat problemen opleveren. Een belangrijk onderdeel van de cultuur is de religie. Een religie is een stelsel van geboden en verboden met een veronderstelde almachtige die de legitimatie geeft die regels dwingend aan iedereen op te leggen. Sommige religies, zoals het christendom en de islam, willen de hele wereld veroveren, andere, zoals het hindoeïsme en het boeddhisme, kennen die zendingsdrang niet.
  De meeste religies hebben een obsessie met sexualiteit. Sex voor het huwelijk mag niet, homosexualiteit is verboden en relaties met anders gelovigen zijn ongewenst, jongens en meisjes mogen niet met elkaar omgaan, enzovoorts. Echter, liefde kent geen grenzen en de sexuele drang van jongeren is heel sterk.
  Daardoor komen veel jongeren in problemen. Emoties zijn sterk op die leeftijd en in de ogen van religieuze leiders of ouders verkeerde keuzes leiden tot uitzichtloze conflicten. Sommige jongeren zien dan nog maar één uitweg.

  In landen zoals Nederland is de macht van de religie vrijwel verdwenen, behalve bij de recentere migranten. Zeker de autochtone jongeren hebben daar meestal, niet altijd, meer vrijheid en vandaar de lagere zelfdodingscijfers.

  Wat is de oplossing? Liefde. Besef dat je kinderen het recht hebben op hun eigen leven en hun eigen keuzes. Oordeel niet namens de Almachtige, laat dat aan de Almachtige over. Wees een voorbeeld voor je kinderen, geen politieagent.


  Maak melding
 21. @ Hans van den Broek,

  Je posting klopt voor geen meter!!

  “Bijna dubbel zoveel zelfmoord onder jeugd: dertien mogelijke verklaringen
  In 2017 hebben 81 jongeren zelfmoord gepleegd. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal suïcides in een jaar tijd. Deskundigen pleiten voor acuut onderzoek naar de opvallende stijging.

  Hanneke van Houwelingen en Marcia Nieuwenhuis 03-07-18, 03:00 Laatste update: 10:14
  825
  Onder de 10- tot 20-jarigen steeg het aantal zelfdodingen met bijna 70 procent, van 48 jongeren in 2016 naar 81 in 2017. De meeste van hen waren 18 of 19 jaar oud, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

  Psychiaters als Jan Mokkenstorm en Robert Vermeiren noemen de problemen in de jeugdzorg als één van de mogelijke verklaringen. Jongeren in psychische nood zouden regelmatig te laat, geen of te lichte hulp krijgen, nu de gemeente sinds drie jaar verantwoordelijk is voor de zorg.”
  Bron AD

  “Toename aantal zelfmoorden
  Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is het aantal zelfmoorden in verschillende landen (waaronder ook Nederland) toegenomen. Desondanks zijn er in Nederland relatief weinig zelfmoorden ten opzichte van andere landen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zelfmoord kan samenhangen met economische recessie. Het is niet bekend in hoeverre de crisis in Nederland invloed heeft op het groeiende aantal zelfmoorden”

  Info feiten en cijfers over suïcide.


  Maak melding
 22. Jiyani, als je al langer deze site had gevolgd had je een jaar of wat terug al kunnen lezen, dat de redenen van Suicide die jij nu aanvoerd ik toen al in een soortgelijk topic aanvoerde.
  Tijdens ons jaarlijks verblijf van verscheidenen weken in de westelijke polders van Nickerie waar we toen een huisje hadden, dus in het centrum van de zelfmoorden, kwamen er 1 a 2 zelf moorden voor, dus niets nieuws onder de zon, Maar door alleen te benadrukken dat dit voornamelijk alleen onder bepaalde bevolkingsgroepen voor zou komen, maak je je eigenlijk al schuldig aan een vorm van racisme, net zoa als creolen als lui te betitelen, wat ik weer net te vaak in Nickerie heb gehoord en in Nl, dat Surinamers lui zijn, ( wil je hout hebben wat niet werkt , moet je surinaams hout nemen), terwijl ik weet dat dat in alle drie gevallen niet voor het grootste gedeelte waar is, maar wel makkelijk om hele groepen bewust of onbewust aan de kant te zetten.
  Maar door in dit topic weer ergens op terug te komen wat in een vorig gepasseerd is geeft toch wel een rancuneus gedrag weer, gewoon even terug pakken, generalizerend gesproken lijkt dat wel iets vrouwelijks te zijn, lekker venijnig doen, maar je maakt mij er niet monddood mee hoor,


  Maak melding
 23. @Hans,

  Ben ik ook racistisch bezig als ik schrijf dat in Nederland het aantal suicïdes onder de hindustanen het hoogst is?
  Het probleem van de hindustanen is dat ze niet willen praten over wat er mis is binnen de gemeenschap. Naar buiten toe doen alsof alles koek en ei is, terwijl binnenkamers er veel fout gaat..
  Maar gelukkig zijn er ook hindustanen die deze problemen bespreekbaar maken.
  Jouw laatste zin geeft duidelijk aan wat voor type man je bent. Van een vrouw geen weerwoord wiilen krijgen, want dan is die vrouw rancuneus en venijnig.
  Type mannen als dulden alleen vrouwen die op alles ja en amen zeggen. Je bent bij mij aan het verkeerde adres!


  Maak melding
 24. Jiyani , te veel eer om volgens jou bij een bepaald type mannen te horen alleen om jij dat denkt, laat ik deze er nu juist bij gezet hebt om jouw te prikkelen,
  Het gaar er niet om wat je zingt (of schrijft) maar hoe je het zingt


  Maak melding
 25. Die Naarden,die mogen ze ook daar weghalen van die post, ik pesoonlijk heb nog niets positiefs gezien van hm: drugsbazen zijn moeilijk op te pakken( dat zeg je niet in het openbaar), dan verteld hij dat Oemrawsingh niet langer vast gehouden kon worden( en zegt dan later dat hij nooit op het politieburo is geweest, maar dat het nep agenten waren) en zo zijn er nog meer voorbeelden, maar om even terug te komen op dit onderwerp: hier komt hij weer met uitspraken, is goed, maar hij verteld niet wat de actie zal zijn. Men heeft niets aan deze cijfers en uitspraken vooral in deze kwestie. Vertel liever wat de acties zullen zijn.


  Maak melding
 26. Dit gevaarlijk spul moet direct in beslag genomen worden en verkoop streng verboden.
  Dit is een taak van de overheid. Doet de overheid dit niet, valt dit onder hersenloos en roekeloos gedrag Mik ding kierie ding sferie. Dat zelfs kinderen aan dit spul kunnen komen. Wat een chaos in ons land.


  Maak melding
 27. Suriname,echt geen prettig land om te wonen.
  Alles gebeurd daar…het publiek die rechter speelt ,onschuldigen die upside down gehangen worden,executie style moorden,een moordenaar met amnestie die lijder is ..een ziek volk die aan depressie lijd en zelfmoord als oplossing ziet..
  Echt tragisch.


  Maak melding
 28. Zelfdoding is schrikbarend en laat ook een enorme impact achter aan nabestaanden en kennissen. Toen ik jong was en in Suriname opgroeide had ik een neef die ongeveer even oud was als ik. Hij was echt een vrolijke jongen en deed het ook bijzonder goed op school. Hij kwam vaak bij ons op bezoek en wij bij hen. Op een goede dag hoorde ik dat hij zelfmoord gepleegd had. Dat was mijn eerste reële geval met zelfdoding. Tot de van vandaag weet ik de ware reden niet. Het was wel een geleidelijk proces. Ik merkte dat hij niet meer lachte. Hij wilde niet meer dammen met me, werd stilzwijgend en toen gebeurde het. Ik had ook een Hindoestaans buurmeisje. Toen ik op vakantie kwam in Su hoorde ik dat ze zelfmoord had gepleegd. Een typisch gramaxone geval. De oorzaak? Ik kan alleen maar gissen. Een ongelukkig huwelijk en geen uitweg zien, is mijn beste gok. Hier in Nederland heb ik in realtime een vrouw ongeveer vier uurtjes aan de lijn gehad omdat ze van plan was zich voor de trein te werpen. Bij die gelegenheid heb ik als Brugman moeten praten. Ze leeft nog.

  De parate kennis en ervaring die ik heb met mensen die van plan zijn zich te beroven van het leven, is sowieso dat het een geleidelijk proces is. Het is cruciaal mensen in de gaten te houden en te kijken naar het “ before and after gedrag”. Op die wijze kun je op tijd optreden. Mensen die zelfdoding plegen geven een signaal af. Het ligt aan ons het tijdig op te pakken. Het ligt niet aan het verdelgingsmiddel. Iemand die zich van kant wil maken zoekt altijd een uitweg.


  Maak melding
 29. het laatste bericht van Pakiratigri geeft wel aan dat domweg Gramoxone verbieden weinig of geen nut heeft , het is alleen maar een middel, als het niet met dit middel kan pakken ze wel iets anders of maken op een andere manier een eind aan hun leven, pure vruchteloze symptoombestrijding neem de oorzaak weg of praat er over met het potentieele slachtoffer , want dat is het eigenlijk een slachtoffer van slechte omstandigheden, en probeer daar wat aan te veranderen, i.p.v. dingen verbieden


  Maak melding
 30. @ Sam: Je praat over Nederland. Dit artikel gaat over Suriname. De culturele dwang is onder Hindoestanen groot, vandaar het hoge zelfmoordcijfer zowel in Suriname als in Nederland. Afro-Surinamers zijn veel relaxter als het om relaties en sex gaat, Javanen leven volgens het harmonie model, bij Hindoestanen wordt vaker het conflictmodel gehanteerd. Zowel bij de Afro-Surinamers als bij de Javanen zijn de vrouwen geëmancipeerder dan bij de Hindoestanen. (Met uitzondering van Jiyani 😉 )


  Maak melding
 31. @ Hv.d. Broek

  Het is een citaat waarmee ik aangeef dat, je argumenten om het verschil tussen het aantal zelfmoorden in Nederland relativeert, niet kloppen.
  !


  Maak melding
 32. @Hans van den Broek,

  Je bedoelt zeker dat blanke vrouwen, creoolse en javaanse vrouwen van huis uit niet meekrijgen dat het lichaam een tempel is. Voor hen is het lichaam een opvangbak van zoveel mogelijk verschillende sperma. Of niet?


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES