Advocaat spreekt aanwezigen herdenking Decembermoorden toe vanuit Suriname

24
Advocaat spreekt aanwezigen herdenking Decembermoorden toe vanuit Suriname
Video boodschap van Hugo Essed vanuit Suriname.

AMSTERDAM, 9 dec – Hugo Essed, de Surinaamse advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, heeft zaterdag de aanwezigen op de Amsterdamse herdenking van de Decembermoorden toegesproken vanuit Suriname. Dit deed hij middels een videoboodschap welke op het grote scherm te zien was in de Boekmanzaal van het stadhuis in Amsterdam.

Essed vertelde ondermeer dat de Surinaamse ondernemer uit Amsterdam John Hardjoprajitno, zich komende maandag alsnog moet melden bij de rechtbank in Suriname op verdenking van betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982.

Onder de sprekers was ook de Amsterdamse locoburgemeester en wethouder Rutger Groot Wassink (Foto’s Usha Marhé)

Een deel van de aanwezigen op de herdenking zaterdag 8 december 2018
Wethouder Rutger Groot Wassink
De bijeenkomst werd live gestreamd via YouTube.


24 REACTIES

 1. Ik wil nog in mijn levensjaren zien dat de beestachtige hufters van 8 december 1982 nog achter de tralies verdwijnen ! Al wel ben ik nog jong, maar die wrede sporen van die hoofd dader Bouterse kan ik nog zien . Zo niet sterf dan maar vieze hufters !


  Maak melding

 2. @C.A.Schipper ,

  ik vind dit niet het juiste item om grappen over te maken en het getuigt ook
  van weinig respect en medeleven voor de nabestaanden.
  Wat mij verder opvalt is dat er veel witte mensen aanwezig zijn dus ook
  van hun kant is er interesse.


  Maak melding

 3. HOOFDSTUK XII DE PRESIDENT (Bron Grondwet van Suriname)

  EERSTE AFDELING ALGEMEEN

  Artikel 90

  1. De President is Staatshoofd van de Republiek Suriname, Hoofd van de Regering, Voorzitter van de Staatsraad en van de Veiligheidsraad.

  2. Hij is verantwoording verschuldigd aan De Nationale Assemblée.

  Artikel 91

  1. De President en de Vice-President worden door De Nationale Assemblée voor vijf jaren gekozen. De ambtstermijn van de President eindigt bij de beëdiging van een nieuw gekozen President. Indien het ambt vacant wordt, begint voor de daaropvolgend gekozen President een nieuwe ambtstermijn.

  2. Het bepaalde in het voorgaand lid is van overeenkomstige toepassing op de Vice- President.

  Artikel 92

  1. Om tot President of Vice-President te kunnen worden gekozen moet een kandidaat: – de Surinaamse nationaliteit bezitten; – de leeftijd van dertig jaren hebben bereikt; – niet uitgesloten zijn van het passief en het actief kiesrecht; – geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet.

  2. Voorafgaand aan zijn kandidatuur moet hij tenminste zes jaren woonplaats en hoofd- of werkelijk verblijf in Suriname hebben gehad.

  Mijn vraag aan alle rechtsgeleerden van Suriname: waarom zijn deze artikelen over het hoofd gezien toen Bouterse tot president werd gekozen. Er hoort nu eigenlijk een afzettingsprocedure te volgen voor iemand die ten onrechte tot president is benoemd. Deze man had nooit [resident mogen worden omdat hij handelingen tegen de Surinaamse grondwet gepleegd, Eén van zijn handelingen wordt jaarlijks op 8 december herdacht.


  Maak melding

 4. Zoals de ervenis dat hij achterlaat voor het surinaamse volk,armoede en schulden,zo zullen zijn familie leden zijn erfenis moeten aanvaarde n,van jong tot oud, ze zullen niet gespaard worden want papa of opa had het gedaan. En met hun zullen alle ministers en dna leden,huidige en gewezen ,ook worden opgepakt.
  Dus niet alleen van de ndp maar ook van elke partij die heeft samen gewerkt met deze coke en pornoboeken handelaar. Ook van de nps en vhp zullen die landrovers worden opgepakt
  DIT ZAl NIET LANG MEER DUREN


  Maak melding

 5. Het Surinaamse Volk Dat Voor de Tiran ddb Zwicht Zal Meer Dan Lijf en Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht…

  Suriname is een democratische rechtsstaat met internationale Verdragen oa mensenrechten. Niemand staat in een rechtsstaat boven de grondwet van een land. ook de sergeant ddb niet. ddb is de aller grootste crimineel, misdadiger van Suriname sinds 25 november 1975 tegen misdaden tegen de menselijkheid en hoort hiervoor veroordeeld te worden door de krijgsraad/rechtbank van de republiek Suriname.

  ddb had op grond van zijn misdaden nooit president van de republiek Suriname mogen worden. De grondwet van de republiek Suriname is daar duidelijk over dat om een publieke functie uit te voeren, een ieder over goed gedrag moet beschikken. ddb beschikt daar niet over.

  Wat de Surinamers kunnen leren over de misdaden tegen de menselijkheid van ddb en kliek is dat dit niet kan kan in een democratische rechtsstaat.

  – Eens maar nooit weer –

  Als ddb een man is treedt hij af nu er een vonnis tegen hem door de rechtbank/krijgsraad van Suriname gaat plaats vinden en zo de functie van president, de Surinamers en de republiek Suriname niet meer schade en schande bezorgt en het goede voorbeeld geeft dat hij fout was en dat niemand boven de grondwet staat en voor zijn fouten ook rechtvaardig geschaft moet worden in de rechtsstaat Suriname. Criminelen kunnen dan hierdoor zien dat criminaliteit niet ongestraft kan/mag blijven in een rechtsstaat.

  Time4Change!

  Leve:
  – de democratische rechtsstaat, de grondwet van Suriname, internationale verdragen, cq mensenrechten,
  – Trias Politica, wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht,
  – de nabestaanden van alle Surinamers die door ddb en kliek lijden,
  – alle Surinamers die onder ddb en kliek schade ondervinden en de goede eer en naam door hen bestemd zijn geworden,

  Hoera, Hoera, Hoera!

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 6. @John.
  Het 8 december proces is nog niet afgerond dus daar is geen uitspraak opgrond waarvan hij geweerd kon worden.
  Volgens mij kon hij wel geweerd worden omdat hij, met al die coups, tegen de grondwet heeft gehandeld. Waarom dat niet aangehaald is weet en begrijp ik niet. Hoe het zij. Hij had nooit president mogen worden.
  .
  Het is te hopen dat hij spoedig krijgt wat hem toekomt.


  Maak melding

 7. Klaas de Groot: Hij is in Nederland tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor cocaïnesmokkel en dat is een handeling tegen de grondwet. Ik weet niet wie deze man tot president heeft gekozen in 2015.
  De DNA of RR en DR vergadering. Dit moet ik nagaan. In ieder geval geeft dit duidelijk weer welke klootzakken mijn geliefde vaderland Suriname regeren. Ze kennen niet eens hun eigen grondwet. Andere figuren kennen niet eens de landsgrenzen van Suriname. Mijn verzoek is dat wij in de toekomst mogen rekenen op beter opgeleide Politici. Deze klootzakken, die ten onrechte tot twee keren toe iemand tot president kiezen die helemaal geen president had mogen zijn verdienen de rode kaart. In mijn ogen mogen ze allemaal opdonderen. Ze kunnen hun eer alleen nog redden door een afzettingsprocedure tegen DDB op te starten. BOUTERSE de man die ten onrechte president van Suriname werd. Dit hoofdstuk moet zeker in onze geschiedenisboeken worden vermeld.


  Maak melding

 8. @John
  Klopt. Hoe dat precies zit weet ik ook niet maar ik neem aan dat de rechter in het proces expliciet moet aangeven dat iemand zijn stemrecht verliest. In dat geval krijgen we de situatie dat een NL rechter natuurlijk niet het stemrecht kan ontnemen van inwoners van SR.
  En ja hoe er mensen kunnen zijn die achter het idee staan en stonden om hem president te maken begrijp ook ik totaal niet. Je maakt een agressief iemand in een rolstoel toch ook niet de spits van het voetbal team??


  Maak melding

 9. Zo gebeurde het in 2010

  19 juli 2010 17:58
  Laatste update: 19 juli 2010 19:45

  PARAMARIBO – Voormalig couppleger Desi Bouterse is maandag gekozen tot president van Suriname. Hij volgt Ronald Venetiaan op.

  Bouterse kreeg met 36 van de 50 stemmen een meerderheid in het parlement, de Nationale Assemblee, achter zich. Hij was de kandidaat van zijn Mega Combinatie. Hij had 34 stemmen nodig om gekozen te worden tot president.

  Alle leden van de Mega Combinatie, A-Combinatie en Volks Alliantie hebben zoals afgesproken gestemd voor Bouterse. Er was één blanco stem.

  Vuurwerk
  Honderden aanhangers van Bouterse stonden juichend voor het assembleegebouw. Toen bekend werd dat hij de verkiezingen had gewonnen, werd enorm veel vuurwerk afgeschoten.

  De zoon van Bouterse, Dino, is tevreden over de uitslag. ”Ik denk dat Suriname heel hoge verwachtingen mag hebben met Bouterse als president.”


  Maak melding

 10. Bouterse wordt bij acclamatie gekozen in parlement
  8 juli 2015

  10 2015 behaalde de NDP 26 zetels. Dus werd DDB door het parlement gekozen en niet met de hulp van de DR en /of RR. Mijn advies aan de DNA leden is luid en duidelijk: Ga de Surinaamse grondwet beter bestuderen ter voorkoming dat deze blunder” Iemand tot president benoemen die nooit president had mogen worden”, opnieuw wordt gemaakt.


  Maak melding

 11. Advocaat Nabestaanden Decembermoorden was lid van de Volksmilitie
  Wist niet over de moordpartij in het fort en ook geen lid geweest van de volksmilitie van Bouterse.

  Ook de moord op Keerveld in Guyana zegt hem niks.

  De beloning van Robin Ravales (Dobru) moet een keertje gezegd worden.
  Derby, Hoost, Bruma, Mijnals etc.


  Maak melding

 12. Een psalm voor allen om de moed niet op te geven en om te blijven geloven in de Gerechtigheid en Waarheid die altijd blijft zegevieren. Geen psalm voor die paarse debielen en hun geliefde duivelse moordenaar, want die vinden de Gerechtigheid en Waarheid maar niets, onrecht en bedrog is hun paarse vaandel.

  Psalm 73
  1 Een lied van Asaf.
  Wat is God toch goed voor Israël,
  voor de mensen die bij Hem horen.
  2 Toch was ik bijna de verkeerde weg opgegaan.
  Bijna was ik gevallen.
  3 Want ik werd jaloers op mensen die zich niets van U aantrekken.
  Ik werd jaloers toen ik zag hoe goed het met hen ging.
  4 Want ze hebben geen moeilijkheden.
  Ze zijn gezond en sterk.
  5 Ze hebben geen zorgen.
  Hun overkomt geen kwaad.
  6 Daar scheppen ze trots over op.
  Ze denken dat ze kunnen doen wat ze willen.
  Ze vinden het heel gewoon om geweld te gebruiken.
  7 Hun ogen puilen uit van het vet.
  Ze denken dat ze heel wat zijn.
  8 Ze spotten met alles,
  ze misbruiken hun macht.
  Op alles en iedereen kijken ze neer.
  9 Tegen God in de hemel hebben ze een grote mond.
  Over de mensen op aarde zeggen ze wat ze maar willen.
  10 Daarom komen de mensen naar hen toe.
  Ze drinken hun woorden op als water.
  11 Ze zeggen: “Het kan God niets schelen.
  Hoe zou God het weten? Hij ziet het niet!”
  12 Het zijn slechte mensen, maar toch gaat het goed met hen.
  Ze worden rijker en rijker en hebben geen zorgen.

  13 Het heeft geen zin gehad dat ik eerlijk heb geleefd.
  Helemaal voor niets heb ik altijd eerlijk gehandeld.
  14 Want ik heb elke dag moeilijkheden.
  Elke ochtend heb ik nieuwe ellende.
  15 Maar als ik net als zij zou spreken,
  zou ik ontrouw zijn geweest aan U en aan uw volk.
  16 Ik probeerde het te begrijpen.
  Ik bleef het moeilijk vinden.
  17 Totdat ik Gods heiligdom binnenging.
  Toen begreep ik hoe het met hen zou aflopen.
  18 Want God brengt hen naar glibberige plaatsen,
  zodat ze uitglijden en worden gedood.
  19 Hun einde is verschrikkelijk.
  In één ogenblik zijn ze verdwenen.
  20 U wil niets met hen te maken hebben.
  Als U ingrijpt, verdwijnen zij,
  zoals een droom verdwijnt op het moment dat je wakker wordt.

  21 Toen ik er boos en bitter over was,
  dat het zo goed met hen gaat,
  22 was ik een grote dwaas.
  Ik was als een dier zonder verstand.
  23 Want ik mag altijd dicht bij U zijn.
  U houdt mijn hand vast.
  24 Zo leidt U mij en geeft U mij raad.
  Later zult U mij eervol ontvangen.
  25 Wie heb ik in de hemel behalve U?
  Ook op aarde verlang ik niets anders dan U.
  26 Zelfs als ik zou sterven, bent U alles voor mij.
  U bent de rots onder mijn voeten.
  Voor eeuwig bent U alles voor mij.
  27 Maar het loopt slecht af met de mensen
  die zich niets van U aantrekken.
  U vernietigt de mensen die ontrouw aan U zijn en U verlaten.
  28 Maar ik, ik vind het heerlijk om dicht bij U te zijn.
  Ik vertrouw op U en ik zal vertellen over alles wat U heeft gedaan.


  Maak melding

 13. Bouterse is en blijft een moordenaar want god heeft dat ook gezien en daarom moet hij berecht worden en al zijn handlangers zijn omgekocht om hem te kiezen als president van Suriname een grote schande voor de natie.


  Maak melding

 14. De meningen hier zijn niet mals tav de december moorden.Er zijn zowel advocaten,journalisten enz enz komen te overlijden op 8/9 december 1982.Kashoggi de saoedische journalist is enkele weken terug vermoord door de saoedische kroonprins en wie horen wij niet ja juist de ned regering olv mark kutje en amnesty international.Trump blijft het opnemen voor deze moordenaars kijk ook naar Jemen.En nu begrijp ik het gezegde nog beter.” Geld stinkt niet ”
  Ik vraag mij af wanneer Sranamans wakker gaan worden.Dit is politiek laten jullie Bouterse,Poetin,Erdogan enz enz met rust.Zolang jullie niet bereid zijn om iedereen die de fout ingaat zonder aanziens des persoon strafrechtelijk te vervolgen moeten jullie niet lullen.Dit is de politiek die het westen voert.Wake Up Sranamans.En als je het toch niet kan laten om op mij te reageren prove me wrong.


  Maak melding

 15. Ik heb een reactie geplaats die nog niet is geplaats.En steeds maar lullen over mama Sranan dat je niet vrij kan praten.En dat Bouta deze 15 figuranten heetf afgemaakt omdat ze steeds maar aan het praten waren.
  Wat moet ik ervan zeggen mijn reactie wordt niet geplaats.Zijn jullie soms bang dat ik jullie ga om brengen.Stelletje kakkerlakken.


  Maak melding

 16. @Mundo-PAARSE-Yo-Koe :

  U vindt personen die opkomen voor MENSENRECHTEN,

  FIGURANTEN !!!

  Ook stelt u klip en klaar dat uw baas-slavenhouder, Bouta,

  deze 15 `figuranten heeft AFGEMAAKT` !

  Als Paarse YO-KOE gedraagt u zich tevens als Krijgsraad,
  en verklaart dat Uw Opa DDB 15 MENSEN heeft AFGEMAAKT !

  BOUTA zal blij zijn met uw VERKLARING en VONNIS !!!

  PS : FREE THE SURINAM PEOPLE !

  DUMP THE MASS-MURDERERS IN PRISON !!!

  LEVE DE RECHTSSTAAT SRANAN ! LEVE DE MENSENRECHTEN !!!

  KRIJGSRAAD KOM OP MET UW EIND-OORDEEL !!!


  Maak melding

 17. @Mundo,
  Hoe bedoel je dat niemand zich druk maakt over Kashoggi , als je Amerikaans Turks en zelfs Nederlands nieuws volgt blijkt dat er toch wel mensen en regeringen zijn die zich om het verdwijnen van deze man druk maken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.