‘Discriminogene praktijken’ [COLUMN]

64
'Discriminogene praktijken' [COLUMN]
Foto: Clarice Gargard (NRC) en rechts Seada Nourhussen (One World)

DEN HAAG, 2 dec – Vele tientallen journalisten en andere mensen uit de media, kunst en politiek hebben in een open brief hun solidariteit uitgesproken met de journalisten en columnisten Seada Nourhussen (One World) en Clarice Gargard (NRC). Nourhussen en Gargard spreken zich in hun stukken regelmatig uit tegen racisme in Nederland en worden bedolven onder haatmail en racistische dreigementen. Nourhussen is als gevolg daarvan gestopt met haar column in het dagblad Trouw. De briefschrijvers onderschreven de volgende columnistische stelling van Gargard: ‘Zolang media, politieke leiders en medeburgers het bestaan van racisme ontkennen en er niet onheroepelijk stelling tegen nemen, legitimeren zij het racistisch geweld dat mij en miljoenen anderen ten deel valt.’ Die stelling doet denken aan de duiding van de onverschilligheid als bondgenoot van het kwaad, door nobelprijswinnaar en holocaust overlever Eli Wiesel. Gargard’s stelling is ook in lijn met de eerdere conclusie van de Raad van Europa dat de Nederlandse staat te weinig doet om racisme en discriminatie te bestrijden.

Naar de letter, tegen de geest
Vijf jaren geleden zei de toenmalige Ombudsman Alex Brenninkmeijer in het tv-programma Buitenhof (NRC 20-10-2013) dat het politieke klimaat in Nederland racistisch is. ‘Dan heb ik het niet over één partij, maar over de stemming in Den Haag. Die is tegen buitenlanders.’ Hij kreeg, voorspelbaar, veel kritiek vanuit de politiek. Hij zou ‘migratiekritiek’ en racisme door elkaar halen. In een interview met het NRC (19 oktober 2018) zei de voormalige Ombudsman onlangs: ‘Wat we doen: is op anderen neerkijken. ..Als je in de Tweede Kamer harde taal gebruikt, dan ervaren de politieagent op straat en de docent in de klas dat ook. De kern van de zaak is beschaving. De kern van beschaving is dat je dingen soms laat. We kennen de vrijheid van meningsuiting als een fundamentele waarde van onze samenleving. Wat je nu ziet is: het mag volgens de regels, dus ik zeg wat ik wil, ook als het kwetst.’ Deze kritiek belicht de invloed van the tone at the top en de cultuur van de hypocrisie: naar de letter (van de regel), tegen de geest.

Rechtshandhaving en bestuurlijke context
Racisme en discriminatie zijn wettelijk verboden. Er staan daar strafrechtelijke sancties op. Echter, ook rechtshandhaving blijft mensenwerk, dus vatbaar voor feitelijke ongelijkheid, dat blijkt, uit onderzoek, tot op het niveau van de rechtspraak het geval te zijn. Niemand heeft de waarheid in pacht, ook de democratische rechtsstaat niet, ook al heeft zij het laatste woord. De recente lankmoedigheid van de rechtshandhaving toen vreedzame demonstranten voor een inclusief Sinterklaasfeest, verbaal en fysiek werden aangevallen door pro-Zwarte piet-racisten, sprak boekdelen. Als de premier zelf zich bekend tot een contrastief Sinterklaasfeest – ‘Zwarte piet is zwart’ – en zijn fractieleider in de Tweede Kamer daartoe zelf eliminatief aan een grondrecht – het recht op demonstratie -, wil komen, dan markeert dat de voor de anti-discriminatoire rechtshandhaving, moreel ondermijnende bestuurlijke context in het huidige Nederland. Toch zou een vervolging van de premier en zijn fractieleider voor racisme en/of discriminatie, weinig kans van slagen hebben. Zij kennen de wet.

Discriminogeen
Nederland kent relatief grote politieke partijen die aan discriminatie hun bestaansrecht ontlenen. Hoe kan dat?, zou men zich kunnen afvragen in een land dat in artikel 1 van zijn grondwet alle vormen van discriminatie verbiedt. Dat kan doordat die partijen en hun light versions zich bedienen van de techniek van de romancier. Wat zij zeggen ligt minder dan in de expliciete inhoud van hun teksten, in de latente inhoud. Nee, met ‘minder Marokkanen’ zeggen zij niets racistisch, beweren zij, maar iedereen begrijpt en voelt wat met die leuze wordt bedoeld. De Verenigde Staten kennen het begrip ‘dog-whistle politics’ voor die wijze van dubbele bodem politieke boodschappen communiceren. Zo omzeilen de krachten van uitsluiting de wetsovertreding, bij het tegelijkertijd aanvallen van achtergestelde en kwetsbare groepen in de samenleving, van migranten tot vrouwen, van culturele minderheden tot LGBTQ medemensen.

Racisme wordt gespeld als zelfstandig naamwoord, maar semantisch bekeken zou het als werkwoord moeten worden gelezen. Het is niet alleen te begrijpen door de bril van de norm (regel), het is een proces. Buiten de grenzen van de delictomschrijving, zijn er voorstadia, nastadia en contexten, inclusief ontkenning, onverschilligheid en ‘dog-wistle politics’, die het racisme en/of discriminatie uitlokken, opwekken, bevorderen, helpen implementeren en verhullen. Sterker, zelfs wetgeving kan geïnfecteerd worden door de geest van discriminatie, uiteraard gemaskeerd door een ‘algemene’ formulering, opdat de grondwet formeel niet wordt geschonden. Om al deze praktijken en contexten – die vaak moeilijk met de huidige delictomschrijving te vatten zijn – te benoemen, zouden we naar analogie van het begrip criminogeen, kunnen spreken van discriminogene uitspraken, praktijken en contexten.

Theo Para


64 REACTIES

 1. Zolang groepen mensen superioriteitsgevoelens in hun genen hebben is dit echt vechten tegen de bierkaai. Echter moet er doorgevochten worden tegen deze bierkaai. Deze groep mensen vergelijk ik met veroordeelde misdadigers in het gevangenis. Als je ze vraag waarom ze gevangen zijn zullen ze altijd zeggen dat het ten onrechte is omdat ze niks hebben gedaan.


  Maak melding

 2. Forumleden, Odi odi op deze regenachtige zondag.

  Dit is een heel goed artikel van Theo Para.
  Het ondubbelzinnig denken en voelen van deze (Apartheid) mensen.
  Ik zal ook kijken of Matthijs van Nieuwkerk van DWDD echt aandacht hieraan zal besteden.


  Maak melding

 3. Fer E. goedemorgen
  Volgens mij, maar het kan ook een ander programma zijn geweest, is hier aandacht aan besteed.
  Ook Sheila Sitalsing is aan het woord geweest.
  Het is zo naïef te veronderstellen dat er sprake is van discriminatie in Suriname en niet in Nederland.
  Veel Surinamers merken het hier misschien niet, omdat ze geen bedreiging vormen . Dit geldt voor Surinamers die geen werk hebben, maar ook voor hen die wel werk hebben. Deze laatste groep heeft het misschien niet door, totdat ze salarissen en bonussen gaan vergelijken. Of bij reorganisaties.


  Maak melding

 4. Prachtig stuk.
  Heden ten dage moet men.kritische gaan kijken op de werkvloer wat daar gaande is.
  Maar het gebeurt overal ook in Suriname.
  Wil men de wereld veranderen begin dan eerst bij je zelf .
  Kijken in ziekenhuizen waar de algelopen 5 jaar de eerste spreekpunt blank geworden is.
  Ook veel winkels die een blanke uitstraling hebben gekregen.
  De media en de politiek werken hard hieraan mee.
  Ik werk in een bedrijf waar van de 6 buitenlanders nu nog 2 overgebleven zijn.
  Wat overblijft is hoog afstuderen.

  Tjer


  Maak melding

 5. Wanneer je boeken schrijft, documenteerd en de informatie zelf beheerd en beoordeeld, dan kun je ook naar eigen keus wijzigen, vervalsen, verdraaien en leugens opschrijven en deze dan als “de waarheid” of “wetenschappelijke feiten” voorschotelen…

  De Europeanen hebben het wiel niet uitgevonden en ze hebben ook niet alle kennis en wijsheid in pacht. Dat heeft geen enkel volk en geen enkel mens.


  Maak melding

 6. @pico 2 december 2018 at 12:03
  Thanks voor je reactie.

  Ik zat ook een artikel te lezen over GASTCOLUMN DISCRIMINATIE van Reza Kartosen-Wong op 2-12- 2018
  Door zich kritisch te uiten over racisme geven jonge Aziatische Nederlanders actief invulling aan hun Nederlanderschap.
  Decennialang hebben Aziatische Nederlanders meestal hun mond gehouden over racisme en discriminatie, ook wanneer het henzelf direct trof, schrijft gastcolumnist Reza Kartosen-Wong. ‘Tweede en met name derde en latere generatie Aziatische Nederlanders denken daar anders over.
  Zij zijn hier geboren en opgegroeid en hebben geleerd dat je in Nederland mag opkomen voor je rechten en die van anderen.’


  Maak melding

 7. Goedemorgen Fer. E en pico,

  Het is ontzettend jammer dat er nog vele Aziatische Nederlanders die in Nederland zijn geboren nog steeds hun mond niet durven open te maken tegen het racisme in Nederland.
  Vooral degenen die een baan hebben ondergaan racisme op de werkvloer zwijgend, bang om hun baan te verliezen.

  Pico je benoemt 2 punten van racisme op de werkvloer: het vergelijken van salarissen en bonussen en wie er als eerste bij reorganisaties hun baan verliezen. Niet autochtone Nederlandse werknemers maken zelden of nooit kans op promotie.

  Het ergste is dat als een ‘zwarte’ werknemer zijn/haar mond opendoet om het racisme op de werkvloer bespreekbaar te maken, dat het juist de ‘zwarte’ werknemers zijn die meeheulen met de witte werknemers.

  Zelf heb ik een keer uitgebreid verteld wat mij is overkomen op de werkvloer.
  Dat verhaal is uit wraak tegen mij gebruikt door een reageerder.
  Zolang men niet gezamenlijk een vuist maakt en ervoor zorgt dat onze neuzen naar 1 richting wijzen, net zolang zullen wij de ‘verliezende en mindere’ partij zijn.

  Fer ga er maar niet vanuit dat Matthijs van Nieuwkerk niet dieper op dit onderwerp zal ingaan.
  Als het erop aankomt blijft de witte journalist uiteindelijk de witte journalist.
  We moeten het hebben van de ‘zwarte’ journalisten en van onszelf. Het is een lange en moeizame strijd.


  Maak melding

 8. Als dat begrip handvatten biedt om tot rechtsvervolging over te gaan dan moet dat zeker in de codificatie meegenomen worden. Echter, hoe bewijs je ( net als bij het begrip criminogeen) dat de gelegenheid de mogelijkheid geboden heeft om te discrimineren en misschien in de context bekeken ook racitisch van aard. Een brede maatschappelijke discussie op het dicriminogene facoren(welke zijn deze) zou op zijn plaats zijn, waarbij dit begrip goed afgebakend geïnstitutionaliseerd wordt. Aandacht vanuit de media, piktiek, onderwijs, hulpverlening, maatschappelijke middenkader zou een dicussie kunnen aanzwengelen om te laten zien hoe schadelijk discriminatie en racisme is als het met de pap lepel ingegoten wordt.


  Maak melding

 9. @Chedaki dat is heel simpel te verklaren: Racisme is een mechanisme (visie, filosofie)dat uitgevonden is om mensen uit te buiten. Dus gaat ontwikkelingshulp op hetzelfde principe verder: 2 euro naar Afrika 5 euro terug in de kas.


  Maak melding

 10. Charitatieve werk moet je dan niet in relatie met racisme brengen, schept alleen maar verwarring. Zo ook de begrippen discriminatie, rascisme, vooroordelen, stereotiepe, etc, etc.


  Maak melding

 11. Die Seada Nourhussen is een dame die een hekel heeft aan witte mensen. In elke column liet ze dat duidelijk blijken, continu gezeur over het zogenaamde witte superioriteitsgevoel van vooral de witte man. De lezers kregen er genoeg van steeds voor racisten uitgemaakt te worden en de redactie vreesde voor het lezersbestand. Dus werd ze de deur uitgewerkt.
  Dat witte superioriteitsgevoel bestaat wel, men verwacht niet al te veel van de gekleurde medemens en de feiten bevestigen dat beeld maar al te vaak. Meer dan de helft van de bijstandsuitkeringen is nodig om de gekleurde medemens in Nederland in leven te houden. Uit allerlei landen, vooral Afrika en het Midden-Oosten, komt men, zoals Seada Nourhussen, naar Europa. Waarom? Omdat men daar blijkbaar niet de capaciteiten heeft om zelf iets fatsoenlijks op te bouwen sinds de witte man vertrokken is. En dan in Nederland komen vertellen hoe het moet en schelden op de witte man! Lachwekkend en ergerlijk. Presteer zelf eens wat.

  Het is natuurlijk erg vervelend voor de gekleurde medemens die wel de capaciteiten en de motivatie heeft om iets op te bouwen en gelukkig zijn er in Nederland voldoende voorbeelden van succesvolle migranten. De minder succesvollen blijven natuurlijk schreeuwen, maar dat racisme mes begint zijn scherpte te verliezen. Men haalt steeds meer de schouders op. Graag zou ik bewijzen van racisme en discriminatie willen zien in Nederland, maar ik vrees dat de vingers vooral naar de racisme roepers zullen gaan wijzen.

  Beter gaat men aan het werk, haal een diploma en zoek een baan. Zorg dat je bij de winnaars hoort en niet bij de bijstandsbedelaars. De onderkant van de samenleving gaat een steeds minder aangename plaats worden met die voortschrijdende globalisering. Uiteindelijk blijft er niet veel meer over van Nederland Verzorgingsstaat als iedereen uit de hele wereld een plaatsje aan de ruif wil. Dan wordt het in Nederland steeds meer zoals in de landen waar men vandaan kwam en wat ben je dan opgeschoten? Nog steeds arm en de mensen kijken nog op je neer ook.
  De gele hesjes beweging is het begin van een volksopstand. Men accepteert steeds minder de ontwikkelingen zoals die er zijn en er is toenemende bereidheid tot geweld. Daar zijn de bestuurders doodsbang voor.


  Maak melding

 12. @Hans van Broek: Voorbeeld 1 : Mohammed solliciteert onder zijn eigen naam meer dan 25 keer, maar wordt nooit uitgenodigd. Veranderd hij zijn naam in Hans dan wordt hij wel uitgenodigd(discrimigene- factor) omdat de witte man bijvoorbaat geen buitenlander in zijn bedrijf Wilt. Voorbeeld 2: Leerlingen van buitenlandse afkomst krijgen opzettelijk het advies om naar een vmbo onderwijsonstelling te gaan, omdat de ouders geen mbo of hoger onderwijs hebben genoten, maar het kind wel uitblinkt, maar toch een vmbo advies krijgt( geïnstitutionaliseerd racisme). Voorbeeld 3: Tegen een zwarte kind wordt door witte kindren op de basisschool geroepen, je hebt geen zwarte pietendiploma nodig, je bent al zwart ( racisme met de paplepel ingegoten) Wetenschappelijk onderzoek ( lees Maciones en Plumer) hebben bewijs geleverd dat de hooggeplaatste witteman niet alleen een racist is, maar ook de boeler. De mevrouw waar jij het over hebt heeft dus gelijk.


  Maak melding

 13. @ Jiyani
  je zin:
  “Het ergste is dat als een ‘zwarte’ werknemer zijn/haar mond opendoet om het racisme op de werkvloer bespreekbaar te maken, dat het juist de ‘zwarte’ werknemers zijn die meeheulen met de witte werknemers”
  Dit moet vele forumleden hier bekend voor komen.
  Slijmen, slijmen, totdat ze zelf aan de beurt komen.
  Ik ben het dus volledig met je eens


  Maak melding

 14. Dit speelt ook in Suriname toch….racisme?? Er staat in de ware tijd in een artikel een zin…..wat er met andere niet Hindoestaanse groepen gaat gebeuren als de VHP aan de macht komt…….dit is gewoon te bizar voor woorden….alsof er een rassenstrijd speelt in Su……maar men heeft het aldoor over racisme in Nederland?!!!


  Maak melding

 15. @Jiyani & @ Pico: Zal zeker iets van waar zijn wat er beweerd wordt, het kan misschien met de sector waar men werkzaam is te maken hebben. Daarnaast heb je ook te maken met het fenomeen, dat de zwarte slavendrijver genadelozer is dan zijn witte meester.


  Maak melding

 16. @Hans van den Broek 2 december 2018 at 16:11
  Wij weten dat jij een fervent aanhanger bent van (Apartheid). Het zit in je genen.
  Wij weten ook dat je familie bent uit de vertakking van (Verwoerd).

  Hendrik Frensch Verwoerd (Amsterdam, 8 september 1901 – Kaapstad, 6 september 1966) was een Zuid-Afrikaans staatsman van Nederlandse komaf.
  Van 1958 tot 1966 was hij premier van Zuid-Afrika.
  Hij wordt beschouwd als de belangrijkste vormgever van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika.

  Het zou prachtig zijn, als je het zelfde verhaal ook ging vertellen aan je soortgenoten in Limburg, Brabant, Drenthe en Friesland.


  Maak melding

 17. Ik vind het zeer verheugend dat men steeds bewuster en alerter wordt. De gemiddelde witte mens houdt daar niet van. De gemiddelde witte mens heeft een dun laagje vernis. Zorg er voor dat laagje vernis eraf te halen zodat je de ware aard kan ontdekken. Het betekent triggeren en uitlokken. Wel heel subtiel wezen, (het kan je je baan kosten)😊. Het is namelijk zeer belangrijk te weten hoe men denkt. Stel je nu eens voor dat er oorlog heerst en je bevindt je in de voorste gelederen. Zou het toch jammer zijn dat je rugdekking verwacht en tot de onthutsende vaststelling komt dat iedereen de schuttersput heeft verlaten. Daar sta je dan alleen, kogels die van links en rechts komen.

  Wat ik zeg, geldt niet specifiek voor de witte mens, maar ieder mens waar je te maken meekrijgt, hetzij in werkverband dan wel privé. Deze twee dames en nog vele anderen doen een goede job. Van eminent belang dat minderheidsgroeperingen sowieso elkaar steunen en dan hoeft het niet specifiek te gaan over uitsluitend racisme. Racisme is een onderdeel van vele problemen in Nederland. De koosjere en empathische witte mens, want die zijn er wel degelijk; die zal dan ook zijn steun verlenen. Problemen zoeken namelijk niet specifiek een bepaalde kleur op.


  Maak melding

 18. Zo te lezen deugt er dus niets van Nederland , maar toch komen ze hier graag naar toe, de hand ophouden en meeprofiteren van alle voorzieningen waar ze dus weinig of niets voor gedaan hebben, ik vraag me echt af als het hier echt zo beroerd is, je je biezen niet pakt en je geluk en zaligheid ergens anders gaat beproeven, veel Nederlanders waaronder ook veel van niet nedelandse komaf worden dit gezeik spuugzat en wordt het tegendeel bereikt nog meer zogenaamd racisme, aktie en reaktie, ga lekker naar een land waar geen racisme is, zoek het utopia


  Maak melding

 19. @Hans: Rijkdommen van Nederland komen uit; Indonesië, SriLanka, Zuid-Afrika, Suriname en de Antillen. De nazaten hebben recht op alles wat geroofd is terug te eisen…dus als dat in een vorm van een uitkering moet, dan maar dat. Je vervuild de discussie omdat je er geen ballen verstand van hebt en gewoon de boel aan het opfokken bent. Dus, ga maar lekker slapen dan kan je morgen je kracht aan je baas geven en krijgt de buurman van jou van een andere afkomst jou bijdrage aan de fiscus eind deze maand terug en gaat ie daar lekker vuurwerk van kopen en voor je neus dat afschieten.


  Maak melding

 20. Er is geen bangere volk dan de blanken en dat is ook logisch, want wie alles heeft is altijd bang om iets te verliezen en doet alles (racisme, discriminatie, moord- en doodslag) eraan om het te behouden.
  Het zijn de regeringen van de witte landen zelf die die buitenlanders binnen laten, dus waarom dan de schuld geven aan die arme mensen? Geef je regering de schuld! Maar daar zijn ze dan weer te laf voor. Makkelijker is het om die buitenlander te discrimineren, want die is toch zwaaar in de minderheid, vooral in de politiek.


  Maak melding

 21. @ Hans.
  Vaak wordt er geroepen dat de beroemde kaart weer getrokken wordt.
  Welnu, het omgekeerde is ook waar: zodra de blanke van racisme wordt beschuldigd roept hij: pak je biezen, rot dan op. Je moet dus alles maar accepteren? Het mag niet bespreekbaar worden gemaakt?

  Veel Surinamers accepteren het racisme hier, omdat zij geen goed alternatief hebben. Dit kan te maken hebben met geld, gezondheid, huisvesting om maar wat voorbeelden te noemen.
  Een aantal Surinamers accepteert de situatie ,
  omdat ze nog steeds de bakra aanbidden. Al zullen ze dit niet willen toegeven.
  Of omdat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.
  Maar is het dan niet toegestaan om hier tegen te ageren?


  Maak melding

 22. kijk en dat is nu precies wat ik bedoel, argumenten, aannames en vooroordeleln die ze anderen verwijtend als je een beetje nadenkt, maar weinig voorstellen,vooral Mokro spant de kroon, met zijn zowat cliche”s, dat de rijkdommen in Nl. opgebouwd zouden zijn uit stroperijen uit andere wingewesten, die gemakshalve maar vergeet dat Nederland nagagenoeg plat en verwoest was na de jaren 40’45 en nadien weer opgebouwd id door mensen die er voor gezorgd hebben dat er nu sociale voorzieningen zijn waar o.a. dit soort blabla figuren er van mee kunnen profiteren, precies als zijn laatste regels, foute aanname, ik hoef niet meer naar een baas na zowat 50 jaar gewerkt te hebben en vuurwerk afsteken doe ik al jaren niet meer en hale er lekkere spullen van om op oudejaarsavond gezellig met onze Somalische buren op te eten, mooie zwamneus


  Maak melding

 23. Pico , je hoeft niet alles te accepteren , heb ik ook nooit gedaan, als ik achter mijn rug om tijdens mijn verblijfperiodes voor boeroe uitgemaakt werd, net zo goed dat “ik” niet voor racist uitgemaakt wil worden een 3/4 nederlander en !/4 Indo, en soms is het beter je verstand te gebruiken en er het zwijgen toe te doen, lang niet altijd is het niet negatief bedoelt , en zegt je reactie meer over jezelf dan over die misschien wel onbedoelt in jouw ogen de verkeerde opmerking maar , alleen ben ik het strondzat van al dat vootingenomen en gefrustreerde geblaat van de in mijn ogen vaak mislukkelingen en dat wijten aan de “bakra”


  Maak melding

 24. Door reageerders als Hans van den Broek en Hans wordt dit probleem in stand gehouden.
  Zij denken veel te makkelijk over discriminatie en racisme. Ze hebben ook weinig empathie voor de ‘zwarten’. Kunnen zich totaal niet inleven wat het losmaakt bij de ‘zwarte’ mens. Vandaar dat deze 2 ook fervente aanhangers zijn van zwarte Piet. De ‘zwarte’ bevolking wordt als voetveeg gezien en behandeld. Hoe hoog een ‘zwarte’ ook is opgeleid, gediscrimineerd zal er toch worden.
  Het wordt met de dag erger.
  Dat we in in 2018 leven deert ze niet

  Gisteren in de supermarkt stond ik in de rij voor de balie. Voor mij stond een afro-vrouw ook aan de balie. Zij werd geholpen, overigens is ze vriendelijk geholpen door de dame aan ce balie.
  Kwam een vrouwelijke zwarte Piet de hoek om, zij zag de afro vrouw aan de balie en ik ben er zeker van dat zij onder de zwarte schminck rood was geworden. Het was duidelijk aan haar te zien dat zij zich niet op haar gemak voelde. Ik heb zwarte Piet recht in haar ogen aangekeken en zij wist niet hoe ze snel ze weer om de hoek moest verdwijnen.
  De afro mevrouw en ik kwamen niet meer bij van het lachen. Het was hilarisch, dat we er verder geen woorden aan vuil hebben gemaakt dan alleen maar te lachen.
  Ik hoop dat die zwarte Piet een lesje heeft geleerd en nooit meer zwarte Piet wil zijn.


  Maak melding

 25. Haha aan de reacties te lezen willen sommige zich Roomser dan de Paus voordoen. In
  Suriname discrimineren ze er ook lustig op los . Over het algemeen kun je prettig met
  Hollanders of witte man omgaan, er zijn altijd uitzonderingen. Ik herken mij in ieder geval
  niet in de meeste aantijgingen, maar misschien is het op het platteland anders dan
  in de randstad.


  Maak melding

 26. eindelijk een magistraal stuk van Teo Para….had het reeds opgegeven. Maar goed, ondanks zijn dogmatische opvattingen vaak denk ik dat dit een vd hoogte punten is voor zijn bijdrage aan een zeer relevant maatschappelijk vraagstuk. Chappeau Teo!

  Aan al die reactionairen, lees het goed en ga vooral voor de spiegel staan….


  Maak melding

 27. Forza, ik kom regelmatig in de kroeg van mijn Hindoestaanse zwager, een buurtkroeg in een middelgrote stad waar de clientele bestaan uit 1/3 Nederlanders 1/3 Surinamers en het andere 1/3/ deel uit Turken, marokkanen en een enkele antiliaan, daar bestaan ook geen problemen onderling, hebben met elkaar om leren gaan, een uitzondering nagelaten, onverbetelijke mensen heb je overal.


  Maak melding

 28. Ik heb 10 jaar in Afrika gewerkt voor de UNDP, onder anderen in Kenia(Narobi),
  Oeganda (Kampala), Rwanda (Kigali) en later nog Zuid-Afrika. Daar noemden
  ze een blanke mzungu en natuurlijk ook tegen, maar ik had geen idee wat het
  betekende in het begin. Maar ik heb altijd zeer prettig met Afrikanen samen gewerkt in
  diverse functies toptijd, ga zo nu en dan nog terug.

  Het Swahili woord mzungu betekend letterlijk; ‘iemand die zonder reden ronddwaalt / constant in beweging is’. Het meervoud van mzungu is wazungu. Het woord werd oorspronkelijk gebruikt voor blanke mensen van Europese afkomst, zoals handelaren en koloniale machthebbers, en later ook voor toeristen. Waar je als blanke in Oost-Afrika ‘mzungu’ bent, is dat in (Franstalig)West-Afrika ‘Le blanc’. En in Ghana is het bijvoorbeeld ‘saleminga’ in het Noorden, en ‘obruni’ in het Zuiden.


  Maak melding

 29. Deze gasten zijn niet blij dat ze een donkere kleur hebben. Ze hebben daardoor een minderwaardigheidscomplex gekregen. Altijd maar een slachtofferrol aannemen!!! Ze wilden zo graag een andere kleur hebben… Zielige mensen allemaal.


  Maak melding

 30. ik vraag me af waarom ik in buitenlandse winkels en slagerijen nooit een ander ras ziet werken, bv een surinamer bij een chinees restaurant of een chinees in een moslim slagerij, of een Peruaanse schoonmaakster in een moskee
  Of mogen die wel discrimineren


  Maak melding

 31. Prachtig stuk van Theo Para en veel positieve reacties.
  Doet me goed om te lezen.
  Ook in Trouw enkele reacties over het stoppen van mw. Seada Nourhussen te lezen.
  Desalniettemin vind ik de reacties van het type “als het kalf verdronken is……………….”
  Waar waren ze al die tijd?? Waarom nu………..pas?

  Vraag me echter hoe het komt dat op ditzelfde forum mensen die de strijd met daden aangaan door op de bühne te gaan op dit zelfde forum met Pek en Veren worden besmeurd.

  Wat is het verschil??


  Maak melding

 32. Ik begrijp niet dat ‘zwarten’ die zeggen dat ze geen discriminatie/racisme hebben ondervonden, hun ‘zwarte’ medemensen die daar wel mee te maken hebben, niet steunen.
  De reactie van Forza zegt meer dan genoeg.


  Maak melding

 33. Het ligt toch wel iets genuanceerder dan in het artikel tot uiting komt waarbij mijn standpunt is dat racisme en discriminatie van alle tijden en onder alle volkeren voorkomt. Was het maar zo dat racisme alleen maar door blanken wordt begaan dan was het inderdaad een bron van zorgen. Iedereen maakt zich schuldig aan racisme en discriminatie en of dit voorkomt uit een superieuriteitsgevoel of niet het komt onder alle lagen van de bevolking voor.
  Toen Mahatma Ghandi het voor de zwarte bevolking in Zuid Afrika opnam en de Apartheid aan de kaak stelde, werd hij juist door de zwarte bevolking tegengewerkt. De zwarte Afrikaner wilde liever achtergesteld worden dan voor zijn vrijheid te vechten.
  In Suriname is het bekend dat de radiojournalist Limburg een uitgesproken mening over Hindoestanen (door hem oneerbiedig koelies genoemd) heeft en dat het beter is dat de koelies maar naar India oprotten. Geen een zwarte heeft tot op heden die uitspraken van dhr. Limburg veroordeeld. In Nederland steunen veel Surinamers de fascistische en racistische PVV uit vrees voor een overheersing door de Islam. Waarom ageert men niet daartegen ? Onlangs, toen ik in Nederland was, bezocht ik een sportschool. Op die sportschool ben ik het slachtoffer van racisme en discriminatie geworden. De dader was geen blanke maar een zwarte. Blijkbaar is het well done als de dader van racisme uit niet blanke hoek komt.
  Sylvana Simons gedraagt zichzelf als een zwarte racist door negatieve discriminerende uitlatingen over de zwarte man te doen. Deze zouden lui zijn en alleen maar hun derde been achterna lopen. Daarover hoorde en of las ik niets.
  Hoe is het gesteld met racisme in land van herkomst van mw. Saeeda Nourhussen (Somalie ?). Hoeveel rechten hebben vrouwen in Somalie ? Waarom staan diverse stammen elkaar naar het leven ? Waarom staan Moslims en Christenen zo vijandig tegenover elkaar ?
  Maar wat ik helemaal niet begrijp van Somaliërs is hun houding. De Nederlandse politiek laat werkelijk geen gelegenheid om Somaliërs de kans te geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Inburgeringscursussen, taallessen, projecten maatschappelijke participatie enz. enz alles om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar het zijn juist de Somaliërs die zich niet willen aanpassen en direct schreeuwen dat ze gediscrimineerd worden. Ja, zo lus ik ze ook.
  In Nederland kent men een zwarte burgemeester (Almere) twee moslims als burgemeester (Arnhem en Rotterdam), mogen kleurlingen politieke partijen (Nida en DENK en Bijl1) oprichten en aan het politiek bestel deelnemen, is de beste advocaat nog steeds van Surinaamse afkomst (Spong) en behoort dr. Boejarat tot de beste chirurgen in Nederland.

  Uit onderzoek blijkt bijv. dat de zwarte Pieten discussie geleid heeft tot polarisatie van de Nederlandse samenleving en de opkomst van extreem rechts mede in het zadel heeft geholpen. Nu al is de roep om dan ook de Zomercarnaval, de Keti Koti festivals, Milan en Kwakoe te verbieden.

  Nogmaals, racisme en discriminatie is van alle tijden en zal ook altijd bestaan. Het artikel van beide journalisten komt mij dan ook als volksopruiing voor.


  Maak melding

 34. Ik snap niet dat “zwarten” zich steeds weer de krant en politieke partijen laten Gebruiken om over racisme en discriminatie te schrijven cq als woordvoerder op te laten treden.

  Racisme en discriminatie is geen probleem van de “zwarten” maar van de hele samenleving.
  En de “witte”weten donders goed wat er speelt.
  Maar schuiven de hete aardappel graag door uit angst voor reacties van hun “witte” medelanders.

  En de enkeling die het toch aandurft wordt Denk maar aan Sunny Bergmans. (Witte Suprematie)


  Maak melding

 35. Nee, jij wilt dat ik lieg _!!!

  Als ik het niet mee heb gemaakt dan heb ik het niet mee gemaakt
  Misschien als ik genoeg naar denktrollen ga luisteren misschien ga ik dan zo als jouw denken
  De zwarte mens wordt het meest gediscrimineerd door een andere zwart mens
  So please, ik ben niet gevoelig voor denk manipulatie shit.
  Ik ben naar nederland gekomen om een beter leven te krijgen voor mij en mijn kinderen en niet om in haat te leven met Nederlanders
  Mensen zo als jij hebben suriname al verpest met jullie haat naar alles wat geen neger is
  Jullie wilde de baas worden in su en zie wat daar van terecht gekomen is, dus als je een complex heb ga naar een psyco, maar vraag me niet te liegen, begrepen !
  En blijf met je poten van mijn toekomst af


  Maak melding

 36. Alleen de fantasie overtreft de waarheid, en de gene die een mentaliteitsverandering hebben door gezet ,heb het goed in holland
  Den stop nou eens met ouwe koeien uit de sloot te halen ,doe wel en zie niet om ,leer van je historie.
  Geen silvana’s meer die het steeds maar weer oprakelen, zo kom je nooit van het discrimineren af sari Tori, je bent niet de enigste bevolking groep die zielig is
  Wij donkere mensen zijn heel goed bezig kijk maar zuid en midden Afrika, hele volksstammen worden uitgeroeid , hebben toch niets van de slechte witte man geleerd.
  Kijk in ons eigen land (paradijs) we hebben niets meer,geen goud geen olie geen hout geen suikerriet geen ananas geen casave de rijstbouw licht op z’n rug geen autobanen flyovers geen trein meet Apoera pr project mislukt heeft miljoenen gekost staat allemaal te verrotten ,en dat alles is de schuld van de witte man ,die tegen geld meer doneerde aan Suriname.
  Heil u Caesar, zij die sterven van het lachen groeten u.
  Mentaliteit verandering dat is het tover woord


  Maak melding

 37. @ Haco, nou zo erg is het ook niet niet dat u een laatste groet brengt hoor. Hoewel ik met de strekking van jouw reactie eens ben. Racisme en discriminatie kwam al in de tijd van Ceasar voor en ook in de Bijbel wordt over racisme gesproken. De Apartheid in Zuid Afrika vond lange tijd zijn rechtvaardiging in de Bijbel en daar werd veel misbruik van gemaakt.


  Maak melding

 38. Aha, ik wist wel dat er iets niet klopte aan het artikel van mw. S. Nourhussen. Nu blijkt weer dat mevrouw Nourhussen zelf niet vies is om racistische teksten te reacties te plaatsen. Zie hier de reactie van de psycholoog Jamal Ouariachi. Zoals daaruit blijkt is mevrouw Nourhussen een type die moeite tegen kritiek heeft en alles gooit onder de noemer racisme.

  Ik heb een witte bubbel nodig, want ik houd het niet meer vol in die zee van zwartheid, in zwarte milieus. Ik besef steeds vaker dat ik in afzondering van zwartheid mijn bevrijding vind.

  ‘Wat een racistische drek, Ouariachi!’ zult u nu wellicht uitroepen, als u de krant al niet woedend in een hoek hebt gesmeten. U hebt groot gelijk, alleen zijn de woorden niet van mij afkomstig, maar van Seada Nourhussen, die vorige week onder veel rumoer haar werkzaamheden als Trouw-columniste neerlegde. Dat deed zij, volgens een verklaring van de krant, vanwege de ‘extreme, negatieve en soms racistische reacties’ op haar columns.

  Wonderlijk
  Het bovenstaande is geen citaat uit die reacties. Nee, de zinnen zijn afkomstig uit een essay dat Nourhussen schreef voor de eerder dit jaar verschenen verhalenbundel ‘Zwart’. Alleen heb ik de woorden ‘wit’ en ‘zwart’ omgewisseld. Wonderlijk effect, niet? Eén en dezelfde tekst is in het ene geval walgelijk racistisch, en in het andere een dappere uiting van de strijd tégen racisme.

  De citaten hadden trouwens net zo goed uit Nourhussens columns voor Trouw kunnen komen. Steevast schreef zij daar op een generaliserende manier over alles wat maar wit is. Zelfs de #MeToo-affaire was haar te wit, alsof er ook in dat geval ergens in een geheime controlekamer een boos wit mannetje achter de knoppen zat, of in het beste geval een boos wit vrouwtje.

  Ik heb me de afgelopen dagen ongemakkelijk gevoeld bij de ophef rond Nourhussens vertrek bij deze krant – ten eerste precies omdat het deze krant betreft. Ik vind het wat incestueus om als columnist – zelfs als invalcolumnist – over je eigen ‘familie’ te schrijven. Dat moeten columnisten van andere kranten maar doen, en dat gebeurde ook: een waslijstje opiniemakers verklaarde zich in NRC Handelsblad solidair met Nourhussen, en met de eveneens belaagde Clarice Gargard.

  Het lukt me niet
  Dat ik er nu toch over schrijf, heeft met de aard van Nourhussens teksten en opvattingen te maken. Racistische lezersreacties zal ik nooit goedpraten, maar het lukt me eenvoudigweg niet om me solidair te verklaren met iemand die racisme aankaart door zich zélf racistisch en generaliserend uit te laten via het soort misselijkmakende en gevaarlijke teksten, als die uit de eerste alinea van deze column.

  Overigens kwam Nourhussen pas drie dagen na alle ophef en de solidariteitsverklaring in NRC met een eigen uitleg van haar vertrek. De directe aanleiding blijkt de kritiek te zijn van de Trouw-ombudsman op haar columns, waarin zij al te vaak zou verwijzen naar haar eigen platform OneWorld.

  Solidariteit met een racistische criticus van racisme die niet tegen kritiek kan. Ik heb veel wellevendheid in me, maar er zijn grenzen…

  Psycholoog en schrijver Jamal Ouariachi vervangt tijdelijk Stevo Akkerman. Lees meer columns van zijn hand in ons dossier.


  Maak melding

 39. “Nee, de zinnen zijn afkomstig uit een essay dat Nourhussen schreef voor de eerder dit jaar verschenen verhalenbundel ‘Zwart’. Alleen heb ik de woorden ‘wit’ en ‘zwart’ omgewisseld. Wonderlijk effect, niet?”

  Aldus de professor!!.
  Ook eentje die de oogkleppen ophoudt.

  Kankantrie ga maar lekker door googlen dan kom je vast wel achter dat niet de discriminatie en racisme aanleiding zijn voor het stoppen maar:

  de verwensingen en doodwensen en of bedreiging die deze mevrouw al heel lang in grote aantallen ontvang!!!

  Of ben je nog niet zover om dat te vinden cq te begrijpen.

  Iedereen roept ook dat stelen van alle tijden is maar o wee als men in hun eigen huis inbreekt.

  @ Hako,
  “Geen silvana’s meer die het steeds maar weer oprakelen, zo kom je nooit van het discrimineren af sari Tori, je bent niet de enigste bevolking groep die zielig is”

  Heb je het stuk van Para wel begrepen. Mijn interpretatie is dat het een oproep is om niet accepteren dat er racisme en discriminatie plaatsvindt.

  Neem om het te begrijpen maar goed de artikelen van anti-semitisme en CIDI door.
  Of vind je soms dat het steeds weer protesteren tegen dit fenomeen “oprakelen” is.

  P.S.
  CIDI is een onafhankelijke Nederlandse stichting, gevestigd in Den Haag. Voor Israël voor vrede, tegen racisme en antisemitisme.
  Maar ook de site van het College voor de Rechten van de mens kan je ongetwijfeld wat bij brengen.


  Maak melding

 40. @Jiyani,

  jij kan je hele leven wel voor zeurpiet spelen, ongelooflijk. Ik zeg alleen maar dat
  ik mij er niet in herken omdat het waarschijnlijk op het platteland anders is dan
  Rotterdam,Amsterdam,Den Haag. Ook Hans zegt dat. Ik snap niet dat jij nog in
  Nederland woont, volgen jou deugt er niks. Nou wij hebben het hier toevallig wel
  naar ons zin, drinken koffie bij de buren, zaterdag naar de plaatselijke voetbalclub,
  buurtactiviteiten etc


  Maak melding

 41. RACISME-BESTRIJDING, in samenwerking met andere
  getroffenen organiseren ! Verricht eerst studie en overleg
  voldoende, ken ook regelgeving en bestudeer effecten van
  hetgeen naar voren zal worden gebracht.
  Bestudeer het Racisme voortdurend en bekijk de historische
  gang van zaken, mbt het Racisme in Nederland en in Suriname.

  Niet iedereen is geschikt om racisme te bestrijden, kies zorgvuldig
  de woordvoerders en hun boodschap uit !

  Samen staat men sterk als groep ! Velen zullen u daarbij
  ondersteunen ! Ook uit onverwachte hoek !

  Zomaar wat roepen of op oneigenlijke gronden RACISME
  erbij halen werkt contra-productief.

  Leer van eerdere vormen/acties mbt bestrijding van racisme
  in Nederland !
  Zonder onderlinge samenwerking levert de strijd, helaas,
  weinig op !


  Maak melding

 42. Racisme en discriminatie zullen altijd blijven bestaan, gewoon ermee leren leven.
  Soort zoekt soort in land van oorsprong dan vermijd je gediscrimineerd te worden.
  Niet klagen maar dragen.

  De vreemdeling verwacht teveel van het goede, net of zij niet ( de pot verwijdt de ketel) discrimineert.
  Un zaka mi srafi. .


  Maak melding

 43. @Sam,

  In mijn eerste reactie heb ik mijn standpunt verduidelijkt nul dat racisme en discriminatie van alle tijden is en dat het onder alle lagen van de bevolking voorkomt. Niet uitsluitend onder blanken.
  Het artikel van mw. Saeda Nourhussen is gewoon populistische nonsens en dit wordt nogeens door haar collega Jamal Ouariachi bevestigd. En als de dreigbrieven voor haar aanleiding zijn geweest om met de werkzaamheden te stoppen dan vraag ik me af of het voor haar niet beter is om naar Somalië terug te keren. Daar is zij nul gevrijwaard van bedreigingen, verwensingen etc.


  Maak melding

 44. @Forza,

  Ondanks dat jij niet bent geconfronteerd met discriminatie/racisme omdat volgens jou op het platteland het anders aan toegaat dan in de randstad, hoef jij de ervaringen van de ‘zwarten’ niet te ondermijnen. Dat ‘zwarten’ onder elkaar ook discriminerend/racistisch bezig zijn is mij zeker bekend.
  Hindustanen onder elkaar kunnen er ook wat van, daar lever ik ook kritiek op, zoals bij de miss India verkiezingen in diverse landen.
  Zelf ben ik van het Nederlandse platteland afkomstig (geboren en getogen) en totaal geen last gehad van racisme. Op de middelbare school in de stad kwam ik er achter wat racisme is.
  Met racisme heb ik zelf pas te maken gekregen op de werkvloer in de stad waar ik nu woon.
  Er is tegen mij gezegd dat ik mag oprotten naar Pakistan omdat ik in mening gaf over het asielzoekersbeleid.
  Mij is promotie ontnomen bij de vorige werkgever. Geen gelijke beloning krijgen. Dus ja Forza en Hans ik kan meepraten als het gaat over discriminatie/racisme door ‘witten’. Maar dat wil niet zeggen dat alle ‘wiiten’ discrimineren.
  Mijn afdelingsmanager is ook ‘wit’ maar wel iemand die niet wil dat er binnen zijn team wordt gediscrimineerd. (Hij heeft mij gestimuleerd om een studie op te pakken, zodat ik binnen het team kon doorgroeien). Daarom zijn we ook een hecht team. Ben trouwens de enige met een kleurtje binnen mijn team.
  Zodra iemand kritisch is, wordt die persoon beschouwd als zeurpiet. Het is niet de eerste keer dat jij mij zo noemt. Mensen die anderen gaan schelden bewijzen daarmee hoe zwak ze zelf zijn.


  Maak melding

 45. @Hans,

  Jij wilt niet inzien dat racisme in Nederland een probleem is. Zelfs politici maken er zich schuldig aan. Het stoort je dat ik op dit punt jouw mening niet kan delen.


  Maak melding

 46. Jiyani, weer zo’n aanname van je racisme is wel een probleem in Nederland vooral voor personen zoals jouw, het ligt er maar net aan hoe je er mee omgaat, jij moet vooral doorgaan met het invullen voor een ander, maak je je geliefd mee


  Maak melding

 47. @Hans,

  Natuurlijk ga je zoals altijd weer in de verdediging als het gaat om het benoemen van wat er mis is in Nederland. Wat jij wil is dat mensen discriminatie/racisme moeten ondergaan alsof er niets aan de hand is. Jij bent 1 van de ‘witten’ die zijn wil probeert op te dringen aan de ‘zwarte’ mens.
  Jaar in jaar uit hebben ‘zwarten’ racisme stilzwijgend ondergaan, nu de maat vol is en ze dit bespreekbaar maken en hun ervaringen openbaar maken, zoek jij weer een stok om mee te slaan.
  Het zal je nu niet lukken, we leven in andere tijden.
  Je bent ziende blind en horende doof zoals jij discriminatie/racisme met de mantel der liefde aan het bedekken bent. Hou toch eens om te schrijven dat ik aan het invullen ben voor een ander.
  Potverdorie, weet jij wel wat respect en fatsoen inhoudt?

  Je bent getrouwd met een hindustaanse. Mocht je kinderen hebben dan zijn ze gemixt. Ook deze kinderen hebben met discriminatie/racisme te maken.
  De meeste hindustanen stellen zich nog steeds nederig op t.o.v. de ‘witten’. Nou ik niet.
  Ik laat me de kaas niet van mijn boterham eten. Ik voldoe aan mijn plichten dus maak ik ook gebruik van mijn rechten, het recht op het geven van mijn mening.
  En als ik me daarmee niet geliefd maak, zal mij een worst wezen.

  Gelukkig zijn er ook ‘witte’ mensen die ook schrijven over het racisme in Nederland.
  Zij schuiven dit probleem niet onder het tapijt.


  Maak melding

 48. wel of geen echte Jiyani, je blift aan het invullen, want dat ik wit zou zijn klopt dus al niet, noem het maar lichtblauw en ik noch mijn Hindoestaanse vrouw hebben op een enkele uitzondering na , last van racisme op een enkele uitzondering na dan , die we gewoon naast ons neerleggen, idioten kom je overal tegen , ook hier de overgevoelige types met lange tenen, of gewoon beroepszeikers die op alles wat blank is wat aan te merken , en ik blijf er bij dat het meer over hun geestelijke gesteldheid of misvorming zegt dan over de gemiddelde blanke


  Maak melding

 49. Dom wicht, het is toch aan jou gericht
  Niet discriminatie is bet probleem, jij en jouw soort zijn een pain in the ass
  Hier in Ned kan je alles bereiken wat je wilt, maar ze kunnen je geen hersens geven

  Mijn kinderen staan niet op de hoek van de straat maar studeren en dat was en is mijn doel
  Jij en die stront bouterse hebben al suriname verpest, nu wil je hier mijn toekomst komen verpesten met je achterlijkheid en andere suries oproepen om mee te doen met jouw hersenloze geblèr en vraagt om te liegen
  Who the fuck denk je dat bent denkhoer
  Nogmaals denkhoer, zout op

  Mijn echte naam is maureen, en wat ga je daartegen doen, Neks neks
  Teert op snol


  Maak melding

 50. @Hans,

  Je bent voor driekwart ‘wit’ en voor een kwart Indo. Je bent dus meer ‘wit’. Uit je reacties lees ik ook dat jij je meer ‘wit’ voelt dan lichtblauw.
  Dat jij en je vrouw een paar keer zijn geconfronteerd met racisme en dat jullie dat over je heen hebben laten gaan, is jullie zaak. Anderen willen dat niet en ook dat is hun zaak.
  Ik heb het alleen gehad over racisme op de werkvloer. Over de keren buiten de werkvloer wil ik het niet eens hebben. Werken met mensen die je discrimineren op basis van je afkomst en huidskleur is geen pretje. Elke dag naar je werk gaan in de wetenschap dat men je liever kwijt is dan rijk was een opgave, die ik niet meer kon opbrengen. Heb toen zelf ontslag genomen en 4 maanden zonder werk gezeten. Gelukkig kwamen er inkomsten binnen via mijn man. Werk nu met veel plezier met fijne ‘witte’ collega’s.
  Je blijft maar doorgaan en wil gewoon niet lezen dat ik ook schrijf over ‘witten’ die niet discrimineren of racistisch zijn. Blijf er maar lekker in hangen. Veel succes daarmee.
  Ik ben echt klaar met je.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.