Suriname en Frankrijk overleggen weer over grensgebied

17

PARAMARIBO, 31 okt – Suriname en Frankrijk hebben weer overleg gevoerd over de perikelen in het grensgebied met Frans Guyana. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Het is de tweede keer in enkele dagen tijd. Aanleiding vormt het recente bezoek van een Surinaamse regeringsdelegatie aan het Marowijnegebied. Minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, hebben de situatie besproken.

Tijdens dit onderhoud is het belang benadrukt van goed nabuurschap. Ook is aangehaald dat een grensrivier met elkaar wordt gedeeld. Beide functionarissen vinden het van belang om op korte termijn te komen tot uitdrukkelijke afspraken over het beheer van en de samenwerking wat betreft de Marowijne rivier. Het wordt c’ruciaal’ geacht om “langs de weg van dialoog te komen tot duurzame oplossingen”, meldt het NII.

Afgesproken is dat heel binnenkort dlegaties van beide landen bijeen zullen komen. De belangrijkste opdracht is het bespreken van de “ontstane situatie op de Marowijnerivier. De bedoeling is dan eenduidigheid te bereiken over onder andere de loop van de grenslijn.
“De situatie op de Marowijnerivier geniet de hoogste prioriteit van zowel Suriname als Frankrijk”, aldus het NII.


17 REACTIES

 1. Laat Bouterse “NDP”alle betwiste gebieden bevrijden, Tigri in het westen, Lawa/Tapanahony in oosten…ze willen alles grootst aanpakken, doe dit ook!!!!!


  Maak melding

 2. Suriname, moet gewoon laten zien dat het bos hun dierbaar is en hard optreden tegen het kwik gebruik en verplichten dat er op kosten van de goudzoekers nieuw bos word aangeplant….


  Maak melding

 3. Yildiz barst uit haar kleren komt door al het eten van de snoepreisje. Voor de tweede keer praten over de problemen in ons grens gebied, zal geen zoden aan de dijk zetten. Van beide kanten is het ikke ikke ikke. Een en al list en bedrog. Dit had al jaren geregeld moeten worden het afbakenen van ons grens gebied. Blijven doorslapen is geen optie.


  Maak melding

 4. Dik zijn is toch een heel groot probleem, groter nog dan andere problemen eerst komt dik zijn dan komt het probleem het gaat er niet om wie het is, maar dat je Dik ben dat is pas erg.
  Mensen toch die meneer is ook de dunste niet en?
  Laten we het bij het probleem houden, als je dat het belangrijkste vindt dan?


  Maak melding

 5. Wel opvallend de Fransen en de Surinamers komen iedere keer weer glimlachend en keurig gekleed bij elkaar en toch doet Frankrijk gewoon nog een keer wat het al gedaan heeft en zal dat waarschijnlijk blijven doen zo lang het niet naar de Fransen hun zin gaat. Een enorm krantenartikel in Suriname (en niks daarover in Frankrijk) na iedere ontmoeting zal daar niks aan veranderen.


  Maak melding

 6. MoeVan@,
  Inderdaad een zwakke manier om je te laten gelden is iemand anders op zijn of haar uiterlijk te pakken willen nemen. Maar ik denk dat de minister van zulke beledigingen op t internet niet echt wakker zal liggen.


  Maak melding

 7. @Nicolas
  Natuurlijk,de minister en haar criminal club de ndp kennen geen schaamte.Ze maken zich niet druk om de surinamers,om jij of mij ,zolang zij zelf vetgemest zijn.
  Je denkt toch niet dat Frankrijk zich de les zal laten lezen door a international wanted man,een moordenaar en een amnestie drager!!?
  Die moordenaar ,die baasje van je heeft Suriname kapot gemaakt.Hij zelf is de oorzaak geweest dat vele binnenland bewoners nu in Frans Guyana wonen als vluchtelingen.
  Leer je geschiedenis.


  Maak melding

 8. Een stukje geschiedenis.
  N.B. tot Stoelmanseiland ligt de grenslijn tussen Suriname en Frans Guyana in het midden van de Marowijne rivier (heb ik heel lang geleden op school geleerd). dit betekent dat bepaalde eilanden gedeeltelijk Surinaams en gedeeltelijk Frans grondgebied zijn. Betekent ook dat wij landmeters erop uit moeten sturen om piketten , die de grens aanduiden, in de grond moeten slaan. Voor de bovenloop van de grens zie onderstaand stuk van de Russische Tsaar.

  13-3-1951
  Een uitspraak van een Russische Czaar
  Gedurende de laatste helft van de zeventiende en een groot deel van de achttiende eeuw gold de Sinnamary als de Oostelijke grens van Suriname. Op oude kaarten kan men dit duidelijk zien. Plaatsen zoals St. Laurent en St. Jean du Maroni evenals Mana e.a. zouden eigenlijk dus tot Suriname behoren. —Van-Nederlandse kant stond men echter , kort na het midden van de achttiende eeuw stilzwijgend toe, dat de Fransen aan de rechter-oever van de Marowijne een militaire post vestigden. Zo werd langzamerhand deze rivier als de grens beschouwd. Nederland heeft door deze slappe houding een groot deel. van het tot Suriname behorende gebied prijsgegeven. In het jaar 1860 wilden de Fransen weten of de Lawa dan wel de Tapanahony als de hoofdrivier moest worden beschouwd. Het jaar daarop werden opnamen gedaan van de beide rivieren door een Frans-Nederlandse commissie. Men kwam toen tot de conclusie, dat de Lawa de hoofdrivier was. Zo bleef de toestand, totdat er goud werd ontdekt . Een geschil kon toen niet uitblijven. Om hieraan een einde te maken, sloten de beide partijen op 29 November 1888 een overeenkomst, waarbij besloten werd, dat het geschil aan de uispraak van een scheidsrecher zou worden onderworpen. Als arbiter trad op Czaar Alexander 111 van Rusland. Hij besliste, dat de Lawa als de grensrivier moest worden beschouwd. Suriname bleef thans gelukkig in het voordeel- In feite had de Czaar Suriname toegewezen, hetgeen ons Land ook zonder deze kwestie rechtens toekwam. De uitspraak van de Czaar luidt in de Nederlandse vertaling : Wy, Alexander 111, bij de gratie Gods, Keizer aller Russen. De Regeeringen van de Fransche Republiek en die der Nederlanden, besloten hebbende, naar de bepalingen van een tusschen deze Staten gesloten overeenkomst van 29 ..November 1888, om in der minne uit te maken een bestaand geschil omtrent de grenzen hunner respectieve koloniën, Fransch-Guyana en Suriname, en de beslissing op te dragen aan een scheidsrechter, hebbende Ons verzocht deze arbitage te aanvaarden ; Willende beantwoorden aan het Ons door de in geschil zijnde mogendheden betoond vertrouwen en van de. beide regeeringen de verzekering ontvangen hebbende, dat Onze uitspraak zou worden beschouwd als hoogste uitspraak, zonder eenig beroep en dat zij zich daaraan zonder eenig voorbehoud zouden onderwerpen, hebben Wy de taak op Ons genomen als scheidsrechter het geschil dat tusschen haar bestaat, op te lossen en alzoo houden Wij voor, juist de volgende uitspraak : Overwegende, dat de conventie van 28 Augustus 1817, waarbij de voorwaarden worden bepaald fan de teruggave van Fransch-Guyana aan Frankrijk door Portugal, nimmer door de Nederlanden is erkend ; dat daarenboven die conventie zou kunnen dienen tot grondslag van eerst oplossing van de quaestie waarover geschil, daar toch Portugal, dat, krachtens het verdrag van Utrecht in 1713, een deel van Fransch-Guyana in bezit nam, aan Frankrijk in 1815 niet meer kon teruggeven dan aan dat Rijk was afgestaan ; terwijl immers de grenzen van dit grondgebied in het verdrag van Utrecht van 1713 nergens omschreven zijn ; Overwegende, ten andere : Dat het Nederlandsche Gouvernement, gelijk dit bewezen wordt door de feiten, niet weersproken door de Fransche regeering, op het einde van de vorige eeuw militaire posten aan de Lawa bezet had ; dat de Fransche autoriteiten in Guyana menigmaal hebben erkend, dat de negers, wonende op het betwiste grondgebied, middellijk en onmiddellijk afhankelijk waren van het Nederlandsche gezag en dat die autoriteiten met inlandsche stammen, dat grondgebied bewonende, niet in onderhandeling traden dan door bemiddeling en in tegenwoordigheid van een vertegenwoordiger van de Nederlandsche autoriteiten ; dat zonder tegenspraak tusschen de beide belanghebbende Staten vaststaat, dat de Marowijne van haar bron af, als grens moet beschouwd worden van hun respectieve koloniën ; dat de gemengde Commissie van 1861 gegevens heeft verzameld ten gunste der erkenning van de Lawa als bovenloop van de Marowijne; Op deze gronden : Verklaren Wij dat de Lawa moet beschouwd worden als grensstroom, dienende tot grens van de beide bezittingen. Uit hoofde van deze scheidsrechterlijke uitspraak moet het grondgebied boven de samenvloeiing van Lawa en Tapanahoni voortaan toebehoren aan de Nederlanden, zonder inbreuk evenwel op de bona fide verkregen rechten van Fransche onderdanen op het grondgebied, dat in geschil is geweest. Gegeven te Catchina, den 13/25 Mei 1891 (w.g.) Alexander Gecontrasigneerd : Giers Dit was niet het enige geschil over de Marowijne-rivier. Wederom zou goud de oorzaak zijn van een confict.


  Maak melding

 9. Mooi ,een beetje onverkwikkelijke geschiedenis. Maar we kunnen niet anders dan als goede buren met elkaar omgaan. Anders is het einde zoek. De grensbewoners zullen precies moeten weten wat toelaatbaar is en wat niet. De kans is groot dat ze dat wisten maar zich een beetje dom hielden en maar hopen dat het goed kwam. Maar anyway , goed dat er een gesprek is geweest.


  Maak melding

 10. Elkaars houding zegt al genoeg. De fransman zit relax rustig onder gezakt onder het genot van een cognac. En die Surinaamse dame zit op een bank van de kringloop waardoor haar gewicht de vering heeft beschadigd, en ze zit niet lekker in haar vel !!!

  De Fransman denkt bij zijn eigen wijf pleur in mekaar op het troitoirree !!!!
  De Surinaamse dame denkt bij haar eigen: knippa lip na bong !!!
  De Fransman denkt bij zijn eigen le sput du sperm !!!!
  De Surinaamse denkt bij haar eigen mama fumee le pip du pappaaaa


  Maak melding

 11. Belangrijk is duidelijkheid te hebben over de grens !

  Er is een verdrag om zaken in die gebieden samen op
  te pakken en af te wikkelen !

  Voor SRANAN is het echter ook zeer belangrijk ORDE te
  scheppen in die gebieden. Recht en wet moeten ook daar
  strikt worden toegepast !

  STOP DE VERNIETIGING VAN HET MILIEU,

  BESTRAF DE OVERTREDERS en LEG BESLAG OP
  HUN VERVUILENDE FABRIEKEN EN OVERIG EQUIPMENT !

  BESCHERM HET VOLK, ONZE RIVIEREN EN MEREN, ONS

  BOS en al datgene wat verder daar leeft !!!

  KWIK = VERNIETIGING !!!!!


  Maak melding

 12. die mevrouw heeft de juiste houding al genomen om die frans man in het bed te krijgen..
  wachten is nog even, wie het licht gaat uitdoen voor vervolg actie..

  we gaan het later horen hoe het is afgelopen..

  dus geduld mensen, no paniek.. suris hebben alle tijd al heb je al grijze haren..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.