donderdag, mei 30, 2024
HomeOnderwerpenMaatschappijViering 100-jarig bestaan Kinderhuis Leliëndaal in Suriname

Viering 100-jarig bestaan Kinderhuis Leliëndaal in Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

ZEIST, 18 okt – Kinderhuis Leliëndaal bestaat op zaterdag 27 oktober 100 jaar. Dit kindertehuis is gevestigd in het district Commewijne in Suriname. Zowel in Nederland als in Suriname wordt aandacht besteedt aan het 100-jarig jubileum. Een speciale Werkgroep ‘100 jaar Kinderhuis Leliëndaal’ organiseert in samenwerking met het Zeister Zendingsgenootschap op zaterdag 27 oktober 2018 de viering van het jubileum in Zeist. Ook EBG Zeist en Museum Het Hernhutter Huis verlenen hun medewerking.

GESCHIEDENIS IN HET KORT
Het tehuis kwam tot stand onder zendeling H.M. Bielke. Hij kreeg als eerste van de Hernhutterzending de opdracht om zendingswerk te verrichten onder de Javaanse contractarbeiders in Suriname. Hij kwam in contact met de Javanen, die onder de moeilijke economische omstandigheden van toen in armoede leefden. Door de Agent Generaal der Immigratie werd op Bielke een beroep gedaan om wezen en verwaarloosde kinderen op te vangen. De behoefte om opvang groeide toen de Spaanse griep (1918-1919) veel slachtoffers eiste. Tegenwoordig komt het overgrote deel van de pupillen uit het binnenland van Suriname.

EXPOSITIE, BOEKPRESENTATIE EN FILMPREMIÈRE
Op het programma staat o.a. kunstenaar Robert Bosari. Deze oud pupil van Leliëndaal opent in Museum Het Hernhutter Huis een expositie met werk geïnspireerd op zijn verblijf in het kinderhuis. Daarnaast presenteert oud-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier het gedenkboek ‘Die tijd vergeet ik nooit. Herinneringen aan Kinderhuis Leliëndaal’. Het boek is samengesteld door Hariëtte Mingoen. Publicaties van haar zijn o.a. Saoto Berkat en Dawet (over het Javaans Surinaams culinair erfgoed) en Stille Passanten (met portretten van de Javaanse contractarbeiders). Het gedenkboek bevat gedichten en beeldende kunst van de broers Robert en Rudy Bosari. Rudy was 3 jaar oud toen hij in het kindertehuis werd geplaatst.

Verder gaat de documentaire Leliëndaal100 in première. Het is gemaakt door Jeffrey Salimin en Melvin Toemin onder de naam Docu 125. “Ik moest mijn ouders voor dit project interviewen en dat was wel emotioneel”, zegt Melvin Toemin. Zijn vader Djoeminadi was 9 jaar oud toen hij geen ouders meer had. In het kindertehuis ontmoette hij Ponidjah. Inmiddels zijn ze beide 75 jaar oud en al 54 jaar getrouwd. Het geheel wordt voorafgegaan door een dankdienst onder leiding van ds. Erik-Jan Stam en ds. Markus Gill.

CROWDFUNDING: GROTE RENOVATIE NOODZAKELIJK
De opbrengst van de dag is bestemd voor het jubileumcadeau dat bestaat uit een opknapbeurt van het gehele kinderhuis.
Donaties zijn mogelijk via: IBAN 74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist o.v.v. ‘Leliëndaal’.

VIERING 100 JAAR KINDERHUIS LELIËNDAAL
Datum: zaterdag 27 oktober 2018 Plaats: Zusterplein Zeist
Tijd: 10.30 – 16.30 uur
Toegang: Gratis

opening
Fernandes Express
Passion in concert

7 REACTIES
 1. Gefeliciteerd met het 100 jarig bestaan van Lendar. Bravo voor de deelnemende artiesten en schrijvers.

  Sommige contract arbeiders kinderen hadden het moeilijk. Mijn moeder had een vriendinnetje. Ze had scheurtjes in haar sharong en ziekas in haar voeten.Als haar vader kwam werken in plantage Alliance dan hielpen de buurt meisjes haar. Ze gaven haar een goede sharong en kabaja.Ook eten. Ze had geen moeder meer. Vaak denk mijn moeder aan haar en vraag zich af wat met haar is gebeurd.


  Maak melding
 2. Mooi dat deze kinderen in toch al moeilijke leeftijd worden opgevangen en aan
  een betere toekomst werken. Gefeliciteerd met 100 jarig bestaan en op naar
  de volgende 100 jaar.


  Maak melding
 3. Vrees niet. Over 100 jaar zal de kinderfase (verspilde tijd) worden overgeslagen. Een baby groeit na 1 jaar uit tot een volwassenen die direct als slaaf aan het werk kan.


  Maak melding
 4. Gefeliciteerd.
  Als gelukwens doe ik jullie een oud krantenbericht uit die oude tijd toekomen.

  18-11-1918 Nieuwsberichten. Tehuis voor Javaansche kinderen.
  Het Zondagsblad meldt: Reeds sedert geruimen tijd werden aan onze Zending onder de Javanen op Leliëndaal, ’t zij door de ouders zelve, ’t zij vanwege het Immigratie- Departement Javaansche kinderen ter opvoeding toevertrouwd, ’t Waren kinderen welke in dezen tijd niet voldoende door de moeder of ouders konden onderhouden worden, of wel dezulken, welke om verschillende redenen dreigden geheel te verwaarloozen en op den slechten weg te. komen. Zoo goed en zoo kwaad als ’t ging werden deze kinderen door de op ’t Zendingserf wonende Christen-Javanen in huis opgenomen. Waar nu echter hun getal tot 10 geklommen was, deed zich de noodzakelijkheid een eigen Kinderhuis op te richten steeds meer gevoelen. Zoo alleen zoude men over voldoende ruimte tot .huisvesting kunnen, beschikken. en zou ook ,de opvoeding zelve onder meerder toezicht kunnen komen. Doch hoe, zoude het Bestuur onzer Gemeente er in dezen tijd toe over kunnen gaan zulk een huis te bouwen ? En toch hebben wij l.l. Zondag, 27 October, een net, luchtig huisje van 2 verdiepingen met 4 kamers en 2 keukens kunnen inwijden, waardoor aan 12 kinderen met hun Javaansche verzorgers een vriendelijk tehuis kan gegeven worden. Zulks was alleen mogelijk, doordat juist in dit jaar de Zéndingsfirma C. Kersten & Co, haar 150 jarig bestaan herdacht. Getrouw aan haar leuze de sociale en geestelijke nood der bevolking te helpen lenigen, schonk zij mèt milde hand dit Kinderhuis met de geheele inrichting aan onze Zending onder de Javaansche immigranten. Zoo mochten wij in een tijd, waar ook op ’t gebied der Zending zooveel afgebroken wordt of toch maar met moeite staande blijft, aan dezen jeugdigen tak onzer Nieuwe Zending een nieuwe loot toevoegen.


  Maak melding
 5. Ik heb nog een stuk van Ds. H.M. Bielke gevonden. heel interessant, maar vanwege de lengte durf ik het niet te plaatsen. Voor het geval er vraag of behoefte hiervoor bestaat wil ik het wel doen.


  Maak melding
 6. Als je het stuk goed gelezen hebt heerste in die tijd 1918-1919 de Spaanse griep in Suriname.
  Het stuk van Ds. Bielzen gaat gedeeltelijk daarover. Veel historisch- en leesplezier.

  24-2-1920 Kinderhuis Leliëndaal.
  Aan het eerste jaarverslag dezer instelling, uitgebracht door den zendeling H. Bielke, wordt het volgende ontleend : Bij den aanvang van 1919 telde het gesticht zeven leerlingen. In den loop van het jaar steeg dit aantal tot 20, om eind December tot 18 te dalen, t. w. 13 jongens en 5 meisjes. Hiervan komen 13 leerlingen voor subsidie in aanmerking. Nadat in Januari de griep, gelukkig zonder slachtoffers met doodelijken afloop te eischen, ook ons gesticht eenige booze weken bezorgd had, bleef de gezondheidstoestand over het algemeen gunstig. Toch was het noodig een aparte verbandkamer (en straks ook een isoleervertrek) in te richten, daar geregeld vooral in de eerste maanden na opneming, de kinderen met huiduitslag, wonden en oogziekten behept zijn. Ja, men kan zeggen, dat in dit eerste jaar welk het gesticht bestaat, de hoofdzaak daarin bestond : de kinderen te genezen van allerlei kwalen, ze te voeden tot zij op normale kracht kwamen, en hen vele onhygiënische gewoonten af- en de eerste grondbeginselen van reinheid en orde aan te leeren. Ook het bestrijden der ingewortelde ondeugden als liegen en stelen behoorde tot onze taak ; dat daarnaast getracht werd door geven van godsdienstonderwijs, de kinderen tot een voor hen nieuwe levensbeschouwing te brengen, spreekt in een door de Zending bestuurde inrichting van zelve. Aan geregeld schoolbezoek werd streng de hand gehouden. Voorts werd er naar gestreefd door tuinarbeid en huiselijk werk de leerlingen tot arbeidzaamheid op te voeden. Eerst als de kinderen wat ouder geworden of de school ontgroeid zijn, zal er meer gelegenheid bestaan ze in de beginselen van den landbouw of eenig handwerk op te leiden. Verschillende malen bleek ons, dat de kinderen zich hier tehuis gevoelen en niet naar de kampongs terug verlangen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES