Komt Tigri-grensgeschil ter sprake bij topoverleg Guyana – Suriname?

24
Komt Tigri-grensgeschil ter sprake bij topoverleg Guyana - Suriname?
Foto: plaatje via actiegroep Tigri is van Suriname op Facebook.

PARAMARIBO, 29 sep – In december brengt de Guyanese president David Granger een bezoek aan Suriname voor topoverleg. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijde (dWT). Guyana claimt sinds de jaren zestig de zogenaamde Tigri-driehoek in zuidwest Suriname en heeft daar militairen gestationeerd. Zal dit grensgeschil ter sprake komen bij het topoverleg?

Volgens dWT heeft de Surinaamse president Bouterse bij verschillende gelegenheden aangegeven dat het grensvraagstuk de beide landen niet moet tegenhouden om samen te werken om meer ontwikkeling te realiseren in beide landen. Vandaar dat in december in ieder geval gesproken zal worden over veiligheid, milieu en klimaatverandering, handel en economie, energie en mijnbouw.

Het is volgens de krant wel zo dat de gezamenlijke grenscommissies van Guyana en Suriname al enige tijd overleg voeren over allerhande onderwerpen die te maken hebben met grensvraagstukken en samenwerking. Maar of het Tigri-grensgeschil eind dit jaar ook daadwerkelijk ter sprake komt is nu nog niet duidelijk.


24 REACTIES

 1. zal aflopen zoals corantij rivier en het kustgebied alsook de territoriale zeegrens gebied. Want zowel de president als de vice president en de coalitie en het kabinet van de president hewaart personen die buigen, doch niet barsten, voor alles wat de president zegtr


  Maak melding

 2. Een Volk Dat Voor Tirannen Kiest Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht…

  Volgens de grondwet moet iedereen die een overheidsfunctie wil hebben, over goed gedrag beschikken, naast andere zaken.
  ddb mocht volgens de grondwet van de republiek Suriname nooit president worden, gelet op misdaden tegen de menselijkheid. Zie zijn reputatie/gedrag, handelingen. Op grond hiervan is hij met zijn enige eigen belang bezig en heeft hij zich omringt met velen die hem hierin ondersteunen.

  Gevolg:
  Zie hoe de vlag van Suriname halfstok is, zie de economie, waarde srd, geen valuta, crisis, verval in het land, geen werkgelegenheid, stijging van de prijzen van de schaarse goederen, geen medicijnen, zie de ziekenhuizen, de stakingen, bushouders, korjaalbootondernemers, winkels die personeel ontslaan en hun deuren sluiten, geen investeringen, ddb die voor zijn enige eigen medische behandeling het SLM-vliegtuig op eist en ermee naar Havana Cuba vliegt, grote criminnaliteit, doorvoerland van drugshandel, wapenhandel, mensensmokkel, geen orde, geen veiligheid, enz, enz.

  Als het Surinaamse volk niet inziet dat ddb bezig is al jaren lang bezig is om zich goed voor te bereiden dat bij de volgende verkiezing van 25 mei 2020 weer president is, dan kunnen ze naar LPI aan de Vriesdelaan
  gaan. Zie Aboikoni, graaman van a liba, die heeft zelf een radiosttion om mensen uit dat gebied voor ndp te winnen bij de liba, zie mensen die hij nu al op bepaalde posten zet, zie de nieuwe ndp-lid van Brokopondo, kiescommissie, enz.

  Volk van Suriname, Surinamers, wees waakzaam en past u op voor de heel boze wolf in schaapskleding. Al zou heel Paramaribo/Suriname in brand staan, ddb slaapt als een Tuberoos. zie gaat naar Cuba, terwjl het Surinaamse volk zeer slechte medische behandeling heeft, enz.

  Het grensgeschil van Suriname en Guyana zal ondergeschikt blijven. Als dit ter sprake komt zal het op een zeer eenvoudige wijze zijn en het Surinaamse Volk savannazand in de ogen gestrooid worden.

  vraag: moet ddb op 25 mei 2020 weer gekozen worden tot president van de republiek Suriname, ddb pres bakka? We gaan nog voor Vijf?
  Antwoord: Eens maar nooit weer! Ben ik nu zo slim of ben jij nou zo dom?

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 3. IETS WAT WIJ MISSCHIEN NIET EER WETEN

  Ned. is oorzaak van alle grens-ellende
  De heer HENNY WELLES heeft in de periode 1967 – 1969 een aantal zeer interessante en leerrijke artikelen over onze grensproblemen gepubliceerd in VRIJE STEM en DE WEST. 1 De heer Welles is nog steeds lid van onze GRENSKOMMISSIE, maar hij wordt door bepaalde leden van deze kommissie OPZETTELIJK buiten alle besprekingen en vergaderingen gehouden- Men vindt hem lastig en bedoelt hiermede blijkbaar dat hij niet bereid is de Fransen, Guyanezen en Hollanders naar de mond te praten en dat hij komt met argumenten waar onze zogenaamde akademici geen antwoord op weten. Zo heeft de heer Welles over onze grensprobleem onthullingen gedaan, die hem — hoe ongaarne ook — de waardering van de Fransen en de Engelsen hebben opgeleverd tijdens de besprekingen van onze grenskommissie in Londen en Parijs. Omdat hij bij deze besprekingen meer roem heeft geoogst dan de andere leden van de grenskommissie, hebben die vanaf toen ervoor gezorgd, dat hij is uitgeschakeld. Dat dit de surinaamse belangen beslist schaadt, inferesseert de rest van de grenskommissie blijkbaar niet. In het belang van goede informatie van de surinaamse gemeenschap over onze grensproblemen, is het goed nogmaals de bevindingen en opvattingen van de heer Welles naar voren te brengen,
  —28-1-1978

  OOST- EN WESTGRENS
  Het is nooit duidelijk geworden, waarom de Fransen in de zeventiende eeuw op slinkse wijze de grens tussen Suriname en Frans-Guyana hebben verplaatst van de SINAMARY-RIVIER naar de Marowijne-rivier. In vroegere eeuwen liep de breedte van Suriname (Nederlands-Guyana toen) van de BERBICE-rivier in het westen tot de SINAMARY-rivier in het Oosten. De grensverplaatsing tot Corantijn in het Westen en Marowijne in het Oosten hebben de Hollanders geaksepfeerd, omdaf ze nooit enige oprechte belangstelling hebben gehad voor de territoriale integriteit en systematische ontwikkeling van Suriname, dat WINGEWEST was en niets meer. Zolang de Hollanders van hier koffie, cacao en suiker konden wegdragen, interesseerde de rest hen niet. Dat is ook gebleken kort van de onafhankalijkheid uit hun weigering eraan mee te werken de territoriale grens uit te breiden tot 200 mijlen in de Atlantische Oceaan; iets waf tientallen landen al hadden gedaan- De uitbreiding was noodzakelijk om onze garnalen-industrie te beschermen. Maar aangezien de Hollanders daarbij geen belang hadden, waren ze niet bereid ook maar het minste te doen aan de uitbreiding. Dit is een oud lied, dat al bekend is vanaf de zeventiende eeuw, toen Suriname werd ingekrompen van Sinamary naar Marowijne en van Berbice naar Corantijn.

  18-1-1978
  WESTGRENS:
  Waar de CORANTIJN de COEROENIE opneemt, ontstaat er een RIVIERENDELTA, die 17 kilometers lang is en ongeveer tien kilometer breed. In dit stukje zwamp zijn er ongeveer 1200 eilanden. Deze situatie veroorzaakt voor de riviervaarder een LABYRINTH, waaruit hij geen uitweg ziet. Het is de heer HENNY WELLES geweest, die het eerst deze situatie glashelder heeft uiteengezet en daarom wordt dit gebied het WELLES-LABYRINTH genoemd- De eerste man, die dit gebied bevoer, heeft de OOSTELIJKE oever (de surinaamse oever) aangehouden en nadien hebben ze het allemaal gedaan. Ze konden de moed niet opbrengen het labyrinth in te gaan en zo bleef de westelijke kant van dit gebied lange tijd TERRA INCOGNITA. Pas later bleek dat achter het WELLES-LABYRINTH een rivier stroomde, die zonder twijfel de voortzetting van de Corantijn is. Deze rivier kreeg de naam van NEW RIVER en deze naam geeft precies aan, wat er is gebeurd: DE RIVIER IS PAS VEEL LATER ONTDEKT. Maar deze NEW RIVER is aanmerkelijk breder en langer dan de oostelijke rivier, die de naam gekregen had van COEROENIE. WELLES heeft aangetoond dat de Coeroenie ongeveer 93 meter breed is bij de uitmonding in de Corantijn, terwijl de zogenaamde NEW RIVER daar ongeveer 9300 meter breed is, dus HONDERDMAAL zo breed. Het is dus dezelfde verhouding als de Sommelsdijkse kreek tot de Suriname-rivier. Ook bij de Corantijn worden debietmetingen bemoeilijkt door het grote aantal riviereilanden, dat Welles schat op minstens 10.000. Zelfs de engelse onderzoeker BARRINGTON-BROWN heeft ‘ erkend dat de NEW RIVER een grotere waterverplaatsing heeft dan de COEROENIE- Dat de Nederlandse regering NIET eraan heeft willen medewerken om de New-River, thans Boven-Corantijn, vast te stellen als grensrivier, is weereen bewijs van UITERMATE ONVERSCHILLIGHEID ’tegenover het belang van Suriname. De grootste vijand van eenvolgende NEDERLANDSE regeringen. Nederland wilde in het verleden ook geen oorlog om een onbelangrijk gebied uitlokken.


  Maak melding

 4. “Met een criminele achtergrond, en een minimale schoolopleiding, schop je het hier in Suriname het verst”

  Je moet ook charisma hebben. De academici zonder charisma zitten werkloos thuis.

  Tigri krijg je ook niet meer terug.


  Maak melding

 5. Ach nee hoor.Over Tigri gaat de moordenaar tevens lijder van Suriname zijn snuit dicht houden.Deze crimineel gaat alleen in oorlog met de burgers van Suriname die hij onderste boven , links en rechts kan naaien en manipuleren zoveel als hij hebben wil,en de surinamers?Die laten zich gewillig naaien door de crimineel.


  Maak melding

 6. De president gaat Granger vragen hoeveel olie dollars hij biedt om zand over het grensgeschil te doen.Bij een goede bod is de president bereid te tekenen dat Sur.afziet van alle aanspraken op Tigri en dat dat gebied definitief van Guyana is en dat het altijd bij dat land heeft gehoord.En dat Sur.valse aanspraken op maakte.


  Maak melding

 7. Onze president is een grote nationalist.Hij gaat niets ten nadele van Sur.doen.Alle hulp en grondstoffen wordt het land uitgedragen zonder dat volk wat van wat het opbrengt merkt.Zelf olie van Staatsolie wordt tegen wereld marktprijzen aan de Suri’s geboden.Dat is solidariteit betuigen aan het volk.


  Maak melding

 8. Ach beste John, Suriname is niet eens in staat het gebied dat ze nu hebben goed te beheren. Niet het land, niet de zee. In het binnenland heerst wetteloosheid, Ronny Brunswijk doet wat hij wil, men verdomt het om goede landbouw te ontwikkelen, men laat de Chinezen de bossen leeghalen, dus wat moeten ze met die paar stukjes oerwoud waar niets te halen valt wat ze al niet hebben. Als de Chinezen die bomen ook willen hebben dan moeten ze maar naar Guyana gaan, maar die hebben wat meer zelfrespect, dus dat zal lastig worden.

  Natuurlijk is alles de schuld van Nederland. Wanneer stop je nu eens met het afdraaien van dat grijsgedraaide plaatje? Iedere keer als ik dat lees dan zie ik weer iemand zichzelf een brevet van onvermogen geven om zijn problemen op te lossen. Laten we eerlijk zijn, Suriname had gewoon een provincie van Nederland moeten worden, dan had men nu in welvaart en vrijheid geleefd. Nee, men wist het beter. Men heeft gekregen wat men wenste en nu is het nog niet goed. Zeuren, zeuren, zeuren.

  Wanneer stap je op het vliegtuig naar Paramaribo? Ondanks je AOW korting kun je daar als een vorst leven en hoef je niet elke dag die akelige Nederlanders te zien die het zo slecht gedaan hebben voor je geliefde Sranankondre. Eindelijk weer thuis waar je wortels liggen.


  Maak melding

 9. @ John,
  Even nog bij vermelden dat de “top slimme Surinamers” in 1975 een land als onafhankelijk hebben overgenomen “zonder dat de grenzen duidelijk in de protocollen van overdracht zijn vermeld, dus mi-e-bai-wan-perceel zonder dat een perceelkaart de grenzen van het perceel aangeven !! Soso boerikie’s kunnen zoiets doen !!


  Maak melding

 10. 18-8-1969

  Sur.: vakantieoord voor Tris Ned. militairen liever vandaag weg dan morgen
  Elke Surinamer staat momenteel in vuur en vlam over de schandelijke agressie van Mr. Burnham… heeft getoond niet het minste fatsoen te hebben. Hij moet zich alleen maar gemeen aanstellen om
  zijn eigen bevolking te kunnen wijsmaken dat hij dapper is. Waar Burnham dapper moet zijn n.l. bij Ankoko tegen goed bewapende Venezolaanse militairen daar doet hij het in zijn broekje.
  Dus maar de andere kant uit naar d e slecht bewapende en zoete Surinamers die toch niet gesteund zulien worden door Nederlandse militairen. Wat doen de Nederlandse militairen eigenlijk in Suriname? Vrije Stem schreef dat ze er zijn om de Hollandse belangen te beschermen. Dat kan gedeeltelijk zo zijn, maar zeker is het dat de TRIS IN SURINAiME ZIT OMDAT HIER HUN VAKANTIE OORD, HUN BUITENVERBLIJF is. DE TRIS zit in Suriname om parades te houden op Koninginnedag en dat nog met een verouderde wapenuitrusting die ze in Nederland en in moderne Janden al lang in zee hadden geworpen. De TRIS zit in Surin ame om de mogelijkheden te openen voor Hollandse dienstplichtigen om op fuifjes kennis te maken met Surinaamse meisjes.
  De TRIS is voor de gek houderij in Suriname. Surinamers als Harry Vos en anderen waren zo idioot om hun bloed te vergieten voor Nederland, maar Nederlands bloed mag niet voor Suriname.
  Nederlanders zijn een dapper volk…daarom zijn ze in alle oor logen altijd binnen enkele dagen door buitenlandse legers onder de voet gelopen.
  Daarom gebruiken ze dijken en sluizen om de vijanden te verslaan. Bloed mag niet vloeien… althans geen Nederlands bloed. Wij hebben ze niet nodig. Regering van Suriname zet de TRIS op de eerstvolgende KNSM boot en laat ze vertrekken. Parade kunnen we zelf wel spelen. Onteigen onmiddellijk de Tris-kampementen en voer dienstplicht in voor Surinamers. Laat onmiddellijk vrijwilligers oproepen. Wij zijn bereid ons direkt aan te melden en te vechten voor wat ons heilig is. Ons bloed mag Suriname rood kleuren opdat onze kinderen en hun kinderen erven wat hun rechtmatig toekomt.
  Laat het Surinaamse volk wakker worden. Wij zijn geen Nederlanders.
  Laat dat nu voor ééns en voor altijd gezegd zijn. Wij zijn Surinamers en op ons rust de taak Suriname te verdedigen. WEG MET DE NEDERLANDSE MILITAIREN. WEG MET ZE. WE HEBBEN GEEN BEHOEFTE AAN PARADE-SOLDAATJES, OVERIGENS HIER HUN VAKANTIE-DIENSTPLICHT DOORBRENGEN.
  Regering van Suriname tref direkt de maatregelen die nodig zijn om de nationale schande het hoofd te bieden. Vraag direkt aan Venezuela om enkele militaire adviseurs en om moderne bewapening. Laten wij aktie ontketenen via radio en televisie om het geld voor onze bewapening bij elkaar te trommelen. Het kan gemakkelijk, net zoals bij de aktie voor het gehandicapte kind. En gelooft U mij, voor de nationale strijd zal er beslist veel meer ge geven worden dan voor gehandicapte kinderen. Regering van Suriname neem geen houding aan die U in de ogen van het volk voor een slappe Regering zou doen doorgaan. Vele partikulieren staan klaar om U met daadkracht te helpen.
  Leest de kommentaren van F. Glans en L. Herkul en zo zijn er duizenden landgenoten die misschien niet weten te schrijven maar direkt bereid zijn hun leven te geven voor ons vader land.
  Regering van Suriname Stel Guyana onmiddellijk een ultimatum. Als niet binnen 1 x 24 uur de Guyanese troepen van Tigri zijn teruggetrokken, dan alle Guyanezen Suriname uitzetten, en de Corantijn afsnoeren, de steigers die in de Corantijn gebouwd zijn opblazen voorzover zij op Surinaams grondgebied zijn en alle handel met Guyana verbieden. De consul en zijn spionnen direkt het land uitzetten en alle diplomatieke verhoudingen verbreken. En als dat niet helpt dan zijn wij bereid naar Tigri te gaan en Burnham de rivier in te mitrailleren. GIVE US THE TOOLS AND WE PEOPLE OF SURINAM WILL DO THE JOB. SURINAMERS WORDT WAKKER WANT DE NOOD IS HOOG.
  Leo van Sprang


  Maak melding

 11. Hans van de Broek, dat grijsgedraaide plaatje “het is de schuld van Nederland” zullen dat soort figuren over honderd jaar en wellicht nog langer blijven roepen, want dan hoef je immers de hand niet in eigen boezem te steken en je eigen falen bevolking en regeringslijders niet toe te geven, wel zo gemakkelijk toch, past wel in de aard van een behoorlijk aantal surinamers, kunnen ze niets aan doen zit waarschijnlijk in de genen


  Maak melding

 12. Hans van de Broek, dat grijsgedraaide plaatje “het is de schuld van Nederland” zullen dat soort figuren over honderd jaar en wellicht nog langer blijven roepen, want dan hoef je immers de hand niet in eigen boezem te steken en je eigen falen bevolking en regeringslijders niet toe te geven, wel zo gemakkelijk toch, past wel in de aard van een behoorlijk aantal surinamers, kunnen ze niets aan doen zit waarschijnlijk in de genen, BTW ik ben blij dat ik bij de Tris heb gezeten 73/74, kon mooi op kosten van de Nederlandse staat een ander mooi stukje van de wereld leren kennen, maar het was allesbehalve een vakantie, al willen anderen dat van de zijlijn, graag dat je dat geloofd , En de heldhaftige taal van de bewuste Leo van Sprang heeft tot nu toe tot weinig geleid, dus ook veel lawaai en weing wol


  Maak melding

 13. Het binnenland is al van de Multinationals, Brasjons en Snesi’s, Sranan las dati langa ten keba.
  A wan sani san o pesa na Black anga Gold label batra o opo anga dringi legi.


  Maak melding

 14. Het weer de schuld van anderen namelijk Nederland.Want alles wat niet goed gaat in Suri moeten de vingers wijzen naar anderen.Waar is de Surinamse regeing met zijn grote mond nu.Militairen die alleen een mode schow kunnen geven.


  Maak melding

 15. @Hans van de Broek of beter gezegd Gans van de Broek moet allerminst lullen. Hij is de belichaming van de pot die de ketel verwijt. Alles verwijt hij aan een enkele persoon. Komt hij doodleuk met zijn gore smoel verkondigen dat Suriname beter een kolonie had kunnen blijven van Nederland. Deze man is een uncle Tom. Vraag hem wat hij betekend heeft voor Suriname. Schrijvers dezes heeft onder de meest moeilijke omstandigheden Suriname gediend en zal dat blijven doen.In alle hoeken en gaten van Suriname ben ik geweest. Ook Curuni (Coeroeni) . Bouterse is in ieder geval geen uncle Tom. Bek dichthouden Gans van de Broek. Nu je het persoonlijk wilt spelen krijg je het aan de stok met mij.

  Een oorlog is niet van toepassing vanwege een verdrag dat gesloten is .Een oorlog zullen wij ook verliezen met als gevolg nog meer achteruitgang. Dus moet Suriname wel op een diplomatieke manier dit grensgeschil zien op te lossen op termijn. Het is niet makkelijk. En toch moeten we blijven onderhandelen met de Guyanezen. Er moet water bij de wijn gedaan worden . Dus Suriname krijgt niet wat het zou willen, evenmin als Guyana.


  Maak melding

 16. En lees ons niet les,ik ben oud frisser, en daag ons niet uit,anders zal ik de oren wassen
  Met je grote mond ,2 nl guldens voor 1 sr gulden en hou je in met grove taal ,ook jij hebt de wijsheid niet alleen in pacht


  Maak melding

 17. @ Haco, jij bent zo vermoeiend om te lezen. Ergens weet je waar de klok luidt maar waar die godverdomde klepel hangt weet jij niet tot in alle eeuwigheid. Maar ik zal je op weg helpen als ik zie hoe moeizaam jij je berichten opstelt. Hier en daar ga ik wat hints geven. Ik ontferm me over jou. Je hoeft me niet te betalen. Geheel en al vrijwillig in het kader van je medemens ondersteunen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.