Wethouder: AOW-gat van mensen uit Suriname moet hersteld worden

34
FNV ondersteunt actie/petitie 'Repareer het AOW-gat'

AMSTERDAM, 6 sep – Groeperingen in de Surinaamse gemeenschap vragen al een tijd aandacht voor het feit dat ze geen volledige AOW krijgen in Nederland. Opbouw van AOW kan alleen op Nederlands grondgebied, gedurende 50 jaar zegt de wet. Dus missen sommige Surinamers en Antillianen die naar Nederland kwamen, een paar jaar AOW. Het zogenaamde AOW-gat.

Iemand die bijvoorbeeld op z’n twintigste in 1974 naar Nederland kwam, bouwt AOW op vanaf het moment dat die persoon in Nederland is mist zo een aantal jaren. Maar dat is in sommige gevallen krom want Suriname behoorde tot 1975 nog tot het Nederlands koninkrijk.

Amsterdamse Surinamers gebundeld in ‘AOW Surneds’ hebben dit nu aangekaart bij de Amsterdamse gemeenteraad en willen reparatie van het AOW-gat schrijft Het Parool. Wethouder Rutger Groot Wassink spreekt van een ‘onrechtvaardigheid die hersteld moet worden. Hij belooft deze problematiek aan te kaarten in zijn overleg met ministers, aldus de krant.


34 REACTIES

 1. Gaan we weer. Men verwart het Koninkrijk der Nederlanden met het land Nederland. Wethouder Groot Wassink ziet al legioenen ex-Surinaamse kiezers die hem eeuwig dankbaar zullen zijn en voor de rest van hun leven op Groen-links gaan stemmen.
  Zelf heb ik ook 12% korting vanwege een Surinaams verblijf, maar dat zal Groot Wassink wel een andere zaak vinden.
  Hoeveel hebben die in Suriname wonenden gedurende hun verblijf daar aan premies sociale lasten betaald aan Nederland? Niets? Dacht ik al.


  Maak melding

 2. Zo is het ook zeg maar vanaf mijn geboorte heb ik een NL Paspoort ben vier en een half jaar naar Suriname geweest en je krijgt gelijk 10% minder A.O.W. toen ik 65 jaar werd .Maar toen ik terug kwam op mijn 28 ste jaar en daarna 25 jaar 60 uur in de week ging werken daar wordt geen rekening mee gehouden. Dus of je nu 40 uur werkt of 60 uur dat maakt geen verschil voor je A.O.W. hoogte,


  Maak melding

 3. Elk jaar dat je buiten de landgrenzen van Nederland woont krijg je 2% minder.
  Dus als je 10 jaar in het buitenland woont wordt je 20% gekort je kan je hiervoor
  laten verzekeren bij de sociale verzekeringsbank, het bedrag dat je moet storten
  per jaar is afhankelijk van je inkomen.


  Maak melding

 4. @Hans vd Broek, laat je eerst beter informeren alvorens je reageert op iets…denk je echt dat Groenlinks zomaar iets oppakt?!! Ooit gehoord van de toescheidsingovereenkomst…..ga je eens verdiepen erin!! AOW bouwt iemand vanaf zn 15de op….en zoals je weet betaald iemand van 15 nog geen premie…!!


  Maak melding

 5. @ Wazig
  Hans schrijft nergens dat er sociale premie voor de AOW moet zijn dan wel worden betaald.
  Hij heeft het over sociale lasten.
  Sociale lasten bestaan uit belastingen en sociale premies
  . De sociale premies betaal je voor sociale verzekeringen en daar kan je als je pech hebt gebruik van maken
  (bijv WW). Je betaalt geen premie voor de AOW
  . Belastingen betaal je aan de overheid en die zorgt dan voor overheidsvoorzieningen zoals wegen, bruggen kinderbijslag (AKW) bijstand (ABW) en ook uitkeringen voor de ouderen (AOW).

  Wie geen sociale premie heeft betaald kan ook geen sociale uitkering krijgen zoals WW.
  Maar dit geldt niet voor sociale voorzieningen zoals
  AKW, ABW en de AOW.
  Iedereen kan hier aansprak op maken. Los van het feit of je belasting hebt betaald of heb moeten betalen.

  Wat dit artikel betreft;
  deze plaat is al te vaak gedraaid. Nergens voor nodig om mensen blij te maken of hoop te geven.
  Het zal helaas voor velen de gekort worden niets opleveren.


  Maak melding

 6. Gebed zonder einde : en een verloren strijd, waarom ze dit telkens oprakelen is voor mij een raadsel.
  Ik heb ook 14% minder AOW maar zeik niet, met de 42 dienst jaren in NL ( pensioen ) heb ik niks te
  klagen !!! Ik snap die mensen wel, maar geeft ze geen hoop op sucses !

  sari tori

  Jacko


  Maak melding

 7. Dit onderwerp komt telkens weer ter sprake. Men moet zich goed laten informeren voordat men van alles en nog wat roept.
  Het gegeven dat Suriname deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden betekent niet dat de Nederlandse wetten en sociale voorzieningen van toepassing waren op in Suriname woonachtige rijksgenoten.
  Ook voor autochtone Nederlanders geldt, dat zij 2% minder AOW krijgen voor elk jaar dat zij in het buitenland hebben gewoond.
  De wet is daar heel duidelijk over.
  Men moet voor een volledige AOW van het 15e tot 65e levensjaar in NEDERLAND hebben gewoond ( en niet elders in het koninkrijk).


  Maak melding

 8. Bovendien krijg je je pensioen ook nog vanaf je 68e. De Sociale Dienst gaat 67-jarigen nog lastig vallen met sollicitatieplicht of een van hun waardeloze bezigheidsprogramma’s die nooit een baan opleveren.
  Kom maar met het Basisinkomen! Maar daar zijn de bedrijven die loonslaven nodig hebben, erg op tegen. Een mens mag vooral geen vrijheid/onafhankelijkheid hebben van hun, behalve zij zelf dan.


  Maak melding

 9. Er zijn ook mensen die pas op hun 40e in Nederland kwamen wonen.
  Zij krijgen dus 50% AOW uitbetaald.
  Maar zij zijn toen in Nederland gaan WERKEN en hebben toen een eigen pensioen(tje) opgebouwd.

  Hun halve AOW uitkering plus hun pensioentje geeft hen genoeg om het goed te hebben.
  Deze mensen hoor je nooit mekkeren.
  Waarvan akte!


  Maak melding

 10. @Wazig: Als Surinamers recht zouden hebben op volledige AOW, ook over de tijd dat ze in Suriname woonden als inwoner van het koninkrijk dan hebben Antillianen dat ook, ook wanneer ze niet in Nederland wonen. Dat betekent dus dat ongeveer 300.000 Antillianen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) allemaal AOW kunnen claimen. Geloof je dat echt? Alleen de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben dat recht omdat zij inwoners zijn van het land Nederland.
  Als je denkt dat de toescheidingsovereenkomst je dat recht geeft, stap naar de rechter. Dat niemand dat doet toont aan dat dat recht er niet is.

  @ Johanlal; Ondergetekende heeft zijn hele leven gewerkt en daarmee een aardig pensioen opgebouwd. Die 12% korting zal mij dus een zorg zijn. Dat hadden die klagende Surinamers ook kunnen doen.

  @Poki; Basisinkomen is een uitkering. Als je van een uitkering leeft dan ben je niet onafhankelijk maar ben je een bedelaar. Iemand die zelf in staat is om in zijn inkomen te voorzien, die is onafhankelijk.
  De voorzieningen die de verzorgingsstaat Nederland zijn burgers biedt kosten veel geld. Dat geld wordt opgebracht door mensen die werken. Blijkbaar kijk jij daar op neer. Wel, in Nederland heeft men geen respect voor mensen die wel willen profiteren maar niets bijdragen.
  Er komen steeds meer van dat soort mensen bij, dus reken er maar op dat de voorzieningen geleidelijk aan steeds minder worden. Een immigratieland en een verzorgingsstaat gaan niet samen zei Milton Friedman al. Vergeet je basisinkomen dus maar.


  Maak melding

 11. In navolging van de uitzending van zaterdag 15 oktober, hierbij ter kennisname het wetsartikel waarmee advocaat Erik Deen uit Den Haag, op advies van de Commissie Gelijke Behandeling, de juridische strijd aangaat tegen te grote AOW kortingen voor Surinamers. Volgens de Commissie hebben Surinamers ook recht op de AOW-opbouw, die mensen in Nederland voor de periode voor 1957 cadeau kregen.
  De Sociale Verzekeringsbank(SVB) vergeet dikwijls de opgebouwde AOW jaren in Suriname van voor 1957 mee te tellen. Op initiatief van minister Korthals Altes van Justitie werd echter op 3 december 1985 door de Tweede Kamer een reparatiewet aangenomen het cadeau ook aan de Surinamers te geven.

  Ik snap deze hele ophef niet, want volgens mij informatie is deze wet al sinds 1985 gelijk getrokken voor andere Surinamers, Antillianen ea.

  Laat men zelf dit gaan opzoeken en dit nader bekijken.

  Dit is maar een klein gedeelte van dat hele bericht/wetgeving over dit gat dat ik u wil laten zien en begrijp dat hele ophef erover niet( dat er een nu nog over dit gat gesproken wordt), want als die wet bekijkt is het al is op 15 oktober 1985 e/o 3 december 1985 gelijk getrokken in de Tweede Kamer, waar is men dan nog nu nog mee bezig.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 12. Ik lees veel volkomenheden en reacties.
  Er roep mij maar twee vragen op. Staat de staat Nederland dan ook gelijk aan het Nederlands grondgebied? Als je met de KLM of rederij wat onder Nederlands vlag reist naar een ander land bevindt jij je op Nederlands grondgebied. Als je als militair wordt uitgezonden en gestationeerd wordt op een Amerikaans basis, bevindt jij je op Amerikaans grondgebied. Dit is voor alle naties zo.Inhoudelijk is alles wat de staat Nederland toe behoord Nedelands grondgebied.
  Wel nu vraag twee, waar staat alles voor?


  Maak melding

 13. @pico,
  Oude Aloysiusschool kameraad.
  “Je betaalt geen premie voor de AOW”
  WAS DAT MAAR WAAR!
  De premie AOW is onderdeel van de premie volksverzekeringen en bedraagt in 2018 17,9% berekend over maximaal €33.944,—
  Een kleine berekening leert dat Jan Modaal jaarlijks zo’n €6.075– aan premie AOW betaalt.


  Maak melding

 14. @Pico,Wie geen sociale premie heeft betaald kan ook geen sociale uitkering krijgen zoals WW?? Wat voor kolder schrijf je hier op kerel?? Sociale premie is dat iets nieuws verzonnen door jouw soms??? Een ww uitkering is een werknemers uitkering……de premies daarvan worden betaald door de werkgevers……als je wordt ontslagen en je hebt ww rechten opgebouwd krijg je een ww uitkering!! WW uitkering heeft totaal niets te maken “sociale uitkering”!!!


  Maak melding

 15. Lees dit artikel, daskapital.nl/5151900/bejaarde-surinamers-eisen-herstelbetalingen-amsterdamse-wethouder-wil-het-regelen/ Dan hoor je het ook eens van een ander. Lees ook de reacties, dan weet je hoe “De gewone man” er over denkt.
  Bedenk ook eens dat politici zoals Groot Wassink vaker beloftes doen die ze niet waar kunnen maken en dat dat voor sommige simpele zielen al genoeg is om van ze te houden. Bouterse is er president mee geworden.


  Maak melding

 16. Het is nog erger. Bij de berekening van jouw bedrijfspensioen, voor die gelukkigen die een baan hebben, wordt 100% franchise AOW in mindering gebracht. Volgens mij staat niemand daarbij stil. Je wordt gekort op jouw AOW en deze korting werkt door in jouw bedrijfspensioen. Nederlanders zijn dus echte oplichters omdat je dus 2 keer genaaid wordt. En voor het wel of niet betalen van de AOW premie het volgende: Ik ken steuntrekkende mensen die in Nederland en nooit hebben gewerkt, eeen minimale premie hebben betaald en toch nog een royale AOW uitkering kregen. Er was in de jaren 80 of 90 een reparatiewet uitgevaardigd, maar de minister- ik denk Hirsch Ballin – heeft deze wet nooit uitgevoerd.


  Maak melding

 17. Een ingezetene van Nederland is verplicht verzekerd voor de AOW.Mensen die in het buitenland wonen zijn niet verzekerd voor de AOW en betalen geen AOW-premie.Voor ieder niet verzekerd jaar vindt een korting van het AOW-pensioen plaats met 2%.Mensen die buiten Nederland woonden voordat zij zich in Nederland vestigden,zullen geen volledige verzekeringsopbouw hebben bij het bereiken van de AOW-leeftijd.In de periode tot aan de onafhankelijkheid van Suriname bouwde alleen een ingezetene van het Europese deel van het
  Koninkrijk AOW-pensioen op.Dit was geregeld op grond van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden met instemming van zowel Nederland als Suriname.In latere instantie is dit bevestigd door de Hoge Raad in het arrest van 25 maart 1959.De staatkundige relatie tussen Nederland en Suriname (tot aan de onafhankelijkheid van Suriname) heeft tot gevolg gehad dat Suriname steeds verantwoordelijk is geweest voor het eigen sociaal zekerheidsstelsel.De Nederlandse overheid is daarom voor de jarexn dat personen in Suriname hebben gewoond,niet verantwoordelijk voor de AOW.Het alsnog uitkeren van AOW aan deze (voormalig) ingezetenen zou daarnaast leiden tot ongelijke behandeling met andere ingezetene van niet-Nederlandse herkomst en met mensen die als ingezetene gedurende hun werkzame leven een bijdrage hebben geleverd aan de AOW.


  Maak melding

 18. Het grote probleem in de wet AOW is de ingebouwde territoriumregel. Je moet in Nederland wonen om in aanmerking te komen voor de betaling van jouw AOW. Dit is een bekende regel. In de jaren 50, toen deze wet door meneer Drees werd ingevoerd, hebben Surinaamse politici in Suriname aan onze oudjes verteld dat zij ook in aanmerking zouden komen voor de AOW. Na lang wachten door onze oudjes en na het wegblijven van de AOW kwamen ze tot de ontdekking dat ze in Nederland moesten wonen. In die jaren vond de eerste grote trek van de Surinamers richting Nederland plaats. Onze oudjes gingen richting Nederland om AOW-redenen. Om die reden raakte ik ook mijn grootouders kwijt. Ze gingen naar Nederland om hun AOW, rekening houdende met de cadeaujaren, tee verzilveren. Volgens mij moest je in die tijd ook 6 aaneengesloten jaren in Nederland wonen, maar ja er was bijstand om deze periode te overbruggen. Dus : ik denk niet dat de AOW gerepareerd zal worden. Wel neem ik het de Nederlanders kwalijk dat ze mij met mijn bedrijfspensioen hebben genaaid.


  Maak melding

 19. @ P luk ze kaal
  Hey hoe is het? Da’s lang geleden. Nog steeds hopelijk volop aan het genieten. (zonder vraagteken!)
  Het is je nog steeds gegund.
  Wat de premieplicht AOW betreft. Je hebt gelijk. Vanaf de invoering van het boxenstelsel ergens 2005?(commissie Stevens volgens mij) is AOW overgeheveld van volksvoorziening naar volksverzekering.
  Voor deze invoering betaalde je alleen sociale premie voor WW, ZW WAO en ZFW (het oude ziekenfonds)
  Voor AOW, AKW, ABW en ANW betaalde je geen premie. Het waren de “algemene”
  Deze werden bekostigd uit “algemene middelen” (vooral belastingen en deelnemingen van de staat)
  op het gebied van sociale zekerheid is er heel veel veranderd.
  Nu betaal je voor bepaalde uitkeringen waaronder dus de AOW wel premie, maar voor Wajong, AKW (kinderbijslag), IOAW, IOW enz geen premie.
  De school is veranderd. Ik zag een filmpje op waterkant?

  @ Wazig
  Sociale premie is een woord dat ik echt niet zelf heb verzonnen hoor. Google maar.
  Ook hier geldt hetgeen ik P luk ze maar heb aangegeven. Er is nogal wat veranderd en het is nog lang niet afgelopen. Tot 2013? hield de werkgever sociale premie, in dit geval wwpremie in op je loon (kijk maar naar je oude loonstrook) en droeg dit voor je af aan UWV (ook een nieuwe naam).
  Deze premie was gemaximeerd, daarom kreeg je bij een uitkering ook een maximumbedrag.
  Dus als je bijv € 60.000 verdient en je werkgever betaald voor je de premie (die hij voorheen inhield op je loon) dan betaald hij tot een maximumbedrag de premie. Je uitkering is dan ook geen 70% (kan ook een ander percentage nu zijn) van je laatstverdiende loon, maar 70% van het dagloon dat door de overheid/UWV is vastgesteld
  Een zelfstandige mocht (ja mocht) geen premie betalen en kon bij werkloosheid ook geen uitkering ontvangen. Ik heb dit zelf aan den lijve ondervonden. Ik mocht van UWV geen premie betalen omdat ik zelfstandige was, maar de belastingdienst hanteerde andere regels. Volgens hen was ik wel zelfstandige (vreemde zaak).
  deels klopt je posting dus, mbt de premieplicht (die is nu verschoven), deels niet wat de term sociale premie betreft en het begrip sociale uitkering


  Maak melding

 20. Wanneer je gewoon naar Suriname gaat en je niet meld bij je gemeente gaat dan je jaar telling voor je A.O.W telling dan wel gewoon door? [wanneer je dan terugkomt wordt je dan niet gekort?]


  Maak melding

 21. Beste Hendrik,
  Het juiste antwoord kan je of degene om wie het gaat krijgen van de SVB. Ik zou me sowieso houden aan de dor hen gestelde regels.
  Het niet-melden levert je of de ander misschien een financieel voordeel op, maar je weet voor jezelf dat het in de haak is.
  Bovendien kan je niet met zekerheid zeggen dat bestanden niet gekoppeld zijn. Misschien weet het SVB, of kan zij op relatief gemakkelijke wijze achterhalen waar je zit/zat.
  Daarnaast geef je een verkeerd voorbeeld aan derden (kinderen/kleinkinderen).
  Doe geen slechte/foute dingen: slecht voor je hart


  Maak melding

 22. Ik weet dat het al veel gebeurt als je hier maar een bankrekening heb.waar je geld op gestort kan worden. Dit is niet bij mij van toepassing.ik woon gewoon in nl.en wordt gekort.


  Maak melding

 23. @ John: Je bent helemaal niet genaaid met je pensioen. Bij de vaststelling van je pensioen, en dus de premie die je moet betalen, is er rekening mee gehouden dat je AOW gaat ontvangen. Dat betekent dat het bedrijfspensioenfonds minder hoeft uit te keren, en dus minder premie hoeft te berekenen, terwijl je toch in totaal een bepaald percentage, van je salaris als werkende als pensioen ontvangt. Gewoonlijk 70%. Je hebt gewoon gekregen waar je recht op hebt.
  Wat je AOW betreft ben je ook niet genaaid door Nederland maar door Suriname. Als je recht hebt op AOW dan krijg je het, waar je ook woont. Van Suriname krijg je niets terwijl je daar blijkbaar wel gewerkt hebt en belasting hebt betaald. Nederland houdt zich aan de regels en die zijn duidelijk.

  Verder, voor 100% AOW hoef je alleen maar in Nederland gewoond te hebben, meer niet. Dat mensen die nooit werken alles cadeau krijgen is ergerlijk voor de mensen die wel werken en alles moeten betalen, maar ja, Nederland is nu eenmaal een verzorgingsstaat waar luie en domme mensen ook een redelijk leven kunnen leiden, op andermans kosten. Stem niet op de PvdA, SP, Groen-Links en dat soort partijen als je dat niet wil.
  Wat is overigens het verschil tussen een royale AOW uitkering en een gewone AOW uitkering?

  @ Hendrik: Als je niet meldt dat je in het buitenland verblijft dan komt men daar in het algemeen toch wel achter. Je laat allerlei sporen achter en de computer registreert alles. Als je geen korting op je AOW wilt dan kun je vrijwillig premie betalen of wellicht heel slim proberen te zijn. Om in Nederland wonend te zijn moet je daar per jaar zes maanden + één dag verblijven.


  Maak melding

 24. Hans ik heb daar andere dingen gezien er zijn er die een huis gebouwd hebben en daar al 8 jaar wonen en als zij de papieren wanneer zij 67 zij komen zij zich hier gewoon melden. Er is gewoon hier een contact adres .Dus kom mij niet vertellen dat de computer dat weet. Maar iemand die hier woont is wel de klos.


  Maak melding

 25. Om met het laatste te beginnen Een royale uitkering is een 100 % uitkering. Een gewone uitkering is die uitkering die Surinamers en andere gekorten krijgen. Overigens rijst de vraag of Suriname het sociaal contract met Nederland heeft getekend. Is dat niet het geval dan krijgt een teruggekeerde Surned geen hogere AOW dan 50 % van het minimumloon waarover hij in Suriname een smak aan belasting moet betalen. uriname kent in tegenstelling tot de Antilllen geen pensionado regeling. Vandaar dat de Surneds niet staan te trappelen om terug te keren als je daarbij de overige problemen optelt zoals Bouterse, gezondheidszorg en veiligheid. Dit zijn redenen die mij hebben doen besluiten niet meer te remigreren..

  En over de berekening van het bedrijfspensioen het volgende:.
  Vanaf je 25 e jaar val je onder het bedrijfspensioen. De berekening is als volgt:
  jaarsalaris minus franchise (gebaseerd op 100 % AOW) is pensioengrondslag. Dit terwijl een ieder in de wetenschap verkeert dat je de 100 % AOW-uitkering niet zal halen. Maar ja dat staat in de pensioenwet. Van de premie wordt50% door jouw werkgever en 50 % door de gepensioneerden betaaldf. Over dat bedrag wordt dan de premie uitgerekend. Over deze premie wordt geen belasting geheven. Het klopt dat je minder premie betaald omdat er rekening is gehouden met een te hoge franchise, maar ik wil geen minder premie betalen. Ik wil 70 % van mijn laatstgenoten salaris als pensioen. En volgens deze berekeningsmethode haal je het niet. Ga dus een denkfout waar ik al die jaren tegen geschopt hebt niet goedpraten.


  Maak melding

 26. @ John: Je kunt blijven vinden dat je onrechtvaardig behandeld bent, maar dat is maar een gevoel. Je bent gewoon volgens de geldende regels behandeld. Je kunt wel willen dat Nederland je geld gaat geven over de jaren dat je niet in Nederland woonde en daar dus geen belasting betaalde, maar Nederland vindt dat niet eerlijk. Als je 20 jaar bij ALCO hebt gewerkt in Suriname en 20 jaar bij Shell in Nederland dan verwacht je ook niet dat Shell je pensioen over 40 jaar gaat betalen, dus waarom Nederland wel?
  Als je toch 70% wil had je privé wat kunnen regelen, maar dat is erg duur.

  Als jij je zin zou krijgen dan moet Nederland alle Surinamers en alle Antillianen met terugwerkende kracht AOW gaan betalen. Een Antilliaan van 85 zou dan opeens 20 jaar AOW op zijn bankrekening gestort krijgen. Je snapt toch wel dat zo iets nooit gaat gebeuren. Wat Suriname wel of niet getekend heeft maakt niet uit. In Nederland gelden de Nederlandse regels.

  Wees tevreden met wat je hebt en verlang niet naar zaken die onhaalbaar zijn. Je verpest alleen maar je leven op die manier.


  Maak melding

 27. @John
  “Ik wil 70 % van mijn laatstgenoten salaris als pensioen.”
  @ Hans
  Als je toch 70% wil had je privé wat kunnen regelen, maar dat is erg duur.

  John,
  De overheid heeft in de jaren ’90 een mogelijkheid gecreëerd om naast de AOW (eerste pijler), en bedrijfspensioen (tweede pijler) geld fiscaal vriendelijk opzij te leggen. Deze mooie regeling bestaat nog steeds, maar is net als zoveel andere dingen minder aantrekkelijk. Maar toch nog mogelijk.
  Er verandert veel en het is dan ook onmogelijk om alles bij te houden (P. luk ze kaal en Wazig hebben mij hier laatst mbt AOW ook op gewezen).
  Je moet er wel even voor gaan zitten en uitrekenen hoe groot je pensioengat is. Afhankelijk hiervan mag je polissen kopen bij verzekeraars.
  Ik heb er 3 gekocht in de jaren ’90. Ze hebben als voordeel dat je, afhankelijk van je belastingschijf/marginaal tarief (dus hoeveel je over de top van je inkomen aan belasting moet betalen), dat percentage direct terug ontvangt. Dus stel je marginaal tarief is 51.95% dan krijg je 51,95% terug van het bedrag waarvoor je de koopsompolis/lijfrentepolis hebt aangeschaft.
  Het nadeel is dat je later als je de uitkering ontvangt er belasting over moet betalen. Maar dit percentage is veel lager.
  Ik heb zelf de fout gemaakt om 1 polis eind vorig jaar te laten uitkeren. Ik zou nu dus belasting er over moeten betalen. De fiscus staat me toe om het 1 jaar uit te stellen. Wat ik ook heb gedaan (levert me nog geen ruk op). De andere 2 keren uit als ik met pensioen ga.
  Hans, ik neem aan dat je het bovenstaande ook hebt gelezen. Het hoeft dus niet duur te zijn.
  John, de laatste zin van Hans:
  “Wees tevreden met wat je hebt” heb ik ook altijd geleerd van mijn moeder en dat is mijn houvast.
  Alles wat die vrouw gezegd heeft in haar leven klopt. was ik maar half zo wijs, wat zou ik dan wijs zijn


  Maak melding

 28. Pico, ook ik heb 3 van die dingen gekocht, die achteraf woekerpolissen bleken te zijn. Ik heb ze gelukkig voor een klein bedrag kunnen afkopen. Anderen procederen nog steeds. Dus ook aan de mogelijkheid van lijfrente heb ik gedacht en ook gehandeld. Alleen niet in het stuk vermeld omdat ik dat irrelevant vond.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.