Lid parlement van Suriname snapt zin debat over raffinaderij niet

41
Algemene politieke beschouwingen medio januari in Nationale Assemblee Suriname
De Nationale Assemblee in Suriname

PARAMARIBO, 28 aug – Rashied Doekhie, lid van het parlement van Suriname, snapt het allemaal niet meer. Het kan er bij de toppoliticus van regeringspartij NDP niet in dat er zoveel heisa wordt gemaakt over de oude raffinaderij van Alcoa. De oppositie vooral vindt dat er eerst een publiek debat moet worden gevoerd. De regering moet uitleggen waarom een principeakkoord is gesloten met Alcoa. Doekhie vindt het maar tijdverlies: “Dat ding (de raffinaderij te Paranam, red.) heeft de waarde van mijn hondenhok.”

Het is dan ook zeer de moeite waard te achterhalen waar de oppositie zich druk om maakt. Die stellen de ‘ontmanteling’ van de raffinaderij niet minder dan principieel. De ontmanteling zou neerkomen op het wijzigen van de zogenaamde Brokopondo-overeenkomst. Dit akkoord regelt in grote lijnen de mijnbouwrechten, en -plichten, van Alcoa en dochterbedrijf Suralco. De oppositie vindt Alcoa al veel te ver gaan nu begonnen is met de ontmanteling.

Maar volgens de multinational gebeurt het met toestemming van de regering. Dat het parlement beslist over overeenkomsten met het buitenland, maakt kennelijk weinig uit. President Desiré Bouterse heeft zich tot nog toe vierkant opgesteld achter Alcoa. In het parlement wordt hij zelfs betiteld als pleitbezorger. Doekhie licht trouw een doekje van de sluier. Hij vindt het overnemen van de krachtcentrale van Alcoa belangrijker dan wat ook.


41 REACTIES

 1. Natuurlijk snap rashied doekhie niks.Die zit daar in het parlement voor spek en bonen net als de rest van de coalitie.
  Doekhie vergelijkt de Alcoa met zijn hondenhok en je denkt dat deze geestelijk gestoorde
  coalitie het met het volk meent?!
  Wordt wakker volk van Suriname en verlos Suriname van doekhie en co.


  Maak melding

 2. Och, stel dat de heer Doekhie eens iets zinnigs zou zeggen…..Maar hij is zo in de polariserende mood dat het hem kennelijk niet uitmaakt wat in deze kwestie het standpunt van zijn eigen fractie is. Belangrijk voor hem is het om onder alle omstandigheden contra de mening van de oppositie te zijn. In dit specifieke geval gaat het om een voor Suriname heel belangrijke zaak, die een nationale opstelling vergt van zeer zeker DNA.
  Maar goed, deze heer Doekhie is Surinames afbraak-politicus nr.1. van hem verwacht ik in ieder geval geen positieve bijdrage aan de opbouw van Suriname.


  Maak melding

 3. Rashied Doekhie, lid van het parlement van Suriname, snapt het allemaal niet meer.

  Duidelijk toch?
  Als je het niet snapt zijn er twee mogelijkheden
  1. Het ligt aan de persoon die het je heeft uitgelegd.
  2. Het ligt aan jou

  Wat kan je doen?
  Vraag aan degene die het je heeft uitgelegd of hij, op een vrije middag, je dit nog eens kan uitleggen, maar dan buiten de klas, (hier assemblee) op. Want de rest snapt het wel
  Snap je het dan nog niet? Dan moet je voorzichtig de conclusie trekken dat je het wellicht nooit zal snappen en het beter is om hondenhokken te gaan maken


  Maak melding

 4. Seze NDP’er snapt geen snar van de kern van dit debat.
  Even uitleggen aan Doekhi (klinkt als boeriki 🙁 )
  De kern is de vraag die beantwoord moet worden:
  1 – Hoe is het mogelijk dat de DNA de MOU heeft verworpen
  2 * Hoe kan het dat de president heeft aangegeven dat de afgekeude MOU weer op tafel zal komen (dus worden besproken met Suralco) om aanpassingen te maken
  3 – Hoe kan het dat de DNA dus het instituut de de regering (lees ministers en president) controleert en dus benoemt niet word erkent als hoogste macht in een democratisch land
  4 – Wat is de reden dan de regering de DNA buitenspel heeft gezet?
  En zo kan ik nog meer redenen aangeven van dit onderwerp

  Doekhi hier gaat het over en niet over die afgedankte fabriek. Dat je het niet snapt heeft alles te maken met blindheid en blindelings volgen als een mak lammetje die de tieten van de moeder opzoekt.


  Maak melding

 5. Als de parlements leden het belang van een raffinaderij niet begrijpen dan wordt het echt tijd dat hun schadeloos stelling gekoppeld wordt aan de minimum loon.Je zit zoveel uren bij de kleuterleidster in de klas maal het minimum uur tarief.Dan is het ook uit met hebben van miljoenen kostende hondenhokken en het blaffen als Pagla Koeta.


  Maak melding

 6. Tijdens de assembleevergadering van donderdag zei fungerend voorzitter Melvin Bouva namelijk dat hij van minister Antoine Elias van Volksgezondheid achterstallige en afgewezen jaarrekeningen heeft ontvangen van alle instellingen die vallen onder dit ministerie. Het zou gaan om een achterstand van dertien jaren.

  Lees meer: Zorginstellingen verontwaardigd over kwestie jaarrekeningen – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/08/27/zorginstellingen-en-szf-verontwaardigd-over-afgewezen-jaarrekeningen/#ixzz5PTh7rZnQ

  Kennelijk weet de heer Bouva nauwelijks iets over jaarrekeningen. Vol branie klonken zijn een niet goedgekeurde jaarrekening woorden in het DNA.
  Bouva als je van iets de kern niet snapt en kennis van draagt, evanals je collega NDP’er Doekhi, vraag eerst om een beetje bijscholing alvorens je een reactie geeft.
  Laat blijken dat een niet goedgeeurde jaarrekening word benoemd waarom en welk deel niet is goedgekeurd.
  Een gehele jaarrekening en afkeurende verklaring aanhangen komt nagenoeg alleen voor als er op alle afdelingen en primaire processen sprake is van fraude en malversaties.
  Wat er word afgekeurd in de jaarrekening word benoemd meneer Bouva en toegelicht

  Onder fraude word mede verstaan dus naast het ontrekken het witwassen van gelden

  Ai Bouva je komt op dit punt niet al te snugger over maar dit is geen schande je hoeft en kan niet alles weten.
  Maar onthou je van commentaar als je het onderwerp niet beheerst en kent


  Maak melding

 7. VHP heeft Alcoa gedreigd met internationale aandacht voor deze zaak indien Alcoa zich niet aan de (milieu)regels houdt. Doekhie moet nu van P en VP steun uitspreken voor Alcoa.
  Alleen al het staal van die raffinaderij is meer waard dan het hele huis van Doekhie, P en VP tezamen.


  Maak melding

 8. De kerncentrale vindt hij belangrijker.
  Maar natuurlijk vind hij dat belangrijker. Want DDB en kornuiten die gaan dit overnemen. Ze richten een eigen bedrijf op en verkopen energie aan de staat.


  Maak melding

 9. Doekhie heeft een realistische kijk op zaken,dat raffinaderijtje heeft geen enkele waarde meer,en bovendien gt alcoa weg uit Su,alleen politieke mislukkelingen in een heel ver landje denken een multinational nog tot andere gedachten te kunnen brengen met hun amateuristische kijk op zaken,je zit j te ergeren aan zoveel domheid,of zijn ze bewust het volk te misleiden,de heer Rusland van de NPS was de enige die een professionele en zakelijke benadering had,daaruit blijkt dat hij de materie beheerst,want als een multinational geen winsten meer maakt gt hij de tent sluiten en dat begrijpen de zwakkelingen uit de oppositie nog steeds niet,ik vraag mijzelf af waarom marinus B zijn grote hoofd niet gebruikt om na te denken,karta bink dacht dat ze pitjel en bakabana aan het verkopen was,jogi dacht meer aan zijn geiten,de man van de Palù moet zich gn bezig houden met de leguanen op zijn boerderij,Chan was meer bezig met politieke propoganda richting 2020 wat een droevige vertoning,met nam niet eens de moeite om nr het briljante uiteenzetting van de waarnemend president te luisteren,want iedereen had zijn amateurische rotzooi al op papier om direkt daarna voor te lezen grappen makerij ten top en dat noem men constructieve oppositie voeren


  Maak melding

 10. Surinams Assamblee Is Een Koffie Shop

  Land Genoten.

  Dat de heer doekhi.. die hele heisa of opschudding niet snap begrijp ik wel..
  Ik ben benieuwd van wat voor troep die in die Koffie Shop heeft gekocht.. kan zijn dat hij
  wat gerookt heeft.. of wat door zijn neus getrokken hebt.. dat heeft er voor gezorg dat hij effe
  van de kaart is..

  Trouwen ik heb Doekhi nooit anders gekend.. hij heeft een afslag gemist.


  Maak melding

 11. Doekhi doet wat alle politici doen…. goed praten wat verkeerd, slecht en niet goed is en alles wat goed is vermijden of zoveel mogelijk ontwijken….
  Dit vanwege het feit dat goed dingen, doelen en goed zijn vragen om inzet, opoffering en doorzerringsvermogen,…….terwijl de meeste politici gaan voor de eerste bovengenoemde omschrijvingen van de easy way en meestal al voor een lage drempel omkoperij zwichten……vooral als ze een leeftijd hebben zoals Doekhi en zijn meerderen…


  Maak melding

 12. Van verschillende deskundigen hebben wij in de afgelopen periode gehoord dat de raffinaderij inderdaad niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Waar Doekhie de fout ingaat is dat hij, om opportunistische politieke redenen, de zaak aan het simplificeren is. Deze kwestie gaat niet alleen om de raffinaderij.
  1. Het hoogste orgaan van staat (DNA) heeft de met Suralco gesloten MOU afgewezen
  2. De president heeft toegezegd de MOU te zullen intrekken
  3. De onderhandelingscommissie is gewoon verder gegaan met met onderhandelen op basis van de afgewezen
  MOU. Dus een benoemde commissie trekt zich niets aan van de mening van de volksvertegenwoordigers. Dat kan uiteraard niet, ook in Suriname niet
  4. De brokopondo overeenkomst tussen Suriname en Suralco is aangegaan voor de periode tot 2033.
  5. Suralco beslist nu vroegtijdig te willen vertrekken, welnu dan hoort de waterkrachtcentrale op dat moment (2016?) aan Suriname te worden overgedragen. Dat staat in de overeenkomst.
  6. Herhaaldelijk aan de bel trekken door DNA over de stand van zaken van de onderhandelingen is stelselmatig door de regering veronachtzaamd. De president is zelf een keer weggelopen toen het vuur hem aan de schenen werd gelegd. I.p.v. een inhoudelijk discussie gooide de coalitie het op respect hebben voor de president?
  7. Billiton heeft bij zijn vertrek uit Suriname $300.000000,- aan Suralco overgedragen voor het rehabiliteren van mijngebieden en het opruimen van afval (onder andere dumpen van grote graafmachines in de Rijsdijk mijn). Suralco bedingt nu $200.000000,- te willen besteden aan het opruimen van vervuilde grond.
  8. Als er nu nijpende milieu argumenten worden aangedragen om de raffinaderij te ontmantelen. Waarom dan niet 4 jaar gelden gestart, immers toen wisten Suralco en de regering dat kennelijk reeds.
  En zo zijn er zeker nog tal van redenen te noemen waarom zichzelf respecterende volksvertegenwoordigers alles eraan moeten doen om uitvoerig te worden geïnformeerd door de regering.
  Regeringsleider zijn n.a.v. democratische verkiezingen brengt andere verplichtingen met zich mee dan op basis van een militaire staatsgreep.
  Wij allen zouden dat goed in de gaten moeten houden, immers het duurt heel lang om democratie te bevechten. Het kost veel minder tijd om die te ondermijnen en sluipenderwijs af te schaffen cq volledig uit te hollen.


  Maak melding

 13. Van Doekhi, verwacht je niet anders, deze gestoorde psychopaat, heeft nog nooit een juiste formulering van een probleem kunnen geven, wanneer je in dit geval een oude raffinarderij vergelijkt met een hondenhok, dan weet je, dat er wel iets ontbreekt in die hersenpan van Doekhi, en dat moet jou als volk vertegenwoordigen, Wat een niveau, heb eerder zo,n soort gelijk figuur gekend, maar die zat in een krankzinnigegesticht, terwijl deze in de Dna zit.


  Maak melding

 14. Zijsburg de Amerikanen kennende gn nooit zo een simplistische contract tekenen zonder zich te kunnen terug trekken zonder noemenswaardig gezichtsverlies te lijden wat hun gigantische boetes kan worden opgelegd,on kan,als het zo duidelijk staat waarom moet men nog daarover onderhandelen,Surinamers hebben meestal een grote mond en puntje bij paaltje blijkt dat ze het opgestelde document in het Engels niet goed hebben begrepen.wanneer een multinational weg wil kan zelf God ze niet tegen houden,want ze hebben ergens in het document dat in kleine letters in zodanige bewoordingen vermeld dat j van goede huize moet komen omdat te begrijpen


  Maak melding

 15. ik had begrepen, dat adhin die document zou vertalen in het Nederlands en in de poppenkast zou uitdelen, zodat de kinderen al daar het zouden kunnen lezen, want Engels verstaan ze niet….

  de vraag is,, hoelang blijft de lijder van de poppenkast nog weg,, komt hij nog een keer terug..


  Maak melding

 16. De raffinaderij van alcoa zal idd niets meer waard zijn. Die is en de loop der jaren mss wel 4 keer afgeboekt ten laste van de winst om zo min mogelijk belasting te betalen in Suriname. De waarde van de fabriek juist in het weg halen zodat niet een derde partij deze weer zou kunnen gebruiken. Het is allemaal wel oude zooi maar functioneerde nog goed. Waarom de modernste techniek terwijl het voordien ook goed werkte. Dit geld trouwens ook voor de waterkrachtcentrale dat is echt antiek maar werkt nog prima door goed onderhoud.
  Even terug naar de les, let op Doekje: de waarde van de fabriek is er alleen als deze blijft staan. Dan heet Suriname onderhandelingspositie tegen Alcoa en met eventueel derde partijen. De ontmanteling was al even aan de gang en zal me niet verbazen dat staatolie geen olie vind maar machine onderdelen op de zeebodem…
  De waterkracht centrale is een geld machine, natuurlijk vind de dnp club dat veeeel belangrijker. Money is geld voor in de pocket.
  Suriname wordt wakker!


  Maak melding

 17. Ik denk dat simpele Surinamer tevreden was met de worst die de Amerikanen vr ze hielden door een honderd jaar contract te tekenen zonder daarbij een clausule te hebben opgenomen,van een vroegtijdige terug trekking waarbij de dam onmiddellijk aan Suriname overgedragen zou worden en extra voorzieningen te treffen,dat hebben zij met opzet niet gedaan,de boeritjie met Chan voorop schreeuwen dat de dam onmiddellijke in Surinaamse handen zou moeten komen omdat suralco tot 2033 beloofd had in Su te blijven,na typisch een plantage uitleg van een boiti mang,als niet expliciet op papier staat moet hij het suri volk komen uitleggen hoe dan,want in de rechtzaal willen de rechters dat zwart wit op papier zien,vandaar dat ik mij zit te ergeren aan zoveel onkunde bij de Surinamers ,volgen zij het wereld gebeuren niet,ze blijven maar steken op de tapu uku redenering,vr de markt op de banken bij de volkskrediet,dat is het niveau van redenering in Su,maar dat werkt niet in de rechtzaal,Chan en co marinus B,karta bink ,Palù ,ik zou jullie aanraden een Amerikaanse advocaat in de hand te nemen zodat hij of zij jullie kunnen bijscholen over de materie wanneer het om onderhandelingen gt


  Maak melding

 18. @Dagoebal

  beste dagoebal Simons heeft de standpunten van Santohki en Rusland al in november 2015 overgenomen waarna DNA breed is vastgesteld op basis van nde Brokopondo Overeenkomst dat Afobakka van Suriname is.
  Simons heeft dit meerdere malen herhaalt in de DNA en de regering er opgewezen dat de DNA bepaalt wat er gebeurt.
  Helaas wenst de regering zich keer op keer ten nadele van Suriname op te stellen en de belangen van Alcoa en vrienden van Bouterse te verdedigen.

  Dagoebal de Brokopondo Overeenkomst is goed en de regering had zelfs aanvullende wetten kunnen maken om alles nog beter te kunnen laten verlopen.

  De NDP gaat hier aan stuk omdat op Doekhi na alle NDP DNA leden weten en laten blijken dat Adhin onzin uitkraamt.
  De VHP gaan nu internationaal en zetten Alcoa klem in de VS.


  Maak melding

 19. Rashied Doekhie,
  je verdraaid de feiten als je het niet begrijpt maakt dan contact met de president. Als partijgenoot kan hij jou beter begrijpen.
  Want alles dat je allemaal hier hebt verkondigt is gewoon energieverspilling.


  Maak melding

 20. Sranan had moeten weten dat met Suralco kan worden
  onderhandeld door een team van Surinaamse deskundigen
  aangevuld met internationale Juridische specialisten,
  Technische specialisten en getrainde Internationale onderhandelaars !

  Het BAKBA-WINKRI PAARS regiem stuurt echter een aantal politieke
  vrienden, die uit zijn op PRIVE-OVERNAME van de AFOBAKADAM !
  Een dam die m.i. EIGENDOM is van het VOLK VAN SURINAME !!!

  Het resultaat dat dreigt, door ONKUNDE en CORRUPTIE van de
  Paarse heersers, komt neer op volledige VERNIETIGING van alle
  Sranan-belangen !

  PS : Het VOLK moet nu ook oa via internationale DEMONSTRATIES
  haar RECHTEN bepleiten en kracht bijzetten !

  INZET MOET ZIJN DEZE ZAAK TE BESLECHTEN VIA INTERNATIONALE
  ARBITRAGE !!

  Voor SRANAN staan grote financieel-economische belangen en grote
  milieu-belangen op het spel !! Een YO-KOE die dat niet begrijpt !!!

  STOP DE ONDESKUNDIGE PAARSE POLITICI EN HUN LEIDER !!!


  Maak melding

 21. Succes jojo er staat nergens in het contract dat na vroegtijdig vertrek van alcoa de dam in Surinaamse handen zou komen nergens in het contract staat dat aangegeven,en dat hebben de Amerikanen bewust gedaan,en dat biedt hun nu ruimte om de onderhandelen dat is wat nu gebeurt,ik kan j alvast vertellen dat de aktie van Chan gedoemd is te mislukken,alcoa heeft vr hevige vuren gestaan


  Maak melding

 22. Wat Dna bepaalt is tot aan zanderij en niet verder,wat stelt Dna voor buiten hun lands grenzen helemaal niets,alleen de Amerikaanse senaat en het huis van afgevaardigden hebben iets te betekenen buiten hun lands grenzen,check de Irandeal zelfs Europa moet eieren vr hun geld kiezen


  Maak melding

 23. Beste jojo Simons kan de standpunten van Rusland en Chan in 2015 hebben overgenomen waarna de Dna bepaald heeft dat de dam van Suriname is uit welke documenten hebben ze geciteerd,niet uit het contract dat honderd jaren terug is getekend, dat houdt in geen enkele rechtzaal stand als alcoa dat niet mede heeft ondertekend,naar mij weten wordt een contract door twee partijen getekend,de ene partij kan niet eenzijdig een contract nietig verklaren zonder de andere partij en iets op papier zetten wat in hun voordeel is,time Will tell


  Maak melding

 24. Een contract wordt door twee partijen getekend;Simons kan de standpunten van Rusland en Chan in 2015 hebben overgenomen waarna de dna vastgesteld heeft dat de afobaka dam van Suriname is,ik benieuwd hoe ze tot die conclusie zijn gekomen en uit welke documenten ze geciteerd hebben of was dat natte vinger werk,naar mijn weten wordt een contract door twee partijen getekend en als alcoa dat niet heeft mede ondertekend erft dat van generlei waarde;nogmaals in het contract dat door beide partijen honderd jr terug is overeengekomen staat dat nergens aan gegeven en de Dna hoe machtig dan ook………kan dat niet eenzijdig in zijn voordeel bepalen,alleen in cloud Coco land kan dat gebeuren


  Maak melding

 25. “Het kan er bij de toppoliticus van regeringspartij NDP niet in dat er zoveel heisa wordt gemaakt over de oude raffinaderij van Alcoa”

  Hiermee geeft de “toppoliticus van de regeringspartij NDP”duidelijk aan dat hij niet in het belang van land en volk zit maar voor pure persoonlijke belangen en dat van andere NDP zakkenvullers.

  Ook geeft deze meneer duidelijk aan wat het niveau van toppolitici in het parlement van Suriname betekent.

  Ik vraag me af wat het niveau van de nieuwbakken politici van de NDP is. Mijn indruk is dat ze daar voor spek en bonen zitten en maandelijks toch hun geld verdienen.

  Dieptriest!!!!!


  Maak melding

 26. Ik ben heel blij dat de Suralco weg gaat.
  Dit bedrijf heeft mensen levens gekost door de gif in het bedrijf.
  Veel vrienden en broeders zijn door de gif overleden.
  Wij hadden geen verstand van het bedrijf bij ons moest er brood op de plank komen.
  Mensen die in de potroom werkten gingen uitdrogen,er was geen man aan boord die ons gingen waarschuwen.
  Dit bedrijf moet zo snel mogelijk ontmantelt worden,weg ermee geen discussies mogelijk.
  Zo een bedrijf mag nooit meer in Suriname gebouwd worden,alleen mensen die in het bedrijf gewerkt hebben,hebben er verstand van.
  Dit bedrijf is sinds 1977 begonnen met afslanken van de werknemers,vandaar die grote opstand.
  De toeschouwers hier op dit forum jullie schrijven maar wat!


  Maak melding

 27. @Paarse Schoothond :

  Internationale ARBITRAGE aanhangig maken en niet een

  Paars VRIENDJE sturen van een LAME DUCK Pres, met een

  STRAFVONNIS op zijn naam, met een criminele ZOON die wegens

  Drugshandel en Terrorisme in een USA-BAJES ZIT !!

  USA lacht zich rot !!!

  PS : PAARSE FAILLIETMAKERS van Ons Land, zet aub een DESKUNDIG
  en GESPECIALISEERD INTERNATIONAAL TEAM IN !

  STOP DE PAARSE BAKBA-WINKRI van OPA DESI !

  WIE ZIJN DE BESTUURDERS VAN DE STICHTING DIE DE AFOBAKADAM
  MOET OVERNEMEN ?????????

  WIE ZIJN DE EIGENAREN VAN ALLE SCALIANS DIE NATUUR EN MILIEU
  IN SRANAN MOGEN VERNIETIGEN ?????


  Maak melding

 28. Nog 5 toch ….neks no fout toch ….. dus niet klagen surinamers ….jullie hebben voor deze aasgier gekozen en nu is zijn hondenhok beter dan die rafinaderij..m.a.w …hij heeft zich aardig verrijkt in nickerie. Boeven allemaal.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.