Karin Amatmoekrim gaat boek schrijven over geschiedenis Suriname

30
Karin Amatmoekrim tekent contract voor 'Suriname. Een geschiedenis
Amatmoekrim tekent het contract voor het schrijven van het boek Foto ©De Bezige Bij

AMSTERDAM, 15 aug – Schrijfster Karin Amatmoekrim heeft gisteren, dinsdag 14 augustus, het contract getekend voor het schrijven van een allesomvattende geschiedenis van Suriname bij Uitgeverij De Bezige Bij. Het boek Suriname. Een geschiedenis zal gepubliceerd worden in 2023. Amatmoekrim zal zich voor Suriname. Een geschiedenis niet alleen baseren op zeldzaam archiefmateriaal, maar vooral ook op honderden interviews die ze zal afnemen met Surinamers uit alle lagen van de bevolking. Hun verhalen zal Amatmoekrim in haar grote geschiedenis integreren. Het wordt een meeslepende geschiedenis, bekeken vanuit een internationaal perspectief, doch steeds verteld vanuit de Surinamers zelf.

Karin Amatmoekrim: ‘Suriname is een uitzonderlijke plek. Het land lijkt in de luwte van de grote wereldgeschiedenissen te bestaan, maar in feite komt de hele wereld hier samen. Ik heb altijd met verwondering en trots geluisterd naar de talloze geschiedenissen die het land maken. Ik kan niet wachten om ze te ontsluiten voor de rest van de wereld.’

Katrijn van Hauwermeiren, hoofdredacteur: ‘Amatmoekrims achtergrond, ervaring, expertise en verbeeldingskracht maken haar tot de gedroomde auteur om een waarheidsgetrouw beeld neer te zetten van de geschiedenis van Suriname in al zijn facetten. Als uitgeverij kunnen wij ons geen betere en meer integere auteur voorstellen bij dit grootse project.’

Karin Amatmoekrim (1976) werd geboren in Paramaribo. In 1981 emigreerde ze naar Nederland. Ze studeerde psychologie en moderne letterkunde en publiceerde zes romans. Haar autobiografische roman Het gym werd door pers en publiek juichend ontvangen. Ook De man van veel, waarmee ze het waargebeurde verhaal van Anton de Kom uit de vergetelheid haalde, kon rekenen op lovende kritieken. In 2016 verscheen Tenzij de vader, een uiterst intiem portret van haar vader en haarzelf. Als essayist publiceerde ze in De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad en sinds 2018 is ze correspondent Verzwegen Geschiedenis bij de Correspondent. Momenteel werkt ze aan haar proefschrift over Anil Ramdas, een biografie die in 2020 bij Uitgeverij Prometheus zal verschijnen.

30 REACTIES

 1. Een intelligent vrouw -werken aan haar proefschrift- en een harde werker -artikelen en boeken schrijven.
  Als een drop out van de lagere school kijk ik uit naar haar geschiedenis van Suriname.Kan ik mijn Su over haar schouders zien.
  Success met het schrijven.


  Maak melding

 2. Ik zou in die zin goed zijn als zij Surinamers die deskundig/geschiedkundigen, historici zijn en ook vanuit hun etniciteit zaken goed weerleggen. De Nederlandse versie moet een andere anders worden neergezet. De toon, uitgangspunt, moet meer zijn vanuit de etniciteiten. Die moeten een hoofdrol in spelen. Mensen die vanuit het oogpunt van de europeanen gezien werden als lastig, moeten de hoofdrol hebben en vanuit dat punt van onderdrukking, verzet, opstand, menselijkheid, enz gezien worden. Daarna zaken als hun plaats sociaal- financieel, economisch, van slaaf naar vrijheidstrijder, werk en opleiding, politiek, het schoolsysteem, bewustwording, stijging op de maatschappelijke ladder in de kolonie, zelfstandig rijksdeel, onafhankelijkheid, tijdperk dictatuur, enz. Dit geplaatst vanuit de kolonie, zelfstandig onderdeel van het koninkrijk, zelfstandigheid en worstelen met de westerse dominate systeem vanuit de bestuurzaken, politiek, godsdienst, talen, economische systemen, kapitalische systeem tegen over communisme, dekoers, welke koers/richting. Suriname eerder leerplicht had dan Nederland, Duitsers die een rol ook gespeeld hadden, Welke Surinamers in de koloniale tijd naar Europa, Nederland kwamen om te studeren, Het volk dat moest kiezen, de weg die Nederland had uitgezet met de ronde tafelconferentie, westerse levenswijze voor vooruitgang en sociaalmaatschappelijk te stijgen en je te handhaven., de personen die een rol gespeeld hebben in de diverse perioden, verzet, hun leiders, enz. De vraag wie zijn wij eigenlijk? Nederlanders of Surinamers? Waar horen wij thuis. De ontwikkelingen en mogelijkheden, oa mijnbouw, was de landbouw de oplossing zoals tijdens de koloniale tijd en daarna? hoe was het gesteld met werkgelegenheid? Wat voor soort werkgelegenheid. zie opleidingen die allemaal leiden naar kantoorbanen en de mogelijkheden van de natuurlijke grondstoffen niet goed van de grond komt door diverse oorzaken.

  Waarom het fout is gegaan en welke fouten er gemaakt zijn. Suriname ligt op zijn gat. Er is maar één koers te gaan als klein land met nauwelijks inwoners en de Nederlandse taal, en dat is de band met het voormalige moederland, de Antillen behouden en het beste van te maken.

  Vele zaken waarop gelet moet worden, anders ben ik bang dat het resultaat van dit werk Tenzij de Surinaamse geschiedenis of Tenzij de vader…

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 3. @Robje-G-Huisslaaf-van-Paarse Opa Desi :

  Vreest niet, Mevrouw zal geen contact opnemen met
  JOUW PAARSE Baasje DDB, die SAMEN met KOLONIAAL
  HOLLAND een COUP heeft GEPLEEGD IN SRANAN !

  Ook zullen de MASSAMOORDEN op eigen VOLK
  (oa te MOIWANA en van 8-DECEMBER) prominent worden
  vermeld !

  SUCCES Mevrouw AMATMOEKRIM !

  PS : DE WAARHEID is de GROOTSTE VIJAND VAN PAARSE
  OPA D, DE FAILLIETMAKER VAN SRANAN !
  CITAAT DDB : “DE DOORZEEFDE 8-December-burger-slachtoffers,
  ZIJN -OP DE VLUCHT- DOODGESCHOTEN”


  Maak melding

 4. Strafu: Laat de schrijfster nou haar onderzoek doen. Misschien komt ze ook bij jou langs en kun je je verhaal doen. Of geef haar jouw beeld van de geschiedenus van Suriname. Waarom niet? Eigenlijk een vraag voor alle Surinamers: waarom geven jullie niet je persoonlijke verhaal aan haar? Wat een mooie kans!


  Maak melding

 5. “Schrijfster Karin Amatmoekrim heeft gisteren, dinsdag 14 augustus, het contract getekend voor het schrijven van een allesomvattende geschiedenis van Suriname bij Uitgeverij De Bezige Bij. Het boek Suriname. Een geschiedenis zal gepubliceerd worden in 2023.”

  Ik hoop het mee te maken en ………………te kunnen lezen.
  2023 is nog ver weg.


  Maak melding

 6. Zij zal zeker langskomen !

  Ik zal uiteraard de WAARHEID weergeven !

  PS : Ook de KRIJGSRAAD zal zal een 20-JARIG
  EINDVONNIS TOEVOEGEN aan het boek !

  NO SPANG, AAN ALLE STAATSTERREUR KOMT
  OOIT EEN EINDE !!! OOK AAN DE PAARSE !!!


  Maak melding

 7. Zolang ddb en gangsters aan de touwtjes trekken in Suriname komt het niet meer goed met Suriname en de Surinamers.

  Investeerders zullen niet naar Suriname komen,
  Suriname heeft heel grote leningen, schulden, waarvoor aan leningen en rente veel moet worden afgelost.
  de srd neemt elke dag in waarde af, de valuta koersen blijven stijgen,
  de criminaliteit neemt met de dag ergere vormen aan,
  winkels/ondernemingen sluiten door de financieel, economische situatie van het land,
  de werkgelegenheid neemt toe,
  ambtenaren, werknemers verdienen een hongerloontje en willen loonsverhoging, die er niet is, leerlingen/studenten die hun schoolgeld niet kunnen betalen. Het leven wordt met de dag duurder,
  -ziekenhuizen die geen medicijnen hebben e/o operaties kunnen uitvoeren
  Er is niet een lange termijnplanning, middellange en korte termijn.
  Dus geen plan van aanpak en ook niet van uitvoering.

  Sranan skeer en ze hebben geen enkele visie hoe deze moet worden opgelost.

  Er is maar een mogelijkheid om verandering hierin de krijgen, nl ddb en gangsters moeten weg.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 8. Een ieder weet dat ik van geschiedenis houd. Met name geschiedenis over Suriname. Reden: op de middelbare school kregen wij les van witte docenten, die niets afwisten van de geschiedenis en aardrijkskunde Suriname. Dit vak is mij dus onthouden. Zeer onsportief omdat wij werdeb doodgeslagen met geschiedenis en aardrijkskunde Nederland. Per toeval ben ik intussen ook begonnen aan het schrijven van een deel van de Surinaamse geschiedenis dat gaat over enkele , bij elkaar horende plantages. Reden : de Surinaamse geschiedenis is zo divers en ook allesomvattend dat je in feite alle kanten op kan. Ik zou daarom een ieder willen verzoeken die een bijdrage kan leveren hierbij om dat ook te doen .
  Probleem is echter dat niet alles geregistreerd staat in onze archiefstukken. In voorkomende gevallen kunnen we niet buiten de mondelinge overleveringen. Voorbeeld : het boek over Suzanne du Plessis. Schrijfster heeft een wetenschappelijk onderzoek gedaan en komt tot de conclusie dat alle slechte verhalen over deze vrouw niet bewezen zijn. Met alle respect voor haar inspanningen moet ik reageren met: schrijfster hoort te weten dat in die tijd van Suzanne Du Plessis slaven niet mochten lezen en schrijven en dat de witten alle macht niet alleen in handen hadden, mar ook vele slechte dingen met het kleed der liefde hebben bedekt. Nadat Suzanne het huilend slavenkindje opzettelijk verdronk zal ze tegen haar slaven en slavinnen gezegd hebben: ”als jullie je mond hierover open maken dan maak ik jullie dood”. Ziedaar. de slaven hielden hun mond om erger te voorkomen en de mondelinge overlevering zegevierde boven het schriftelijke. Een ander voorbeeld om de mondelinge overlevering te bevestigen is het volgende:
  Elk jaar op 1 juli gaat een vereniging naar de samenvloeiing van de Suriname- en de Commewijnerivier om plengoffers te brengen. Waarom? Dit heb ik nergens in de geschiedenisboeken van Suriname gezien en ook niet kunnen achterhalen in de archiefstukken, dus moet ik de mondelinge overlevering geloven. Het blijkt dat op deze plek de laatste controle onder de slaven werd gehouden aan boord van het slavenschip. Elke slaaf die onverkoopbaar was werd op deze plek overboord gegooid. Kijk, en die vereniging gaat niet voor de lol jaarlijks op 1 juli plengoffers op die plaats brengen. Er schuilt hierin een kern van waarheid. Een ander verhaal is dat de Surinaamse dolfijnen (provosoes) lijken van dode mensen naar de kant van de rivier duwden. Dit verhaal zal gebaseerd zijn op het feit dat een dag laten het strand van de in de buurt aanwezige plantages bezaaid waren met de lijken van de overboord gegooide slaven.
  Nu terug naar mijn verhaal. Mijn boek is een uitvloeisel van een uit de hand gelopen stamboomonderzoek naar mijn familie. Bij dit onderzoek heb ik zoveel informatie gevonden dat ik besloten heb om dit ook vast te leggen. Ik zal een tipje van de sluier voor u oplichten en vertellen waarover het zal gaan. Het gaat over de slavernij, over de emancipatie, over relatie tussen plantagedirecteuren en slavinnen, Chinese en Brits Indische immigranten. Gevechten en oorlogen tussen Chinezen en vrijgemaakten op de plantage, opstanden van de Brits Indiërs tegen de loonverlagingen, deserterende Chinese en Brits Indische immigranten, het doodgeselen van een oude slaaf die treurde over de verboden slavenverkoop van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, met als toppunt de grote volksverhuizing uit deze plantage naar Mariënburg door de heer Mavor. Karma? Wie zal het zeggen, maar hiermede werd de basis gelegd voor de latere moordpartij op hem op de plantage Mariënburg. U begrijpt het. Ik wens deze leve dame alle succes toe, het wordt een moeilijke klus. Eén ding vind ik wel jammer. Suriname is en blijft een gezamenlijke geschiedenis waarbij de witten, hoe je het draait of keert, onderdeel hiervan zijn. Ze hadden bij de geschiedschrijving een beetje objectiever moeten zijn en meer aandacht aan de zwarten en anderen moeten schenken dan aan de witten. Voorbeeld: als ik in de gidsen en almanakken van Suriname kijk, zie ik overwegend namen van witten. De enige positieve naam die ik ben tegengekomen is van de heer Desse . Door dit achterwege te laten hebben ze bij ons de behoefte gecreëerd om zelf in onze historie te gaan spitten.


  Maak melding

 9. Lees het boek van J.G. Stedman: ” Reize naar Surinamen en de binnenste gedeelten van Guyana “. Eind 18e eeuw geschreven.

  Dan weet je al aardig veel over de geschiedenis van Su


  Maak melding

 10. John gran tangi fu den boskopu.En ik wens jou heel veel succes met het schrijven over deze martelingen van onze voorouders.Het verhaal van Suzanne is bekend bij mij en een hoop Surinamers.Laat Blok aan zijn voorouders vragen waarom de blanke mannen zo gek waren op sex met de slavinnen ( krioro uma’s ) en ook met puber slavinnen.Ik hoop dan dat hij wat kan opsteken van de geschiedenis van SWITI Sranan.Er is niets mis met de waarheid.Denk aan het liedje faja ston no bron mi so a djen masra jantjie e kiri suma pikin.Nogmaals John many thanks en Gado blessie nanga den bigi wan die gwe na un fesi en zorgoe taki wie kan a ben moro betre leki den.


  Maak melding

 11. Cornelis. Dat klopt. Met zijn vrouw Johanna en zoon John. Alleen gaat dit boek slechts over 5 jaren geschiedenis van Suriname. Jammer dat er niet meer van deze 5 jarige boeken zijn. een goed boek dat in jouw boekenrek niet mag ontbreken.


  Maak melding

 12. @John,

  het is altijd goed om over de geschiedenis van jullie land te schrijven. Het kan nieuwe
  feiten of nieuwe inzichten opleveren.( en is natuurlijk leerzaam om te doen) succes.


  Maak melding

 13. Het is een goed initiatief van deze schrijfster om te duiken in de geschiedenis van Suriname. Iedereen die in Suriname is geboren of ouders hebben die in Suriname zijn geboren, zou dit boek moeten lezen. Ik ga het boek dan ook lezen wanneer het wordt uitgegeven door uitgeverij De Bezige Bij. Altijd goed om je geschiedenis te kennen en om je geschiedenis te verwerken om je weer verder te kunnen ontwikkelen. Heel goed initiatief zeg. Heb al eerder een aantal boeken van deze schrijfster voorbij zien komen waarin ik best wel geïnteresseerd ben.


  Maak melding

 14. Correctie:

  Het is een goed initiatief van deze schrijfster om te duiken in de geschiedenis van Suriname. Iedereen die in Suriname is geboren of ouders HEEFT die in Suriname zijn geboren, zou dit boek moeten lezen. Ik ga het boek dan ook lezen wanneer het wordt uitgegeven door uitgeverij De Bezige Bij. Altijd goed om je geschiedenis te kennen en om je geschiedenis te verwerken om je weer verder te kunnen ontwikkelen. Heel goed initiatief zeg. Heb al eerder een aantal boeken van deze schrijfster voorbij zien komen waarin ik best wel geïnteresseerd ben.


  Maak melding

 15. Mundo, bedankt voor die opsteker. Wat ik vergat te zeggen is: Het boek gaat over ruim 70 slavenfamilies, die op een plantage hebben gewoond. Zij vormen de hoofdpersonen.


  Maak melding

 16. @Srafu, het is vaak zo dat heersende groepen het beeld van de geschiedenis. Zij bepalen wat er in de geschiedenisboeken wordt geschreven. Deze mevrouw behoort niet tot de heersende groepen. Zij gaat o.a. informatie verzamelen van een breed publiek en niet alleen van de jou welgezinde politieke partijen. Ik ga ervan uit dat zij de geschiedenis van na 1975 in Suriname niet zal overslaan in haar boek en dat de sociale geschiedenis van na 1975 ook ruime aandacht zal krijgen in haar schrijven. Jij kan nu al jezelf verdiepen in de sociale geschiedenis van Suriname. Ik wil je wel helpen hoor. Het kost niets. Als jij de loop van de sociale geschiedenis van Suriname beter gaat begrijpen zal je ook in staat zijn om bepaalde ontwikkelingen nader te kunnen verklaren.


  Maak melding

 17. Rob g. op één punt geef ik je gelijk. Geschiedenis wordt bepaald door datgene wat de overheerser kwijt wilt.
  ” Beauty is in the eyes of the beholder” zegt de Engelsman. Dit is toch reeds in Suriname gebeurd. Er is een geschiedenisboek uitgebracht met een beetje negatiefs over Bouterse daarin. En wat doet Bouterse? Hij verwijst het boek direct naar de prullenbak. Hij vergeet wel de copij te kopen. Want wat zal na zijn dood gebeuren. juist ja, het boek wordt weer uitgegeven. als ik de schrijver van dit boek was zou ik tientallen kopien van de copij maken en op veilige plaatsen bewaren ter garantie en uit eigen veiligheid. Deze dame in kwestie heeft zeer zeker een vooruitziende blik. Publicatiedatum van het boek is 2023. Dan is Bouterse al lang geen president meer of overleden. het boek kan door Bouterse niet naar de prullenbak worden verwezen. Dus geen nood. Die lieve dame zal de koe bij de horens vatten en de geschiedenis van Suriname open en bloot schrijven.


  Maak melding

 18. Het verbaast mij dat steeds wordt geroepen dat we niets of niet veel van onze geschiedenis leren.
  Maar in de jaren 60 heb ik geschiedenisles gekregen op de Mulo- school van ene meester Seedoc.
  Helaas was het niet interessant genoeg voor de Surinamers in die tijd.
  En dat terwijl 1 juli altijd grootst gevierd werd en Nederland werd bedankt voor de afschaffing van de slavernij.
  Mijn oma en opa vertelde ook veel over de slavernij, maar verder kon ze het niet staven met boeken of wat dan ook, bestond niet. Ook zijn creolen door het leven in concubinaat niet makkelijk te traceren werd me verteld.
  Kijk maar met hoe weinig respect we Kwakoe en het Monument van BBJ behandelen. en dat in tegenstelling met het beeld van Ghandi.
  De boeken van Ferrier zijn historische Romans dus niet alles is correct maar het overgrote deel wel.
  Zij doet veel archiefonderzoek!
  Er zijn best wel wetenschappelijke boeken (echte archief verhalen) van Dragtenstein en Balai en een reisverslag van Breeveld c.s.. (afrika Oye).
  bij de boek presentatie zijn er altijd maar een handje vol NedSurs (waarschijnlijk de mensen die hier schrijven.) Om maar over de Hollanders te zwijgen die hierover publiceren.
  En op 1 juli gaat het niet om herdenken maar om feestvieren. Geen tijd en geen ruimte om te herdenken dus is het goed dan menen hun eigen afkomst onderzoeken en vastleggen.
  Succes met het goed werk!


  Maak melding

 19. ROBJE-Paarse-Huisslaaf-Opa Desi :

  Ojee, u zegt tegen mij : “zal je ook in staat zijn om bepaalde
  ontwikkelingen nader te kunnen verklaren.”

  Als Paarse Slaaf Robje aan iemand hulp biedt om zaken beter
  te begrijpen, dan weten wij hoe laat het is !!!

  U kun beter nog bij uw Slavenbaasje Opa Desi, begrip kweken
  en zaken nader verklaren, mbt het KWAAD dat hij tot nog toe
  heeft aangericht in Ons Land :

  1. Zware DEVALUATIES als gevolg van Illegale GELDdrukkerij van
  MILJARDEN aan ongedekte bankbiljetten !

  2. Gehele Sranan-bevolking beroofd van tenminste ZESTIG
  PROCENT van hun KOOPKRACHT ! Door Paars Wanbeleid !

  3. Staats-faillissement, Productie is NUL ! Begroting heeft
  MEGA-gaten en is in feite NEP !!!

  4. Volk wordt FINANCIEEL GEWURGD, door de vele ONNODIGE
  en DURE Paarse MILJOENENLENINGEN ! A MONNIE LASSI !
  NDP zegt zelf dat “A MONNIE VERDAMP” !!!

  5. Sranan opgescheept met MASSAMOORDEN op het Volk,
  oa 8 December-massamoord en massamoord op de bevolking
  van het dorp MOIWANA ! Moorden op ONGEWAPENDE Staatsburgers
  van Sranan !!!

  PS : Wetenschappelijk onderzoek naar feitelijke gebeurtenissen zal
  veel en goede informatie opleveren.
  De moordende machthebbers zullen helaas geen invloed kunnen
  uitoefenen op het werk van mevrouw AMATMOEKRIM !

  VEEL SUCCES met uw werk !!


  Maak melding

 20. wist u dit?

  De bizarre begrafenis van koning Willem III

  21825
  ENNE KOOPS – 3 DECEMBER 2017 – 18:14
  Op 25 november 1890 stierf koning Willem III (1817-1890), na een beroerte gehad te hebben. De koning stond ook wel bekend als ‘Koning Gorilla‘, vanwege zijn opvliegende karakter en losbandige levensstijl. Op 4 december vond de begrafenis van de vorst plaats, maar die liep anders dan gepland. Bizar genoeg ging bijna alles verkeerd tijdens de uitvaart van Willem III.
  Fotoportret van Willem III uit 1870 Koningin Emma, de tweede vrouw van Willem III – Willems nicht Sophia van Wurtemberg (1818-1877) was zijn eerste (ongelukkige) vrouw – besloot om de begrafenis wat vroeger te plannen om het feest rond Sinterklaas niet te verstoren. Daarom vond de uitvaart op 4 december 1890 plaats. Het was een koude en gure dag…
  Te zware kist
  Een eerste probleem waar men tijdens de begrafenis tegenaan liep, was de té zware kist. Omdat de koning nogal corpulent was, bleek het houten gestel waarin zijn lichaam zat niet te tillen. Daarom sleepte men de kist maar over de grond. Dit maakte natuurlijk een irritant geluid, zo herinnerde C.H.F. graaf Dumonceau (1827-1918), de particulier secretaris van Willem III, zich. Het vreemde geluid…
  …leek op een smartenkreet.
  Vervoer van Den Haag naar Delft: lastige paarden
  Volgens De Maasbode (5 december 1890) hadden zich in de residentie Den Haag en in Delft, waar Willem III in de Nieuwe Kerk bijgezet zou worden, tienduizenden toeschouwers verzameld. Volgens de krant kostte de begrafenis van Willem III circa 300.000 gulden. Tijdens de ceremonie in beide steden waren talloze zakkenrollers actief. Veel mensen raakten kettingen, gouden horloges of hun portemonnee kwijt, zo meldde de krant. Maar hoe verliep de begrafenis zelf?
  – advertentie –

  Delftsche courant – 07-12-1890 (Delpher) Bij het formeren van de rouwstoet ging het al verkeerd. Er bleken te weinig koetsen te zijn, zodat meerdere adellijke aanwezigen bij elkaar in de koets gepropt moesten worden. De groothertog Nicolaas van Rusland werd, tot zijn grote woede, bij de aartshertog Frederik van Oostenrijk en nog twee prominente vorsten in de koets gepropt. Toen daarna de rouwstoet in beweging moest komen, hadden de paarden er geen zin in. Ze weigerden een voet te verzetten, waardoor de rouwstoet uit formatie raakte.
  Tijdens de reis door Den Haag zelf, in de Wagenstraat, ging er bij een van de koetsen iets mis met het voorspan, dat het tuig stuksloeg. Hierdoor moest betreffende koets door 4 in plaats van 6 paarden verder getrokken worden, zo meldde De Haagsche Courant.
  Verder stortte er op de Rijswijkseweg nog een tribune in, met enkele tientallen gewonden tot gevolg.
  De Nieuwe Kerk, Delft: foutjes dominee en organist

  Grafkelder van Oranje-Nassau (wiki)In de Nieuwe Kerk in Delft begon de bejaarde hofpredikant C.E. van Koetsveld (1807-1893) te vroeg met zijn betoog, terwijl er nog gasten binnenkwamen. En de ongeveer even oude organist Kersbergen was zo zenuwachtig, dat hij in muzikaal opzicht ruzie kreeg met het orgel…
  Vanwege de mislukkingen en onnodige fouten tijdens de begrafenis van haar vader, besloot koningin Wilhelmina – die in 1890 tien jaar was – een protocol op te stellen om haar eigen koninklijke begrafenis in goede banen te leiden.
  ~ Enne Koops
  Boekentip: Dik van der Meulen – Koning Willem III (1917-1890)
  Lees ook: Artikelen over het Nederlandse koningshuis
  …en: Koning Willem III der Nederlanden (1817-1890)
  Bronnen
  o Koning Willem III
  o Koningshuis
   Historische achtergronden
   Politieke geschiedenis
   Trivia
  Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


  Maak melding

 21. Surinaamse historici moeten opstaan en de Surinaamse geschiedenis goed in kaart brengen. Dat zijn de deskundigen die het het beste kunnen en moeten doen.

  Dit op grond omdat het hun vak is, hun specialiteit, Ze weten van de hoed en de rand, zelf afkomstig zijn uit die etniciteiten, dus weten hoe de vork in de steel zit.

  Er zijn vele Surinaamse historici ea opgestaan die zaken over de Surinaamse geschiedenis hebben geschreven, alleen moet het gaan om zaken neer te zetten, waaraan vooral jongeren, leerlingen, studenten ea zichzelf kunnen zien er herkennen en niet vanuit een Eurocentrisme. Daar ontbreekt het aan over de Surinaamse geschiedenis.

  De hoogste tijd dat Surinaamse historici de koppen bij elkaar steken en het werk dat er aan de winkel is gaan doen. Ik vraag me af op wie ze eigenlijk wachten. Alles kost geld, maar zij kunnen en moeten toch van zich laten horen. Zij moeten het doen.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 22. Surinamers zijn niet geinteresseerd in hun eigen geschiedenis. Anders hadden we deze pinatijd nu niet.

  Geschiedenis is om van te leren en niet te herhalen waar het fout ging. Toch gaat men stemmen op moordenaar en staatskas rover.

  Het leven is een opeen stapeling van gebeuren en Surinamers hebben enkel interesse in het achterhalen van het slavernij verleden, maar niet het eigen verleden na 1982. Waar persvrijheid en kritiek zomaar werd vermoord en deze onderdrukking nogsteeds plaatsvind.

  Suriname = Suriname


  Maak melding

 23. surinaamse historici die allen moeten werken aan een geschiedenisboek/en voor de leerlingen van de lagere school van Suriname tot aan de ADEKUS.

  Ik denk dan aan personen ( hoewel sommigen al heel oud zijn), zoals:
  – Historicus en politiek analist Eugène ‘Oom Sjenie Eugene Gessel,
  -Maurits Safdar Hoeseinkhan Hassankhan is een Surinaams politicus, schrijver en historicus,
  -Prof. dr. H.E. Lamur, slavernij, manumissie, et cetera, et cetera,
  – Prof. dr. Chan Choenni: Hindostaanse geschiedenis, et cetera, et cetera
  – hitoricus Neus,
  et cetera

  Werken van Andre Loor, et cetea, et cetera,
  – Chinezen, Javanen, joden uit Brazilie die naar Suriname kwamen, Libanezen,

  Geschiedenis gaat over jaartallen, een tijdlijn de westerse jaartelling , begonnen met JC en de tijd ervoor kan ook betrokken worden,

  Surinaamse uitvinders/wetenschappers:oa , schoenmachine Jan Ernst Matzeliger, aangezien van deze man foto’s zijn mag voor hem best een borstbeeld gemaakt worden in Suriname
  dokter Quassi, Elisabeth Samson, wie waren Baron, Boni, Joli Coeur, Kojo, Fort Boekoe, De boni oorlog, Kodjo Mentor, Present, de marronoorlog, cordonpad, redi moesoe, enz. moeten erook in voor komen, et cetera, et cetera,
  Geschiedenis:
  – Afrika, Farao, ( dit om de afstammelingen van de Afrikaanse slaven te laten zien dat hun geschiedenis niet begon met de slavernij in de nieuwe wereld, enz en zij meer over zich zelf moeten gaan weten, dan de westerse kijk )
  Ook de moren hebben een belangrijke geschiedenis gespeeld in Europa,
  – Bablonische geschiedenis,
  – Chinese geschiedenis, Dzjengis Khan, Hoe is dit verlopen tussen de Hollanders en de Chinese contracten,
  – Indiase geschiedenis-, Ghandi en ervoor: Suriname, bekende Surinaamse strijders en hun verzet,
  -Inheemse geschiedenis, Inca, Azteken, Maya; Inheemse oorlogen tussen europeanen met de Surinaamse indianen, slavernij van hen, enz, bekende Inheemse strijders,

  Wanneer vond de ontdekking van Suriname/de wilde kust plaats, wanneer werd het een plantage kolonie van de Engelsen, Fransen, Nederlanders,
  De Surinaamse geschiedenis ( die mij het meest interesseert is ) die vanaf de ronde tafelconferentie, zelfstandig deel van het koninkrijk, het statuut, de eerste verkiezingen van Suriname, Suriname sociaal, financieel, economisch, scholing, bedrijvigheid, tot de onafhankelijkheid, de periode na 25 februari 1980 tot heden,
  de rol van Nederland, welvaartsfonds, Billinton, Suralco, Paranam, Moengo, Brokopondo-overeenkomst, Buynzeel, Wageningen, rijstbouw, Ook de firma Kersten en Co, Godsdienst, EBG, RK, andere godsdiensten, moslim, politiek, bestuur in het land, infrastructuur, et cetera, et cetera.

  Kortom Surinamers moeten zelf hun eigen geschiedenis gaan schrijven en vast leggen. Het ontstaan van de Surinamers, inheemsen, gemengden europeanen, kolonisten, plantagehouders, mazsa – slaaf, gemengden, bestuur in Paramaribo, de Gouverneur, militairen, politie, dominees, paters, nonnen, joden, hun kerkgebouwen, handel tussen Suriname en Europa, Nederland/Bataafse republiek, rechten van de mens of geen rechten alleen plichten, de straffen, het verzet, opstand, weglopen, wegvluchten naar het oerwoud, contact met inheemsen, hoe is dat verlopen, verlieten de inheemsen hun dorpen toen de marrons aankwamen of gingen trokken ze samen op, gemengde relaties, etc, welke dorpen zouden dat kunnen zijn en bestaan die nu nog?

  Er zullen wel vele zaken zijn over personen over hun stambomen en hun geschiedenis, hun familienamen, enz. Maar er zijn ook Surinamers die afstammen van europeanen, kolonisten en dan heeft dat niet met verkrachting ge maken van de blanke meester met zijn slavin enz. Zie oa de Duitse familienamen, waarvan sommigen niet eens weten dat hun voorouders duitsers waren of Engelsen, enz. Deze mensen hebben hun familienamen niet te danken na de afschaffing van de slavernij, maar deze families hadden al hun familienamen en deze bestaan nog steeds in Europa en deze mensen hebben een familieband met deze Europeanen.

  Er is ook veel vast gelegd over de slavernij oa door de heer Lamur, ook over de overige groepen is veel vastgelegd oa, hindoestaanse contractperiode, Javaanse contractperiode. Over de Chinese ook, maar gegevens van Chinezen is gemakkelijk terug te vinden, veelal omdat dit binnen de families zelf is gebeurd.

  De boeroes daar heeft Andre Loor ook boeken over geschreven.
  Kortom er zijn vele zaken die een goed beeld kunnen geven over de Surinaamse geschiedenis van de “Surinamers”, huidige Surinamers, Tenzij de Surinamers…

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinamers


  Maak melding

 24. Er is een historicus afgestudeerd met een bachelor degree van de ADEKUS. Mischien kan hij een inleiding in de geschiedenis van Suriname schrijven. Hij kan ook wachten op zijn Masters.
  Van Amatmoekrim verwacht ik dat ze de Javaanse contractanten tijd goed weergeeft in haar boek en de integratie in de Suri samenleving. Indonesiers vs Nederlandse Javanen naar Surinamers.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.