Excuus Blok aan Bouterse toont vleugellamheid

24
Stef Blok: Suriname is mislukt

AMSTERDAM, 26 jul [INGEZONDEN] – Terwijl een excuus voor de slavernij, van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, teveel gevraagd was, bood hij aan ‘de regering’ van president Desi Bouterse prompt zijn ‘oprechte excuses’ aan voor zijn omstreden ‘ongelukkige illustraties’. In zijn etno-genetisch nationalistische discours, waarbij hij de stelling verdedigde dat er geen vreedzame multiculturele samenlevingen bestaan, keerde hij zich tegen het voorbeeld van het vreedzaam multicultureel samen leven in Suriname. Blok beweerde dat Suriname een ‘failed state’ was vanwege ‘etnische opdeling’ en plaatste een vraagteken bij Suriname als ‘functionerende rechtsstaat en democratie.’ In zijn excuses aan de regering Bouterse maakte hij geen onderscheid tussen zijn etnocentrische en rechtsstatelijke kritiek. Dat Blok excuses aanbood aan een regering van een president die in Nederland voor drugssmokkel is veroordeeld en tegen wie een strafeis loopt van 20 jaar gevangenisstraf voor meervoudige moord, markeerde morele vleugellamheid.

Blok versus Koninkrijk
Blok heeft met zijn bedenkelijke uitspraken niet in lijn met het buitenlandse beleid van het Koninkrijk der Nederlanden gehandeld. In zijn excuses verzuimde hij de differentiatie aan te brengen tussen zijn gedrag en het officiële beleid van het Koninkrijk der Nederlanden. Hij compromitteerde daardoor het volkenrechtelijk gezag van het Koninkrijk der Nederlanden in relatie tot een president die de mensenrechten schendt door via een zelfamnestiewet slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen en hun nabestaanden, het recht op recht te ontzeggen. Ook met zijn excuus als politieke overlevingsstrategie staat hij buiten het buitenlands (mensenrechten) beleid van het Koninkrijk der Nederlanden. Als je denkt persoonlijk in een positie te zijn beland om aan een regering van een mensenrechtenschender excuus te moeten aanbieden, dan moet je in landsbelang de eer aan jezelf houden.

Democratuur
Het was toetsbare, ideologische onzin om nu Suriname als ‘failed state’ vanwege ‘etnische opdeling’ te duiden. Maar roept een regering met een drugsveroordeelde en moordverdachte als president inderdaad geen grote vraagtekens op over het functioneren van rechtsstaat en democratie?! Suriname is een democratuur, waarin de rechterlijke macht door de president-hoofdverdachte wordt geïntimideerd, de cultuur van straffeloosheid heerst, ondeugdelijk en corrupt bestuur welig tiert en de staatsmedia en staatsmiddelen partijpolitiek worden aangewend.

Raamverdrag
Dit autoritaire wanbestuur van president Bouterse heeft, in samenhang met daling van de prijzen van goud en olie, Suriname in een ernstige crisis gestort. De bevolking is dramatisch verarmd, de gezondheidszorg is in existentiële crisis en weer krijgt het land vanwege de vele internationale drugsvangsten in media het etiket ‘narcostaat’. Belangrijke hulpbronnen voor rechtsstatelijke en economische wederopbouw zouden via het Raamverdrag voor Vriendschap en Nauwere Samenwerking tussen de republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden gerealiseerd kunnen worden. Maar met Bouterse als president werd het Raamverdrag tot dode letter. Het Raamverdrag kent imperatieve formuleringen als het gaat om de mensenrechten, de democratische rechtsstaat, goed bestuur en rechtshandhaving, niet bepaald de normatieve context waarin Bouterse kan of wil functioneren. Bouterse voelt zich comfortabeler in samenwerking met regimes als dat van ‘kameraad’ Nicolás Maduro van Venezuela.

Agrément
Bouterse houdt Nederland liever op afstand, hij trok zelfs het agrément van de Nederlandse ambassadeur in. Ondanks de volkenrechtelijk bijzondere Surinaams-Nederlandse banden, wil hij geen Nederlandse ambassadeur in Paramaribo. Vanwege zijn persoonlijke (strafrechtelijke) belangen saboteert Bouterse de Surinaamse- Nederlandse betrekkingen. Toen hij agrément voor de Nederlandse ambassadeur introk wist hij niet één argument op te hoesten. Nu komt zijn Nationaal Democratische Partij met een anti-Nederlandse verklaring waarin met terugwerkende kracht de uitspraken van Blok als reden voor het intrekken van agrément voor de Nederlandse ambassadeur, worden misbruikt. Zo speelde Blok, Bouterse in de kaart. De casus Suriname is illustratief voor de onhoudbaarheid van de positie van Stef Blok als minister van Buitenlandse Zaken. Het is bestuurlijk ABC dat je publiek als minister van Buitenlandse Zaken geen private opvattingen die strijdig zijn aan het officiële buitenlandse beleid te berde brengt. Anders dan de ‘binnenlandse’ ministeries zit je in een volkenrechtelijke context, waar je bij een morele knievak heel je land op het wereldtoneel doet buigen. Daarom is bij ernstige blunders aftreden eerder aan de orde. Excuses als damage control kunnen contraproductief zijn, ze kunnen als kompromat door de tegenstander worden aangewend. Daarom accepteerde de regering Bouterse, Blok’s excuses niet.

Theo Para – (Lees ook: ‘Nieuw boek Theo Para over de rechtsorde onder Bouterse in Suriname‘)

24 REACTIES

 1. dat blok een mongool is geef ik toe, maar juist deze domme mensen zeggen de waarheid….. het zijn alleen maar de creolen die zich hier druk om maken de Chinees niet, indianen niet, javanen niet, Hindostanen niet. creolen geven altijd de schuld aan een ander het is nooit hun schuld. en maar blijven kankeren over de slavernij. wat doen zij nu met de slavernij in suriname. mensen in suriname worden nu uitgebuit als slaven zelf tot prostitutie maar .. daar zijn ze niet thuis hypocrieten.


  Maak melding

 2. Blok spoort in deze echt niet, om excuus aan te bieden aan deze regering, met een drugsveroordeelde misdadiger en tevens met een strafeis van 20 jaar, voor meervoudige moord, hij heeft daar toe aangetoond, niet geschikt te zijn als minister van buitenlandse zaken, want aan misdadigers en mensenrechtenschenders moet je je niet te verantwoorden, want die leven in hun eigen criminele wereldje.


  Maak melding

 3. Minister Blok zal wel slapeloze nachten hebben door uitspraken waarvan hij dacht dat de buitenwereld daar geen weet van zou krijgen maar alsnog aan het licht zijn gekomen . Een stigma is op hem geplakt. Overal waar hij gaat zal men zeggen ; hè , is dat niet die ene kerel die zo denigrerend was naar bepaalde landen. Misschien loopt het voor hem alsnog met een sisser af. Ik denk het wel want de Tweede Kamer was niet bereid ondanks een oproep het zomerreces te onderbreken.
  Dat zegt al iets over de houding . Deze case zal dus pas na het reces behandeld worden. Tegen die tijd is de ergste storm al geluwd. Als Blok een beetje slim is biedt hij deze keer wel inhoudelijke excuses aan zodat de zaak daarmee afgesloten kan worden. Het is wel even door de zure appel bijten. Want hij heeft uitspraken gedaan die hij echt meent. Maar in het algemene politieke belang der Nederland en zichzelf , aannemende dat hij nog steeds minister wil blijven , is hij genoodzaakt een dieper inhoudelijk excuus te extraheren naar in ieder geval Suriname.
  Voor wat Bouterse betreft ; naar mijn weten is hij president van Suriname. Hij heeft twee afzonderlijke hoedanigheden. Eerste is president van het land Suriname. De tweede is leider van de NDP.
  Het is zaak deze hoedanigheden goed te kunnen onderscheiden. De kop van deze titel is niet geheel in overeenstemming met het verhaal. Theo Para trekt als van oudsher fel van leer tegen de president. Dat doet hij te pas en onpas.


  Maak melding

 4. Oe jang pp.
  Blok heeft pp gelijk.
  Doe je ding goed.
  Knap het land op.
  Jullie Surinamers lullen te veel. Neem actie. Maar nee je bent te moe of te oud of te lui of te bang.
  Handel
  Ga op straat.
  Demonstreer. Vredelievend.
  Ni mek trobie.
  Trump kijkt ook mee.


  Maak melding

 5. Dit ingezonden stuk, noem het NEO-KOLONIAAL GEBRABBEL, stelt geen ENE MOER voor. Het gaat SIMPELWEG om een TEGENSTANDER van de REGERING Bouterse. Allemaal STEMMINGMAKERIJ.

  Deze NEO-KOLONIALE VERSLAAFDE denkt nog in de VERLEDEN TIJD, waarbij Nederland het voor het zeggen had. De REGERING(EN) Bouterse DOEN het en hebben het GEDAAN zonder één EURO vanuit Nederland of beter gezegd, zonder CRIMINEEL GELD (SLAVERNIJ en KOLONIALE TIJD) vanuit Nederland.

  Nederland als NARCO- en DRUGSSTAAT NUMBER ONE, heeft NIET het RECHT, iemand voor DRUGS te veroordelen. Met heeft Bouterse niet VEROORDEELD, maar Bouterse WILLEN UITSCHAKELEN en dat is MISLUKT. Binnen die CONTEXT vind ik Suriname wel een FAILED STATE (NEO-KOLONIALE MISSIE MISLUKT).

  De naam van de PRESIDENT van Venezuela EXCELLENTIE Maduro wordt in het stuk OPZETTELIJK MISBRUIKT. Niet hij was RECENTELIJK op STAATSBEZOEK in Suriname, maar de PRESIDENT van India ZIJNE EXCELLENTIE Ram Nath Kovind.

  SURINAME en India hebben één ding gemeen, dat zij de BLOEDZUIGERS-/UITBUITINGSPERIODE van respectievelijk Nederland en het Verenigd Koninkrijk (Engeland) hebben OVERLEEFD. Deze BELANGRIJKE en EERVOLLE VRIEND van SURINAME en de SURINAAMSE PRESIDENT, was onlangs op STAATSBEZOEK in Suriname.

  Probeer ALLEREERST één Coffeeshop te sluiten in jou NARCO- en DRUGSSTAAT alvorens verder te LULLEN. Je mag dan blij zijn als je de volgende dag nog bestaat. Er wordt MOOI KOFFIE gedronken in jou COFFEESHOPS. Als LAF JOCHIE weetje: “mondje toe”.

  Als jou Nederland überhaupt een Rechtsstaat is, is het een RACISTISCHE “RECHTSSTAAT”. De PRESIDENT van India Ram Nath Kovind (laat Mauro met rust), op z’n MINST ÉÉNTJE die jou Nederland NOOIT (MEER) voor de GEK zou kunnen houden.

  How CAN you STOP, the SUN from SHINING?

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding

 6. This one turn them fool, that one turn them fool. What are they waiting for.

  The more victimization is up on their back. The more foolish they becomes, they satisfy for less


  Maak melding

 7. Suriname is werkelijk failliet maar Blok moest het niet hadden gezegd als minister van Buitenlandse zaken punt uit.Bouterse heeft het land leeggeroofd en die domme massa die achter hem lopen zijn niet wijs.Dat is mijn eigen ervaring als Surinamer van het land.Ik voel dagelijks armoede in het land.Dat komt alleen maar van het beleid die Bouterse voert in het land.Die man heeft geen verstand van economie alles wat uit zijn mond komt is onzin en dat kunnen die Surinamers beamen.Hij is de rijkste man van het land want hij heeft kans gezien 1.3 miljard USD van de Staat meegenomen en in zijn eigen zak gestopt want hij heeft het nooit kunnen verklaren wat hij met dat geld gedaan heeft.


  Maak melding

 8. NDPérs kijken nooit in de spiegel wat ze fout doen en geven altijd af op een ander.

  -Is het niet zo dat Bouterse zijn volk slapelozennachten heeft toegewenst en dat hij gewoon als een roos slaapt, ook al valt er een bom???

  -Is het niet zo dat altijd als Bouterse aan de macht komt het land Suriname naar de verdoemenis gaat??

  -Is het niet zo dat Bouterse berecht is om in de gevangenis te gaan zitten??

  -Is het niet zo dat Bouterse een MOORDENAAR is???En nog veel meer!!!

  En de NDPérs vinden het allemaal goed en dit zegt iets over hun zelf.


  Maak melding

 9. @Darasingh

  U heb volkomen gelijk.
  Ze blijven te veel hangen in het verleden. Kijk maar wat er gebeurd in Nederland. Ze worden reeds ingehaald door de nieuwkomers. En morgen gaan ze weer k… dat ze geen werk kunnen vinden wegens discriminatie.

  Hopeloooooos ras/volk!!!


  Maak melding

 10. Alle maal geleuter.Blok heeft zijn uitspraken niet op een podium gedaan waar hij de minister van buitenlandse zaken was.Hij heeft de dingen gezegd in prive in besloten kring.En als iemand die uitspraken naar buiten brengt,is hij een verrader van Blok.En kan
  Blok niet aangewreven worden dat hij zich geuit heeft op een officiële podium als minister van buitenlandse zaken.De man was heer genoeg om zijn verontschuldigen aan te bieden.


  Maak melding

 11. Wijken we niet af van de uitspraak van die failed minister? Dat was de grootste fout om hem op zo’n post te zetten. Als ambtenaar in Maastricht zou hem beter passen.
  In Su functioneert een DNA, dat functioneert heel goed met de verschillende culturen, met democratische elementen en openheid. Het betreft de kansen van iedere politieke partij om te regeren. Als het niet goed gaat dan zullen de verkiezingen dat vertalen.
  Interne zaken doen er niet toe dat de multiculturele en multiraciale elementen goed samengaan.
  Die uitspraak van meneer Blok maakt alles kapot voor de eenheid en daarbuiten.
  Ik zou hem graag een specifiek en vergrootglas willen schenken.


  Maak melding

 12. Meneer Blok u hft groot gelijk. En u moet geen excuses aanbieden. Bij een moordenaar. U doet je werk goed. Suriname is Allen voor javans en hindustaans. Van mag Nederland gewoon bemoeien.


  Maak melding

 13. Ik sta volledig achter de uitspraken van Blok. Op TV zie je alleen afro surinamers die lopen te klagen over Blok.
  Suriname is een failed state met een falende bevolking.


  Maak melding

 14. Blok lult.Maar dat Su een failed state is ,is een feit.Als een moordenaar en drugsveroordeelde president van een land is kan je het land niet anders categoriseren als een failed state.


  Maak melding

 15. die poppenkast spel wordt nu op hoog niveau gespeeld..

  zelf de hoofd verdachte moordenaar gaat mee bemoeien en roept de Hr. Blok op om zijn excusses te houden, als hij maar het geld terug stuurt..

  de paniek is nu hoog opgelopen in ons land, iedereen kijkt de andere kant op om te weten te kome ,, hoe nu verder..

  niks loopt meer, zelf de s l m begint de druk te voelen het bedrijfsleven is aan het spartelen of zij de komende new jaar zullen halen, is nog de vraag..
  lanti zoekt in alle kasten naar nog overgebleven s r d om deze maand nog te kunne betalen..


  Maak melding

 16. hallo hallo hallo ,,

  er weer een duistere bedrag van US$ 93000,– in beslag genomen in Jamaica en 350 s r d en nog wat Jamaicaanse munt..

  dit is onmiddellijk door da Jamaicaanse regering in beslag genomen en wordt nooit meer terug geven, onthoud dat..

  Meneer Blok lult er nog om heen om dit nader te verklaren, wel nu laat de hoofd verdachte moorden verhaal gaan halen in Jamaica.. want dit is op de vlucht gepakt..

  nadere berichten volgen nog..


  Maak melding

 17. Het is toch wel opmerkelijk dat de meest anti- Nederlandse sentimenten komen van mensen die in Nederland van een uitkering (vr)eten. En maar zeiken over een vergoeding voor het slavernijverleden. Man, die heb je al dubbel en dwars gekregen. Ga aan het werk dan heb je ook minder tijd om te zeuren.


  Maak melding

 18. Neem een voorbeeld aan de rechtelijke macht, daar zitten alleen Hindustanen die geen enkele criminele hindustaan een proportioneel straf geven. Als je door een hindustaan bent opgelicht kan je het vergeten dat je via de rechterlijke macht een eerlijke proces kan beginnen tegen zo een dief. Menige buitenlanders die zaken wilden doen, en investeren in dat land zijn kraal beroofd door deze dieven omdat ze weten dat ze nooit berecht zullen worden.. Overal in het land heb je etnische kliekjes.. Kijk maar wat de hindustanen van de infrastructuur van het land hebben gemaakt bij OW. Alle opdrachten gingen naar Hindustanen, en die leverden bar slecht werk, waardoor de overheid constant aan de gang is om de infrastructuur op te knappen.. En niemand kon er wat aan doen, want als de VHP haar racistische achterlijke zin niet kreeg, dan dreigde men uit te stappen uit de coalitie van het NF zodat de NDP van Bouterse weer aan de macht zou komen. Zo is het jarenlang gegaan, en vooral de Hindustaanse en de Javaanse partijen treden op als grote chanteur van de andere NF partners, en daarom zijn we terug bij af. Blok zegt gewoon die mpp waarheid.. Ja moderator jij zal dit bericht verwijderen, maar het zal me geen moer schelen, want je hebt tenminste de waarheid over Suriname gelezen, en dat zal je niet meer uit jou hoofd kunnen verwijderen…..


  Maak melding

 19. Wat Blok gezegd heeft is de waarheid want Suriname is al jaren failliet onder Bouterse maar hij moest het als minister van Buitenlandse zaken niet moeten zeggen al dacht hij dat.Het arme volk weet niet beter want met zo een leider die geen hoge opleiding heeft gehad is het vragen om problemen in het land want van economie heeft de president geen kaas gegeten.Ik schrijf dit als Suriname die de armoede in het land voelt.Ik zit niet in de politiek dus dat mag ik er over schrijven.


  Maak melding

 20. Ik denk dat Nederland zo zoetjes jaloers is op Suriname. REDEN: SME laat zien dat Nederland niet meer het centrum is van haar beleid.
  In e achterkamertjes van de Nederlandse Politiek word gehuild over Suriname: ” OOhhh; wij hadden Suriname nooit moeten loslaten….” ze hebben nu veel olie- goud- ijzererts en doen zaken met zoveel andere landen….’ wij zijn niet meer in tel…”

  Typisch het westen: kapot maken van landen die zich willen ontwikkelen. Dan maar schieten op de leiders van het volk van Suriname. Maar tegerlijk zaken doen met facistische regiems in de wereld( oa. veel Arabische landen). Om maar te zwijgen over Indonesie- Rusland- China etc. Dit zijn niet echt democratische landen ,,,,


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.