zondag, juni 23, 2024
HomeOnderwerpenEconomieDichtslibbende vaargeul drijft Suriname economisch in het nauw

Dichtslibbende vaargeul drijft Suriname economisch in het nauw

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 16 jul – De vaargeul van de Surinamerivier blijft vernauwen. Het is verwachtbaar dat de doorvaart komt stil te liggen over niet al te lange tijd. Volgens minister Stephen Tsang van Handel & Industrie is de regering zich ter dege bewust van de gevolgen voor de economie. Het dichtslibben van de rivier is al geruime tijd een enorme uitdaging. De plannen voor het uitbaggeren liggen al klaar. De kosten worden geschat op rond de honderd en vijftig miljoen dollar. Het geld ligt niet voor handen.

Er is gewoon niet genoeg in kas. En lenen is ook geen optie, daar het leningenplafond al is bereikt. De gevolgen zijn intussen al merkbaar. “De benzine die geïmporteerd wordt, komt met kleinere boten, omdat grotere boten niet kunnen. Als het zo doorgaat, zullen er nog kleinere boten komen en dat brengt extra kosten met zich mee”, zegt Tsang tegenover de Times of Suriname. Moeilijk wordt het sowieso.

Weliswaar is het een en ander nog niet echt te overzien. De duurdere brandstof zal uiteindelijk wel door werken. Maar ook de import van andere producten zal meer gaan kosten. “De doorberekening moet nog komen, afhankelijk van hoeveel er wordt geïmporteerd”, aldus Tsang. Intussen wordt in regeringskringen druk gezocht naar mogelijkheden. Tsang is er van overtuigd dat het probleem van de vaargeul niet op zijn beloop wordt gelaten.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

36 REACTIES
 1. Is de minister niet begaafd genoeg om de relatie tussen illegale houtkap en goudwinning te relativeren met vaargeul in de Surinamerivier? Ondiepe schepen kunnen voldoende matrialen verschepen ga even een half uurtje aan de Rijn staan om binnenschepen te bestuderen yo ka mini-ster.


  Maak melding
 2. De “baggeroplossing” van Dodson
  De scalians stoppen even met het opruimen van kwik uit het stuwmeer en worden tijdelijk ingezet om de vaargeul van de Surinamerivier uit te baggeren.


  Maak melding
 3. Tips voor Ned/surs.
  De CBvS geeft een koers aan van 1 euro = 8,75 srd
  maar de cambios houden zich daar niet aan
  die hebben een koers van 1 euro = 7,50 srd
  dat is gelijk aan 1 us dollar = 7,50 srd gelijk aan de euro
  Western Union heeft een wisselkoers van 1 euro = 1,1208 us dollar
  Dus 1,128 us dollar = 8,46 srd
  Wanneer je geld overmaakt naar familie in Suriname doe het volgende
  Laat je euro omwisselen naar us dollar
  betaal met euro en laat de ontvanger in us dollar uitbetalen
  je betaalt 100 euro en stuurt 112,08 us dat is 840,60 srd dat is dus 90,60 srd meer


  Maak melding
 4. Dat de Suriname rivier moet worden gebaggerd is een feit, maar is het verantwoord om in de huidige situatie van het land zo veel te gaan spenderen aan dit project ?
  Heb begrepen dat de kosten voor het baggeren 145 miljoen USdollar bedragen, echter is er niet gesproken over het onderhoud hiervan.
  Na het baggeren zal de geul op diepte gehouden moeten worden en zou men ook moeten vertellen hoeveel die kosten per jaar, per 5 jaar en per 10 jaar gaan bedragen.

  Is het economisch verantwoord om honderden miljoenen USD uit te geven voor dit project ? Is er ook een studie gemaakt wat de pay back period is van dit project ?
  Er is alleen gesproken over import producten die duurder zullen worden als de rivier niet wordt uitgediept, maar wat about export ? Zijn er genoeg export activiteiten die ook baat zullen hebben bij dit project ?

  De minister praat enkel in het voordeel van een bepaalde groep belanghebbenden en mist in z’n betoog te vermelden wat de intrinsieke en toegevoegde waarde van dit project is voor het land Suriname.

  Ik stel voor om allereerst de Nickerie rivier te baggeren want in dat district zijn er veel meer export activiteiten die enkel in het voordeel zijn van het land.


  Maak melding
 5. “Dichtslibbende vaargeul drijft Suriname economisch in het nauw”
  Over welke economie hebben we het over?
  Bauxiet transport, Goud transport, hout transport,Kwik transport,Coke transport,ethanol,cassave,ananas,
  nieuwe rijstsoorten (Adron Nickerie),Voedselschuur,palmolie.


  Maak melding
 6. @ Milton.
  Het is zeker noodzakelijk de rivier uit te baggeren. 8 jaar geleden was het contract met de firma de Boer uit Papendrecht nagenoeg in kannen en kruiken.
  Er is tweemaal aangekondigd dat getekend zou worden. Toen waren de kosten ongeveer $ 25.000.000 zie wat een NDP regering veroorzaakt
  > Enorm extra dicht slibben
  > Enorme prijsverhoging
  > Enorme fraude want 50% van dit bedrag is voor !!!????


  Maak melding
 7. 4-02-1834 SCHEPEN IN LADING.Drukte op de reede van Paramaribo.
  Naar Amsterdam:
  1. Het snelzeilend gekoperd Tweedeks Fregatschip Wilhelmina en Maria , Kapt. J. J.Bart. Adres bij J. L. Gellée.— Sluit medio Februarij. Biedt zijnen Bodem aan ter inlading van Koffij en tot overbrenging van Passagiers, zijnde deszelfs Kajuit daartoe zeer goed ingerigt.
  2. Het Pruissisch gekoperd Fregatschip Jason, Kapt. J. Dahms. — Adres bij J. L. Gellée.
  3. Het gezinkt Kofschip de jonge Gerbrand , Kapt. R. C. Jaski. — Adres bij J. L. Gellée. Sluit 1S Februarij. — Gemelde Bodem is goed. ingerigt tot overbrenging van Passagiers.
  4. Het snelzeilend gekoperd Tweedeks Fregatschip de jonge Lodewijk Antonie, Kapt. R. Tjebbes. Adres bij J. L. Gellée. —” Sluit 5 Februarij.
  5. Het snelzeilend gekoperd Schoonerschip Wilhelmina Frederica adres Bothe & Fuchs. , Kapt. J. H. Bodeman. Sluit 10 Februarij
  6. Het-snelzeilend gekoperd Schoonerschip Henriette , Kapt. J. C. Willems. — Adres bij Bothe & Fuchs. — Sluit op Heden.
  7. Het snelzeilend gekoperd Tweedeks Schoonerschip Edams Welvaren, Kapt. H. Rolf. — Adres bij L. D. J. van Bommel. — Sluit Heden.
  8. Het snelzeilend gekoperd Tweedeks Fregatschip Sophia Maria , Kapt. G. L. Röperhoff. Adres bij L. D. J. van Bommel. — Sluit 10 Febr.
  Naar Rotterdam:
  9. Het snelzeilend gekoperd Fregatschip Alexander , Kapt. A. S. Casse. — Adres bij J. M Samson. —Sluit 10 Februarij.
  10. Het snelzeilend gekoperd Fregatschip Pint Hein, Kapt. Win. Turnbull. — Adres bij J. W. Samson.
  Naar Gloucester:
  11. De Nd. Am. Brik Jane, Kapt. F. J. Foster. Adres bij de Wed. van Praag.
  12. De Nd. Am, Schoener Polly, Kapt. Daniel D. Driskell.— Adres bij J. M. Samson.
  13. De Nd. Am. Brik Levant, Kapt. Peter Swenson. —Adres bij J. M. Samson.
  Naar Boston:
  14. De Nd. Am. Brik Cadet, Kapt. Grover.— Adres bij de Wed. van Praag.
  Naar St. Eustatius .en St. Martin.
  15. De Zweedsche Sloep ‘ Harriet , Kapt P. D. Corbiere.— Adres J. M. Samson.—Sluit 10 Febr
  Naar Cayenne.
  16. De Fransche Schoener d’fAurore , Kapt. M Girimo. — Adres bij J. M. Samson

  Ja, die goede oude tijd van de scheepvaart van Suriname komt niet meer terug. Deze mooie advertenties zien wij niet meer.


  Maak melding
 8. Het paars corrupt crimineel paars wanbeleid olv de allergrootste schurk sinds 1980 en duivels geldzuchtige trawanten en marionetten drijven Suriname economisch in het nauw. Degenen die in werkelijkheid hiervoor verantwoordelijk moeten worden gehouden sinds 2010 en 2015 en wie weet weer in 2020, zijn die oerdomme debiele dwaze idiote ndp paria´s. “Dichtslibbende vaargeul drijft Suriname economisch in het nauw”an 1980 tot 2020 zijn veertig jaren. Van 1980 tot 1940 zijn veertig jaren. Zo zal het verworden als die dong no ma pima dwaze ndp paria´s voor een derde maal in 2020 gaan stemmen op de gewetenloze nationale Destabiliserende partij gaan stemmen. Opa taki, ai dan na buriki wagi nanga krotten deng ma pima dong no mpp ndp paria´s e go tang. Na gotro watra nanga dagoeblad en dagoebal deng go njang.


  Maak melding
 9. De strenge controle in het buitenland werpt zijn vruchten af.wanneer ze een boot zouden hebben met witte spul,dan zouden ze het meteen doen want á Lai o fadong. Max nijman bo tak Ai Sranang.sari so!!


  Maak melding
 10. @ John
  Leuk.
  Geen Onedin line met captain Baines. Ze deden zeker Suriname niet aan. (ken je die serie?)

  Er is helaas echt geen geld meer in SU.
  Het bewijs is afgelopen week geleverd toen de minister van Financiën zei dat hij geld had geleend bij banken.
  Het was geen monetaire financiering, want (hoe naief), het was spaargeld van particulieren.
  Er kwam geen extra geld in omloop.

  Als de minister van banken het spaaroverschot van de particuliere sector moet gaan lenen is dit tegen een veel hogere rente dan wanneer hij op de kapitaalmarkt (obligaties uitgeven) gaat lenen. (de laatste lening was toch rond de 9%?)
  Dit doe je alleen als de nood zeer hoog is.
  (of voor de mensen die slecht denken; bepaalde figuren hebben grote sommen geld op de bank gezet, de bank kan dit niet uitlenen, want het bedrijfsleven leent niet of onvoldoende wegens slechte vooruitzichten.
  Zij weten dat de Staat dit komt lenen tegen een mooie rente)

  Voor geïnteresseerden
  Even wat rekenwerk om het een en ander duidelijker te maken

  S = besparingen I = Investeringen
  O = Overheidsbestedingen B = Overheidsinkomsten
  E = exportopbrengsten X = Importkosten

  S – I = particulier spaarsaldo (kan een overschot of tekort zijn) (Su overschot)
  O –B = Begrotingssaldo (kan een overschot of tekort zijn) (SU tekort)
  E –M = Saldo Lopende rekening (kan een overschot of tekort zijn) (SU tekort)

  ( S-I) + (B-O) = nationaal spaarsaldo (kan en overschot of tekort zijn)

  De minister zegt dat er een particulier spaaroverschot is (dat kan). Hij heeft dit geleend. (ook dit kan).
  Maar
  Hij vergeet te zeggen dat dit overschot nodig is om het tekort in de handel met het buitenland te dekken. (of een deel daarvan (ik ken de exacte getallen niet, het CBS ook niet want zij werken niet?))

  Alleen als het spaaroverschot zo groot is dat dit bedrag makkelijk het tekort op de lopende rekening kan dekken blijft er geld over dat geleend wordt door de Staat.


  Maak melding
 11. @ Jojo
  Toen waren de kosten ongeveer $ 25.000.000 zie wat een NDP regering veroorzaakt
  > Enorm extra dicht slibben
  > Enorme prijsverhoging
  > Enorme fraude want 50% van dit bedrag is voor !!!????

  De regering heeft veel uit te leggen hoe kan het dat een van 25 mln usd na 8 jaar ineens150 mln usd kost. Dat de kosten iets hoger uitvallen is begrijpelijk omdat de vaargeul verder is dichtgeslibd maar met 125 mln is volstrekt onbegrijpelijk. De inflatie in de dollarzone was de afgelopen 8 jaar vrij laag dus daar kan geen significante kostenverhoginging uit voortvloeien. Een paar procent misschien en zeker geen verhoging met 125 mln.

  Het lijkt meer op een grote graaipartij dan een baggeropdracht en waarschijnlijk zal de fraude meer dan 50% bedragen


  Maak melding
 12. Snippi
  Een verklaring geef je al: inflatie,
  Andere mogelijkheden door het getreuzel is de situatie verslechtert en zijn de kosten hoger (of dit waar is weet ik niet)
  Nu is de te betalen rente (bij financiering)
  Kosten van baggeraars zijn hoger geworden, dit berekenen zij door
  Meer tussenpersonen die allen ook nog veel meer willen

  Hoe je het ook wend of keert. Tussen nu en 8 jaar geleden (bron JoJo) is er wanbeleid gevoerd/ wordt er wanbeleid gevoerd


  Maak melding
 13. Voor de mensen die niet kunnen lezen…het gaat om de importen…..dus de grote oceaanschepen kunnen straks niet meer binnenvaren vanwege het dichtslibben van de Surinamerivier!!


  Maak melding
 14. Dit is typisch een geval van achterstallig onderhoud, door het extra werk zijn de
  kosten flink opgelopen. Denk ook dat de loonkosten gestegen zijn en ook de wereld economie
  stond er 8 jaar geleden minder voor. Nu hebben bedrijven werk zat en zullen de winstmarge
  flink verhogen. Maar ik vraag mij af hoe Suriname aan dat geld wil komen, lenen is bijna
  onmogelijk, dus zullen de importproducten flink duurder worden omdat grote vrachtschepen
  eerst andere havens moeten aandoen en daar overladen.


  Maak melding
 15. Ik heb vanmorgen een mattie van me gebeld die voor een groot baggerbedrijf in Ned werkt, en gevraagd wat ongeveer de kosten per kuub zijn voor het baggeren, afvoeren/opspuiten van modder of slib.

  Kreeg te horen dat afhankelijk van de omstandigheden c.q. situatie deze kosten tussen de € 4 en € 7 per kubieke meter bedragen. Heb dus een eenvoudig rekensommetje gemaakt met de volgende gegevens.

  Stel dat de Su rivier over een lengte van 35 km en een breedte van 80 meter voor 3 meter wordt uitgediept, dan zal er 35000 x 80 x 3 = 8,4 miljoen bagger/slib verwijderd moeten worden.
  Voor het gemak kunnen wij eventueel uitgaan van 9 milj kuub tegen een ‘gemiddelde’ prijs van € 6,–, (= totaal € 54,– miljoen) dan wordt vrij duidelijk dat er iets niet klopt aan de prijs van 145 miljoen USdollars zoals de Ware tijd vermeld.


  Maak melding
 16. binnenkort zal het nieuw opgericht bedrijf van die ene meneer die zeer betrokken is bij de ontmanteling vd raffienaderijt te parama het contract gegund krijgen om de su rivier uit te baggeren voor 145 milj usd en nog eens 150 milj usd meerkposten

  probleem opgelost voor -ster tsang


  Maak melding
 17. @Milton,

  Ik heb op internet gekeken wat vergelijkbare projecten kosten, van oord nederlands
  baggerbedrijf in Brazilië. Ik ben geen fan van deze regering, maar ik denk dat ze in deze de
  plank niet mis slaan met een bedrag van 145 usd.

  Rotterdam, 8 februari 2017 – Van Oord heeft een opdracht gegund gekregen door het Braziliaanse Ministerie van Transport, Havens en Burgerluchtvaart voor het baggeren van de haven van Santos en de bijbehorende onderhoudswerkzaamheden. Dit project in de grootste haven van Zuid-Amerika wordt uitgevoerd in een joint venture met Boskalis. De waarde van het contract voor de joint venture bedraagt EUR 125 miljoen.


  Maak melding
 18. Investeer in zonnepanelen en/of gas generatoren, geen stroom meer betalen aan EBS.
  Rij een elektrische auto, geen benzine meer betalen bij de pomp.
  Als je een goed filtersysteem in elkaar kunt zetten, kun je grond en/of regenwater zuiveren en gebruiken, geen water van de SWM meer nodig.

  Er zijn geen wetten die het verbieden off grid te wonen in Suriname. Je hebt natuurlijk wel wat kapitaal nodig, maar op langer termijn zul je zeker de vruchten ervan plukken.


  Maak melding
 19. @ Milton & Forza

  Het prijs nivo dat u hanteert is degelijk. Het volume aan de ruime kant omdat de Suriname rivier Tij heeft en er niet integraal gebaggerd hoeft te worden maar ondieptes (aanslibben) aangepakt moet worden.
  Het materieel dat voor dit type klussen gebruikt wordt is aan een derde leven toe. Simpele Cutter dredgers die nagenoeg geen rekening hoeven te houden met Scheepvaart van belang.

  BTW is geen issue.

  Het vergelijken met Santos is niet aan de orde omdat dat een serieuze haven is met heel andere diepgang (minimaal 13 tot 22 meter/ Nieuwe haven 6 – 7 meter). In die haven zal de planning heel anders zijn als in een rivier waar wekelijks 2 tot 3 zeeschepen passeren.

  Jullie kunnen er zeker van zijn dat een Sardjoe onderneming tussen MAS en de baggerraars in kruipt alsmede dat ne als bij het ziekenhuis Wanica en het ACZP onbekende consultants (Eliza C>) als procesmanager gaan optreden om de ingenieursbureaus naar de bekende weg te leiden zodat het bestek voor miljoenen honoraria op de copier gelegd kan worden


  Maak melding
 20. Heerlijk, deze commentaren van enkele mensen die weten waar ze over praten en dit ook nog kunnen onderbouwen. Dat er daarbij over en weer correcties worden gegeven en wordt bekritiseert is allen maar mooi en interessant. Eindelijk weer een item waarbij niet direct word gescholden en dit is werkelijk voor mij een verademing. Ga zo door. Tegelijk lees ik een commentaar van iemand anders die aan wensdenken doet en buiten elke realiteit staat. Wie de schoen past, trekke hem aan!


  Maak melding
 21. Mannen,
  Zie hierbij een quote uit het Belgisch dagblad De Tijd van vorig jaar.

  Quote:
  ———-

  Jan De Nul en het Nederlandse Boskalis BOKA-0,16% hebben een 50/50-contract van in totaal 250 miljoen euro getekend met de havenuitbater Jawaharlal Nehru Port Trust, voor het uitbreiden en uitdiepen van de toegang tot de haven van Mumbai in India, een kanaal van zo’n 35,5 kilometer lang. De baggerwerken beginnen over enkele weken en zullen twee jaar duren.

  35,5km
  Het is de bedoeling de toegang tot de haven van Mumbai, zo’n 35,5 km, te verbreden.
  Alles samen moet meer dan 40 miljoen kubieke meter zand, grind en rotsen worden verwijderd. ‘Dit is een aanzienlijk contract’, stelt Wim Cosaert, deskmanager van het project bij Jan De Nul. ‘Toch een van de grootste voor ons in de voorbije jaren.’

  Unquote
  ———–

  Let wel ” 40 miljoen kubieke meter zand, grind en rotsen worden verwijderd ” voor 250 miljoen euro !!!

  Dat is omgerekend € 6,25 / kuub, dus had ik een realistisch bedrag van mijn mattie doorgekregen over de baggerkosten in het algemeen.
  En let wel, de Suriname rivier heeft vanaf de monding tot de nieuwe haven geen grind of rotsen in de bodem, dus zal de prijs zeker één of iets meer dan één euro per Cbm lager moeten liggen.

  @ Elwemo, ik ben ook een voorstander van dit soort discussies en vaak worden er zaken aangehaald waar je net niet aan dacht of over het hoofd heb gezien. Dit fenomeen noemt men ook wel “‘wisdom of the crowd” (wijsheid van de massa of collectieve wijsheid).
  Diverse ideeën (uit de massa) bij elkaar, genereren vaak een resultaat die de mogelijkheid van een individu of organisatie geheel overtreft.
  En dat is heel mooi indien het juist en correct gebruikt wordt, want ik doe zeker niet mee met de scheld partijen, verwensingen, vervloekingen, krachttermen of schutting taal op het net.


  Maak melding
 22. Sinds 25 februari 1980 hebben ddb en gangsters van de republiek Suriname een heel grote puinhoop van gemaakt, democratische rechtsstaat, sociaal, financieel, economisch, hoge en zware criminaliteit, failliet, staatskast leeg, geen valuta, hoge koersen voor valuta, wissel, wissel, wissel!, geen medicijnen, hoge prijzen aan de benzinepomp, heel grote armoede en heel grote ellende, et cetera, etcetera. Volk van Suriname, Surinamers zie uw leven sinds 25 februari 1980 tot heden, zie uw rekeningen die uw dagelijks/wekelijks, maandelijks moet betalen, zie het onderwijs en zie wetenschappelijk onderwijs, werkgelegenheid, ondernemingen die sluiten, ontslagen, stijging van de prijzen voor primaire levensbehoeften, voedselpakketten/ lantigronnjang, enz. enz. de armoe is troef in Suriname sedert 25 februari 1980, ja toch? ddb en gangsters zijn met hun enige eigen belangen bezig en niet met de noden, uitdagingen van het Surinaamse Volk.

  Boeng Sarie (s)Tory

  Surinamers jaag ddb en gangsters weg uit het machtscentrum. ddb en gangsters oe haar a dang. Ophoepelen poepzakken vol met stinkende poep.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 23. heeft die Sang ergens een onderzoek laten doen, of heeft hij zomaar iets in de eter gegooid voor de afleidings manuevre..

  waarop baseerd hij die bedrag van 145 miljoen US$ of Euries..

  wordt hierbij zijn commissie al ingecalculeerd..

  als parlementariër kon hij geen slag maken nu probeert hij zijn slag te slaan..

  wat een schurken bende hebben wij toch..


  Maak melding
 24. Zolang de pakkettenboot elke week langs kan komen is er niks aan de hand. Dit containerboot heeft niet zoveel diepgang nodig. De rest is niet zo belangrijk.


  Maak melding
 25. Voor de goede orde: voor buitenlandse opdrachten van een Nederlands bedrijf geldt een BTW tarief van Nul procent. Export is namelijk vrijgesteld van BTW. Dit ter voorkoming dat de exportpositie van Nederland wordt gefrustreerd.


  Maak melding
 26. Zelf ben ik wel een voorstander van het baggeren van de Nickerie rivier hetgeen de import en export van goederen van en naar dit deel van Suriname zeker zal bevorderen.
  De kosten liggen vele malen lager dan het ‘Suriname river project’, want de Nickerie rivier hoeft slechts over een lengte van 2 a 13 km, breedte van 40 meter en ca 4 meter worden uitgediept.

  Reken zelf maar uit hoeveel de kosten voor deze baggerwerkzaamheden zullen bedragen en wat de toegevoegde waarde van dit project voor het westelijk deel van Suriname zal zijn.


  Maak melding
 27. Wat Tsang nu in beeld brengt is hoe project financiering uit China of India of IsDB werkt.
  Je leent minimaal 2 maal de waarde van het project tegen lage rente en koopt daarna voor het dubbele van de echte aanneemsom in bij een Chinees of Indisch bedrijf of via IsDB
  Ondertussen kan Tsang en vrienden ook nog wat Provisie incasseren van de aannemer en adviseurs


  Maak melding
 28. JoJO
  Hetgeen je schreef, althans het eerste deel, lijkt op de werkwijze van DSB in Nederland. De Alkmaarse bank van D.Scheringa die failliet ging.
  Ik heb ooit een mannetje van DSB uitgenodigd bij mij thuis om over oversluiten van mij hypotheek te praten. (trouwens de postbank, nu ING had hetzelfde verhaaltje)
  Ze beloofden en garandeerden een lagere rente (klopt). Ze maakten het nog mooier (na je eerst op het gevaar van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te wijzen), je zou ook verzekerd zijn van inkomsten als je niet meer kon werken. (mooi toch?)
  Ik deed enthousiast mee.
  Na een paar dagen belde de beste man mij op.
  Ik zei: ja dit is heel mooi. maar 1 ding wil ik niet. Ik wil geen cent extra lenen. Ik wil alleen het bedrag lenen dat ik aan de andere bank moet betalen. Ik zag hem dwars door de telefoon rood worden en bijna stikken. Nee, dat kon niet. Ik moest extra lenen. haha, de grapjas

  In jouw posting moet Suriname ook extra lenen (voor eventuele calamiteiten denk ik), dit extra bedrag wordt gebruikt door de financierder om bij zijn eigen maatschappij een verzekering te kopen.

  Hopelijk trapt Tsang er niet in. Er van uitgaande dat hij een eerlijk man is.


  Maak melding
 29. Waarom Komt deze minister niet met voorstellen ? Hij is toch van handel en industrie? Ontslaan die man. Wat een Apathisch gedoe. Als of hij buiten de regering staat …Sari tori.
  Tsang ga met ondernemers overleggen en maak duidelijke afspraken met ze. Wie weet willen de ondernemers het voorschieten als er aan bepaalde voorwaardes wordt voldaan.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES