Surinames ministerie van Financiën: lenen bij banken géén monetaire financiering

36
Koopkrachtversterking ambtenaren Suriname niet om vingers aan te branden

PARAMARIBO, 13 jul – “Het is geen nieuw geld creëren en dit feit verandert ook niet of er nu aan de particuliere sector of de overheid geleend wordt: het is géén monetaire financiering.” Dit stelt het ministerie van Financiën in reactie op beweringen van ex-bankdirecteur Jim Bousaid. De overheid leent inderdaad bij de commerciële banken. In 2017 is ruim achthonderd en zestig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer honderd en twintig miljoen euro) geleend bij het bankwezen. In het buitenland is bijna het tienvoudige geleend.

Ook is bij ‘anderen’ ongeveer twintig miljoen Surinaamse dollar (drie miljoen euro) geleend. “Het is volstrekt onjuist te stellen dat vormen van monetaire financiering zich voordoen. Zolang de centrale bank geen nieuw geld creëert, niet leent aan de banken maar ook niet aan de overheid en via banken enkel bestaand geld wordt doorgeleend is daar geen sprake van. Dit is de nummer één les in elk college monetaire politiek”, stelt Financiën.

De relatieve prijsstabiliteit die nu waarneembaar is, wordt als bewijs aangehaald van het niet monetair financieren. “Was de gemiddelde inflatie in 2016 nog vijf en vijftig procent, in 2017 was die gedaald naar negen procent. Ook de wisselkoersstabiliteit is een teken van monetaire stabiliteit, waaraan voornamelijk het neutraal lenen door de overheid ten grondslag ligt”, aldus Financiën.


36 REACTIES

 1. Dus m.a. w. Dhr. Bousaid, weet niet waar hij over praat, dit zal hard aan komen bij hem, terwijl hij zoveel jaar optimaal en zelfs 2 jaar extra na zijn pensioen, gefunctioneerd heeft, wil deze nepeconoom Boefdraad het tegendeel beweren, vandaar dit land er momenteel financīel rooskleurig voor staat.


  Maak melding

 2. Jim bousaid weet niet wat monetair financiering betekent;dat kan j ook afleiden aan de winst van zes en een half miljoen euro over geheel 2017 van de hakrinbank,hij is daar dik en dik tevreden mee;maw als een particulier geld bij een particuliere bank leent om zijn of haar auto,huis,business zaak te openen dan heet dat lenen bij de bank,maar wanneer de overheid dat doet betekent dat een soort monetair financiering terwijl het om oud geld gt dat al in de omloop zit,dus geen enkele drukpers is er aan te pas gekomen daarvoor zijn de particuliere banken ook niet bevoegd alleen de CBVS,misschien natrappen omdat zijn contract niet meer verlengd is of ingefluisterd door jogi en gajadief de malloten van de DNA anders weet ik het niet


  Maak melding

 3. @Dagoebal
  Hoevaak blijkt achteraf dat als Hoefdraad iets stelt het onwaar is. 10 op 10 keer.
  Boursaid heeft een reputatie en een carrière achter zich en kan die slechts afbreken door onwaarheden te verkondigen.
  Hoefdraad heeft ook een reputatie. De woorden die zijn mond verlaten zijn weinig waard.


  Maak melding

 4. Dagoebal 13 juli 2018 at 04:37
  Jim bousaid weet wat monetair financiering betekent;dat kan j ook afleiden aan de winst van zes en een half miljoen euro over geheel 2017 van de hakrinbank,hij is daar dik en dik tevreden mee;maw als een particulier geld bij een particuliere bank leent om zijn of haar auto,huis,business zaak te openen dan heet dat lenen bij de bank,maar wanneer de overheid dat doet betekent dat een soort monetair financiering terwijl het om oud geld gt dat al in de omloop zit,dus geen enkele drukpers is er aan te pas gekomen daarvoor zijn de particuliere banken ook niet bevoegd alleen de CBVS,misschien natrappen omdat zijn contract niet meer verlengd is of ingefluisterd door mij en Boefiedief de malloten van de ndp paria’s DNA anders weet ik het niet

  Al bij al komt het erop neer dat het totaal aan geleende bedragen met veel rente, door de ma pima debiele dwaze idiote ndp paria’s, inclusief hun nageslacht zal worden afgelost. Bij elke lening gaat een deel in de zakken van didibri en Boefydraad, zijnde lobby- en commissiegelden. Ondertussen deng dong no mpp ndp paria’s e schijt en pis elke dag, tot in de late avond, hoe te overleven. Laatst Tjallie Dagoebalsing beng wang kon borgoe wang kilo patatta nanga uien. Oma jaging mars gwe richting bouta.


  Maak melding

 5. Wat gebeurt er als de staat de lening niet terug kan betalen en de bank valt om.
  Is ook ellende. De staat moet zijn aandelen van de banken van de hand doen.
  Dan kunnen de banken zelfstandig opereren zonder invloed van de staat.


  Maak melding

 6. Waar deze gasten van financien hun kennis vandaan hebben gehaald mag ,bouterse,alleen weten. Niet alleen het laten bijdrukken van geld,maar ook het lenen bij de cvbs en andere banken en bij particulieren is monetaire financiering. Elk land van de wereld weet dat, ALLEEN IN SURINAME IS HET NIET ZO, ZOALS ZO VELE DINGEN.
  WAT EEN AFWIJKEND GEDRAG,DENKEN EN HANDELEN VAN DEZE MENSEN.


  Maak melding

 7. Dagoebal
  We hebben weer een nieuwe econoom ,robg horen we niet meer en nu doet dagoebal een duit in het zakje ,klasse man ,jij weet van de hoed en de rand,jammer


  Maak melding

 8. DSB heeft 10.1 miljoen winst gemaakt in 2017 , hoe hard is deze cijfer, wie heeft de rapporten gecontroleerd en als het zelf trend doorzet dan wordt er in 2018 een verlies gerealiseerd van ongeveer 17.5 miljoen USD rekening houden met het geld dat in beslag is genomen. Zoals de president als hun ministerie zijn niet te vertrouwen.


  Maak melding

 9. @ Haco
  Vlak Klaas de Groot niet uit.
  Ik heb net zijn posting op het artikel van gisteren gelezen. Hij heeft wat gelezen op scholieren.com ofzo en komt nu hier de econoom uithangen
  Wat Hoefdraad betreft
  In een ding had hij ieder geval gelijk: hij wees de handreiking en jaar of zo geleden af van een bedrijfseconoom. Daar had hij helemaal gelijk in.
  Een bedrijfseconoom weet veel van balansen van bedrijven af, maar niets van monetaire politiek noch van openbare financiën


  Maak melding

 10. Anders dan geldschepping door de Centrale Bank, zijn leningen bij handelsbanken door de staat om het begrotingstekort mee te financieren en om staatsschulden mee te betalen geen monetaire financieringen???? Wie schopt je? Indirect wel!!! Bousaid heeft hartstikke gelijk.


  Maak melding

 11. Jongens en meisjes,
  Ik wil even terugblikken.
  Lees hieronder:
  “Het Indiase Hooggerechtshof heeft kritiek geuit op de regering. De overheid heeft volgens het hof gefaald om de Taj Mahal te beschermen. De rechtbank zei dat zowel de federale als de deelstaatregering “lethargie had laten zien ” in het nemen van stappen om de verslechterende toestand van het monument aan te pakken”

  India wil met creditlines Su helpen. Hoe zit het met de binnenlandse politiek van India. Volgens mij wil India een slag slaan in SU. Zoals ook China met zijn zg palmolie project. Het gaat hier om hout-export. De ezels van Su hebben zich weer beet laten nemen.


  Maak melding

 12. Geldschepping

  Geldschepping gebeurt door de centrale bank (chartale geldschepping d.m.v. uitgifte van biljetten en muntstukken) of door de commerciële banken via kredietverlening (schepping van giraal geld) en waardoor de totale of maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

  Deze koekenbakker denkt zeker dat we allemaal gisteren uit een ei zijn gekomen.
  Volgens hem werkt het in Suriname anders.


  Maak melding

 13. Commerciële banken doen ook aan geldschepping. Hoefdraad weet dat maar al te goed maar liegt zoals gewoonlijk weer om de boel te bedonderen. Als je 100 srd inlegt op een spaarrekening bij de Hakrinbank, dan mag de bank 285 srd uitlenen volgens de kasreserve regeling die voorschrijft dat de bank 35% van de ingelegde gelden in kas moet houden. De Hakrinbank kan dus 185 srd aan nieuw geld creëren . Daar doelt Jim Boussaid natuurlijk op. Dekking van het overheidstekort via bancaire leningen houdt in dat het deels ook monetair wordt gefinancierd. De vaste wisselkoers van de srd met de usd zal daardoor op termijn niet houdbaar blijken.


  Maak melding

 14. 1 ding dat ik ontcijferen kan is dat Suriname bedolven ligt onder de gemaakte schulden door deze incompetente ndp regering en Boefdraad maakt het alleen maar erger!!


  Maak melding

 15. @Wan Pipel
  In India is de regering netals de ndp regering.De bevolking wordt daar met de dag armer en slechts een klein deel profiteert en dat is de criminele modi netals bouta de crimineel hetzelfde doet in Suriname.


  Maak melding

 16. We hebben dus een minister van Financien en voormalig gouverneur van de Centrale bank die het principe van fractional reserve banking niet begrijpt of wil begrijpen. Ik weet niet wat erger is.

  How Fractional Reserve Banking Works
  When you put your money into a bank, the bank is required to keep a certain percentage, a fraction, of that money on reserve at the bank, but the bank can lend the rest out. For instance, if you deposit $100,000 at the bank and the bank has a reserve requirement of 10 percent, the bank must keep $10,000 of your money on reserve and can lend out the $90,000.

  In essence, the bank has taken $100,000 and has turned it into $190,000 by giving you a $100,000 credit on your deposits and then lending the additional $90,000 out to someone else.

  Now, if you take this out a little further, you will see that your original $100,000 can become $ by the time it is all over. Here’s how:

  – You deposit $100,000 Your bank loans someone else $90,000
  – That person deposits $90,000 Their bank loans someone else $81,000
  – That person deposits $81,000 Their bank loans someone else $72,900
  – That person deposits $72,900 Their bank loans someone else $65,610
  – That person deposits $65,610 Their bank loans someone else $59,049
  – That person deposits $59,049 Their bank loans someone else $53,144
  – That person deposits $53,144 Their bank loans someone else $47,829
  – And so on
  Ultimately, your initial $100,000 can grow into $1,000,000 with a 10 percent reserve requirement.

  To find out exactly how much money the fractional reserve banking system can theoretically create with your initial deposit, you can use the Money Multiplier equation:

  Total Money Created = Initial Deposit x (1 / Reserve Requirement)
  For example, with the numbers we have used above, you equation would look like this:

  $1,000,000 = $100,000 x (1 / 0.10)

  Kasreserveregeling van de CBvS

  Definitie en doel
  Bij kasreserveregelingen gaat het om administratieve voorschriften vanwege de centrale bank welke de banken verplichten kasreserves in de vorm van kasmiddelen en/of tegoeden bij de centrale bank aan te houden, in een zekere verhouding tot de stand of de groei van bepaalde posten op hun balans. De technische vormgeving van de regeling vertoont evenwel verschillen tussen landen. Zo heeft de kasreserveregeling soms betrekking op de kredietverlening/beleggingen en soms op de deposito’s. Er kan een uniform kasreservepercentage gelden, maar er bestaan ook gedifferentieerde percentages. In bepaalde landen wordt er rente vergoed op de kasreserves, in andere weer niet. Voorts kunnen de typen financiële instellingen, waarop deze regeling betrekking heeft, uiteenlopen.
  Met kasreserveregelingen beogen centrale banken langs een indirecte weg de uitzettingen, en daarmee de geldcreatie, van banken te beïnvloeden.
  Bron : website CBvS

  Dus door middel van een kasreserve wordt de geldschepping aan banden gelegd, maar als de overheid geld leent is er geen sprake van geldschepping en monetaire financiering.

  Wie probeert wie voor de gek te houden ?


  Maak melding

 17. Meneer GILMORE babbelt over DEFINITIES van MONETAIR FINANCIEREN !

  WAAR is de Sranan productie gebleven ?????????

  Waar zijn de door U en DESI bijgedrukte ruim DRIE MILJARD ongedekte
  SRD bankbiljetten gebleven hr GILMORE ?????

  Hoeveel PRODUCTIE heeft u met dit miljardenbedrag op gang gebracht,
  wat voor VALUTA heeft dit opgeleverd ??????????

  KORTLOPENDE SCHULD bij het BANKWEZEN ?????????

  HOEVEEL KORTE SCHULDEN HEEFT UW PAARSE REGIEM BIJ
  DE BANKEN ?????

  WAT IS VOLGENS DE PAARSE CLAN KORTLOPEND ??????????

  DE VERSCHRIKKELIJKE DEVALUATIES van de SRD zijn volgens
  GILMORE, gewoon uit de lucht komen vallen !!!!!

  DOOR ONTWIKKELINGEN VAN BUITEN af is SRANAN FAILLIET volgens
  betweter Gilmore !

  PS : Pensioengelden van de ambtenaren moeten ook ergens in de
  STAATSKAS te vinden zijn ?????????

  WAT WIL DEZE CLOWN HET FAILLIET GEMAAKTE SRANAN-VOLK
  NOG WIJS MAKEN ?????

  WAAROM GEEFT DEZE MINI-STER JARENLANG, MILJARDEN,
  TEVEEL UIT, terwijl de Sranan PRODUCTIE DAALT ????????

  STAATSSCHULD BEDRAAGT VELE MILJARDEN, dankzij ROMMEL-
  UITGAVEN van het CORRUPTE Paarse regiem !!!!!

  SNEL ANDERE POLITIEKE LEIDERS AUB !

  De NEP-PAARSE-PROPAGANDA werkt NIET MEER !
  PAARS FAILLIET UN SWITI KONDRE !!!!!!!


  Maak melding

 18. OOF
  Ik moet je teleurstellen, maar je eindconclusie is niet juist. Hoe juist het er ook uit moge zien.
  Ik zal het proberen uit te leggen. Hiervoor zal ik eerst drie begrippen omschrijven
  1. Kaspercentage
  2. Liquiditeitspercentage
  3. Kasreserveregeling

  1. Kaspercentage: dit is het bedrag dat banken in KAS moeten hebben als percentage van hun direct opeisbare tegoeden (zeg maar de betaalrekening van klanten).
  Als dit bijv 10% is en klanten hebben SRD 10 mln. op hun rekening. dan moeten banken SRD 1 mln in hun kas hebben
  2. Liquiditeitspercentage (lijkt om bovenstaande); deze geeft aan voor hoeveel procent banken liquide moeten zijn. Dus hoeveel procent van hun direct opeisbare schulden (zeg maar de betaalrekening van klanten) moeten ze direct kunnen dekken (betalen). Dit kan met geld dat ze in kas hebben, maar ook dat ze VRIJWILLIG bij de centrale bank hebben staan
  3. Kasreserverregeling (weg vrijwilligheid). Als de centrale bank bang is dat er teveel geld wordt uitgeleend kan ze een aantal maatregelen nemen ( de 2 die hierboven staan. Ze kan het percentage verhogen. Banken kunnen minder uitlenen.
  Maar ze kan ook een kasreserve instellen. Banken MOETEN dan een deel van hun vermogen bij de centrale bank stallen. Hierdoor kunnen ze minder geld uitlenen.
  (Er zijn trouwens meer opties om kredietverlening tegen te gaan)

  Als de CB deze regeling dus instelt kan een bank nog steeds geld uitlenen aan
  het publiek (bijvoorbeeld om een wasmachine te kopen) =Girale geldschepping
  het bedrijfsleven ( bijvoorbeeld om te investeren) = Girale geldschepping
  de overheid (om uitgaven te doen). = Girale geldschepping
  De overheid leent dus geld omdat de begroting een tekort heeft. Aangezien er per saldo meer geld in omloop komt noemt men dit monetaire (money , monie) financiering

  Hoe meer een land gebruikt maakt van giraal geld en minder van chartaal geld (munten en bankbiljetten), hoe meer krediet er kan worden verleend


  Maak melding

 19. Tegenwoordig ju abi Google als wat j wilt weten is het zo eenvoudig,Het staat daaaaaaaar monetair financiering,het wordt breedvoerig uitgelegd is geen Surinaams ding,nog iets wat de banken of bousaid niet vertellen;door de verbeterde economische situatie heeft de regering voorgesteld de leningen aan de banken versneld af te lossen,met bousaid voorop zeiden ze waarom wilt u alles zo versneld aflossen we zijn dik tevreden er wordt op tijd afgelost,aub we gn de rente verlagen, maar aub niet te snel aflossen net kleine kinderen,want ze verdienen aan de rente,dus Luti tingi bal uit tingi broki mij hoeft j niet tegeloven,sla een woorden boek op en zoekt de definitie monetair financiering mi no abi Teng dji ontwetendheid je bent al een grote lummel,zelfs vogel,een bij,wan Mira als de dag aan breekt weten ze wat ze moeten doen,ju nanga a ede fu ju sang lai nanga toko toko nanga daru mi no mang jepi


  Maak melding

 20. Sommigen kunnnen niet zonder. Ze moeten India erbij halen, ook al gaat het onderwerp over iets anders. Ze halen Nigeria of Brazilië er niet bij, nee, India moet het ontgelden.
  Uiteraard komt dit uit de moslim (Wan Pipel = Pineut) en christen (Ray) hoek. Deze goddeloze godsdiensten – niemand heeft hun God ooit gezien, dus niemand weet ook of hij/zij/het bestaat – hebben heel wat haatzaaiers voortgebracht.


  Maak melding

 21. @Dagoebal, als jij alles op Google kan vinden, hoe komt het dat jouw leiders Bouta en Adhin niks op Google kunnen vinden wat het land vooruit kan helpen? Het enige wat ze vinden is lenen, lenen, lenen.
  Misschien moet jij ze voortaan adviseren met Google in de hand.
  Overigens, Dagoebal, denk ik niet dat die bal van een dagoe zo lekker ruikt. Dus ben je zelf een tingi bal uit tingi broki.


  Maak melding

 22. @Pico.
  Je moet inhoudelijk reageren en niet als een onbeschofte megalomaan op de man spelen. Je bent zelfs zo arrogant dat je nog geen eens de posting goed leest ( of dit kan lezen ).
  Niemand is gebaat bij megalomane mannetjes als Hoeffie of Pico!!


  Maak melding

 23. @ Pico,

  Volgens mij heb je het een beetje verkeerd begrepen, maar nu ik mijn post terug lees begrijp ik de verwarring.
  De zogenaamde conclusie was sarcastisch bedoelt. Ik laat in mijn post zien hoe geldschepping werkt. Vervolgens een quote van de centrale bank, waarin wordt aangegeven dat het doel van de kasreserve uiteenwordt gezet, namenlijk;

  Met kasreserveregelingen beogen centrale banken langs een indirecte weg de uitzettingen, en daarmee de geldcreatie, van banken te beïnvloeden.

  Nu komt de minister van financieen met droge ogen beweren dat er geen sprake is van monetaire financiering als hij ongeveer een miljard SRD leent en dat er geen geld wordt gecreerd.

  Zal de volgende keer wat duidelijker zijn

  Verder een heldere uitleg, maar een beetje overbodig


  Maak melding

 24. Lassie de hond lenen lenen mag zolang jij instaat bent het geleende bedrag terug te betalen,de hele wereld leent,wat is jouw probleem,maak niet uit wie aan de macht komt lenen zullen ze wel moeten,wie wat anders beweerd na tita de tovenaar,waar gn ze dat geld vandaan halen,met een economie die gebaseerd is op bijna 95% import,onwetendheid moet zijn grenzen ook kennen,we zijn geen Amerika om ieder land plat te bombarderen en leeg te roven


  Maak melding

 25. LENEN voor gewone lopende staatsuitgaven is IDIOOT, vooral als
  men als corrupte Paarse clan, AL MEERDERE JAREN VEEL MEER
  UITGEEFT. DAN HET LAND AAN INKOMSTEN HEEFT !

  Sranan is FAILLIET gemaakt door een ROEKELOOS uitgavenbeleid, voor
  CONSUMPTIEVE zaken ! =MILJARDEN AAN ONGEDEKT GELD GEDRUKT=
  Al de verdwenen MILJARDEN aan illegaal gedrukt geld en gelden afkomstig
  van GROTE LENINGEN tegen WOEKERRENTE, zijn door PAARS NIET GEBRUIKT
  OM de SRANAN PRODUCTIE te VERGROTEN !

  DAAROM ZIT SRANAN THANS MET EEN MILJARDENSCHULD, terwijl de
  PRODUCTIE TOT HET NULPUNT IS GEDAALD !

  De BEVOLKING is door dit Paarse WANBELEID, beroofd van tenminste 35 %
  van haar KOOPKRACHT !!!

  Het Paarse STAATS-FAILLISSEMENT treft ALLE INWONERS HEEL ZWAAR !

  Met oplossingen zullen deze Paarse sukkels, die enkel gefixeerd zijn op
  VERGROTING hun PRIVE-BEZIT en hun PRIVE-Kapitaal, helaas niet komen !

  Het regiem is te CORRUPT, terwijl ONTWIKKELING van Sranan, GEEN PAARS
  DOEL IS !

  Thans dreigt het Volk ook nog te worden beroofd van de AFOBAKADAM !

  FREE SRANAN !!! SET THE SURINAM PEOPLE FREE !!!

  NO PURPLE SLAVERY IN SURINAM ! SRAFTENG PSA KEBA !


  Maak melding

 26. Dagoebal 14 juli 2018 at 00:36
  ” …… maak niet uit wie aan de macht komt lenen zullen ze wel moeten,wie wat anders beweerd na tita de tovenaar,waar gn ze dat geld vandaan halen…… “.
  *************************************************************************************
  * Dagoeballon …. the next government … gaat geen kopere cent lenen. Wat de volgende regering gaat doen: binnen enkele maanden {wat mij betreft : weken } een nieuwe gevangenis bouwen; daarna al het gestolen geld terug halen … de NDP -bandieten Rippen, Kaal plukken en Opsluiten. De gestolen miljarden horen het arme surinaams volk toe. Dagoeballon … jij gaat er ook aan… believe me !!!!!


  Maak melding

 27. OOF
  Ik heb je wellicht verkeerd begrepen. Zoals je zelf ook al geeft. Met deze zin in je laatste posting zeg je het precies zoals het is:

  “Met kasreserveregelingen beogen centrale banken langs een indirecte weg de uitzettingen, en daarmee de geldcreatie, van banken te beïnvloeden”

  Ik denk dat we het geheel eens zijn. Het was gelukkig , maar dat merk ik aan je reactie, geen terechtwijzing.
  Zo kan je en moet je ook met elkaar discussiëren.

  Klaas de Groot
  Je schreef dat ik het fout had, daarna heb ik het (je) weer uitgelegd. Daarna durfde je nog steeds te beweren dat ik het niet begreep.
  Je kwam vervolgens met een stukje van scholieren.com of iets dergelijks
  Ik heb je daarna wederom duidelijk gemaakt dat dit slecht een fractie van het verhaal is. Het is immers slechts middelbare school. De docent en het boek waaruit de leerlingen les krijgen moeten zich beperken tot een deel van de stof.
  Monetaire financiering is niet iets dat je even op het net opzoekt, zoals door een ander is geopperd. Maar ook jij denkt: ik google het en weet het dan. Er komt meer bij kijken.
  Als jij dat megalomaan vind, jammer dan.
  Kan ik niet mee zitten. Ik heb uit de doeken gedaan hoe het zit en heb daar wat referenties aan toegevoegd, vervolgens vroeg ik de jouwe.

  Wat nog vele malen erger is, is het idee van Hoefdraad (ik dacht op DWTonline) dat ook hij van mening is dat alleen lenen bij de centrale bank monetaire financiering is.

  Nogmaals.
  Lenen op de geldmarkt is altijd!!! monetair
  lenen op de kapitaalmarkt kan ook monetair zijn.


  Maak melding

 28. @Pico.
  Er schort het nodige aan je communicatie vaardigheden. Vermoedelijk tgv arrogantie en megalomane trekjes. Je gaat nergens een inhoudelijke, beargumenteerde discussie aan. Sterker nog via omwegen onderschrijf je wat anderen zeggen.

  @OOF stoor je niet aan PICO dit is bekend wangedrag dat we vaak bij Suries aantreffen.


  Maak melding

 29. Ik heb een artikel gelezen op SRnieuws.com. De minister heeft zich gemengd in de discussie over monetaire financiering
  Ik kon het niet laten en heb een kwartiertje de tijd genomen om het een en ander proberen duidelijk te maken.
  Als ik geld op de bank had staan zou ik mij zorgen gaan maken. Tenminste als de heer Hoefdraad gelijk heeft (zie conclusie)

  (M = Maatschappelijke geldhoeveelheid . Bestaat uit bankbiljetten en munten (Chartaal) en het geld op je betaalrekening (giraal geld))
  Op welke wijze kan de staat haar tekort financieren
  1. Lenen op de kapitaalmarkt
  2. Lenen op de geldmarkt
  Ad1. Lenen op de kapitaalmarkt. Lange termijn. Het verhandelde waardepapier bestaat uit obligaties
  Drie mogelijkheden
  a) Lenen bij particulieren . Geld gaat van de particulier naar de Staat (M daalt). De Staat geeft dit geld weer uit (M stijgt) Per saldo is er dus niets gebeurd met M. Neutrale financiering
  b) Lenen in het buitenland. Dit kan op twee manieren.
  1. In SRD (onwaarschijnlijk). Het buitenland leent geld aan de Staat (M daalt). De Staat geeft dit geld weer uit (M stijgt) Per saldo is er dus niets gebeurd met M. Neutrale financiering
  2. In vreemde valuta. Het buitenland leent VV aan de Staat. De Staat zet dit om in SRD. Zodra de Staat dit geld uitgeeft neemt M toe. Dit is ook weer monetaire financiering. Maar is toegestaan.
  Probleem is wel dat als de VV in waarde stijgt. De Staat een dure valuta terug moet geven

  Ad 2. Lenen op de geldmarkt. Korte termijn. Het verhandelde waardepapier is schatkistpapier
  De discussie monetair financiering of niet gaat hierover.
  Hoefdraad zegt het volgende:
  de Staat leent geld van een bank en geeft dit geld uit.
  Het moment dat het geld van de bank naar de Staat gaat gebeurt er niets met M. (klopt)
  Als de Staat dit geld uitgeeft zou er sprake zijn van monetaire financiering, omdat er meer geld in omloop komt. (klopt)
  Maar en nu komt de truc van Hoefdraad.
  Hij zegt dit geld is gelijk aan het bedrag dat particulieren (extra) hebben gespaard. Dus per saldo is er niets veranderd. (kan kloppen)
  Particulier spaart of zet het op een depositorekening (dus NIET op een betaalrekening) M daalt hierdoor, maar als de bank dit geld uitleent aan de Staat en de Staat geeft dit weer uit dan neemt M weer toe en os er per saldo niets veranderd.
  Klinkt logisch. De massa (zonder wie dan ook te willen beledigen) snapt het en is tevreden.
  Echter wat Hoefdraad niet vertelt, is dat het geld dat particulieren sparen dient ter dekking van haar verplichtingen .
  Een bank wil winst maken en leent daarom (giraal) meer uit dan zij in bezit heeft. Als het liquiditeitspercentage 10% is dan mag de bank het tienvoudige uitlenen van wat zij aan spaartegoeden heeft.
  Alleen in het zeer uitzonderlijke geval dat een bank precies evenveel uitleent als zij van de particulieren heeft ontvangen gaat het verhaal van de heer Hoefdraad op.
  Een kleine moeite om naar de balans van een bank te kijken en het bedrag op te zoeken dat daar extra op de depositorekening en spaarrekening staat. (X)
  Vervolgens naar het bedrag dat is uitgeleend aan de Staat (Y)
  Als X = Y dan is er geen monetaire financiering
  Als X< Y dan is er wel monetaire financiering

  Conclusie
  Stel, stel stel dat het klopt wat de heer Hoefdraad zegt dan zou ik me zorgen gaan maken.
  Want het moment dat de particuliere sector haar geld van de spaarrekening/depositorekening wil halen, dan kan het niet volgens de minister.
  Hij heeft dit geld immers geleend.


  Maak melding

 30. Er wordt wel degelijk monetair gefinancierd, want de overheid plaats kortlopende schulden bij het bankwezen, wat technisch gezien scheldschepping is. Jim Bousaid weet wel degelijk waar hij over praat.


  Maak melding

 31. MONETAIR GEFINANCIERDE MILJARDEN PLUS NIET-MONETAIR GEFINANCIERDE
  MILJARDEN, ALAMALLA GWE ! DOOR DE PAARSE MACHTHEBBERS UITGEGEVEN
  AAN NIET-PRODUCTIEVE ZAKEN, CONSUMPTIEVE ROTZOOI !

  SRANAN PRODUCTIE INGESTORT DOOR PAARS WANBELEID !

  LEVE DE JARENLANGE MEGA-BEGROTINGSTEKORTEN van PAARSE OPA DESI !!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.