Bouterse: het is mijn plicht inhoud te geven aan relatie met India

27

PARAMARIBO, 27 jun – “Wanneer we praten over een Zuid–Zuidrelatie en wederzijds voordeel, dan is het mijn plicht om voor de Surinaamse bevolking hier inhoud aan te geven.” Dit zegt president Desiré Bouterse in de nasleep van het staatsbezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind. De regeringen van beide landen staan deze vorm van ontwikkelingssamenwerking voor. Het gaat er volgens Bouterse teindelijk om dat beide landen uit deze relatie economische voordelen halen ten voordele van hun bevolking. Het bezoek heeft meer opgeleverd dan op het eerste gezicht wordt gedacht.

Bewezen is dat een ‘win-winsituatie’ te bewerkstelligen is voor zowel Suriname als India. Dat is volgens het staatshoofd wat het politieke uiteindelijk inhoudt. Volgens het Nationaal Informatie Instituut hebben de twee staatshoofden een telefonisch onderhoud gehad. Kovind heeft bedankt voor de gastvrijheid tijdens het staatsbezoek. De Indiase president zei onder de indruk te zijn van de schoonheid en diversiteit van Suriname.

“It was indeed a historical occasion”, zei de Indiase president over de deelname van beide presidenten aan de internationale Yogadag. Kovind heeft zijn ambtgenoot verzekerd dat India zijn ondersteuning zal bieden bij de ontwikkeling van Suriname. Bouterse bedankte de Indiase president namens de totale Surinaamse gemeenschap voor het ‘speciale bezoek’. Het staatshoofd is ook erkentelijk voor de steun van Surinamers tijdens het bezoek.


27 REACTIES

 1. Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.
  Uiteindelijk zal India erachter komen dat de Surinaamse president die hij ontmoet heeft de grootste drugsdealer aller tijden is. Hij zal daarna zijn conclussie trekken.


  Maak melding

 2. @ Akoeba: De Indiase president weet allang wie Bouterse is en wat de Surinaamse problemen zijn. Hij weet ook dat je alles kunt krijgen voor een paar centen omdat de bestuurders corrupt zijn en Suriname bankroet.
  Bouterse gaat “inhoud” geven aan de relatie en spreekt van een “win win situatie”. Dat betekent: Bouterse krijgt geld en India krijgt Suriname.


  Maak melding

 3. De Surinaamse markt is te klein als afzetmarkt en daarom denk ik dat India meer kijkt naar de landen rondom Suriname, vanwege de gunstige geografische ligging van ons land. Als India in Suriname wil investeren om de regio te bedienen zou dat voor beide landen voordelen kunnen opleveren. Of dit ook gaat gebeuren betwijfel ik, omdat China ook soortgelijke ambities had, maar ook is afgehaakt. Met de huidige machthebbers zullen soortgelijke plannen niet zo snel tot stand komen. Ze zijn te bekrompen


  Maak melding

 4. Twee opmerkingen
  1. Natuurlijk zal ook SU voordeel halen in de toekomst van samenwerking met India.
  De vragen hierbij luiden
  – De termijn waarop dit voor Su voordeel zal opleveren. ” in the long run we’re all dead” (J.M.Keynes)
  – hoe vindt de verdeling van de voordelen voordelen die de president de bevolking voor houdt.
  90% (India) versus 10% (voor SU)? En hoeveel procent van deze 10% komt de bevolking ten goede
  2. Eerst dient er volledige verantwoording te worden afgelegd voor de uitgaven die zijn verricht. Zo lang dit niet gebeurt, hoeft de bevolking weinig waarde te hechten aan de woorden van de president.


  Maak melding

 5. @ Bastiaan: Wat bedoel je met de “Gunstige geografische ligging van ons land”? Suriname ligt in een uithoek van het Amazonewoud en heeft via land nauwelijks verbinding met de omgeving. Guyana en het aangrenzende deel van Brazilië is ook nauwelijks bevolkt. Voor het Caribisch gebied en Midden Amerika zijn er voldoende, en betere, faciliteiten buiten Suriname, dus daarvoor is Suriname ook niet nodig.

  Het gunstige van Suriname is dat het beschikt over veel onontgonnen land en natuurlijke hulpbronnen die nauwelijks ontwikkeld zijn. Door de geringe bevolking van Suriname kan India voor weinig geld veel invloed krijgen. Men komt om te halen, zoals alle “vrienden” van Suriname.


  Maak melding

 6. Suriname heeft ook niet de juiste infrastructuur om als doorvoer land. Geen treinen of
  goederenspoor, te klein vliegveld, grote vrachtschepen lossen eerst in andere havens
  en gaan als laatste naar Paramaribo om dat de rivier inmiddels zo ondiep is. Dit zijn
  feiten van jaren achterstallig onderhoud, helaas is Suriname door buurlanden ingehaald.
  Suriname is kampioen plannen maken en eindeloos discussiëren maar van alles komt niets
  terecht.


  Maak melding

 7. Indiase president onder indruk van Suriname,hij vraag zich af hoe kan een moordenaar, drugsdealer die veroordeeld zijn een president zijn moet India met zulke figuren gaan samenwerken…ik denk al die Mij getekend zijn gaan ze wachten tot een andere regering aantreedt. 2020


  Maak melding

 8. Het is de taak en plicht van Bouterse om de vele drugstransporten aan banden te leggen.
  Het is de taak en plicht van Bouterse een eind te maken aan de vele roofovervallen die gepaard gaan met verkrachting, mishandeling en moord.
  Het is de taak en plicht van Bouterse om te zorgen dat mensen zich veilig voelen en rustig kunnen gaan slapen. Rustig slapen is er allang niet meer bij vooral niet toen Bouterse zijn volk slapeloze nachten had gewenst.
  Het is de taak en plicht van Bouterse om de salarissen op tijd te betalen.
  Het is de taak en plicht van Bouterse om schulden tijdig af te lossen.
  Het is de taak en plicht van Bouterse dat het onderwijs goed kan functioneren.
  Het is de taak en plicht en Bouterse dat patiënten kunnen rekenen op goede gezondheidszorg.
  Het is de taak en plicht van Bouterse dat Surinamers werk hebben.
  Bouterse heeft nog meer taken en plichten te vervullen, maar hij verzaakt die.
  Bouterse heeft zich echter als taak en plicht gesteld om Suriname voor een appel en ei te verkopen, vandaar dat hij nu zegt dat het zijn plicht is om inhoud te geven aan de relatie met India.
  Ik hoop dat India wijs is en zich niet heeft laten ompraten in zee te gaan met de huidige regering van Suriname.


  Maak melding

 9. Al bijna acht jaren heeft deze duivelse zoon zijn plicht verzaakt aan land en volk. Alles wat het Front regering heeft opgebouwd, heeft deze duivel, samen met zijn duivelse trawanten kaopt gemaakt. Maar de werkelijk schuld ligt niet bij dit beestmens, een roofdier van hart en nieren, maar bij de ma pima debiele dwaze idiote oerdomme verarmde ndper’ s. Zij hebben gekozen voor om deze beestmens op de troon te zetten. Hoe anders zou het zijn geweest als ddb daadwerkelijk zijn beloften zou zijn nagekomen, al was het voor slechts zestig procent. Helaas is zijn ware aard, alsook dat van zoon, stiefzoon, en duivelse trawanten naar boven gekomen. Niemand, ook de ma pima domme ndper’ s kunnen niet ontkennen dat ddb zijn plicht heeft verzaakt om dieven, rovers, moordenaars, drugscriminelen, fraudeurs, oplichters en ander crimineel gespuis aan te pakken. Geen diefijzer zouden er meer zijn, huizen, werk en ordening, rust en vrede en voorspoed zou er komen onder zijn beleid, krijste de ma pima Anus Meye en de Ka olo Misika. Amen krijsten hun oerdom paars gelovige volgelingen. Anno 2018 gaan baas en paars geboefte nog meer hun plichten verzamelen. Roven, stelen, bedriegen en bedreigen is wat komen gaat. Wo ka oe ma pima ka ndper’ s efoe tang stem bakka in 2020 tapoe a nationale droga partij.


  Maak melding

 10. Kleine landen kunnen grote schulden niet terugbetalen, dreigen ‘in beslag te worden genomen’ door China
  Sri Lanka is nauwelijks in staat om zijn schulden aan Chinese staatsbedrijven te betalen. Het land voelde zich daarom eind vorig jaar gedwongen de strategische haven van Hambantota aan China over te dragen.

  Dit is de kop van een artikel in GFC nieuws.
  Je kunt evenzo China vervangen door India.
  Hoeveel leningen heeft Suriname te betalen aan China?
  Dit is een verwachtbare scenario voor Suriname


  Maak melding

 11. De toekomst voor de dong no mpp ka ndper’ s ziet eruit als dat van vele Arfrikaanse landen waar dictators hun eigen volk en rasgenoten vreselijk onderdrukken, als, als als, die ma pima dong moro dong verarmde na dong partij aanhangers in 2020 weer voor atijd president-dictator for life gaan stemmen op dit beestmens. Afslachten zal hun lot zij, als paars slachtvee zullen ze de mega schulden gaan moeten aflossen. Ddb en trawanten gaan zich nog meer misdadig corrupt gaan verrijken op jullie kromme mager ruggen, oe ma pima dong ndper’ s. Stem bakka in 2020 dus bewust hiervoor, uw ondergang.


  Maak melding

 12. Frans-Guyana ligt strategisch, geografisch, ruimtevaart, gunstig voor de hele wereld. Waarom denk je dat Kourou door de Fransen/Frankrijk daar gemaakt is. Denk je dat er een betere plaats aan de evenaar ligt om een Europese Ruimtevaartorganisatie te bouwen in de wereld?

  Suriname ligt strategisch, geografisch gunstig voor militaire doeleinden, economsche doeleinden. Landen als de USA weten dat, China weet dat, India weet dat.

  Ook voor Guyana geldt dat. Ook Brazilie weet dat om een rechtstreekse verbinding naar het noorden van Zuid-Amerika te hebben naar het Caribischgebied. Gelet dat Suriname in het midden ligt van deze drie Guyana is het ook strategisch beter om vandaar allerlei zaken te laten plaats vinden en de twee andere Guyana als achterdeur te zien. Suriname heeft goede verbindingen naar deze twee landen.

  Tussen Brazilie en (Frans-)Guyana bestaan al rechtstreekse verbindingen over de weg. Alleen Suriname is een land die aan Brazilie grens heeft geen rechtstreekse verbinding met Brazilie. Als er een zeehaven aangelegd moet worden zouden Guyana en Suriname samen met Brazilie kunnen kiezen dat dit bij de Corantijnrivier komt. Zie de voordelen voor al deze landen.

  Zie dan hoe BRICS landen, Brazilie, India, China, Zuid-Afrika hier voordelen aan hebben. Ook FRankrijk, de hele EU, USA zouden uit militaire oogpunt hier hun voordeel bij hebben.
  Suriname, (Frans -) Guyana, zouden financieel, economisch, hiermee kunnen mee liften en zulke kleine landen zouden voor de wereld belangrijk zijn. Zie wat deze landen voor de wereld kunnen betekenen en dan heb ik het nog niet eens gehad over de natuurlijke rijkdommen, eco-toerisme, landbouw, visserij, hout, enz.

  Ben ik nu degene die zo slim is of ben jij zo dom?

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 13. Hij denkt hiermede politiek te scoren.Kan ook lukken.Een heleboel surinamers denken niet verder dan hun neus lang is.Ze zijn al tevreden met beloftes.


  Maak melding

 14. @ Passant: Frankrijk heeft de ruimtevaartbasis in Kourou gebouwd omdat Guyana Frans grondgebied is en dicht bij de evenaar ligt en om geen enkele andere reden.

  Brazilië heeft Suriname of de ander Guyana´s helemaal niet nodig om naar het Caribisch gebied te komen. In de eerste plaats, wat heeft Brazilië daar te zoeken? Ten tweede ligt het zwaartepunt van de economie van Brazilië duizenden kilometers verwijderd van Suriname rond Rio en Sao Paolo. Per schip is het Caribisch gebied gemakkelijker te bereiken, zeker met al die eilanden, dan over land, en vliegtuigen vliegen gewoon over Suriname heen. Waarom daar landen als je er niet hoeft te zijn? Kost alleen maar geld.

  Je wilt samen met Guyana een zeehaven bouwen aan de Corantijn. Waarom? Wat voor verkeer valt daar te verwachten? Suriname en Guyana hebben enerzijds al zeehavens en anderzijds geen geld om er nog een bij aan te leggen en te onderhouden. Guyana heeft Suriname trouwens helemaal niet nodig. Het gaat daar beter dan in Suriname.

  Je zegt dat Suriname militair zo gunstig ligt. Voor wat? Voor de VS om Brazilië aan te vallen? Curaçao ligt strategisch veel beter, op de drempel voor Venezuela en vlak bij Colombia met zijn drugshandel. Vandaar dat de Amerikanen daar een vestiging hebben op het vliegveld. Bovendien is de Nederlandse regering aanmerkelijk betrouwbaarder dan de Surinaamse en spreken de meeste mensen op Curaçao wel een mondje Spaans. Hoeveel mensen in Suriname spreken Spaans of Portugees?

  Wat die natuurlijke hulpbronnen betreft, dat is in de wereld al lang opgevallen. China en India zijn om het hardst bezig die zich toe te eigenen. Voor de rest heeft niemand Suriname nodig, zelfs Nederland niet.

  Het is wel leuk om weer eens op je dikke duim te gaan zitten zuigen en met allerlei mooie plannen te komen, maar wat je zegt zijn allemaal beweringen zonder enige onderbouwing. Kom eens met feiten en bewijzen als je weer wat roept. Voorlopig is het allemaal luchtfietserij en wensdenken.


  Maak melding

 15. Het is je plicht om te bekennen voor de rechter dat je 15 onschuldige en ongewapende landgenoten martelde,folterde, verminkte en standrechtelijk vermoordde op 8 Dec. 1982. Maar daar ben je te laf voor…minderwaardig sujet!!!!


  Maak melding

 16. Lees; “ik zal alles eraan doen, om de hindustaanse kiezers”, op NDP te laten stemmen. Dit betekent, dat deze pathologische leugenaar een omzichtige beweging richting de VHP maakt. Wat deze man vergeet is dat dhr. Santhoki niet zwicht voor deze goedkope reclame en misbruik van de goede wil van de Indiaase overheid. De Indiaase overheid hakt langer dit soort schorem van de bovenste plank.


  Maak melding

 17. Bouta het is mijn plicht om de inhoud van de schatkist aan India te geven ,of snap ik het niet, hij weet van vore niet dat hij van achteren in brand staat..


  Maak melding

 18. BOUTA heeft de PLICHT de GRONDWET te HANDHAVEN !

  BOUTA heeft de PLICHT de RECHTSSTAAT te HANDHAVEN !

  BOUTA heeft de PLICHT ALLE CORRUPTE BOEVEN te laten OPSLUITEN
  via GERECHTELIJKE VONNISSEN !

  BOUTA heft de PLICHT buitenlandse STRAFVONNISSEN ten
  uitvoer te leggen !

  DAAROM IS BOUTA IN PERSOON VOOR DE KRIJGSRAAD VERSCHENEN
  voor MASSAMOORD op EIGEN VOLK !!!

  PS :
  HEEL SRANAN heeft de PLICHT PERSONEN met VEROORDELINGEN op hun
  naa,m te WEREN uit belangrijke FUNCTIES !!!


  Maak melding

 19. De Drugsveroordeelde Misdadige Moordenaar: ” het is mijn plicht voor te lezen, de rommel, die voor mij DMMDDB … is neergepent { door o.a. Alibux }… om aan het Surinaamse volk voor te houden.”


  Maak melding

 20. Oorlog en Vrede, Vrede!!!!

  Bondgenoten, militaire bases in bevriende landen en gezamenlijke Oefeningen en trainingen in bepaalde strategische, geografische gebieden ,werelddelen, en je economische belangen veilig stellen overal ter wereld om als er actie moet ondernomen dit snel kan overal ter wereld. Deze militaire bases kan financieel, economisch ook heel veel geld opbrengen voor de plaatselijke ondernemers, landbouwproducten, vlees, vis, uitgangsleven, enz.

  De Amazonerivier is een zeer heel grote en diepe rivier dat van oost naar west loopt in Brazilie en zeer grote schepen/cruiseschepen heel ver op kunnen varen.

  Het Amazoneoerwoud biedt heeft heel veel hulpbronnen, dat financieel,economisch, flora, fauna, zoeterwaterbronnen, natuur, grondstoffen, enz niet geld is uit te drukken.

  Ook de verbindingen vanuit Columbia over de weg via Venezuela naar Brazilie is er. Ook deze wegverbinding is mogelijk naar Guyana. Ook Macapá is de hoofdstad van de staat Amapá in het noorden van Brazilië. De stad ligt aan de Amazone, nabij de monding daarvan. In 2017 had de gemeente 474.706 inwoners, meer dan 100.000 meer dan tien jaar ervoor.
  Aan de zuidgrens van Guyana en Suriname is er een Braziliaanse militaire basis gevestigd

  In de Amazonerivier zijn er grote steden die in ontwikkeling zijn en deze zal alleen maar groter worden in de loop van de tijd.
  De gebieden in de Amazonegebied zijn zich aan het ontwikkelingen, mensen vestigen zich, zijn actief, economische bedrijvigheid, enz.

  Gelet op al deze zaken die er zich afspelen langs de Amazone(rivier), aanleg van infrastructuur van wegen, electriciteit, bedrijven, mensen, enz moet Suriname daarom ook stappen zetten om hier aansluiting bij te vinden en als er in het belang van Suriname en Guyana een zeehaven gebouwd moet worden, is de vraag of belang van Brazilie, Suriname, Guyana dit gezamenlijk te doen. Allemaal hebben er voordeel bij.

  De VS gaat Brazilie niet aanvallen of omgekeerd. Deze landen weten dat er veel grotere belangen zijn en daarom samen kunnen werken, ook op militairgebied. In de regio een gezamenlijke militaire basis te hebben, zoals de USA dat overal ter wereld heeft. Ook Suriname doet dat al. Zie de gezamenlijke oefeningen met de Fransen, USA hospitaalschepen die Suriname regelmatig aan doen vooral voor humanitaire hulp, maar vergis je niet ook voor andere doeleinden. Het gebied verkennen, het grondgebied, de mensen, hun cultuur, zeden en gewoonten, enz. Niets gebeurd zonder een doel. Economische belangen veilig stellen.

  Er is geen betere plaats voor Frankrijk of de EU om een ruimtevaartstation te hebben bij de evenaar dan Frans-Guyana. ruimtevaart gaat ook om het eigen belang, onderzoek en ontwikkeling, enz. Eigen doeleinden , vult dat maar zelf in, en belangen om te handhaven.

  Oorlog en Vrede, samenwerken, bondgenoten en zie daar ook de vele voordelen van.

  Regeren is vooruit zien.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.