Verpleegkundigen in Suriname ‘vergeten’ kennis als diploma op zak is

45
Nieuwe verpleegkundigen ingewijd in Suriname

PARAMARIBO, 24 jun – Verpleegkundigen in Suriname zijn erg veranderd wat betreft inzet en werkethiek. Dit stelt directeur Angele Wallerlei-Kumbangsila van de Centrale Opleiding voor Verpleegkundige & Aanverwante Beroepen, Covab. Empathie voert niet langer de boventoon. Aan de jarenlange opleiding kan het niet liggen. De kwaliteit en het niveau zijn er nog minstens even hoog. Dat blijkt vooral bij de praktijkmomenten tijdens de opleiding. Maar zodra de eindstreep is gehaald, voltrekt zich een merkwaardige metamorfose.

De opgedane kennis verdampt als het ware van het ene moment op het andere. “Het lijkt erop alsof er iets gebeurt met de verpleegkundige op het moment dat die het diploma verkregen heeft en de praktijk in gaat. Vaak resulteert dit in niet alleen schade naar de patiënt toe, maar ook schade voor de beroepsbeoefenaar en de werkgever en vooral imagoschade voor het beroep”, zegt Wallerlei-Kumbangsila tegenover Dagblad Suriname.

Waar verpleegkundigen en ander zorgpersoneel zich vaak in verslikken, is dat patiënten kritischer zijn geworden. En beter geïnformeerd. “Het feit dat er vanuit het ministerie (van Volksgezondheid, red.) weinig wetgeving is om patiënten te beschermen, kwaliteit af te dwingen en slechte zorg af te straffen, helpt niet mee op de weg naar betere zorg”, aldus Wallerlei-Kumbangsila. Verbetering zal dus vooral van de verpleegkundige zelf afhangen.

- Advertentie -

45 REACTIES

 1. “Verbetering zal dus vooral van de verpleegkundige zelf afhangen”
  Gedeeltelijk mee eens.

  De werkgever moet zichzelf ook laten bijstaan door goed gekwalificeerden managers
  De werkgever zal de verpleegkundigen periodiek moeten beoordelen op hun functioneren
  De werkgever moet zicht volharden in goed werkgeverschap en heeft de plicht om voor de nodige bijscholing te zorgen

  De verpleegkundigen daarentegen moeten zich verder moeten bekwamen, zijn dus verantwoordelijk voor hun eigen functioneren als ook de motivatie. Zij moeten ook kritiek kunnen geven, maar belangrijker is dat ze zelf ook openstaan voor kritiek en niet een narcistisch houding aannemen omdát de een uniform dragen!

  Maar in Suriname zijn deze zaken gewoontjes een utopie.

 2. Als kennis na ontvangst van het diploma plotseling verdampt dan is het de vraag of die kennis er ooit geweest is.
  Het lijkt er op dat er in de Surinaamse samenleving een soort moedeloosheid aan het ontstaan is. Men ziet de verloedering en de armoede toenemen en er is geen uitzicht op verbetering. Als je geen toekomst ziet dan wordt je depressief en verval je tot passiviteit. De machthebbers verrijken zich, het gewone volk wordt in de steek gelaten.
  Waarom nog je best doen en hard werken? Wat bereik je er mee?

 3. Kennis verdampt altijd. Welke student kent nog al z’n examenstof een jaar na het behalen van de examens?
  Kennis blijft paraat als je voortdurend ermee werkt, anders wordt het minder.

 4. Waarde bagage die je met je meedraagt gaat nooit verloren. ZE moeten deskundigheidsbevordering krijgen en gekoppeld worden aan een senior verpleegkundige, zo blijft de opgedane kennis niet alleen intact maar wordt ook nog eens verfijnd en bestendigd doordat een meerdere in jaren meekijkt en feedback geeft.

 5. En ik dacht al die tijd dat ze aan het staken waren. Als jij als arts ze iets vraagt kijken ze je aan met een blik van: ” hoe durf je mij tijdens mijn rustpauze te storen of man zie je niet dat ik bij moet komen van het niets doen?” Ik denk dat je verpleegkundigen aansprakelijk moet kunnen stellen voor beroepsfouten om hun gedrag te doen veranderen. of laat ze stage lopen in het buitenland om te ervaren hoe het moet. Misschien ligt het ook aan hun gedevalueerd salaris. Dit moet nader worden onderzocht.

 6. Een opleiding voor in de zorgsector moet je met passie doen. Een diploma halen alleen maar om werk te hebben zal je op den duur tegen staan. Zieken mensen liggen er niet voor hun plezier en hebben tijd genoeg om hun toekomst te analyseren. En dat is bij de meeste mensen negatief. Die houding projecteren ze tegen de broeders en zusters. En juist dat vergt empathie. De sfeer op de werkvloer is mede ver woordelijk door de hoofdafdeling. Resumé : Stop als u met tegenzin naar uw werk ga.

 7. Niet de kennis verdampt blijk uit het stuk, maar de werkhouding.
  Is dat vreemd, als men in een land left waar iedereen zijn eigen ding doet en schijt heet aan de rest?

  Het parlement bijvoorbeeld vergadert wanneer het wil, de voorzitter van parlemen bele de oppositie als het haar regring en partijen goed uitkomt.

  Politie agenten zijn onderdeel van boevemorganiaties en knallen met enige regelmaat hun parner of ex-partner dood.

  De medische werelld dreig regelmattig met (stakings)acties als ze niet op tijd uitbetaald worden

  Genees- en andere hulpmiddelen zijn niet voorhanden. Zelf bij een poliklinisch bezoek zijn de mensen hun leven niet veilig.

  Het ziekenhuis dateert uit de jaren zestig; nieuwbouw geparkeerd ivm rare aanpassingen van de overeenkomst en van de verpleegkundige verwacht men 300% inzet tegen een hongerloon.

  Vindt u het raar dat de werkhouding veranderd. Lolbroeken zijn ze in Suriname.
  De mensen doen in hun best onder uitzichtloze omstandigheden voor de patiënt en zichzelf.

 8. Kennis en geld verdampen in Suriname als sneeuw voor de zon. Wat een treurig, triest en kansloos volk.

 9. @ Ronnie
  Je hebt weliswaar gelijk, er moet sprake zijn van liefde (en dat zal er vaak ook wel zijn), maar bedenk het volgende:
  papa en mama willen graag dat zoon/dochter later aan het werk kan en inkomen kan genereren. Zelf hebben ze veel meegemaakt in hun leven bij verschillende werkgevers. Soms tijden geen baan gehad, sombere toekomstvooruitzichten.
  Dan kies je misschien toch voor een baan met betere vooruitzichten. Het verdient misschien minder, soms betaalt de overheid niet op tijd, maar je hebt zekerheid. Daarom misschien deze keuze.

  @ Jan Kar.
  Je posting klopt volledig. Om hieraan te voldoen zou je het niet vrijblijvend moeten maken. Er moeten eisen worden gesteld en beloningen.
  Maar kennis wordt onvoldoende gewaardeerd.
  Dit is ook te merken aan de reacties van een enkeling op het artikel over immigranten.
  Haal niet alleen geld binnen, wat inderdaad nodig, uit leningen en deelnemingen, maar haal kennis binnen om de kwaliteit van arbeid omhoog te brengen.

 10. “Is dat vreemd, als men in een land left waar iedereen zijn eigen ding doet en schijt heet aan de rest?

  Het parlement bijvoorbeeld vergadert wanneer het wil, de voorzitter van parlemen bele de oppositie als het haar regring en partijen goed uitkomt.”

  correcties (rare laptop)
  Is het vreemd als men in een land leeft waar iedereen zijn eigen ding doet en schijt heeft aan de rest.

  Het parlement bijvoorbeeld vergadert wanneer het wil en de voorzitter van het parlement de oppositie belet wanneer het haar, haar regering en haar partij uitkomt?
  De medische wereld dreigt regelmatig met (stakings-)acties…………

 11. Sommige opleidingen kennen zoiets als Permanente Educatie zoals bekend bij de Accountants
  Er dienen punten behaald te worden wil men zich (register / AA) accountant blijven noemen, ik dacht 72 punten in 2 jaar.
  Dit is ook gangbaar bij andere beroepen o.a. notarissen artsen medische specialisten etc.
  Je zou dit kunnen inbrengen binnen de medische wereld van assistent tot verpleegsters van OK assistenten naar chirurgen etc.

 12. @ Sam
  Je bent van mening dat de werkhouding verandert.
  Laten we er van uitgaan dat je gelijk hebt. Wat is hiervan de reden?
  Jij gooit het op het wanbeleid van politici. Zij stellen onvoldoende geld beschikbaar voor noodzakelijke aanpassingen. (Ik probeer je posting kort samen te vatten).
  Hier kan men weinig tegen in brengen lijkt mij. Er is echter meer,
  de houding van de Surinamer zelf moet veranderen. Nu is het zo dat men niet meer wil doen dan een ander.
  Waarom niet?
  -Je wordt direct terecht gewezen door je collega’s. Je wordt voor uitslover uitgemaakt
  -Je wordt niet beloond (behalve door de patiënt en zijn of haar familie en door God, als je gelovig bent)
  -Het is ingebakken in de cultuur van de werknemer. Zo min mogelijk doen
  (in deze laatste vind ik een medestander in de persoon van Rob G, die dit enkele maanden geleden ook al riep)
  met name dit laatste punt verdient aandacht. Dit is een taak voor politici:
  zelf het goede voorbeeld geven
  fors het aantal vrijde dagen terugdringen
  beloningen verstrekken aan mensen in de zorg
  (recentelijk las ik hier hoe men het economisch principe wil toepassen op cashbetalingen; ditzelfde principe dient nu te worden toegepast, echter de keerzijde. Dus geen negatieve sanctie, maar positieve sanctie.
  het tegengaan van ” moral hazard”)
  ik kan nog wel even doorgaan.
  Ik zal er nog slechts een noemen, omdat op deze site regelmatig door enkelen wordt verwezen naar Marx en of het communisme.
  K.Marx (1818-1883)
  Hij zei dat arbeid als doel moet worden gezien en niet als middel om inkomen te verwerven.
  DOEL

  Om te eindigen met een Nederlands spreekwoord
  Arbeid adelt
  (en de bijbehorende grap
  maar adel arbeid niet)

 13. Een goede screening van mensen die in de zorg willen is zeer belangrijk.
  Als je naar sommige verpleegkundigen/verzorgende kijkt in Suriname moet je jou afvragen als ze het werk met plezier doen.
  Degene die niet functioneren moeten gewoon met ontslag gestuurd worden

 14. Jani
  wat heb je liever
  geen verpleegkundigen (ook niet voor het meest basale) of een verpleegkundige die het werk welisaar met tegenzin doet ( met het salaris van 1 maand kan je in de kosten van levensonderhoud van 1 wek voldoen).

 15. Als de moeilijke jaren van naar school gaan of een cursus volgen voorbij zijn worden alle boeken aan de kakkerlakken en muizen gegeven. Als de beestjes er een troep van gemaakt hebben gaan deze kostbare boeken met veel informaties naar het vuilnisbelt en in BRAND gestoken. Einde School, Einde kennis, Einde inzicht. Halleluja.

 16. Naast permanente educatie zou coaching door een “Senior” kunnen helpen om de kennis up to date te houden!!

 17. doet, ( met het salaris van 1 maand kan je in de kosten van levensonderhoud van 1 week voldoen), maar dit desalniettemin toch doet

 18. Waarom wordt er geen herhalingscursus georganiseerd die men verplicht moet
  volgen. Dit kan men koppelen aan een functioneringsgesprekken en bij goed
  gevolg een bonus of salarisverhoging. Zo blijven verpleegsters up to date en
  gestimuleerd om een cursus te volgen.

 19. Het lukt me en goed idee om eens te kijken hoe men in westerse landen waaronder Nederland hiermee omgaat. Gezondheidszorg is erg belangrijk en de kennis van verpleegkundigen, artsen, etc. Zijn van levensbelang. De patiënt is misschien wel mondiger maar het is belangrijk om te weten hoor je daarop inspeelt. En niet ten koste gaat van je eigen kennis. Ook is het belangrijk om mee te gaan met vernieuwde invitaties en gegevens op je vakgebied.

 20. Haha altijd als moeilijk worde, Suriname naar Nederland kijke of
  Nederland moet helpe anders Nederland afmake hihi

 21. Die klootzakken in het verkeer ieder dito. Je vraagt je af waar ze auto hebben leren rijden en de kwaliteit van het rijexamen. Thea als het handhaving van de regels soep met balletjes is . Vinden ze het gek dat hun rijbewijs in bepaalde landen niet geldig is.

 22. “De opgedane kennis verdampt als het ware van het ene moment op het andere. “Het lijkt erop alsof er iets gebeurt met de verpleegkundige op het moment dat die het diploma verkregen heeft en de praktijk in gaat.”

  Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er geen kennis was:
  ad.nl/binnenland/valse-diploma-s-in-de-wijkverpleging~adf3a58e/

 23. Daarvoor bestaan er functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Bij goed functioneren beloon je dit en niet op basis van vriendjespolitiek maar op basis van prestaties. Een goed werkend team begint bij een goed functionerend management. Ik denk dat je daar het antwoord hebt op je probleem.

 24. @ Roti,

  Ik vraag me af of je enig idee hebt onder welke omstandigheden de verpleegkundigen in Suriname moet werken.
  Mijn stelling dat door wanbeleid en gebrek aan motivatie de werkhouding verander staat als een huis.
  Weet je wat het betekent om voor het leven van patiënten e vechten om vervolgens de volgende dag te horen dat de patiënt door gebrek aan medicijnen en andere medische hulpmiddelen is overleden.
  Hoe vaak heb je niet gelezen dat “Stichting 2 voor twaalf”geld inzamelde om patiënten voor hoognodige in grepen naar het buitenland te sturen.
  Heb je je nooit afgevraagd waarom de president en zijn partijgoten op Staatskosten naar het buitenland gaan voor medische hulp.

  Je kunt alles goed geleerd hebben maar als je geen middelen hebt roei je met de riemen die er zijnen dat betekent vaak improviseren.
  In plaats van de verpleegkundigen een veer in hun reet te steken voor hun improvisatie talent krijgen ze een trap na? (1 voorbeeld hechtdraden verwijderen doe je met een steriele schaar; door gebrek aan steriele scharen gebruikt men soms een scheermes voor meerder patiënten)
  Komt dit omdat men weet het geleerde “vergeet” of is het een kwestie van improviseren.

  Laat de docent die dit gezegd het niet de hardwerkende mensen aanspreken maar de leiding, iemand schreef het management (van de regering) en vragen om middelen. Maar ze kent het antwoord al: geen geld dus geen middelen.

  Tot slot, verpleegkundigen worden regelmatig bijgeschoold in de vorm klinische lessen, bijscholingscursussen, specialisaties (IC, Nierdialyse, OK- assistent, Hulp op de spoedeisende hulp etc.) Maar niet iedereen is daarvoor geschikt, bovendien moet de patiënten ook gewassen worden, schone bedden krijgen de poeppotten opgeruimd worden etc). Ik ken gespecialiseerde Ned-Sur verpleegkundigen die een deel van hun vakantie opofferen om bijscholing te verzorgen, dus hieraan geen gebrek.

  Het wachten is op de volgende docent die iets anders zal roepen.

 25. Vind dat de werkgever daar aandacht aan moet besteden en om het half jaar een cursus moeten laten doen en weer een checkup test

 26. @ Sam,
  Heb je mijn eerste posting gelezen? De laatste is slechts een mogelijkheid, aangezien er al van alles was geschreven.
  Wil jij uitsluiten dat dit in een enkel geval onmogelijk is? Ik niet.
  Ik ben er wel van overtuigd dat tussen de 90% en 99% hard heeft gewerkt om haar of zijn diploma te behalen.
  Dat kennis verdampt enz, is door mij in mijn eerste posting en ook door anderen voldoende belicht.

  Docenten die wat roepen.
  Heb je het verhaal van het VMBO in Limburg gelezen?
  Iedere docent en de leidinggevende van die afdeling weet dat ongeveer 1 week voor het CSE begint ALLE toetsen moeten zijn gemaakt en alle werkstukken af dienen te zijn ingeleverd en te zijn beoordeelt . (staat ook op de site )
  Toch was dit niet zo op deze school.
  De school zegt nu; docenten waren onbekwaam in dit deel.
  Lulkoek, Ze wisten het en de leidinggevende ook.
  Maar door dit zo te spelen kon na het CSE het SE cijfer nog worden aangepast. Immers het SE cijfer ligt dan nog niet vast.
  Nogmaals, ik wil geen enkel verpleegkundige beschuldigen noch in een kwaad daglicht stellen. Daarvoor zijn ze te belangrijk. Al komt dit onvoldoende tot uiting in hun beloning

  SE = school examencijfer (opgebouwd uit toetsen in het derde en vierde jaar van het VMBO)
  CSE = Centraal School Examen
  Het eindcijfer is het gemiddelde van deze twee

 27. In Suriname kan je diploma’s en rijbewijzen kopen wat voor kennis bulshit hebben ze daar !!!!

 28. Hier kon je een rijbewijs kopen voor HFL 6000.
  Nu niet meer.
  Maar wat dacht je van deze
  rtlz.nl/life/personal-finance/nederlands-rijbewijs-voor-80-euro-te-koop-op-poolse-site

  In elk land heb je criminelen
  dus niet alleen in SU

 29. Ze bakker er niets van.
  Patienten hebben een mensonwaardig bestaan in het ziekenhuis.
  Zij hebben geen tijd voor hen die de hulp nodig hebben. Het worden grote aso’s na het behalen van hun diploma’s.
  Deze verpleegsters behoren ook tot de narcisten.

 30. @ Roti,

  Volgens mij is jou kennis verdampt.

  Wat hebben de verpleegsters met het voorbeeld van Limburg te Nederland van doen?
  Denk je soms dat de kennis van de docenten aldaar is verdampt omdat ze fout hebben begaan bewust of onbewust.
  Lekker ben je zeg om appels met peren te vergelijken.

  Dat jij en sommige voldoende hebben bewezen dat kennis verdampt zal mij worst wezen.

  verpleegkundige handelingen zijn van praktische aard, temperatuur opnemen, een injectie geven, een is-/poep opruimen., een bloeddruk meten, etc. Denk je dat dit soort vaardigheden verdampen???
  Geef mij een concreet voorbeeld,please wat voor kennis verdampt.

 31. Ok dan zal ik het kort trachten uit te leggen
  Docenten hebben hier bewust of onbewust diploma’s verstrekt, terwijl niet aan alle vooschriften is voldaan.
  Wil je mij zeggen dat dit in Suriname onmogelijk is.
  Ik zeg niet dat er gesjoemeld is, maar sluit het in Nederland.noch in Suriname uit.

  Ik zal het je sterker vertellen.
  Ik.examineerde in Nederland op het.staatsexamen
  Ik kreeg ook kinderen uit SU.op het mondeling.
  Ik zei dan altijd tegen mijn collega dat.ik wat makkelijkere vragen ging stellen.
  En af en toe wat extra matsen zodat het net voldoende werd.
  Ach ik ben ook maar eenmens
  En tja dat Surinaamse.bloed he.

 32. @ adhin
  Ligt hetgeen je gepost hebt aan de verpleegkundigen of aan de werkomstandigheden., aan de werkdruk, aan het gebrek aan respect, aan het gebrek aan waardering enz.
  Zeg jij het maar, ik zit te ver om een goed oordeel te kunnen vormen en geven.

 33. @ Roti,
  “Zeg jij het maar, ik zit te ver om een goed oordeel te kunnen vormen en geven”.
  “Ik zei dan altijd tegen mijn collega dat.ik wat makkelijkere vragen ging stellen.
  En af en toe wat extra matsen zodat het net voldoende werd.
  Ach ik ben ook maar een mens”
  ad1,
  je zit niet alleen te ver, maar hebt daarnaast geen idee hoe de opleiding tot verpleegkundige in elkaar zit!!!
  ad. 2
  Je bent een fraudeur en een manipulator.
  Ken je het spreekwoord van de waard en zijn gasten.?

 34. jij bent echt te dom om ook maar iets te begrijpen. Succes met je leven zal je hard nodig hebben

 35. @Roti
  als je moeder daar heeft gelegen, zal je je oren niet willen geloven als je de vele verhalen hoort over de “zusters”. En niet te vergeten de artsen, doktoren. De 1 is erger dan de ander.

  a. de doctoren hebben geen tijd voor jou,; de loop ronde wordt afgedaan met een piepje tussen de deur opening;
  b. de afgestudeerde “zusters” laten je liggen als je de om hulp vraagt, en je krijgt ook een grote bek terug.

  Neem voor de een een kijkje in het Sint Vincentius Ziekenhuis, loopt en vraag eens aan een paar patienten naar hun ervaringen met de narcisten van het ziekenhuis.
  Doe dat! dan piep je anders.

 36. oh ja en vergeet ook niet…
  die doctoren willen EURO’s zien, ONDER TAFEL of klein gevouwen biljetten stevig in de hand gedrukt.
  Die Dagoe’s

 37. @ Adhin
  Mijn dank voor je posting.
  Ik gruwel wel van het verhaal over doctoren. Ik heb vaker gehoord van “bepaalde activiteiten” maar zo open en bloot. Als je iemand oplicht ben je een hond, maar als je een zieke niet wil helpen, of sneller wil helpen behalve (als je letterlijk dus?!) als je hiervoor extra wordt beloond dan ben je echt minder dan die dagoe.

  Het is dus van alles wat.
  Geen leiding, geen kennis (die is verdampt volgens het artikel), geen geneesmiddelen, geen hulpmiddelen,
  geen motivatie, enz.
  Om moedeloos van te worden en woest.
  Je zal het niet willen geloven en ik word hier voor gek uitgemaakt, maar vanaf september zal ik voor 1 jaar werken in SU. Het contract moet ik binnenkort gaan tekenen.

 38. @ Rotie
  Je leert wel heel snel!!!

  succes gedurende het jaar in Suriname, als je het volhoudt.
  Je zult het meer dan ik nodig hebben

 39. Sam.
  Ik wenste dat ik dat ook van jou kon zeggen. Maar ja, wat er niet in zit kan er ook niet uitkomen.

 40. @roti
  jaartje zal een mooie tijd zijn, maar dat hondse gedragingen zul hje niet veel van merken, want de verstandhouding onderling is anders dan wanneer je direckt te maken hebt met doktoren. Ik ken heel veel van die gasten. De patienten zijn te min voor ze.

  Ander voorbeeld
  Operatiesnee in NL is <2 cm
  Operatiesnee SU 23 cm!!! en niet goed.

  Wat moet ik denken.

  Succes met je studie en je loopbaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.