Advocaat verdachten: onderzoek decembermoorden niet diep genoeg

27

PARAMARIBO, 30 mei – Het strafrechtelijk onderzoek in het strafproces rond de decembermoorden gaat niet diep genoeg. Dit zegt Irvin Kanhai, advocaat van enkele verdachten. Zijn cliënten wordt geen recht aangedaan. Dat het tot een executie kwam van vijftien mannen, heeft alles te maken met politieke druk van vooral het buitenland. Daarom moeten alle aspecten naar boven komen. “We kunnen speculeren over wat tot verwoestende uitbarsting heeft geleid”, zei Kanhai tegenover de krijgsraad.

Een uitbarsting dan “in de geest van militairen van alle rangen, vanwege de vreselijkste beledigingen en zeer ernstige bedreigingen die zij wekenlang, dag in dag uit, moesten ondergaan.” Volgens Kanhai wordt te weinig rekening gehouden met de ondergrond. Die leidde tot de ‘verowestende uitbarsting’ met rampzalige gevolgen. Voor de vervolging zou alleen de optie van moord vervolgbaar zijn.

Het moet ook verklaren waarom de vervolging het onderzoek vernauwde tot moord. Deze vernauwing deed de kans teniet om te komen tot een ‘diepgaan uitzicht’. Een uitzicht op wat er precies aan de hand was in de periode rond de executies. Voor Kanhai is er maar één conclusie: De omstandigheden die de vervolging aanvoert als bewijs van betrokkenheid van verdachten, “lijken van nul en generlei waarde.”

27 REACTIES

 1. “Een uitbarsting dan “in de geest van militairen van alle rangen, vanwege de vreselijkste beledigingen en zeer ernstige bedreigingen die zij wekenlang, dag in dag uit, moesten ondergaan.” Volgens Kanhai wordt te weinig rekening gehouden met de ondergrond. Die leidde tot de ‘verwoestende uitbarsting’ met rampzalige gevolgen” (citaat); met deze passage geeft deze advocaat aan, dat de verdachten wel degelijk schuldig zijn aan moord en doodslag van 15 vooraanstaande Surinamers. Hij gaat iets verder door ook te zeggen, dat de verdachten althans de hoofdverdachte uit racune gehandeld heeft.


  Maak melding

 2. Voor Kanhai is er maar één conclusie: De omstandigheden die de vervolging aanvoert als bewijs van betrokkenheid van verdachten, “lijken van nul en generlei waarde.
  Aldus deze paars verworden baardaap en dronkenlap. Deze zuiplap heeft geen greintje geweten, net als de allergrootse misdadiger sinds 1980. Het land en volk hebben dankzij Bouta en zijn duivelse trawanten geleden onder zijn mislukte revo beleid. Anno 2018 lijden heel veel ma pima oerdomme dwaze idiote ndper paria’ s en ANTI ndp onder het duivels financieel corrupt moordend beleid. Dankzij de ,a pima ndper’ s zitten wij ANTI ndper’ s met deze duivelse zoon der moord, drugs en roof. Zelfs zonen zijn verworden misdadigers net als de idiote dwaas Bouta, de gewetenloze slachter van 8 dec. 1982. Men moet werkelijk demonisch Bouta bezeten zijn om willens en wetens wederom op deze moordenaar, een drugscrimineel, een bankrover en aartsleugenaar te stemmen in 2020. Oma en opa taki keba, hij is de afgod der dwaze paarse zombies, ook van awariedomrie Meye en bonu apostel Misikeba. Dankzij de vele moorden die deze vervloekt aanbeden moordenaar op zijn naam heeft zijn land en volk verontreinigd. Oma taki, Bouta is echt een zoon van de duivel, want de duivel is van beginne een moordenaar en leugenaar. Opa taki, dan zijn al die ndper’ s, duivelskinderen dat zij een moordenaar en een leugenaar die hen laat lijden vereren. Na werkelijk zombies, dwaze debiele idiote misdaad vervloekte aanhangers zijn al die ma pima ndper’ s, ook deze ma pima kanhaai.
  Zolang deze duivels zoon wordt aanbeden en vereerd komt er geen rust, vrede en voorspoed, maar onrust, onvrede en achteruitgang op elk vlak en gebied. Wee de ma pima ndper’ s als ze wederom in 2020 op deze duivel gaan stemmen, dan wensen we ze alle ramspoed. Wi e tege alles wat ndp is en waarvoor ndp staat, want ndp staat voor moord, drugs, staatskas en bankroof, devaluatie, armoede, geweld, bedreiging en volksverlakkerij. Vervloekt zijn moordenaars, maar nog meer vervloekt zijn allen die moordenaars op handen dragen.


  Maak melding

 3. Kanhai is top. presidente ook.. Degene die veel weten en als ze beter weten laat ze wat doen voor Su. Dann hele tijd negatief te vragen over su, en president Ooit gedacht aan Brunswijk en moiwana,,
  Brunswijk moet gepakt worden.Je kan niet veilig naar moengo gaan en albina.
  Altijd reageren jullie e zelfde onzin.


  Maak melding

 4. Kanhai de zwerver heeft gesproken.Nu gaat hij de schuld schijven in de schoenen van onzichtbare krachten.Mamapiema zwever kanhai,je client bouta is een crimineel ,een killer en moet gestraft worden. zonder aanzien des persoon!Amnestie moet niet in acht worden genomen noch het plesjidentschap.Voor de rechter. moet staan niet de plesjident van Suriname met zijn zelf aangenomen amnestie maar moordenaar bouta!
  O,rechters van Suriname wanneer zijn jullie van plan je werk naar behoren te doen?
  Jullie zijn toch niet bang voor een moordenaar of zwever kanhai?Doe je werk rechters en sluit deze zwarte hoofdstuk in de geschiedenis van Suriname.Straf de moordenaars van deze 15 burgers,breng ze gerechtigheud en geef de nabestaanden een reden om hun rouwperiode af te sluiten.Zolang er geen gerechtigheid komt tot zolang zal er gerouwd worden. en hebben de 15 vermoorde burgers niet de zielerust die zij verdienen.De rechters zijn er niet om de criminelen te vergeven maar om ze te straffen.Laat je niet intimideren door boeboelaas kanhai!


  Maak melding

 5. Hugo Essed gaat tot een 0 voet maar Irvin Kanhai gaat straks zes voet onder de grond.
  Mijn advies aan de nabestaanden is, raadpleegt jullie een wisiman dan is het afgelopen met het geklets van Bouterse advocaat.


  Maak melding

 6. Nog meer twijfels over de zaak is wat deze moordenaars advocaat wil brengen in de dwaze harten van het gros der oerdomme dwaze ndper’ s, een misdadig slecht vervloekt volk.


  Maak melding

 7. Ondertussen gaan moorden, drugssmokkel en roven gestadig door onder de dwaze ndp aanhangers. Lokoe noh, oe ooktoe mose meki wang lebi, baas srefi na drogaboss, zoon srefi na drogssmokkelboss en stiefzoon srefi na roofboss, de mang disi na oenoe echte voorbeeld en lijders.

  Bij een inval in een woning in Paramaribo is de politie gestuit op meer dan 350 kilo yami. De redactie verneemt dat er al aanhoudingen zijn verricht in deze zaak. Het is vooralsnog onduidelijk om hoeveel personen het gaat.
  Vernomen wordt dat twee personen vorige week tijdens controle op de Johan Adolf Pengel Luchthaven met een hoeveelheid yami zijn aangehouden door het Bestrijding Internationale Drugs-team. In verband met de aanhouding werd een woning in Paramaribo doorzocht door de politie.
  In de woning werd meer dan 350 kilo yami aangetroffen en in beslag genomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de drugs het land zijn binnengekomen en waar de eindbestemming was. De politie heeft de zaak in onderzoek.
  De politie van Geyersvlijt kreeg maandagmorgen een melding van een gewapende roofoverval in een woning aan de J.S. Greenstraat. Volgens de aangever was hij samen met zijn collega op het terras bezig geld te tellen. Op een gegeven moment stopte een bromfiets voor het perceel. Twee mannen stapten af van wie één gewapend met een houwer. Beide slachtoffers werden aangevallen door de verdachte. De aangever heeft slagen moeten incasseren met de platte kant van de houwer. Na de daad is de rover ervandoor gegaan met het geld, een bedrag van bijkans SRD 40.000,-.

  De politie van Santo Dorp kreeg zondagochtend een melding van een gewapende roofoverval aan de Rambali Mathoerweg. Uit verklaring van de bewoonster blijkt dat zij met haar 7-jarig zoontje thuis was. Zij waren in diepe rust toen twee criminelen haar in haar slaap overvielen. Zij werd onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van de sieraden die zij op dat moment aan had. Vervolgens maakten de rovers uit een tas USD 500 en SRD 2000 buit. Daarnaast werden huishoudelijke apparaten, waaronder een televisietoestel, een laptop en de zaktelefoon van de benadeelde, weggenomen. Na de daad verlieten de rovers de plaats met het voertuig van de benadeelde. Na enige tijd vroeg het slachtoffer hulp aan de buren, die de politie voor haar hebben ingeschakeld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Moeder en zoon zijn ongedeerd gebleven.

  Ps. Enkele leden van de Nationale Drugs Partij zijn in zicht gebracht.


  Maak melding

 8. Opmerkelijke reactie van deze advocaat. Hij zegt dat de omstandigheden die de vervolging aanvoert als bewijs van betrokkenheid van de verdachten van nul tot generlei waarde lijken. Tegelijkertijd zegt hij dat het tot de executies is gekomen door politieke druk uit het buitenland. Hiermee geeft hij dus toe dat de slachtoffers zijn geëxecuteerd, en dat zijn cliënten de mogelijke daders zijn. En de daders hadden volgens hem ook een motief. Want hij zegt ook dat de uitbarsting kwam vanwege ‘de vreselijkste beledigingen en ernstige bedreigingen die zij wekenlang, dag in dag uit, moesten ondergaan’. En dat ‘in de geest van militairen in alle rangen’. Dus ook in de geest van de legerleiding! Zie daar dus voldoende grond voor een veroordeling: er is een bekentenis en er is een motief voor de daad.
  Wat dhr. Kanhai echter probeert te doen is verzachtende omstandigheden of schulduitsluitingsgronden aan te dragen door te wijzen naar mogelijke (politieke) druk die vanuit het buitenland op de verdachten zou zijn gevoerd.
  De vraag is of, en zo ja in hoeverre dit het geval is geweest. Indien dat wel zo was, dan zouden de verdachten ten tijde van het delict dermate beïnvloedbaar zijn geweest, dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij hun geestelijke vermogens en de mate van toerekeningsvatbaarheid.
  Hiermee zegt dhr. Kanhai dus eigenlijk dat de verdachten niet alleen schuldig zijn, maar ook lijden aan de stoornis van de geestelijke vermogens. In Nederland zou dat naast gevangenisstraf, ook leiden tot het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging (TBS).

  Of hij daarmee zijn cliënten een dienst bewijst, is maar de vraag……


  Maak melding

 9. Deze zwerver kraait nagelang het strafproces tot zijn einde loopt, steeds grotere onzin uit, nu zijn trucendoos leeg is, en zijn rol in deze is uitgespeeld, meer dan 10 jaar loopt dit proces al, veel te lang dankzij allerlei valse trucs zoals, amnestiewet en artikel 148.
  Nu is er geen voldoende diepgang geweest, terwijl er overtuigend bewijs is geleverd tegen de hoofdverdachte.


  Maak melding

 10. Wat een onzin verhaal. Feitelijk zegt Kanhai dat er sprake is van “verzachtende omstandigheden” maar dan is het de taak en verantwoordelijkheid van de verdachten en hun advocaten om dit hard te maken. Aangezien zij dit niet doen, de hoofdverdachte is zelfs zo respectloos om nooit in de rechtbank te verschijnen, dan hebben zij zelf die kans verspeeld (zo die er al was want dit lijken eerder de gebruikelijke Calimero tories)


  Maak melding

 11. Een moordenaar, drugscrimineel en CBVS rover is door oerdomme dwaze debiele idiote stommelingen de macht gegeven om hen paars te laten lijden in zijn paars verworden misdadig verarmde maatschappij. Hoe meer deze ma pima ndper’ s lijden, des te meer krijsen die ma pima ndper’ s, schijtend pissend, soso lobi didibri Bouta.


  Maak melding

 12. wit iseen enorme steun voor de lieve schat van rome de zielpoot die niet hoeft omtyekomen dankzij wit half suri is wit /paaps en de paap gaat in wit!! op mijn gebed had krakow 15 doden door aardbeving nadatb ik politiecel gemarteld en gedwongen pscychise medicijnen OOk daT IS JESUS!!!!!! OPmijn gebed beefde turkye 7000 doden 2016 die halve gek dreigde europa onder devoet te lopen en koning jesus neemt 700 mensen uit t leven weg Dast is jesus!!


  Maak melding

 13. Kanhai zegt maar wat. Wat duidelijk is , is het feit dat Bouterse en konsoorten op de staatstelevisie verschenen zijn om te verklaren dat tegenstanders op de vlucht waren neer geschoten. Later is gebleken dat het een absolute leugen was. Vervolgens gaat Bouterse verklaren dat hij alleen politiek verantwoordelijk was. Hij was toentertijd bevelhebber van het leger. Het leger houdt zich niet bezig met politieke activiteiten. Dus die redenering raakt kant noch wal.


  Maak melding

 14. als hij europa binne valt kan het zijn dat er een beving komt in een keer 1000000 mensen weggevaagt worde in istanboel ook datis jesus!!


  Maak melding

 15. Deze man heeft de rechtsvervolging van ka-bouta zo lang gefrusteerd dat ze maar samen opgehangen moeten worden. Voor geld heeft deze man ook zijn dochter Asha aan bouta gepimpt. Nu is hij net zo schuldig aan de moorden als bouta.


  Maak melding

 16. chistenburgermeester niet gevangenis waren er niet zoveel bevingen in in djakarta 6.5 richter en meer dan 7 vulcanise uitbarstingen ook dat is jesus IN DE SYNAGOGE BUDAPEST VOORSPELDE IK god is boos op de joden die dubbelrol spelen zij aan zij vocjhten met osis in alepo voorspelde natuurramp en dat ik god teken had gevrtaagt 200 miljoen die sten op hun kop krijgen–kan me niet voorstellen door stad te lopen plots een neerregnende steen op mijn kopte krijgen– de natuurramp oin israel is mijn gebedsverhoring :: zeer grote water hagelstenen straks vallen er echtestenen als regn naar beneden zegt daniel . 200 mi;joen doden


  Maak melding

 17. @..Dong BOERIKIE,…Oom Ludwig van Abra Broki ,..JE BENT GEFRUSTREERD BOOOI !!!! GHA GHA GHAAAAAA.ik heb een paar anti DIAREE tips vo je jo KOE !..blijf maar schelden en HUILEN jo KOEBEEST !


  Maak melding

 18. Meneer de advocaat blijkt een PAARSE BABBELAAR TE ZIJN !

  Wie hebben ALLE onderzoeken jarenlang via intimidatie kunnen
  SABOTEREN ???

  Advocaatje, welke hoofdverdachte was zo DOM, dat hij als legerleider
  TEGELIJKERTIJD. IN DIENST was bij de de Sranan Geheime Dienst,
  bij de Nederlandse Geheime Dienst en ook KNECHT was van de CIA ???
  Dan krijg je IDIOTE OPDRACHTEN, waardoor je BLOEDBADEN aanricht !!!

  PS : Wij noteren dat de Advocaat vd hoofdverdachte vindt dat er EXECUTIES
  hebben PLAATSGEVONDEN, volgens hem door BUITENLANDSE DRUK !!!
  LEG DIE FEITEN UITGEBREIDER OP TAFEL, meneer de ADVOCAAT !!!!!

  De door u verdedigde Hoofdverdachte heeft al TIEN versies van de
  –WAARHEID– verkondigd, een nieuwe LEUGEN kan er nog wel bij !!!!


  Maak melding

 19. GOEDE AVOND.
  MOKRO.
  U BENT EEN DENKTANK.
  U BENT HEEL SCHERP.
  U ZOU EEN WELDENKENDE RECHTER ZIJN GEWEEST.

  CITAAT VAN DIE ADVOCAAT :SCHULDIG.
  STRAFVERMINDERING VRAGEN.

  BIJ VOORBAAT DANK U


  Maak melding

 20. Blanke 30 mei 2018 at 20:05 Blanke 30 mei 2018 at 20:05

  Gefrustreerd of niet feit is dat het gros der ndper’ s, de misdaadvloek aan zichzelf hebben te danken. Net als verslaafde vuile junkies zijn ze ddb verslaafd. @..Dong BOERIKIE,Blanke… ,..JE BENT GEFRUSTREERD BOOOI !!!! GHA GHA GHAAAAAA.ik heb een paar anti DIAREE tips vo je jo KOE !..blijf maar schelden en HUILEN jo KOEBEEST !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.