Gesprek over 115% premie stijging particuliere verzekeraars Suriname

26
Gesprek over 115% premie stijging particuliere verzekeraars Suriname
Archieffoto: artsen aan het werk in Suriname

PARAMARIBO, 17 mei – Deze week maakten de particuliere verzekeringsmaatschappijen Assuria, Self Reliance en Parsasco in Suriname bekend dat ze per 1 juni hun premie verhogen met maar liefst 115%. Het nieuws sloeg in als een bom in de samenleving. Op vrijdag 18 mei volgt er een gesprek hierover, waarvoor verschillende belanghebbenden zijn uitgenodigd.

Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad (N.Z.R.), geeft aan dat hij niet weet wat het effect zal zijn als deze verhoging ook zal worden doorgevoerd door het Staats Ziekenfonds, aangezien zij de grootste verzekeraar is in het land. Het zal wel tot enorme discussies leiden aangezien de zorg betaalbaar en toegankelijk moet blijven. Volgens Hindori gaat het om een forse stijging welke eigenlijk onvermijdelijk is aangezien de kosten in de gezondheidszorg ook enorm zijn gestegen.

In vergelijking met 2014 zijn de kosten zelfs verdubbeld. Een verhoging van de premiegelden betekent een extra belasting op de schouders van de samenleving. Hindori zegt dat tijdens de te voeren discussies, nagegaan moet worden als de gemeenschap deze extra last zal kunnen dragen. Aan de andere kant moet men ook nagaan wat de realistische tarieven moeten zijn voor zorgverlening en hoeveel de premie zal moeten bedragen om het zorgsysteem in stand te houden.

26 REACTIES

 1. Ai baja : nu kunnen de mensen amper hun premie betalen, dus straks
  zitten veel mensen onverzekerd. Wat een kolere zooi man, echt zielig voor woorden !

  sari tori

  Jacko


  Maak melding

 2. J. Zwartmans.
  Zelfs landen waar de gezindheidszorg in optima forma is geregeld stijgen de premies ieder jaar weer en stijgen de zorgkosten de pan uit.
  Maar desondanks is niemand niet verzekerd tenzij ze zelf hoervoor kiezen (geloofsovertuiging) maar ook een deel die geen premie wilt betalen.
  In Suriname heb je als niet werkende geen keuze want een sociale kaart krijg je niet zomaar.
  Vraag het maar aan de moeders die je in het programma van in de Branding zag.
  Ja het is triest en je kunt er niets aan doen want de overheid is skeer ze hebben geen geld.
  Je zou aan RobG, onze pseudo econoom, moeten vragen hoe dit probleem hetr beste kan worden opgelost.


  Maak melding

 3. Onze Gezondheidszorg ligt al jaren op zijn gat. Dat er meer premie betaald moet worden in verband met premie stijgingen zal in evenredigheid moeten gebeuren. De rijken betalen veel meer en de armen veel minder. Een kale kip kan je niet plukken. De rijken betalen mee voor de armen. Trouwens het ziekenhuis stuurt van een hele afdeling patienten accuut naar huis. Verder wordt alles in de doofpot gestopt. Triest voor woorden.


  Maak melding

 4. Verrassend? Nee natuurlijk niet.
  Een land met een interne en externe onevenwichtigheid (met een mooie uitdrukking fundamental disequilibrium) is dit een van de gevolgen.
  Ik zal dit onderwerp (stijgende ziektekosten) proberen uit te leggen, waarbij ik alleen objectieve economische variabelen aanhaal.
  Interne onevenwichtigheid; hoge inflatie en grote werkloosheid.
  Hierdoor stijgende prijzen voor producten en is er een kleinere groep die de kosten voor een steeds grotere groep moet dragen. (het solidariteitsbeginsel. Nederland kende dit ook tot 2006?)
  Externe onevenwichtigheid: tekorten op de betalingsbalans en een dalende wisselkoers
  Hierdoor zal er voor geneesmiddelen meer moeten worden betaald in het buitenland. Deze hogere importkosten zullen moeten worden doorberekend aan het publiek.
  Bij een solidariteitsstelsel betelen de beter betaalden in procenten evenveel, maar in SRD meer.
  Soms is dit voldoende, maar als dit onvoldoende blijkt te zijn zal je andere maatregelen moeten nemen.
  Te denken valt aan
  1) Verhoging premie. Dit kan je gedifferentieerd doen
  2) Invoering vast bedrag tot een bepaald bedrag en daarboven op de premie in procenten
  3) Invoering van een bonus malus systeem. Met dit systeem zijn de Nederlanders in het begin van deze eeuw genaaid. (Men wilde niet luisteren toch). Nu klaagt men steen en been.
  Een verhoging van de premie wordt nooit met gejuich ontvangen, maar is in Su noodzakelijk. Er zal flink gestudeerd moeten worden om te voorkomen dat men geen gebruik meer zal kunnen maken van dokter/apotheker/ziekenhuiszorg
  4) Vermindering van voorzieningen, al dan niet met invoering van een vaste bijdrage.
  5) Verhoging bijdrage door de overheid. De olieprijs is al maanden fors aan het oplopen
  BTW wordt ingevoerd, invoering toeristenbelasting, enz

  Genoeg werk aan de winkel. Ik ben beschikbaar


  Maak melding

 5. @ Roti: In Nederland is het maar een minderheid die netto belasting over inkomsten en vermogen betaalt. Wie weinig inkomen heeft hoeft gemeentelijke en andere heffingen niet te betalen, hoeft heel weinig ziektekostenverzekering te betalen en krijgt toeslagen voor van alles en nog wat. Dat is hoe in Nederland genivelleerd wordt en solidariteit wordt verkregen.

  In Suriname ontbreekt het aan de middelen om minder draagkrachtigen dat soort cadeautjes te geven. Je stelt voor om de ziektekosten premie te differentiëren naar inkomen. Dat zou kunnen maar vraagt wel veel administratie. Wat ook zou kunnen is de premie verdrievoudigen en dan mensen met lage inkomens premie-korting geven. Alleen, hoe voorkom je misbruik?

  Een bonus-malus systeem wordt in Nederland niet ingevoerd omdat ziek worden maar deels afhankelijk is van eigen gedrag, zoals schade bij bijvoorbeeld autoverzekeringen voor een groot deel wel afhankelijk is van het rijgedrag van de verzekerde. Bonus malus bij ziekteverzekering wordt dus als niet solidair gezien.

  Waar het waarschijnlijk op zal uitdraaien is dat per patiënt gaat worden bekeken welke behandeling financieel verantwoord is. Aan een oude auto ga je geen dure reparaties laten uitvoeren. Helaas, men zal er mee moeten leren leven dat in een arm land niet alles mogelijk is wat in een rijk land wel kan.

  Zo gezond mogelijk leven is het enige wat er op zit. Iedereen kan te weten komen wat wel en wat niet gezond is. Voorkomen is beter, en goedkoper, dan (proberen te) genezen.


  Maak melding

 6. In 2014 was de koers voor 1 U$ 3.50 srd. dus paars verarmde ddb beroofde ma pima ndper’ s moeten niet klagen, ze hebben gestemd voor het leegroven van de staatskas op de ma pima narcotische dieven partij, mpp ndp. Ddb en duivelse trawanten e mek deng poti soso lobi Bouta wang ka dee nanga dee. kakalakka srefie habing moro bun. Ndper’ s zijn de domste mensen op deze wereld als ze weer in 2020 gaan stemmen op het Bouta misdadig gezwel dat land en volk de paarse hel in brengen zal. Stem ndp foe ka moro.


  Maak melding

 7. Hans
  Je haalt twee dingen door elkaar
  Inkomen en vermogen.
  Premiedifferentiatie. Je geeft zelf een voorbeeld van differentiatie. Ik dacht aan een eenvoudiger stelsel, bijvoorbeeld een progressief stelsel
  Bonus-malus wordt niet ingevoerd? Integendeel: het is ingevoerd . Dit was de instinker, waar ik een ieder die ging stemmen voor waarschuwde. Hoe zat het ook al weer?
  Toen het ziekenfonds werd afgeschaft, kregen we de particuliere ziektekostenverzekering. De lokker was de bonus die iedereen kreeg die geen gebruik maakte van ziekenhuis bezoek. Je kreeg iets van € 110 of zo. (de bonus)
  Na een jaar zeiden de verzekeringsmaatschappijen: we komen tekort. Het systeem (beloning/bonus) werkt niet. (natuurlijk; hoe stom kon men zijn). Hiervoor in de plaats kwam de malus. Oftewel iedereen kreeg te maken met een verplichte bijdrage en deze is/wordt elk jaar verhoogd.


  Maak melding

 8. Bigi Sma, ik zal je niet aanvallen maar juist stimuleren om een wezenlijke bijdrage te leveren aan deze discussie over dit onderwerp over de gezondheidszorg in Suriname. De prijsstijging van de gezondheidszorg in Suriname heeft vele oorzaken. Door volume groei in de samenleving neemt de vraag naar gezondheidszorg toe. Volume groei ontstaat door demografische ontwikkelingen ( urbanisatie vanuit het achterland en de districten naar bevolkingsconcentraties in de kustgebieden en de toename van de bevolking door meer geboorten dan sterfte en immigratie). Daarnaast spelen technologische ontwikkelingen (het aanbod van nieuwe technieken en nieuwe behandelmethoden) een grote rol. Dit brengt veel kosten met zich mee.

  Veel van deze kosten worden door de overheid gedekt. Een belangrijk onderwerp binnen de economie is het doelmatig gebruik van schaarse middelen. De overheid moet haar schaarse middelen aanwenden om de gezondheidszorg in stand te houden. Dus door volumegroei in de samenleving en het beschikbaar komen van nieuwe technieken en nieuwe behandelmethoden zal de vraag naar gezondheidszorg eerder toe dan afnemen. In feite zouden ook de budgetten van de overheid door de volumegroei in de vraag naar gezondheidszorg moeten toenemen. De vraag naar gezondheidszorg maakt de mens echter niet gelukkig, maar de uitkomst wel. Maar men moet niet vergeten dat onze gezondheid niet alleen afhangt van de gezondheidszorg, maar ook van inkomen, kwaliteit van scholing, voeding, huisvesting, het hebben van werk,enz,enz. In Suriname schort op vele van deze gebieden het een en ander en dit komt de gezondheid van de bevolking niet ten goede.

  De uitgaven voor de gezondheidszorg worden in Suriname overwegend gefinancierd met collectieve middelen zoals de belastingen en andere inkomsten van de overheid en de premies van de verzekerden. Door de economische crisis zijn de inkomsten van de overheid afgenomen.Daarnaast spelen de binnenlandse en geïmporteerde inflatie een grote rol in de kosten van de zorg. De overheid moet bezuinigen en men is gedwongen om een beroep te doen op de burgers om een groter deel van de zorgkosten zelf te dragen. De overheid moet immers stevig bezuinigen in de uitgaven. Daarnaast spelen de binnenlandse en de geïmporteerde inflatie een grote rol in de prijsstijgingen in de zorgsector.

  Het is daarom belangrijk dat de overheid de sterke schouders gaat aanspreken over hun altruïstische principes. Dit houdt in dat de sterke schouders de zware lasten dragen zonder dat het voordelen voor hen oplevert of ten koste gaat van hun eigen gezondheid. Bigi Sma, ik volsta met deze bijdrage vanuit mijn invalshoek. Ik hoop dat jouw wijsheid vergroot wordt m.b.t. deze complexe materie. Laat jouw one-liners en soundbites achterwege.


  Maak melding

 9. @ RobG

  Uw invalshoek is uitermate eenzijdig en vertroebelt.

   Eind 2014 zijn er door Bouterse niet houdbare, niet gedekte maar bejubelde cadeautjes gegeven, Gratis gezondheid zorg voor jonger dan 16 en ouder dan 60 jaa.
   De tarieven zijn sinds 2013 niet structureel bij gesteld waardoor de zorg instellingen nu geheel vernietigd zijn.
   Daarnaast moet alle medische materialen in $ betaald worden waardoor die in SRD onder Bouterse alleen door devaluatie maar liefst 300% duurder geworden zijn. De USD kosten van ziekenhuizen bedragen ondertussen 60% van hun rekening aan de patienten.

  Uw preek over volume etc. gaat mank. De vraag groei is maar een fractie van de gevolgen van populistisch wanbeleid. De populistische verkiezingsbeloften moeten nu met rente afbetaald worden.

  Bid aub dat deze regering zo snel mogelijk naar huis gestuurd word en een nieuwe regering gaat schuilen onder de financiële paraplu van Nederland via een soort Griekenland constructie.


  Maak melding

 10. @Jojo,

  Je hebt gelijk. Laten we voorop stellen dat de gezondheidszorg in elk land een
  steeds groter probleem wordt, ook in Nederland. Mensen worden ouder, en men
  kan steeds meer genezen en behandelen. Maar dit kosten lopen steeds verder
  op. Moet je mensen die uitbehandeld zijn nog peperdure medicijnen/ behandeling
  geven om nog 2 maanden langer te leven. Dit soort kwesties komen straks aan de
  orde, wat willen we en tegen welke prijs???

  In Suriname is het grootste probleem de devaluatie van srd dollar waardoor alles
  3 keer duurder is geworden dan 10 jaar geleden. En er is niet geleidelijk in prijs verhoogd.
  Daardoor de enorme stijging. Het is ontzettend jammer dat er zoveel geld door
  corruptie verdwenen is. Het volk heeft Bouterse (NDP) gekozen en deze puinhoop
  hebben ze ervoor terug gekregen.

  Suriname zal drastisch moeten hervormen om uit het moeras te komen.
  * BTW zo snel mogelijk invoeren.
  *Pensioen leeftijd 67/68 jaar.
  * Ambtenaren apparaat verkleinen ( het IMF wijst hier al jaren op)
  * Corruptie nu eens echt aanpakken.

  Toen Nederland in 2008 in de problemen kwam, door de banken crisis en de Griekenland
  crisis. Toen heeft de Nederlandse regering keihard ingrepen door een aantal van deze
  punten in te voeren. Dit jaar heeft Nederland een begrotingsoverschot van 8milj euro. De
  economie is booming. Volgens mij zou Suriname dit pad ook moeten volgen, maar je
  moet eerst zaaien voor je kan oogsten.


  Maak melding

 11. Jojo, de Bouterse had in 2013 niet kunnen voorspellen / voorzien dat de olieprijs het jaar daarop de voorgenomen plannen zou dwarsbomen. Het voornemen was goed maar de realiteit pakte anders uit. De overheid heeft getracht om de nul-lijn in de kostenbeheersing te handhaven maar dat was niet langer houdbaar. De kosten van de zorg stegen de pan uit. Gij moet eerlijk toegeven dat ook Suriname niet ontkomt aan deze prijsstijgingen. In het rijke Nederland moeten wij immers ook elk jaar meer betalen voor de zorg. Gij geeft de overheid de schuld terwijl marktfactoren de oorzaak zijn van de grote prijsstijgingen in de zorg. De praatjes over corruptie classificeer ik als goedkope borrelpraat. Men kiest de weg van de minste weerstand om de tegenstander te beschuldigen van corruptie.


  Maak melding

 12. @RobG,

  Beste econoom, elke halve zool weet toch dat je je economie niet op
  grondstoffen (Goud, olie, gas, etc) moet bouwen om dat deze sterk fluctueren. De Nederlandse
  economie is toch ook niet afhankelijk van het gas uit Groningen. Maar van de export en
  de wereldhandel. De gasprijs opbrengst is altijd erg summier begroot om grote
  tegenvallers te voorkomen. Dat er in Suriname geen corruptie is dat gelooft geen
  mens er zijn voorbeelden te over.
  Het ziekenhuis plannen 4 miljoen dollar.
  De naschoolse opvang.
  Voedselpakketten die duurder werden door verkocht.
  Smeergeld Ballast Nijdam met de Jules Wijdenboschbrug.
  Te dure aanbestedingen bij wegenbouw etc.


  Maak melding

 13. Rob en Jojo
  Jullie hebben natuurlijk beide gelijk.
  Ten eerste de volumestijging. Deze zorgt voor meer vraag naar zorg
  Ten tweede de devaluatie. Deze zorgt voor hoge importprijzen.
  Ik zie om de discussie zuiver te houden van corruptie/incompetentie enz.

  Rob om te beginnen met de volumestijging
  Twee vragen
  1. Is de bevolking toegenomen? Graag bron vermelden zodat ik dit zelf kan beoordelen en interpreteren.
  (niet om je dwars te zitten; ik vind dit gewoon leuk)
  2. Hoe is de bevolkingsopbouw (inclusief onderverdeling naar leeftijd en man/vrouw en werkende/niet werkende)
  Ook hier dezelfde toevoeging

  Jojo
  Rob heeft natuurlijk gelijk dat de inkomsten zijn teruggelopen als gevolg van externe omstandigheden, waaronder een daling van de olieprijs
  De devaluatie spreekt voor zich, althans dat hierdoor de importkosten zijn gestegen en dat deze worden doorberekend in de prijs. Aangezien geneesmiddelen een eerste levensbehoefte zijn zal de doorberekening (bijna of geheel) plaatsvinden

  Vliegende Hollander
  BTW invoeren.
  Ik zou graag eerst cijfers willen zien (inclusief onderbouwing) op basis waarvan men meent dat het invoeren van BTW tot meer inkomsten leidt. (CIJFERS!!!). Niet van jou hoor, maar van Financiën.

  Wat ik mij verder afvraag.
  Welk departement heeft zich bezig gehouden met de druk op het inkomen als gevolg van
  het invoeren/verhogen van de te betalen premie, van de BTW, van de tarieven van electra, van huisvesting.
  voeding.
  Kom op meneer Jogi,
  hiermee kan je ongelooflijk scoren.
  Goh, ik zou dit zo graag doen. Cijfers verzamelen, interpreteren en daarna er mee naar buiten komen.
  Fantastisch.
  Oh, wat is economie toch mooi.

  By the way Rob
  Ik ken geen enkele Surinamer (trouwens ook geen enkele bakra) die altruïstisch is


  Maak melding

 14. @Roti,

  Het IMF heeft geadviseerd(misschien wel geëist) bij het verlenen van
  een noodkrediet om dat BTW plan in te voeren alsmede het verkleinen
  van het ambtenaren apparaat te verkleinen. Ook de ratingsbureaus gingen
  bij hun beoordeling naar voorzichtig positief, dat Suriname het BTW plan zou
  invoeren. Heeft Hoefdraad ook het IMF en ratingsbureaus voor de gek gehouden,
  of is het alleen maar uitstel???


  Maak melding

 15. Vliegende Hollander
  Klopt wat je zegt, maar desalniettemin zou ik willen weten wat hun aannames zijn.
  Suriname heeft een te grote informele economie (dit hoeft niet perse illegaal te zijn)
  De invoering van BTW op zich is niet slecht, maar
  1. er zullen aanvullende maatregelen moeten komen. Denk aan voorlichting, controle sanctie
  2. toen het IMF dit adviseerde (ik denk ook dat dit een eis was), ging het IMF ervan uit dat Su niet nog meer schulden zou aangaan, niet een nog grotere teruggang in de conjunctuur zou doormaken en dat het onder supervisie van het IMF zou opereren.
  De situatie is behoorlijk veranderd, daarom zou ik eerst de huidige economische situatie in kaart brengen.
  In een andere posting gaf ik al aan dat ik zeer benieuwd ben (echt iets voor Jogi)
  naar de lastendruk van de burger. Niet alleen de totale lastendruk, maar ook gesplitst naar huisvesting, verzekering, voeding.
  Ik snap je laatste zin niet


  Maak melding

 16. @Roti,

  De laatst zin is een grapje (kwinkslag) naar ziekenhuisaffaire naar de verloren
  4 milj , heeft Hoefdraad de islamitische bank voor de gek gehouden??

  Ja het is moeilijk te zeggen hoe de belastingdruk voor de burger
  uitpakt. Maar denk ook dat toeristen overal btw over betalen. Ik heb al eens
  een heel stuk geschreven hoe belangrijk het voor Suriname is om zoveel
  mogelijk toeristen te lokken. Denk aan geld dat ze uitgeven euro/dollar.
  Levert extra banen (wat loonbelasting oplevert bespaart uitkeringen) hotel, restaurant, taxi, bar,musea etc. Toeristen zijn de smeermiddel van de economie.

  Misschien kan onze huiseconoom RobG meer vertellen over de belastingdruk?


  Maak melding

 17. Vraag aan Vliegende Hollander en Roti,
  De economie van de 1950 tot 1975 die erg goed agro cultuur ,geen goud geen oli,
  Maar wel rijst bananen locos olie plan olie suikerriet hout bruynzeel fabrieknieuw aanplant bossen.
  2 nfl voor 1sfl dit zinnetje schrijft boek delen,f die Holander hadden een goede toko achter gelaten , wat en wie waren de schreeuwers die het beter konden ,wel het bewijs is geleverd,veel beloven weinig geven doet de gek in vreugden leven.
  Dit is mijn mening


  Maak melding

 18. @Haco,

  Ja ik denk ook dat Nederland Suriname redelijk goed achtergelaten heeft.
  Er was goede scholing, zorg, economie redelijk goed, begrotingsoverschot. Het
  is denk ik meteen al fout gegaan toen Suriname 3,2 miljard kreeg om nieuwe projecten
  op te zetten. Dit werd helemaal verkeerd besteed door allemaal onzinnige en onhaalbare
  projecten te starten. Ook Nederland heeft hier schuld aan, omdat men niet durfde in te
  grijpen, bang dat men was om beschuldigd te worden kolonialistische bemoeienis liet men
  alles maar op zijn beloop gaan. Door corruptie, verkeerde politieke leiders en beslissingen
  is het land steeds verder afgegleden. Achteraf kunnen we zeggen dat de onafhankelijkheid
  geen zegen maar een vloek is geworden.


  Maak melding

 19. @ Vliegende Hollander
  Ik wil niet weten hoe het uitpakt. Ik wil weten wat de cijfers nú zijn
  Het zal me namelijk niet verbazen dat het percentage dat de burger nu van zijn inkomen kwijt is aan bovengenoemde zaken fors is toegenomen. Het bureau voor de Statistiek publiceert deze cijfers, máár dat is voor de totale bevolking. Ik zou het per inkomensklasse willen zien.
  Ik ben ervan overtuigd dat dit percentage (de druk dus) fors is toegenomen.
  Invoering van de BTW zou kunnen leiden tot een verdere verhoging.
  Wat vergeet men. Hoe dom!
  Als de burger te weinig kan sparen en zij die kunnen sparen kunnen op een of andere wijze hun vermogen naar het buitenland sluizen zal er te weinig gespaard kunnen worden
  Voeg hieraan toe dat
  particuliere bedrijven en verzekeringsmaatschappijen ook minder kunnen sparen.
  Gevolg? Te weinig besparingen voor investeringen door andere particuliere bedrijven en overheid.


  Maak melding

 20. @Roti,

  Het hangt er ook vanaf hoe men het BTW-plan wil gaan invoeren. Telt
  dit voor alle producten ?? Ik heb 10 jaar in Kaapstad Zuid- Afrika gewoond en
  daar had je op alle luxe goederen btw, bier, wijn, auto’s en dergelijke. Maar alle
  eerste levensonderhoudt was uitgezonderd, brood, melk, eieren, bronwater, stroom.
  Zonder alle info is het moeilijk voorspellen wat de gevolgen precies is voor arme mensen.
  Misschien kun je bij bureau voor de Statistiek meer vinden, maar volgens zijn die aan het staken.


  Maak melding

 21. @ Roti & RobG

  In het Crisis en herstel plan presenteerde Hoefdraad een grafiek die aangaf dat Venetiaan in 1 jaar tijd de krediet crisis en een nog heftiger drop in olieprijzen in 1 jaar weer op de rails had, Het gevolg was dat hij niet populair was ondanks mega prestaties als wij hem nu met Bouterse kunnen vergelijken.

  Onder Venetiaan was de drop juni 2008 $ 139 naar feb 2009 $ 45 = min $ 94 in 7 maanden
  Onder Bouterse was de glijvlucht juni 2014 $ 112 naar januari 2016 $ 35 = min 77 in 18 maanden. Bouterse hoefde niet te voorspelen maar kon een trend volgen die duidelijk herleidbaar was tot Irak dat weer begon te produceren, de boycot van Iran die opgeheven werd en Rusland dat meer ging produceren. Er was geen glazenbol nodig. Daarnaast was de regering al sinds 2012 gewaarschuwd niet op de topen van de markt te plannen.

  Onder Bouterse zijn de Grondstoffen prijzen overall substantieel hoger dan onder Venetiaan.
  Helaas heeft Hoefdraad duidelijk aangegeven dat het regeringsbeleid gericht was op door groeiende prijzen en grotere volumes. Dat is de reden toen in 2012 de tekorten zichtbaar werden (zie schema hoefdraad in Crisis en Herstel plan) de regering niet om boog zoals Venetiaan deed maar populistisch bleef uitgeven.

  Suralco had ook in 2011 al aangegeven dat bij ongewijzigd beleid zij in 2015 klaar zou zijn. Ook daar is nooit op geanticipeerd. Er is mooiweer gespeeld, pot verteerd, slechte & onbetaalbare sociale wetten en programma’s door gevoerd, voor de verkiezingen duizenden mensen aangenomen en al sinds 2012 dalende inkomsten zijn gecompenseerd met consumptief lenen en leegroven van Staatsolie terwijl Staatsolie ook nog eens volgepompt werd met schulden.

  Heren Hoefdraad zal na zijn regime voor heel veel wanbeleid aangeklaagd moeten worden. Reken er maar op dat deze meneer ontslag zal nemen en waarschijnlijk naast Rob A (Ballast Stekpenningen) op Curacao zal gaan wonen. Hij wacht het einde niet af.


  Maak melding

 22. @Roti,
  Suriname heeft een bevolkoingsgroei van 1,05% per jaar.
  Bron: Suriname Profiel Demografie 2017.

  Bevolking 585.824 (Juli 2016)
  Leeftijdsopbouw:
  0-14 jaar: 25,15% (mannen 75.088/vrouwen 72.261)
  15-24 jaar: 17,46% (mannen 52.129/vrouwen 50.141)
  25-54 jaar: 44,36% (mannen 132.334/vrouwen 127.562)
  55-64 jaar: 7,16% (mannen 20.564/vrouwen 21.394)
  65 jaar and over: 5,86% (mannen 14.848/vrouwen 19.503) (2016 est.)
  Het is voor mij zeer moeilijk om cijfers over de beroepsbevolking en werkeloosheidscijfers te achterhalen.

  @Vliegende Hollander,
  Het is bekend dat de economie van Suriname heel erg fragiel is. De exportproducten van het land zijn erg gevoelig voor schommelingen op de wereldmarkt. Het lukt de diverse achtereenvolgende regeringen van het land niet om de economie te diversificeren.Het onderwijs schiet o.a. tekort om een bijdrage te leveren voor de diversificeren van de economie. Daarnaast zijn er andere factoren die dit proces belemmeren / frustreren.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.