Foto’s: Ontwateringswerkzaamheden in Suriname

23
Foto's: Ontwateringswerkzaamheden in Suriname

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) in Suriname, is druk bezig met ontwateringswerkzaamheden. De zware regenbuien dezer dagen zorgen voor wateroverlast met overschrijding van de maximale capaciteit van de afwateringsystemen, trenzen en kanalen.

23 REACTIES

 1. Sari torie

  Er worden foto’s geplaatst, zo te zien heeft deze straat dat onder water is geen naam.

  Suriname is echt een arme onderontwikkelingsland of derde wereldland. Tja wat kan je van een kolonie verwachten dat meer tijd nodig had om op een hogere level te komen, maar die kans niet kreeg van het moederland. Het zijn de Amerikanen die enige verlichting brachten tijdens de tweede wereldoorlog.

  Triest wat Suriname overkomt. Waarom blijft het dossier wat erop 25 februari 1980 in Suriname is gebeurd voor 60 jaar achter slot en grendel? Waarom ging de toenmalige ambassadeur op 24 februari 1980 naar Frans-Guyana? Wie was nu de hoogste man van Nederland in Suriname? De ambassadeur van Nederland in Suriname die verantwoording af legt aan het ministerie van buitenlandse zaken of was het Kolonel Hans Valk, die verantwoording aflegde aan het ministerie van defensie?

  ddb de redimoesoe is misbruikt geworden door Nederland om zijn eigen mensen te onderdrukken, waardoor Nederland zijn/haar handen voorgoed van Suriname kon afhalen. Eerst de onafhankelijkheid op 25 november 1975 aan Suriname gegeven, terwijl meer dan de helft van de Surinamers daarvoor tegen waren.

  dan op 25 februari 1980 kolonel Hans Valk die ddb en 15 andere sergeanten aanzet om de staatsgreep te plegen, ddb op 8 december 1982 15 andersdenkenden vermoord die net als het volk opkwamen voor de democratische rechtsstaat.

  Sari Tori

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 2. Heel veel kadavers van honden zonder ballen worden in deze kreken gedumpt. Bij navraag is gebleken dat er landelijk een dolgedraaide paarse dwaas, aka Dagoebal, vele honden hun ballen afsnijdt en deze voor zijn geliefde dwaas Bouta klaarmaakt. Samen eten deze twee zieke paarse geesten van de misdaad deze dagoeballen soep op met paarse stroop vol coca.


  Maak melding

 3. passant, hebben ze zand in je bovenkamer gestrooid? Die motor van je zit HELEMAAL vast. Zolang Nederland voor zestig (60) een dergelijk dossier achter SLOT en GRENDEL plaats, dan valt er zelfs voor de MEEST KRANKZINNIGE onder ons ÉÉN (1) conclusie te trekken: GUILTY. En toch willen sommige onder ons nog dat Nederland één of andere prominente rol speelt in Suriname. Nederland heeft vanwege haar KOLONIALE VERSLAVING haar kansen VERSPEELD om wat te mogen vertellen in Suriname.

  De enige wijze om desbetreffende ONVERVALST dossier BOVEN WATER te krijgen, is om OOK ZESTIG (60) jaar geen ambassadeur van Nederland in Suriname toe te laten. “passant”, zie je wel dat zelfs een GEK als jou uiteindelijk kan hopen op genezing van ZIEL en GEEST. Ik hoop overigens dat het lichamelijk UITSTEKEND met je gaat. Trouwens, de Nederlander blijft sowieso WELKOM in SURINAME.

  How CAN you STOP, the SUN from SHINING?

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding

 4. @Do the Right thing
  Als je een heel k@ land de verdoemenis in laat gaan omdat Nederland een k@oulo dossier 60 jaar geheim houdt ben helemaal niet meer te redden….jullie paarse hufters zijn gewoon fucking narcisten..
  Ga eens een andere cd draaien huftertje..


  Maak melding

 5. Hahah, weer de geweldige intelectualis van OW !! Kanalen worden van overtollige begroeiing ontdaan door een graafmachine met een bucket i.p.v met een clamshell of een “hek-achtige” brede-lange bucket, die de zijkanten van kanalen niet beschadigen !! maar alleen de begroeiing verwijderen !!!


  Maak melding

 6. Sabaku, als je jou pseudoniem correct zou schrijven met nadruk op de laatste drie letters, namelijk SabaKOE, dan verschaf je AUTOMATISCH het zuivere beeld over jezelf als SCHEPSELtje. Jij één van die ONVERVALSTE VHP-Koelie’s – Vieze Hoop Poep – Koelie’s zijn die alleen het €-teken voor ogen heeft en WELZIJN van mensen jou interesse niets scheelt. Vandaar dat er zelfs GEEN ZIEKENHUIZEN hoeven te worden neergezet in SURINAME. Wat ben jij een SCHOFFIE zeg!

  Gelukkig hebben wij een DEGELIJKE Minister die z’n HART op de juiste plek heeft. The RIGHT MAN on the RIGHT place.

  How CAN you STOP, the SUN from SHINING?

  Do the RIGHT thing!


  Maak melding

 7. Tip voor die Openbare Werken professoren.: Als je de kanalen en trenzen gelijk ook uitdiept heb je in her vervolg minder wateroverlast. Wat ik op de foto’s zie is optisch; een soort Franse slag!


  Maak melding

 8. Wateroverlast kun je alleen definitief bestrijden door te zorgen voor een goede riolering. het plaatsen van buizen voor een degelijke afwatering. Dit ook onderhouden. Alles wordt hier met een Franse slag gedaan.
  Oppervlakkige handelingen. Dit probleem moet goed worden aangepakt. Openbare werken moet beter weten dan alleen maar begroeiing te verwijderen. Het water wegpompen, goede rioleringen plaatsen en niet het kinderspel om enkel begroeiingen te verwijderen. Dit is water naar zee dragen. Alle afval die er klakkeloos gedumpt wordt door onze medebewoners zodat de rioleringen stelselmatig verstopt raken moet ook hard aangepakt worden.Geef ze een flinke boete, zodat dit asociaal gedrag afgeleerd wordt. Je eigen land vervuilen zegt heel veel over je denkwijze en houding. Verloedering kan heel ver gaan. Elkaar erop aanspreken is geen misdaad.


  Maak melding

 9. Boeboe bit sjorie, jij slaat de spijker op zn kop. Door afval verstopte trenches zijn een belangrijke oorzaak van het probleem. Kijk maar om je heen, overal zie je lege flessen, vuilniszakken etc. Een tijd geleden vertelde iemand van de overheid dat ze zelfs een gedumpte motorblok van een auto in de riolering aantroffen. Probleem wordt dus voor een belangrijk deel door de bevolking zelf veroorzaakt. Het dumpen van afval is een nationaal probleem.


  Maak melding

 10. korte ondoordachte en absurde strategieloos doen en denken; je diekt een gat in de grond, of diept een kreekje uit en klaar is het wateroverlast.
  wat een bagger idee van SU politici.


  Maak melding

 11. @@Do the RIGHT thing! , zonder Nederland is Suriname nergens. Zie waar de kennis zit:::Bouterse is een crimineel, een moordenaar, en nog veel meer. Opvoeding van zijn zonen vooral zijn zo erg dat ze in de gevangenis zijn beland.

  Rusland zijn zoon is piloot en zijn vader is goed geschoold. Zie waarom het land nu achteruit gaat met schoften die de macht hebben.


  Maak melding

 12. Een Volk Dat Voor De Tiran ddb Kiest Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht…

  De ene vinger naar een andere wijzen, terwijl de zwakzinnige niet ziet
  hoeveel vingers naar hem toe wijzen. Jouw drie dubbel gedraaide zwakzinnige.

  Wie mijn berichten goed gelezen heeft, zal gezien en gelezen hebben dat ik
  daarin ook heb geschreven dat de rol van Nederland niet is uitgespeeld als
  ddb, (gezin en kliek uit het) machtscentrum van Suriname is/zijn, oud wordt/worden, komt/komen te
  overlijden, in de gevangenis terecht komt/komen, vlucht/en naar een andere
  dictatoriale land enz.

  Het handboek van de staatsgreep van 25 februari 1980 van Kolonel Hans Valk
  ( NAVO, Nederland) dat aan ddb en 15 sergeanten is gegeven om deze te plegen
  of de rol van Nederland hierin is nog lang niet af.

  Wie denkt dat Nederland dacht hiermee voorgoed de handen van Suriname af te houden, is een
  idioot. Als het dossier voor 60 jaar in de kluis blijft zitten, is niet
  belangrijk. De Tomoek-Hoemakgebergte in het zuiden van Suriname staat als
  één van de grensgebergten als grens tussen Brazilië en Suriname en zal dat zolang te twee landen bestaan
  voor altijd blijven evenals dit dossier en als de Surinamers tegen die tijd of wanneer in de toekomst
  Holland om uitleg vragen over dat dossier zal Nederland moeten laten zien, wat er zich in werkelijkheid heeft afgespeeld in Suriname op 25 februari 1980.

  Aan de hand van die verklaring kan Surinamers in de toekomst om
  schadevergoeding eisen, menselijke leed is dat is aangedaan, financiële vergoeding,
  economische vergoeding, Surinamers die naar het buitenland oa Nederland kwamen, enz. Nederland zal met een verklaring moeten komen
  en zal zich niet kunnen verschuilen, zoals geen schadevergoeding voor slavernij leed of contractarbeidersleed, enz. De hele wereld zal mee kijken en
  luisteren naar wat Nederland op 25 februari 1980 in Suriname heeft gedaan.

  Wie denkt dat de kous dus af was, zou ik aanraden hun borst en van het
  nageslacht flink nat te maken en te houden, waardoor de vuile rol dat Nederland gespeeld heeft op 25 februari 1980 niet onopgemerkt blijft voor Suriname.
  Let op! niet op 8 december 1982. Wel kan gezegd worden dat zonder 25 februari 1980, 8 december 1982 enz niet zou zijn ontstaan.

  Het 8 december 1982 moorden is gewoon gebeurd, omdat ddb niet de
  capaciteiten, kwaliteiten had om met macht om te gaan. De man die Nederland
  had gezien om ingezet te worden om voorgoed van Suriname af te komen was
  niets meer dan een mislukkeling en moet vervolgd worden omdat hij 15
  andersdenkenden heeft vermoord/laten vermoorden, het Surinaamse Volk niet
  gunde dat zij in een rechtsstaat mochten leven, armoede, achteruitgang,
  ellende, naar de afgrond heeft gebracht, enz.

  De rol van Nederland is nog lang niet uitgespeeld in Suriname en zal dat ook
  niet zijn als het dossier openbaar wordt gemaakt en voor de geleden schade betaald is/zal
  worden in zoverre dat betaald kan worden, want voor leed is dit een heel moeilijk om dit in geld uit te drukken als men het financieel wil afhandelen. ik zeg het nogmaals, De betekenis van Suriname voor Nederland is als een ruiter op een paard. Nederland heeft meer dan 300 jaar een rol
  gespeeld in deze kolonie, het gemaakt, het is door hen bestuurd geworden, de
  Nederlandse Taal, zeden, gewoonten, grondwet, het aantal Surinamers in
  Nederland en omgekeerd, handelsbetrekkingen, cultuur, voor de economie, de
  onafhankelijkheid door gedrukt op 25 november 1975, de staatsgreep op 25 februari 1980,
  armoede, ellende, devaluatie, ontwaarding van de srd, enz, enz.

  Kolonel Hans Valk had ook andere Surinaamse militairen die hoger in rang
  waren dan ddb en de 15 andere coupplegers benaderd om de staatsgreep uit te
  voeren, maar deze jongens waren wijzer, intelligenter, beter opgeleid om
  hier geen gehoor aan te geven.

  Zij die een vinger naar mij willen wijzen, denken uit te lachen, belachelijk
  willen maken, enz. zullen van veel betere huizen moeten komen e/o een betere
  niveau moeten hebben en niet zaken die ik schrijf zodanig willen plaatsen
  dat het in hun straatje past en daarmee de redi moesoe ddb te willen
  verdedigen en vrij te pleiten. Kolonel Hans Valk heeft de intelligentie van
  ddb en de andere coupplegers zwaar overschat en heeft daardoor Nederland, zichzelf en
  (de) Suriname/rs in heel grote problemen gebracht t.a.v. VN, NAVO/Nederland,
  inval/ingrijpen van Nederland in een democratische rechtsstaat, de grondwet van Suriname, Internationale mensenrechten verdragen, economisch, sociaal,
  Surinamers die naar andere buitenlanden vluchten, families verdeelt, grote
  armoede, ellende, (drugs/militaire wapen)criminaliteit, mensenhandel, enz.

  Als Surinamers een andere koers willen varen zullen ze alles aan moeten doen
  om op democratische wijze, de middelen die de grondwet voorschrijft er
  voor te dragen dat ddb, gezin, gangsters, daltons, neven
  daltons, betsy turf, zsidonia, enz, kortom dat hele kliekje voorgoed uit het machtscentrum van de
  Surinaamse politiek/coalitie verdwijnen, waardoo Suriname en een democratische koers kan varen, die er
  zorgt voor draagt dat er een betere Surinamer komt van welvaart en welzijn,
  weg van het persoonlijke belang, maar van het algemeen belang voor het land en het
  volk.

  Anders uitgelegd
  Het hoofdstuk met Nederland, t.a.v. de staatsgreep op 25 februari 1980, is een verhaal
  apart. Suriname heeft een pion in het schaakspel op het schaakbord of in de
  hand om in te zetten voor meer welvaart en welzijn te zorgen, anders gezegd
  om Nederland schaakmat te zetten. Zo is het en niet anders.

  Het 8 december 1982 strafzaak kan Suriname zelf in Suriname afhandelen evenals het
  Moiwana86moorden, enz. de strafzaak van ddb t.a.v. het 8 december 1982 strafproces is al voor de rechtbank/krijgsraad gebracht en deze zijn bezig met de afhandeling ervan mee en de hele wereld kijkt ook mee naar het einde ervan.

  ddb kan zich niet verschuilen achter een waardeloze gewijzigde 4 april 2012
  amnestiewet of schoon de rechtbank/krijgsraad dit ook aan de kant heeft
  gezet, omdat als een zaak bij de rechtbank/krijgsraad is kan niet worden
  stopgezet. Het moet voortgang vinden in een rechtsstaat. Ook volgens de
  grondwet moet een ieder die een andere vermoord bij de rechtbank/krijgsraad
  verschijnen, ook internationale verdragen van mensenrechten die hoger/sterker zijn dan de grondwet van een land stellen dat het moet doorgaan. Inmiddels is het 8 december 1982 moorden strafzaak zo ver gevorderd dat de krijgsraad/rechtbank ook een eis van 20 jaar aan ddb heeft gegeven. Wat nog rest is een weerwoord van de verdediging en dan het vonnis van de krijgsraad/rechtbank.

  Suriname is het lelijke jonge eendje in de wereld met haar natuurlijke
  rijkdommen, een kleine bevolking, waarvan velen ongeschoold, zwakzinnig zijn en misbruikt worden door ddb en kliek, SuriNeds in Nederland en andere
  buitenlanden met niets weinig tot veel eigen vermogen/goederen, met enige tot zeer goede kennis en meer dan genoeg ervaring in talrijke sectoren, ((inter)nationaal) die
  kunnen laten veranderen in een jonge sterke mooie volwassen zwaan. De Surinamers
  in Suriname zullen dat zelf wel moeten willen laten gebeuren, orde op zaken te stellen. De Surinamers in Suriname zullen zelf de eerste stap moeten zetten om ddb en kliek die het
  verhinderen op democratische wijze uit het machtscentrum te halen en de
  rechtsstaat te redden en die kans te geven die nodig is om het te laten groeien tot een land
  van welvaart en welzijn. De juiste koers zullen de Surinamers moeten aangeven en daarom in zien welke oppositie politieke partijen in een
  coalitie in Suriname dit het beste samen kunnen en moeten doen. De kennis
  en ervaring hebben deze oppositie politieke partijen in de Surinaamse DNA en ook die er nu buiten zijn meer dan voldoende in huis en dat hebben ze ook al
  bewezen in de jaren na 1980 toen ze in het machtscentrum van Suriname waren.

  Time4Chan(ge)!
  Yes We Chan(ge)!
  Yes We Do!
  Chan4Pres!

  Sranansma Oe Wiki No!
  A So A Dé!

  Leve:
  – de VHP, het bestuur, de leider Chandrikaperkash Santokhi, de aanhangers van de VHP
  van Noord – Zuid, Oost – West in de republiek Suriname,
  – de oppositie politieke partijen, hun leiders en aanhangers van deze
  politieke partijen in de DNA en politieke partijen buiten DNA met hun
  aanhangers van Noord – Zuid, Oost – West in de republiek Suriname, die met
  de VHP samen gaan werken aan een coalitie na de algemene verkiezingen voor
  de DNA in de republiek Suriname,
  – alle Surinamers die deze koers willen opgaan voor/van een rechtstaat, welvaart, welzijn, het
  algemeen belang van Suriname, rust, orde veiligheid, normen, waarden, principes, regels, de grondwet, internationale verdragen, samen werken met andere landen in de wereld, et cetera, etceta
  – deze leiders, die dienaars willen zijn van het Surinaamse Volk en de republiek Suriname nationaal en internationaal goed op de wereldkaart willen zetten en de Surinamer trots zullen maken, Suriname moet een voorbeeld van de wereld worden, waar het heerlijk toeven is.

  Hoera, Hoera, Hoera!

  (zware)criminelen, neks no fout, horen in de gevangenis opgesloten te worden in een democratische
  rechtsstaat. Surinamers zie de huidige zware criminelen die in het
  machtscentrum van Suriname zitten op dit moment en met hun enige eigen
  belang/en bezig is/zijn en niet met uw noden en zich niet druk maken om uw
  zorgen. Zie uw armoede, de rekeningen die u dagelijks, maandelijks moet
  betalen. ddb is een wolf in schaapskleding die u vermoordt. Met zijn
  voedselpakketten komt voor een handje vol oerdomme Coronianen, komt dansen in Coronie, terwijl Surinamers van Noord – Zuid, Oost – West in de republiek Suriname zijn/haar rekeningen niet kan betalen, ddb strooit u zand in de ogen, omdat hij in Coronie, Saramacca/klein gedeelte waterleidingbuizen aanlegt, Brokopondo en andere plaatsen enz met zijn enige eigen belang
  bezig is, om in het machtscentrum te blijven en niet in de gevangenis in
  Suriname, USA en Nederland opgesloten wil worden. Let u op deze zeer boze en gevaarlijke oude wolf in schaapkleding. Boen Sari Tori, ja toch? Criminelen die veroordeeld zijn door de rechtbank/krijgsraad horen in de gevangenis opgesloten te worden. Ben ik nu zo slim of bent jij nu zo dom om
  dat niet te zien? ddb hoort in de gevangenis opgesloten te worden voor zware misdaden tegen de menselijkheid.

  (Jonge) Surinamers u bent gewaarschuwd voor ddb (en kliek) de boze wolf/ven in schaapskleding. Een gevaarlijke zware criminele oude vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. U bent gewaarschuwd voor voedselpakketten voor een week, dansen met deze sluwe vos gevaarlijke zware crimineel en de vice- president en anderen van de ndp. Denk aan uw toekomst en dat van uw kids en de republiek Suriname.

  Time4Chan(ge)!

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 13. @ Vliegende Hollander

  Vrije dag/en bestaat/bestaan voor mij niet. Ik werk ook op zon- feestdagen enz. Ik zal blijven werken werken tot de laatste adem. Ik heb een drukke agenda en geniet ervan. Er is zoveel te doen in het leven.

  Hard werken en geld verdienen en zeer verstandig mee omgaan met verstandige mensen is het mooiste dat ik van mijn ouders, familie heb meegekregen en dat geef ik ook door aan anderen.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 14. @Passant
  Staat in het handboek revo van Hans valk dat de inteligentia moesten worden gemarteld en vermoorden en de moiwana moesten zuiveren en vrouwen en kinderen moesten vermoorden,kan ik me nauwelijks voorstellen ,als jij dit met zekerheid kan staven,ga ik met met je mee ,dus aub geen duim zuigen,of weet jij zeker, noem nog andere die hier mee te maken hebben, ik ben benieuwd


  Maak melding

 15. @ Haco

  Wat jij schrijf, heb ik nergens geschreven in mijn bericht. Zoek hulp.

  vraag je huisarts om je naar de juiste persoon te sturen voor hulp.

  Recht En Waarheid maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 16. Passant ,
  Je schrijft hele epistel weet je zelf nog wat op pent,en stop verdomde met die kut opmerkingen ,als er een huisarts nodig heeft ben jij het wel,je geeft geen antwoord op mijn vraag.
  Je lijk robg wel ,wel iemand beschuldigen ,maar als er om gevraagd om uitleg ben je er niet


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.