Schrijversgroep lanceert Audioboekenproject in Suriname

1
Schrijversgroep lanceert Audioboekenproject in Suriname

PARAMARIBO, 7 apr – Schrijversgroep ’77 heeft afgelopen week haar Audioboekenproject gelanceerd in Tori Oso. Met dit project wil de Schrijversgroep het lezen bevorderen. Het initiatief voor dit project werd genomen, toen geconstateerd werd dat de leesvaardigheden in Suriname al vanaf het basisonderwijs veel te wensen overlaat.

Schrijversgroep ’77 is de actiefste, grootste en oudste schrijversorganisatie in Suriname. De vereniging draagt bij aan de ontwikkeling van de Surinaamse letterkunde, maakt zich sterk voor de geestelijke en maatschappelijke belangen van de leden en onderhoudt een groeiend internationaal literair netwerk

Dit project moet volgens de Surinaamse schrijversorganisatie ervoor zorgen dat de lees achterstand bij kinderen in Suriname weggewerkt wordt.

- Advertentie -

1 REACTIE

  1. Het lijkt er inderdaad op de Surinaamse literatuur zowel in Suriname als in Nederland zelf in opmars is.Op vrijdag 31 augustus 2018 werd in tegenwoordigheid van de Haagsche burgemeester Krikke de nieuw geïntroduceerde cultuurprijs, vernoemd naar de als illuster gedoodverfde Jit Narain baldewsingh aan betrokkene zelf overhandigd als blijk van waardering voor zijn rol in de verwording van het Sarnami tot kennelijk een culturele taal van formaat. De benaming cultuurprijs is erg misleidend omdat daarmee de suggestie wordt gewekt dat een ieder die zich op enigerlei wijze verdienstelijk maakt op het terrein van de Hindoestaanse cultuur zoals culinaire kunst, dans, muziek, drama, podiumkunst, literatuur etc. voor een dergelijke award genomineerd zou kunnen worden. Het tegendeel ervan blijkt echter waar te zijn indien er tot de genomineerden uitsluitend Hindoestanen mogen behoren die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van het Sarnami, een culturele taal die door de nieuwe generatie zeer slecht wordt gedragen. Er bestaan terecht twijfels t.a.v. de habiliteit van de leden van het consortium. Op welke wijze hebben lui als Naushad Boedhoe, Bris Mahabier, Kries Autar en de gewezen wethouder Rabin Baldewsingh hun sporen verdiend binnen het ideële segment van de Hindoestaanse cultuur? Met ideëel bedoel ik dat men naast een actieve, voor mijn part passieve culturele beleving eveneens in staat moet zijn om er beschouwingen over te schrijven. Beschouwingen zijn analyses , steunend op enige wetenschappelijke kennis c.q. geraadpleegde literatuur. Een opgelopen academische titel ergens in is beslist niet voldoende. Lui die in Nederland gestudeerd hebben, enige omgang met de intelligentsia onder de Hollanders achter de rug hebben, moeten toch weten hoe het in Nederland toegaat? Ze mogen Michiel van Kempen als hoogleraar in de Caraïbische letteren binnen hebben gehaald maar ook bij deze man rijzen er twijfels ten aanzien van zijn bekwaamheid. Van Kempen heeft zijn professoraat uitsluitend te danken aan zijn lege leerstoel bij de UvA . Het Parool waar Van Kempen zelf kind – aan- huis is wijdde er een heel artikel aan toen het UvA bestuur besloten had afstand te nemen van deze leerstoel. Van Kempen verklaarde zelf tegenover Amigoe van 12 januari 2015: “…. het verdwijnen van de leerstoel heeft als gevolg dat er geen colleges meer worden gegeven over Caribische literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, maar dat hij ook geen gastcolleges meer zal geven in Suriname of aan de University of Curaçao. Ook vervalt de begeleiding voor promovendi “ . Ter behoud van de leerstoel en dus het professoraat betaalt Van Kempen volgens mevrouw Dr. Van Dam van de UvA zelf de jaarlijkse contributie van 20.000,- euro omdat hij gezien en ondervonden heeft wat voor een maatschappelijk aanzien hij daardoor verkrijgt. Los hiervan is geld kennelijk niet alleen het probleem geweest om de promovendi te begeleiden; de gebrekkige wetenschappelijke bekwaamheid van Van Kempen heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Iemand die in het proefschrift van Van Kempen bladert , en in de dissertaties van degenen die bij hem gepromoveerd zijn , zal reeds in eerste oogopslag zien dat de veldgegevens niet zijn verwetenschappelijkt hetgeen inhoud dat er vanuit geraadpleegde wetenschappelijke literatuur geen verbindingslijnen zijn getrokken naar de verzamelde gegevens. Verder ontbreekt er een hoofdstuk in over de toegepaste onderzoeksmethode, kwalitatief en kwantitatief. Tot slot wetenschappelijke stellingen die doorgaans de uniciteit van het onderzoek affirmeren. Het UvA bestuur zal waarschijnlijk eisen gaan stellen aan deze factoren en niet zelden zullen andere hoogleraren Van Kempen op de vingers hebben getikt ten aanzien van zijn amateuristische onzorgvuldigheid. Jit Narain Baldewsingh laat zich weliswaar ruggensteunen en flankeren door deze hoogleraar maar daardoor is niet komen vast te staan dat deze dichter zich met enig technisch vernuft en uniciteit van anderen heeft weten te onderscheiden. Hierdoor ben ik geneigd hem te vergelijken met de hond Mutley in de gelijknamige cartoonserie. Mutley was er tuk op om vanwege zijn vermeende prestaties behangen te worden met medailles. Hij stak zijn pootje uit naar zijn baas en stootte schor uit zijn strot: “hebbe, hebbe… “. Richt ik mij tot de leden van het consortium die tot dit eensluidend besluit kwamen dan onttrek ik mij niet aan de indruk dat nepotisme en favoritisme het overwicht hebben bepaald. Ik weet dat het een Haagsche gewoonte bij diverse Hindoestanen is om zich ondanks hun minimum aan talent dat niet zelden gepaard gaat met een maximum aan geldingsdrang, op te werpen als wegbereiders en als jury . Willen de leden van het consortium beweren dat zij alle Hindoestanen van een bepaalde faam en allure waren nagelopen waarna zij hun noeste vlijt ten spijt exact bij Jit Narain Baldewsingh uitkwamen? Het wordt nog mooier als deze culturele prijs in de toekomst á la OHM een familieaangelegenheid wordt. Een ieder uit een Haagsche beslotenheid met een minuscule dilletante uiting kan dan gelauwerd worden met de Jit Narain culturele prijs, gepresenteerd door alle decadente punten nivellerende Michiel van kempen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.