Centrale Bank van Suriname: we zijn op de goede weg

39

PARAMARIBO, 31 mrt – “Wij zijn op de goede weg, maar moeten eensgezind blijven bouwen aan de opbouw van ons land.” Dit zegt Glenn Gersie, governor (president, red.) van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. De monetaire reserves nemen toe. Begin dit jaar werd een voorlopig hoogtepunt bereikt van ruim vierhonderd en vijftig miljoen dollar. De afgelopen jaren was de stand veel lager, tot zelfs honderd miljoen dollat minder.

Het is te danken aan onder meer ‘strak’ monetair beleid. De maatschappelijke liquiditeit; het geld in omloop, wordt goed beheert en beheerst. Volgens Gersie vereisen de huidige omstandigheden een beleid, waarbij de kasreserve in de gaten wordt gehouden. Dit resulteert in minder toename van geld in omloop, wat zeker goed is voor de druk om de deviezenreserves te beschermen en druk op de wisselkoersen terug te dingen.

Ook hebben de minister van Financiën en de governor in 2016 een akkoord getekend. Op basis van het akkoord is de centrale bank niet meer betrookken bij het dekken van tekorten op de staatsbegroting. Volgens Gersie is het gelukt het akkoord te honoreren, ondanks alle uitdagingen. “Van belang is dat wij dat blijven handhaven, terwijl gedegen rekening gehouden wordt met financiering van investeringen.”

Bekijk ook:

39 REACTIES

 1. Hoe verklaart hij dat de srd 9.2 is tegen over euro. Dat
  is volgens mij de hoogste stand ooit. Er klopt iets niet
  in het verhaal. Financiële markten hebben er minder
  vertrouwen in , waarom anders de afwaardering naar BB negatief
  van de ratingbureaus .


  Maak melding

 2. Waarom komt de centrale Bank met dít bericht nu naar buiten?
  Als dit nu gebeurd zou zijn bij het halfjaarbericht of het jaarbericht dan was dit te begrijpen.
  Jezelf een pluim geven zou je niet moeten willen.
  Het artikel
  De monetaire reserves zijn toegenomen staat er
  Twee opmerkingen
  1. Bij een zieke economie zie je dit vaker; er wordt niet geïmporteerd, aangezien er geen afzet is in eigen land. Hierdoor vloeien er minder deviezen af.
  2. Je moet niet (alleen) kijken naar de omvang van de reserves en de eventuele af/toename per maand, maar je moet dit afzetten tegen de omvang een jaar eerder. Op deze wijze krijg je een beter beeld of de omvang wezenlijk groter is.

  Verder zou ik graag willen weten welke maatregelen er genomen zijn om de maatschappelijke liquiditeit te beheersen. Ook dit kan namelijk het gevolg zijn van de economische situatie in SU. Gersie beschouwt het namelijk als zijn verdienste. Dat kan, maar dan moet je zeggen wat je gedaan hebt.


  Maak melding

 3. @ Forza,

  Dit lulverhaal van Gersie, is het zelfde lulverhaal van Boefdraad met, we klimmen langzaam uit financiĕle crisis, nou als ik zo om me heen kijk, en mijn oor te luisteren leg, en sommige topeconomen aan hoor, zal juist 2018 en nog enkele jaren daarna, een dieptepunt zijn voor Suriname.alleen al de aflossingen en rente, zijn dagelijks zo,n 6 miljoen Srd.waardoor allerlei instellingen zoals ziekenhuis instellingen en het onderwijs en justitie, miljoenen moeten ontberen.


  Maak melding

 4. Een overschot op de balansrekening zegt niks, je kan
  makkelijk kostenposten schuiven. Over het algemeen is
  de munteenheid een redelijke indicatie van de economie.
  Mocht de srd de komende tijd naar 8 ten 1 euro dan
  gaan we de goede weg op.


  Maak melding

 5. @ Vliegende Hollander
  Ik keek net op de weekstaat van de CB en zag dat naast banken/verzekeraars/pensioenfondsen
  ook andere ingezetenen een rekening mogen aanhouden bij de CB.
  In Ned geldt dat voor het Koningshuis. Weet jij wie het zijn in SU.

  @ Forza
  Ik denk ook dat het een lulverhaal is. Het is vandaag 31 maart. Gersie heeft de gegevens over slechts twee maanden en probeert goede sier hiermee te maken.
  Lulkoek inderdaad


  Maak melding

 6. @pico en Manu,VL. Hollander

  Ik denk dat ook veel afhangt van hoeveel langlopende obligatieleningen
  Suriname moet herfinancieren dit jaar, zijn het er veel en je moet tegen veel
  hogere rente herfinancieren, dan gaat dat flink pijn doen.


  Maak melding

 7. In Nederland beweren ze ook dat de economie beter draait, maar de enigen die profiteren zijn de miljonairs en hun graaizuchtige uitzendbureaus. De armoede in Holland is nog steeds heel groot en de voorziengen voor de armen worden jaar na jaar afgebouwd terwijl de belasting voor de rijken steeeds minder wordt. De armen in Holland zitten zo in de tang dat er geen haar op hun hoofd denkt om eens tegen deze gang van zaken te protesteren. En dan verwijten ze de Surinamers dat die de straat niet opgaan.
  Alles bij blanken is krom en voorzien van een dubbele standaard.


  Maak melding

 8. Voor een goed inzicht is het veel belangrijker om naar de handels en financiele balans te kijken. Die twee tonen hoeveel valuta er elke maand het land binnen komen en uitgaan. Ook moet je daarbij de vele achtergestelde leningen in ogenschouw nemen. Dat zijn leningen waarop de eerste jaren niet wordt afgelost.
  De handelsbalans geeft een inzicht in de export en import van goederen en diensten. We weten allemaal dat de export volledig aan het instorten is en dat noodzakelijke importen, zelfs noodzakelijke medicijnen, veel te weinig geimporteerd worden. ook door het volk bewust arm te houden worden importen uitgesteld. Vraag maar aan de zaken die witgoed verkopen. Die leveren alleen nog maar aan de NDP top.
  De financiele balans toont hoeveel geld er aan leningen en investeringen binnen komt en hoeveel er aan rente betalingen, aflossingen, etc uit gaat. Kort na 2020 loopt de grace periode voor veel leningen af. Dat het moment dat er niet de volledige interest en aflossing betaald moet worden.
  .
  Opvallend is ook dat:
  – er onderhandeld wordt over een noodkrediet om toch noodzakelijke goederen te importeren. Dat doe je als de bodem in zicht is!!
  – de reserves niet uitgedrukt worden in “maanden import” Onder Veni moest genoeg zijn voor 3 maanden maar was het een veelvoud daar van. Nu is het amper genoeg om één maand de verplichte aflossingen na 202 te betalen. Daarna is er geen geld meer om medicijnen te importeren!!
  .
  Tebel 15 van de CBvS toont dat de exporten van goederen sterk gedaald zijn en nog steeds dalen. Alleen door de importen te halveren is er een klein voordelig saldo. Per saldo zijn de “current assets” van een positieve 200 miljoen USD via een te kort van 800 milj USD in 2015 terug gebracht naar een te kort van 100 miljoen in 2016. We importeren nog steeds meer dan we exporteren. De export is enorm teruggelopen, gehalveerd!! En alleen door de importen te halveren is dit enigsinds binnen de grenzen gehouden maar nog steeds negatie. Voor een belangrijk deel door steun vanuit de diaspora.
  Kijken we naar de Financial Account dan zien we, sinds 2012, alleen maar positieve cijfers. Dat wekt de suggestie van Buitenlandse investeringen. Maar niets is minder waar. Het zijn de leningen die straks afgelost moeten worden. Laten we eerlijk zijn. Als het investeringen waren dan zou de export een boost krijgen en niet zo dramatisch terug lopen.
  .
  De cijfers voor 2017 staan nog niet in de tabel maar zijn zeker nog erger. Wat heeft het voor een zin om te vermelden dat de spaarpot voller is als je verdiensten terug lopen, niet genoeg zijn om je broek op te houden en over twee jaar een aantal grote schuldeisers komt aankloppen??
  Een halve waarheid is ook een grote leugen


  Maak melding

 9. Feit is dat su falliet, bankroet is door de ndp!
  En niemand moet me ene ka komen uitleggen!
  Er moet een nieuwe president komen in su die dit mooi land weer naar boven brengt!


  Maak melding

 10. BREAKING NEWS. BREAKING NEWS. OP CNN.

  Bouterse doet stap terug en schrijft nieuwe verkiezingen uit in Juli.
  Meer info volgt later vandaag.


  Maak melding

 11. Daar zijn ze weer …..ik lees zoveel commentaren waarom het niet kan.en hoe het niet moet ZOVEEL DESKUNDIGEN en toch is VENE de mist ingegaan en zitten wij nu in deze situatie rara …hoe kan dat? Voor mij een duidelijk bewijs dat ze er zelf niks van bakken


  Maak melding

 12. Dit is weer een LIMBO-Mooi-Weer-Bericht, die GERSIE even naar buiten MOEST brengen !

  LOES LEERT MAMA LOPEN, WIJ ZIJN OP DE GOEDE WEG !!

  SRANAN heeft helaas geen productie en alle geld en goud is door PAARS verkwanseld aan CONSUMPTIEVE ROTZOOI !!!

  SRANAN zit vast een dure miljoenenleningen, ook dit geld is VERDAMPT !

  PRODUCTIE is NUL meneer GERSIE, en de EXPORT is vrijwel NIHIL ! STAATS-UITGAVEN zijn SKY-HIGH !!!

  Voor belangrijke IMPORTEN wordt gezocht naar NOODKREDIETEN !

  Over wat voor INVESTERINGEN heeft GERSIE het ??? Hoe zijn die GEFINANCIERD ?????

  PAARS HOUDT ZICH BEZIG met een GOED-NIEUWS SHOW, terwijl deng Paars mang FAILLIET A
  KONDRE !!!

  PS : Schaf de ministeries af of schaf het Kabinet President af ! Niemand heeft iets aan ministeries en ministers, wanneer uiteindelijke BESLUITEN, uitsluitend genomen mogen worden door de Adviseurskliek van het Kabinet vd President, die ook nog wordt OVERRULED door eigenzinnige persoonlijke BESLISSINGEN van een incapabele president !


  Maak melding

 13. Volk van Suriname,
  Ik heb verheugend nieuws voor u.
  Het begrotingstekort van ons land is inmiddels zo groot dat het zichzelf nu kan bedruipen.


  Maak melding

 14. Alles wat wordt gezegd,zie omgekeerde van!ze proberen Surinaamse bevolking weer misleiden,zie uitspraken van ministers, president allemaal op leugens baseerde… Surinaamse bevolking laat niet misleid worden van deze Roversbende (regering) een gewaarschuwd mens telt voor twee..


  Maak melding

 15. Cijfers en bewijzen graag…..geen paars populistische lulkoek als afleiding voor de financiele / economische / morele en drugsproblemen in het land.


  Maak melding

 16. Beste mensen,

  Hoe raar het ook klinkt begrijp ik deze meneer wel een
  beetje. Deze man is aan handen en voeten gebonden. Financieele
  markten letten altijd heel erg op wat een voorzitter van de Centrale
  Bank zegt. Dat hebben we wel gezien tijden en na de bankencrises in Europa en Amerika
  waar de fed en de ecb elk woordje op een goudschaaltje moesten leggen om
  onnodige schade aan de economie te voorkomen.

  Zo is het ook met deze meneer, als hij met een heel negatief bericht komt zal
  de srd dollar verder onderdruk zetten en dat betekend dat het eten in de
  supermarkt duurder wordt, alles wat Suriname importeert wordt duurder, dat de rente op
  obligatieleningen misschien stijgt, etc. Dit bedoel ik met onnodige schade toebrengen
  aan de Surinaamse economie. Daarom komt hij met een voorzichtig positief bericht, of het
  echt beter gaat en of het herstel is ingezet moet de toekomst uitwijzen.


  Maak melding

 17. Is Gersie soms lid geworden van de Firma List en Bedrog met de verdachte van meervoudige moord als CEO.
  Ik was even vergeten dat deze Drugscrimineel ook nog is veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf.

  Wonderboy Gilmore had geroepen in 2016 dat het economisch beter zou gaan in 2018 in Suriname.
  De pleesident zou de koers omlaag brengen.

  Deze gasten zijn Master in BEDRIEGIE


  Maak melding

 18. @Koekoek,
  De impact van de woorden van Draghi of van Powell hebben invloed op de financiële markten wereldwijd
  De woorden van Gersie hebben totaal geen invloed.
  @ Klaas
  Het zou zo moeten zij dat het saldo van het goederenverkeer (import-eport van goederen)de waarde van de valuta zou moeten bepalen.
  Echter, dit is slechts theorie.
  De waarde van de valuta wordt bepaald door het speculatieve kapitaalverkeer.
  Deze laatste staat onder invloed van twee factoren, te weten
  de rente en vertrouwen.

  Wat Su dus betreft, de SRD zal voorlopig om bovengenoemde redenen niet in waarde stijgen


  Maak melding

 19. @Pico

  Ik bedoelde ook niet dat de woorden Gersie invloed heeft
  op de financiële markten wereldwijd, maar zijn woorden
  hebben wel degelijk invloed op de koers van de srd dollar.
  Hij wil vertrouwen uitstralen, om een verdere koersdaling van de
  srd dollar te voorkomen.


  Maak melding

 20. Wanneer GERSIE het echt meent met het VOLK zou hij MINSTENS EISEN, dat Pres en Kabinet ONMIDDELLIJK, MILJOENEN-BEZUINIGINGEN doorvoeren op de staatsuitgaven !

  Echter meneer zwijgt over het grote knelpunt de VEEL TE HOGE overheidsuitgaven en geeft ook geen mening over belastinghervormingen, zoals invoering BTW en gevolgen daarvan voor het volk !

  GERSIE is mijns inziens een Paarse PION die niet onafhankelijk optreedt en daardoor ook geen goede bewaker kan zijn van onze munt !

  We zullen zien wat GERSIE doet wanneer de Paarse president hem opdracht geeft (in het geheim) nog meer ONGEDEKTE Bankbiljetten te drukken !

  De NDP leeft in een fantasie-wereld terwijl het Volk lijdt !!


  Maak melding

 21. @Pico en koekoek

  Volgens mijn bedoelen jullie allebei hetzelfde alleen rijdt
  de ene links en de andere rechtsom de rotonde over om
  op hetzelfde punt uit te komen haha.


  Maak melding

 22. @Pico,
  Nee, Gersie is nooit veroordeeld geweest maar hij begint wel trekken te krijgen van de man die de koers omlaag zou brengen.
  Deze gasten hebben Liegen en Bedriegen tot kunst verheven. Ik geloof niets en dan ook niets wat deze mensen allemaal te vertellen hebben.


  Maak melding

 23. @ Srafu
  Dit is niet de taak van een governor van een Centrale Bank.

  Op dwt online lees ik dat het ministerie een adviseur macro economie mag zoeken
  (dwtonline.com/laatste-nieuws/2018/04/01/financi%C3%ABn-zoekt-adviseur-macro-economie)
  Zo’n man hebben ze nodig. Voor het eerst heb ik het idee: dit is iets voor mij.
  Twee specialisaties: openbare financiën en monetaire politiek.
  Jammer,jammer


  Maak melding

 24. Als men het totaal geleend bedrag optelt, dan is het land in feite gewoon failliet. En paars nare gevolgen van het paars dwaas corrupt rovend belied liegen niet. Dit is gewoon de paars dwaze wijze om de paarse debiele domme dwaze ndp paria’s te misleiden dat het goed gaat met de staatskas. Ondertussen kunnen veel verarmde paarse paria’s niet een ei, laat staan paasei op deze dag verorberen, want alla sanie kong zo diri. Roven, stelen en bedriegen is nu de paarse cultuur onder het gros der dwaze ndper’ s, geschoold of niet, rijk of arm, jong en oud zijn met hun allen paars misdadig corrupt ddb De dwaas Bouta bezeten. Suriname was een gezegend land, maar sinds oerdomme dwaze ndper’s in 2010 en 2015 op de verderver van het land stemden, is het paars verderf van a tot z overal te merken in het land. Ook in het buitenland is het gevolg van het paars verderf te merken, met het onderscheppen van tonnen drugs afkomstig uit Suriname. De toekomst ziet er bitter paars duister uit vol misdaad, armoede en nog meer geestelijk en moreel verval onder het gros der paars verworden dwazen, zelf Dinoo en Meribaa ka. Ooktoe foeroe dong ndper sa sroto na Santo Boma in afwachting oting didibri baas e go sroto toe. Het is gewoon niet eerlijk dat misdadigers regeren en een gasbom dief per direct wordt opgesloten. opa taki, daarom verdienen alle ndper’s de misdaadvloek ddb.


  Maak melding

 25. De Governor vd Centrale Bank kan en dient, de regering en de president, ten allen tijde zwaarwichtige economische adviezen geven, om de waarde van de munt te beschermen en sterk te maken/houden ! Wanneer het financieel-economisch beleid van de regering zorgt voor verzwakking van de munt, dan zal de Governor dat duidelijk moeten aangeven aan de regering. Adviseren het beleid te wijzigen !

  Ook, en vooral, wanneer hij constateert dat de MASSALE, veel te hoge, overheidsuitgaven al jaren de economie en de munt aantasten !

  Doet hij dit niet, dan kan hij liever opstappen, wegens ongeschiktheid !

  PS :

  De vorige Governor, heeft als lid van de familiekliek van de president, ruim DRIE MILJARD aan ONGEDEKTE Bankbiljetten uitgegeven, een van de hoofdoorzaken van het huidige FAILLISSEMENT van Sranan !


  Maak melding

 26. De taken van de Centrale Bank van Suriname zijn vastgelegd in de Bankwet 1956 (geldende tekst S.B. 173 van 2010).

  De Bank heeft tot taak:

  het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname;

  het verzorgen van de geldsomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer;

  het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname;

  het uitoefenen van toezicht op het bank- en kredietwezen, het pensioen- en assurantiewezen, het geldwisselverkeer en op het overmakingenverkeer van financiële middelen van en naar het buitenland, één en ander op voet van de daarvoor geldende wettelijke regelingen; het toezicht richt zich mede op de integriteit van de instellingen werkzaam in deze sectoren en sub-sectoren;

  het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland;
  het bevorderen van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling van Suriname.


  Maak melding

 27. Expertise in huis halen is nooit weg. Iemand die de brug kan leggen tussen het beleid van de Centrale bank en staatsfinanciën. (monetair beleid en openbare financiën)
  In de economie studie richten jongeren zich vaker op bedrijfseconomie dan op sociale/algemene economie.
  Persoonlijk vind ik bedrijfseconomie boring.
  Maar dat is (hoe toepasselijk met Pasen) preken voor eigen parochie

  Hmm, ik bedenk mij (hoe slecht van mij toch) dat er een baan wordt gecreëerd voor een bekende. (GR?)


  Maak melding

 28. EXPERTISE van DESKUNDIGEN, kan in het HUIDIGE SRANAN niet werken !

  ALLE BELEID wordt gefrustreerd door politieke ONBENULLEN van het Kabinet van de president en door de DOMME prive-standpunten van de ONKUNDIGE PAARSE President !

  Er is GEEN geld en is geen effectieve BEGROTING, het Volk pinaart , en de NEP-DNA-Volksvertegenwoordiging, keurt op BEVEL alle regeringshandelingen goed !
  (Over de dagelijkse Zware Criminaliteit, Illegale MILJARDEN-Gelddrukkerij en Massieve Corruptie door het Paarse regiem hebben zij nog NOOIT gehoord ! Laat staan van de reeds jaren voortdurende VEEL TE HOGE STAATSUITGAVEN, die zonder dekking worden uitgevoerd ! )

  De Staatsuitgaven gaan wederom OMHOOG, door de POPTJI-PATU-PAARSE-RESHUFFELING !!!!!

  MORO DONG NO E BESTANG !!!!! CONTROLERENDE TAAK VAN DNA NO E BESTANG MORO !!!


  Maak melding

 29. Hoe langer ik er dan ook over nadenk, hoe meer ik er van overtuigd ben dat men helemaal niemand zoekt.
  Gr krijgt zijn beloning. De vacature is immers op maat gesneden.
  Hij heeft MO akte economie en heel lang geleden gewerkt bij DNB.


  Maak melding

 30. @Pico.
  De koers wordt door Hoeffie gedicteerd en is geen afspiegeling van vraag en aanbod. Zodra de koers weer los gelaten wordt explodeert deze. Het bewijs hiervoor kun je o.a. vinden in het feit dat de koers vele weken achter elkaar exact hetzelfde is en dat het haast onmogelijk is om voor die koers valuta te vinden.
  Net als in de 80’s, maar nu minder zichtbaar, kunnen enkele paarse tegen de officiele koers valuta kopen die ze vervolgens weer duur door verkopen. De werkelijke koers is waarschijnlijk nog een stuk hoger dan de straatkoers.
  Daarom praat ook niemand over de officiele koers. Die is fake!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.