Bouterse: je praat niet tot Bouterse, maar tot de president

64
Bouterse, blijkt bevriend te zijn met een Nederlandse crimineel

PARAMARIBO, 3 mrt – “Je moet weten dat je niet tegen Bouterse praat, maar tegen de president.” Dit geeft president Desiré Bouterse als reden op voor zijn vroegtijdig vertrek tijdens de laatste vergadering van het parlement. “Efu yu no man, libi a sturu dan yu gwe” (Als u het niet aankan, treedt dan af en ga, red.), had Asiskoemar Gajadien (VHP) hem kort tevoren toegeroepen. Bouterse vindt het oppositielid ‘ongelikt’ en de moeite van het antwoorden niet waard.

Gajadien had beter moeten weten. “Op een bepaald moment moeten we in elk geval respect opbrengen voor de president. Als hij het respect niet kan opbrengen, heb ik geen boodschap aan hem, dan ga ik weg. Het is geen praten, die man is ongelikt”, zegt Bouterse tegenover de Ware Tijd en ATV. Het staatshoofd stond ook van zijn stoel op, groette parlementsvoorzitter Jennifer Simons en liet het kijvende parlement achter zich.

Over de kritiek dat hij had moeten blijven en antwoord had moeten geven, zegt Bouterse: “Ik kan hem antwoorden, maar dan ga ik mij op het niveau van hem bewegen en dat wilde ik niet.” Gajadiens reactie volgde op de verwarde staat waarin Bouterse antwoord gaf op een vraag. Het ging over de bauxietovereenkomst met Alcoa. Vorig jaar had Bouterse beloofd dat hij een gewijzigde versie naar het parlement zou sturen. Hij herinnert zich dat niet meer.

Bekijk ook:


64 REACTIES

 1. Je praat tot een President die niets meer weet. Dat noemen ze: praten tot de haas. Hij had net goed kunnen zeggen: mijn naam is haas, want ik weet niets meer.
  Revolutie betekent in Suriname: niet meer hoeven werken. De President grijpt alle mogelijkheden aan om niet te hoeven werken, dus was hij wat al te blij met zo’n terechte opmerking van de oppositielid om z’n werk niet verder te hoeven doen.
  Maar toch ook een overwinning van de oppositielid, want de President gehoorzaamde hem wel, want a gwé.


  Maak melding

 2. Bouterse moet niet kletsen.
  Juist als president had hij Gajadien wel moeten antwoorden.
  Maar hij was het antwoord bijster, hij was door de vraag van Gajadien op het zijspoor gezet.
  Bouterse werd als president keihard de mond gesnoerd door geen antwoord te geven.

  Bouterse is president en als zodanig heeft hij moeten incasseren wat Gajadien hem onverbloemd heeft verteld.

  Nu vindt hij, Bouterse zijnde president, dat Gajadien ongelikt is. Bouterse is vergeten hoe zijn voorganger, Venetiaan tijdens diens ambt als president, vaak heeft geschoffeerd.

  Bouterse het is nu tijd om een pyama aan te trekken en te gaan slapen, net zoals NDP´ers dat ook van Venetiaan vonden.


  Maak melding

 3. Bouterse heeft het presidentschap besmeurd en neergehaald door als president criminele activiteiten te ondernemen en ongrondwettelijk te handelen om zijn eigen belang te dienen.
  Zie maar met de
  amnestiewet en met terugwerkende kracht wetgeving invoeren waardoor hij vervolging probeerde te ontlopen. Geen verantwoording afleggen in het parlement en noem maar op.

  Het instituut van het presidentschap wordt pas in ere hersteld als bouterse terugtreedt en een ware democraat president wordt. Deze president misbruikt het presidentschap om zijn eigen belang te dienen. Gajadien heeft hem dat op harde maar correcte wijze duidelijk gemaakt.


  Maak melding

 4. Deze moordenaar die net 20 jaar heeft horen eisen voor meervoudige moord, en tevens een veroordeling van 11 jaar aan zijn broek heeft, verwacht dat je ook nog respect moet hebben, een crimineel, die nimmer respect heeft getoond voor wet en regelgeving, want je staat niet voor niets op de Internationale opsporingslijst, en juist dit soort figuren eisen respect, in de hel hoor je thuis, en heb weer duidelijk laten zien in de Dna, totaal ongeschikt te zijn.


  Maak melding

 5. Aan de functie van President worden eisen gesteld. De belangrijksten zijn dat de president de grondwet beschermt, borgstaat voor de rechtstaat, het beleid uitvoert (met zo min mogelijk afwijkingen) en verantwoording aflegt aan het volk dat vertegenwoordigd wordt door de DNA.
  Aan de persoon die het ambt uit oefent worden door de grondwet dan ook eisen gesteld.
  De wijze waarop op 27.02.2018 de president antwoorden gaf of beter gezegd antwoorden ontweek was een belediging voor het volk. Sorry ik ben abuis, ik was mij niet bewust, als antwoord geeft terwijl de President al 27 maanden de door de DNA (het volk) op gelegde taak (breng de nieuwe Brokopondo overeenkomst ter behandeling naar de DNA) negeert.
  De persoon Bouterse geeft aan schijnbaarbaar niet meer over de capaciteiten te beschikken om zich afspraken (27.11.2017: In december 2017 ontvangt de DNA de nieuwe Brokopondo overeenkomst) te herinneren.

  Ook stond de president onzin uit te slaan over de (on) veiligheid van SLM die hij al 1,5 jaar vruchteloos in behandeling had. Ook al is de onzin zo snel zie wat er gebeurd:
  02.03 PY 993 gecanceld.
  02.03 PY 994 gecanceld.
  03.03 PY 993 wordt uitgevoerd door WAMOS air met een B747 400 die vanochtend nog in Madrid stond.

  Als de president geen goede antwoorden kan of wil geven, moet hij verwachten dat een verstandige volksvertegenwoordiger aan de Persoon vraagt het ambt te verlaten


  Maak melding

 6. @Manu
  Precies.
  .
  Als Bouterse zoveel respect heeft voor het ambt van president dan had hij bij het begin van proces die ban niet moeten aanvaarden en zeer zeker na dat de strafeis geformuleerd is moeten aftreden. Hij besmeurd het ambt en het land


  Maak melding

 7. Hij sprak enige tijd geleden ook tot een parlementarier Gajadien, en noemde hem een politiek kuiken. Dan gelden fatsoensnormen en waarden plotseling niet meer. Onlangs kreeg hij van Belfort 28 vragen en zonder 1 enkel antwoord vluchtte deze laffe hond ook DNA uit. En zie hoe dit demente fossiel DNA verlaat, kiest de verkeerde route naar de uitgang, moet vervolgens met behulp de juiste weg bewandelen. Kortom…deze zware Alzheimer-patient is rijp voor verpleeg-afdeling in Santo Boma.


  Maak melding

 8. Hoe serieus neem je jouw parlement, wanneer je jouw mede leden en als het ff kan, de opperbevelhebber, uitmaakt voor rotte vis en wat nog meer zij?! Je bent ongelikt ja, want je betreedt als lid, het huis van de volksvertegenwoordiger met de poten. De voorzitter zou lik op stuk moeten geven.


  Maak melding

 9. In Ocer is deze laaggeschoolde brulaap, verbaal in zijn element. Maar op niveau schiet hij tekort en slaat op de vlucht. Onmachtig !!!!!….Zonder wapens is het ineens niet zo’n held, maar een tandeloze tijger. Deze maand krijgt het vonnis van 20 jaar zijn beslag. Dan zijn de rapen gaar.


  Maak melding

 10. Bouterse
  ” Je moet weten dat je niet tegen Bouterse praat, maar tegen de president.”
  *********************************************************************
  Gajadien heeft gesproken tegen …. de Drugsveroordeelde Misdadige Moordenaar … Desiré Delano Bouterse.
  Gajadien heeft gelijk … Moordenaars horen niet in het parlement. Moordenaars horen achter slot en grendel … Santa Boma !!!


  Maak melding

 11. Als je de man die de functie van president bekleed hoorde praten, zogenaamd antwoord geven op vragen, dan schijt je letterlijk in je broek.
  Hij kwam als een bejaarde die dementeert over en ongelikt zuigend op een snoepje alsof hij aan een bar tafel staat te praten.
  Stottert denkend en niet uit zijn woorden komend ja zelfs zijn voorzitter de grond inborend.
  Als Bouva hem niet had aangegeven terug te gaan en respect te tonen aan het DNA en de voorzitter dan had deze respectloze burger zijn opa slakkengangetje voortgezet.
  Bouterse kan nauwelijks uit zijn woorden komen. Zinnen bouwen en voltooien lijkt voltooid verleden tijd.
  de tijd nemend om te zeggen “mevrouw de voorzitter” duurt welgeteld 8 tot 10 seconden iets dat je in 1 seconde hoort uit te spreken
  Respect dat heeft hij zeer zeker niet. Als president weet hij dat de wetten en regels heeft overtreden en toch verdedigd hij dit door te zeggen dat het voor volk en vaderland is..
  ook de december moorden???????????


  Maak melding

 12. Bouterse lijkt niet goed te begrijpen wat zijn positie is in een democratisch staatsbestel zoals in Suriname.

  Zijn positie is te vergelijken met de directeur van een beursgenoteerde onderneming. De vertegenwoordiging van de aandeelhouders, de eigenaren van het bedrijf, is de raad van commissarissen, voorgezeten door de president-commissaris. Dat is te vergelijken met het parlement en de parlementsvoorzitter.

  De directeur bestuurt het bedrijf, maar is verantwoording schuldig aan de raad van commissarissen die hem benoemt en ook kan ontslaan. Weigert de directeur verantwoording af te leggen dan betekent dat zijn ontslag.
  Moet de directeur verantwoording afleggen aan de commissarissen en loopt hij zo maar weg uit de vergadering dan neemt hij feitelijk ontslag.

  Het parlement is de vertegenwoordiging van de eigenaren van het land, het volk, en is het hoogste orgaan van de republiek. Het staat aldus boven de president. Weigert de persoon die president is verantwoording af te leggen aan het parlement dan dient hij op te stappen.
  In het parlement spreekt men niet tegen de president, maar tegen de persoon die het ambt van president bekleedt. Het parlement kan besluiten dat hij dat ambt niet waardig is en hem wegsturen.

  Het volk buigt niet voor de president, de president buigt voor het volk.


  Maak melding

 13. Jiyani, Jojo, Bigi Sma,
  Ik acht jullie hoog.
  Maar ik denk dat jullie iets over het hoofd zien.
  In diverse postings wordt schande gesproken van het gedrag van de president.
  We kennen allemaal Bouterse, althans deels. Zou hij zich door dit soort uitspraken terugtrekken?
  Mijn eerste reactie was dat de heer Gajadien onvoldoende respect had getoond.
  Het artikel was slecht. Nu er veel meer bekend is, waaronder de letterlijke tekst en wetende hoe politici elkaar in Su bejegenen moet ik concluderen dat het wel meevalt
  En daarom zeg ik:
  jullie missen iets.
  Tijdwinst? Denk het niet.
  Als je alle postings heb gelezen weet je het antwoord.
  Tenminste, ik denk dat er zoiets achter zit.

  By the way
  Wat was ook alweer de laatste ontwikkeling mbt de rechtzaak?


  Maak melding

 14. Het is gewoon een scenario om zgn aanstoot te nemen om wat gajadien heeft gezegd om zijn verplichting te ontwijken……maar ook denk ik dat er iets niet pluis is met bouta …. karma. De mens wikt maar god beschikt.


  Maak melding

 15. BOUTERSE WAS NIET ZOMAAR MET ZIJN UITSPRAAK …NEKS NO FOUT GEKOMEN….EN DAT ZIE JE OOK ……ALLES GAAT FOUT…MAAR BOUTA EN MINISTERS ZEGGEN DAT NEKS NO FOUT..DAT IS DE NEKS NO FOUT BELEID.


  Maak melding

 16. Hij verschijnt toch ook nooit in de Rechtzaal !!
  Moeten ze hem last van de Rechter niet binnen slepen ,om het vonnis tegen hem aan te horen ????


  Maak melding

 17. Deze van moord verdachte Drugscrimineel had Gajadhin uitgemaakt uitgemaakt voor VARKEN.

  Deze verdachte van meervoudige moord heeft het hoog in zijn bol zitten.

  Dames en heren: Ik blijf het zeggen; deze pleesident zal dit ambt never nooit meer afstaan.

  De verkiezingen in 2020 zal hij proberen door zware manipulatie in zijn voordeel doen uitvallen.

  De Daltons om deze pleesident zullen ook niet willen wijken.

  Suriname heeft een groot probleem!


  Maak melding

 18. Bouterse heeft een punt. Als je het goed bekijkt, gaat het niet om te ageren tegen het ambt van de president, maar het gaat puur en alleen om de persoon Bouterse. Het gaat om een persoonlijke aanval op Bouterse en niet op het ambt van de president. Men speelt het op de man en niet op de bal. Dat is geen politiek voeren maar een dorpse achterlijke laag bij de grondse mentaliteit van Gajadien die verantwoordelijk is voor zijn gedrag als parlementslid; zowel naar DNA als naar het volk toe. Gajadien heeft zich, zoals we al gewend zijn van Gajadien en zijn gezanten, misdragen. Had ook niet anders verwacht want Gajadien is duidelijk bezig met uitlokking en niet met het uitvoeren van het beleid. Gajadien is niet echt geinteresseerd in de bauxietovereenkomst van Alcoa, maar Gajadien is erop uit om de president onderuit te halen. Maar Gajadien vergeet dat ondanks alle subh holi’s, alle idl fiters, alle divali’s, dat het licht maar niet in Gajadien zn ‘hart kan doordringen: het is alleen maar schijnvertoon en uiterlijk vertoon en een dekmantel, terwijl Gajadien weet dat er alleen maar duisternis in z’n hart zit. Het is echt een poppenkast die hele DNA met Gajadien als de grootste acteur en poppenspeler. Schaamteloze man zeg.


  Maak melding

 19. Je bent president net je mik aan volk pina zo.Wat een verberde.So So sjeng Joe sjeng.
  De waarheid is hard om aan te horen. Een Hindoestaans als president zou niet weglopen maar had zijn woordje klaar.Gajadien heeft groot gelijk.Een man met lef. Belfort ook.


  Maak melding

 20. Wat een paars geleuter van de allergrootse misdadiger die zichzelf als president heeft uitgeroepen met behulp van al die paars duivelse corrupt misdadige trawanten en paarse marionetten, die hij heeft omgekocht en die hem ook uit eigen belang aan de macht willen houden. Ten kostte van land, volk en de oerdomme dwaze debiele idiote duivels ddb bezeten zombies. Een eerlijke straatventer verdient duizenden malen meer respect, maar geen mens, welke titel, status of scholing hij ook heeft, en geen respect heeft voor het hoogste goed aan een mens gegeven, het leven en de vrije wil die ddb vele heeft ontnomen. Vervloekt is ddb en ook al zijn domme aanhangers krijgen als straf de misdaadvloek en armoede over zich. Wo ka. Er komt geen enkele rust, vrede en voorspoed zoals awariedomries Sfe Meye en MisjieKA hebben gelogen want, zolang ddb, zijn duivelse trawanten en domme aanhangers de Waarheid en Gerechtigheid haten. Wo ka. Oma taki, ndp is de vloek van het gehele land, met ddb als hoofd, zijn duivels trawanten zijn romp en armen en benen zijn dom slachtvee, de domme Surinamer, de ndper.


  Maak melding

 21. Je moet weten dat je niet tegen Bouterse praat, maar tegen de pre-president. Die kerel is een ongelikte varken.

  amoro betre a agu saka mi safri want mi ne bluf
  asan san dem man disi esuku na mi baka do feni na mi fesi.


  Maak melding

 22. Pico
  Ik kan het niet eens met je zijn. Want welke president schoffeert het orgaan die hem ter verantwoording roept om uitleg te geven aan zaken?
  Welke president verdedigd een beleid welke niet door de beugel kan maar nog erger het toegeeft dat regels en wetgeving is overtreden en dit lachend wegwuift door aan te geven dat dit voor volk en vaderland is gedaan?
  Welke president negeert de voorzitter van het parlement?
  Zeld de machtigste mannen in de wereld (Trump en Poetin) zullen dit nalaten.
  Bouterse loopt weg omdat zijn antwoord geen recht doet aan de zaak.
  Hij loopt weg zodat hij niet hoeft te antwoorden want hij kan ook geen reactie geven op zaken die niet deugen:
  – De vlaggen zijn 4 dagen na de viering geleverd. Hoezo voor land en volk. Ze hingen niet toen ze moesten wapperen.
  – Ik wist niet dat de herziene overeenkomst moest worden opgestuurd naar de DNA totdat de DNA voorzitter dit aangaf anders zou hij dit niet aannemen
  – al anderhalf jaar is hij bezig met de zaak van SLM. Anderhalf jaar? Moet dit zo lang duren?

  En ja moet je het orgaan schofferen met je optreden en schijt hebben aan alles en iedereen?
  Zelfs Misiekaba is weggelopen. Kijk de beelden na, Misiekaba was er niet toen de president zijn hielen was aan het lichten.

  Pico jou postings lees ik met de nodige aandacht en geef je vaak genoeg gelijk.
  Maar in deze kan ik mij niet vinden met hetgeen je aangeeft.
  De president van Suriname heeft gefaald.


  Maak melding

 23. President van wat en wie???

  Bouterse: “Ik kan hem antwoorden, maar dan ga ik mij op het niveau van hem bewegen en dat wilde ik niet.”

  Laat mij niet lachen man, Bouterse kan niet op dat niveau debateren. Het is en blijft zwak dat Bouterse van z’n stoel is opgestapt en is weggelopen. Gajadien heeft het in ieder geval voor elkaar gekregen dat Bouterse de zaal is uitgelopen…hoe kijkt de man daar tegenaan…welk niveau zou dat dan zijn?

  Ik blijf zoeken naar antwoorden voor 1982. Bouterse was verbaal ook niet opgewassen tegen Cyrill Daal, Surendre Rambocus en de rest van die intelectuelen die hij toen gemakshalve maar heeft vermoord.


  Maak melding

 24. “Bouterse: je praat niet tot Bouterse, maar tot de president”

  Had hij zich dat maar ook gerealiseerd toen Ronald Venetiaan de President van Suriname was….


  Maak melding

 25. President van wat en wie???

  Bouterse: “Ik kan hem antwoorden, maar dan ga ik mij op het niveau van hem bewegen en dat wilde ik niet.”

  Laat mij niet lachen man, Bouterse kan niet op dat niveau debateren. Het is en blijft zwak dat Bouterse van z’n stoel is opgestapt en is weggelopen. Gajadien heeft het in ieder geval voor elkaar gekregen dat Bouterse de zaal is uitgelopen…hoe kijkt de man daar tegenaan…welk niveau zou dat dan zijn?

  Ik blijf zoeken naar antwoorden voor 1982. Bouterse was verbaal ook niet opgewassen tegen Cyrill Daal, Surendre Rambocus en de rest van die intelectuelen die hij toen gemakshalve maar heeft vermoord.


  Maak melding

 26. Volgens de Paarse meute bestond ‘het instituut president’ NIET tijdens de regeerperiode van president VENETIAAN !

  Toen werd de president beschimpt, uitgescholden, zelfs gekleineerd om zijn uiterlijk !

  Het instituut president dient volledig de GRONDWET te volgen en als leidraad te hanteren !

  Bij DDB zien wij echter het TEGENDEEl gebeuren , bedreiging en kleinering Rechterlijke Macht, bedreiging Procureur-Generaal met ontslag, SABOTAGE van een strafzaak mbt massamoorden, aanname prive-nep-amnestiewet die 100 % in strijd is met een GRONDWETTELIJK VERBOD, met GEWELD NEERSLAAN van democratische vreedzame betogingen van het volk, weigeren CLAD rapporten aan de PG te zenden met verzoek VERVOLGINGEN in te stellen tegen corrupte boeven etc etc etc !

  DDB en Paars moeten zwijgen over het INSTITUUT, de huidige president faalt (laat bijvoorbeeld ook het drukken van MILJARDEN aan ONGEDEKTE bankbiljetten toe, pakt CORRUPTIE niet aan en verschijnt met een GATENBEGROTING in het parlement ! ), het land is FAILLIET door het jarenlange Paarse wanbeleid, en DDB zou moeten overwegen zich terug te trekken, in het belang van Volk en Land !

  PS : Laten anderen, dan deze falende machthebbers, het hebben over het “Instituut president” !!!


  Maak melding

 27. Alleen zielige mensen zoals plee-si-dent bouta willen met hun titels aangesproken woorden. Deze zakka zakka mpp denkt dat dat de titel zijn criminele handelingen witwast.


  Maak melding

 28. Meye: Mi Gado, Mi Jezus, joe na farao Bouterse de nieuwe Profeet. Kom Misiekikaba laat ons Hem aanbidden! Zijn woorden worden geheiligd. Zijn Green Label is wet.


  Maak melding

 29. Bouterse en zijn paarse aanhang hebben nu eenmaal andere maatstaven dan je van een normale president in een normale democratie mag verwachten, ja en dan kun je zoiets als dit verwachten, het is toch niet voor de eerste keer dat zoiets dergelijks gebeurt, het 1 op 1 openbare debat met politici met “wel” intelligentie gaat hij uit de weg door niet op te komen dagen op zoals nu gewoon te vluchten met de staart tussen de benen, is niet alleen laf maar getuigt ook nog van een misplaatste minachting wat wel vaker voorkomt bij narcisten, hij is toch alleen maar president om uit handen van de (internationale) justitie te blijven, en zo zijn straffen te ontlopen


  Maak melding

 30. Als burger van Suriname vind ik het schaamteloos wat in het parlement gebeurt in Suriname.Het lijkt op een circus ook de president maakt het zo.Om een land te besturen moet je capaciteit hebben en dat zie ik niet in Suriname.Het land is failliet gemaakt door de machthebbers die zichzelf verrijken ten kosten van alles.Volk van Suriname de komende verkiezing moeten jullie verstandig kiezen dat is mijn waarschuwing aan mijn volk. Vene was zuinig maar Bouterse heeft alles verpest en het land failliet gemaakt.


  Maak melding

 31. SLM is niet langer veilig, schuld aan vriesweer in NL geven daarom de leidingen zijn bevroren, wat een lulkoek. SLM vliegt amsterdam-Parbo en de leidingen zijn bevroren/beschadigd, als dat zo is dan moet men blij zijn dat ze zijn aangekomen en niet haaien voer zijn geworden.
  Geen andere vliegtuigen heeft er last van. Let wel in vriesweer alle vliegtuigen worden behandeld voor vertrek.
  SLM is niet langer veilig.


  Maak melding

 32. Eens kijken of Bouterse opnieuw wegloopt wanneer de volgende keer weer iemand een dergelijke opmerking maakt.

  Had hij tenminste het fatsoen gehad om een klein ontvangertje in z’n oor te zettten en de antwoorden ingefluisterd te krijgen, dan had hij z’n gebrek aan kennis en interesse nog kunnen compenseren.


  Maak melding

 33. Misschien handig om een secretaresse in de vergaderingen te laten aanschuiven, die een verslag uitwerkt, dan is er ook geen welles nietes spelletje aan de orde. En vergeten kan ook niet als je de notulen inleest en je aan de besproken actie punten houd. Misschien heeft meneer Bouterse erg veel last van selectieve vergeetachtigheid, en heeft hij er behoefte aan om een handje geholpen worden..


  Maak melding

 34. @ Perdiep Sewsaran

  “SLM is niet langer veilig, schuld aan vriesweer in NL geven daarom de leidingen zijn bevroren, wat een lulkoek.”

  Natuurlijk 100% lulkoek omdat het ondenkbaar is dat bij de vorst in Nederland een A340 vorstschade oploopt. De systemen van een vliegtuig worden altijd functioneel gehouden zelfs bij de sloop.

  Op 28.02 was de dienstregeling al stevig in de waar. Er is op 28.02. niet meer terug gevlogen (volgens flightradar 24.com) . Gevolg oplopende achterstanden.

  Voeg daar aan toe een CEO die rare dingen doet met de contracten van de afhandelaars, een Minister die in de DNA zwetst en urgente zaken 10 dagen vooruit schuift om al slagroom op de taart te vernemen dat de President al 1,5 jaar op de hoogte is van dit falende management en niet instaat is iets te verbeteren.

  Je zult eigenaar of verzekeraar zijn van zo’n vliegtuig en de president van een land staat in het parlement te beweren dat de staatsluchtvaartmaatschappij niets te verwijten is als er een stapel van 500 pagina’s problemen bekend zijn rondom de belading van het vliegtuig. Het is volgens de President geen issue als niet gekwalificeerde of gecertificeerde overwerkte medewerkers de deuren en luikjes sluiten.

  Als eigenaar en verzekeraar zou ik het wel weten. Niet meer weg uit Amsterdam voor dat alles geregeld is.


  Maak melding

 35. @Mica

  De verslagen van de DNA worden letterlijk vastgelegd. Zowel in beeld en geluid en op papier. De voorzitter ziet er permanent op toe of er geen fouten ontstaan.
  Simons is vrij steng. Maak je dus niet druk om de verslaglegging.
  Dat maakt het juist zo triest voor Bouterse. Hij kan niets ontkennen omdat ook veel direct op YouTube terecht komt gezien het livestreamsydteem van de DNA.


  Maak melding

 36. Bigi Sma,
  En toch zijn we het wel degelijk grotendeels eens.
  Men heeft het altijd geaccepteerd.
  Het is niet de eerste keer dat Bouterse aangeeft schijt te hebben aan het parlement. En nu zou hij het ineens erg vinden? Ik vind dit vreemd
  In Su houden de mensen elkaar gevangen, omdat ze
  bang zijn en omdat ze
  allemaal boter op hun hoofd hebben.
  Dit is de wijze dat men tot elkaar praat in het parlement in SU
  Wat ik denk, onder andere wat de laatste move betreft, is dat dit uit de koker van Kanhai komt.
  Daarom schreef ik: jullie missen iets (denk ik).


  Maak melding

 37. Deze houding van Bouta en zijn waardeloze uitspraak komt overeen met wanneer niets iets geworden is dan kent niets zichzelf niet meer. Je bent gekozen door gesjoemel met stemmen dus je bent geen Jezus Christus op aarde. Je bakt eral jaren niets van dus het is tijd om op te rotten. Je het met je kornuiten en boeven bende het land failliet gemaakt ook mede door je stomme aanhangers. Hersenloze debielen. Het is een karakterloze aktie om weg te lopen terwijl er een doodgewone vraag wordt gesteld. Bouta is gauw op zijn teentjes getrapt. Kom je te overlijden laat je cremeren want er zullen velen zijn die op je graf zullen komen dansen dat je eindelijk de pijp uit bent gegaan.


  Maak melding

 38. Even ter herinnering, meneer de President is een omhoog gevallen gymleraar uit het Nederlands leger met toendertijd de rang van sergeant die later zichzelf tot Surinaams legerleider heeft benoemd en vervolgens een staatsgreep heeft gepleegd. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor de moord op een groot aantal mensen. Daarnaast is hij een veroordeelde drugscrimineel die zijn presidentschap gebruikt om zijn straf te ontlopen. Voor dergelijke sujetten heb ik niet en zal ik nooit enige respect hebben. En dan heb ik het nog niet eens over zijn prestatie om een compleet land de afgrond in te helpen. Wat dat betreft staat hij op gelijke hoogte met Maduro de president van Venezuela.


  Maak melding

 39. Wie het niet willen geloven of horen, het land wordt geregeerd door duivels en valse profeten. Wie niet willen geloven, paarsdom blijven zwijgen of horen dat ddb en duivelse trawanten hun paarse bitterzuur het volk de kelen in drukken, kunnen dat dagelijks merken in hun zakken, thuis, op straat, op het werk, in de bussen, op de markt en pleinen. Opa en oma uiten zich dagelijks, niet uit frustratie, maar als waarschuwing, alles wat met of de ndp is of was, te vermijden, want ndp staat en is de nationale duivels partij.


  Maak melding

 40. President Bouterse heeft 100% gelijk, die vhpers in de assemblee gedragen zich als honden en niet als volksvertegenwoordigers. niemand heeft een Surinaamse president de afgelopen 8 jaar zo openlijk aangevallen in de assemblee als de VHpers maar dat is strategie. Je mag de persoon Bouterse haten maar heb wel respect voor de presidentiele macht van het land. wanneer wij een Santhdopie als president krijgen en de creolen net zo tekeer gaan zoals die hindoestanen nu doen, dan zal je de hindoestanen horen praten over respect hebben voor de president schap.


  Maak melding

 41. Mostard na de maaltijd zal ik maar zeggen. Dit is slechts een typisch voorbeeld van het gedrag dat je van DDB de ziekelijke narcist mag verwachten en ook voorspelbaar is. Ondertussen zou hij over zijn verweer in deze, de slechte beurt, die hij onlangs maakte door uit het parlement weg te lopen en geen verantwoording af te leggen, hebben nagedacht. Achteraf stelt hij ” Je moet weten dat je niet tegen Bouterse praat, maar tegen de president.” Deze uitspraak zet m.i geen zoden aan de dijk. Sranangman takki ” efu yoe no mang dansi, joe sa takki dat a pokoe no boeng. Gewoonweg een aanfluiting dat geen recht doet aan het fatsoen en de transparantie waarvoor het parlement staat.

  Nochtans ondersteun ik hierbij dan ook de uitspraak van Asiskoemar Gajadien (VHP) die DDB opriep “Efu yu no man, libi a sturu dan yu moesoe gwe” Immers is gebleken dat hij vaker zijn plichten verzaakt, meestal niet komt opdagen om verantwoording af te leggen. Parate kennis heeft hij niet, heeft ook geen weerwoord of zijn speeches zijn anders monoloog en bovendien ook door anderen opgesteld. Hij komt zichzelf dan ook tegen want tegen kritiek blijkt hij niet opgewassen, zelfkritiek kent hij ook totaal niet. Uiteindelijk werd het tijd dat hij op zijn gedrag moest worden aangesproken, want dit mag zo niet doorgaan.

  @Aquarius
  Ik ben het eens met jou analyse, goed gezien en inderdaad dat er ook iets niet pluis is met DDB. ” Het is gewoon een scenario om zgn aanstoot te nemen om wat gajadien heeft gezegd om zijn verplichting te ontwijken……maar ook denk ik dat er iets niet pluis is met bouta …. karma. De mens wikt maar god beschikt.”

  Gedragsmatig gezien valt DDB door de mand. Jammer dat zijn aanhangers niet achter de façade van deze ziekelijke bluffer kunnen kijken en er veelal nog niet van doordrongen zijn, dat Suriname te maken heeft met een persoon die belast is met een (Antisociale) persoonlijkheidsstoornis. Zijn ziekelijke narcistische houding spreekt daarmee ook boek-delen. DDB weet zich verzekerd van de verdeel- en heers-politiek, waarin hij goed is. Het traineren van zaken met telkens beloften die hij als zoete koek presenteert kan hij niet waarmaken en dat weet hij bijvoorbaat ook zelf, Het is na mij de zondvloed. En daar gaat het in essentie om. Met DDB aan de macht draaft de caravaan verder en de honden mogen blijven blaffen tot zijn natuurlijke dood.

  @Johan
  Des te meer ook goed gezien.
  ”Bouterse loopt weg omdat zijn antwoord geen recht doet aan de zaak.Hij loopt weg zodat hij niet hoeft te antwoorden want hij kan ook geen reactie geven op zaken die niet deugen: het is toch niet voor de eerste keer dat zoiets dergelijks gebeurt, het 1 op 1 openbare debat met politici met “wel” intelligentie gaat hij uit de weg door niet op te komen dagen op zoals nu gewoon te vluchten met de staart tussen de benen, is niet alleen laf maar getuigt ook nog van een misplaatste minachting wat wel vaker voorkomt bij narcisten, hij is toch alleen maar president om uit handen van de (internationale) justitie te blijven, en zo zijn straffen te ontlopen”


  Maak melding

 42. Het “Instituut President” is al langer door PAARS naar beneden gehaald, vernederd !

  zie oa :

  ## Benoeming van een kandidaat (DDB) die niet aan de benoembaarheidsvereisten voldoet ! (heeft immers daden gepleegd tegen onze Grondwet, coup etc )

  ## Benoeming van een persoon (DDB) in de functie van president, die een zwaar onherroepelijk strafvonnis, wegens internationale drugshandel, op zijn naam heeft staan !

  ## Benoeming van een persoon (DDB) tot president die als ex-legerleider verantwoordelijk is voor marteling en de moord op vele landgenoten !

  ## Paars steunt een president die de andere staats-machten in Sranan niet erkend ! Hij verwerpt de Trias Politica-leer en bedreigt de procureur-Generaal en kleineert de Rechterlijke Macht !

  ## PAARS steunt DDB met zijn prive-amnestiewet, terwijl deze 100 % strijdig is met een Grondwettelijk VERBOD !
  (deze amnestiewet is een poging te ontkomen aan strafoplegging voor gepleegde massamoorden in Sranan)

  PAARSE POLITICI MOETEN DE LAATSTEN ZIJN DIE THANS BABBELEN OVER HET “INSTITUUT PRESIDENT”!


  Maak melding

 43. @ Pico
  “Daarom schreef ik: jullie missen iets (denk ik”.

  Ik denk dat niemand iets mist. Probeer het stukje terug te vinden waar in DNA breed vast gesteld werd dat de Miranda met het Vlaggen en Podium dossier (envelop) gebluft en geblunderd had. Tsang keek leeg voor zich uit en Bouterse moest geïnstrueerd worden door Moestadja en de Miranda. Dat werd niets zodat Simons maar snel ingreep en schorste.

  Na de Schorsing werd Bouterse als tussen nummer en Pinchhitter ingezet nadat hij gereset was. Dat werd geen succes. Zijn verhaal was slecht en warrig daarna probeerde hij met grapjes te ontwijken en te ontgaan.

  Hij had al aangekondigd het merendeel van zijn executieve macht over te dragen aan de VP. Bouterse is nu offline, niet meer instaat inhoud te verwerken. Zijn primaire instinct heeft overgenomen hij kon zelfstandig niet anders dan vluchten. Bouterse is er nu nog slechts voor geregisseerde persmomenten zoals op de centrale markt met de president van Trinidad & Tobago op een sociaal uitje.


  Maak melding

 44. @ Pico
  “Daarom schreef ik: jullie missen iets (denk ik)”.

  Ik denk dat niemand iets mist. Probeer het stukje terug te vinden waar in DNA breed vast gesteld werd dat de Miranda met het Vlaggen en Podium dossier (envelop) gebluft en geblunderd had. Tsang keek leeg voor zich uit en Bouterse moest geïnstrueerd worden door Moestadja en de Miranda. Dat werd niets zodat Simons maar snel ingreep en schorste.

  Na de Schorsing werd Bouterse als tussen nummer en Pinchhitter ingezet nadat hij gereset was. Dat werd geen succes. Zijn verhaal was slecht en warrig daarna probeerde hij met grapjes te ontwijken en te ontgaan.

  Hij had al aangekondigd het merendeel van zijn executieve macht over te dragen aan de VP. Bouterse is nu offline, niet meer instaat inhoud te verwerken. Zijn primaire instinct heeft overgenomen hij kon zelfstandig niet anders dan vluchten.
  Bouterse is er nu nog slechts voor geregisseerde persmomenten zoals op de centrale markt met de president van Trinidad & Tobago op een sociaal uitje.


  Maak melding

 45. Zijne ecellentie mpp bouta regeert met amnestie. Zegt alles over hem en zijn verleden. Nu kruipt hij uit parlement als een een teef met de staart tussen de poten. En dan een paar dagen later blaffen wat een zakka zakka motjo van een plee-se-dent is deze bouta.


  Maak melding

 46. @ Smatje

  Het licht schijnt zeker wel in het hart van je president? Nu je weet dat die heer Gajadien gelijk heeft, ga je het zoeken in zijn etnische cultureel achtergrond. Jo lage imbeciele, varkensachtig slordig racistische commentaar heeft geen boodschap.


  Maak melding

 47. Reeds in 2010 hoorde ik het volk roepen : Jenny for President!!!
  Dat ging niet door toen want eerst moest agendapunt 1 afgewikkeld worden nl. de gewijzigde amnestiewet indienen en aannemen.Na wat gerommel tijdens de stemming in het parlement met foto’s gemaakt met mobiele camera’s in het stemhokje om te bewijzen hoe er gestemd was, werd uiteindelijk Jenny tot voorzitter van het parlement gekozen. Toen bleek dat er ook al geknoeid was met de stembriefjes zodat de commissie kon achterhalen hoe “de geheime stemming”had plaatsgevonden. Poppenkast of niet, het is en blijft ’s Lands Vergaderzaal met procedures.
  Nu heeft Jenny het Instituut van de President niet voldoende beschermd dus misschien wordt het in 2020 tijd dat er een nieuwe wind in Suriname gaat waaien.

  Is de gevonden duikboot in Saramacca bedoeld als vluchtobject naar rustige oorden?


  Maak melding

 48. Uit Starnieuws: 03/03/2018
  Als een boos kind uit DNA weglopen

  ”Eén ding moeten we deze president meegeven. Hij is een meester om met opzichtig gedrag alle aandacht op zijn persoon te vestigen, weg van de inhoud. Een DNA-lid ergerde zich aan het feit dat de president, tegen de geest van zijn constitutionele functie in, vragen van de volksvertegenwoordigers omzeilde, niet beantwoordde of deed alsof hij eerdere toezeggingen voor verantwoording was vergeten (Suralco deal).”

  ”Hij zei dat als de president bleef verzuimen verantwoording af te leggen, hij beter zijn functie kan opgeven. Dat was een pleidooi voor respect jegens het hoogste grondwettelijke orgaan door de president. Maar de president zette de wereld op zijn kop door als een boos kind de DNA vergadering te verlaten. De NDP toonde zich in een verklaring toegewijd aan de uitvoerende macht, ten koste van de volksvertegenwoordiging. Zij ontzegde immers een volksvertegenwoordiger ‘de bevoegdheid’ het vertrek van de president te vragen of te eisen. Zij tastte daarmee de bevoegdheden van de volksvertegenwoordigers aan, en daarmee de bevoegdheid van het parlement.”

  ”Elke volksvertegenwoordiger heeft gelijk elke burger de bevoegdheid en het recht op vrije meningsuiting om het vertrek van de president te eisen. Onder omstandigheden van een president met een strafblad, tegen wie bovendien een strafeis voor meervoudige moord loopt en die door wanbeleid een toestand van verval heeft geschapen, is de verdediging van dat democratische recht, des te urgenter.”

  Theo Para


  Maak melding

 49. Jojo,
  Het zou best kunnen hoor, dat Bouterse zwaar achteruit is gegaan en niet meer berekend is voor zijn taak.
  (ik lees de reacties al van menigeen; dat is hij nooit geweest)
  Ik wil echter niet uitsluiten dat Kanhai dit wil gebruiken.
  Minuten pauze tussen zinnen.
  Ok, ik weet dat dit erbij hoort om de aandacht op je te vestigen, dat je wel overwogen je woorden kiest, maar als de pauzes te lang duren en te frequent zijn dan gaat het juist tegen je werken. Zoals nu het geval is.
  Dat bedoelde ik met “het missen”
  Ik vertrouw het gewoon niet
  Overigens hoeft het ene het andere niet uit te sluiten.


  Maak melding

 50. OOOOOOOHHHH Jaaahh, de duikboot doet me denken aan de Schoeners (Wikipedia) die in de begin jaren 50 Suriname aandeden en bij Plata Broki aanmeerden.Wat vervoerden al die tientallen boten vanuit Zuidamerika?

  Feit is dat toen Het Eenheidsfront in 1954 de verkiezingen in Paramaribo wonnen, deze snelle boten moesten uitwijken naar Frans Guyana.

  Pengel kwam alsnog in de Staten van Suriname door een zetelruil met de VHP in Saramacca. Is dat toeval?


  Maak melding

 51. @Pico

  Er is zeker niets uit te sluiten. Zelfs niet het scenario van Somo, dat er in de NDP gewerkt wordt aan de aftocht van Bouterse naar zijn Veranda al waar hij in Limbo shows handtekeningen mag zetten onder stukken van Simons


  Maak melding

 52. maar in 1980 stondt iedereen achter de REVOLUTIE, myn inziens een rechtse overname om linksaf te snyden
  men denk nog steeds dat om een links politieke party gaat maar het gaat ondertussen om een middenstands party of een elite party maar duidelyk geen socialistische Party meer,men komt niet op voor de kleine man
  kapitalisme is weer aan de macht,Suriname op zoals de ryken het willen intussen is er een nieuwe groep middenstanders aangeschoven en het gedonder begint opnieuw


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.