vrijdag, december 8, 2023
HomeNieuws uit SurinameOppositie: president verzaakt plicht tegenover Surinaams volk

Oppositie: president verzaakt plicht tegenover Surinaams volk

-

Does Travel & Cadushi Tours

PARAMARIBO, 28 feb – Het weglopen uit een vergadering van het parlement wordt president Desiré Bouterse zwaar aangerekend. De oppositie ziet het als het verzaken van de plicht om verantwoording af te leggen tegenover het volk. Het is precies het soort gedrag dat “niet past binnen ons democratisch bestel”, stellen de oppositiepartijen Pertjajah Luhur, ABOP, VHP, DOE en NPS in een communiqué.

Bouterse zou juist elke gelegenheid moeten aangrijpen om in het parlement verantwoording af te leggen. Suriname bevindt zich immers in een ernstige crisis en de samenleving heeft recht op informatie. In plaats daarvan loopt het staatshoofd weg. “Door dit gedrag ontwijkt de president verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, hetgeen hij volgens de grondwet verplicht is te doen tegenover het volk van Suriname.”

Dat de president zijn plicht verzaakt is in strijd met principes van goed bestuur. “In een democratische rechtsstaat dient de president zich te onderwerpen aan de controle van het parlement en behoort hij uitvoerig in te gaan op vragen van de volksvertegenwoordigers”, stellen de oppositieprtijen. Bouterse wordt opgeroepen zich te houden aan de regels en alsnog verantwoording af te leggen in het parlement.

opening
Fernandes Express
Caribbean Christmas Party

41 REACTIES
 1. Dus dit werd bedoeld met de opmerking: het buitenland toont veel belangstelling voor Suriname.

  Het schofferen van het parlement vind nu niet alleen in woord plaats, maar ook in daad.
  Er moet meer achter zitten.


  Maak melding

 2. Weglopen zonder verantwoording af te leggen, wordt gezien als incompetentie, en wie nog steeds niet door heeft dat deze moordenaar niet geschikt is als president,zou ik willen zeggen, ga lekker weer voor 5, en ga je eigen ondergang tegemoet.


  Maak melding

 3. Het weglopen van deze joker, heeft veel pijn gedaan bij zijn DNA partijgenoten,ca jaknikkers zoals opa Bouva en boeler Abdoel, deze jaknikkers keurde de opmerkingen van de oppositie tegen hun baasje sterk af.


  Maak melding

 4. Dat het met Suriname sinds 25 februari 1980 onder leiding van ddb en gangsters niet goed gaat staat buiten discussie, als men kijkt naar wat er in deze 37 jaar is gerealiseerd op terreinen oa, productie- en exportondernemingen, infrastructuur, financiën, transportlogistiek, zee, land, rivieren, nieuwe steden, luchthaven, sociaal, kinderbijslag, pensioenen, studiebeurzen, enz economisch, onderwijs en wetenschappen, orde, rust en veiligheid, welvaart en welzijn, enz. internationale betrekkingen enz.

  Dat Suriname failliet is, is een feit. Dat politieke partijen kort, middel en lange termijn plannen is bekend, die ze willen gaan uitvoeren. Hoe dat is niet zo duidelijk.

  Wellicht dat de Anton de Kom universiteit, Technologische Wetenschappen, Sociale Wetenschappen, enz wel bezig zijn met een kort, midden en lange termijnplannen die gedaan zouden moeten worden, waarvan sommigen gelijktijdig zouden moeten worden aangepakt en uitgevoerd zodra ddb en gangsters weg zijn en er andere politieke partijen aan de touwtjes gaan trekken. Er moet een Marshallplan zijn waardoor Suriname en de Surinamers in de vaart der volkeren mee kan gaan en niet achter raakt. Ik zou de professoren, docenten ea van de Anton de Kom Universiteit willen oproepen om samen met studenten aan dit plan gaan werken. Zij kunnen niet aan de kant blijven staan en maar kijken hoe alles fout gaat en niet een soort Marshallplan te hebben om Suriname uit deze failliete situatie te helpen.

  China is een land dat overal in de wereld bezig is om landen in Afrika, de nieuwe zijden route van China naar de EU d.m.v. infrastructuur, sneltreinverbindingen/goederen treinenverbindingen, snelwegen, haven faciliteiten, steden te bouwen, zelf in risicogebieden om vermogens daarin die landen, landen die een band hebben met voormalig USSR te stoppen, waar mensen nog in de stenen tijdperk leven.

  De Universiteit van Suriname kan daarom niet doen alsof ze niets kunnen betekenen. Laat ze aan de slag gaan en een Marshallplan maken om Suriname uit de problemen die er zijn te halen als er een andere regering komt en de Surinaamse Maatschappij niet vast blijft lopen, maar er zaken in werking kunnen worden gesteld met de politieke partijen die aan het roer zijn. Kom laten we aan de slag gaan en een mooie Marshallplan maken voor Suriname.

  SuriNeds in en Nederland Nederland hebben genoeg geld en kennis. Alleen zal dat alleen gebeuren als er in Suriname kan worden geïnvesteerd, orde en rust is en men verzekerd is dat het niet in een bodemloze put verdwijnt. Ook China zal meer betrokken moeten worden om hier een rol in te spelen. Er zullen goede plannen moeten worden gemaakt, de uitdagingen waar Suriname voor staat voor kort, midden en lange termijn.

  Surinamers zullen er moeten zorgen dat ddb en gangsters weg moeten. Er moet ook in de grondwet een wet worden opgenomen dat een regeringstermijn gewoon 4 jaar is, i.p.v. 5 en een president mag niet meer dan twee termijnen van 4 jaar president van Suriname zijn. Ook DNA-leden moeten niet langer dan 3 termijnen van 4 jaar DNA lid zijn. Corruptie en vriendjespolitiek moet streng worden aangepakt.

  Werk aan de winkel voor de Kom Universiteit.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 5. Opmerkelijk dat de president recentelijk op vele artikels van de Waterkant staat. Verkiezingen aan de horizon?
  Soms gaat de reclame mis in Su zoals het weglopen uit de dna. Stel je voor Tromp loopt weg uit de Congress.


  Maak melding

 6. Ach, jullie bekijken het maar hoor, mijn paars macht- en geldzuchtige marionetten, hoe het voor mij op te nemen. Niet klagen, maar paars dragen, want daarvoor heb ik jullie daar geplaats. Alleen om voor mij en jullie belangen op te komen. Ons te verrijken. Dus zorgen jullie ervoor dat het paars toneel en poppenspel gewoon door gaat, met of zonder mij. Mi kong weri keba foe a heri hebi sa mi teki tapoe mi, ma tra fasi no beng de, ommekeer no de moro, we moeten doorgaan op de gekozen paars corrupt, volks verarmend en misleidend wanbeleid. Anders………gaan jullie met ontslag bonkt het in de lege paarse hoofden van de coalitieleden. Na baas taki dus, geen gemor. Ondertussen schijten de verarmde ndp dwazen elk uur van de dag, een ddb buffel hoe te overleven. Deng ka moro kakalakka.


  Maak melding

 7. Vreemd dat het gedrag van Gajadien niet hier besproken wordt. Gajadien moet zich tot de voorzitter richten en niet met opzet uit zijn op uitlokking. Dat is geen politiek voeren maar een ander neerhalen en beledigen. Gajadien hoort eerst naar zijn eigen gedrag te kijken. Het is een parlementslid onwaardig om een president te beledigen. Dergelijk gedrag is onverantwoordelijk en is een regelrechte belediging naar het volk en getuigt van weinig respect voor het volk en voor de democratie. Politiek is geen ruzie maken of een ander beledigen. Politiek is samenwerken om het land goed te besturen en het b
  beleid uit te voeren.


  Maak melding

 8. Wilders doet het vaak als discussies te fel worden. Vluchtgedrag is een normale menselijk handeling in nood. Ook handig om gezichtsverlies en conflicten te vermijden.


  Maak melding

 9. Look Who’s Talking

  Het is precies het soort gedrag dat “niet past binnen ons democratisch bestel”, stellen de oppositiepartijen Pertjajah Luhur, ABOP, VHP, DOE en NPS.

  de pot verwijt de ketel
  Nu gelooft ik echt in een poppenkast uitvoering. Als men geen verschillen meer kan maken dan maar de tent sluiten.


  Maak melding

 10. Wilders vluchten ? Slecht voorbeeld. De man vlucht echt niet. Je kan hem hooguit betichten van oplossingen die internationaal haaks staan maar vluchten echt niet.


  Maak melding

 11. Een psalm ter bemoediging van allen die op welke wijze dan ook te lijden hebben onder het crimineel corrupt misdadig wanbeleid olv ddb en duivelse trawanten.

  Psalmen 37
  1Een lied van David.
  Erger u niet aan zondaars,
  aan mensen die slechte dingen doen.
  2 Zij verdwijnen net zo snel als het gras
  en verwelken als eendagsbloemen.
  3 Stel heel uw vertrouwen op de Here
  en doe wat Hij goed vindt.
  Woon rustig in uw woonplaats
  en zorg dat u in alles trouw bent.
  4 Verheug u in de Here,
  dan zal Hij u geven wat u nodig hebt
  en waar u naar verlangt.
  5 Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here
  en vertrouw Hem.
  Hij zal in alles voor u zorgen.
  6 Hij zal u openlijk recht verschaffen
  en uw oprechtheid aan het licht brengen.
  7 Word stil voor de Here
  en verwacht alles van Hem.
  Wees niet jaloers op wie slechte plannen beraamt
  en wie het ogenschijnlijk goed gaat.
  8 Word niet boos
  en laat elke vorm van kwaadheid schieten,
  wees ook nooit jaloers,
  want dat brengt u van kwaad tot erger.
  9 Eenmaal worden alle zondaars vernietigd,
  maar wie uitzien naar de Here,
  zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben.
  10 Nog een klein poosje
  en dan zal de zondaar zijn verdwenen,
  dan zoekt u hem
  en ziet u hem niet meer.
  11 Maar wie nederig van hart is,
  zal in het land mogen wonen
  en genieten van een overvloedige vrede.
  12 De goddeloze beraamt
  slechte plannen tegen de gelovige,
  hij kan hem niet verdragen.
  13 Maar de Here lacht erom,
  Hij weet dat zijn tijd is gekomen.
  14 De zondaars grijpen naar de wapens
  om arme mensen te doden
  en de gelovigen te vernietigen.
  15 Zij zullen echter door hun eigen geweld worden vernietigd
  en hun wapens zullen kapot op de grond liggen.
  16 Het is beter met een eerlijk hart
  weinig te bezitten
  dan veel rijkdom te hebben
  en God niet te kennen.
  17 Want de Here zal
  de goddelozen machteloos maken
  en oprechte mensen ondersteunen.
  18 De Here zorgt voor zijn volgelingen
  en er wacht hun een geweldige toekomst.
  19 In moeilijke momenten
  zal Hij hen niet in de steek laten.
  Wanneer er hongersnood is,
  zal Hij voor voedsel zorgen.
  20 De goddeloze zal te gronde gaan.
  De tegenstanders van de Here
  zullen verdwijnen als bloemen op het veld,
  in rook opgaan.
  21 De goddeloze leent wel,
  maar geeft nooit terug.
  Maar de oprechte mens
  bekommert zich om een ander
  en geeft wat nodig is.
  22 Het is werkelijk waar:
  zij die door God gezegend zijn,
  mogen in het land wonen en het bezitten.
  Maar wie Hij vervloekt,
  wordt vernietigd.
  23 Als de Here instemt met iemands wijze van leven,
  zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.
  24 Als zo iemand valt,
  stort hij niet naar beneden,
  omdat de Here zijn hand vasthoudt.
  25 Gedurende mijn hele, lange leven
  heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien
  die door de Here werd verlaten.
  En ook diens kinderen ontbrak het aan niets.
  26 Zo iemand bekommert zich om anderen
  en geeft wat nodig is,
  ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is.
  27 Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is,
  want dan zult u altijd in dit land kunnen wonen.
  28 De Here heeft oprechtheid lief
  en Hij zal zijn volgelingen nooit in de steek laten.
  Hij zal hen altijd bewaren en beschermen.
  Maar de goddelozen vernietigt Hij.
  29 De oprechte mensen mogen het land in bezit nemen
  en er altijd blijven wonen.
  30 De oprechte mens spreekt wijze woorden
  en alles wat hij zegt, is eerlijk.
  31 In alles geldt voor hem de wet van God.
  Hij raakt nooit uit zijn evenwicht.
  32 De goddeloze zoekt naar een gelegenheid
  om de oprechte mens te vermoorden.
  33 De Here laat dat niet toe.
  De Here zorgt ervoor dat hij,
  als hij voor de rechter moet verschijnen,
  niet wordt veroordeeld.
  34 Zie onder alles uit naar de Here
  en blijf op zijn weg.
  Dan zal Hij u uitkiezen om het land in bezit te nemen
  en er altijd te wonen,
  en u zult de vernietiging van de goddelozen meemaken.
  35 Ik zag eens een goddeloos mens.
  Het leek heel wat
  en hij breidde zich uit als een grote woekerplant,
  36 maar opeens was hij weg.
  Ik zocht nog naar hem,
  maar kon hem niet vinden.
  37 Kijk maar eens naar de gelovige
  en let op de oprechte mens:
  vredelievende mensen hebben de toekomst.
  38 De zondaars worden echter allemaal vernietigd,
  ook hun kinderen hebben geen toekomst.
  39 Maar de redding van de oprechten komt van de Here,
  Hij beschermt hen in moeilijke tijden.
  40 De Here helpt hen ontkomen aan de goddelozen
  en bevrijdt hen.
  Dat komt doordat zij bij Hem schuilen.


  Maak melding

 12. Terecht. Het is onwaardig, laf, ondemocratisch, onprofessioneel en ongrondwettelijk. Als president hoort hij regelmatig in de DNA verantwoording af te leggen en kritek aan te horen. Dit gedrag toont weer eens hoe kinderlijk hij is in zijn doen en laten. En daarbij ook nog eens een vreselijk verwend kind.


  Maak melding

 13. Impotent gaat soms gepaard met incontinentie
  Incompetent gaat soms gepaard met vluchtgedrag en verwijtbaar gedrag doch ook stilzwijgen kan het gevolg zijn dementie.

  Kennen jullie deze al
  “ik wist niet dat de Alcoa overeenkomst moest worden gestuurd naar de DNA.”

  Beter zou zijn geweest
  “Ik ben vergeten, door mijn leeftijd en als gevolg van dementie, om het beloofd rapport van Alcoa naar de DNA te sturen”


  Maak melding

 14. Sommige oudere personen MISBRUIKEN opkomende dementie, om GEEN VERANTWOORDING AF TE HOEVEN LEGGEN !

  Er is een MOU, waaraan op een later tijdstip een MOUW is gepast, omdat de KOOP van de Afobakka-dam door een Paarse politieke vriend, is uitgelekt !

  NV en BV plus stichting waren hiervoor al in het leven geroepen ! Verantwoording aan Volk en DNA is nul komma nul !

  President werkt niet alleen, hij heeft adviseurs en directe assistenten, waren allen de informatie-beloften aan het parlement vergeten ??????????

  Suriname wordt compleet in de maling genomen door ministers en door de president !

  PS : Het door Suriname in Parijs gekochte Ambassade-gebouw schijnt ook ondergebracht te zijn in en stichting !
  Ook in dit geval geen transparantie en geen officiele stukken naar DNA gezonden !

  What is next ??????

  CORRUPTIE is het KERNPUNT/ BASIS-KENMERK van deze PAARSE REGERING !

  STOP DEZE PAARSE SLAVERNIJ !!!


  Maak melding

 15. De NDP is duidelijk op zn teentjes getrapt.

  Het is weer een Hindoestaan die t opneemt voor de NDP.
  Uit De Ware Tijd:
  … “Tenslotte wens ik op te merken dat deze president landelijk enorme ondersteuning geniet van zijn volgelingen en die hebben zich tot nog toe erg tolerant opgesteld, maar… ook tolerantie heeft zijn grenzen.

  Mede namens alle NDP-partijstructuren van het district Wanica,
  Theodorus L.J. Vishnudatt,
  gewezen NDP-parlementarier. ” …

  Dit lijkt op een indirecte bedreiging door Vishnudatt van de NDP !!


  Maak melding

 16. Lid Gajadien heeft zich duidelijk in de fout begeven. Geen respect tonen. Het gaat nieteens om de president. Gewoon respect voor elkander.


  Maak melding

 17. Een Paarse pion durft weer het woord RESPECT in de discussie te hanteren, daarom :

  Paars toon RESPECT voor onze Grondwet !

  Paars toon respect voor het onherroepelijk Vonnis van DDB voor Internationale Harddrugshandel, 11 jaar Bajes !

  Paars toon RESPECT voor de Grondwet en neem geen prive-amnestiewet aan, die 100 % strijdig is met een VERBOD in de Grondwet !

  Paars toon RESPECT voor het Openbaar Ministerie en BEDREIG de Procureur-Generaal niet met een Ongrondwettig Ontslag !

  Paars toon RESPECT voor de KRIJGSRAAD en laat uw leider ter zitting verschijnen en verantwoording afleggen voor zijn aandeel in de DECEMBER-MASSAMOORD op ONSCHULDIGE en ONGEWAPENDE landgenoten !

  Aan RESPECT zou bijdragen het UITROEIEN van ALLE CORRUPTIE, VOORAL ook, DIE VAN PAARSE POLITICI EN PAARSE VRIENDEN !

  STOP HET PAARSE WANBELEID IN SRANAN !

  FREE SRANAN !!!!!


  Maak melding

 18. Blijf wel ter zake. Problemen die u heeft met paars is misschien te wijten aan uw kleurblindheid. Ik heb het over
  de uitlatingen van Gajadien. Zijn ongepast. Dit doe je niet in de assemblee. Het is een slecht voorbeeld voor de jeugd en anderen.


  Maak melding

 19. De vicepresident zal door de president worden gemandateerd zijn uitvoeringsbevoegdheid te hebben over een aantal prioriteitsgebieden. Dit zei Bouterse tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag in De Nationale Assemblee. Voor deze taken krijgt hij speciaal mandaat van het staatshoofd

  De taken waarmee Adhin belast zal worden door de president zijn onder andere:
  – de financiële sector
  – infrastructuur
  – exportsector
  – agrarische sector
  – productie
  – transport
  – toerisme
  – minerale sector
  – het grondbeheer
  – de woningbouw
  – de sociaal maatschappelijke en medische sector
  – de aanpak van de efficiëntie, effectiviteit en de omvang van het ambtenaren korps. { Bron: Starnieuws }
  *********************************************************************
  Eén brevet van ONGESCHIKTHEID voor het regeerteam m.u.v. van de VIEZE president.

  De Drugsveroordeelde Misdadige Moordenaar Desiré Delano Bouterse … is bezig zijn AFTOCHT te blazen.
  Die aankondiging is op gedekte wijze gedaan tijdens de begrotingsbehandeling.

  Als de … Vieze President … verantwoordelijk wordt gesteld voor alle bovengenoemde taken … kort gezegd … zijn de overige mini – sters voor spek en bonen of jan met de korte naam? Eenvoudiger kan ik die vraag niet stellen!

  DMMDDB … gaat de Nationale Dieven Partij verrassen.
  Next time zal … DMMDDB zingend ” I did it my way ” weglopen uit het parlement.

  Ik hoop dan richting …. Santa Boma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Maak melding

 20. Optreden Gajadien zou “slecht voorbeeld voor de jeugd”
  zijn ? Gajadien vraagt als DNA-lid info en eventueel opstappen ondeskundige president !

  Wij kijken naar de Paarse voorbeelden voor de JEUGD :

  Gewelddadige COUP plegen ism de koloniale Hollanders, onze democratie vernietigd en staatsburgers gemarteld en doodgeschoten !

  In harddrugs handelen en strafvonnis trachten te negeren !

  De Rechterlijke Macht in Sranan bedreigen en de Procureur-Generaal met ontslag bedreigen !

  Zich bemoeien met de RECHTSGANG in Suriname, terwijl de Grondwet dat verbiedt !

  De staatskas leegmaken door wanbeleid en daar boven op, in het geheim, ruim drie MILJARD aan ongedekte Bankbiljetten drukken en uitgeven !

  CLAD-rapporten die zware aanwijzingen bevatten over CORRUPTIE, gewoon in de lade donderen ! Wegstoppen !

  Geen of onvolledige informatie geven aan volk en parlement inzake al dan niet wijziging Brokopondo-overeenkomst. Ook geen of onvolledige informatie aan het parlement verstrekken mbt de aankoop van een AMBASSADE-
  GEBOUW in Parijs !

  etc etc etc

  Allemaal Paarse voorbeelden voor de Sranan JEUGD !


  Maak melding

 21. Suriname is niet zoeen groot probleem zegt de president van Suriname.
  Het is Venezuela waar ik me zorgen om maak , dan snap je het helemaal, dat is in de breedte denken


  Maak melding

 22. Mul, Bouterse is maar met 1 ding bezig namelijk zijn amnestie reet redden. Het is family and friends first en de rest kan gestolen worden.

  De man moet zsm afgezet worden. De oppositie moet een motie van wantrouwen tegen hem indienen.


  Maak melding

 23. Nu dat de pres in de openbaring heeft gebracht, het bezoek van apple held weduwe mevrouw Job aan Su en hoogstwaarschijnlijk, het kabinet; Lijkt het mij dienstig, dat de azijnpissers in deze wereld, gaan afklikken; Gooi al jouw appels en smart Phone overboord, en ga jouw bezinnen!
  Opa loetti, AFKLIKKEN!!!!!!!!


  Maak melding

 24. @Smatje
  “Vreemd dat het gedrag van Gajadien niet hier besproken wordt. Gajadien moet zich tot de voorzitter richten en niet met opzet uit zijn op uitlokking. Dat is geen politiek voeren maar een ander neerhalen en beledigen.”

  Smatje natuurlijk wordt het handelen van Gajadien hier wel besproken. Hij stelde immers een 100% correcte vraag aan de president, een vraag die zelfs onderschreven werd door de voorzitter van de DNA een vraag die door de hele DNA (oppositie en coalitie samen) sinds december 2015 aan de president gesteld is en wordt. Een antwoord werd door de president persoonlijk in zijn vorige DNA toespraak in november 2017 voor de zoveelste maal belooft per december 2017.

  Het was ondertussen 27.02.2018 er is nog geen antwoord. Er werd weer om een antwoord gevraagd, Simons bevestigde dat de President het antwoord verschuldigd was.

  Wat deed de president na 27 maanden rommelen met de Brokopondo overeenkomst (is een WET). Hij hield zich met een grapje van de domme en zij o dan ben ik Abuis.

  Beste Smatje als u moeder, vader, partner, werkgever, de burgemeester of wie dan ook u WETTELIJK VERPLICHT is u antwoord te geven, wat zou u dan doen.
  Dit weigeren van de president om antwoord te geven kost Suriname per maand minimaal $3.000.000 ofwel ruim SRD 20.000.000/maand. Indien de President de Brokopondo overeenkomst uitgevoerd had, dan waren er nu minimaal 1.000 Surinamers voor jaren aan het werk om de ecologische schade te herstellen die Biliton & Alcoa nu achter laten omdat de President een onrechtmatige handtekening gezet heeft onder een illegale MOU.

  Smatje ook u zou de president naar huis willen sturen als hij al 27 maanden weigert in te gaan op wat de DNA (het volk) hem heeft opgedragen.
  Gajadien heeft niet beledigt maar vastgesteld en geconcludeerd dat de president zich niet aan de regels houdt, geen verantwoording aflegt en schijnbaar ook nog eens laf of onbekwaam is door in het huis van het volk op de vlucht te slaan.


  Maak melding

 25. Deze van moord verdachte Drugscrimineel voelt zich als Pleesident verheven boven Wet en Recht en helemaal boven DNA.

  Hij wenst geen kritische vragen te beantwoorden. Bij elke vraag die hem niet bevalt pakt hij zijn BONDRU en neemt de kuierlatten.

  Dit gedrag wordt ook geëtaleerd door nimmer in de rechtzaal te verschijnen om zijn onschuld te bewijzen.


  Maak melding

 26. Uitstekende ´move´ van de president om aan Gajadien duidelijk te maken dat het parlement niet een markplaats is van VHP en NPS viswijven. Asiskoemar Gajadien is lopend vat vol met frustraties en onverwerkte emoties.


  Maak melding

 27. Beste RobG
  Luister AUB naar de Livestream van de DNA en u kunt horen dat Misiekaba aangaf dat men zelfs binnen de NDP verdeeld aan keek tegen het gedrag van Gajadien en de President.

  Ook heeft Simons vandaag nog gesteld dat er geen belediging haar hamer gepasseerd heeft. Beter gezegd mag u vaststellen dat Simons de president net niet verwijt de DNA beledigd te hebben.

  Wel is duidelijk dat er vastgesteld kan worden dat de president NIET beledigt is, maar dat de president heel sterk van het protocol afweek omdat hij lange tenen had.
  Het gevolg is dat zelfs de NDP beseft dat de juist de President in de fout ging.

  Het betoog als Adhin ter verdediging was bewees juist dat deze president er aan toe is in zijn Pyama op zijn veranda te gaan afwachten tot dat hij zich in Santo Boma of Scheveningen kan gaan melden. Ik verwacht dat hij Scheveningen zal preferreren.


  Maak melding

 28. RobG
  Uitstekende ´move´ van de president om aan Gajadien duidelijk te maken dat het parlement niet een markplaats is van VHP en NPS viswijven. Asiskoemar Gajadien is lopend vat vol met frustraties en onverwerkte emoties.

  donderdag 1 maart 2018 om 17:15 uur.
  ******************************************************************
  Uitstekende ” move ” van de president { de Misdadige Moordenaar } … @ RobG … waar heb jij het weer over.

  Integendeel … Gajadien … heeft de Drugsveroordeelde Misdadige Moordenaar Desiré Delano Bouterse … namens een groot deel van het volk … WEGGEJAAGD … het parlement is geen plaats voor Moordenaars.


  Maak melding

 29. RobG,

  zonder wapen in zijn criminele, moorddadige klauwen is hij niet zo’n held. Slaat te pas en te onpas op de vlucht uit DNA. Wat een miezerig en laf juffershondje. En hersenloze kneuzen als jij en Pabo verheerlijken dit soort laffe zwerfhonden. Om trots op te zijn hoor.


  Maak melding

 30. Een president die geen verantwoording aflegt, die het land naar de verdoemenis heeft geholpen en in een zware depressie heeft gebracht en vervolgens wegloopt uit de vergadering als hij moeilijke vragen krijgt, verdient geen respect. Weg met deze man. Hij is nog erger dan de blanke kolonisten. Volk van Suriname, word wakker! Ga de straat op!
  Deze man die zich president noemt heeft menigmaal anderen publiekelijk heeft beledigd. Hij heeft menigmaal totaal geen respect getoond voor de slachtoffers en nabestaanden van zijn criminele militaire bewind, en dan verwacht hij respect? No way!


  Maak melding

 31. Hoe is het mogelijk dat een president die zijn persoonlijke ADVISEURSKOSTEN in de staat SRANAN, van VIJFTIG tot RUIM VIJFHONDERD MILJOEN heeft opgeschroefd (jaarkosten van het Kabinet van de president), niet eens de BELOOFDE INFORMATIE plus BEWIJSSTUKKEN aan de Volksvertegenwoordiging kan verstrekken ?????

  Bijvoorbeeld stukken Brokopondo-overeenkomst en deals daarover, bewijsstukken en aktes mbt aankoop Surinaams AMBASSADE-GEBOUW te Parijs !

  WAT VOOR HANDELWIJZE IS DIT ?????

  En maar babbelen over belediging als een parlementslid adviseert om af te treden !

  PS : De kosten van zijn persoonlijke helpers en prive-adviseurs van de president zijn niet n de berekening meegenomen !


  Maak melding

 32. de paarse kakkerlakken voelen de hete adem van de VHP en zullen alles aangrijpen om dit te voorkomen dat deze de grootste partij van Suriname wordt.

  Gewoon een scenario om een aanval op de VHP te doen.

  De VHP is niet te stoppen

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 33. Jojo, ik ben van mening dat de president juist heeft gehandeld door de vergadering te verlaten. De manier waarop Gajadien tekeer ging was een voorteken dat de vergadering uit de hand zou lopen als er verder werd beraadslaagd. Het is de hoogste tijd dat men bij de oppositie ‘ de regels van fatsoen in het politiek debat ‘ zich gaat aanmeten. Sinds jaar en dag zijn het leden van de oppositie die voor rumoer zorgen in het parlement. Er lopen in dat parlement figuren rond die overladen zijn door haat, frustraties, rancune,enz. Dit soort typen zijn niet geschikt voor de politiek.

  De grootste schreeuwers denken nog steeds dat zij door hun bombarie het gelijk aan hun kant hebben. Met dit soort mensen kan je geen politiek debat voeren. Zij moeten zich maar eerst gaan verdiepen in het presidentieelstelsel alvorens zij hun muil openmaken.


  Maak melding

 34. Het weglopen uit het parlement is gewoon een daad van zwakte.
  Incompetent en totaal niet geschikt als President van Suriname….maar dat weet de man ook al vanaf het begin.


  Maak melding

 35. REGELS VAN FATSOEN (zie ook Grondwet !) :

  HET VOLK EN DE DNA TIJDIG EN GRONDIG INFORMEREN !

  ALLE BENODIGDE INFO DIRECT NAAR DNA BRENGEN, ALLE BEWIJSSTUKKEN Brokopondo-wijziging-overeenkomst, plus alle BEWIJSSTUKKEN en akten aankoop Ambassadegebouw te Parijs !

  PS : STOPPEN MET IN HET GENIEP DRUKKEN VAN MILJARDEN AAN ONGEDEKTE SRD-BANKBILJETTEN !

  PAARS, DENK OOK AAN REGELS VAN FATSOEN tav RECHTERLIJKE MACHT EN PROCUREUR-GENERAAL !

  WEG MET HET PAARSE WANBELEID !


  Maak melding

 36. RobG

  Misiekaba was vandaag zeer mild bij het begin van de DNA vergadering omtrent 3 incidenten:
  1>> Voor de eerste bedelen van de politie voor steun bij dubieuze burgers sprake hij de regering en de politie aan met de vraag waarom zij het niet duidelijk weerlegd hadden.
  2>> Rumoer van Jogi in de zaal. Daar sprak hij de voorzitter op aan en melde dat de NDP het niet meer zou nemen. Waarop Simons terecht met optreden (verwijdering) dreigde.
  3>> Incident Gajadien. Uitermate genuanceerd met de reactie dat de NDP fractie net als het volk verdeeld was over de vraag of het nu wel of geen belediging was.
  >> Simons was heel duidelijk er was geen belediging langs haar Hamer gekomen,

  Beste RobG Simons regeert heel streng in de DNA. Als zij de oppositie kan afhameren dan doet ze dat. Kort gezegd Misiekaba wilde wel maar durfde niet aan te vallen terwijl Simons heel duidelijk was na 2 nachtjes slapen “GEEN BELEDDIGING” . Laten wij deze twee maar volgen RobG.

  Omdit soort punten te maken hoef je niet te schreuwen


  Maak melding

 37. Robg@
  Er zit zo langzamer niemand meer op jou mening te wachten ,alles wat je aankaart is ongenuanceerd, geen uitleg, probeer het eens met constructieve benadering ,zoals je van een econoom mag verwachten , Suriname is falliet, en jij denkt nog steeds in Dubai te leven. Wie probeer je in de maling te nemen, je zelf.het is goed toeven aan de Noordzee toch.
  GROET Haco


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES