SLM garandeert veilige dienstverlening

32
SLM levert Boeing 737-300 vandaag in

Naar aanleiding van het artikel verschenen in DWT van heden maandag 26 februari met als titel: “SLM….2e vliegramp”, wil de leiding van de SLM met klem benadrukken, dat dergelijke berichtgeving ernstig overtrokken is en dat zij dit ten zeerste betreurt. De luchtvaartmaatschappij uit Suriname heeft het volgende persbericht verspreidt:

Zeer onterecht wekt de titel van het gewraakte artikel de ernstige indruk, dat vanwege tekortkomingen bij de belading van vliegtuigen onder verantwoordelijkheid van SLM’s Business Unit ‘Surair Ground Services (SGS) de vliegveiligheid in acuut gevaar is, terwijl het inhoudelijk meer gaat om de problematiek die zich beperkt tot een afdeling.

Omgekeerd kan dergelijke berichtgeving ernstige gevolgen hebben voor de positie van de SLM in de markt en ernstige gevolgen hebben voor haar continuiteit en de broodwinning ten behoeve van honderden gezinnen. Het bedrijf en haar werknemers worden onnodig en niet terecht in een kwaad daglicht gesteld.

Natuurlijk is het zo dat het uiteindelijk product van de afhandeling/belading aan de gestelde standaarden moet voldoen. Hiervoor zijn er dan ook procedures en regels en controles binnen de afdeling zelf, terwijl daarboven het bedrijf aanvullende mechanismen heeft ingebouwd die de kwaliteit en veiligheid van de operatie in nauwe samenwerking met de respektieve afdelingen waarborgen. Uiteindelijk zal de gezagvoerder van de betreffende vlucht op basis van controle en de documentatie ook moeten aangeven of de vlucht al dan niet kan worden uitgevoerd.

Onderliggende issues, die in elk bedrijf voorkomen, worden op afdelingsniveau op een passende wijze opgelost zonder dat deze issues zouden kunnen leiden tot een fatale ramp zoals gesuggereerd. Naast de eigen veiligheidscontroles wordt het bedrijf van overheidswege ook door de nationale luchtvaart autoriteit CASAS gecontroleerd. Van CASAS heeft het bedrijf een geldige vliegvergunning ontvangen, die bij onvoldoende naleven van de geldende veiligheidsstandaarden onmiddellijk kan worden opgeschort of ingetrokken.

Verder moet de SLM ook voortdurend aan de geldende internationale standaarden voldoen. De Internationale Air Transport Associatie(IATA) heeft in dat verband per oktober 2017 het aan SLM uitgegeven IOSA veiligheidscertificaat met wederom 2 jaar tot en met okober 2019 verlengd. Dit geschiedde na uitvoering van een intensieve audit van de SLM.

Leiding en personeel van de SLM zijn zich steeds ter dege bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft tegenover het reizend publiek en spant zich continue in om een veilige operatie te garanderen.

De SLM geeft het publiek de garantie van een voortgezette veilige dienstverlening.

32 REACTIES

 1. De SLM doet er goed aan om de kritiek ter harte te nemen en de dienstverlening met de belading te verbeteren. Niet alleen de KLM klaagt erover maar ook anderen. Als dienstverlener zou de SLM niet alleen de berichten moeten tegenspreken maar zeker ook alles op alles zetten om haar performance te perfectioneren. Alleen dan zullen ze geloofwaardig zijn. Ze moeten vermijden om ook bij de carrier een “a no mie-cultuur”
  te cultiveren.


  Maak melding

 2. Zeker na de laatste jaren is het niet geloofwaardig als iemand zelf gaat roepen dat hij geweldig is. We horen dergelijke verhalen steeds en de werkelijkheid blijkt dan vaak anders te zijn.
  De SLM directie doet er dan ook goed aan om met onafhankelijke bronnen aan te tonen dat alles in orde is. Na 8 jaar gelooft niemand meer in grote ego’s die zichzelf op de borst kloppen.
  Laat SLM aantonen dat zij, en de onderaannemers, hun werk naar behoren doen!! Toon dat de onderaannemers gecetificeerd zijn, ga in detail in op de genoemde klachten, etc.
  Maar ga niet als een gorilla op je eigen borst kloppen. Je klanten zijn veel te slim om daar waarde aan te hechten.


  Maak melding

 3. Die berichten zijn heel breed uitgemeten in Nederland , daar heeft de NOS een complete News Gala van gemaakt . Zo ziet men hoe nauwlettend en alert wij allemaal zijn, als het gaat om publieke veiligheid.
  Het is ten alle tijde uitstekend als men overal klokken luiders hebben zowel intern als extern, en niet over een vete of een 2 kamp of een misverstand tussen afdelingen waarover de slm had.
  Wil de slm inhoud geven aan het toegekende certificaat van de IATA , dan moet zij strikt houden om gekwalificeerd personeel inhuren om de vliegtuigen te beladen en niet in vriendjes politiek verband met die paarse idioten om een zg surair ground services in het leven te roepen om te beladen,
  Want ongekwalificeerde personeel bij de slm zijn : dieven, loerders, drugs doorvoerders namens Desi etc …en het kan hun niet schelen of de veiligheid van de passagiers in geding is of niet. Dat is wat we nu bereik hebben hebben met 38 jaar revo van Desi. een totaal chaotische en catastrofale scenario’s .
  Dank je wel !


  Maak melding

 4. Je wil geen schuldige zoeken maar soms wordt je innerlijk gedwongen om dingen te zeggen dat misschien niet gelieft zijn. Bouterse heeft altijd getracht om Fred Derby een wederdienst te bewezen om de zoon de heer Ewald Henshuys als directeur bij de SLM te benoemen.

  De politieke partij SPA van wijlen de heer Fred Derby had de huidige voorzitter de heer Guno Castelen zich vrijgesproken over de benoeming van de zoon van Fred Derby als directeur.

  De president Bouterse weet het altijd beter en doorgezet en de benoeming was een feit. De stem van de ex SLMers tevens vakcentrale C47 de heer Siegfried Gilds heeft toen zijn mond niet open gedaan om verder escalatie te voorkomen binnen de SPA.

  Bouterse wist zo weinig over luchtvaart zaken en wat hij wist is dat klein beetje wat zijn ex vrouw hem allemaal heeft verteld over de maatschappij en verder niks. Vanaf toen zag je al dat de SLM bergafwaarts ging en uiteindelijk in de tijd van de witte olifant terecht kwam.

  De SLM kon veel verder zijn maar door de wetenschap van de president Bouterse heeft toen geleidt tot een soort verkapte luchtmacht. Het bedrijf begon een soort militaire onderdeel te worden met heel wat militairen in dienst en niet te vergeten speciale kantoor ruimte. Dit heeft ook bijgedragen aan de dood van de toenmalige directeur Atta Mungra.

  De president heeft toen als bevelhebber vele bedrijven naar zich toe getrokken waardoor het personeel zich niet volop kon inzetten.
  Neen, dat de SLM van Jumbo 747 naar een veel kleinere toestel is overgestapt is wel geen goed teken.

  Directeur Ewald Henshuys van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) wordt ontheven uit zijn functie. Dit heeft president Desi Bouterse tijdens een ontmoeting met journalisten vandaag meegedeeld. Hij vindt dat de directie van de SLM veel blunders heeft gemaakt, waaronder de aankoop van het nieuwste vliegtuig.

  Louis Voigt, (Militaire zat ook in de directie) de president commissaris van de SLM, zal volgens de president het roer bij de SLM overnemen.

  de handel en wandel van de president is puur grootdoenerij of zo je wilt machtswellusteling.

  Bij sommigen zit alleen een streng bloedworst in hun schedel. En dan wil die persoon op latere leeftijd ook nog een boek gaan schrijven.
  Volgens mij loopt deze man naast z’n schoen or.
  sikiman e gi gado sari.

  Met de komst van de huidige directeur zal het zeker beter gaan. Bouterse heeft z’n fouten ingezien
  and fly Surinam Airways.


  Maak melding

 5. Luchtvaart is zeer kapitaalintensief. Er gelden strenge regels en protocollen die nageleefd moeten worden door gecertificeerde professionals. Al met al kost dat veel geld. Doktoren, bus- en boothouders, verplegsters, doktoren, onderwijzers etc. etc. worden niet betaald omdat er geen geld is. De kans dat er bij de SLM ook onbetaalde rekeningen liggen is zeer groot. De kans dat de regels daardoor niet worden nageleefd ook!


  Maak melding

 6. De verklaring van de SLM directie komt neer op het bagatelliseren van het probleem. Dat geeft reizigers echt niet het gevoel dat de veiligheid gegarandeerd is. Integendeel, Ik zou nu een reis met de SLM ogenblikkelijk annuleren als ik die al had geboekt.


  Maak melding

 7. Lachmising valt nu ongelofelijk door de mand.

  SLM blijkt gewoon onder zijn leiding op een misdadige levensgevaarlijke wijze nalatig te zijn.

  Als dat mooie praatjes gelul van Lachmising over : SLM is mijn baby” en “de SLM kan niet kapot” is lachwekkend

  Alle leuke praatjes van hem ten spijt, blijkbaar is het nu een enorme puinhoop bij de SLM en is Lachnmising’s belangrijkste missie om tot zijn 80ste directeur van de SLM te blijven.

  Het is tijd voor een jonge manager bij de SLM die harde noten gaat kraken.

  Lachnmising heeft andere prioriteiten.


  Maak melding

 8. Zelf meegemaakt !!; zeer onbeschofte balie personeel van SLM op Zanderij !! Twee van te voren gereserveerde seats(aangegeven op de tickets) worden gewoon aan vrienden op Zanderij toegewezen !!
  Als je dreigt met een “rechtzaak” met tickets in handen waarop de seats zijn aangegeven, krijg je plotseling de seats wel !!


  Maak melding

 9. Het enige wat Lachmising heeft gedaan de afgelopen 2 jaar is zijn oude matties uit de jaren 80 en 90 weer binnengehaald

  En dat zijn ook incompetente bejaarden die nu weer dankzij Lachmising belangrijke functies krijgen en hun zakken weer kunnen vullen/


  Maak melding

 10. Er wordt nog steeds over het grootste gevaar gesproken en gewaarschuwd “SLM directie en staf jullie beleidsvoering is heel heel slecht waardoor er gevreesd kan worden voor de continuïteit van het bedrijf”

  Over is over. De overheid die steeds subsidies geeft is skeer dus kunnen ze dat niet meer doen


  Maak melding

 11. Ik vlieg al lang niet meer met de SLM. Verschil in ticketprijs met de KLM is nihil. Ongunstige vliegtijden. Meestal 15:00 uur. Land je in Suriname laat in de avond. Vliegen met gedateerd vliegtuigen.
  Waarom zou ik met de SLM vliegen als je ook met een gerenommeerd bedrijf als de KLM kan vliegen. Vliegen met de SLM duurt een halfuur tot een uur langer.En nu ook dit. Ik betaal liever 100 euro duurder dan nog zou ik met de KLM vliegen.


  Maak melding

 12. Ik lees een hoop bla bla bla.
  Ik mis een stuk van wij gaan het onderzoeken of extra in de gaten houden.
  Nou geeft mensen geen veilig gevoel die met KLM SLM of andere maatschappij naar Su vliegen.


  Maak melding

 13. Waar rook is, is er vuur. Het zal niet zo zijn dat slm denkt aan t broodverlies van honderden gezinnen, wat begrijpelijk i. Maar nu dit naar buiten komt dan is het reden te meer om dit problematiek aan te pakken. Nu heeft SLM de kans om te zorgen voor getraind/ bekwaam, gekwalificeerd personeel. Veiligheidsprocedures in acht te nemen. We hebben t hier over mensen leven SLM. Ga niet te licht of te makkelijk om met dit gegeven en denkt maar niet dat je op de vinger getikt ben. Mocht er een ramp zich voordoen dan zijn jullie nog verder af. Je markt positie gaat ten onder, enorm gezichtsverlies en geen broodwinning voor het personeel. Veiligheid boven alles. Ik vind het prima dat de betreffende partijen kritisch naar elkaar zijn. Nogmaals het gaat om mensenlevens. Werk daaraan.


  Maak melding

 14. Didibri was in 1989 aan de macht en nu wederom dankzij het oerdom tot in hun botten zijnde debiele idiote paarse zombies. Hopelijk gebeurd er niets, dertig jaren na dato. Maar met een duivel aan de macht in de persoon van ddb, worden er weer veel mensen opgeofferd. Ndp van hoofd tot voetzool is een duivelse vloek.


  Maak melding

 15. Vreemd toch….geen buitenlandse macht die het land tracht te destabiliseren, maar recht uit de keuken van DWT. Pathologische leugenaar en volksmisleider Lachmising ontkent in alle toonaarden, maar keerde met onmiddellijke ingang vanuit Nederland terug naar Suriname. Ook dit zaakje stinkt, zoals alles in die criminele, corrupte apentuin.


  Maak melding

 16. De SLM moet eerst grondig onderzoek doen voordat zij met een reactie komen.
  Laatst vloog een vriend van mij terug met de SLM naar Amsterdam. De medewerker van de SLM kon wel al zien dat hij teveel bij zich had. Mijn vriend vertelde dat hij makkelijk door deze medewerker van de SLM werd gematst en dat hij zo snel mogelijk moest doorlopen.
  Dus hoezo garandeert SLM veiligheid?


  Maak melding

 17. Alle ndper’s zijn de oorzaak van het paars slecht misdadig corrupt wanbeleid olv didibri en duivelse trawanten. oma taki, ndper’s zijn een slecht misdadig volk. Opa taki, na wang mpp criminele religieuze politieke partij.


  Maak melding

 18. ik heb met SLM gevlogen daar was niks mis mee alleen op zanderij moest ik lang wachten op mijn koffer en miste mijn laptop bij controle maar slechte service word gegeven bij tuifly daar boekte ik mijn ticket die vlucht is uitgevoert door SLM maar had retour ik kreeg ongeluk dus kom niet op die datum terug nu zegt tuifly dat ik nieuwe ticket moet kopen ze laten je gewoon barsten maar slm is niks mee hoor aleen kan grond personeel beter


  Maak melding

 19. De Jong,

  en jij denkt dat je met een verlopen ticket gewoon weer mag reizen. Dat lukt je bij geen enkele luchtvaartmaatschappij ter wereld. Dus je bent van een andere planeet of je komt uit een ei.


  Maak melding

 20. Dat krijg je ervan als Lachmising al zijn oude vriendjes en vriendinnetjes(……..) van 20 jaar geleden weer terughaalt…

  Het eerste was Lachmising deed bij aantreden was de vorige directeur ( Henshuys) volledig afbranden. Zowieso weinig respectvol. Nu blijkt hij zel er een nog veeel grotere puinhoop van te maken en blijkt Henshuys eigenlijk een prima leidinggevende te zijn geweest voor de slm

  De krant heeft maandagmiddag ook gesproken met Santuscha Raghoe, directeur van het bedrijf Professional Consultancy Service & Uitzendbureau dat op 22 augustus 2016 voor de tweede maal is aangetrokken voor de belading en afhandeling van vliegtuigen.

  Zij ontkent ten stelligste het bestaan van de correspondentie, ook die waar staat vermeld dat zij die in cc heeft ontvangen. Volgens Raghoe is haar bedrijf slechts verantwoordelijk voor het aantrekken van personeel. Ze wijst voor het trainen naar Luchthavenbeheer en SGS. Raghoe stelt dat zij eerder bij de SLM dit werk gedurende dertien jaar heeft gedaan en er dat niets fout is gegaan.

  a


  Maak melding

 21. Interessante ontwikkeling in het parlement. Bouterse zegt dat hij op advies van Het kabinet de afhandeling bedrijf heert bedankt en een nieuwe bedrijf zoekt voor de job. Wat een snelheid in beslissingen. Mischien zou een vliegramp voor de verkiezingen zijn kansen vermi deren?


  Maak melding

 22. Rat Lachnmising heeft jarenlang de veiligheid van tienduizenden SLM reizigers in gevaar gebracht door de afhandeling van de vracht aan zijn ex neukertje ( vriendin) onderghands te gunnen.

  Lachmising ( ‘de SLM is mijn baby) moet vandaag worden gearresteerd voor poging tot moord en oplichting.

  Wat een teringzooi!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.