Bouterse haalt zich woede schoolmanagers op de hals

46
Scholen in Suriname vandaag normaal open

PARAMARIBO, 22 jan – Desi Bouterse heeft zich de woede op de hals gehaald van directeuren van middelbare scholen. Tijdens een toespraak tot aanhangers van zijn politieke partij NDP naam Bouterse de inkomsten van de directeuren op de korrel. De managers zouden wel het vijfvoudige van hun maandloon binnenhalen aan overuren. Dat zou niet mogen. De schooldirecteuren zijn des duivels. Bouterse zou niet op politieke podia, maar in het parlement moeten verschijnen.

En daar verantwoordelijkheid moeten geven van publieke uitgaven. Bovendien is het helemaal niet waar dat schooldirecteuren zoveel verdienen. “Dit is stemmingmakerij. Laat hij in het parlement gedocumenteerd aangeven wat wij verdienen of een loonslip produceren. Het volk kan dan een oordeel vellen”, zegt Luciën Rotsburg, directeur van het directeurenberaad, tegenover de Ware Tijd.

Net als minister Robert Peneux van Onderwijs Wetenschap & Cultuur, beweert Bouterse maar wat. Peneux zwaaide vorig jaar met documenten die moesten bewijzen hoe gestoeid wordt met overuren. Uiteindelijk bood hij schriftelijk zijn verontschuldigingen aan. Rotsburg vindt dat Bouterse maar het bewijs moet leveren dat de directeuren zoveel verdienen. Het staatshoofd vindt dat er misbruik wordt gemaakt.

46 REACTIES

 1. A NO MI NA DEN SCORO DRIKO KLAAR A MONI

  A NO;
  MI ,INGRID,ABRAHAMS PEGGY BOEFIE MEYE DUIKER VAN KANTEN DILIP BOUVA VASSEUR ROBG JO KOE DINO GOPIE DEN CHINESIE DODSAON DE VERANTWOORDELIJK


  Maak melding

 2. TE YU NO MANG DANSI, NA A POKU NO BUN !

  De FAILLIETMAKER VAN SRANAN BABBELT, GEEN ENKELE DECLARATIE VAN DE BEROEPSGROEPEN IS GOED !

  REDEN : YU NO MANG PAI DEN SMA, YU FAILLIET A KONDRE !

  WAAROM BABBELT OPA Desi NIET OVER DE NODELOZE KOSTEN VAN ZIJN MEGA- KABINET vd PRESIDENT !

  KOST RUIM TIENMAAL ZOVEEL ALS DAT VAN PRESIDENT VENE !

  MAARRR, DESI PLUS ZIJN BEJAARDEN-ADVISEURS HEBBEN ONZE STAAT, WEL FAILLIET GEMAAKT !

  DESI betaalt zijn dochter, assistent-leiding-vakkenvullers bij Albert Heyn, een MINISTERSSALARIS !

  Tjaaahhh, maar wel babbelen over declaraties van schooldirecteuren en declaraties van de medische specialisten !

  PS : er zijn voldoende mogelijkheden om te bezuinigen, hef het nutteloze Kabinet vd president op, brengt al een HALF MILJARD OP !!

  Ontsla de door jouw aangestelde extra zesduizend nieuwe ambtenaren !

  Opa D durft niet, zijn MEDE-ONGEDEKTE-GELDDRUKKER, GILMORE, is intussen op zoek naar de HONDERDSTE GELDLENING VAN SRANAN !


  Maak melding

 3. Bouterse begaat een paar fouten:
  1.Los van het feit of de directeuren zoveel declareren of niet, dit is niet de plaats om het aan de orde te stellen.
  Dit doe je niet op een markt of iets dergelijks
  2. Wiens taak is het om te voorkomen dat overuren kunnen worden gedeclareerd, dan wel zoveel uren mogen worden gedeclareerd. Is dit niet een taak van de minister?
  3. Bouterse heeft recentelijk een forse investering van Staatsolie vernietigt. Toen kon hij de geplande werkzaamheden met één pennenstreek doorhalen. Wat weegt zwaarder. Vernietiging van publieke gelden of investering in onderwijs?
  4. Was het niet verstandiger geweest van de president om
  a) zich eerst te vergewissen van de feiten (in het artikel wordt gesproken van loonslips) middels bijvoorbeeld belastingaangifte alvorens dit in het openbaar te gaan roepen
  b) met de betrokkenen te gaan praten over scheefgroei met betrekking tot overuren (zo die er zijn), alvorens dit in het openbaar te gaan roepen.
  5) Het is geen campagnetijd, dan kan je dit soort zaken roepen.
  Zomaar wat opmerkingen, die mij te binnen schieten


  Maak melding

 4. Mi mati Jacobus, maak je niet druk.
  Denk om je bloeddruk.
  Ik heb sinds jaren de hoop op een betere toekomst voor land en volk opgegeven.
  Mij rest nog alleen de draak te steken met alles wat politiek Suriname betreft.

  Anderzijds heeft het huidige overheids beleid ons ambtenaren geen windeieren gelegd.
  Was het tijdens vroegere bewind(en) zo dat tav onze werktijden de kernspreuk ‘ZEVEN EVEN’ werd gebezigd, vandaag de dag is er sprake van een riante verruiming van deze werktijden waarbij de leus ‘TIEN NIET GEZIEN’ zeker niet misplaatst is.

  Dat wij ambtenaren heden ten dage ons de keien/gesteente van onze nationale trots Grasalco goed laten smaken, moge ook een feit zijn.

  ‘SURINAME FORWARD!!!’


  Maak melding

 5. Het doel van deze uitspraken is alleen het veroorzaken van tweespalt. Verdeel en heers politiek waarin Bouterse uiterst ge- en bedreven in is. Schoolleiders, nu doorpakken is het credo!


  Maak melding

 6. Sinds 1990 brengen deze duivelse mens en zijn duivelse trawanten land en volk verder de paarse verdoemenis in. Alleen paars idiote debiele verworden dwaze zombies staan hem met man en daad bij om verder de gehele natie te doen verarmen en te laten lijden. Wie ogen en oren heeft maar paars blind en doof wil blijven moet maar de vreselijke paars misdadige gevolgen die komen zullen, paars verarmd lijdend dragen. Velen oerdomme ndper’s die in 2010 en 2015 hebben gestemd en die nu dagelijks een paarse didibri buffel lijden, krijsen anno 2018, soso lobi didibri foe Suribabwe. Oma taki ndp staat voor de nationale demonen partij. Opa taki of nationale dieven partij. Het zijn gewoon criminelen die oerdomme debielen als hun soso lobi lijder gekozen als hun misleider die hen paars laat lijden vol kommer en kwel.


  Maak melding

 7. pikin ingie booy ke was niet tevreden met zijn soldij van sergeant en zijn extra inkomsten van de loonsuppleties.

  zie:

  Spanningen in leger Suriname over lonen
  ROTTERDAM, 7 MAART. In het Surinaamse leger zijn ernstige spanningen ontstaan tussen de legertop en de rest van het officierskorps over de hervatting van loonsuppleties door de Nederlandse overheid.

  Hans Buddingh’
  7 maart 1992

  Legerleider Bouterse is er tegen dat Nederland de betalingen hervat die wegens de decembermoorden in 1982 werden gestaakt. Een van de redenen is dat hijzelf niet meer op enige financiële tegemoetkoming hoeft te rekenen, omdat Nederland hem voor de decembermoorden verantwoordelijk houdt.

  Enkele tientallen officieren en lagere militairen, die nog wel voor loonaanvulling in aanmerking kunnen komen, hebben zich openlijk tegen de legerleiding gekeerd. Zij verweten de legertop eind vorige maand tijdens een discussie in de Memre Boekoe-kazerne dat die gemakkelijk praten heeft, omdat topmilitairen zoals Bouterse “al lang miljonair zijn”. Het was voor het eerst dat binnen het leger openlijk kritiek werd geuit op de rijkdom van een aantal topmilitairen, die mogelijk ook uit drugshandel afkomstig is.

  Tijdens een heftige woordenwisseling op het militair kampement maakte plaatsvervangend bevelhebber I. Graanoogst de militairen die een eventuele Nederlandse loonaanvullingen willen accepteren uit voor “lafaards”. Een van de officieren, majoor Ch. Doedel, die zich in het debat mengde, werd wegens insubordinatie met twee weken cel gestraft. De majoor werd echter door enkele militairen uit zijn cel bevrijd, waarna hij de rest van zijn arrest in een comfortabeler omgeving mocht doorbrengen.

  Bron: NRC, 7 maart 1982

  ddb en militairen die naar Suriname waren gekomen in 1975 behoorden tot de best betaalde ambtenaren van Suriname. Hun loon was bijna zo veel als van een mini ster uit die periode.

  Deze man heeft zich op allerlei manieren verrijkt ten kosten van Nederlandse gelden, verdragsmiddelen gelden, zie hoe hij zichzelf en rovers om zich heen gezegend heeft met hoge salarissen, zie de adviseurs, JZ, schoolboeken die op schappen van het ministerie van onderwijs liggen, Jo Koe, Abraham/ helikopterman, vrouw, dochter, Alibux, Caldeira, centrale bank cuba econoom, ,Sardjoe met de Mercedez-Bensonderneming, OKB-voorzitter, Jo Koe, voorzitster DNA Jenny Geerlings – Simons, boefa, goo pie, awariedomrie Misikaba, radio man, enz, enz, de overlopers uit de politieke partijen BEP en PL.

  Als Surinamers echt iets aan de armoede waarin ze leven willen doen zullen ze echt in actie moeten komen en deze crimineel en zijn gang moeten opdonderen.

  Wat zijn de ndp-kakkerlakken nu muisstil. je hoort ze niet meer schreeuwen, we gaan nog voor vijf, het het pleintje dansen voor koek en sopie, bbr.

  Waar zijn de bruggen over de grensrivieren van Suriname, 18000 woninigen, snelweg van Paramaribo – Rio de Janeiro, Treinbaan van Paramaribo – Brazilië, trambaan van Poelepantje naar Onverwacht langs de Indira Gandhiweg, Voedselschuur van het Caribischgebied, diepzeehaven, laptop voor alle leerlingen, mobiletelefoon voor alle leerlingen, enz, enz

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 8. Bouterse specialiteit is gericht op podia taal. Laat hij dit gedocumenteerd in het nationale assemblee gaan vertellen. Deze man heeft zich ongeloofwaardig gemaakt bij de gemeenschap en zal nu met feiten moeten aandragen.

  Een geboren leugenaar mag je niet geloven! Lijdt aan wanen of pseudologia fantastica. De eendaagse kuiken heeft echt begeleiding nodig.
  Als men let op de handelingen van Bouterse dan is het een heel klein kunst om te weten dat deze problemen heeft met z’n innerlijke stabiliteit.

  Innerlijke verdediging Creëer je realiteit volgens de bedoelingen van je geest


  Maak melding

 9. Meneer de president het lijkt mij vrij eenvoudig dit te bewijzen. Maakt u aub de salaris stroken van de 28 VOS directeuren annoniem voor de afgelopen 12 maanden (336 PDFjes).

  VOS directeuren doet u dat AUB ook en leg het resultaat naast elkaar ter inzage via de DNA.

  We zullen zien wie er onzin uit spreekt!

  Mevrouw Simons het lijkt mij logisch dat u als volksvertegenwoordiger dit soort wantoestanden ook graag opgelost wil zien?


  Maak melding

 10. Waar hij zijn scheur moet opendoen (in het parlement), doet hij het niet. Kennelijk te laf om met de meer ter zake deskundigen in discussie te gaan.
  Een erg goedkope manier om op deze manier “problemen” aan de kaak te stellen c.q bespreekbaar te maken. De man is een schande voor het ambt dat hij bekleedt.


  Maak melding

 11. Tot zover de woede van de schoolmanagers.
  Ze gaan 1 dag in de maand staken en dat is het,
  Ze gaan niet eisen dat bouta verdwijnen moet,neen ze gaan deze poep slikken en zich aanpassen,
  Ik geloof dat ze al vergeten zijn dat ze gisteren nog boos waren en woedend ook,


  Maak melding

 12. Och wie verbaast zich eigenlijk nog erover dat de president meer activist is dan staatsman. Als de president de gelegenheid heeft om met de volksvertegenwoordigers verschijnt hij niet in DNA. En…als hij dan een keertje verschijnt loopt hij weg als er kritiek op zijn beleid wordt geleverd. Deze president laat keer op keer weer zien dat hij zich op zijn best voelt wanneer hij op het podium staat. Misschien was het beter geweest als hij partijleider was gebleven en het presidentschap had overgelaten aan iemand anders die beter is ingevoerd in het maken- en uitvoeren van beleid.
  Het is toch wel bijzonder jammer dat zo een belangrijke sector als onderwijs steeds te maken heeft met dit soort gezagsdragers. In plaats van rust te creëren zodat scholieren en studenten uiteindelijk goed onderwijs kunnen krijgen gooit zelf de president olie op het vuur, it’s a bloody shame!


  Maak melding

 13. Bouterse weet niet hoe hij een “salaris-slip/loonstrookje” moet lezen. Dat na a-herie-torie.
  Hij weet alleen zijn “slip” uit te trekken voor een “kaboela-dans”met Ingrid !


  Maak melding

 14. Met feiten en harde argumenten kan hij het niet winnen.
  Dus gaat hij maar weer op de berm schaamteloos de meest smerige en waanzinnige leugens verkondigen.
  .
  Jenny moet hem in de DNA ter verantwoording roepen en dwingen de feiten op tafel te leggen, verontschuldigingen aan te bieden en af te treden omdat hij het ambt van president weer zo ernstig besmeurt.


  Maak melding

 15. Hij had moeten schreeuwen tijdens het december proces want daar kan hij de waarheid onder ede vertellen.
  Maar daar had hij geen zin in hij heeft schijt aan alles en iedereen. Zoals een imbeciel en dol gedraaide gek gaat hij tekeer niet wetende dat hij net zo veel waarheden vertelt als Dokzo en Boefdraad.
  Donzo
  Ze halen de kwik uit het stuwmeer en zand te Braamspunt daar leven geen schilpadden
  Boefdraad
  Wij doen niet aan geld creatie want wij lenen alleen om te investeren


  Maak melding

 16. “Paus waarschuwt Latijns-Amerika voor corruptie”.

  Vuile hypocriet, waar bemoei jij je mee.
  Steek je klauwen in eigen gulp en begin alvast met het aanpakken van de misstanden binnen de rooms-katholieke kerk. Dit is echt typerend voor alle voorgangers en hun volgelingen binnen deze kerk. Pleur toch godverdomme gauw op man met jullie schijnheilig gedoe.


  Maak melding

 17. DIE Z.G.N ADVISUERS OP HET KA BINET …. HOEVEEL KRIJGEN ZE….LACKIN ..SILOS…OPA JULES ..SLOTEN …LIMBO…MEYE….RAVENBERG…jozefzoon…hira …enz.. alleen geldverspilling … om deze mensen voor niks elke maand te betalen …DAAR ZIJN DE GROTE VERDIENERS EN ALLE NDP EX MINISTERS….ABRAHAMS IS DE GROOTSTE VERDIENER.


  Maak melding

 18. SINDS BOUTA KMOPO NA HOLLAND .. PLEEG WAN COUP TEK A KONDRE MIE NO SAB WANG BUN SANIE IN SRANAN …LEK NA SOSO MEK SHOW….BLUFF .PLEI WAKAMANG … CHATER PLANE KOIRIE ….DRUGSTRANSPORTEREN….OVERALL VERDERF…VERNIETIGING. V. ECONOMIE …….NO SRANANG..FALLIET……GEZONHEIDSZORG …NAK PANJA..ONDERWIJS ….KORPS POLITIE DIETO..BOUTA ZORGU DAT ALLA DEN SECTOR DIS NAK PANJA..


  Maak melding

 19. FAILLIET-MAKER Opa Desi :

  Ik, Hogerhand, heb aan het Volk de OPDRACHT gegeven,

  mij ONVOORWAARDELIJK te GELOVEN !

  Zoals ik meerdere malen heb beloofd,

  GAAN WIJ NIET DEVALUEREN en ZIJN DE DOOR MIJ

  BELOOFDE 17.666 VOLKSWONINGEN, ECHT

  ONDERWEG van CHINA NAAR ONS PARADIJSJE,

  SRANAN !!!!!


  Maak melding

 20. Het Staatshoofd verdient zelf teveel en zijn prestatie is te laag om de economie in Suriname op een hoge peil te krijgen.Bouterse is de schuldige dat het zo slecht gaat in Suriname.Die man is dom en heeft geen verstand van zaken.Ik schaam mij als Surinamer dat Bouterse de president is van het land.


  Maak melding

 21. De vermeende verontwaardiging van de schoolleiders moet men met een korreltje zout nemen.Deze grootverdieners presteren het de samenleving op te schepen met een percentage van 60% schoolverlaters en een slagingspercentage gediplomeerden van onder de 50%.

  In Nederland zou de inspektie en het ministerie van onderwijs dit soort schoolleiders ter verantwoording roepen en met ontslag sturen.Deze figuren verzorgen onderwijs van slechte kwaliteit en zijn het waardig schoolleider te zijn.

  Het is mijn inziens ook een goed initiatief van de regering Suriname om een professor en zijn team van de universiteit van Brussel in te schakelen om het Surinaams onderwijs vanaf de wortel te hervormen. Er zit nog steeds veel fallout van het Nederlandse kolonialisme in het Surinaams onderwijs.Dit initiatief van de Surinaamse regering haalde ook de Nederlandse media.


  Maak melding

 22. VOLGENS BOUTA EN DE NDPERS WOU MEN NIETS VAN DE WITTE MANNEN IN KORTE BROEKEN .. EN NU HEB JE DEZELFDE WITTE MAN NODIG …. JE HAAT DIE WITTE MAN MAAR HIJ MOET JE HELPEN …..SHAME ON BOUTA EN SAMENHANGSELS


  Maak melding

 23. LIEVER BOUTA WEG JAGEN EN DIE WITTE MAN BETALEN OM ONTWIKKELING TE BRENGEN VOOR JULIE DOMME NDPERS WANT JE KAN NIET ZELF HERVORMINGEN IN JE ONDERWIJS BRENGEN..JULIE HEBBEN DIE WITTE MAN NODIG ….. WAAROP DIE STOMME pres. EEN HEKEL HEEFT


  Maak melding

 24. Idioot ROB G ? – een kind is het product van zijn omgeving. En als de omgeving corrupt is, niet integer is zal het kind ook niet zijn best doen op school. We zijn nu een product van onze omgeving. Een omgeving waar criminaliteit loont. Een omgeving die vraagt aan korte termijn investeringen. Een pistool zoeken en een gewapend overval plegen. Levert dan korte termijn winst op.
  Dan zal zo’n kind niet echt aan lange termijn investeringen gaan doen. Zijn best op school gaan doen. Het hele diploma levert toch geen moer op.
  Het kind wordt ook ingebed in een omgeving met leiders die op en top corrupt zijn. En men zegt: we nemen de kleur van onze omgeving aan.
  Suriname wordt ook nog geleid door een leidsman die zijn sporen in drugs en moord heeft verdiend. Is dat nu een goede voorbeeldfiguur van onze schoolgaande jeugd.


  Maak melding

 25. Rob G – is het Belgisch kolonialisme is het slechtste wat ik ooit heb mogen aanschouwen. Denk aan Belgisch Kongo en Rwanda. De Belgen zijn de slechte kolonisators ter wereld die er ooit zijn geweest. De output van Belgisch kolonialisme is volkerenmoord, genocide. De slechte kolonisatoren ter wereld. En zij moeten licht, een renaissance brengen in ons onderwijs???


  Maak melding

 26. Alle ndper’s zijn leden van de nationale debiele dwazen partij. Een religieuze politieke sekte waar men moordenaars, drugsbonzen en bankrover aanbidt en vereert olv van Stef Anus Myeje en Misikakaolo Dubai, paarse awariedomries en paarse misdienaar bobo Dodgeson. Wo ka.


  Maak melding

 27. Opa Desi HALLUCINEERT :

  Ik heb met eigen ogen gezien (getuige is Gilmore Hoeffie ! )

  hoe Sranan-MUIZEN voor MILJARDEN aan Ongedekte

  Bankbiljetten hebben gedrukt ! Deze MUIZEN hebben

  daarna AL DIE BANKBILJETTEN RUSTIG OPGEVRETEN !

  ZiIJ ZIJN HET , die ook Al Ons Geld, Ons Goud en al Onze

  Deviezen hebben OPGEVRETEN !

  PS : Ik Pres, heb ook uit BETROUWBARE bron gehoord

  dat er momenteel ENORME HOEVEELHEDEN ILLEGALE

  MIEREN in de onze Bossen opereren, die AL ONS

  RONDHOUT WEGDRAGEN !

  DENG BEEST NO E PAI NO WAN HEFFING NOCH

  BELASTING !


  Maak melding

 28. Anoniem, heb je soms een combinatie genuttigd van een polder paddestoel en neder-weet? Jouw verstand heeft een grote lekkage. Alleen het Belgisch onderwijs kan jouw lekkage dichten.

  Het Belgisch onderwijs is goed voor Suriname. In België verzorgen zij ” no nonsens ” onderwijs. Naast kennisverwerving ontwikkelt dit type onderwijs de nodige competenties bij de leerlingen / scholieren / studenten. Daarnaast geeft dit onderwijs de noodzakelijke normen en waarden mee aan de studenten om als burger in de samenleving te functioneren.Tel de winst voor Suriname op korte, middellange en lange termijn. Can you follow me……?


  Maak melding

 29. Opa D heeft eerst ALLE loontrekkers (ook de onderwijzers) via zijn geheime GELDDRUKKERIJ van Miljarden aan Ongedekt bankbiljetten, door waardevermindering (PAARSE DEVALUATIE) van de SRD, geript van tenminste TWEEDERDE van hun KOOPKRACHT !

  Koers was 1 : 3 , nu 1 : 10 , voor de Euro !

  En deze KOOPKRACHT-RIPPER=Desi komt nu de directeuren in het Onderwijs beschuldigen van te hoge declaraties ??????

  Opa D waar zijn AL onze WAARDEVOLLE ZAKEN gebleven ????? ?????
  VERDAMPT, volgens, uw assistent-Nep-Bankbiljetten-drukker, PAARSE GILMORE

  PS : Aan uw PAARSE VRIENDEN hebt u nu zelfs beloofd, dat u alle waardevolle Gebouwen, Gronden en andere STAATSEIGENDOMMEN, zal VERKOPEN !

  STOP THE PURPLE SLAVERY !

  SET THE SURINAM PEOPLE FREE !!!!!!!!!!


  Maak melding

 30. Oom Ludwig,

  Niet alleen dodson is bobo , maar ook patrick lobo kensenhuis.
  Kijk maar eens naar een interview. Deze lobo mpp is zeker alleen opgevoed door zijn mama. Hij is vrouwelijk, net als Shrek peneut. Shrek is een djadja oema in ontkenning


  Maak melding

 31. Deze fucking opa desi praat nu wartaal!
  Hy is aan het dementeren hoor ik!
  Mie gado wat zag bouterse er slecht uit in ocer!
  Ie fuck a herie mppppp kondre op en dat me kijken deng sma ey vloek joe tingiefowru!


  Maak melding

 32. Derk, waar kun je de beelden terugzien? op apintie of atv is niks te vinden. Was er ook naar opzoek. Als je wilt vermelden waar je t kan terugkijken dan graag

  Alvast bedankt.
  Veroordeelde Drugsdealer Hoofd & Moordverdachte DDB


  Maak melding

 33. Bouta maakt één kleine fout.
  Het onderwijs heeft in het verleden regeringen laten vallen.
  Als hij nu het onderwijs tegen de haren instrijkt krijgt hij dat zeker terugbetaald.
  Hij is het probleem van zijn voorganger Wijdenbosch kennelijk vergeten.
  Deze is toch gevallen door en voor de dames op hoge hakken, zoals hij de onderwijzeressen noemde.
  Dus DDB uitkijken voor vrouwen op hoge hakken.


  Maak melding

 34. Van gekte weet deze zichzelf president noemende crimineel niet meer hoe te verklaren dat hij een puinhoop van staatskas heeft gemaakt.
  Dus dan doet Bouterse wat Gadafie, Assad, Maduro etc etc doen.
  Een externe en of interne zondebok aanwijzen.
  Maar Bouterse is zo dom dat hij de smoes die Peneux gebruikte (en weer mislukte) ook is gaan gebruiken.
  O,O,O. Wat ben je toch dom Desie. Ga maar in je kist liggen lummel.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.