Twijfel rond financieringsplan Surinaamse gezondheidszorg

16
Koopkrachtversterking ambtenaren Suriname niet om vingers aan te branden

PARAMARIBO, 4 jan – Het bedrijfsleven betwijfelt of het nieuwe financieringsplan voor de gezondheidszorg succes zal hebben. President Desiré Bouterse heeft aangekondigd dat de accijns op genotsmiddelen als sigaretten zal worden verhoogd. Het extra geld gaat naar dure specialistische behandelingen en ingrepen. Bij de werkgevers is vooral vrees voor de gevolgen. Van de accijnsverhoging wordt eerder een averechtse werking verwacht.

Het is beslist geen slimme maatregel, vindt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB. “De situatie in Suriname is helaas niet één die bevordelijk is voor een dergelijke maatregel. De verhoging van accijnzen heeft al geresulteerd in het feit, dat smokkelwaar van een bepaald product thans een marktaandeel heeft van ongeveer zestig tot zeventig procent”, zegt VSB-voorzitter Steven MacAndrew tegenover de Ware Tijd.

De legale handel in sigaretten heeft nu al te lijden van smokkel. Het afgelopen jaar heeft de politie containers vol met smokkelwaar onderschept. Worden legale sigaretten duurder door een hogere accijns, dan zal dit de smokkelaars slechts in de kaart spelen. De smokkel zal dus effectiever moeten worden bestreden. Anders zal de overheid niets hebben aan haar nieuwe financieringsplan.


16 REACTIES

 1. De nieuwe financieringplan voor de zorgsector is gedoemd te mislukken. Weet Bouta wel waarover hij praat? Accijnsverhoging op sigaretten om dure medische zorg te betalen is totaal niet haalbaar. Juist omdat rookwaar duurder wordt zijn mensen gemotiveerd om te stoppen met roken. Ook is er een optie om campagne te voeren om de verstokte rokers te motiveren om te stoppen met roken. Kost de medische zorg minder geld. Bouta wat je doet is water naar zee dragen. Ga kijken hoe ze het in Europa doen. Daar leer je van jo koe.


  Maak melding

 2. Niet druk maken. Op elke ministerspost heeft onze hoofdverdachte een kaphrie bander gezet. In dit geval Pepe Pengel. Succes gegarandeerd


  Maak melding

 3. Demente criminele dictator Desi gaat als een dolle hond alle prijzen verhogen om al zijn bende te blijven betalen. Smokkel krijg je als zijn bende adviseurs geen scholing hebben genoten en al helemaal geen economische scholing.
  Succes SU met nog 5, met fraude gaat zijn bende weer de verkiezingen winnen


  Maak melding

 4. President Desiré Bouterse heeft aangekondigd dat de accijns op genotsmiddelen als sigaretten zal worden verhoogd. Het extra geld gaat naar dure specialistische behandelingen en ingrepen.

  Dit gelooft Bouterse toch zelf niet!
  Er is geen geld dus zal er alles aan gedaan worden om geld te vinden dat niet aan 1 ding word uitgegeven.
  De extra inkomsten zullen worden aangewend om allerhande zaken te betalen van onkostenvergoeding tot salarissen tot exploitatie uitgaven van het kabinet etc.
  Wie denk de president wel aan wie hij deze onwaarheid verkoopt?


  Maak melding

 5. Alles wat Bouta zegt lijkt wel een grabbelton van spraakwater. Denken kanog hij niet. De grijze massa in zijn bovenkamer hier ontbreken de nodige cellen.
  Hij is rijp voor het circus. Nog een paar apen en olifanten erbij en de show kan beginnen.


  Maak melding

 6. Bouta is een kind van god, dit zei Meye, die de kontlikker is van de Paus. Dus wat Bouta doet, doet hij goed namens God.

  Om te beginnen raadt ik Bouta aan om tabak en sigaretten betaalbaar te houden dan wel nog goedkoper te maken. Het is zielig als de roker gestraft wordt. Wie minder te besteden heeft zal snel neigen tot onaangenaamheden met de kwalijke gevolgen van dien ten nadele van de welgestelde groeperingen die hieronder zullen lijden inzake roof, doodslag, moord met gebruik van buitenproportioneel geweld. Zoals gewoonlijk dus, maar dan vele malen erger.

  En de Surinaamse ambtenarij, politie en justitie, regeringsleiders en sympathisanten zullen ook ongetwijfeld in hun handen gaan wrijven, want zij staan dichter bij het vuur om niet herkend te worden en strafvervolging te ontlopen. Yu sabi tok, mati fasi. En wie teveel ouwehoert wordt meegenomen naar Fort Zeelandia om daar naar erwten te gaan zoeken. En het feest kan beginnen.

  En oneerlijkheid die er al grotendeels heerste zal 100% toenemen onder de Suri-bevolking, zodat wanneer men iets verloren heeft helemaal geen beroep meer hoeft doen op de Surinaamse eerlijkheid die er nog voor 10% aanwezig was noch op de afdeling “gevonden voorwerpen..

  Aan de andere kant zullen rokers vroeg sterven wat geen overpopulatie zal betekenen voor Suriname. Wie een ziektekostenverzekering heeft krijgt medische hulp bij ziekte, maar wie niet kan betalen en onverzekerd is moet maar naar de bonuman of dukun, dan sterven ze nog sneller door hun kwakzalverij.

  En opgeruimd staat netjes, want wie niet gezond wil leven moet met rust gelaten worden. Ieder heeft het recht zijn eigen leven te leiden c.q lijden.

  De regering moet het roken zo goedkoop mogelijk presenteren zodat rokers snel geneigd zijn hun laatste stuiver uitgeven aan rokerij in plaats van aan voedsel, zodat ze snel hemelwaarts opgaan voor wie gelovig is. En verhongeren zal men niet zo gauw in Suriname, want bijna overal ligt er iets te eten op straat, fruit in andermans tuin, en men kan vissen.


  Maak melding

 7. Ik weet niet meer wat ik van het beleid in Suriname moet denken, maar dit is niks. Dit is een hap snap beleid.
  Ik heb geleerd: beleid is het maken van een keuzes. En als je een keuze moet maken is deze gebaseerd op het kiezen tussen twee of meerdere alternatieven. DDB roept iets zonder anderen te overtuigen van de voorzichtigheid en betrouwbaarheid van zijn keuze. Ja want met gezondheidszorg, onderwijs, economie en veiligheid valt niet te spotten. Deze zaken moet je met de nodige voorzichtigheid benaderen.
  Begin mij daarom eens te vertellen hoeveel geld in die pot terecht zal komen. De VSB begint te gillen dat deze accijnsverhoging averechts zal werken omdat 60% van de in Suriname verkochte accijnsgoederen gesmokkeld zijn. Het percentage smokkelwaar zal alleen maar toenemen. 60% en meer? Dit betekent dat jij meer accijns mis loopt dan er ooit in die pot terecht zal komen. Ik zou de kritiek van de VSB zeer ter harte nemen want jij loopt hierdoor enorm veel inkomsten mis. Ik zou deze gaten eerst gaan dichten.
  De tweede vraag die opkomt is natuurlijk of het geld dat in de pot terecht komt voldoende zal zijn om al die duurdere behandelingen te bekostigen. Ik denk het niet omdat jij niet eens weet wat al die dure behandelingen bij elkaar kosten. In Nederland weten we dat 1% van de verzekerden (de zware gevallen) 25% van de begroting gezondheidszorg opmaakt. Bij nader onderzoek is gebleken dat deze patiënten honingpotten zijn. Alle specialisten duiken erin waardoor allerlei overbodige behandelingen aan het licht zijn gekomen. Dit zijn zaken die het Staatsziekenfonds in de gaten moet houden, controleren en uitzoeken.
  En dan krijg je nog het simpel voorbeeld van de huisartsen:
  Mij is ter ore gekomen dat huisartsen betaald worden op basis van ingeschreven patiënten. Dit is prachtig, maar huisartsenpatiëntenbestanden van 10 tot 15.000 patiënten vind ik verdacht veel. Gebleken is dat patiënten, die overlijden, verhuizen, van huisarts veranderen, remigreren of emigreren niet worden doorgegeven aan de huisartsen etc. met alle vervelende gevolgen van dien. Oorzaak: geen, onvoldoende of slechte controle. Dit betekent dat alle patiëntenbestanden vervuild kunnen zijn. Het totale controlesysteem van Suriname is zo lek als een mandje.
  De laatste vraag die in mij opkomt is natuurlijk: wie gaat die pot beheren en is deze persoon of organisatie sterk genoeg om die pot adequaat te beschermen. Reden van mijn bezorgdheid: er schijnt een machtige figuur in Suriname rond te lopen (een potverteerder) die zo machtig is dat hij alle potten kan opeisen en annexeren.


  Maak melding

 8. Er zitten twee kanten aan het verhaal bezien vanuit de overheid.
  Ik vind het een uitstekende maatregel als het doel is: verbetering van de volksgezondheid. Iedere accijnsverhoging op schadelijke goederen ( demerit goods) juich ik toe.
  Het verbruik moet en zal worden teruggedrongen.
  Ik vind het geen juiste maatregel als gedacht wordt dat de opbrengsten gebruikt kunnen worden om dure specialistische behandelingen en ingrepen te bekostigen.
  Daarvoor zullen de opbrengsten veel te laag zijn.
  Je ontvangt weliswaar mee per verkocht pak sigaretten, maar het aantal verkochte pakjes sigaretten zal en daar ben ik 100% van overtuigd afnemen. Het is immers geen volkomen inelastisch product ( niet 100% noodzakelijk, behalve bij een klein groepje verslaafden)
  Het commentaar van de vereniging is duidelijk; men vreest voor afzetverlies. Het argument is lulkoek en op mij komt het over als zijnde eigen belang beschermen.
  Als er zoveel illegaal wordt verkocht dan ha de vereniging
  1 dit al veel eerder moeten roepen en hier tegen moeten strijden
  2. In gesprek gaan met de minister over controle op illegale invoer .
  Ik ben totaal niet onder de indruk dus van de argumenten van de vereniging. Integendeel


  Maak melding

 9. Een JO-KOE-president, die eerst zonder MEERJARIGE DEGELIJKE EN REELE FINANCIERING, een zogenaamd Nieuw basiszorg-stelsel invoert, slaat op tilt, nu de kosten natuurlijk veel te HOOG blijken !

  Deze YO-KOE-president is hiervoor meerdere malen gewaarschuwd, echter meneer BEZWENDELT het Volk met NEP-PROJECTEN !

  De Paarse clan heeft geen geld meer, alles is verdampt, en nu gaat Opa D, lasten VERZWAREN voor de gehele bevolking ! OPBRENGSTEN GAAT HIJ APART BEHEREN, ten behoeve van Dure Zorg (dure behandelingen, specialistische behandelingen, langdurige zorg en Medicijnen !)

  OPA D heeft al Ons Geld, Al Onze Reserves, Ons Goud en al Onze Deviezen, al zeven jaar, APART BEHEERD ! ALLES IS VERDAMPT !
  ZELFS OOK DE DOOR HEM BIJGEDRUKTE ONGEDEKTE SRD-MILJARDEN !

  UITKOMST : FAILLISSEMENT VAN ONS LAND !!!!!

  EN DEZE YO-KOE-president , GAAT NU EEN FONDS TBV FINANCIERING vd Kosten vd GEZONDHEIDSZORG APART BEHEREN ????????????????????????????

  PS : ALLE PAARSE DOMBO-POLITICI , UN ALLAMALA

  GWE, OPDONDEREN, UN FALLLIET A KONDRE KEBA !!!


  Maak melding

 10. Mamapiema bouta geeft geen 1 koper cent om het gezondheidszorg in Suriname.Hij zelf vliegt naar Cuba voor check up! De ziekenhuizen hier kampen met apparatuur en patienten kunnen niet behandeld worden of ze worden op een wachtlijst geplaatst.Vele patienten worden terug gestuurd omdat specialisten ontbreken.Bij velen worden diagnose gemist dankzij het gebrek aan moderne medisch apparatuur en specialisten die zich specifiek met 1 aandoening bezighouden,Bij sommigen wanneer zij aan de beurt komen om behandeld te worden is het meestal te laat.
  In Suriname is het echt bidden om niet ziek te worden.


  Maak melding

 11. hoofdverdachte aub zo snel mogelijk inpakken en opdonderen.
  Ik wil je niet zien en horen, het liefst ga je snel naar je vader satan, en zand erover. Niet praten of go draai draai, wegwezen!


  Maak melding

 12. Om een duivelse zoon, zijn gehele familie en vriendenkring aan de macht te houden, moeten land, volk en paars verworden ndpers lijden tot in hun zakken. Vele fervente ndpers foe Abrabroki ai nang jesi kong opo. Na winkri joe kan sjie, jeri deng klaag, begi en foeroe no ka. Opa taki, mi dat poti prikkeldraad gi alla mi fruitbong en kweki moro dagu, want………….foeroe ndpers trong leki deng misleider ddb sa e meki heri volk lijdt onder zijn paars corrupt misdadig wanbeleid. Deng trong moordenaar, rover, dief, geweldenaar, fradeur, drugscrimineel leki Dino. Oma taki, alle ndpers zijn overvloekt. Do go ka.
  Niemand is starks meer veilig in dit land, mens,dier,vis, vogel, bomen, planten, insekten en reptielen, ook de bodem niet, want alles zal door ddb en zijn roversbende worden leeggeplunderd.


  Maak melding

 13. GEWOON UIT DE LUCHT GEGREPEN…. OM DAARNA ALS ZE HET NIET WETEN TE IMPLIMENTEREN HET VERVOLGENS WEER IN TE TREKKEN ….. DE POLITIE KAN STRAKS OOK DE VEILIGHEID NIET MEER KUNNEN GARANDEREN DE GEZONDHEIDSZORG IS AL OVER DE KOP ONDERWIJS DITO……SU WAKE UP


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.