PVV lijsttrekker Hegedüs noemt zwarte ras een gevaar

63
PVV lijsttrekker Hegedüs noemt zwarte ras een gevaar

Afgelopen donderdag presenteerde PVV-leider Geert Wilders(l) de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam Géza Hegedüs(r). Maar nog geen dag later werd deze oud-militair van Hongaarse komaf terug getrokken door de partij na opgedoken uitspraken van hem. Hegedüs wil een etnostaat van etnische Nederlanders, en wil alle ‘Mohammedanen’ en niet-blanke Nederlanders uitzetten, zo nodig met dwang. Volgens Hegedüs vormt vooral het zwarte ras een gevaar. Dat blijkt uit onderzoek van De Volkskrant.

Volgens de krant zou Hegedüs hebben gezegd: ‘Negers zijn op bepaalde vlakken in de criminaliteit toonaangevend.’ In zijn omgeving zou hij ‘een groeiende irritatie over negers’ bemerken. ‘Of ze nou uit Suriname komen, of uit de Nederlandse Antillen of Afrika zelf. Dat maakt ze niet uit. Waar het om gaat is, genetisch gesproken, de mix met de Nederlandse bevolking, en dan heb ik het over etnische Nederlanders. (…) In een stad als Rotterdam, waar ik vandaan kom, zie je grotendeels alleen maar negers met Nederlandse jonge vrouwen. Dat is het grote gevaar. Marokkanen en Turken zijn op dat vlak niet het grootste gevaar’ aldus de PVV’er.

Géza Hegedüs heeft geen moeite met deportatie van Surinamers en Antillianen. “Ik denk dat wij dat ook moeten doen, stap voor stap ergens naar toe werken. Nou, en op een gegeven moment is het zover dat ze gewoon, ja, op het vliegtuig gezet worden” vindt Hegedüs die extreme – en zelfs antisemitische- ideeën onderschrijft. Lees verder in De Volkskrant


63 REACTIES

 1. Aan de heren Geza Hegedus, Geert Wilders en Westbroek. Deze laatste meneer vond dat Surinamers hun geschiedenis met betrekking tot het fenomeen Zwarte Piet niet kennen.

  Weten jullie waarom witte vrouwen en zwarte mannen gek op elkaar zijn? Neen? Omdat ze historisch gesproken een enorme achterstand hebben in te halen.
  Iets wat witte mannen ze hebben aangedaan. Lees onderstaand stuk dat ik al een paar keer op dit forum heb herhaald om jouw geschiedenis Suriname op te halen.

  Ik ben gaan neuzen in Delpher (oude kranten) en vond een zeer verhelderend stuk over de slavernij ( zie Delpher: Hollanders wreedste slavenhandelaren) gepubliceerd in de vrije stem van 6 november 1978.
  Ik citeer:
  De Engelse gouverneur Bonham (1811-1816 in Suriname) van het derde Engelse tussenbestuur van ons l and, schreef in zijn rapport het volgende: Ik ben 21 jaar in diverse West- Indische kolonies geweest en overal hoorde ik dat het een zware straf voor een neger was om als slaaf te worden verkocht aan een planter in Suriname. Als gouverneur van Suriname ondervind ik nu dat dit op waarheid is gebaseerd.
  Ik ben in geen enkele kolonie geweest waar de slaven zo slecht werden behandeld, zulk slecht voedsel en zulke sobere kleding kregen en waar ze tot zulke zware arbeid boven hun krachten worden gedwongen als in Suriname.
  Enkele van de wrede apartheidswetten van de Hollanders in deze kolonie waren:
  1. Een slaaf mag geen onderwijs genieten.
  2. Slaven mochten niet trouwen. Een neger of mulat mocht niet trouwen met een blanke.
  3. En blanke die seks bedrijft met een slavin kreeg geen of een onbeduidende straf of boete, maar een neger die seksuele gemeenschap had met een blanke vrouw kreeg de doodstraf.
  4. Er was een plakkaat dat negers en mulatten ten strengste verbood kousen, schoenen of opgetoomde hoeden te dragen. Overtreding van dit verbod werd afgestraft met een pansbokko (Spaanse bok: d.i. in vastgebonden toestand zweepslagen tegen de voetzolen).
  5. Als de slaven een blanke tegenkwamen moesten ze uit de weg gaan en voor hem uitwijken.
  6. Slaven mochten niet met stokken, knuppels en Indiaanse zwaarden rondlopen.
  7. Dobbelen tussen blanken en slaven was ten strengste verboden.
  8. Op gouden oorringen na mochten slaven geen sieraden of juwelen dragen (karikatuur Zwarte Piet).
  9. Zonder toestemming van zijn meester mocht geen enkele slaaf een half uur vóór zonsopgang en een half uur ná zonsopgang zich op straat begeven.
  10. In 1760 werd bepaald dat een slaaf die ‘s avonds met toestemming van zijn meester op straat verscheen een brandende lantaarn bij zich moest dragen.
  11. Een slaaf mocht geen kano’s (korjaal)hebben en slecht met schriftelijke toestemming van zijn meester mocht hij op de rivier gaan varen.
  12. Slaven mochten geen handel drijven en het was de winkeliers verboden hen, wapens , kruit, lood en ijzeren messen te verkopen.
  13. De slaven mochten geen danspartijen houden en ook geen begrafenissen bijwonen.
  14. Samenscholing van slaven was verboden.
  15. De slaaf was verplicht om na een geseling eerbiedig voor zijn meester te gaan staan en hem publiekelijk hartelijk bedanken voor de marteling.
  Geen wonder dat witte vrouwen gek zijn op zwarte mannen en omgekeerd. Ze hebben een enorme achterstand weg te werken.

  “Nergens”, zo schreef in 1848 de voorzitter van de EBG Otto Tank, die de meeste slavenhandel in de West Indië en Noord Amerika bezocht had, “ heb ik slaven aan zo’n slechte behandeling onderworpen gezien als in Suriname.” (bron: Banknotes ) N.B. In Suriname is een EBG school naar deze man vernoemd.
  Zeker is dat dit stuk zeer verhelderend op mij heeft gewerkt.
  Nieuw is natuurlijk het gegeven dat geëmancipeerden niet in 1863 (afschaffing slavernij) , maar pas na de periode van 10 jaar ( het staatstoezicht) slaaf af waren en mens werden. Voorheen waren hetobjecten.
  En wist u dat de tachtigjarige oorlog die Nederland tegen de Spanjaarden heeft gevoerd niet de langste oorlog uit de geschiedenis van Nederland was?
  Dat is de doodgezwegen oorlog, die Nederland tegen de Marrons (weggelopen zwarte slaven) in de binnenlanden van Suriname heeft gevoerd en die langer dan 100 jaar heeft geduurd. Ja , ik weet wat u gaat zeggen: die oorlog, die Nederland op schandelijke wijze verloor is op 10 oktober 1760, na de vredesonderhandelingen tussen Nederland en de Marrons toch beëindigd?
  Neen, dat was gedeeltelijk want de Bonni-oorlogen gingen door tot 1790 (grote namen die niet voorkomen in de Nederlandse geschiedenisboeken zijn : Sylvester, de voorganger van Bonni, Baron en Joli Couer.) Ook kolonel Broos van de plantage Rorac hoort in dit rijtje thuis.
  Naar mijn mening zit Nederland dus met een enorme Marronoorlog en Koloniale trauma, die door het karikatuur van Zwarte Piet een beetje wordt gematigd.

  Wat mij pijn doet is het volgende: Surinamers worden op school doodgeslagen met o.a. geschiedenis Nederland, de Eerste en tweede wereldoorlog. Wij Surinamers hebben dus een heel groot inlevingsvermogen met betrekking tot deze onderwerpen. Wat weet de gemiddelde Nederlander over de Geschiedenis van Suriname en met name tot het onderwerp Slavernij. Niets. De Nederlanders kunnen op dat gebied dus geen inlevingsvermogen hebben als het over dat en aanverwante onderwerpen gaat.
  En wat heb je aan een kinderfeest waarbij een deel van de kinderen (zwarte kinderen) traumatische ervaringen oplopen door pesterijen op school.

  Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest van dit geweldig kinderfeest.

  Wat mij ook pijn doet? Dat een klote Hongaar, die geen geboren Nederlander is, gaat beslissen over het wel en wee van geboren Nederlanders. Tot de onafhankelijkheid van Suriname, waren Surinamers geboren “papieren” Nederlanders. In mijn ogen zijn de Hongaren en Roemenen de meest onbetrouwbare Europeanen die rondlopen. En die meneer Wilders is nog erger als hij zaken met deze figuren doet. Gelukkig dat dit een fiasco is geworden. Het probleem bij de wortel uitroeien? Ja. Deporteer Wilders naar Indonesië waar hij vandaan komt en dat is dit probleem over. Ik begin mij ook af te vragen of Wilders wel een gebore nederlander is?


  Maak melding

 2. De Oorspong van het moderne white suprematie doctrine komt voort uit de Renaissance periode, toen men (rk) de originele beeltenis van Jezus en Zwarte Madonna wit geschilderd (whitewasch) heeft in Europa, sari tori, Shalom .


  Maak melding

 3. Meneer @ Jacko Zwartmans,
  U als vervente PVV aanhanger; gaarne uw reactie.

  Wat lult die hagedis uit z’n nekharen?
  Ironisch genoeg; een Hongaar die op leven en dood strijd levert tegen de teloorgang van de Nederlandse etniciteit.
  “In een stad als Rotterdam, zie je grotendeels alleen maar negers met Nederlandse jonge vrouwen”; WAT EEN GORE LEUGEN.


  Maak melding

 4. De PVV lijkt aantrekkingskracht te hebben op dit soort verknipte zielen. Het is in de voorbije jaren wel vaker voorgekomen dat deze beweging op de proppen is gekomen met mensen als deze meneer. Hij is nu in ieder geval tijdig ontmaskerd. Zijn wens om Nederland wit te maken en te houden is in ieder geval een utopie. Uit het stuk krijg ik de indruk dat het om een zielige bange en man gaat. Dat wil echter niet zeggen dat dit soort figuren niet gevaarlijk kunnen zijn in een samenleving. Als hij het niet ziet zitten in Nederland kan hij misschien overwegen terug te gaan naar Hongarije. Ik zou het hem niet adviseren, immers dan mist hij die mooie diversiteit van de Nederlandse samenleving (hij zal het hiermee natuurlijk niet eens zijn?)


  Maak melding

 5. @ A-No-Mie,

  Onderbouw waarom ik in mijn nopjes ben met G. Hegedüs?
  Indien je dat niet kunt onderbouwen, dan ben je een grote lafaard!
  Ik heb wel een flauw vermoeden waar bij jou de schoen wringt.
  Maar goed, ik wacht eerst je onderbouwing af.


  Maak melding

 6. @ News,
  Overigens, die witte Hollandse vrouwen zijn dol op die “grote zwarte banaan” van de neger !!
  Kijk maar in Suriname als ze stagiare hier zijn !! Kijk maar bij het “VAT” !!


  Maak melding

 7. Prima dat de Pvv de heer Hegedus teruggetrokken heeft. De man sympatiseerde zich met neo nazi’s, iets wat niet past binnen de Pvv. Wij blijven de Pvv steunen ! Het mag wel een tandje minder met de islam in nederland.


  Maak melding

 8. @ A – No – Mie

  Jiyani heeft nimmer geschreven dat ze niet van negers houdt, dus yu é suku trobi brada / Sisa !!!!
  En trouwens wat Jiyani hiermee te maken ???
  Ik ben zelf een Sranan man; maar laten we eerlijk zijn, bepaalde
  ras genoten wéri éde, dat bedoelt Jiyani en ik ben daarmee eens !

  sari tori

  Jacko


  Maak melding

 9. Dit is het mooie van democratie.
  grondwettelijk recht om in alle vrijheid, dus zonder voorafgaand toezicht, in welke vorm dan ook gedachten en gevoelens te openbaren.

  Men heeft z`n mond vol over vrije meningsuiting/ vrijheid van meningsuiting maar als puntje bij paaltje komt dan krijgt men de poppen aan het dansen.

  Wie zich aangesproken voelt is evenzo een idioot/dwaas als Hegedüs. Mijn vraag is Mag die man niet zeggen wat in zijn gedachten en gevoelens leeft? Ja dan Nee.
  En lult dan niet verder.

  De witte mens is zwart van binnen. Deze zijn gauw geneigd om soort bij soort in hokjes te verdelen. Waarom doet men dit en wat zijn de redenen? Een keuze maken is slechts een ervaring die je kan hebben.


  Maak melding

 10. Prima dat de PVV meneer Hegedus heeft teruggetrokken ??

  Racistische PVV-beweging maakt alleen maar een schijnbeweging, kijk naar een deel van haar VERSCHRIKKELIJKE voorstellen :

  1. Apartheids-Kopvodtax, alleen te betalen door moslims !
  (nazi-belastingrecht)

  2. Slavernij-Verkoop Antillianen, puur fascisme !
  (slavernij moet terug)

  3. Knieschoten afvuren op gekleurde hooligans !
  (Nazistisch voorstel)

  4. Wilders noemt Surinaamse misdadigers, DIEREN !
  (Racistisch, PVV noemt andere Nederlandse criminelen nooit dieren )

  De beweging van de INDO Wilders wordt gestuurd en gefinancierd door buitenlandse krachten. Racisme en Fascisme zijn de pijlers van de PVV-beweging !


  Maak melding

 11. Waarom rot zijn rotkop niet gewoon terug naar dat rot-Hongarije! Oprotten! En neem die achterlijke Wilders mee. Kijk zijn rotkop hij is zelf inferieur aan iedereen.


  Maak melding

 12. @Jiyani
  @ A-No-Mie,

  Onderbouw waarom ik in mijn nopjes ben met G. Hegedüs?
  Indien je dat niet kunt onderbouwen, dan ben je een grote lafaard!
  Ik heb wel een flauw vermoeden waar bij jou de schoen wringt.
  Maar goed, ik wacht eerst je onderbouwing af.

  zaterdag 16 december 2017 om 12:26 uur.
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  Vrij eenvoudig omhoog gevallen DOMMERIK ,jullie hebben dezelfde DNA mie mang !


  Maak melding

 13. @A-No-Mie
  Sang dati, @ Jiyani, je hebt wel een kort lontje !!!

  zaterdag 16 december 2017 om 13:25 uur.
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Ga ga gaaaaa,..A-NO-MIE,….Jeh kier mie,..ghaaaaaa gha ghaaaa,deze is n goeie die moet ik onthouden. ghaaaa !


  Maak melding

 14. Deze Hongaarse “oorlogsmisdadiger ” moet eerst achter die rooie lampjes heel Nederland gaan kijken alvorens een een uitspraak te doen tegen mijn etnisch geaardheid.
  Die Hongaarse meiden (meisjes ) zitten namelijk in de hoeren industrie.
  VRIJE oorlogsmisdadiger of mensen handelaar wilt hij voor elkaar krijgen d.m.v. een soort wet te formuleren. Trouwens PVV staat voor partij voor de vrijheid.
  In suriname is dat de amnestywet. ..


  Maak melding

 15. Elk ras en cultuur zijn eigen land, geen inmenging. Gaat al eeuwenlang gewoon niet samen. Dus opsplitsen en net als de schappen in een winkel …..soort bij soort.


  Maak melding

 16. @ Farrakhan: Als iemand zich superieur gaat noemen moet je oppassen. Mensen/ideologieën die zichzelf superieur achten menen daaruit het recht te kunnen ontlenen misdaden te plegen jegens hen die zij inferieur achten.
  Voorbeeld: Islamitische Staat. Wie geen ware gelovige is mag je afmaken.

  Ik ken geen superieure mensen of ideologieën. Allen hebben ze gebreken en zwakheden. Bescheidenheid en dienend naar de medemens siert iedereen.
  Wie denkt superieur te zijn heeft het niet nodig om te streven een beter mens te worden en zal daarom altijd een geestelijk onvolgroeid persoon blijven.


  Maak melding

 17. @slachteroffer
  Lijkt mij heel traumatisch wat u meegemaakt heeft. Dat wens ik niemand toe, maar aub zoek hulp.

  @Jiyani
  Waarom laat jij je uit de tent lokken, wees sterk en reageer niet op onzin. Geen reaktie geeft aan dat je daarboven staat. Telkens als jij defensief reageerd denk ik zwak zwak zwak.


  Maak melding

 18. Nog een hongaar met een kleine toi toi en de passende minderwaardigheidscomplex en rassenhaat die zich doodergert als hij een zwarte man met een witte meid. Jammer voor hem. Die vrouwen weten “if you go black you cant go back”.


  Maak melding

 19. En toch zijn er op deze site en in Den Haag hele volksstammen die achter PVV lopen omdat ze de illusie hebben dat de PVV hun niet bedoeld…….triest, belachelijk, stom…..just think about it.


  Maak melding

 20. Mensen, mensen ! Vergeten jullie de geschiedenis niet en ga dit na, Adolf Hitler was van origine ook een Hongaar !

  Geert Wilders en de PVV hebben naar mijn idee bewust een top Neo-Nazi uit Hongarije binnen gehaald in hun partij om te testen of Nederland klaar en gereed is voor een 2e Holocaust.

  In z’n relaas heeft deze Geza H. het over de zwarten, maar in z’n achterhoofd bedoeld hij de Joden met wie ze nog steeds willen afrekenen.

  The 2nd Holocaust is due to start in The Netherlands !

  Mind these words ! Het land van vrije meningsuiting !


  Maak melding

 21. Wordt tijd dat op universiteiten en hogescholen een code of Conduct wordt ingevoerd.

  Bij overtreding alle diploma’s ongeldig verklaren.

  Bijna altijd zijn het dit soort varkens die dankzij gemeenschap geld hoog worden opgeleid en daarna dit soort onzin gaan verkondigen.


  Maak melding

 22. blakaboy,
  in Suriname loopt een kudde paarse apen achter een drugsveroordeelde meervoudig moordenaar, couppleger en dictator aan. Die er zijn hand niet voor omdraait om 15 onschuldige en ongewapende landgenoten te martelen, folteren, verminken en standrechtelijk te vermoorden. Die het land in de afgelopen 37 jaar 3x failliet heeft gemaakt. Die de afgelopen 7 jaar samen met zijn corrupte, criminele matties, familie en loyalisten de staatskas tot op de bodem heeft leeggeroofd. Het volk in financiele / economische en morele armoe, chaos en ellende heeft achtergelaten. Die vreedzaam demonstrerende mensen door zijn doodseskader met bruut geweld uit elkaar ramt en met evenveel geweld afvoert in trucks. TRIEST…ACHTERLIJK EN STOM. JUST THINK ABOUT THAT.

  * Hadden ze daar maar een Wilders als president, dan liepen ze nu niet wereldwijd te lenen, liegen, bedriegen en bedelen. Kutcultuur.


  Maak melding

 23. @John.
  Naar mijn mening zit Nederland dus met een enorme Marron oorlog en koloniale trauma, die door het Zwarte Piet karikatuur een beetje wordt gematigd.

  ??????
  Hoezoo, Trauma?, “De” Nederlander heeft daar toch geen wetenschap van, wat niet weet dat niet deert is het toch.
  en de link met Zwarte Piet is wel erg ver gezocht, veruit de meeste nederlanders weten niet anders dan dat het kleine schoorsteenvegertjes waren, of, kleine moren die uit gevangenschap bevrijdt waren uit gevangenschap en tot het gevolg van St. Nikolaas behoorden, de link met surinaamse slaven is gemaakt door gefrustreerde surinamers.
  Ik denk eerder dat jij zelf last hebt van een trauma gezien de moeite die je jezelf hebt getroost hier dat epistel van je hier te plaatsen


  Maak melding

 24. Hegedus is een onmens net als Wilders.
  Deze 2 rand debielen met hun uiterlijke
  Mongoolse trekjes. Ze willen graag gehoord en gezien worden. Hegedus de hagedis zelf met Hongaarse roots wil een vinger in de pap.


  Maak melding

 25. Beste John, wat is je bedoeling met al dat gewroet in het verleden? Aantonen dat witte Nederlanders hele slechte mensen zijn? Met zaken waar enkelen van hen 300 jaar geleden voor verantwoordelijk waren?

  Dit gedrag en je generaliserende opmerking over Roemenen en Hongaren tonen aan dat je zelf een PVV mentaliteit hebt.

  Je zegt dat mensen die niet in Nederland geboren zijn moeten vertrekken (“gedeporteerd worden”). Wanneer ga jij dan terug naar je geboorteland? Van sommige ex-Surinamers heeft men in Nederland meer last dan van Hongaren en Roemenen.

  Als je naar het verleden gaat kijken moet je de zaken van toen beoordelen in de context van die tijd. Ook in Europa gingen de machthebbers wreed om met het gewone volk. Het gedrag naar de slaven was daar gewoon een afspiegeling van.

  Heb je ook onderzocht hoe de broeders en zusters in Afrika in die tijd omgingen met elkaar, of zoek je alleen stokken om de witte man te slaan?
  Het is de witte man die de slavernij heeft afgeschaft, niet de zwarte man, die ging gewoon door.

  We leven nu en misschien zou je eens moeten kijken hoe je broeders en zusters van nu in Nederland en in Suriname zich gedragen. Suriname is een puinhoop en Justitie en de sociale diensten in Nederland hebben er heel wat werk aan, maar dat zal ook wel de schuld van de witte man zijn.

  Als je ook nog eens verder zoekt in de geschiedenis van de slavernij in Suriname dan zul je zien dat de slaven geleidelijk aan meer vrijheid kregen, vakken leerden, bezit verwierven en soms zelfs zelf slavenhouder werden. Maar dat komt je zeker niet uit in de strijd tegen de witte man?


  Maak melding

 26. @ J. Zwartmans,

  Ondanks dat ik je alleen van deze nieuwssite ken, mag ik je graag. Bedankt, dat je het voor je opneemt.

  @ A-No-Mie,

  Dit is geen kwestie van een kort lontje hebben.
  Je doet een ongenuanceerde uitspraak, je maakt een aanname zonder dat ik je daar enige aanleiding toe heb gegeven.

  @ Analist,

  Jij doet je nickname besist geen eer aan.
  Over welke DNA heb je het?

  @ Willy,

  Op bepaalde reacties zal ik wel reageren.
  Je mag het teken van zwakte noemen, is jouw mening.


  Maak melding

 27. @ Hans van den Broek,

  Het verleden moeten we laten rusten. Echter, van het verleden kun je leren om je strategie in het heden te kunnen bepalen. Wat in het artikel staat is dat gemeenteraadslid Géza Hegedüs een etnostaat van etnische Nederlanders wilt, en alle ‘Mohammedanen’ en niet-blanke Nederlanders wilt uitzetten. Maar wat haalt de oh zo voorspelbare Waterkantredactie eruit? Slechts 1 zinsnede uit het artikel, namelijk dat Hegedüs zegt dat vooral het zwarte ras een gevaar. Deze gemeenteraadslid zegt veel meer, maar de voorspelbare Waterkant haalt een zin eruit om veel reacties uit te lokken van mensen die sowieso al haatgevoelens hebben jegens zwarten. Die mensen kunnen hun gal hier spuien tegen creolen, Bouterse en de NDP. Dat zijn altijd de voorspelbare en hoofdzakelijk meeste reacties die je hier op de voorspelbare website van Waterkant leest. Dat een neger directeur is geworden van de World Development Foundation (WDF) in Amerika is veels te positief nieuws over negers. Dat een creool een onderscheiding krijgt levert weinig reacties op, want is veels te positief bericht over creolen. Waterkant publiceert het liefst alleen maar slecht nieuws over negers om zodoende het vooroordeel en de haat te voeden van forummers die graag de binnenkant van hun hart laten zien op deze site. Wat er diep van binnen in hen leeft en waar de haat tegen creolen vandaan komt is mij ook een raadsel. Zodra er een miss Jawa verkiezing is, hoor je niemand zeuren. Is er een miss black verkiezing dan zijn de rapen gaar en dan kun je voorspelbare haatreaccties lezen. Waterkant is zo voorspelbaar en ook 80 tot 90% van de reacties zijn voorspelbaar. Een positief bericht over creolen levert vaak nog geen tien reacties op. En dan durft men te beweren dat het tussen de oren is van bepaalde mensen wanneer die mensen zich uitlaten over racisme. Dat racisme niet bestaat. Dat men teveel zeurt over de racistische elementen van het kinderfeest; dat men teveel teruggrijpt naar het verleden, terwijl alle haat uit het verleden jegens creolen, nog steeds actueel is en nog steeds overal te merken is. Ook op Waterkant is dat heel goed te merken en bijna te voorspellen. Als er iets positiefs wordt gepubliceerd in de Nederlandse kranten over Sylvana Simons zul je dat nooit op Waterkant terugvinden. Dat de rechter boetes heeft uitgevaardigd tegen de bedreigers van Sylvana Simons zie je nergens terug op Waterkant. Zodra jij je niet negatief uitlaat over de huidige Surinaamse regering of over Bouterse, wordt je reactie niet geplaatst op Waterkant. Ook al ben je neutraal, je zal nergens je reactie teruglezen. Waterkant vergeet echter dat er ook andere media bestaan die het nieuws brengen zoals het in werkelijkheid gebeurt, zonder vooroordeel en journalistiek objectief. Als je op de site van Waterkant komt, weet je al van tevoren welke nieuwsitems geplaatst zullen worden en welke reacties je kunt verwachten. Het is heel voorspelbaar Waterkant. Over corruptie gesproken. En over censuur gesproken. In zo een moderne tijd zie je dagelijks censuur hier om je heen. Je mag geen objectieve mening hebben. Je mag niet afwijken van de negatieve en haatreacties hier op website.


  Maak melding

 28. Jullie hebben gelijk. de slavernij, de eerste wereldoorlog en ook de tweede wereldoorlog zijn al zo lang geleden gebeurd, a la Bouterse zand erover.
  Ik hoop dat jullie een keer in je leven Roma-zigeuners, Roemenen en Hongaren tegenkomen. Het zijn echte goochelaars met hun handen. Zulke ontmoetingen zal je zeker nooit meer in jouw leven vergeten. Ik praat uit ervaring. Gelukkig dat ze nu volop in Nederland vertegenwoordigd zijn. Surinamers worden nu als liever jongen aangezien.


  Maak melding

 29. Waarom draaide wilders deze figuur de nek om.
  Ruim 70 tot 80 procent van de hindoes (jamaars)uit su woonachtig in nederland steunt wilders in zijn optie. Islam.
  Hierdoor kan hij niet toelaten dat een raar gesproken wordt over alle volkeren.

  Tjee


  Maak melding

 30. @ Mie Mofo.

  Niet alleen een groot deel van de hindu’s uit Suriname staat achter Wilders, er zijn ook moslims en creolen uit Suriname die hem steunen.
  Vragen jullie je niet af wat de motivatie is van de in Nederland wonende Surinamers, waarom ze op de PVV hebben gestemd?

  In een democratie is een ieder vrij om te stemmen op wie hij/zij wil. In het geval van de PVV die als tweede partij is geëindigd, zijn alle stemmen eigenlijk verloren stemmen, omdat geen enkele partij met hem een regering wilde vormen. De PVV en alle stemmers op deze partij hebben eigenlijk bakzeil gehaald. Maar het is ondemocratisch van alle partijen die de PVV buiten de formatie hebben gehouden, immers een aanzienlijk deel van Nederland heeft voor die partij gekozen.

  Zelf ben ik er niet rouwig om dat PVV buiten de formatie is gehouden.

  Precies hetzelfde is ook gebeurd in Suriname.
  VHP was de tweede partij in 2015, maar de NDP heeft niet met die partij willen regeren. Daar ben ik ook blij om, want had de VHP wel deel uitgemaakt van Bouterse II dan was alle schuld van de huidige zeer slechte situatie afgeschoven op de VHP.

  Wel de waarheid vertellen, met leugens kom je niet ver.


  Maak melding

 31. @ John,

  De witte mens zal altijd WOII blijven herdenken ook na 200 jaar. Ze zeggen dat het verhaal achter deze oorlog altijd moet worden doorgegeven aan de volgende generaties.

  Maar als de slaven hun slavernij verleden herdenken, dan keuren veel witte mensen deze herdenking af. Want het is zo lang geleden en nog meer van dat geblaat.

  Het leed van de witte mens is blijkbaar altijd erger dat het leed van de ‘zwarte en bruine’ mens.

  Ook de voorouders van de javanen en de hindustanen hebben geleden, maar daar hoor je de witte mens eigenlijk nooit over.
  Deze mensen zijn goed in het verstoppen van de wreedheden die door hun voorouders zijn gepleegd, maar de wreedheden die ze zelf hebben ondergaan, mogen nooit in de doofpot worden gestopt.


  Maak melding

 32. @john, als en ieder zich gaat bundelen dan kom je gauw erachter welke landen de mensen uit Afrika als slaaf hebben gebruikt en dat zij allen vochten om landen in bezit te krijgen.

  In Suriname zijn er zovele landen geweest die het land Suriname hebben geroofd zoals:
  Engelland, Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland en nog vele andere landen.
  Vergeet ook niet wat de Arabische landen wereld breed op hun geweten hebben hoe zij ook met mensen zijn omgegaan.

  Het ene land was nog veel erger dan het ander, dus ik keur alles daarom ook af wat er toen gebeurd is.


  Maak melding

 33. @@Jiyani, als er niet eens een slavernij monument kan komen in Suriname, hoe wil je dan dat mensen elk jaar een herdenkingsdag houden??
  Vergeet niet dat Bouterse zijn neef de heer Winston Wirht geld heeft opgehaald om alvast met een start te beginnen voor het monument, maar dit is NOOIT gebeurd.

  Verder is Bouterse afkomstig van de witte-man en zijn voorouder was een slavenmeester in Suriname en zie zijn gedrag naar het volk vandaag, dus de slavernij in Suriname bestaat er nog,
  Zoek het op in de archieven.


  Maak melding

 34. Jiyani,
  Ik heb de immigratie van de Hindoestanen en Javanen altijd als een verkapte vorm van slavernij omschreven. Voor 0.60 cent voor een hele dag werken (mannen) en 0.40 cent voor vrouwen is niet iets om naar huis toe te schrijven. Ik beperk mij tot de slavernij en wil het nog niet hebben over de opstanden van de Hindoestanen. Het beeld van Barnet Lyon, de geweldige vader der Immigranten, is toch van zijn voetstuk gevallen en gelukkig vervangen door het beeld van Jani Teteri, de moslima die vele opstanden op de plantages in Suriname heeft geleid. Dat weten onze criticasters niet omdat ze gewoon nooit zijn onderricht in de geschiedenis van Suriname. En ik probeer mij heel netjes uit te drukken.
  Ja, kom je aan hun Zwarte Piet, Eerste en Tweede wereldoorlog en de hel barst los.


  Maak melding

 35. @ Ira, joe na wang konnie-mang sref-srefie !!Maar helaas je haalt het niet bij @ John (die wat bronnen opgeeft) waar geschiedenis,sociologie,geografie leraren/docenten, wat van kunnen leren !!


  Maak melding

 36. @ Jiyani: Er is een verschil tussen herdenken en erkennen van onrecht uit het verleden en het mensen van vandaag de schuld blijven geven van wat sommigen van hun voorouders hebben gedaan, en dat is het probleem. De daders van toen waren de kapitalisten van die dagen. De gewone Nederlanders hadden er niets mee te maken.

  Niet alleen de eerste- en tweede wereldoorlogen waren humanitaire rampen, maar ook daarvoor en daarna zijn er overal in de wereld wreedheden begaan naar onschuldigen die het kwaad van de slavernij doen verbleken.

  De Europeanen hebben elkaar vergeven en werken nu samen, de Indonesiërs hebben de Nederlanders vergeven en werken nu samen. De Amerikanen hebben de Japanners vergeven en werken nu samen, de zwarten hebben de blanken in Zuid-Afrika vergeven en werken nu samen, zelfs de Joden hebben de Duitsers vergeven, en zo kan ik wel doorgaan.
  De enigen die nooit willen vergeven zijn de afstammelingen van de Afrikaanse slaven, terwijl hen persoonlijk nooit enig onrecht is aangedaan en geen levende Nederlander verantwoordelijk kan worden gesteld voor wat hun voorouders is overkomen. Ze lijden allemaal aan het Gloria Wekker syndroom, wie wit is is schuldig, omdat hij wit is. Zielig!

  De zwarte samenleving leidt aan ernstig tunnelzicht. Alleen hun geërfde leed telt, dat er volkeren zijn die hetzelfde en erger is overkomen zien ze niet, of willen ze niet zien. Jammer voor ze, het blijven wentelen in de slachtofferrol, het blijven haten doet vooral henzelf pijn. Zo langzamerhand begin ik mij af te vragen of het niet gewoon een kwestie is van een minderwaardigheidscomplex en zwart racisme.
  Zo uniek was die zwarte slavernij niet, alleen de schaal, de organisatie, die was uniek, maar Europeanen doen alles nu eenmaal efficiënter, goed en kwaad.

  @ Ira: Misschien zou je eens een bezoek moeten brengen aan Suriname. Dan kun je daar Kwakoe zien, het Surinaamse slavernij monument. Elk jaar wordt daar het einde van de slavernij herdacht, Keti Koti.


  Maak melding

 37. @@A.No.Mie, je hebt gelijk, maar het is een stukje informatie de is aangegeven, maar als alles naar buiten komt zal je ook gauw merken dat de binnenlandbewoners vele vuile handen hadden als het gaat om het vermoorden van de indianen en het ontvoeren van deze mensen.

  De geschiedenis van de witte-man in deze periode is ook erg en dan niet te vergeten wat de mensen van Afrika met hun eigen landgenoten hebben gedaan.

  De hindoestanen en Javanen waren gastarbeiders, maar hebben ook vreselijk dingen meegemaakt door de witte-man en onderling zelf, dit vanwege de status die men toen in eigen land had.

  Zolang de eenheid er niet is zal er nooit een oplossing voor al die problemen komen.


  Maak melding

 38. Jiyani, wat wordt er herdacht, en wie zijn zij die zeggen dat het verhaal achter WO 2 moet worden doorgegeven? je geeft er wel een aardige invulling aan voor anderen, lijkt me meer iets van jezelf om je lekker te kunnen afzetten.
  4 mei wordt gebruikt om de gevallenen te herdenken, het bevrijdingsfeest is om te vieren dat we in vrijheid leven,niets meer en niets minder, als de nazaten van de slavernij, de afschaffing willen vieren prima toch, lijkt me logisch, maar geef er niet meer lading aan dan nodig is, mij maakt het persoonlijk niets uit, ik vindt een vrije (feest)dag wel lekker, maar wordt wel schijtziek van dat g,o,h. van een paar azijnzeikerds en zuurpruimen die steeds het negatieve willen benadrukken.


  Maak melding

 39. Jiyani, dat stuk waarin staat dat de verhalen van de 2e wereldoorlog doorgegeven moeten worden kan ik niet zo snel vinden. maar je hebt gelijk. Deze boodschap wordt bij elke herdenking van de 2e wereldoorlog doorgegeven
  Ik heb wel een stuk gevonden over de Engelandvaarders waarin staat dat dit verhaal levend gehouden moet worden, zie hierna.
  En voor degenen die niet weten wie of wat Engelandvaarders zijn: ga de geschiedenis over de 2e wereld oorlog opnieuw
  leren want dan heb je wat gemist.

  Verhalen Engelandvaarders levend houden,’ benefietgala
  voor Noordwijks museum
  Het Engelandvaardersmonument in Katwijk. (Foto: Omroep West)Het Engelandvaardersmonument in Katwijk. (Foto: Omroep West)
  52.247106, 4.432675
  Het Engelandvaardersmonument in Katwijk. (Foto: Omroep West)
  52.247106, 4.432675
  NOORDWIJK – De rol van de Engelandvaarders tijdens de Tweede Wereldoorlog moet levend worden gehouden, zo vindt de Stichting Engelandvaarders Gala uit Noordwijk. Daarom zouden scholieren een bezoek moeten brengen aan het Engelandvaardersmuseum in Noordwijk of de musical Soldaat van Oranje. Om hier geld voor in te zamelen houdt de Stichting een benefietgala op woensdag 15 november in Noordwijk.
  Het gala vindt plaats in Hotels van Oranje en begint om 18.30 uur. Door jongeren een bezoek te laten brengen aan de musical of het museum, dat in 2015 werd geopend door koning Willem-Alexander, wordt volgens de organisatoren de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de rol van Engelandvaarders doorverteld.

  Het geld wordt op 15 november opgehaald via tafelverkoop, lotenverkoop en een veiling. De avond staat volgens de organisatie ‘bol van de Nederlandse geschiedenis’. De cast van de musical Soldaat van Oranje verzorgt de muzikale omlijsting.
  Vaderlandse trots
  Volgens de organisatoren staan de verhalen over de Engelandvaarders voor ‘doorzettingsvermogen, eer en vaderlandse trots’. Honderden Nederlanders maakten ruim zeventig jaar geleden de overtocht van de Nederlandse stranden naar Engeland om vanuit daar te strijden voor de vrijheid in Nederland. ‘Die bewonderenswaardige verhalen mogen nooit vergeten worden en moeten worden doorverteld aan de nieuwe generatie.’
  Tijdens het gala zijn verschillende bekende Nederlanders aanwezig, onder wie Koos Postema, Edwin de Vries, Monique van de Ven en Herman van Veen.
  LEES OOK: Engelandvaarders herdacht met monument in Katwijk
  CORRECTIE MELDEN
  Meer over dit onderwerp:
  ENG

  Overigens een kleine aanvulling voor die mensen die niet begrijpend kunnen lezen:
  Ik heb gereageerd op het volgende:

  In een stad als Rotterdam, waar ik vandaan kom, zie je grotendeels alleen maar negers met Nederlandse jonge vrouwen.

  Hiertegen is mijn reactie op gericht. ja en als je niet begrijpend kan lezen is het niet mijn schuld


  Maak melding

 40. @ Ira,
  Je hebt volkomen gelijk met wat je stelt !!
  We “lullen” steeds over anderen ! Onze samenleving gaat gebukt onder verdeel en heers(ook racistisch).Kijk wat er in VS
  gebeurd met donkere mensen(vooral negers) ‘gewoon rechteloos vaak !! Maar ze hangen de “democraten ” uit in de wereld !!
  Wie heeft de Indianen uitgeroeid in de Amerika’s? Niet de Afrikanen,Indiers,Chinezen of Javanen.!


  Maak melding

 41. Als de roven, overvallen en moorden in Su door dit groep zou verminderen door hulp te gaan zoeken had ik dit allang al gedaan.

  Ik denk dat de politiek gezamelijk hulp moet zoeken bij de VN, US of een ander grootmacht om dit probleem op te lossen. Maar daar zijn zwarten veels te trots voor en zijn ze zelf nooit slachtoffer hiervan dus niet nodig.

  Dit groep vind dat het een incidentele kwestie is, ik persoonlijk vindt het structureel probleem ten koste van het algehele ontwikkeling des lands. Mede ook de oorzaak dat investeerders en toeristen vluchten of wegblijven.


  Maak melding

 42. Een kort stukje over meneer Wilders. Voor meer informatie verwijs ik naar WIKIPEDIA

  Jeugd en vroege politieke carrière
  Wilders is van oorsprong rooms-katholiek, maar hij liet zich uitschrijven uit de kerkelijke registers toen hij meerderjarig werd en is nu een agnost.[2][3][4][5] Zijn vader is geboren te Maasbree, zijn moeder in Soekaboemi (toenmalig Nederlands-Indië) en haar moeder is telg van de Indisch-Nederlandse familie Meijer.[6] Hij komt uit een gezin van vier kinderen.

  Na de voltooiing van zijn mavo- en havo-opleiding aan het St. Thomas College in Venlo, volgde Wilders een opleiding bij de Stichting Opleiding Sociale Verzekeringen te Amsterdam. Over zijn militaire dienst verklaarde Wilders “blij te zijn” dat hij “nooit met de Duitsers één tent” had hoeven delen tijdens gezamenlijke NAVO-oefeningen met West-Duitse troepen; deze afkeer van Duitsers kwam direct voort uit de oorlogservaringen van Wilders’ vader die adjunct-directeur bij Océ was.[7][8] Hij werkte vervolgens twee jaar in Israël, waar hij zich naar eigen zeggen onmiddellijk geheel thuis voelde.[9] Met het in Israël verdiende geld reisde hij door de Arabische landen in de regio, waarbij hem “de grove onderdrukking door niet-democratische leiders”, de angst voor hen en de haat ten aanzien van Israël bij zou blijven.[10] Na zijn terugkomst in Nederland haalde hij een aantal deelcertificaten voor rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. Ook werkte hij enkele jaren bij de Ziekenfondsraad en de Sociale Verzekeringsraad.

  In 1990 werd hij beleidsmedewerker bij de VVD. Hij behandelde de terreinen sociale zaken en sociaal-economisch beleid en werd speechschrijver voor de Tweede Kamerfractie. Hij deed dit tot hij in augustus 1998 Tweede Kamerlid voor de VVD werd. Daarnaast zat hij van 1 oktober 1997 tot april 1998 in de Utrechtse gemeenteraad.

  Als Tweede Kamerlid kwam hij in de landelijke publiciteit middels het inzenden van stukken voor de opiniepagina’s van de landelijke dagbladen. Deze ingezonden stukken gingen onder meer over het buitenlands beleid inzake het Midden-Oosten, Israël en Iran, maar ook over binnenlandse sociaal-economische onderwerpen. Hij schreef deze stukken alleen of samen met onder andere VVD-Tweede Kamerleden Frans Weisglas[11] en Ayaan Hirsi Ali.[12] In de stukken keerde telkens een waarschuwing terug voor een toegeeflijke houding ten aanzien van islamitisch extremisme.[13]


  Maak melding

 43. Info op internet inzake de racist Wilders is niet compleet en/of onjuist !

  WILDERS is tegen MENSEN, tegen Nederlandse staatsburgers, islamiet of gekleurd en tegen vluchtelingen !

  Zie zijn voorstellen :
  Kopvodtax alleen te betalen door islamitische mensen (invoering nazi-belastingrecht, Apartheidswetgeving)

  Voorstel Knieschoten af te vuren op gekleurde voetbalhooligans (Nazistisch voorstel, in strijd met de Grondwet)

  Voorstel Verkoop Antilliaanse MENSEN via internetsite van Marktplaats ! (Herinvoering slavernij)

  Surinamers moeten oppassen met fascistische en racistische bewegingen ! Het gaat hierbij om Nederlandse partijen/groepen en om door immigranten gestuurde fanatieke religieus-extremistische partijen/groepen !

  Politieke leiders die Rechtsstaat, Grondrechten en Mensenrechten aanvallen of willen afschaffen, moeten worden bestreden/gemeden !


  Maak melding

 44. Het probleem van hagedis is dat blanke nederlandse vrouwen deze gluiperd niet lusten. Dus denkt hij dat de oorzaak daarvan niet zijn kabouter ook is maar de zwarte man.
  Zielig hoor want al die loze praatjes over uitzetting kan hagedis niet waar maken.
  Deze domheid en nog een paar ander heeft gemaakt dat Wilders hagedis uit de partuj heeft gezet.
  Stel je voor dacht Wilders “hagedis is nog dommer dan ik. “Dat kan toch niet”


  Maak melding

 45. @JZwartmans
  typisch,die manne met kleine tollies hebben van nature een hekel aan de blakka mangs,..jij bent er ook zo èèn JZwartmans.je valt altijd door de mand.


  Maak melding

 46. On-topic reageren is een kunst die niet een ieder beheerst.
  Dus dezelfde idioten in Suriname, zijn hier op Waterkant en in Den Haag die achter Wilders lopen.

  Hmmm ik zou bijna denken dat die op waterkant en in Den Haag verheven waren. Zullen ze gewoon 1 pot nat zijn dan? Iets van pot, ketel en zwart?


  Maak melding

 47. @ John,

  Bedankt voor het plaatsen van het stuk over de Engelandvaarders.
  Heel opvallend dat er niet geregeerd is op jouw reactie van zondag 17 december 20.00 uur.

  Mensen die WOII hebben overleefd die naar scholen gaan om hun verhaal te vertellen. Over hoe wreed deze oorlog was (alle oorlogen zijn wreed) en dat wat er is gebeurd nooit meer mag gebeuren.

  Ondertussen hebben politici als Wilders zich wel weten te profileren. Maar de populariteit van Wilders aan het slinken en de volgende biedt zich aan, Thierry Baudet.

  Dat Johan mij vraagt waar ik het vandaan hebt dat het verhaal achter WOII nooit verloren mag gaan en doorgegeven moet worden, is een tekortkoming van Johan zelf.

  Het is in en intriest om te zeggen dat er zich in de wereld wredere gebeurtenissen hebben voorgedaan dan de slavernij. Dit is voor mij gelijk aan het zich verschuilen achter de waarheid.

  Veel Hollanders weten nog steeds niet hoe de chinezen,javanen, hindustanen en de anderen dan de slaven zijn terechtgekomen in Suriname.

  De geschiedenis van Suriname werd en wordt nog steeds niet op de nederlandse scholen onderwezen.
  Dankzij mijn ouders en andere oudere Surinamers weet ik aardig wat van de Surinaamse geschiedenis.

  Het leed dat andere volkeren Hollanders hebben aangedaan mag niet worden vergeten, het leed dat Hollanders andere volkeren moet wel vergeten worden, want het is al meer dan 100 jaar geleden gebeurd.

  Over 100 jaar zal men in Nederland WOII blijven herdenken.


  Maak melding

 48. PRACHTIG GESCHREVEN STUK!!!CHAPEAU.Er is ook door u geschreven””≥>En wat heb je aan een kinderfeest waarbij een deel van de kinderen (zwarte kinderen) traumatische ervaringen oplopen door pesterijen op school.””Ik heb vroeger in Suriname tussen 1953 en 1959 van dichtbij gezien dat ene Jimmy Chan Pin Jin ARME leerlingen enorm pestte op school.Hij sloeg de armere mede-leerlingen en gaf ze bijnamen.Triedt dat hij pestte op basis van economische gesteldheid van zijn mede-leerlingen en ook op grond van etniciteit.Nu is hij arts,ik dacht dermatoloog.
  Maar, KARMA bestaat.


  Maak melding

 49. PRACHTIG GESCHREVEN STUK!!!CHAPEAU.Er is ook door u geschreven””≥>En wat heb je aan een kinderfeest waarbij een deel van de kinderen (zwarte kinderen) traumatische ervaringen oplopen door pesterijen op school.””Ik heb vroeger in Suriname tussen 1953 en 1959 van dichtbij gezien dat ene Jimmy Chan Pin Jin ARME leerlingen enorm pestte op school.Hij sloeg de armere mede-leerlingen en gaf ze bijnamen.En nu is hij arts,ik dacht dermatoloog.
  Maar, KARMA bestaat.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.