donderdag, april 11, 2024
HomeOnderwerpenEconomieHoefdraad: financieringstekort regering wordt steeds kleiner

Hoefdraad: financieringstekort regering wordt steeds kleiner

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 6 dec – Het financieringstekort is afgenomen van een geschat tekort bij ongewijzigd beleid van dertien procent van het bbp in 2015 naar acht procent in 2016. Dit zegt minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Naar verwachting zal dit jaar het tekort rond zes procent van het bbp bedragen. Met de begrotingshervormingen waar aan gewerkt, wordt, zal de druk alleen maar verminderen.

De hervormingen verkeren in een fase van stabilisering van de uitgaven. Dit moet leiden tot een afnemend tekort. Dat er prioriteiten worden gesteld, betekent niet dat de regering haar verplichtingen niet na kan komen. “Sinds decennia hadden de begrotingen altijd al veel lucht, en wat de overheid nu als beleid daartegenover stelt, is de wind eruit te halen”, zegt Hoefdraad tegenover het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Het prioriteiten stellen moet dus de kosten drukken. Uiteindelijk zal ook minder geld geleend worden. Monetaire financiering is ook niet nodig. “De overheid komt na wat prioriteit heeft, maar ze zal geen geld uitgeven ter wille van het maar uitgeven. Er wordt op gelet de schaarse middelen zo goed als mogelijk te besteden. Door een lager tekort hoeft de overheid minder te lenen dan bij hoge tekorten.”, aldus Hoefdraad.

opening
Fernandes Express
BODO Party

35 REACTIES
 1. Het spel moet eerlijk worden gespeeld.
  Waarom nu ineens spreken over het financieringstekort, (fT)terwijl er altijd gesproken werd over het begrotingstekort. (BT)
  Gaat de minister ervan uit dat het bedrag dat moet worden afgelost (het verschil tussen BT en FT) zonder meer kan worden herbeleend?


  Maak melding
 2. Dat zal allemaal nog blijken Boefdraad, wanneer Moudy ,s in January hier is,en al je list en bedrog, weerlegt met andere cijfers dan tot nu toe door jou gepresenteerd zijn.


  Maak melding
 3. Wahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhaahahahahahahhaahahahahahahahahhaha, ai boi hoe oerdom debiel dwaas idoot moet men niet zijn om Boefdraad te geloven, wahahahahaahahahaha. En toch geloven het gros der oerdom paars bezeten zombies alles wat de paarse roverheid hen voorhoudt aan leugens en valse beloften. Opa taki, zelfs een amoebe is tienduizenden malen slimmer van nature dan alle oerdomme dwaze ndper’s samen bij elkaar.


  Maak melding
 4. In de statuten van de N D Plee mag de waarheid nooit verteld worden. Daarom heeft de pleesident zijn prive bischop, mie sie dubai keba zijn prive hoerende leugenaar en zijn wijf nog een op staatskosten betaalde hoer.


  Maak melding
 5. Hoefdraad praat over stations die reeds heel wat dagen zijn gepasseerd, over 2016 in vergelijking met 2015.
  Tja toen was de nood nog niet zo hoog en kon er nog geld opgehaald worden op de kapitaalmarkt.
  Maar anno eind 2017 en de begroting 2018 en de meerjarenbegroting is andere taal.
  Anno 2018 nagenoeg nergens meer geld kunnen lenen, ja zelfs niet van de lokale banken zegt toch wel iets en is dus ook weer een signaal voor de kapitaalmarkt.
  Ja zelfs geen geld aanwezig om variabele lasten te betalen, zoals de coalitie heeft aangegeven, maar alleen de vaste lasten komen in aanmerking om te worden betaald.
  RobG zou zeggen (denk ik)
  mensen het komt dik in orde want de president weet wat hij doet en dit word allemaal veroorzaakt door de recessie die ook in het buitenland aanwezig is.
  Hoe dom kun je lullen uit je nek Hoefdraad en consorten?


  Maak melding
 6. Vicepresident Ashwin Adhin zegt dat er een crisismanagementteam is dat uit 10 personen bestaat. Dit team houdt de crisissituatie continu in de gaten. Hiermee reageert de bewindsman op beweringen van de oppositie als zou de regering de problemen niet goed genoeg beheersen.

  Ik wil hierop een opmerking maken:
  Je kunt zoveel mensen in een team zetten en beweren dat zij de zaak continu in de gaten houden.
  Wat de vice president behoort te zeggen is
  Er is een crisisteam die bezig is om adequate oplossingen te brengen / zoeken.

  In de gaten houden stelt geen ene fuck voor.
  Zie het zo
  Er zijn vele ezels die een ruiter hebben maar de ruiters kunnen de ezel niet in beweging brengen.
  Vraag
  Wat heb je dan aan de ruiters (continu in de gaten houden en dan?)


  Maak melding
 7. Buiten Dubai (Surinaamse) heerst er een ‘wereldcrisis’ , dus heb een beetje vertrouwen in jullie leiders genaamd misikeba , hooghart en hoefdraad, en ook andere creoolse topleiders en deskundigen

  In 2018 rijst Dubai uit zijn as in hoofdstad Paramaribo.
  Elke dag bidden voor Desi en soso lobi zeggen helpt.


  Maak melding
 8. Je bedoelt zeker volgens de statuten van de NDPlee. Mag dat dan volgens de statuten van de VHPlee, Ram Singh?. Die, VHPlee, heeft Chan3ka met pandita eva. En nee, ik ben in de verste verte geen aañhanger, sympathisant.


  Maak melding
 9. Boefie
  Om jouw stuk goed te kunnen begrijpen heb ik mijn toevlucht gezocht tot het internet om het een en ander te verduidelijken.
  Begrotingstekort: een begrotingstekort ontstaat als de uitgaven (aflossing inbegrepen) van de overheid in een jaar hoger liggen dan de inkomsten. De inkomsten bestaan uit de heffing van directe en indirecte belastingen, en niet-belastingontvangsten (dividenden uit staatsbedrijven) De uitgaven bestaan uit de bestedingen van de ministeries. .
  Financieringstekort: Er is sprake van een financieringstekort als de lopende uitgaven van het Rijk hoger zijn dan de inkomsten. De aflossingen op de staatsschuld worden dan niet meegerekend. Door het financieringstekort neemt de staatsschuld toe. In de politieke besluitvorming speelt het financieringstekort een grotere rol dan het begrotingstekort.
  Dus begrotingstekort exclusief aflossingen = financieringstekort.
  Aangezien de aflossingen van de leningen pas in 2018 een rol gaan spelen geldt voor de jaren 2015, 2016 en 2017: Begrotingstekort = financieringstekort.
  Een ander begrip wat moet worden uiteengezet is wat Suriname verstaat onder haar BBP (Bruto Binnenlands product) . Ik heb de BBP van Suriname getoetst aan de wetenschappelijke definities en kom er niet uit. Aan dit begrip moeten dus dus handen en voeten worden gegeven naar Surinaams optiek. Gemakshalve ga ik ervan uit dat de BBP van Suriname de totale inkomsten (verdiensten) van de staat betreft uit hoofde van Export, belastingen en dividenden. Dit cijfer wordt over het algemeen berekend door het Centraal Bureau Statistiek. overduidelijk dat dit bureau achterloopt met haar werkzaamheden want je komt met oude cijfers.

  Nu mijn commentaar:

  Jij stelt dat in de begrotingen van de afgelopen decennia heel veel lucht aanwezig is. Ze zijn opgeblazen. Ik heb de vorige regeringen nooit kunnen betrappen op het feit dat ze leningen als staatsinkomsten hebben verwerkt. Jouw (De NDP) regering wel. Kennelijk een rekenkundige uitvinding van Boefie. Dit betekent dat in de begrotingen van de NDP meer gebakken lucht is opgenomen dan tijdens Front regering. Door leningen als inkomsten te verwerken wordt het cijfer van de BBP ook opgeblazen in de begrotingen.
  Over begrotingen gesproken: ik zie een begroting niet meer en niet minder dan een toekomstige prognose van het beleid van de regering. Let op: toekomstgericht. Anno 2018 interesseren mij de begrotingen van 2015 en 2016 niet meer. Deze horen intussen afgesloten te zijn. Wat mij nu interesseert zijn de jaarrekeningen van de staat en de begrotingen vanaf 2018 tot en met 2030. Een analyse van de afwijkingen tussen begroting en realisatie van alle afgesloten jaren, de mate en wijze waarop de begroting is gerealiseerd en een evaluatie op basis hiervan voor de toekomst.
  Overduidelijk te merken dat er geen jaarrekeningen opgesteld zijn vanaf 2010. Anders had je ons om de oren geslagen met harde en niet met begrote (zachte) cijfers of zijn die echte cijfers zo rampzalig?
  En de garantie dat de vaste kosten gegarandeerd zijn:
  Vraag rijst wat jij onder vaste kosten verstaat.
  Enkele van de 15 definities die ik heb gevonden
  Vaste kosten
  Regelmatig terugkerende kosten die weinig of niet in hoogte verschillen. Voorbeelden van vaste kosten zijn: huurkosten en personeelskosten. De soorten vaste kosten kunnen per bedrijf verschillen. Wat voor één bedrijf vaste kosten zijn kunnen voor een ander bedrijf variabele kosten zijn. Het zijn kosten die worden gemaakt los van het feit of er verkoop plaats vindt of niet.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164
  Vaste kosten
  Kosten waarvan in het bedrijf wordt verwacht dat het totale bedrag ervan binnen bepaalde prestatiegrenzen in een gedefinieerde periode onafhankelijk is van het aantal prestaties van het calculatie-object.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179
  Vaste kosten
  Vaste kosten zijn kosten die betaald moeten worden onafhankelijk van het gebruik van de auto. Dit zijn dus kosten voor de aanschaf van de auto, maar ook jaarlijks of maandelijks te betalen kosten, zoals MRB, verzekeringspremie, etc. Dus ook al staat een auto stil, deze kosten moeten toch worden betaald.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10274

  Wat mijn probleem is:

  Volgens deze definities horen de kosten van bus en boothouders,
  De salarissen van de artsen en specialisten en overige kosten van de gezondheidszorg inclusief mediche zending,
  De pensioenen en onderstanden,
  Kinderbijslag en AOV
  Rente en aflossingen van de leningen.
  Subsidies aan kinderhuizen,
  Etc. etc.
  tot de vaste kosten.

  Onder garantie van betaling versta ik dat deze posten zonder stagnatie worden betaald. Dat is theorie want in de praktijk moeten al deze mensen eerst in actie komen voordat betaling plaats vindt.
  Conclusie: ik geloof uw sprookjes en droombegrotingen niet en ik wens u alle succes voor uw beleid 2018.


  Maak melding
 10. AU JOHN,

  DIE ZAGEN ZE NIET AANKOMEN.
  MOOie uitleg wat slands boekhouder had moeten doen.
  2018 zucht zucht pijnlijk, er zal een bom ontploffen in rijks financiën, hou je vast


  Maak melding
 11. Opa taki hoezo? Dan waarom joe no e pai deng salrissen en achterstallige schulden aan bank, bedrijven en ambtenaren? oma taki..soso lee Boefdraad e lee. Wat staat voor leugen is waarheid voor ndpers en wat staat voor recht is onrecht. Vervloekt zijn alle ndpers bezten van ddb en co.


  Maak melding
 12. FBI
  Bedankt, maar dat weet ik.
  Het punt is dat hoefdraad ineens niet meer praat over het begrotingstekort. Hij laat de aflossing van schuld buiten beschouwing! Nu de staat de laatste jaren steeds meer leent, zal het BT steeds hoger worden. Als je zonder problemen kan lenen dan is het probleem nog steeds aanwezig, maar mindernijpend.

  John
  Goed zo. Als je kennis wil hebben, moet je er wat voor doen.
  Enkele opmerkingen.
  Het BT kan alleen gelijk zij aan het FT als de aflossing nul bedraagt.
  In andere gevallen is het BT hoger dan het FT.
  Daarom praat de minister nu ineens over het FT.
  Bovendien geloof ik er helemaal niets van.
  Als het FT als percentage afneemt heb je een aantalmogelijkheden
  1. De schuld is daadwerkelijk afgenomen (teller effect)
  2. Het bbp is toegenomen ( noemer effect)
  3. Het bbp is meer toegenomen dan het FT ( dus beide zijn gestegen)
  Geen van deze 3 opties is waarschijnlijk

  BBP
  Je berekening is niet geheel juist.
  De opbrengsten uit export is niet binnenlands, moet er dus uit.
  De berekening is als volgt

  De som van consumptie, investeringen en overheidsuitgaven
  Of de som van loon, winst, rente en huren

  Overigens het bbp is terug te vinden op de site van het IMF


  Maak melding
 13. Pico, bedankt voor jouw aanvullingen
  De gegevens:
  De som van consumptie, investeringen en overheidsuitgaven
  Of de som van loon, winst, rente en huren
  Zijn voor mij niet te achterhalen, vandaar dat ik een foutieve, maar makkelijke, begrijpelijke en duidelijke weg heb gekozen.

  Feit is dat het betoog van Boefie geen prijs op het gebied van transparantie kan krijgen.


  Maak melding
 14. Boefdraad heeft gelijk omdat hij het BBP in zijn berekening met ongeveer SRD 10.000.000.000 verhoogd. Het laatste BBP dat ik terug kan vinden is van 2015 ongeveer 16.669.000.000 (bron bureau voor Staatschuld) van latere data is er niets te vinden anders dan fantasie getallen die de regering nu gebruikt. Voor 2017 rekent Boefdraad met een BBP van SRD 26.000.000.000 en voor 2018 met een BBP van SRD 28.000.000.000. Net als of hij bij een devaluatie het BBP kan of mag vergroten. Hij vergeet ondertussen hoe hard de buitenlandse schuld gaat stijgen zodra de echte koers gehanteerd moet gaan worden. Boefdraad is een maniak die de economie de grond in boort.
  Venetiaan kon vanuit een begroting van SRD 3.600.000.000 alle subsidies dragen en jaarlijks ongeveer SRD 300.000.000 aan rente en aflossing betalen.
  Door de devaluaties en inflatie zijn de subsidies geëxplodeerd (naar SRD 1.700.000.000) zijn de lonen van ambtenaren met bijna SRD 400.000.000 gestegen en kost de staatschuld SRD 2.100.000.000/jaar (7 maal meer dan onder Venetiaan). De kosten van de staatschuld zullen nog sterk hoger worden als de rating lager wordt en de grace periods in 2018 – 2021 allemaal aflopen waardoor dan pas de echte impact van het lenen voelbaar wordt.
  Laat iedereen hopen dat Boefdraad niet meer kan lenen waardoor iedereen zijn kamikaze beleid zal gaan voelen en de straat hem en Bouterse naar Santo Boma jaagt.

  Verstandige mensen zullen dan de gelegenheid moeten krijgen:
  1 >>> De Schulden te saneren waardoor rentes lager kunnen en aflossingstermijnen verlengd moeten worden.
  2 >>> Daarna alle corruptief verworven vermogen zoeken beslag op leggen.
  3 >>> Afobakka aan een gesaneerd EBS overgedragen wordt waardoor de subsidies groot en deels gaan vervallen omdat de productie kosten sterk afnemen,
  4 >>> Suralco hard aan haar verplichtingen gehouden waardoor de komende jaren jaarlijks $ 150.000.000 plus naar Suriname vloeit voor lowtech saneringswerk.
  5 >>> De kleine goudsector gaat afdragen op het niveau van IAMgold waarmee de Goudinkomsten VERDUBBELEN.
  6 >>> De Visserij goed saneren.
  7 >>> Houtsector saneren.
  8 >>> Homegrown versterken.

  Met het voorgaande komt er een forse ommedraai en kan de staatsschuld draagbaar worden als de verstandige mensen de SRD meerwaarde kunnen laten krijgen.
  Nu is de bodem uit de put en de Schatkist. Als die gerepareerd zijn dan zijn er heel veel kansen omdat Suriname aan het begin van het herstel heel goedkoop zal zijn voor toeristen en investeerders.


  Maak melding
 15. Wanneer geeft misikeba dan weer een show, na dit oppeppende bericht van gilmore hoefslag?

  Dans een beetje op t podium noh andre misikubai.
  De bushouders hebben je nodig, ze zullen allemaal komen naar jou dans en meki bari show.

  Dans een beetje nohh


  Maak melding
 16. Jojo
  De waarde van het BBP heb ik (nog) niet opgezocht.
  Om 2 redenen.
  Nog geen tijd gehad
  Ik vertrouw de cijfer niet geheel. Wat ik wel heb gedaan, is de site van het IMF raadplegen
  Het BBP (GDP) is volgens hun bronnen niet gestegen
  Voor 2018 rekent het IMF wel op een kleine stijging.
  Met kanttekening bij ongewijzigd beleid.
  imf.org/en/Countries/SUR#countrydata


  Maak melding
 17. @John & Pico.

  Begrotingstekort is wat de overheid te kort komt om na alle ontvangen gelden, exclusief leningen, haar rekeningen te voldoen, inclusief rente betalingen en aflossingen.
  Financieringstekort is de toename van de schulden. Dwz nieuwe schulden minus aflossingen. Die obligatie lening van 500 miljoen SRD hoort daar dus bij.
  Het BBP is de som van alle inkomens in het land. Zeg maar een indicatie van het vermogen om als volk gezemelijk de leningen terug te betalen.

  Een vereenvoudigd reken voorbeeld.

  Inkomsten
  Belastingen, rechten, etc 1000
  Uitgaven.
  Lopende kosten als lonen, huur 600
  Projecten 350
  Interest en rente betalingen 200
  Aflossing schulden 250
  Totaal (1400)
  Begrotingstekort (400)

  Berekening Financieringstekort.
  Begrotingstekort (400)
  Aflossing schulden 250
  Financieringstekort (150)

  Het financieringstekort is dus de groei van de schuld. In het voorbeeld is het begrotingstekort 400 maar omdat er ook 250 is afgelost in dat jaar zal de schuld met 150 groeien t.o.v. voorgaande jaren.

  De normen die de EMU hanteert zijn dat het Financieringstekort slechts 3% mag zijn van het BBP (onder aanname dat het goed geinvesteerd wordt) en dat de totale schuld niet meer dan 60% van het BBP mag zijn.

  Volgens het CBvS was in 2015 het BBP (marktpr) 16,490,521 en in 2016 20,420,222 (*1000 SRD) Bij de genoemde 13% en 8% zouden er dan de volgende bedragen per saldo geleend zijn (leningen – aflossingen):
  2015 2144.000 SRD
  2016 1634.000 SRD
  Maar volgens de statistieken van de CBvS is de “External dept”van de overheid per ultimo jaar als volgt (LET OP 1000 USD !!)
  2015 876.1 USD
  2016 1,526.5 USD.

  Deze laatste cijfers, die exclusief de binnenlandse schuld zijn, lijken beter te kloppen en maken dat er zeer grote vraagtekens geplaatst moeten worden bij de uitspraken van Hoeffie.


  Maak melding
 18. Ook tabel 16, staatsschuld naar Crediteur laat een ander beeld zien.

  Bedragen in miljoenen en in USD resp SRD

  ITotale buitenlandse schuld (def. Wet o/d Staatsschuld) in USD
  2015 2016
  1.214,4 1.436,4 USD, miljoenen

  Totale binnenlandse schuld (Wet op de Staatsschuld)
  2015 2016
  3.817,5 3.811,5 SRD, miljoenen


  Maak melding
 19. Jojo .
  Mijn reactie is niet gepubliceerd.
  Op de site van imf staat de groei van het.bbp (gdp).
  Tot en met 2017 negatieve groei.
  Voor 2018 wordt een bescheiden groei
  Verwacht.
  Bij ongewijzigd beleid!
  Klaas.
  Dit klopt.
  John had dit ook zo gezien.
  Er zijn drie methodes op het bbp te berekenen
  Via de bestedingen (ook wel de keynesiaanse methode genoemd)
  Via de som van de inkomens ( loon rente. Winst en huur)
  Via de toegevoegde waarde

  Bruto dus inclusief afschrijvingen


  Maak melding
 20. Blakamang
  Ik vrees dat ik de domste hier ben. Ik blijf altijd ( ik snap dit echt niet) geloven dat men oprecht is. Nu denk ik dat het geem onkunde is, maar inderdaad dat wat jij zegt


  Maak melding
 21. die man is speciaal naar Cuba gegaan om te ontvangen van de geslaagde ladingen die wel zijn aangekomen op plaats van bestemming..

  het zal ons niet verbazen, dat je na enkele dagen hoort dat er miljoenen zijn geleend van één zijne bevriende landen vooraf gesponserd, dat niet hoeft terug betaald te worden..

  we wachten af..


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES