Broer Leslie Rahman: er kan ook een andere waarheid zijn

29
Jaarlijkse Herdenking Decembermoorden in Suriname

PARAMARIBO, 4 dec – “Er kan een waarheid zijn, maar er kan ook een andere waarheid zijn. Dat moeten we uitzoeken. Wat is het, wat is de waarheid, kunnen we erover verzoenen?”
Dit zegt Gordon Rahman broer van de op acht december 1982 doodgeschoten journalist Leslie Rahman. Hij wil na vijf en dertig jaar zwijgen, zijn mening geven. Het is ook waarom hij zich aansluit bij het comité van Dew Baboeram (Sandew Hira).

“In mijn omgeving was het nooit mogelijk om je eigen mening te geven. Er is langer dan vijf en dertig jaar namens mij gesproken. En toen heb ik gedacht ‘ik ben ook een stemloze’. Ik kom het een keer vertellen. Het kan niet zo zijn dat je de waarheid verbergt en over zestig jaar bekend maakt. Daarom denk ik ‘ik kom een keertje aandringen dat we hieraan starten”, zei rahman tijdens een peersconferentie van het comité.

Rahman zegt achter de principes te staan van Baboerams comité voor Nabestaanden van Slachtoffers van Politiek Geweld. Het comité zegt op te komen voor alle slachtoffers sinds de coup van 1980. Daar vallen ook de doodgeschoten burgers van Moiwana onder. Ook militairen die het leven lieten tijdens de oorlog tegen het Jungle Commando worden herdacht. Rahman wil zijn besluit verklaren tijdens de Nationale Verzoeningsconferentie van het comité.


29 REACTIES

 1. Gordon ligt in de goot en heeft zich ook laten omkopen voor een halfmiljoen us. Killer Desi probeert zoveel mogelijk tegenstanders om te kopen en de eenheid te doorbreken. Dezelfde tactiek gebruikt Desi on parlementariërs on te kopen


  Maak melding

 2. Een Volk Dat Voor Tirannen Kiest Zal Meer Dan Lijf En Goed Verliezen Dan Dooft Het Licht…

  Iedereen heeft zijn eigen waarheid.
  voorbeeld: zie maar dader en zie slachtoffer. In een democratische rechtsstaat is het de rechterlijke macht die daarom hierin het laatste woord heeft.

  In een democratische rechtsstaat, Internationale mensenrechten van gerechtshoven is het de rechterlijke macht, vrouwe justitie die bepaalt wat de enige echte waarheid is. Dit is de enige lijn waaraan een ieder zich aan moet houden en zich bij moet leggen. Meer keus is er niet.

  Als daders, machtswellustelingen, dictators, geteisem, tuchthuisboeven en anderen, enz willen bepalen wat de waarheid is om zich zelf vrij te pleiten van strafvervolging dan is er geen sprake meer van een democratische rechtsstaat. Er is dan sprake van, wie houdt wie voor de gek?, de dief die roept, “houdt de dief!”, Getto, waka man leefstijl, het recht van de sterkste, wie eerst schiet, zich niet storen aan regels en wetten, maar hun wil geldt is wet. Dan is het einde zoek en zal erin zo’n maatschappij alleen maar stil stand, achteruitgang plaats vinden en men hoeft niet veel hersenen te hebben, waar het naar toe leidt. Suriname bevindt zich op een kruising, kiezen voor machtsstaat of democratische rechtsstaat.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 3. Alles wat in het duister of achter gesloten deuren in geheim wordt gedaan zal aan het licht komen. Maar die duivel ddb blijft vele mensen misleiden, ondanks de paars verdoemde bitteren vruchten vol van het kwade, blijven zij deze duivel in menselijke gedaante diehard eren en aanbidden. Oma nanga opa taki, door nooit van je leven in aanraking te komen met een ndper voorkom je veel narigheid. ndper’s zijn als sekteleden van Moon. Maar dan paarse dom gelovige ddb idiote sekteleden van de grootste vervloekte nationale duivelse partij. Wat komen gaat is een burgeroorlog. geen rust, vrede en voorspoed zoals vals voorzegd door meyje en Misika, ddb duivelse profeten en apostelen zijn deze klootzakken opa zugtoe.


  Maak melding

 4. Weer een opportunist zonder verstand en moraal die zich laat omkopen. Wat heeft die Sandew Hira gedaan om de achtergrond van die andere moorden op te lossen. Hij praat alleen maar over 8 december. Als hij het werkelijk meende liet hij de rechtszaak met rust omdat de rechters kundig genoeg zijn en ging hij de andere zaken onderzoeken. Zoals Moi Wana. Die zaak is relatief makkelijk te onderzoeken. Of die moordpartij waar die pater recent gewag van maakt.

  Nee dit is werkelijk weer een onsmakelijke zet van die psychopaat.

  Er is ook maar één waarheid !!


  Maak melding

 5. Oh oh. Alweer zo een overloper/verrader. Hij zal ook een zak met geld hebben ontvangen om zijn broer te verraden. Zullen er nog meer volgen familieleden volgen van de 15 vermoorde mannen.
  Wat een dieptepunt alweer in deze kwestie.


  Maak melding

 6. Oh oh. Alweer zo een overloper/verrader. Hij zal ook een zak met geld hebben ontvangen om zijn broer te verraden. Zullen er nog meer v familieleden volgen van de 15 vermoorde mannen.
  Wat een dieptepunt alweer in deze kwestie.


  Maak melding

 7. Deze Rahman zal wel zijn redenen hebben om zich aan te sluiten bij een doofpotstichting, hoop voor hem, dat hem niet het zelfde lot te wachten staat, zoals Hira, die door zijn famillie uitgekotst is, en door grote delen van het volk verketterd word, en als vijand word gezien.


  Maak melding

 8. Rahman heeft zich laten omkopen voor een bordje linzensoep. Verdorie de waarheid ligt op het kerkhof ! Daar liggen onze broeders, ooms, neven en dierbaren.

  Niks rechtvaardigd deze slachtpartij. Laat dat duidelijk zijn. En we weten wie destijd het bevel had over de leger en wie politiek verantwoordelijk was.


  Maak melding

 9. Gordon ligt in de goot. Killer Desi poogt overal mensen om te kopen, parlementariërs, tegenstanders en familieleden van dec moorden
  Nieuwe slavernij baja van Desi, omkopen en verdeel en heers.
  Gordon heeft halfniljoen us van Desi ontvangen voor aansluiting bij bakroeram ( dew baboeram).
  Gordon denkt pakken, liever iets dan niets


  Maak melding

 10. Mensen
  Op het nieuwe bankbiljet staat de lelijke kop van killerboy ingi Desi en van nep econoom Desi schoonzoon dief boefdraad en beschimmelde oma jenever Simons.


  Maak melding

 11. Gordon ligt in de goot. Killer Desi poogt overal mensen om te kopen, parlementariërs, tegenstanders en familieleden van dec moorden
  Nieuwe slavernij baja van Desi, omkopen en verdeel en heers.
  Gordon heeft halfniljoen us van Desi ontvangen voor aansluiting bij bakroeram ( dew baboeram).
  Gordon denkt pakken, liever iets dan niets


  Maak melding

 12. De eerste zin zegt alles.
  Volgens deze man zijn er meer waarheden. Volgens mij slechts een.
  Welke? Ik ken die niet.
  Wat ik wel denk is dat Rahman een hoge positie gaat bekleden bij de centrale bank op korte termijn.
  Ik begrijp maar niet, waarom Hoefdraad niet de voor de hand liggende oplossing bedenkt om de staat aan finaciele middelen te helpen.


  Maak melding

 13. ANDERE WAARHEID ?????

  Alweer een Surinamer die Onze Grondwet samen met een, door het regiem, ingehuurde Nederlandse infiltrant, tracht te VERNIETIGEN !

  NIEMAND ( en ook geen instantie ! ) mag zich inlaten met zaken die bij de Rechter in behandeling zijn !

  Misschien weet deze meneer Rahman waarom alle bewijsverzameling en onderzoek naar de December-massamoord, al tientallen jaren, stelselmatig, zoveel mogelijk, is verboden, verhinderd door de militaire deserteurs (Ned FUTU BOYS ) !

  Vele bewijsstukken zijn vernietigd door de deserteurs en er zijn zelfs stukken ter zake uit een bankkluis geroofd en daarna vernietigd !!

  Meneer Rahman weet niet dat na de “op de vlucht doodgeschoten” openbare verklaring van hr DDB, er voldoende bewijzen zijn geleverd voor “schoten in borst, buik, hoofd en ledematen” van de vermoorde burgers, waardoor is komen vast te staan dat DDB gewoon LOOG !

  Misschien weet deze heer Rahman ook waarom de muitende soldaten onder leiding van DDB, NOOIT de Procureur-Generaal (zat gewoon op kantoor en was bereikbaar !) hebben benaderd met enige dreiging , zo die er bestond/ of met een verklaring van de legerleiding van over de gepleegde moorden !

  Duidelijk is dat enkele personen trachten geld,goederen en macht te bemachtigen door familie en andere ONSCHULDIG vermoorde burgers en hun nagedachtenis te VERKOPEN, door VALSE BERICHTEN te verspreiden om TWEEDRACHT te zaaien in Suriname !

  De enig bevoegde instantie, de Onafhankelijke Surinaamse Rechter, is bezig de massamoorden te berechten, en op basis van BEWIJS, de daders te straffen !

  ANDERE “WAARHEDEN” KUNNEN BINNENKORT AAN DE KRIJGSRAAD WORDEN VOORGELEGD DOOR DE ADVOCATEN VAN DE MASSAMOORDENAARS !

  DE KRIJGSRAAD GEEFT HET EINDOORDEEL !

  NIET NEP-DESKUNDIGEN OF AANVALLERS/ INGEHUURDE SABOTEURS VAN DE SURINAAMSE RECHTSSTAAT !

  PS : Weet meneer Rahman dat het muitende Surinaamse leger zich in strafrechterlijke zin had omgevormd tot een Crimininele Organisatie, en als zodanig ONSCHULDIGE SURINAAMSE STAATSBURGERS heeft GEMARTELD en VERMOORD !

  Kom op met BEWIJZEN heer Rahman, geen BABBELS, BRENG DIE MET SPOED NAAR DE KRIJGSRAAD ! TENG NO DE MORO !


  Maak melding

 14. Hallo,Passant!
  Een rechter weet er nooit wat er is gebeurd met een zaak die oordeelt alleen op rapporten van de politie.
  Daarom zijn in de hele wereld veel onschuldigen veroordeeld,wegens de rapporten van de politie.
  Een rechter weet nooit zo zeker wat hij of zij doet.
  Dus jij kan beter voor rechter spelen,want jij weet precies wie wat heeft gedaan.
  Een rechter en een advocaat die liegt en bedrieg!

  Gebeurd er een keer iets met mij dan zal ik nooit een advocaat in de arm nemen,laat de rechter maar beslissen wat hij of zij wil doen.
  Jij weet precies wie gemoord heeft en wie niet,jij was ook daar toch?


  Maak melding

 15. Meneer Rahman zegt : “Het kan niet zo zijn dat je de waarheid verbergt en over zestig jaar bekend maakt”,

  Tjaa, meneer Rahman u zit in een organisatie met de DADERS van de Massamoord, VRAAG HEN NU NAAR DE WAARHEID en HUN AANDEEL IN DE MASSAMOORD !

  Enkelen, oa de Hoofddader, DURVEN NIET EENS VOOR DE KRIJGSRAAD TE VERSCHIJNEN !

  Of hebben PADVINDERS/MARSMANNETJES en NIET DE MUITENDE SURINAAMSE SOLDATEN de onschuldige Srananmans (waaronder uw broer !) opgehaald van huis, gemarteld en doorzeefd met KOGELS ????

  ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST, hr RAHMAN !

  U bent een DROMER ????????????

  PS : In het Strafrecht worden de DADERS, degenen die de strafbare FEITEN hebben GEPLEEGD, GESTRAFT !

  DUS hr Rahman, VRAAG UW NIEUWE “VRIENDEN”, OM U en de SRANAN GEMEENSCHAP, UITGEBREID TE VERTELLEN/IN TE LICHTEN OVER DE GRUWELIJKE DADEN DIE ZIJ HEBBEN GEPLEEGD !


  Maak melding

 16. Waarschijnlijk is deze man bezeten door de duivel,waardoor zijn eerder gezonde hersenen niet meer goed kan functioneren. Ook zit hebzuchtigheid in zijn genen,ook al is zijn Broer vermoord,kan hem niets meer schelen,because money is talking…God slaapt niet en zal zeker oordelen.


  Maak melding

 17. De juiste waarheid is dat je broer Rahman vermoord is door ddb en het niet na kan vertellen wat hem daadwerkelijk is overkomen. Jij als broer pleegt verraad zonder enige vorm van schaamte en respect voor je bloedverwant die op een wrede manier de geesten wereld in is geholpen
  Gewetenloosheid is des duivels oorkussen.


  Maak melding

 18. De mensen hun reacties zijn veel en veel erger dan de persoon, dat zij probeer te bestrijden. Ik denk niet dat satan zover zou zijn gegaan om op zo een laagontwikkelde manier zijn misnoegen te etaleren. Dit is top punt van achterlijkheid.

  Men lult vrij regelmatig over dictatuur en wat is dit dan? Of mag die persoon geen mening hebben?
  Men lult gewoon hier in de ruimte man.
  De reacties zijn zo kinderachtig en bekrompen, dat jezelf kotsmisselijk van wordt.

  Laat die persoon met rust en zoekt de fout bij jezelf. punt uit.


  Maak melding

 19. Recht op mening, jaaaaaaaah, kom op met FEITEN over de BRUTE MASSAMOORD op ONSCHULDIGEN !

  Kom op met de KOLONIALE WAARHEID OVER DE MOORDENDE REDI MUSUS olv DDB, die SAMEN MET HOLLAND, ONZE DEMOCRATIE HEBBEN VERNIETIGD !

  PS : DE KRIJGSRAAD KOMT MET DE ECHTE EIND-CONCLUSIES, ZWARE VEROORDELINGEN !


  Maak melding

 20. Oma taki, de duivels ddb demon is in zijn lichaam getreden. Zijn gehele denkwijze als dat van Hira is paars verdoemd beneveld van leugens en bedrog. opa taki ai boi, didibri ddb e regeri vernietig niet alleen mensenlevens maar ook nog hun verstand. Alle ndpers hebben hun verstand verloren en zijn als oerdomme dwaze paarse zombies die dansen op de tonen van ddb..stree de foe stree oe no sa fredei, mi ddb na oenoe fisimang, mi sa lijdt oenoe ing mi paarse verdoemenis.


  Maak melding

 21. Surinamers moeten begrijpen dat de acties van Hira (nu ook ondersteunt door meneer Rahman) een SCENARIO/ VERHAALTJES zijn van de Paarse Surinaamse Geheime Dienst !

  Alles bedoeld om een bij de KRIJGSRAAD lopende Massamoord-rechtszaak te SABOTEREN en te ONDERMIJNEN !

  Men praat over KANTEN van “het verhaal”, het is EEN MASSAMOORD een SLACHTPARTIJ op onschuldige burgers !
  MILITAIREN hebben NIETS te VERTELLEN (jurisdictie !) over BURGERS !
  Mogen burgers niet zomaar oppakken, laat staan het recht om hen zonder rechtsgang OM TE BRENGEN !
  BURGERS dienen, door militairen, ter stond overgedragen te worden aan het Civiele vervolgingsapparaat !

  De MOORDENDE gedeserteerde militairen hebben in het geval van de december-massamoord, niet eens de Procureur-Generaal ingeschakeld, de hoogste vervolgingsambtenaar van het Land !

  Strafrechtelijk gezien hebben “kanten van het verhaal” alleen zin, indien deze MET BEWIJZEN worden overgedragen aan de KRIJGSRAAD, die de massamoordstrafzaak behandelt en die DADERS eventueel zal bestraffen !

  De militairen en hun Geheime Dienst, hebben al meerdere pogingen gedaan VERWARRING te stichten met scenario´s, zie ook het ontmaskerde “op de vlucht doodgeschoten” verhaal van de ex-legerleider !

  De scenario schrijvers van de Geheime Dienst doen ook alsof hun dienst GEEN ARCHIEVEN heeft ! Waarom zijn deze niet geopenbaard ??????

  De scenarioschrijvers van de Geheime dienst weten toevallig ook niet WELKE PERSONEN/gedeserteerde militairen/politici, de LIJST VAN TE VERMOORDEN SURINAAMSE STAATSBURGERS HEBBEN OPGESTELD ??????

  Tjaaaaaah, het “massamoord-VERHAAL” heeft vele kanten, STRAFRECHTELIJK GEZIEN ALLEEN RELEVANT, INDIEN DE BEWIJZEN DAARVAN BIJ DE KRIJGSRAAD WORDEN NEERGELGD !

  Anders is sprake van FAKE, geschiedvervalsing, sabotage van een strafrechtsproces dat volgens de regels van de Sranan GRONDWET tegen de massamoordenaars wordt gevoerd !

  PS : 1.Diegenen die strafbare feiten PLEGEN/UITVOEREN, zijn in elk geval strafrechtelijk gezien DE DADERS !
  2. Ontkenningen en leugens van DADERS kunnen ook dienen tot bewijs het strafbare feit, gepleegd te hebben !
  3. Leest u ook de verklaringen die hoge Surinaamse militairen, kort na de massamoord, hebben afgelegd bij de Speciale VN Mensenrechten-Gezant AMOS WAKO !


  Maak melding

 22. Jullie hebben allemaal gelijk! Die militairen en consorten moeten toentertijd evenals die Amerikanen spoken bij dag hebben gezien en in het wilde weg gehandeld. Persoonlijk geloof ik daar geen ene hol van! “Er was WEL wat aan de hand. Tegenover elke leugen bestaat er maar 1 waarheid en die staat er aan te komen!


  Maak melding

 23. Delen van 8 December 1982 nabestaanden hebben als beesten voor zich laten afslachten aanvangende op 21 juli 1986 in voornamelijk het Oosten van Suriname. Waar praten deze huichelaars over?


  Maak melding

 24. De PAARSE MASSAMOORDENAARS durven zich niet

  eens voor de KRIJGSRAAD te vertonen !

  Helaas helpt GEEN ENKELE UITVLUGT deze ANTI-SURINAMERS !

  De PAARSE DESERTEURS/ LANDVERRADERS, tevens MOORDENAARS van ONGEWAPENDE BURGERS, vragen nu aan hun koloniale Hollandse partners bij de staatsgreep, om hun Nederlandse Geheime Dienst DOSSIERS te openbaren !

  DE KRIJGSRAAD ZAL DEZE VERRADERS MET EEN STRAK en GOED ONDERBOUWD VONNIS, VOOR LANGERE TIJD NAAR DE BAJES VERWIJZEN !

  LANDVERRADERS HOREN IN DE BAJES THUIS !

  UN GO NJANG A DJARI !!!

  PS : Waar zijn de DOSSIERS VAN DE VERGADERINGEN WAARIN DE MOORDENAARS en HUN POLITIEKE ADVISEURS, DE D O D E N L I J S T SAMENSTELDEN !


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.