Onvrede over voedselhulp voor arme Surinamers

22

PARAMARIBO, 2 dec – In het parlement zijn woorden gevallen over de verdeling van de zogenaamde voedselpakketten. De pakketten die tegen een veel lagere prijs worden aangeboden dan de werkelijke marktwaarde, worden oneerlijk gedistribueerd. Volgens Mahinder Jogi van de Vooruitstrevende Hervormings Partij heeft het er veel dat er willekeur in het spel is. Zelfs vicepresident Ashwin Adhin doet mee.

“De vicepresident brengt pakketten naar de mandir (hindoetempel, red.). Een vicepresident zou zich daar niet mee bezig mogen houden, maar met beleid”, zei Jogi in het parlement. Het tekent volgens hem de manier waarop wordt omgesprongen met dit sociale hulpmiddel. Niet iedereen die de hulp goed zou kunnen gebruiken, komt in aanmerking. Het is niet duidelijk wie de regie heeft. Eigenlijk zou dat Sociale Zaken & Volkshuisvesting moeten zijn.

Maar het ministerie lijkt naar de achtergrond te zijn verdrongen. Volgens Jogi zijn mensen belast met de distributie die er op een of andere manier beter van worden. “Zelfs winkeliers doen mee”, zei Jogi. De winkeliers doen de pakketten van de hand. Die worden weer duurder doorverkocht. Jogi vindt dat burgers het al moeilijk genoeg hebben ‘door het beleid van de regering.’ Daarom zou meer rechtvaardigheid aan de dag gelegd mogen worden.


22 REACTIES

 1. Oma taki tegen al haar kleinkinderen” zien jullie de paars duivelse werken ondanks alle goede bedoelingen steeds maar om zich heen grijpen. Opa taki ” wat erg dat zelfs degenen die belast zijn met de distributie ook betrokken zijn in deze duistere handel. Ndpers zijn de werkelijke oorzaak van de hedendaagse paarse misdadigheid. Wo ka.


  Maak melding

 2. Het komt nooit meer goed in dit land.
  Zelfs met de verdeling van voedsel is er geen rechtvaardigheid. Schaamteloos gedrag.
  Er is geen eenheid. Egoïstisch gedrag. De rijken worden rijker en de armen worden armer. Het volk dreigt uit te sterven van de honger en dorst. Vroeger stonden wij klaar voor elkaar met eten en drinken. Nu is het een ieder voor zich en de rest mag tussen 6 planken belanden. Ik woon in een land die steeds meer de verdoemenis in word gedreven.


  Maak melding

 3. Deng mang na ondankbaar drape na dubai. If yu sin pakket morjon sardien gi deng. Dan zeggen ze, denk je dat ik alleen eerste hulp ga eten? Wel laat jullie baas nu helpen. NEKS mi e go zende moro!!

  Mpp beesten


  Maak melding

 4. Het geven van pakketten geeft altijd rotzooi van corruptie tot nepotisme.
  Wat goed beleid is, is de AOV verhogen en de belasting vrije voet verhogen. Dergelijke maatregelen zijn eerlijk en niet corruptiegevoelig.


  Maak melding

 5. Zeker jogie, het is de sociale zaken die het hef in handen moet nemen, en de ordening van het haven beheer niet de ministerie van financiën.
  Kijk dat is het schaak spel van een volks president. Snappie . Het volk is daadwerkelijk machteloos.


  Maak melding

 6. Alles wat deze regering doet is omgeven met een zweem van corruptie. Dit lijkt op een variant van de naschoolse opvang. eerst ik en dan de rest. Volk van Suriname : U heeft nog 2,5 jaar ellende voor de boeg met deze regering, die het vertikt haar best te doen op het gebied van regeren. In 2020 moet u het op uw beurt vertikken om op de volgende partijen te stemmen:
  NDP
  DOE
  HVB
  BEP
  PALU

  Deze politieke partijen hebben voor uw ellende gezorgd. Straf ze af. Laan ze voelen.
  En geschiedenisschrijfers: vergeet niet in uw boeken te vermelden dat dit de slechtste regering onder de slechtste president is geweest.


  Maak melding

 7. DWT PARAMARIBO 1-12-2017- Het zo vaak gebruikte gezegde ‘Moni no de’ zal volgens NPS-fractievoorzitter in het parlement Gregory Rusland, nu meer dan serieus genomen moeten worden. Tijdens de begrotingsbehandeling donderdag in De Nationale Assemblee confronteerde hij de regering ermee, dat er afgaande van de huidige stand van zaken, op de begroting van 2018 een tekort is van SRD 4,9 miljard is.
  Ondanks dat de regering zegt met leningen en schenkingen SRD 1.7 miljard binnen te kunnen halen zal er nog altijd een tekort zijn van SRD 3.2 miljard. Rusland heeft in een cijfermatige presentatie aangetoond dat de financiële positie van Suriname een neerwaartse trend blijft vertonen. Het meest vervelende in de financiële positie van het land zijn de aflossingen op leningen. De bruto buitenlandse schuld is in vijf jaar gestegen van 570 miljoen US dollar naar 1.560 miljoen US dollar.
  De bruto binnenlandse schuld is, ook in vijf jaar tijd gestegen van SRD 1.6 miljard naar SRD 4.1 miljard. In SRD omgezet heeft Suriname een binnen- en buitenlandse schuld van SRD 10,6 miljard. Op zich zou dit geen probleem hoeven te zijn vindt Rusland. Andere landen hebben veel hogere schulden. Het gaat er wel om dat Suriname niet de mogelijkheden heeft tot terugbetalen.
  Rusland zegt dat ook de ongunstige prognoses van buitenlandse instanties zoals het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de nieuwe dreigende downgrading van Suriname door Moody’s ratingbureau serieus genomen moeten worden. Het IMF projecteerde dit jaar een algemene prijsstijging van 23 procent. Dat is een gemiddelde inflatie over vijf jaar van meer dan 18 procent.

  STARNIEUWS Mathoera: Onvoldoende geld om salarissen te betalen
  01 Dec, 21:00
  “Er is onvoldoende geld om basiszaken als salarissen, onderwijs, gezondheid, veiligheid, maar ook zeer noodzakelijke zaken als paspoorten en rijbewijzen te financieren. De dienstverlening van de overheid is slecht en haast onacceptabel. Op de meeste departementen komt men aan het werk, maar er zijn geen middelen en dus bijna geen werk. De meest basale zaken als papier, schoonmaakmiddelen en toiletpapier ontbreken veelal. Hoe komt het dat de regering, nu niet alles kan betalen?” Dit stelde Assembleelid Krishna Mathoera (VHP), tijdens de begrotingsbehandeling.
  Het Assembleelid merkte op dat de situatie nu veel erger is dan in 2015. De bestedingsruimte is volgens haar ernstig verslechterd door de hoge rente aflossingen van gemaakte schulden. Mathoera stond stil bij de uitgaven en de inkomsten van de Staat. De schulden en uitgaven zijn gestegen, terwijl de inkomsten zijn gedaald. De rente en aflossingen zijn 50% van de inkomsten die ongeveer SRD 4 miljard zijn, zei Mathoera. Het geld dat overblijft (SRD 1,9 miljard) is niet genoeg om alle salarissen te betalen.
  “Dit verklaart ook het probleem, waarom subsidies en niet alle salarissen op tijd betaald kunnen worden, want elke maand is het een puzzel. Daarom is er kennelijk in juli 2017 een bedrag van 10 miljoen euro geleend bij de RBC bank tegen een rente van 7%. Want dan moest vakantiegeld betaald worden”, concludeerde Mathoera. Zij wil van de minister van Financiën weten waarom en waarvoor geleend is geworden. De volksvertegenwoordiger wil ook weten waar SRD 1,6 miljard geleend zal worden het komende jaar om het begrotingstekort te dekken. Zij waarschuwde voor de gevolgen van monetaire financiering en vroeg om het land niet wederom in een crisis te storten.
  Mathoera hekelde het beleid dat de regering voert, waarbij steeds meer geld bij het volk, dat het al moeilijk genoeg heeft, wordt gehaald. “Dit gevoerde beleid laat haar eigen stemmers in de steek. De beloofde welvaart en welzijn is uitgebleven. En dit beleid zet Suriname jaren terug in de tijd. Ik roep de regering op om de handen in elkaar te slaan, met de deskundigen aan tafel te zitten en het beleid te wijzigen. In het ander geval zijn we allemaal verliezers,” zei het Assembleelid dat heel wat kritiek te incasseren kreeg van de NDP-fractie met haar betoog.

  Commentaar: Als je te weinig geld hebt, ga je in voorkomende gevallen geld lenen.Maar je gaat niet meer lenen dan nodig is. Vanaf 2015 is Suriname overvallen door een leenziekte om begrotingstekorten te dekken.
  Wat wel opvalt is dat Suriname in totaal veel meer geld heeft geleend dan de optelsom van al die begrotingstekorten. En dat verschil is verdwenen.
  Dit kan 2 dingen betekenen.
  1. De werkelijke begrotingstekorten wren veel hoger dan die op papier.
  2, Er is aardig wat geld achterovergedrukt.

  Met deze regering weet je het nooit.


  Maak melding

 8. @ John,
  Na so a de !!
  Tenminste een eye-opener met jouw “postings”, waarschijnlijk jammer dat de achterban van NaDagoePartij niet de gelegenheid te baat neemt om jouw “postings” te lezen !!

  Tenminste mi-dat-e-lerie-wangsanie-bij !!


  Maak melding

 9. @ John: Je zegt: “Als je te weinig geld hebt, ga je in voorkomende gevallen geld lenen.Maar je gaat niet meer lenen dan nodig is.”

  Als je geld te weinig hebt kun je naar mijn mening beter proberen je uitgaven te verminderen, of, als dat niet mogelijk is, je inkomsten vergroten maar niet gaan lenen.

  Geld lenen als je te kort komt is zelden een oplossing omdat je op termijn meer uitgaven krijgt (terugbetalen lening + rente) terwijl de inkomsten hetzelfde blijven, onvoldoende gezien je tekort.

  Geld lenen is alleen verstandig als het om een investering gaat, dus als je met je lening een inkomstenbron kunt financieren. Lenen om consumptief te spenderen is altijd fout, altijd! Blijkbaar kun je je die uitgaven niet permitteren dus moet je ze niet doen, zeker niet met geleend geld.

  Wat Suriname betreft lijkt het een hopeloze zaak. Het enige wat men nog kan doen is voorlopig de landsuitgaven deels monetair financieren, de import- en landsuitgaven beperken, tafelzilver verkopen, en export waardige- en import vervangende productie vergroten.


  Maak melding

 10. Van de Broek
  Ik ben het volkomen met jouw eens maar soms moet je op het niveau van Suriname redeneren. Ik wil hiermede op sarcastische wijze aangeven dat zelfs de begrotingen van de afgelopen jaren van Suriname grote leugens zijn. Deze conclusie trek ik omdat het overschot aan leningen (er is veel meer geleend dat de optelsom van alle begrotingstekorten) ook nog verdwenen is. Pe a moni dati go. Mijn motto is: geld lenen kost geld en veroorzaakt meer ellende dan je lief is. Kijk maar naar de begroting van 2018 van Suriname : 50% bestemd voor salarissen, 25 % bestemd voor rente en aflossing wat in de toekomst zal toenemen. Dus 25 % en in de toekomst minder blijft over voor het beleid en dat is bitter weinig. De financiële motor van Suriname loopt volgend jaar zeker klem. Ik verwacht enorme stakingen. Volgens mij hebben we te maken met bestuurders die nog stommer zijn dan het achtereind van een ezel.
  En als er geen wonder gebeurt voorspel ik de val van het kabinet DDB II in 2018, want de ambtenaren zullen het niet accepteren als hun salarissen niet betaald worden. WAAR IS HOOGHART ?????..


  Maak melding

 11. Neus
  Je kraakt het een af en komt met een oplossing die vele malen slechter is.
  doel van de regering: het helpen van de allerarmsten in de samenleving met dat geen wat het meeste helpt per direct. Voedsel.
  (erg dat dit moet, maar, dat is nu eenmaal een feit)
  (erg dat er criminelen zijn die ook hier hun slaatje uit willen slaan)

  Oplossing volgens jou!
  Geef mensen boven de 60 meer geld. Onder de 60? zoek het zelf uit.
  Verhoog de belastingvrije voet: Kosten vele malen hoger, terwijl de staat al geen geld heeft. waarom vele malen hoger? Omdat iedereen die werkt hiervan profiteert.
  Is dit erg?
  Ja, de niet-werkenden krijgen niets? Maakt niet uit zeker?
  Ook zij die veel verdienen profiteren. Maakt niet uit zeker?
  Begrotingstekort stijgt. Rente stijgt. maakt niet uit zeker..
  Wat een onzin van jou
  Stop met posten alleen maar onzin


  Maak melding

 12. Al die mensen uit Holland die een dure huis hebben gebouwd in Suriname zullen straks fikse belastingen moeten betalen in Suriname, want de regering van Suriname zal eerst hen uitkleden alvorens de eigen bevolking de duimschroeven aan te draaien.


  Maak melding

 13. 2020 wordt nooit gehaald,dan zijn de boeven vetrokken met gestolen geld. Suriname is al failliet en men wordt nog even voor de gek gehouden tot dat alles ontploft en men vlucht.


  Maak melding

 14. De kinderen leren te zingen: de ‘zak’ van sinterklaas, sinterklaas, sinterklaas. Wisten zij veel dat zij later aan die zak zouden moeten likken. Ja, ze worden goed voorbereid. Die cadeautjes doen hun werk goed.


  Maak melding

 15. @ Balai,

  Kansloze paupers als jij klagen altijd over anderen.

  Je gaat voorbij aan het feit dat veel Nederlandse pensionados die een mooie woning hebben kunnen kopen daar dertig tot veertig jaar kei- en keihard voor hebben gewerkt en gespaard. En belasting hebben betaald.
  Aangezien het internationaal is vastgelegd dat er niet in meerdere landen tegelijk belasting mag worden geheven, is jouw opmerking daarover een bewijs van onkunde en niet ter zake doende.


  Maak melding

 16. Wederom geen publicatie van mijn posting van enkele dagen geleden.
  Een objectief stuk, waarin ik korte metten maak met de onzin van Neus.
  Zoveel onzin in zo’ n klein stuk had ik zelden gelezen.
  De gevolgen van zijn/haar voorstellen waren zo verschrikkelijk belabberd dat menigeen zich zou afvragen: heb je ook maar een klein beetje verstand


  Maak melding

 17. Pico
  Mijn stukken verdwijnen vaak ook als sneeuw voor de zon.
  Wat ik dan doe is een nonsens posting plaatsen en dan verschijnen mijn stukken spontaan terug. Bij jou is het niet gebeurd want je hebt een kleine posting geplaatst. Er is dus iets ergers aan de hand. Wat ik jou nog kan adviseren is het stuk in words schrijven . Bestand bewaren en kopieën van het stuk plaatsen. Op die manier is het mogelijk om een stuk honderden keren te plaatsen. Op gegeven moment wordt de moderator ook knettergek van het verwijderen van al die honderden postings en zeker is dat hij eentje doorlaat..


  Maak melding

 18. Ik weet niet waaraan een moderator zich moet houden. Kennelijk ben je te kritisch naar zijn of haar mening. Ik maak van al mijn stukken een kopie ter voorkoming dat ik al het werk moet overdoen. Maar ja informeer openlijk bij de moderator. Hij moet het goede voorbeeld geven door transparant te zijn.


  Maak melding

 19. Ik schreef dat de maatregel voedselpakketten uitdelen veel beter is dan de voorstellen van neus.
  Bij hem/haar gaat iedereen er op vooruit die werkt.
  Mijn commentaar op de belastingmaatregel was
  1. Alleen de werkenden profiteren. Zij die geen werk hebben, mogen verhongeren
  2. Waarom zou je een maatregel nemen, waarbij ook de hogere inkomensgroepen profiteren
  3. Waarom een maatregel in de belastingsfeer, terwijl de staat geen geld heeft?
  Zijn/haar voorstel maakt meer stuk dan je lief is.
  Voorstel 2 AOV verhogen
  1. Alleen 60? plussers krijgen meer. De rest kan verhongeren
  2. Staat heeft geld zat toch? Zo’n maatregel is structureel en kan je hierdoor in een later stadium niet terugdraaien.

  Daarom was mijn advies aan Neus. Als je een maatregel onjuist vindt kan je twee dingen doen
  1. Iets beter voorstellen, in ieder geval niet iets dat vele malen slechter is.
  2. Je onthouden van commentaar.

  Dit had ik gepost of woorden van gelijke strekking. Niets mis mee volgens mij


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.