woensdag, april 17, 2024
HomeNieuws uit NederlandVVD'er: "Slavernij heeft niets met racisme te maken"

VVD’er: “Slavernij heeft niets met racisme te maken”

-

Does Travel - naar Suriname

VVD raadslid uit Arnhem Udo Kelderman vindt dat slavernij niets te maken heeft met racisme. “Slavernij heeft niets met racisme te maken. Zowel blanke als zwarte mensen werden tot slaaf gemaakt door zowel blanke als zwarte mensen” aldus Kelderman via Twitter.

“Dat zwarte mensen tot slaaf werden gemaakt had niets met racisme te maken. Van Afrika naar Amerika was de kortste route” zegt de VVD politicus. “In Afrika was reeds een levendige handel in slaven. De markt was er dus al. Daar is op in gehaakt” is zijn stelling.

Volgens critici gaat Kelderman voorbij aan het feit dat de slavernij van de zeventiende eeuw voort kwam uit een diepgeworteld blank racisme: een Afrikaan werd niet als een volwaardig mens beschouwd en diende daarom ook niet als zodanig behandeld te worden. Voorstanders van de Atlantische slavenhandel vonden slavernij dan ook de juiste ‘bestemming’ voor Afrikanen.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

33 REACTIES
 1. @ Wan Pipel,

  Het trekken van aandacht is voorbehouden aan de anti Zware Piet-demonstranten. Hoe verkeerd hun zienswijze ook is.
  Surinamers moeten helemaal niet meepraten over discriminatie en racisme. Dat is zó normaal in Suriname, dat ze denken dat het normaal is. Het is ook een stuk makkelijker je in de slachtofferrol te wikkelen dan een toerekeningsvatbare discussie aan te gaan. Deze man heeft groot gelijk.


  Maak melding
 2. Zo is dat fbi. Ze wijzen steeds een vinger naar een ander. Als ze nog niet door hebben dat het probleem bij hun zit.ik was recent in ghana en het bewijs licht daar. Zwarte mensen als me zelf moeten hun mond dicht houden over rascime


  Maak melding
 3. @ Ram Singh,
  Kelderman=kolderman=POLDERMAN !!
  En toch lopen Surinamers als slaven in Nederland achter de VVD.Het zijn deze Surinamers die Sylvana vergruizen !!


  Maak melding
 4. “In Afrika was reeds een levendige handel in slaven. Maar de Hollanders hebben gekozen alleen voor de zwarten, In Suriname was geen enkele blanke slaaf meegereisd met de zwarten. De Nederlanders is gauw geneigd om de slechte dingen in hun voordeel te praten.

  Als deze vindt dat het Kwaku festival een racistisch ding is dan moet men dit verbieden of stop zetten zo niet geen vergunning meer verlenen. Ook zou men alle vereniging en of organisaties dat specifiek bestemt zijn voor een bepaalde ras moeten verbieden.

  Het hokjes of apartheid ding is een uitvinding van de Hollanders. Tot op heden ondervindt men in Suriname nog last van dit ding. Let maar op de verschillende politieke partijen.


  Maak melding
 5. VVD-er Kolderman. Volgens mij zijn jullie besmet door de ziekte van Rutte. Hij keurt de wegblokkade van de Pro zwarte Pietenbeweging niet goed, maar hij heeft er alle begrip voor.
  Misschien weet hij dit niet of was hij zich niet ervan bewust, maar door deze uitspraak is minister president Rutte mijn minister president niet meer. En met mij duizenden anderen. Deze meneer Kolderman probeert iets wat krom is recht te praten. Op zo’n figuur zal ik dus nooit stemmen. Slavernij heeft alles te maken met racisme omdat het ontstaat doordat een bepaalde groep of ras zich verheven voelt boven een andere groep en het maakt geen moer uit wat de dominante kleur is.

  Speciaal voor deze man de betekenis van de woorden racisme en Slavernij opgezocht. Hij mag zijn eigen conclusies trekken.

  15 definities van het woord racisme oftewel apartheid.

  het racisme zelfst.naamw.Uitspraak: [rɑˈsɪsmə] opvatting dat het ene menselijk ras superieur is aan het andere © Kernerman Dictionaries. Spelling Correct gespeld: ‘racisme’ komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenl…

  [rechtssociologie] leer dat sommige rassen verheven zijn boven andere; rassenhaat. Het begrip ~ staat vaak synoniem aan rassendiscriminatie: het discr…

  Racisme
  leer die een overdreven waarde toekent aan het behoren tot een bepaald ras. Syn. rassentheorie, rassenwaan – Verschueren 1996
  rassentheorie, rassenwaan, leer van de superioriteit van het ene ras boven het andere; uitingen voortkomend uit een gevoel van superioriteit van het ene ras boven het andere. – Kramers 1998
  discriminatie op grond van…

  Racisme kan omschreven worden als een ideologie waarbij uitgegaan wordt van de superioriteit van de ene etnische groep ten opzicht van de andere groep.
  Vroeger werd in het kader van deze ideologie vooral gewezen op de biologische verschillen. Tegenwoordig worden culturen tegenover elkaar geplaatst.

  racisme

  opvatting dat het ene ras beter is dan het andere

  Een stroming van mensen die geloven dat er verschillende mensenrassen zijn. Deze mensen vinden het ‘ras’ waartoe zij behoren meer waard dan andere ‘rassen’.

  De opvatting dat je eigen ras beter is dan een ander ras vb: er is bij deze pesterijen racisme in het spel

  •een politieke filosofie die uitgaat van de gedachte dat het ene ras op een hoger peil staat dan het andere. (+audio)

  als in: ‘Neen, ik ben geen racist. Ik heb niets tegen vreemdelingen, zolang ze zich maar integreren en ze geen vijftien kinderen maken en ze niet profiteren van onze sociale zekerheid en ze geen schapen slachten en ze geen moskeeen bouwen en ze …’

  [Geschiedenis] De opvatting dat de wereldbevolking kan worden opgedeeld in rassen waarbij het ene ras beter is dan het ander

  discriminatie op basis van etnische afkomst, of huidskleur

  Racisme is de verzamelterm voor alle opvattingen die aan het begrip `ras` een doorslaggevende betekenis toekennen bij het vaststellen of veronderstellen van karaktereigenschappen, fysieke capaciteiten en geestelijke vermogens.

  rassendiscriminatie, rassenwaan (toon de herkomst via de etymologiebank)

  1) Discriminatie 2) Rassendiscriminatie 3) Rassenhaat 4) Rassenideologie 5) Rassentheorie 6) Rassenwaan
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RACISME/1

  Slavernij
  Typen[bewerken]
  Er bestaan verschillende typen van slavernij, die variëren naar de manier waarop mensen slaaf worden gemaakt en naar hoe zij daarna door hun eigenaren worden ingezet. Wanneer men onvrijwillig slaaf is gemaakt, is er sprake van mensenroof. Het verkopen van slaven (op een slavenmarkt) aan andere eigenaren wordt slavenhandel genoemd.
  Schuldslavernij verwijst naar de situatie waarin mensen door omstandigheden afhankelijk zijn geworden van anderen voor hun levensonderhoud (al dan niet als keuze in nood), vaak totdat zij een bepaalde schuld hebben afbetaald. Soms geldt dit echter voor het leven, waarbij eventuele overgebleven schulden door volgende generaties worden geërfd, die daardoor ook slaaf worden. Dit kwam door de geschiedenis vooral voor onder landbouwvolkeren.[1] Ook misdadigers of andersgelovigen konden bij wijze van boetedoening tot slaaf gemaakt worden.[4]
  Seksuele slavernij verwijst naar de situatie dat mensen, vooral vrouwen, seksueel worden uitgebuit voor het persoonlijk genot of het financieel gewin van de eigenaren. Deze vorm van slavernij komt vaak voort uit mensenhandel (niet te verwarren met mensensmokkel, hoewel dit kan uitdraaien op mensenhandel) en wordt ook wel gedwongen prostitutie genoemd (niet te verwarren met vrijwillige prostitutie, hoewel dit kan uitdraaien op gedwongen prostitutie).
  Slavenjacht verwijst naar het tot slaaf maken van krijgsgevangenen en burgers van overwonnen volkeren voor eigen gebruik of verkoop.
  Naargelang de omstandigheden en cultuurhistorische context kon/kan slavernij voor individuen of groepen worden beëindigd doordat hun eigenaar hen (al dan niet tegen betaling) vrijlaat (manumissie), maar ook doordat zij er succesvol aan ontsnappen, ertegen in opstand komen of ervan worden bevrijd door een derde partij, bijvoorbeeld de wetgevende macht.


  Maak melding
 6. Hij heeft wel een punt. Al komt dat wat ongelukkig uit de hoek. De slaven die werden verkocht werden door andere stammen (ook donkere mensen) gevangen genomen en verkocht. Aan: Zowel blanken als ook aan donkere mensen.
  Zelfs nu anno 2017 gebeurd dat nog.


  Maak melding
 7. Dit is het bekende : “Een koe heeft 4 poten dus elk die met 4 poten is een koe” issue.

  Slavernij en andere vormen van knechting bestaan en bestonden overal. Ook de horigen in de Middeleeuwen waren niets meer dan slaven. Pas met de Industriele Revolutie vond het concept van de autonome individu opgang. En ook nu nog leven vele mensen als slaven, overal in de wereld.

  Dat neemt niet weg dat racisme een belangrijke legitimering was achter de slavenhandel van de VOC, etc.

  Anders gezegd. Niet elk die met 4 poten is een koe maar een groot deel wel.


  Maak melding
 8. klopt hoor. de barbarijse slavenhandel bijvoorbeeld was er allang voor de plantage slavenhandel en dat was echt niet een lieve tijd. maar ja mensen richten zich uiteraard op 1 periode en denk dat dat dan de belangrijkste periode is. bovendien hebben de spanjaarden en portugezen het grootste aandeel in die slavenhandel gehad. de slaven bij de egyptenaren waren de hele dag stenen aan het verplaatsen. geen legoblokken nee. en de galeislaven bij de grieken en romeinen en weet ik welk volk nog meer mochten de hele dag boten roeien en nee niet een roeibootje. op de plantages had je tenminste nog een kans. je kon immers ontsnappen naar het oerwoud en dat deden dan ook velen. de marrons. de nabeestaanden van de achterblijvers hebben echter nu de grootste mond in suriname. die discrimeren zelfs de marrons terwijl de stadsslaven juist de grote lafbekken waren toen. sommigen werden zelfs redimusus. hun voorouders wonen nog op freemangron. In plaats van die blanken weg te jagen gingen ze wachten totdat iemand anders de slavernij ging afschaffen. is toch zielig verhaal. het zijn gewoon trieste figuren en geen trotse mensen.alles nemen ze dan ook braaf over uit het buitenland. net makke schapen. plantages waren eigenlijk meer werkkampen ook. vergelijkingen met Duitse concentratiekampen slaan dus nergens op. overal in de wereld heeft er onrecht en misdaden plaatsgevonden maar nee hoor de slaven in surianme hadden het uiteindelijk het ergste te verduren. en terwijl anderen landen veel ergere dingen hebben meegemaakt en juist nu vooruit gaan. elders blijft men hangen in de slavenmentaliteit. dan zijn indonesiers toch veel flinker. die hebben tenminste de hollanders eruit gegooid. zelfde geldt voor de indiers die de engelsen eruit hebben getrapt. maar ja suriname was eigenlijk van de indianen. de rest is er naar toe gebracht. vandaar dat iedereen alleen maar met zichzelf bezig is daar. er is geen natievorming. men heeft nooit iets collectiefs gedaan. nooit iets tot stand gebracht als natie. de enige uitzondering is de staatsolie. wanneer wordt de rest van het land wakker?


  Maak melding
 9. ”Zowel blanke als zwarte mensen werden tot slaaf gemaakt door zowel blanke als zwarte mensen” Vanuit de tijdgeest gezien was dit in het verleden een legitiem gegeven.
  Louter vanwege het feit dat in Ghana de ”Ashanties met hun Koingshuizen” een verheven positie hadden als stam, De andere mindere stammen de zogenaamde ” Have not’s” werden als hun bezit en als handelswaar beschouwd.
  Deze mensen dienden zich aan de wil van de Ashanties te onderwerpen en zij boden geen verzet. De levendige mensenhandel werd op de koop toe als normaal gezien en de inferieure positie en de ondermijning werd niet als racisme ervaren.,

  Echter wordt dit anders ervaren wanneer de blanke koopman zich met deze mensenhandel bezig gaat houden. Onderdrukking en opzettelijke achterstelling ten voordele van de blanke en/of uitsluiting van de zwarte mens blijkt tot vandaag de dag en dit wakkert de minderwaardigheids-gevoelens aan. De erfenis van een psychologisch trauma als voorbeeld voor het hedendaags verborgen racisme. De zwarte pieten discussie onderschrijft telkens weer dit gegeven.


  Maak melding
 10. Slavernij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Zelfs in een gezin zie je dat de ene broer/zuster de anderen wil domineren en als een soort slaaf gebruiken.


  Maak melding
 11. vroeger was niet beter. vroeger was het een wrede tijd. De tijden waar de veroveraars plunderen, hele dorpen uitmoorden, verkrachten en aan kannibalisme deden.
  Nee, de mens heeft in de loop der tijd een civilisatieproces doorgemaakt. Dit proces lijkt voorbij te gaan in bepaalde landen in het Midden Oosten. Zie maar Syrië, Irak en Jemen. Zie ook Burma, waar er sprake is van etnische zuiveringen.
  Is de mens van nature slecht???? Is dat een gegeven waar wij moeten leren leven. Slechtheid kent geen grenzen. Zie al de moordpartijen in de wereld.


  Maak melding
 12. Fuck, die VVD’ers. Met terugwerkende krachtde zwarte bladzij uit de Ned. geschiedenis proberen een beetje grijs te krijgen. Nou meneer Kelderman, die pagina blijft Inktzwart, Racistisch zwart..!


  Maak melding
 13. @John

  waren de Afrikanen die hun eigen mensen verkochten aan de Blanken dan ook racisten ?
  het waren toch de Ashanti’s die hun eigen mensen kidknapten uit andere dorpen en doorverkochten aan de Blanken of niet soms ? dus zij zijn de boosdoeners .

  de Aziaten hebben tenminste hun eigen mensen niet verkocht aan de Blanken . ze zijn vrijwillig op contractbasis op de boot gestapt en kijk wat ze tot nu toe bereikt hebben .
  velen en ik ook ben blij dat mijn voorouders die stap gemaakt hebben . ik denk dat vele nakomelingen van de slaven ook blij zijn dat ze in een ander werelddeel leven want gezien de leefomstandigheden in Afrikaanse landen ,daar worden ze echt niet vrolijk van .
  John ,zou je graag terug willen naar Afrika als je de kans kreeg ?


  Maak melding
 14. De moslims waren/zijn de grootste slavenhandelaaars uit de geschiedenis.
  Gedurende hun 800 jaar regeerperiode in India alleen al hebben ze 500 miljoen Hindoes als slaaf verkocht en 100 miljoen Hindoes op de meest gruwelijke wijzen vermoord.
  En dat allemaal omdat de Koran hen dat oplegt.


  Maak melding
 15. In vele gevallen werden zwarte mensen die gevangen werden genomen door zwarte mensen verkockt aan witte mensen.
  Ze hebben zich allemaal schuldig gemaakt aan mensenhandel
  en dat gebeurt vandaag de dag nog.


  Maak melding
 16. @Bimba

  De grootste slavenhandel en slavenarbeid gebeurde door de donkere mens zelf. In verhouding hadden de blanken door de tijd heen maar een bescheiden rol in het geheel.
  Echter is deze wel het meest uitgemeten. Mogelijk omdat daar wel wat “te halen valt” en bij onze broeders niet.


  Maak melding
 17. @Klaas
  @ Bimba,

  Nee, enige manier om slaven aan het werk te krijgen is middels harde hand !!!!
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Domme klaas ,Luister goed,..karma werkt ,zoals je ziet de europeanen beginnen al tol te betalen voor hun negatieve daden ,ze worden overspoeld door mensen die ook willen profiteren van de welvaart,… die door GESTOLEN geld e. a. tot stand gekomen zijn.zij hebben 300 jr van ons GEROOFD.en de RACISTEN hier proberen het goed te praten,..maar geen zorgen dit is nog het begin van KARMA !moro eh kong,..BULLEBAKKEN.op den duur gaan jullie toch het onderspit DELVEN en dat weten jullie heel goed,daarom zijn jullie bang.


  Maak melding
 18. Nog noooit van m`n leven van deze Bullebak gehoord,maar door z`n boeriekie uitspraak is hij nu de bekendste EZEL van NEDERLAND ! zoals velen hier !


  Maak melding
 19. Om de stemmingsmakerij wat verder op te voeren hieronder twee links

  Als je geen positieve mening hebt over homo’s ben je slecht, ben je een homofoob. Er is zelf een woord voor bedacht.

  voetbalprimeur.nl/nieuws/779267/ophef-over-homofobe-uitspraken-schaken-popie-jopie-het-is-jammer-en-dom

  (in de jaren ’70 was er zelf geen woord voor iemand die een ander gijzelde, nu wel gijzelnemer. Gijzelaar, hij die gegijzeld word bestond wel)

  Als je geen positieve mening hebt over zwarten, dan, ja wat dan, dan eh.

  telegraaf.nl/nieuws/1373027/hiddema-zegt-neger-in-kamer


  Maak melding
 20. Lulkoek van een blanke die bang is voor zwarten. Dit soort gasten gaan maar alleen om met blanken.

  Hoe kom het dat kinderen bang worden als ze een zwarte zien. Zwarte piet is geen kindervriend . Kinderen discrimineren ook.


  Maak melding
 21. Kinderen discrimineren niet, het zijn meestal de getraumatiseerde ouders die hier een potje van maken en kinderen manipuleren naar hun eigen straatje. De VVD-er heeft gelijk, slavernij heeft niets te maken met discriminatie.

  Het is niet zo dat de zwarte broeders racisten waren, en dus daarom hun medebroeders gevangen hebben genomen en deze aan de blanken hebben verkocht. Neen, het ging ze om de handel en macht. Zwarten zowel blanken werden vroeger in diverse landen als slaaf afgevoerd, maar racisme zelf, is een uitvinding van de Bijbel, because “God is the Devil himself.”. Steek uw hand in eigen boezem.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES