zondag, mei 26, 2024
HomeOnderwerpenEconomieBankiers stellen nuchterheid Surinamers op prijs

Bankiers stellen nuchterheid Surinamers op prijs

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 24 nov – De Surinaamse Bankiersvereniging zegt de nuchterheid van het Surinaamse publiek op prijs te stellen. Er is geen panieksituatie ontstaan na geruchten en berichten over een vermeend faillisement van de Surinaamsche Bank. Van een ‘bank run’ is geen sprake geweest en de bank kan rustig voortgaan met het herstelproces.

Wat nu vooral nodig is, is rust. Dat die er ook is, is voor een aanzienlijk deel te danken aan de rust bij de clientèle. “De samenleving verdient een compliment voor haar beheerste en verantwoordelijke opstelling tegenover DSB-bank, waardoor er geen abnormale bewegingen zijn waargenomen”, stelt de Surinaamse Bankiersvereniging in een persbericht. Verwacht wordt dat de rust verder bewaard blijft.

‘Kwaadwilligen’ wordt zo de kans ontnomen om schade toe te brengen aan het financiële systeem en de samenleving. Het herstelproces van De Surinaamsche Bank werpt al vruchten af. Er wordt weer winst gemaakt en de verwachting is dat het de komende tijd zo blijft. Wat ook mee helpt, is dat de overheid al haar verplichtingen tegenover alle banken nakomt. Dit ondanks de eigen kwetsbare financiële positie.

opening
Fernandes Express
Passion in concert

26 REACTIES
 1. Kijk, ik neem aan dat iedereen weet om te gaan met geld in het betalingsverkeer.
  In dat soort omstandigheden worden er conditie ‘s geschapen om het soepel engezond te maken, maw er is een wederzijds constant geld verkeer tussen bod en aanbod alsmede consument en producent.
  Als er een (ver)-storing plaats vindt dan weet iedereen meteen en dan gaat men niet wachten op een stomme uitspraak van een bakru of een Leba finga. Surinamers zijn vindingrijk maar ook stom.
  hoeveel instantie ‘s zitten op geld te wachten van de wanbetaler??? Stel maar die vraag als je blut bent en kijk te midden van de centrale markt rondom heen….


  Maak melding
 2. Oma taki, waar rook is er er altijd een vuurtje. Opa taki een gewaarschuwd mens telt voor twee. Gelul over kwaadwilligheid no e go tja geen enkele zekerheid. Mi dati e go poeroe alle mi moni na DSB. Na leki ten tijde toen Julleke WEijlenbos tussen 1996-2000 het land regeerde. Geruchten deden de ronde dat a heri sani foe Roep nanga jowhin, a underground banking beng di wang ndp sani. Er werd toen ook gewaarschuwd om geen gelden te beleggen bij deze oplichters, des te meer ging men beleggen. Ook had Mcdonald het lef op STVS met dr.mr.prof, Adhin in discussie te gaan dat hij Roep zou overnemen. Allemaal grootspaak en de rijken kregen op tijd hun gelden of inzet terug. De andere oerdomme gelovige belggers, neks, neks neks. Oma taki, mars gwe opa, go poeroe a monie want we zijn gewaarschuwd.


  Maak melding
 3. Die…UILSKUIKENS in de oppositie,en de KOLONISATOR proberen alles uit,om Suriname te destabiliseren.,maar het zijn zulke grote Ezels,dat zij niet kunnen begrijpen dat de NIEUWE Surinamers,zich niet meer laten pakken door deze waardeloze Roodgemutste idioten !


  Maak melding
 4. Als je niets hebt op de bank wat moet je er dan afhalen?
  Ik denk dat het gros geen bankrekening hebben en degene die het wel hebben zijn zij die hun salaris op gestort krijgen waarvan het saldo nihil is in de 2e week na de salarisstorting.
  Vraag aan de hierna volgende personen waar ze hun valuta hebben gestald:
  Bouterse
  Graanoogst
  Boerenveen
  Brunswijk
  Abrahams
  Kuldipsing
  Sardjoe
  en zo nog enkele tientallen.
  Ik ben benieuwd naar hun antwoord.


  Maak melding
 5. @ Oom Ludwig foe Abrabroki
  Armoedzaaier,..jij hebt niks op de bank wat ga je weghalen, iemand die geld heeft zal 2 keer nadenken,om dat te doen jo KOE !


  Maak melding
 6. Blanke

  @ Oom Ludwig foe Abrabroki
  Armoedzaaier,..jij hebt niks op de bank wat ga je weghalen, iemand die geld heeft zal 2 keer nadenken,om dat te doen jo KOE !

  Armoedzaaier of niet, koe of niet, een ezel is veel slimmer van nature dan jij bent, tra bangi di. Joe e denki leki deng dong sma sa beng beleg monie na Roep en Jowhin, foeroe foe deng las alla monie. Tang bribi deng lee.


  Maak melding
 7. Revo

  Die…UILSKUIKENS in de oppositie,en de KOLONISATOR proberen alles uit,om Suriname te destabiliseren.,maar het zijn zulke grote Ezels,dat zij niet kunnen begrijpen dat de NIEUWE Surinamers,zich niet meer laten pakken door deze waardeloze Roodgemutste idioten !

  Dankzij al die debiele idiote dwaze oerdomme uilskuiken is de staatskas leeg.


  Maak melding
 8. “Wij werken er hard aan”, zegt Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, om tenminste de huidige ‘B1-rating’ van Moody’s te behouden.
  Hoefdraad zegt:
  Met een ‘B1’ worden investeerders juist afgeraden om geld aan een land te lenen of hooguit tegen heel hoge rente, vanwege het risico dat de situatie zodanig kan verslechteren dat de lening niet terugbetaald kan worden. Als Suriname van ‘B1’ naar ‘B’ gaat, zal het nog zwaarder worden om meer te lenen in het buitenland.

  Als je begroting voor 2018 heel heel slecht eruit ziet en er geen uitzicht is op verbetering hoe wil je Moody’s dan overtuigen dat Suriname de B1 moet behouden?

  Ben ik dom of benne gij dom?


  Maak melding
 9. @ Domme ..Oom Ludwig foe Abrabroki
  Jij wordt steeds rooier van de onzin die je uitkraait.Wat heeft Surinaname aan zo`n waardeloze boerikie als jou.die het land liever kapot zien gaan.,met negatieve verwensingen, met jou grote annonieme mond.get a live bro.


  Maak melding
 10. De regering zal in januari, wanneer ze weer om de tafel zit met de internationale financiële waakhond Moody’s, er alles aan doen om te bewijzen dat de kredietwaardigheid van het land niet is verslechterd. “Wij werken er hard aan”, zegt Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, om tenminste de huidige ‘B1-rating’ van Moody’s te behouden.
  Met een ‘B1’ worden investeerders juist afgeraden om geld aan een land te lenen of hooguit tegen heel hoge rente, vanwege het risico dat de situatie zodanig kan verslechteren dat de lening niet terugbetaald kan worden. Als Suriname van ‘B1’ naar ‘B’ gaat, zal het nog zwaarder worden om meer te lenen in het buitenland.
  Hoefdraad blijft optimistisch voor een ‘positiever’ vooruitzicht voor de inkomsten van het land. Hij gaf aan dat maatregelen die waren getroffen om uitgaven van de overheid te stabiliseren, “beginnen door te werken.” In januari komt de regering met een “herziene prognose om te bewijzen dat we op de goede weg zijn en dat het steeds beter gaat met de economie en financiën.”

  Straks komen die ndp idioten Enen zieke Revo en bleke Banke met hun dwaze paarsdomme redenering…..is neks waar. Wahahahaahahaha


  Maak melding
 11. Revo

  @ Domme ..Oom Ludwig foe Abrabroki
  Jij wordt steeds rooier van de onzin die je uitkraait.Wat heeft Surinaname aan zo`n waardeloze boerikie als jou.die het land liever kapot zien gaan.,met negatieve verwensingen, met jou grote annonieme mond.get a live bro.

  Keer op keer werden idioten als jij hierboven gewaarschuwd voor het paars bitter crimineel gevolg. Is dat onzin? Domme surinamers, ndpers als jij hebben daarom niets aan de vele waarschuwingen, ook door Vene, nooit ddb te vertrouwen, wie zijn de burikies? Zelfs Dioka en Merika zijn verworden misdadigers alsook vele oerdomme ndpers. Wie maken het land kapot vanaf 1980 en mensenlevens? Jouw gelifde baas ddb. Is dat geen feit, paarse kloter? Paars misdadige feiten spreken voor zich, 20 jaren geeisd tegen je geliefde paarse moordenaars en co. A waarheid tranga ma a troe joe paars dongkaw takroe dong ndper. Gwe go njang joe revo paarse schijt na ddb vol crimineel buskruit. Dongkaw


  Maak melding
 12. DDb tegen zijn oerdomme paars debiele aanhangers: stree de foe stree, a wiens mi e meki joe ka………..de aanhangers………soso lobi joe. Wahahahahahahahaahhahahaha,

  Dongknecht Revo krijste het luidst op de voorste bank, baas na egte lijdsman, mi e dede gi eng, a wiens mi e ka, soso lobi. Tang ka. Wahahahahaha


  Maak melding
 13. Zeg dit niet aan de oerdomme debiele Revo, want a mang e go tege joe.

  DE SURINAAMSCHE BANK, onze bank’ vrij vertaald ‘Sranan Sani, wi sani’. Vol trots wordt opgeroepen om bedrijven die met lokale inspanning uit de grond gestampt zijn te ondersteunen. Ook nu weer wordt opgeroepen om de bank van ‘ons’ niet in de steek te laten. Een terechte oproep want de bank kan in elk geval op korte termijn haar verplichtingen wel nakomen.
  Wat echter ontbreekt in de totale (mis)communicatie is dat de bel de kat wordt aangebonden en de hoofdschuldigen bij de overheid eerlijk ervoor uitkomen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de negatieve solvabiliteit van de bank. Precies zoals de vorige directeur van de bank met de zachte trom het toneel heeft verlaten, had zowel de verantwoordelijke bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), als die bij het ministerie van Financiën de laan uitgestuurd moeten worden.
  Dat het ook nu niet gebeurt, komt simpelweg doordat het volk dat niet eist. Wij beseffen kennelijk in onvoldoende mate dat de regeerders die in belang van het volk moesten handelen, een van de pijlers van ons financieel systeem bijna hebben omgekieperd om de eigen huid te redden. Want was op tijd aan de bel getrokken, dan hadden veel showprojecten geen voortgang gevonden en was er niet monetair gefinancierd. Dan had de president niet vol ’trots’ kunnen verwijzen naar wat zijn regering heeft gedaan tussen 2010 en 2015.
  Het is schrijnend om te bedenken dat de regering Bouterse-Ameerali in augustus 2011 een startkapitaal had van 670 miljoen US dollar aan monetaire reserve. En dat het geld zodanig is geslonken dat de regering – waaraan Bouterse weer leiding geeft – noch de Centrale Bank van Suriname zes jaar later in staat is DSB met SRD 200 miljoen uit de brand te helpen. Deze twee bedragen naast elkaar tonen aan hoe erg geld dat bestemd was om Suriname te ontwikkelen, verbrast is. Een dik brevet van ongeschiktheid levert dat ook de Moederbank als waakhond op.
  De oproep van deze regering om het eigene te waarderen, ‘leugens’ niet te geloven en de druipende beloftes van eenzijdige liefde die elke dag indoctrinerend klinken op de staatstelevisie en -radio zijn een grote façade. Bestemd om er voor te zorgen dat u geen schuldige zoekt, maar stil uw leed draagt omdat er zogenaamd voor u gezorgd zal worden. De mate waarin dat geloofwaardig is, moet nog blijken.


  Maak melding
 14. Stuart Rahan  
  Is er iets mis met groots denken? Neen! Is er iets mis met dromen? Neen, behalve als je nog in je pyjama slaapwandelt. Wat er wel mis is, is de realiteit uit het oog verliezen. Kunnen wij ons nog verschuilen achter de (drog)reden dat wij een jonge natie zijn die lessen moet leren? Na tweeënveertig jaar staatkundige onafhankelijkheid en twee coups verder is dat achterhaald. Alles wijst erop dat ons hierachter verschuilen politici er nog meer aanleiding in zien hun eigen slag te slaan.
  Hoe vaak hebben wij moeten aanhoren vertrouwen te hebben in bijvoorbeeld nu De Surinaamsche Bank, ondanks het dramatische verlies van tientallen miljoenen en de zoektocht naar honderdtachtig miljoen SRD voor de bank. Deze regering vraagt om vertrouwen zonder zich rekenschap te geven hoe het geschonden vertrouwen te herstellen. Vertrouwen op de toekomst zeggen zij want wat zich in het verleden heeft afgespeeld, is een gepasseerd station. Het houdt ons alleen maar achter en belemmert de huidige ontwikkeling. Een repeterende smeekbede voor in feite een nog stevigere grip in het politieke zadel.
  We zijn niet zo jong meer. Als je tweeënveertig jaar afzet tegen een mensenleven dan heb je bij wijze van spreken een behoorlijke dosis kennis en levenservaring erop zitten. Er zijn misschien kinderen waar opvoeding van het eerste kind niet probleemloos is geweest. De rest kreeg het iets beter dankzij de eerder opgedane ervaring. Dat merk je ook aan hoe de jongsten in het leven staan. We hebben twee coups overleefd (1980 en 1990). Een derde ligt niet voor de hand tenzij het Decemberproces in het nadeel uitvalt voor de verdachten. Dan nog is er lering te trekken uit de twee voorgaande stagnaties van ontwikkeling van een vrije samenleving. Coups en corruptie blijken hand in hand te gaan.  
  In de (militaire) jaren tachtig zijn tal van industriële projecten opgezet die wij uit geschiedenisboekjes zouden moeten kennen. Een cassavefabriek is zo’n mooi voorbeeld waar dezelfde initiatiefnemers van toen het nu weer voor het zeggen hebben en het wederom proberen. Nog voor de laatste fabriek behoorlijk ging draaien, was die alweer failliet en heeft hetzelfde kliekje wederom plannen voor nog een cassavefabriek. Volgens mij is nu al overtuigend bewezen dat hetzelfde kliekje het niet kan. Het ligt niet aan het idee. Het zit hem in de uitvoerders. Zij zijn gek genoeg rijker geworden van het faillissement in plaats van zelf failliet te gaan. Dat heet succesvol ondernemen naar Surinaamse maatstaven.  
  En toch klinkt er steeds weer het geluid van vertrouwen in eigen kunnen. Eddy Jharap, the founding father van Staatsolie, heeft het bewijs geleverd: het kan. Maar welk vertrouwen moet je geven aan deze generatie politici die keer op keer bewijzen het niet te kunnen. Wat daarentegen wel opvalt is dat zij privé heel succesvol zijn. Neem de president en zijn adviseur Ramon Abrahams. Rara, hoe kan dat? Het antwoord laat zich raden. Alle privésuccessen zijn verkregen dankzij hun zogenaamde politieke aspiraties voor een betere samenleving zonder uitbuiting van de kolonisator. Bijna iedereen geloofde in hun mantra. De kolonisator met al haar uit slavernij, oorlog en piraterij vergaarde rijkdommen is al tweeënveertig jaren weg. Wie kregen wij daarvoor in de plaats?
  Onze eigen uitbuiters. Van hetzelfde laken maakten zij hun eigen goedzittende pakken. Hun aandeel in de Surinaamse economie (goud en grond) is zo groot dat de belastingdienst hen over het hoofd ziet. En elke dag weer smeken zij om meer vertrouwen voor voortzetting van in feite hun luxueus leven. Iedere dag neemt de geldontwaarding toe en zijn zij de enigen die rijkelijk leven van de devaluatie. Het door de kiezer in hen gestelde vertrouwen kwam hen te voet tegemoet en gingen zij er in volle galop mee vandoor. Van dit vertrouwen zijn alleen Surinaamse politici rijk geworden. 

  Ps oerdomme bezeten idiote dwaze ndpers krijsen nog steeds is neks erg, wiens baas e meki oeng ka, ndp na mang. oe tang ka dan. Dit is onze eige nationale doen en denke…de staatskist leegroven op kosten van land volk en oerdomme paarse paria’s.


  Maak melding
 15. Bij een ander artikel heb ik eerder deze week mijn waardering uitgesproken voor de cliënten van DSB. Het massaal opnemen van je tegoed bij een bank in Suriname zou niet goed zijn voor het land. In elk land heb je goede en slechte managers. Kennelijk kunnen we van de verantwoordelijke managers van DSB moeilijk zeggen dat zij de kwalificatie “goed” verdienen.
  Het is vrij goedkoop om de problemen die bij de bank zijn ontstaan min of meer in de schoenen te schuiven van de oppositie en de vroegere koloniale machthebbers. Het zijn onze eigen mensen die er een potje van gemaakt hebben. We moeten leren om dat in te zien en kritisch te zijn op onze leiders. Anderen de schuld geven is gemakkelijk en vooral goedkoop, maar dat brengt ons echt nergens.


  Maak melding
 16. Die bank managers hebben twee dagen met pampers gelopen
  Waren goed in de war, over de bank run, sufferts als ze hun werk serieus hadden genomen, hadden ze rustig kunnen slapen, net als bouta


  Maak melding
 17. -Bankiers, vertel die nuchterheid maar aan Hooghart en co die steeds de Nederlanders van langs geven.

  De nuchterheid hebben zij van de Nederlanders geleerd vandaar dat de Surinamers niet echt acties ondernemen om het land plat te leggen zoals vele andere landen waar de agressie de kop op steek.

  Ik hoop wel dat het een keer omslaat, maar dan wel voor de deuren van Bouterse en co alleen. Ze mogen dan al hun bezittingen vernietigen.


  Maak melding
 18. Bankiersvereniging was STIL toen al onze Gelden, Valuta en Goud werden verkwanseld door de Paarse FAILLIETMAKERS van Sranan !

  Bankiersvereniging was ook heel STIL toen dit Paarse regiem meerdere MILJARDEN aan ongedekte SRD-bankbiljetten in omloop bracht !

  Natuurlijk hoeven de bankiers zich niet uit te spreken, zij moeten zelf ook op de blaren zitten als gevolg van het Paarse WANBELEID !

  PS : Zie ook het “LEEG-ETEN” door de Paarse politiek van Staatsolie, EBS en andere staats-gelieerde bedrijven !

  De PAARSE nutteloze LENINGENPOLITIEK moet worden stopgezet !

  Sranan moet uit het Paarse FAILLISSEMENT, de Srananmans worden economisch/financieel GEWURGD door het Paarse WANBELEID !

  LAAT BANKIERSVERENIGING VIA HAAR LEDEN OPENHEID VAN ZAKEN GEVEN (TRANSPARANTIE !) AAN HET VOLK, ZODAT BETER ZICHT KOMT OP DE, DOOR DE MACHTHEBBERS GEHEIM GEHOUDEN, WERKELIJKE STAATSSCHULD !


  Maak melding
 19. Wederom drukt RobG zijn snor dit terwijl hij als de pseude econoom nodig is bij zijn president

  RobG waar blijf je? Waar ben je?
  Lijkt wel vader Jacob “slaapt gij nog”


  Maak melding
 20. Het is duidelijk dat vooral de kaulo’s (zwartjes) van de NDP heeft veel geld op de bank hebben staan en zij gaan natuurlijk niet al hun gelden opnemen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES