“AOW gat discrimineert (ex) rijksgenoten”

46

Veel (ex)rijksgenoten kampen met een tekort aan AOW pensioen. De reden hiervan is dat zaken hieromtrent nog steeds niet goed geregeld zijn. In de afgelopen 20 jaar is er vanuit verschillende kanten aandacht hiervoor gevraagd. Tot nu toe zonder het beoogde resultaat. Op initiatief van het comité 30 Juni is er een volkspetitie gestart, waarin de Tweede Kamer der Statengeneraal en de regering worden opgeroepen om een einde te maken aan de kromme en schrijnende situatie.

Voor andere doelgroepen (missionarissen/ zendelingen) zijn er wel aparte regelingen bedacht om ze uit te zonderen van de eisen om voor een volledige AOW in aanmerking te komen. “De Nederlandse regering is meer dan voldoende op de hoogte van het AOW-hiaat van (toenmalige) rijksgenoten en dat van hier wonende Nederlanders uit Suriname en de (voormalige) Nederlandse Antillen. Deze gepensioneerden zijn genoodzaakt om een beroep te doen op aanvullende bijstand met alle nare gevolgen – zoals beperking van bewegingsvrijheid – van dien”, aldus Winston Kout van de werkgroep ‘Repareer het AOW-gat’ van het comité 30 juni.

Ouderen, die tientallen jaren hier hun krachten hebben gegeven en kinderen hebben opgevoed die, nu in de Nederlandse maatschappij, ook hun bijdrage leveren, worden aan hun lot overgelaten. Kout vindt dat inhumaan en discriminerend. De petitie vraagt om het dichten van het AOW-gat van deze groep. De regering en de Tweede Kamer moeten hun verantwoordelijkheid in deze nu waarmaken.

Betrokkenen en alle belanghebbenden in de hele wereld kunnen de petitie tekenen via de link https://petities.nl/petitions/repareer-het-aow-gat?locale=nl


46 REACTIES

 1. Er is geen sprake van discriminatie, deze regel geld voor alle Nederlanders ook die geboren zijn in Nederland en in het buitenland gewoond hebben, de jaren dat je geen AOW premie hebt afgedragen worden niet meegenomen in je AOW uitkering, maar de regering zorgt wel voor aanvulling waar regels aan verbonden zijn, om misbruik te voorkomen


  Maak melding

 2. @ Witteman,
  Wiens fout is het dat deze ex-Nederlanders geen AOW-premie hebben betaald??
  Nalatigheid van de Nederlandse Overheid om deze premies
  niet geind te hebben !!


  Maak melding

 3. @Witteman,

  Het gaat niet om afdracht van premies. Maar je moet vanaf je 15e jaar ingezetenen zijn.
  Voor elk jaar dat je na je 15e niet in Ned. woont wordt 2% in mindering gebracht.

  En het heeft niets met DISCRIMINATIE te maken. Weer de Surinamer die zich gediscrimineerd voelt.
  Op deze wet zijn er natuurlijk groepen die uitgezonderd worden.


  Maak melding

 4. Heeft niets met AOW premie te maken maar met het aantal jaren dat men in ‘Nederland’ gevestigd is. Het vreemde aan deze zaak is natuurlijk dat het Koninkrijk der Nederlanden een verschil maakt tussen haar onderdanen in ‘Nederland’ en in de voormalige koloniën. Mensen die geboren werden in de voormalige koloniën werden immers geboren BINNEN het Koninkrijk der Nederlanden en hadden zodoende automatisch de Nederlandse nationaliteit. In die zin kan men dus wel degelijk spreken van onderscheid, discriminatie!


  Maak melding

 5. @@Panli, je hebt groot gelijk en ik heb nog een aanvulling::::

  De Surinamers maken een fout, ze hebben helemaal GEEN recht op die volledige AOW uitkering. De reden hiervoor is het feit dat er NOOIT premie betaalt is door deze groep.

  In Nederland betaalt een ieder premie in welke vorm dan ook.

  Als je in Nederland geboren bent en voor 10 jaren naar een ander land verhuisd, heb je voor die 10 jaren ook GEEN recht op die AOW uitkering, dit omdat je geen premie betaalt hebt.

  De Surinamers die op oudere leeftijd naar Nederland zijn verhuisd, hebben helemaal GEEN recht op een volledige AOW uitkering, omdat zij dus NOOIT premie betaalt hebben.

  Recht voor een recht voor allen en dit heeft inderdaad NIETS met discriminatie te maken.


  Maak melding

 6. Maar daar zit nu de crux in.Als Ned.besluit om het gat te vullen dan moeten ook de mensen van Sur.die geboren zijn tot 25 nov.1975 min 15 in aanmerking komen voor een Ned.AOW.
  Voor mensen die geboren zijn in 1959 is er dan een AOW van 1 [één] jaar beschikbaar en die zijn dan ook laatsten die aanspraak op zouden maken.


  Maak melding

 7. is er niet een andere manier? ik weet dat de aow premies via omslag berekend worden. dat wil zeggen dat de premie hoogte berekend is aan de hand van het aantal betalers. als je nu een hele groep erbij neemt, dan heb je daar geen basis voor. me dunkt. verder zullen er meer factoren meespelen hoor, ik kan deze verzinnen. heeft bouterse ook procentjes toch? dan wil hij ze wellicht afstaan. of ontvangt hij dit gewoon?
  kunnen wij ook wat anders verzinnen? bijvoorbeeld een manier om toch wat bij te sparen om te komen tot een aanvaardbaar oudedagsinkomen?
  dit bericht is misleidend.


  Maak melding

 8. verder zijn Surinamers vaak eigenaar van grond in suriname. wellicht tijd om een stukje grond op te offeren voor het oudedagsinkomen wanneer er niet alhier kan worden bijgespaard. er is hoop.


  Maak melding

 9. @ Wim Smit: U kletst, Suriname was een zelfstandig land binnen het koninkrijk met eigen wetten en regelingen. Net zo min als inwoners van Nederland of de Antillen recht hebben op Surinaamse voorzieningen hebben Surinamers recht op Nederlandse voorzieningen.
  Zou Suriname er voor gekozen hebben een provincie van Nederland te worden dan lag het anders, maar in 1953 werd het een apart land en in 1975 onafhankelijk. Jammer dat de Surinamers niet begrepen waar ze voor tekenden, maar nu niets meer aan te doen.

  Zou Nederland besluiten om iedereen in Nederland alsnog volledige AOW te gaan betalen dan zal dat met terugwerkende kracht moeten gebeuren voor iedereen, dus ook voor die honderdduizenden Turken, Marokkanen, Antillianen en noem maar op. Dat gaat vele miljarden kosten en gaat dus nooit gebeuren.
  Eerder zullen de sociale voorzieningen versoberd worden vanwege al die immigranten en asielzoekers die daar in steeds grotere getale een beroep op doen. Neem dus maar een krantenwijkje als je geld te kort komt.

  Onbegrijpelijk dat men maar blijft zeuren, terwijl de regels toch zo duidelijk zijn en voor iedereen gelden.


  Maak melding

 10. Het is heel simpel: Als je een Nederlands paspoort had (hebt) en je woon(t)de op Nederlands grondgebied volgens de letter van de wet, dan heb je recht op AOW. Je hebt recht op 100% AOW als je 50 jaar op Nederlands grondgebied hebt gewoond.
  Het is vreemd dat op alle terreinen Suriname toentertijd gold als Nederlands grondgebied, behalve voor de AOW. Maar dat heeft vast te maken met het feit dat het geld kost en geen geld oplevert. Het gaat overigens om een relatief klein aantal mensen. Op de Nederlandse begroting is een dergelijk bedrag van enige tientallen miljoenen verwaarloosbaar.


  Maak melding

 11. @Wim Smit
  Wat kost inkoop AOW?
  Voor inkoop AOW betaalt u voor elk jaar een premie.

  Voor elk jaar vanaf de begindatum van de 50-jaarsperiode tot de dag waarop u in Nederland kwam wonen of werken, berekenen we de premie. De premies van alle jaren samen is het bedrag dat u betaalt voor de inkoop van uw AOW.


  Maak melding

 12. De mensen die zich te kort gedaan voelen in Nederland v.w.b. hun AOW, kunnen gewoon een aanvullende uitkering aanvragen !!Geen gelul verder !!
  Maar natuurlijk is men bang,want formulieren zullen ingevuld moeten worden over hoeveel spaargeld je hebt, je bezittingen en als je met vaknatie voor langere tijd uit Ned. moet dat gemeld worden !!! Daar zit het venijn in.
  Ik ken Surinamers in Suriname die rustig hun volledige AOW ontvangen,anderen zijn arbeidsongeschikt wegens zgn ziekte ,krijgen via hun postadres in Ned. alles,terwijl ze als “een lord” leven in Suriname en ook een bedrijfje hebben!!
  Surinamers zijn vindingrijk te-na monie-torie-de-foe-tekie) !!


  Maak melding

 13. Suriname was binnen het koninkrijk der Nederlanden zeker een zelfstandig deel binnen het Koninkrijk Der Nederlanden, evenals de Antillen dat was. Hierdoor was/is deze AOW-gat dus niet van toepassing voor Suriname en Antillen toen.

  Suriname is sinds 25 November 1975 zelfstandig, de Antillen is nog binnen het Koninkrijk en hebben andere statussen nu, sommigen zijn nu zelfs een soort Nederlandse gemeente. De vraag is of hiermee deze AOW- wet voor hen nu wel is gezuiverd?

  Voor de SuriNeds zat dit niet worden opgelost, want als men hieraan begint, zullen ook de Surinamers van voor 25 november 1975 die Nederlander waren ervoor in aanmerking moeten komen. Het gaat om vele miljarden euro’s. Nederland zou dat kunnen betalen, maar zal niet gebeuren. Ze kunnen zich gemakkelijk beroepen dat Suriname een zelfstandig deel was binnen Nederland en dat ze hiervoor zorg moest dragen.

  Door deze status van deze (voormalige) rijksdelen, waren vele wetten in Suriname, Antillen anders dan in Nederland. Huisvesting, Latoe Gron, uitkeringen, pensioenen, salarissen, vakantiegeld, kinderbijslag, enz. vakantie, buitenlandverlof voor het gezin, In de rijksdelen vele malen lager of bestonden niet of anders.

  SuriNeds mogen het vergeten. Ik vraag mij af hoe het AOW vraagstuk t.a.v. eerste groep Molukkers die naar Nederland is?, Want als die het probleem niet hebben zou er dan toch hoop zijn voor de SuriNeds, bepaalde groepen Suriname in Suriname en andere etniciteiten in Nederland.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 14. @ K.Tedja,
  Heel goede vraag !!!.
  ! Mensen hebben jaren AOV-premie betaald in Suriname, wonen nu in Nederland, maar krijgen geen AOV van de Staat/Republiek Suriname !! Dit noem ik nu “diefstal”
  Waar zijn onze zeer geleerde juristen in Suriname?? Kunnen ze deze zaak niet klaren ???


  Maak melding

 15. Ze hebben weer een muizengaatje gevonden om op de bedeltoer te gaan. Ze leren het nooit af die paranoïde huilebalken. Klagen, vragen, bedelen, liegen en bedriegen zit diep geworteld in die culturen.


  Maak melding

 16. Dat klopt, wie te weinig geld heeft kan altijd een aanvullende aanvraag ervoor indienen tot een bepaalt bedrag, ik dacht tot het minimumloon. Dus dat hele gedoe over dat AOW-gat is helemaal geen probleem voor SuriNeds, enz in Nederland.

  Hoe dat precies zit als je naar je thuisland gaat weet ik niet. Want soms kunnen zaken/geldbedragen worden aangepast aan het standaardleven van die thuislanden en als die thuislanden ook allerlei belastingen gaan opleggen aan die bedragen, ja!, dan kan je maar beter in Nederland blijven en op een houtje bijten. Met je pensioen, spaargeld, je huis of (woon)boot verkopen, enz hoeft dat niet.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 17. wat hier boven staat is niet helemaal waar, Ik was 5 jaar voor de onafhankelijk al in suriname met mijn Nederlands . paspoort en ook ik ben gekort terwijl ik vanaf mijn 16 jaar heb gewerkt en iemand die op zijn 40 jaar hierheen kwam[niet uit suriname] krijgt aanvulling van de soos


  Maak melding

 18. Dit klopt niet helemaal. Als je naar Nederland komt, krijg je één jaar lang de kans om de gemiste jaren in te kopen. Toen ik naar Nederland kwam was ik 25 en kreeg ik de kans om mijn gemiste 10 jaren in te kopen. Ik schrok wel van het bedrag dat ik moest betalen. f 50.000 voor iemand met een minimumloon was niet haalbaar.
  Er is wel een ander belangrijk punt wat wij al die tijd over het hoofd hebben gezien en dat is het pensioen voor de werkenden met een AOW gat. Bij de berekening van de hoogte van het pensioen wordt ook voor mensen met een AOW gat wel rekening gehouden met een franchise gebaseerd op 100 % AOW. Voor mensen die gewerkt hebben pakt dit wel nadelig uit.


  Maak melding

 19. Mensen mensen ; @ Panli heeft groot gelijk, als je vanaf 15 de jaar ingezeten van NL bent, heb je recht op AOW ( volledig wel te verstaan.) Als je in NL geboren bent en je ouders emigreren naar het buiten land door hun werk of privé, ben je ook aantal % x 2 kwijt. En dat heeft te maken met je huidskleur, zoals sommige mensen denken.
  Als je 15 jaar bent betaald de overheid je AOW voor je, de dag dat je begint te werken houdt je werkgever je AOW en loonbelasting in, en deze wordt uitgekeerd de dag dat 65 wordt. Voor missionarissen is er geen andere regel bedacht,
  deze mensen gaan op latere leeftijd naar het buitenland.
  Ze hebben hun AOW al opgebouw, in NL en daar hebben recht op AOW als ze oud worden.

  @ Hans van den Broek

  Zie je al mensen die 65 jaar reeds gepasseerd zijn een kranten wijk hebben ? Natuurlijk zijn er uitzonderingen
  maar, ik zie geen oudjes die 65 jaar zijn en vaak slecht ter been een kranten wijk hebben. Dus jou idee bij deze, is in mijn ogen zeer verwerpelijk en discriminerend, naar deze groep toe ! Kortom als je nooit AOW hebt betaald, heb je ook geen recht om te klagen !

  sari tori

  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


  Maak melding

 20. Het is natuurlijk altijd makkelijk om iets te vragen/eisen waaraan je niets bijgedragen hebt, dat je het dan niet krijgt heeft niets met waar je vandaan komt of waar je geboren bent, maar om het feit dat je ook voor die jaren niets betaald hebt


  Maak melding

 21. Heb 20 jaren aov premie betaald in Suriname.
  Ik moet eerst daar gaan wonen om in aanmerking te komen.

  Is het die meneer die over Kwakoe ging ???Hmmmm
  Aron heeft niks geregeld ,alleen de naam van dat hij Suriname onafhankelijk gemaakt heeft van Nederland.


  Maak melding

 22. @ Juan.

  Je hebt de koe bij de hoorn nu, zo heeft NL haar regels.
  Als je in NL AOW krijgt mag je gewoon overal gaan wonen,
  je krijgt je AOW gewoon uitgekeerd. !!!!
  Wat het AOW wet betreft kon Aron geen vat hebben op de Nederlandse regering, dat staat buiten kijf !
  Het is nou een wet van NL, en dat kunnen ze in Su niet begrijpen laat staan afdwingen .

  sari tori


  Maak melding

 23. Het is een zeer kwalijke zaak maar dat het zover voor vele, in mijn voorbeeld Surinamers is gekomen, is mede te danken aan onze eigen mensen.

  Al de Suri Stichtingen en Welzijnsorganisatie’s die in de jaren ’70 en ’80 zwaar werden gesubsidieerd, hebben onze mensen nooit vertelt dat er een mogelijkheid bestond om tegen een redelijk bedrag dit AOW gat te dichten.
  Al deze organisaties vraten al het geld op en deden bar weinig voor hun eigen mensen.

  De Turken en Marokkanen hebben het totaal anders aangepakt en hebben hun altijd de juiste informatie hierover gegeven.
  In de jaren ’90 toen enkele voormalige Oostblok landen tot de EU werden toegelaten, zijn er ook vele ouderen van hen neergestreken in Nederland.
  Die hebben geld van familie en vrienden in hun land geleend en betaald voort het dichten het AOW gat.

  Die mensen krijgen nu een volledige AOW uitkering en lossen hun schulden van de lening van toen, zonder problemen af.

  Ik vraag me af waarom meneer Kout zich nu pas is gaan storten op deze problematiek, want het speelt al jaren lang.
  Waarom is meneer Kout (toen hij dik aan het Kwaku festival verdiende) ook niet voor deze groep mensen opgestaan ?


  Maak melding

 24. Mensen kunnen niets eisen waar ze geen recht op hebben of denken te hebben. De Surinaamse wetten worden elke dag met de voeten betreden.Suriname had een rijk land kunnen zijn maar alles wordt voor een appel en ei verkocht. We hebben hier een schamateloze oude dag voorziening de gelden worden niet optijd betaald. Laat Nederland met rust. Zij gebruilen tenminste hun verstand.Hebben keurig hun zaken op orde.
  Surinamers lopen nu achter de feiten aan.


  Maak melding

 25. Klopt, je mag overal gaan wonen met jouw AOW, maar als dat land geen sociaal contract heeft afgesloten met Nederland kom je in aanraking met de wet BEU (beperking export uitkeringen) Dat betekent dat jouw uitkering wordt gemaximeerd tot 50% van het minimumloon. Op dit moment dus ongeveer € 750. Surinamers zouden geen probleem hebben met deze wet omdat ze toch al gekort worden.
  Milton je hebt gelijk. De Surinaamse stichtingen hebben hun best gedaan om de Nederlanders te vertellen hoe de Surinamers zijn. Ze zijn alleen vergeten de Surinamers te vertellen hoe Nederland in elkaar zit.


  Maak melding

 26. Ik vind het toch niet kloppen, Surinamers waren Nederlanders zo gezegd dan, maar worden gekort het klopt van geen kant Suriname was Nederland weer zo gezegd dan.
  Het past bij de Politiek om te kijken waar kunnen ze op besparen..


  Maak melding

 27. Moe van
  Ik heb deze periode nog meegemaakt. Toen de wet AOW van de heer Drees in Nederland werd ingevoerd haastten onze Surinaamse politici onze oudjes te vertellen dat ook zij in aanmerking zouden komen voor de AOW. Wat zij over het hoofd hadden gezien was het territoriumstelsel dat in deze wet was ingebouwd. Alleen oudjes van Nederland kwamen daarvoor in aanmerking met de nodige cadeaujaren. Je weet dat Surinamers heel lang geduld hebben, maar ook aan dat geduld komt een eind. Bij nader informatie gingen onze oudjes te horen dat zij in Nederland 6 jaar moesten wonen. Gevolg: al onze oudjes emigreerden. Dat was onze eerste emigratiegolf naar Nederland. Onze oudjes in de jaren 50.


  Maak melding

 28. Vind het heel erg, het doet pijn dan de oudjes zo op het verkeerde been worden gezet, ik schaam me dat Nederland zo solt met de oudjes.
  Zo genaamd ben je Nederlander, maar ondertussen, nemen ze je in de maling.


  Maak melding

 29. Moe van@
  Je Nederland hebt rechten en plichten, als je niet aan je plichten hebt voldaan heb je ook geen rechten om simpel is,
  Niks discriminatie, en stop met die hangmat mentaliteit


  Maak melding

 30. Voor je AOW hoef je niet te betalen, wel als je extra pensioen wil,het gaat er om woon je vanaf je 15 de in Nederland zo niet bijvoorbeeld je komt als 20 jarigen naar Nederland dan krijg je 2% cent minder per jaar AOW dat je er niet woonde maar je hoef er niets voor te betalen de eis is je moet vanaf 15 jaar gewoond hebben in Nederland


  Maak melding

 31. Moevan@
  Ik wil zal je niet tegen de haren in strijken, maar als je aow wild hebben, hebben ze daar voor regels gesteld, het is niet aan mij om dit aan te vechten, maar in Nederland is er regelgeving, en daar hebt je je aan te houden, plichten en rechten, waarom wil je dit nou niet aannemen, dit alles heeft te maken met gewerkte aantal jaren, premie afdracht, wat dan weer in verband staat om zwart werken tegen te gaan, er word een helle hoop duidelijk als je googled AOW EN PREMIE AFDRACHT HOE ZIT DAT,


  Maak melding

 32. @ MoeVan

  Je bent echt een weri édé, wie zegt dat je niet voor je AOW moet betalen ? Het moment dat je gaat werken wordt er AOW loonbelasting en ziekenkosten van je ingehouden !
  Ik weet waar je woont als je Nederland woont, moet je dit weten, tenzij jij niet tot de werkenden behoord.
  Zelfs als je met pensioen bent, betaal nog allerlei heffingen.

  sari tori

  Jacko


  Maak melding

 33. J. Zwartmans
  Als je niet werkt wordt zelfs van jouw bijstanduitkering AOW premie ingehouden. Moe van woont op een andere planeet.
  Overigens neem ik het hem niet kwalijk. Ik was laatst op een bijeenkomst voor ouderen om te discussieren over AOW en pensioen. Blijkt dat onze oudjes zich nooit verdiept hebben in deze uiterst belangrijke materie voor jouw oude dag.


  Maak melding

 34. @ John

  Het is mogelijk dat MoeVan ons in de zeik neemt, of hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt !

  sari tori

  Jacko


  Maak melding

 35. Neem niemand in de zeik, zeg het tegen me, daar heb je John toch niet voor nodig,, slapte .
  Wat ik bedoel is als je gepensioneerd bent hoef je geen premie meer te betalen, ik had het fout.
  Groetjes


  Maak melding

 36. Jongens, jongens toch.
  Ik heb dit een of twee jaar geleden volledig uitgelegd.
  Het Nederlandse pensioenstelsel is gebaseerd op 3 pijlers.
  Collectief pensioen AOW
  Bedrijfspensioen (via je werkgever)
  Individueel pensioen (om het pensioengat te dichten, is aftrekbaar zie site belastingen).
  Ik weet niet waar het terug te vinden, maar het is al uitgebreid besproken op de site

  Om jullie weer op weg te helpen.
  Als je nooit gewerkt hebt en je woont in Nederland, maak je dan aanspraak op AOW?
  Het antwoord is ja.
  Dus moet je zelf hebben betaald om AOW te ontvangen?
  Neen.
  Kijk op je loonstrook, zie je daar werknemerspremie staan?
  Ja. Daar betaal je voor tot een maximumbedrag.
  Als je dan een uitkering krijg, ontvang je omdat je premie hebt betaald een percentage van je loon (tot een maximum)
  De premies voor werknemersverzekeringen, waar je dus individueel voor betaald worden via het omslagstelsel bepaald.
  Daarnaast kan je nog andere uitkeringen ontvangen, waar je niet individueel voor hebt betaald.
  Hoe komt de overheid aan het geld dan?
  Uit belastingopbrengsten, uit winst van overheidsbedrijven, boetes enz.
  Voorbeelden hiervan zijn AOW, ANW, AKW. Zodra het met een “A”begint is het geen werknemersverzekering (dus niet individueel), maar een volksverzekering (dus collectief).
  Voor zover het betalen.
  Voor het ontvangen verwijs ik naar Panli, die het goed heeft verwoord. hieronder zijn/haar tekst
  Panli
  @Witteman,

  Het gaat niet om afdracht van premies. Maar je moet vanaf je 15e jaar ingezetenen zijn.
  Voor elk jaar dat je na je 15e niet in Ned. woont wordt 2% in mindering gebracht.

  Hierdoor kan je samen met het bedrijfspensioen op 70% van je laatstverdiende loon komen.
  Door ook individuele verzekeringen te kopen (bijv lijfrenteverzekering) kan je op een hoger percentage komen


  Maak melding

 37. In de AOW art. 10 of 12 werden de personen van 15 jaar of ouder uit Suriname , Nederlandse Antillen en de het vroegere Nederlands Indië vrijgesteld van premieplicht inzake AOW. Hierdoor konden personen uit Suriname die voor 1975 naar Nederland kwamen en pensioen gerechtigd waren. Zonder korting hun pensioen ontvangen. Mijn vader en schoonvader heb ik op grond van dat artikel geregeld dat zij die korting niet ondergingen. In mijn geval kon ik dit vooralsnog niet aantonen en moet nu een korting toestaan. Vind de wettekst van 1974. Of de kleine gids van dat jaar die de wettekst een nadere toelichting geeft die bovenstaande onderbouwt en ons probleem is opgelost


  Maak melding

 38. AOW wordt alleen opgebouwd binnen de landsgrens van Nederland. Overzeese gebiedsdelen vielen daar niet onder. Het niet wonen binnen de landsgrenzen , bijv. Door tijdelijke uitschrijving uit Nederland heeft als gevolg een korting van 2% per jaar bij het bereiken van de AOW leeftijd.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.