Energie Bedrijven Suriname verbiedt lezing Nederlandse consulent

33

PARAMARIBO, 3 nov – Dat in Suriname, de al lange arm van de politiek nog verder kan reiken, is weer eens gebleken. Rabin Parmessar (NDP), oud-parlementslid en ex-minister , heeft als directeur van energiebedrijf EBS kans gezien een consulent de mond te snoeren. In zijn uppie zag Parmessar kans een lezingenavond van de Vereniging van Installateurs in Suriname in het honderd te laten lopen.

De vereniging had de Nederlandse consulent Pouw Jongbloed uitgenodigd voor een lezing over brandveiligheid. Parmessar gooide energiek roet in het eten. Volgens Dagblad Suriname doet het gedrag de wenkbrauwen fronsen bij de vereniging. Jongbloed vertoeft in Suriname op uitnodiging van de EBS. Hij is door EBS ingehuurd voor het verzorgen van trainingen aan de installateurs over zonnepanelen.

Het gedrag verbaast des te meer daar het energiebedrijf al toestemming had verleend. Die toestemming gaf een directielid. Die is nu dus teruggefloten. Toestemming van EBS betekent nog niet toestemming van Rabin Parmessar! Hij verscheen op de lezingenavond, maar speelde het klaar andere issues aan te snijden. Pouw Jongbloed is verbonden aan het Nederlandse Normalisatie Instituut, NEN.


33 REACTIES

 1. Wie nog steeds geloven dat deze paarse rioolrat het werkelijk menen voor land en volk zijn oerdomme stommelingen. Alles draait en valt in verworden narco staat Suribabwe om een man en zijn criminele politieke partij, de nationale delinquenten partij. Oerdom zullen vele ndpers blijven geloven in deze zeer vervloekte misdaad partij. Wo ka.


  Maak melding

 2. Stre Long grote, Nietsnutten die paarse kakkerlakken.

  In plaats van iets te leren van de krom bakka bakra, die over de hoed en de rand over deze materie weten, slaat hij liever een pleefiguur. Interessant willen doen, maar je zet de republiek Suriname en de Surinamers gewoon te kijk door dit pleefiguur gedrag.

  Hoe meer dit bekend wordt bij de Noordzee, hoe meer die naar Suriname gaan komen om lezingen te houden en als ze gaan komen zal er heel diep uit de lege bundel moeten worden gezocht en flink moeten worden betaald.

  Zie wie voor paarse mensaap poep staat met deze vertoning. Hij heeft het koloniaalgedrag heel goed begrepen om er zorg voor te dragen dat je de Surinamers oerdom moet laten blijven.

  We nog voor vijf!

  wie houdt wie voor de gek?

  T&T heeft ze al laten zien hoe ze met de doksahandel van Su aanpakken.

  Alleen maar achteruit gaan met deze paarse poepzakken.

  Sranansma Oe Wiki!, jaag die paarse kakkerlakken weg als U een beter leven wilt hebben.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

 3. De handeling van de heer Parmesar is correct.De consulent is door EBS ingehuurd om een bijdrage te leveren aan de deskundigheidsbevordering van Surinaamse installateurs. Het lag niet in de bedoeling dat hij speciaal voor de installateurs een aparte lezing ging houden. Parmessar heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om op die avond een aantal cruciale vraagstukken m.b.t. de energievoorziening in Suriname en zaken rond de certificering van personeel, materialen en hulpmiddelen met deze deskundige te bespreken.

  Het is algemeen bekend dat vele installateurs in Suriname zeer goedkope en levensgevaarlijke Chinese troep zoals kabels, schakelkasten, transformatiren, aardschakelaars,enz.ens gebruiken.Parmessar heeft een nuttige avond van deze bijeenkomst gemaakt. Er moet gewerkt worden en de avond user niet om onder het mom van een lezing, bier en cognac te drinken. Niet lullen maar poetsen.


  Maak melding

 4. Dit is zo typisch NDP gedrag.

  Ze zijn als de dood dat een geschoold persoon hun de les komt lezen.

  Ze laten nog liever Suriname verzuipen dat dat ze erkennen dat ze er zelf de ballen verstand van hebben en een professional zijn werk laat doen.

  Te zot en te zielig voor woorden.


  Maak melding

 5. Deze totaal ongeschikte hond als directeur van de Ebs, heeft dezelfde streken als die andere debiele paarse honden, die denken iedereen hun mond te kunnen snoeren, zoals die Miranda met die radiozender, dit soort figuren, denken dat deze bedrijven van hun zijn, niet wetende, dat deze Parmessar op zijn werk bij Ebs wordt uitgekotst door het personeel van de Ebs, maar wel denken, de populaire grapjas te kunnen uithangen, dit griezelige Hindustaantje, die daarbij ook nog een hele groep hindustanen misleid heeft voor de verkiezingen.


  Maak melding

 6. Dank je Jongen,eindelijk een positieve inborst.Ze hebben allen beurten gehad.Nu is er een LEIDER aan de beurt die grasgroen is ,laat de man zn ding doen en geef een punt aan t eind vd rit,.


  Maak melding

 7. -Van een vriend heb ik vernomen dat het verhaal anders in elkaar zit en een ieder die op de hoogte hiervan is zal gauw merken dat het om sabotage van een persoon gaat.

  De persoon uit Nederland heeft wel een toespraak gehouden in de vorm van een discussie waar Parmessar heel laat ook aanwezig was,
  Verder heeft Parmessar uitleg gegeven over de knelpunten waarmee installateurs te kampen hebben en de mogelijke verbeterpunten.

  -Zodra de NDP zijn kop steekt in zaken gaat het eerst behoorlijk fout, daarna gaan zij kijken hoe het komt en vervolgens snel rennen om na te gaan hoe zij het probleem kunnen oplossen.


  Maak melding

 8. @ RobG

  “Het is algemeen bekend dat vele installateurs in Suriname zeer goedkope en levensgevaarlijke Chinese troep zoals kabels, schakelkasten, transformatiren, aardschakelaars,enz.ens gebruiken.”

  RobG is duidelijk filiaal van NII/Limbo.

  Helaas weer fout want de rest van de wereld gebruikt ook Chinees spul met westerse merkjes.

  Parmessar is machts dronken en RobG is de weg kwijt want in alle gevallen komt de consultant van het NNI kennis brengen en Parmessar niet.


  Maak melding

 9. Deze zakkenvuller is in het AZ eruit getrapt vanwege corruptie.

  Nu krijgt hij een tweeden of is het de derde kans om zijn zakken te vullen.

  Hij zal wel weer op zijn kmeien gaan en voor nog 5 smeken, wat hij heeft de mentaliteit van rupsje nooit genoeg.


  Maak melding

 10. Ach nee Jojo, in het belang van politiek-gewin voor uw oppositie sluitu de ogen voor de harde werkelijkheid. In Suriname spreekt men bewust van originees oftewel van Chinese troep.

  In Nederland en de overige westerse landen worden inderdaad goederen van hoge Chinese kwaliteit verkocht.In die Chinese fabrieken die in opdracht van Europese bedrijven Europees gecertificeerde producten (EU standaard) moeten maken, staan continu controleurs uit Europa de productie te controleren. Zelfs bij het inpakken van de goederen voor de verscheping staan er controleurs de boel in de gaten te houden.Men blijft waken over de kwaliteit en de hoeveelheid die verscheept worden naar Europ omdat veel Chinese producenten onbetrouwbaar blijken te zijn.

  Naar Suriname en andere derde wereldlanden wordt vaak namaak troep uit illegale,fabriekjes, schuurtjes,keukentjes, zolders en andere illegale productieplekken geëxporteerd. De mensen in veel derde wereldlanden klagen over de kwaliteit van deze producten.Ook on Suriname wordt stevig geklaagd.

  In Europa zijn de normen zeer hoog m.n. op het gebied van elektronica. Ik was laatst van dichtbij betrokken bij een electronica certificeringstraject. Men, dus de inspectie was zeer streng.De bedrading en de dikte van de bedrading, de schroefjes en bleugeltjes,de accu’s,de afzuigmotoren,de lichtjes, schakelaars,de omvormers, enz.enz. moest EU gecertificeerd zijn. Zelfs de monteurs/installateurs en de tekenaar van de elektronische schema’s moesten een EU gecertificeerde achtergrond hebben.

  Jojo, ik weet waarover ik schrijf. In Suriname wordt men ook met deze strenge EU eisen geconfronteerd. De EBS in Suriname moet het voortouw nemen in deze verandering.Veel van De vroeger gehanteerde werkwijzen in Suriname gelden niet meer in deze tijd van snelle digitale veranderingen. Veel van de werkzaamheden die installateurs in Suriname uitvoeren voor particulieren, veroorzaken storingen in het digitale netwerk van de EBS.Parmesar wordt met dit soort knelpunten geconfronteerd. Parmesar denkt vanuit een hoger beleidsniveau.Hij is mijn man.Ik zou heel goed met hem kunnen samenwerken om veel knelpunten op te lossen.Lang leve de NDP.

  De mensen die nu commentaar leveren op Parmesar, benaderen vele vraagstukken in Suriname nog steeds vanuit het primitieve denkkader van VHP/NPS. Deze oude politieke partijen hebben mijn inziens geen recht meer van bestaan.


  Maak melding

 11. @ Jojo: Het spijt mij wel, maar ik denk dat RobG hier wel een punt heeft. Je zou de wereld kunnen opdelen in A, B, en C landen, en het is wel duidelijk dat Suriname tot de C-landen behoort.

  Suriname wordt bestuurd door een elite die de macht heeft en waarvoor het volk en het land slechts dienen om hen te geven wat ze hebben willen. Voor China is het slechts een leverancier van grondstoffen en een dumpplek voor de laagste kwaliteit exportproducten, want geen geld om beter te betalen.

  Suriname heeft zijn rijkdommen al verkocht en verpand, wat overblijft is haar ziel die nu verkocht wordt, zoals het intrekken van de erkenning van Kosovo en Westelijk Sahara, om mogelijke geldschieters te plezieren.
  Grotere landen zijn continu op zoek naar vazallen om hen te helpen om op internationale podia, zoals de UN, hun doelen te bereiken. Suriname heeft geen andere keuze meer, zoals een vrouw die alleen haar eer nog heeft om te verkopen.

  RobG snapt dat heel goed, vandaar dat hij lekker in Nederland blijft in plaats van naar Suriname terug te keren waar hij schijnbaar zo mee sympathiseert. In Nederland is alles toch wat beter geregeld.
  Hij gelooft zijn eigen schrijfsels niet, zo slim is hij wel, en hij ziet zelf ook wel dat Suriname geen toekomst heeft, maar ja, het geld van de propaganda-afdeling van de NDP is toch mooi meegenomen.
  Het is overigens merkwaardig dat een man, die volgens eigen zeggen zo intelligent en capabel is, tijd heeft om dag en nacht op Waterkant te zitten. Meestal bevinden de mensen waar hij zich toe rekent op zijn leeftijd zich op het hoogtepunt van hun carrière en hebben daar helemaal geen tijd voor.

  Sommigen in Suriname denken dat als Bouterse, respectievelijk de NDP weg is dat het dan beter zal gaan. Dat is illusiedenken. Alles in Suriname zit verkeerd in elkaar en zij die de macht hebben zullen die nooit opgeven, wie er ook regeert. Het volk is verdeeld en dociel en laat zich simpel manipuleren door hun leiders.

  In dat opzicht is Suriname niet uniek. Dit is wat je overal ziet in derde wereld landen. De toekomst van de hele wereld ziet er niet best uit. De bevolkingsexplosie in Afrika en in de islamitische wereld, de klimaatverandering, de migratiestromen die steeds meer weerstanden oproepen.
  De rijke landen kunnen zich nog wel verdedigen maar ook daar wordt het leven steeds harder en moeilijker. Men wordt er steeds rechtser en agressiever naar buiten.
  Het arme deel van de wereld hoeft zich geen illusies te maken. Zij staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Hebzucht en corruptie van de rijken, incompetentie van de bestuurders, en eeuwige armoede en onmacht van het volk is hun noodlot. Ook van Suriname.


  Maak melding

 12. Hans,
  Suriname heeft zijn rijkdommen al verkocht en verpand, wat overblijft is haar ziel die nu verkocht wordt, zoals het intrekken van de erkenning van Kosovo en Westelijk Sahara, om mogelijke geldschieters te plezieren..
  Dit is precies hoe ik erover denk.
  Je kan je geld/bezittingen kwijt raken,jammer maar het zei zo. Echter je trots, je betrouwbaarheid als natie dat kwijtraken komt er op neer dat je minder dan niets voorstelt. Landen zullen met een grote bocht om je heen gaan. Als een melaatse


  Maak melding

 13. Parmessar, het verlengstuk van de corrupte, criminele paarse Bouta-maffia, heeft slechts 1 taak. Mensen de mond snoeren. Duidelijk is wel, dat een goed onderbouwde lezing te hoog gegrepen is voor de doorsnee laaggeschoolde paarse politici en volgelingen. Dus liever afkappen, dan met glazige ogen in een dom gelaat te moeten luisteren naar iets waar ze met hun beperkte verstandelijke vermogens niets van begrijpen.


  Maak melding

 14. @ RobG
  Eindelijk een reactie met inhoud omtrent verschillen in Chinese waar en waarden. U geeft aan inzicht te hebben. Inzicht dat ik ook onderschrijf.

  Helaas krijgt u weer last van een blinde vlek als Parmessar in bescherming neemt zonder enige reden want wat kan een technische consultant anders doen dan de kennis van zijn aanhoorders vergroten.
  Helaas verbind u misdragingen van hosselende klusjesmannen aan de VHP en NPS terwijl de afgelopen 42 jaar Bouterse de enige constante factor was in de Surinaamse politiek. Na Bouterse moest de Schade weer hersteld worden.

  Ik heb gisteren de Algemene politieke beschouwingen afgeluisterd. Er waren slechts 3 zinvolle bijdrage Santohki, Bee & Rusland. De rest was brandhout.


  Maak melding

 15. Pouw Jongbloed kom terug naar nederland en ga dan lezingen houden over de energie bedrijven in taata kondre.Zoals die gevaarlijke meters,de prijs verhogingen en het grof betalen van de betsuurders van deze bedrijven.


  Maak melding

 16. @ RobG,
  Moest een kruiwagen (fysiek) kopen Bij de Chinese winkel aan de Verl Anamoestraat zag ik 2 merken:
  1. Italy en 2. Germany.
  Ik dacht het was made in Italy en made in Germany.Ik kocht Germany, denkende aan vroegere artiklen van kwaliteit bij Kersten/Fernandes/Malhoe/de Vries !!
  Wie schets mijn verbazing: bij de 5e lading zand in mijn kruiwagen was al alles schots en scheef !! Bleek dat het originees was “made in China”
  In dezelfde winkel een spaarlamp gekocht !! Keek alleen vluchtig op de verpakking en zag “Ph….s” Ik dacht mooi daar ik een kwaliteitsproduct van Philips had gekocht .Thuis aangekomen zag ik dat er “Phlips” op stond; dus het was originees nagemaakte zg Philips !!! Zo lopen mensen erin !
  De electra kabel;s zijn niet van koper maar een legering van ijzer en deze roest-door en veroorzaakt kortsluitingen.
  De instaltateurs weten dit, maar verzwijgen dit alles !!
  Laat Paramessar maar ingrijpen ,alleen gaat hij teruggefloten worden door de “Volkspresident”.China gaat geen donaties meer geven als Suriname zal optreden in deze!
  Net als de 40 feat containers, waarbij alleen de achter de deur aanwezige kartonnen even worden geinspecteerd, terwijl heel diep aan de voorkant de “dure electro artikelen” etc. zijn opgeslagen ! De Doaune neemt zijn tjoekoe+ een portie tjawmin en verdwijnt !! Zo gebeurt dat !!


  Maak melding

 17. Rabin jij bent ook 1 van de domste jo koe gasten die op deze wereld rond lopen. Heb jij nooit gehoord van kennis overdracht.Daarom vliegen soms woningen in brand. Ik had daar aanwezig moeten zijn dan had ik deze rat aan zijn kladden gepakt en hem voordat ik hem uit de ruimte had verwijderd een schop onder zijn koeien reet gegeven.Wat bezielt deze Rabin de Rat?Zeker een massa koeienstront in zijn bovenkamer. Dhr Pouw is een man die de zijn kennis wil overdragen,brandveiligheid in Suriname nieuw leven wil inblazen. Kennis en kunde ontbreekt er. Suriname heeft deze vernieuwing hard nodig. Het personeel hoeft niet naar het buitenland om kennis te vergaren, kennis werd naar Suriname gehaald. Rabin jo koe, geiten neuker, stop je hoofd in de reet van een koe. Klootzak.Mensen worden dom gehouden dit is een voorbeeld hiervan.


  Maak melding

 18. Tja gewoon verbieden, de mensen mochten eens wijzer gemaakt worden dan goed voor ze is, volgens de normen van Parmessar, zijn NDP en de rest van de paarse kliek incl. DDB.


  Maak melding

 19. A-No-Mie, een duidelijk en goed verhaal.Ik denk dat men in Suriname zich geen zorgen moet maken op een eventuele reactie van China. Suriname is in feite een vergeten land. Ik reis nu doir een aantal landen in het Midden Oosten en Zuid Oost Azie en in die landen is de invloed van China heel groot.In herhaal nogmaals dat Suriname een vergeten land is voor Europa en de VS en haar overige bondgenoten.Wij mogen bkij zijn dat China nog op zeer bescheiden schaal aandscht heeft voor Suriname.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.