Val De Surinaamsche Bank: overheid deed duit in de zak

21
Koopkrachtversterking ambtenaren Suriname niet om vingers aan te branden

PARAMARIBO, 1 okt – Dat De Surinaamsche Bank, DSB Bank, een barslecht jaar achter de rug heeft, komt ook door het slechte economische beleid. Dit stelt parlementslid Asiskumar Gajadien (VHP). Als lid van de parlementaire commissie van Financiën, ziet de politicus een duidelijke lijn. De staat heeft leningen gesloten bij de DSB om haar huishouden te kunnen draaien. Er is meer.

Honderden klanten van de bank hebben hun leningen niet kunnen voldoen. DSB Bank heeft dit nooit eerder in zulke mate gekend. Het gaat om bij elkaar ongeveer tweehonderd en zeventig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer dertig miljoen euro). De forse devaluatie van de Surinaamse dollar is nog een oorzaak. De vreemdevalutareserves bij de bank zijn dan veel duurder bij omrekening in Surinaamse dollars. De solvabiliteit van de bank is dan ook sterk gedaald.

Het afgelopen jaar is een verlies geleden van bijna honderd en negentig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer twintig miljoen euro). Gajadien zegt tegenover De West dat de financiële autoriteiten het danig hebben laten afweten. Dat geldt ook het bestuur van de bank zelf. Deugdelijk toezicht had al lang tot alarm moeten leiden. Het is niet gebeurd. Intussen is de leiding bij de bank vervangen en neemt het optimisme over.


21 REACTIES

 1. De Puinhopen Van & Jaar Desie Bouterse. bende van ellende.

  Beste lezers.

  Dat de DSB Bank zo een verlies geleden heeft ligt gewoon aan de HOUDINI Act Van Bouterse (NDP)

  De Houdini Act Houd In Dat het geld waar dan ook in een rap tempo wrd verdwenen.

  Binnen kort kunnen we meer van zulke verdwijn truk verwachten..
  Die van de EBS is aanstaande,, ze hebben enkele miljoenen lening gekregen van de caribisch ontwikkelings bank. maak je borst maar nat..

  Deze Beste Heer Bouterse heeft wij het Surinams volk als middel gebruik om zijn zijn doelen te gebruiken.

  NPS 4 Life

  NPS 2 Die 4


  Maak melding

 2. A NO MI!!!

  Nu is het de beurt van creperen!! Hopelijk gaat de niertje afstoten!!! GADO NOOIT NE SRIBI!!! a DE ung fesimang!!!!!

  @@Ivanof Limburg!! De Surinamers hadden moeten bidden dat Mama Irma en \Maria en Papa Jose bouta in Cuba had moeten mee nemen naar de hel!!!


  Maak melding

 3. Een klein volk met een kleine economie dat op een grote voet wil leven: dat zal gaat nooit goed gaan. Dat gaat blijven lenen en lenen en lenen.
  Dus hou de eer aan jezelf en leef klein en simpel, zoals je economie dat ook toestaat.
  Mensen denken dat ze minder zijn als ze geen auto of koelkast of tv hebben. Maar na enkele maanden ontwen je al aan deze en andere onnodige middelen.
  Lui zijn is helemaal niet erg. Maar dan moet je ook niet van alles willen. Pas je wensen aan aan de mate van activiteit die je verricht. Wie weinig doet en onderneemt, moet heel weinig wensen hebben. Dan leven je lichaam en geest in harmonie met elkaar. Anders gaan ze een constante gevecht met elkaar voeren met als resultaat stress. Uit stress vloeit alle kwaad voort.
  Dus als je een economie hebt uit het Bronsen tijdperk, leef dan ook als Bronsman.


  Maak melding

 4. Overheid deed Duit in het zakje ???????????

  De paarse overheid met haar financieel wanbeleid is de HOOFD-veroorzaker van het falen van deze bank !

  Elke bank in Sranan loopt gevaar door de illegale gelddrukkerij en de zware devaluaties van de FALENDE machthebbers !

  De bank heeft niet opgelet en heeft te lang zaken gedaan met deze overheid en haar handlangers, met alle schade van dien !

  Ook vele andere geldleners van de DSB in Sranan, zijn in moeilijkheden gekomen door het FUNESTE financiele beleid van de Machthebbers !
  Iedere burger en ieder bedrijf is er op achteruit gegaan door de DEVALUATIES EN DE CONSTANTE PRIJSVERHOGINGEN, OPGELEGD DOOR DEZE OVERHEID !

  De Failliete staat tracht nu door een Nep-staats-begroting de burgers en de bedrijven verder UIT TE PERSEN VIA BELASTINGVERHOGINGEN !

  PS : STOP DIT PAARSE FINANCIELE WANBELEID !


  Maak melding

 5. Ndpers zijn boeven, ook die oerdomme ndpers die op de bank werken zijn de ware oorzaak vanwege hun oerdomme stemkeuze om op moordenaars, drugsbonzen en bankrovers te stemmen. Wo ka, ndp na soso vloek.


  Maak melding

 6. Gajadien doet aan stemmingmakerij en alleen ongeletterde ezels lopen met hem mee te zingen. Door de economische crisis heeft de overheid natuurlijk minder inkomsten terwijl de lonen van de tienduizenden ambtenaren, de pensioenen, de kinderbijslag, de ziektekostenverzekeringen t.b.v. minder draardkrachtigen, de vele soorten subsidies aan het bedrijfsleven/bus- en boothouders,enz doorbetaald moeten worden. De overheid heeft de keus om deze noodzakelijke behoefte aan financiele middelen te financieren door de drukpers te laten draaien of men gaat lenen bij de Centrale Bank van Suriname. Een regering van VHP/NPS zou ook voor een dergelijke keuze hebben gestaan. De regering koos dus voor lenen om de inflatie niet in de hand te werken.


  Maak melding

 7. “De overheid heeft de keus om deze noodzakelijke behoefte aan financiele middelen te financieren door de drukpers te laten draaien of men gaat lenen bij de Centrale Bank van Suriname”.

  hmm,vreemd.
  Dit is hetzelfde> dit is nu monetaire financiering.
  Ik heb dit al vaker uitgelegd. Nog één keer dan maar.
  Maar nu kort en in Jip en Janneke taal.
  De minister van Financiën vraagt aan de CB om krediet (dus mag ik zoveel miljoen/miljard lenen).
  De CB zegt ja en nu moet Financién het geld ook daadwerkelijk krijgen.
  Twee opties,
  1.De CB laat extra nieuwe bankbiljetten drukken. Dit is de meest waarschijnlijke optie
  2. De CB haalt uit haar kluizen de miljoenen/miljarden aan bankbiljetten. Onwaarschijnlijk
  In beide gevallen schrijft de CB dit bij op de rekening van de Staat. Zodra de staat opdracht geeft om bijv leveranciers te betalen of pensioen uit te keren of salarissen te betalen
  wordt van de rekening van de staat dit bedrag afgeschreven en bijgeschreven op de rekening van bijv de Hakrinkbank.
  Deze bank moet bankbiljetten hebben om de ontvangers (leveranciers enz) te betalen. Zij vragen aan de CB bankbiljetten > zij krijgen bankbiljetten en hun tegoed bij de CB wordt minder.


  Maak melding

 8. Dit was te verwachten dankzij Boefdrdaad en het beleid van zijn schoonvader Bouterse.

  Zie hoe zijn schoonvader zijn laatste tijd moet doorbrengen, daarom wens ik beiden slapelozenachten toe.


  Maak melding

 9. Zie artikel 23januari 2017; Alleen Boefdraad is voor de ontstane financiële debacle bij de DSD verantwoordelijk. Proeve moest toen het veld ruimen, Gersie moest het beleid verdedigen en de boeven van NDP de buit onderling verdelen en met ongedekt geld de kas aanvullen. Met NDP is het land vervloekt tot ellende en mens onterende leefomstandigheden. Als je als overheid een financiële puinhoop van je land maakt en je volk slapeloze nachten toewenst en alles met leugens, bedrog en fictieve data Wilt toedekken, dan zeg je als overheid; ” wij hebben het predicaat van onkunde”, maar blijven aan de macht alleen omwille van machtsbehoud. Suriname is al tijden failliet, de plakband economie van Boefdraad gaat binnenkort als de 1,2 miljard SRD tegen een tekort aan 1,4 miljard ingelost moet worden duidelijk laten merken.


  Maak melding

 10. Pico, de Centrale Bank is de moeder der banken. Zij staan aan het hoofd van alle banken in het land. Een van hun belangrijke taken is o.a. het opkopen van staatsleningen. In een periode van recessie lijden vele partijen verlies, dus ook vele bedrijfshuishoudingen die hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Dat komt in tijden van recessie ook voor in Europa, Azië enz. Deze informatie deelt Gayadien niet met zijn aanhang, maar de economisch geschoolden hebben zijn selectieve informatieverstrekking snel door. Centrale Banken kunnen ook last krijgen van een recessie. Maar m.b.t. Suriname hebben de particuliere banken in deze moeilijke tijden wel op winst gedraaid? Heel interessant om nader te onderzoeken.


  Maak melding

 11. Er wordt ONJUISTE informatie door kwaadwillige Paarse figuren hier verspreid !

  Volgens deze Paarse mis-informanten is er slechts keuze tussen ongedekt geld drukken of leningen sluiten !

  Volgens deze NEP-economen is BEZUINIGEN GEEN OPTIE !

  Een ordinaire Paarse LEUGEN !!

  De Paarse overheid heeft al ZEVEN JAAR stelselmatig geweigerd de tering naar de nering te zetten. De staatsuitgaven overstijgen de inkomsten, maar Paars weigert drastisch te bezuinigen !

  In plaats daarvan heeft Paars eerst ongedekte MILJARDEN gedrukt en is daarna overgegaan tot een structureel DURE LENINGEN-BELEID !

  De INFLATIE is zeer ernstig en zeer hoog ! Bovendien is de gehele Bevolking door de Paarse Devaluaties enorm financieel gepakt, GERIPT !

  Door bijvoorbeeld de OPHEFFING van het KABINET vd president ( dat mede-oorzaak is van het financiele VERVAL VAN SRANAN ), kan Sranan al 400 MILJOEN WINNEN om voor PRODUCTIE in te zetten !

  De Paarse Machthebbers hebben helaas andere doelen dan belang van Land en Volk te dienen ! Zij mogen helaas niet zelf denken en volgen enkel de orders op van hun leider !

  PS : STOP DE NIEUWE PAARSE SLAVERNIJ ! FRI SRANAN !

  MEGA-PAARSE LEUGEN : wij hebben een begrotingstekort van 1,4 MILJARD, EN WILLEN OOK NOG 1,6 MILJARD LENEN OM DE BEGROTING SLUITEND TE MAKEN !

  MAAR ZEGGEN de Paarse Machthebbers : WIJ HEBBEN GEEN GAT OF BEGROTINGSTEKORT VAN 3 MILJARD !

  WIE IS HIER DE : YO KOE ?????????????????????????


  Maak melding

 12. Rob,
  ik ben het met je oneens.
  De taken zijn;
  waardestabilisatie (intern en extern)
  zorgen voor een soepel betalingsverkeer (giraal geldverkeer)
  zorgen voor chartaal geld (bankbiljetten)
  Zeker niet opkopen staatsleningen!
  De centrale bank moet van de markt blijven. Dit is een zaak van particuliere banken (en beleggers)

  De FED en de ECB hebben na de kredietcrisis in 2008 staatsleningen opgekocht (Qe).Uniek. Dus zeker geen taak. Integendeel. Het ging gepaard met heel veel tegenstand.
  Geitner (ik ben slecht in namen) moest met een oplossing komen van Obama.
  Bernanke heeft het ingezet
  De FED (mevrouw Yellen, heeft dit afgelopen woensdag bekend gemaakt) gaat nu afbouwen en de rente verhogen (in dec? met 0,25%? hopelijk meer)


  Maak melding

 13. @ RobG

  De Front regering heeft in 2008 -2009 voor deze keuze gestaan en heeft verstandig gekozen en de tering naar de nering gezet. Het gevolg is dat ze stemmen verloor en uit eindelijk door de overloperscultuur niet door kom.

  let wel 2 of 3 overlopers hebben er voor gezorgd dat Somohardjo geen voorzitter werd van de DNA waardoor hij en Brunswijk overliepen en het land in het verderf gestort hebben.

  Front heeft in no time de kredietcrisis overwonnen (zie het crisis en herstelplan voor de omvang van de dip).

  Het gaat in het onderhavige niet om lenen maar het gegeven dat een Systeem bank zonder dat er iemand aan de bel getrokken is 90% van de geeiste solvabiliteit is kwijtgeraakt en men er zand over stort als of er niets aan de hand is.

  Beste RobG de slechte leningen komen door dat de staat haar aannemers en leveranciers niet betaald.

  Boefdraad heeft een gedekt gat in zijn begroting van SRD 1,6 miljard en een ongedekt gat van SRD 1,4 miljard.

  Ofwel een totaal gat van SRD 3.000.000.000. Het laatste bekende BBP was ongeveer SRD 16.000.000.000 die kromp en door Newmont en betere prijzen wel iets zal groeien maar zeker niet met SRD 13.000.000.000 zoals Boefdraad ons wil laten geloven.

  Beste RobG u zult ook moeten begrijpen dat de hele begroting en de staatsschuld gebaseerd is op drijfzand,


  Maak melding

 14. De crisis blijft alleen Robbie G achtervolgen. Iedereen anders is er overheen. Zelfs de verantwoordelijken daarvoor. No Spang Rob. Nog een aantal jaren volhouden. Gouden toekomst en welvaart is in zicht. Misschien ben je dan verlost van de crises spook….!


  Maak melding

 15. Geachte heer Gajadien,
  U bent een wijs man en zal dan ook regelmatig op deze site te vinden zijn.
  ik lees in dit artikel dat u lid bent van de parlementaire commissie van Financiën.
  Welnu,
  De vice president heeft recentelijk aangegeven dat de toekomst als gevolg van een toename van goud en olie er voor de Surinamer een stuk zonniger uitziet.
  Bovendien staan investeerders klaar.
  Welnu, aangezien u over cijfers beschikt mbt het begrotingstekort én het financieringstekort zou ik u een ideetje aan de hand willen doen;
  Het gat dat tussen beide tekorten zit zou tegen nieuwe voorwaarden kunnen worden uitgezet. Hiermee kan de rentelast worden verlaagd.
  Dit is relatief eenvoudig. Immers het gaat om een geldbedrag dat moeten worden afgelost en weer moet worden herleend.

  Lastiger,
  dit moet uit de koker van Financiën komen, is dat gelet op de prima vooruitzichten, de heer Hoefdraad opnieuw met de geldverstrekkers om de tafel moet gaan zitten om te kijken naar de afgesloten leningen.
  Twee opties:
  1. De geldverstrekkers moeten akkoord gaan met een lagere rente
  2. Nieuwe leningen met een lagere rente moeten worden afgesloten op de kapitaalmarkt om
  a> kortlopende leningen af te lossen (met een hogere rente)
  b> langlopende leningen af te lossen (met een hogere rente)

  Een laatste opmerking
  De rente zal mondiaal gaan stijgen in 2018 (start dec 2017)
  dwz dat als SU leningen heeft afgesloten met een variabele rente zij met een noodvaart deze leningen moet aflossen of moet omzetten in leningen met een vaste rente.
  Succes


  Maak melding

 16. PARAMARIBO, 22 apr 2015 – De Surinaamsche Bank (DSB) in Paramaribo is slachtoffer geworden van creditcard fraude. Volgens de Surinaamse site Starnieuws zou ruim US$ 4 miljoen teveel zijn opgenomen met creditcards. De miljoenenfraude kwam onlangs aan het het licht en wordt momenteel onderzocht.

  De bank heeft nu een ruime stroppenpot gecreëerd. Ze verwachten dus nog heel veel klappen in 2017


  Maak melding

 17. RobG
  Even enkele gegevens uit het verslag van DSB

  2016 2015 2014 2013
  Netto winst x 100.000 (190,8) 30,6 46,454,4

  x 1.000
  Return on equity (67,4) 8,7 17,8 19,5
  netto winst / verlies per aandeel(18,88) 3,18 6,34 5,40
  Price earning ratio (2,75) 11,81 8,84 12,60
  En nu komt het
  Beurskoers aandeel Ultimo 52,00 37,50 56,00 68,00

  RobG
  Het is kunnen dat je geen dividend uitkeert en dat je resultaat echt negatief is dat de koers winstverhouding negatief is en dat er ultimo 2016 de beurskoers stijgt van 37,50 naar 52,00 een stijging van 14,50 c.q. 38,67%

  Als econoom zou je toch wel uit kunnen leggen. Rarara hoe kan dit?
  Alleen in Suriname is dit mogelijk.


  Maak melding

 18. Haha, nee ik vind het niet gek. Waar haal je nu nog 9,25%.

  Ik heb het artikel gelezen en een zin wil ik er uit lichten
  “De afgelopen maanden is de waarde van de Surinaamse waardepapieren op de internationale markt gestegen”.

  De waarde van de obligatie is gestegen. Dit kan alleen als er belangstelling voor deze obligatie is. Dus meer vraag naar déze (reeds in omloop zijnde) obligatie. (dus geen nieuwe obligatie, voor alle duidelijkheid).
  Waarom is er meer vraag? vraag je je dan af.
  Het antwoord is even simpel:
  Het rendement (9,25%) is bijzonder hoog.
  Ik heb zelf in 1990!! Ned Staatsobligaties gekocht voor 9%.
  Je mag nu blij zijn als je 0,5% krijgt.

  Meneer Hoefdraad, je geeft hiermee aan dat je iets fout heb gedaan


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.