dinsdag, april 16, 2024
HomeFotoMoslims vieren Offerfeest in Suriname

Moslims vieren Offerfeest in Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

Javaanse moslims in Suriname snijden vlees in een ruimte van de Hidaajatoelloh Moskee, nadat een stier is geslacht in het kader van het Eid al-Adha (offerfeest) vandaag. Met dit feest herdenken moslimgelovigen de profeet Ibrahim, die zo gehoorzaam was aan de Schepper, dat hij bereid was zijn eerstgeboren zoon aan God te offeren. Allah verving de zoon met een offerdier.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid gaf eerder die ochtend een toespraak ten overstaan van honderden moslims die voor het Eid-gebed waren opgekomen op het terrein van de Kamer van Koophandel & Fabrieken. Hij verklaarde namens president Desire Bouterse dat de regering de samenleving wenst voort te gaan in het brengen van offers voor een beter Suriname.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

51 REACTIES
 1. Waarom komt het Boedisme als geloof niet voor in Suriname en zijn er geen boeddhistische vrije dagen.

  Surinamers gaan er prat op dat erin Suriname allerlei godsdiensten zijn, maar het Boedisme ontbreekt. Hopelijk dat ze inzien dat in het westen en Azië veel verder zijn als in Latijns-Amerika, Caribischgebied.

  Ik heb een hekel aan al dat godsdienst. Een wereld zonder godsdienst, bijgeloof, oorlog, honger, rampen, ellende, armoede, ziekten, haat, milieuvervuiling zou er anders uitzien.

  De wereld zou er mooi uitzien als alles in de wereld eerlijk verdeeld was en er verdraagzaamheid heerste, Love, Peace, happiness, innovatie, kortom alles in evenwicht was, tussen alles op de wereld, natuur, enz en er boven en erop..

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 2. @ Ala

  Begrijpend lezen is echt een kunst,en die bezit jij bij deze niet !

  Bouta zegt dat offerfeest moet blijven voor een beter Su, daar ben ik helemaal met hem eens.
  Alleen het offer moet verandert worden, hij moet zichzelf op offeren door op te tieven.

  sari tori

  Jacko


  Maak melding
 3. Met Thaise immigranten haal je het Boedhisme in huis. Vraag de Thais om naar Suriname te komen. Suriname kan van deze mensen heel veel leren. Ze doen veel met bamboe, kokosnoten en kleefrijst.


  Maak melding
 4. Afgrijselijke foto. Ik moest mijn hand erop doen om te kunnen lezen.
  Nav comments van andere posters:
  Chinezen zijn van oorsprong Budhist, maar onder druk van meerderheidsreligies zijn ze Christen geworden in Suriname. Trouwens Hindoes idem dito. De zigeuners zijn geen Hindoes meer. De nakomelingen van arbeiders in Jamaica, Belize en Panama zijn ook geen Hindoes meer en in Suriname, Guyana en Trinidad neemt het percentage Christenen onder de East-Indians elke generatie toe, van 1 % enkele generaties terug tot gemiddeld 10 nu. In Trinidad en Guyana zelfs dicht bij 20%. Ook de doglasering neemt elke generatie toe, maar die zijn niet bij de statistieken van de East-Indians inbegrepen.


  Maak melding
 5. O ja, voordat ik het vergeet. In mijn jonge jaren woonde ik aan de Ramgolamweg. We waren net als alle anderen van de buurt, arm. Op dagen zoals deze (offerfeest) waren wij altijd welkom bij de moskee tussen de Ramgolamweg en de Ephraïmzegenweg om vlees te halen. Ik weet niet hoe deze moskee heet en ik hoop dat iemand mij aanvult. Wat waren we blij met deze geste. Ik heb jullie nooit kunnen bedanken. Mag ik nu, 50 jaar na dato, van deze mogelijkheid en gelegenheid gebruik maken om jullie, ook namens alle arme mensen uit de buurt, alsnog te bedanken daarvoor. Voor u was het hopelijk een kleine moeite, voor ons was dat een heel groot plezier. Bedankt en een zalig Id Ul alla. Moge Allah u zegenen daarvoor.


  Maak melding
 6. Dus Ibrahim wilde zijn zoon offeren aan Allah ?
  Nu begrijp ik waarom IS kindsoldaten inzet in de jiHAAT.

  Hoe kan je de Schepper van het leven Zijn schepping dood maken en terug geven ?


  Maak melding
 7. Beestachtige religie om dieren te offeren. Maar men ziet ook globaal wat men ervoor terug krijgt. Islam , de religie van de saitaan. Oftewel duivel.


  Maak melding
 8. Elke dag worden er miljoenen dieren gedood, dus die miljoenen die nu geslacht worden bij het offerfeest maken niet zo veel verschil. Het principe echter dat je speciaal dieren opkweekt, in vaak dieronvriendelijke omstandigheden, om ze na een kort leven in het slachthuis om het leven te brengen maakt het een weerzinwekkend systeem. Daarom eet ik geen vlees van dieren met pootjes.

  De praktijk van het rituele slachten maakt het alleen maar erger. Wat voor iemand moet je zijn om routineus dieren de keel door te snijden? Voor mij is er een verband tussen de wreedheden van IS en deze gewoonte. Een dier, een mens, ach wat maakt het uit als je ziel toch al dood is?

  Oorspronkelijk zijn de voorschriften van het ritueel slachten opgesteld om het lijden van het dier te beperken. Eis is bijvoorbeeld dat je een scherp mes moet hebben en een gebed moet uitspreken als een moment van bezinning. Tegenwoordig zijn er betere methoden, maar ja, dat mag niet van de almachtige (denken de moslims). Dus blijft men doorgaan met deze wreedheden, en dat noemt men dan ook nog een feest.
  Bouterse vindt het prima, maar wie had anders verwacht?


  Maak melding
 9. Tsjonge jonge. Dit is al geloof ik de vijfde keer dit jaar dat molsims een feest hebben waarbij ze massaal dieren offeren. Het doden zit in hun bloed.
  Wat die Abraham betreft, hij vond zijn zoon geweldiger dan God, dus vroeg God hem,ok offer dan je zoon aan mij. Als hij geweldiger is dan mij, dan overleeft hij het wel.
  Maar Abraham kwam tijdig tot bezinning en sindsdien besloot hij liever de vel van z’n p iemel door te snijden dan de keel van een onschuldige lam.
  Maar de joooden konden toch niet van het vlees af blijven en toen besloten ze dat ok, we gaan vlees eten, maar we laten al die bloed druipen en dan zeggen we tegen God, ja maar luister eens, dit is geen vlees, want het is niet mals omdat er geen bloed in zit en wij genieten er daaron ook niet van.
  Door deze leugen van de jooden, dat later door de moslims werd overgenomen, krijgen ze nooit genoeg bloed en blijven ze eeuwig bloeddorstig.
  Joooden en moslims, eet gewoon vlees waar nog bloed in zit, dan vergaat misschien jullie bloeddorst.


  Maak melding
 10. Goed, je raakt bij mij wel zeer gevoelige snaren want ik zou het dan moeten weten. Ik heb vele vlaggen, een ben daarom een wereldburger en Internationaal. Afgezien hiervan heb ik tijdens cultuur en maatschappij vakken op de middelbare school niet in een schoolboek vermeld zien staan. Wel in latere studies in Hoger Onderwijs in Nederland gehad.

  Maar goed. Als het er is, dan moeten Surinamers maar het beste uit halen en zichzelf en Suriname naar grotere hoogte ermee brengen. Evenals het goede uit iedere geloof, wetenschappelijke kennis enz.

  Het Boedisme is een stroming dat m.i. een fase zou moeten zijn, die alle Surinamers eerst zouden moeten hebben ondergaan, voordat de andere zaken over maatschappij, kiezen voor een godsdienst of levensbeschouwing, enz. M.a.w. eerst deze fase meemaken dan kunnen andere zaken aan de orde komen.

  Ik houdt van een democratische rechtsstaat ( Franse Model, USA-model, Duitse model), Trias Politica en Internationale Verdragen, Technologische Wetenschappen, maar de andere wetenschappen zijn ook heel belangrijk. Verder van het Kapitalisme een middenweg tussen de USA als Nederland met een sterk sociaal randje.

  De misdaad, criminaliteit moet zwaar worden afgestraft al naar gelang het misdrijf en de straf die daarvoor van toepassing is volgens het wetboek van strafrecht en de grondwet, Internationale Verdrag.

  Kinderen, Leerlingen en Studenten, mensen moeten het beste uit zich zelf halen en dit ten doel stellen om zichzelf en hun land tot grotere hoogten te brengen. Normen, regels, principes, wetten enz. Voor degenen die dat niet kunnen moet er een goede vangnet zijn van het land om zich te handhaven, een bepaalde branche.

  Suriname is een grote rommel en het is erg dat ik deze fase moet meemaken. Hoe het komt dat het zo gekomen is, zal ik maar in het midden laten. Triest dat dit Suriname overkomt.

  Bewustwording is wel een belangrijke ontwikkeling voor een volk, land, enz. Vele zaken in Suriname zijn niet goed voorbereid en in de praktijk toegepast. Het was pappen en nathouden en dat is een heel groot risico.

  Nederland wist waar de zwakte van Suriname was, t.a.v. het leger, infrastructuur, ontwikkeling van het volk, scholing afgestemd op de natuurlijke hulpbronnen, natuurlijke hulpbronnen, productieondernemingen, exportondernemingen, nutsvoorzieningen, huizen, sociale voorzieningen, milieuaspecten, kleine bevolking, enz.

  De leiders vanaf de ronde tafelconferentie tot voor de onafhankelijkheid hebben vele zaken niet goed onder ogen willen zien, evenals Nederland.
  De Nederlanders gingen van uit dat een zakje met wat geld een kinderhandje gauw gevuld is.

  Nederland moet niet denken dat ze zo van Suriname gaan afkomen. Het laatste woord hierover is nog lang niet gezegd.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 11. @ B. Chara: Je verzint zelf je bijbelse geschiedenis merk ik. Lees dat boek eens, dan zie je hoe het echte verhaal is.

  Abraham had twee zonen, een onwettig kind, Ismaël, bij de slavin Hagar, en zijn wettige zoon, Izaäk, bij zijn vrouw Sara.
  Om zijn geloof te testen vroeg god aan Abraham om zijn zoon te offeren. Abraham deed wat hem gevraagd werd, maar voordat hij de keel van Izaäk, volgens de moslims Ismaël, kon doorsneden bood god hem een bok aan die verward zat in het struikgewas om die te offeren in plaats van zijn zoon.

  Uit Izaäk is het Joodse volk voortgekomen, overeenkomstig gods bedoeling, uit Ismaël de arabieren.
  Beide geloven verplichten de besnijdenis voor mannen, zodat ze elke dag zien dat ze bij de club horen waar geen ontsnappen uit mogelijk is.
  De moslims zeggen dat de bijbel een vervalsing is en dat Abraham de eerste moslim was. In werkelijkheid is de koran natuurlijk plagiaat met wat aanvullingen die de profeet van pas kwamen bij zijn veroveringsoorlogen en zijn ruzie met de joden.


  Maak melding
 12. Passant@
  Je weet het goed te brengen, een zakje geld, passant dit hebt je meerdere keren geschreven, dat zakje geld waar jij het over hebt, hoe groot was dat zakje, en dan bedoel de in houd van dat zakje geld, die zakjes met met geld werden al van af 1954,
  Gedoneerde Toch
  Oja die Hollanders hebben suriname geplunderd en leeg gerooft, waarmee grondstoffen in de breedste zin van het woord.
  Heb je enig idee hoeveel miljard er in Suriname is gestort.
  Laat het een ieder weten, en alles vertellen en geen bedrijgingen


  Maak melding
 13. Javanen zijn van oorsprong boedhisten, maar nu een soort nep-Arabieren geworden.

  Javanen, gebruik nu eens een keer jullie verstand en verlaat dit zieke geloof.

  De mens gebruikt maar 7% van z’n hersenen, bij de islam is je denken volledig uitgeschakeld en moet je als een kudde schapen slaafs volgen.

  Gebruik jullie verstand (probeer het) en laat je de les niet voorlezen.

  Aksie Mie


  Maak melding
 14. Verteld wordt dat de Islam een vredig geloof is, die veel liefde verkondigt. Volgens dit geloof moet men de armen en de minder behoeftigen helpen en ook van voedsel voorzien.

  Maar juist de armen en de minder behoeftigen komen als laatste aan de beurt. Is dat de liefde de Islam uitdraagt.
  De moslims zouden eerst de armen moeten helpen, dan de vrienden en als laatste familie en zichzelf.
  En juist de armen die vaak ook nog ziek en minder sterk zijn moeten lang wachten op een stukje vlees.

  Schande!!!


  Maak melding
 15. @ Jiyani,
  Ik aanbid “Kali Mai” en ik offer elk jaar samen met mijn familie in Suriname een bokko-bokko (geit); het bloed moet vloeien !!
  Ook op Matiniqeu offeren afstammelingen van Hindoe immigranten nog steeds een bok aan “Kali-Mai”, het bloed moet vloeien.
  By the way ik volg op de TV de moordpartijen van de vreedzame Boedhisten (volgelingen van Boedha met zijn grote buik,) op de Rohingha’s !! Hopelijk krijgen we deze Boedhische klootzakken niet hier.
  Ang-Su-Kie, schijnt al ziende en horende doof te zijn over wat haar leger uitvoert in het land.


  Maak melding
 16. Aan Gurudewa,

  De Rohinga’s zijn Bangladeshis en worden door hun eigen land, volk en eigen geloofsgenoten weggejaagd en opgejaagd.

  Nu zijn ze in Myanmar aangekomen als vluchteling en eisen ze privileges in plaats van samen te leven. Ze willen eigen staat binnen Myanmar.

  Net zoals Filipijnse moslims eigen staat willen etc etc etc etc

  Tolerantie, humaniteit komt niet voor bij moslims, enkel stupiditeit en onverdraagzaamheid.

  Ze zijn verder makkelijk beninvloedbaar en manipuleerbaar.

  Verder een bokko bokko offeren is niet het doel, je moet die bokko bokko in jezelf opofferen, dus je ego die steeds roept: meeh meeh meeh, met andere woorden ik ik ik

  Je ego moet je opofferen en niet letterlijk een schaap of bok die meeh (ik) blaat


  Maak melding
 17. “De Rohinga’s zijn Bangladeshis en worden door hun eigen land, volk en eigen geloofsgenoten weggejaagd en opgejaagd.” Niet helemaal waar, het gebied waar ze nu wonen was lang terug een deel van Bengal (en aan Birma afgestaan door de Britten en Nehru samen met andere grensstukjes). Bangaldesh wilt ze liever niet opnemen, omdat ze een expansief beleid voeren, zo veel mogelijk Moslims in Birmees en Indiaas grensgebied stoppen, zodat ze het later kunnen claimen als deel van Bangladesh.
  De persoon Gurudewa die zegt dat hij Hindoe is en bokjes offert aan Kali heeft zijn godsdienst zelf samengesteld. Zelfs in Inder Jaal waar mantras van Kali worden gebruikt wordt deze werkwijze nergens genoemd.


  Maak melding
 18. Al jaren haal ik een portie offervlees bij de Moskee op Livorno;ook van mijn buren krijg ik een portie.
  Niks mis mee. Ik zou toch anders ook het vlees kopen bij de slager !!
  Wat een heibel maken wij Surinamers plotseling !!
  Als Bouta een stier zou slachten in Ocer, zouden dezelfde mensen in de rij staan om een stukje vlees(biefstuk); waarschijnlijk hebben deze mensen nooit een moksimeti bij de Chinees gegeten of een McDonald beefburger !
  Jang lekker; bite your tong !!!


  Maak melding
 19. Het is een feit dat de Islam mensen tot wandaden zetten. Ze sturen vrouwen, zwakzinnigen en gehandicapte om misdaden tegen hun eigen mensen en anderen te begaan.

  Gelukkig zijn Javanen van nature zacht en flexibel

  Alhoewel je nu steeds meer hoofddoeken in Suriname ziet (gekopieerd van turken en Marokkanen). Dit is wel jammer; dit soort hypocriete uitdragingen van het gelo


  Maak melding
 20. Dit soort hypocriete uitdragingen van het geloof kende Suriname niet.

  Jammer jammer heel jammer van ons zeer mooie Suriname met zoveel
  Mooie mensen en religies


  Maak melding
 21. Geloof , praat me er niet van, de christenen die vroeger rome uitgejaagd werden, dezelfde christenen die onder de naam kruisvaarders in het midden oosten huishielden onder de islamieten, de islamieten (soeniten, sijieten die elkaar de hersens inslaan, de hutties en de tutties, de protestanten en de katholieken die elkaar met bommen bekogelden in Nrd Ierland, en nu de over het algemeen vreedzameboedhisten de islamieten in Myanmar allemaal in de naam van God, Allah of Whatever, en dan de gewoontes net of je van het niet eten van een varken of een koe met bloedarmoede of het vasten een beter mens word, knap starre gedachtengang ingeprent door feilbare mensen die het weer overgenomen hebben van geschriften door alweer feilbare mensen, het is maar waar je in “geloofd”,
  Ik wel dus in een hogere macht en de natuur, maar niet in dogma’s van geestelijken, hooguit in aanbevelingen, zoals binnen het hindoeisme


  Maak melding
 22. Klopt, geloof kent geen dwang.

  Aanbevelingen en leef door

  vooral het verstand proberen te gebruiken, hoe moeilijk het ook is om je verstand te gebruiken.

  Miljoenen dieren op 1 dag massaal afslachten in naam van God heeft Abraham echt niet beoogd, gezegd of geschreven.

  Karma heeft de tijd


  Maak melding
 23. Vanaf haar ontstaan heeft de islam van bloed vergieten gehouden.Al in het begin heeft Mohamed 64 ongelovigen in hun slaap overvallen en vermoord.
  Als ze niets hebben te doen,snijden ze het eigen voorhuid weg om maar bloed te zien vloeien.
  Na de kruisvaarders hebben te Turken [1250] over de arabieren geheerst.Maar de arabieren blijven maar boos op de Europeanen terwijl hun leed veroorzaakt werd door de Turken.


  Maak melding
 24. @ Ala.

  Typies een achterlijke die niet tegen kritiek kan, en dat ben jij ! Jij noemt mij een idioot, volgens mij ben jij zelfs een pleuris mongool ! Dag mongooltje ga maar lekker met je ….. spelen !!!!!

  sari tori

  Jacko


  Maak melding
 25. Mijn reactie gaat niet over het slachten en offeren van dieren maar over het feit dat de Islam predikt voor de armen en behoeftigen te zorgen, maar juist deze mensen als laatste met een stuk vlees beloont.

  Ook hindu’s slachten dieren om die op te eten.
  Er zullen wellicht ook hindu’s zijn die dieren offeren.
  Eens in de vijf jaar worden in Nepal duizenden buffels geslacht. Wat daar de lol van is, ik zie het niet.
  Het heet dan slachtfestival en vindt plaats in de regio Bara.

  Het verhaal is te vinden op google.


  Maak melding
 26. @Jiyani. Er altijd mensen die afwijken van de leer en hun eigen regels maken. In Nepal wordt dat gesponsord door linkse politici in Nepal en India (Congress) die bewezen hebben anti-Hindu te zijn. Er zijn altijd al opstandigen geweest in India anders zouden er nooit zoveel Hindus zich hebben bekeerd tot Islam. Heb je ooit een Hindu slagerij gezien ? Nee, want Hindus horen vegetarier te zijn. En India is dat onder de meerderheid nog steeds het geval. ER zijn grappenmakers in Suriname die dat proberen te imiteren door 1 keer per week geen vleesch te eten.


  Maak melding
 27. ” Er zijn altijd al opstandigen geweest in India anders zouden er nooit zoveel Hindus zich hebben bekeerd tot Islam.”

  Dus jij denkt dat die mensen zich vrijwillig bekeerden/bekeren tot de Islam? Niemand is zo gek!


  Maak melding
 28. @B. Waquf. Een heleboel wel. Voorbeeld: Er was iets meer dan een eeuw terug een Gujarati Baniya van de Thakkar clan die vis begon te verkopen. Zijn gemeenschap was zo overstuur van dit feit dat hij werd buitengesloten. Nadat hij wat geld had verdient verzocht hij de Baniya gemeenschap hem weer op te nemen, hetgeen werd geweigerd. Zijn zoon Jinnahbhai Thakkar besloot hierop uit wraak om Moslim te worden. De zoon van deze Jinnahbhai Thakkar was de latere stichter van Pakistan Mohammed Ali Jinnah, die trouwens verzot was op varkensvlees tijdens zijn studie in Engeland.


  Maak melding
 29. door de reacties die deze zielige racisten hebben geplaats kan je merken wat hun niveau is…..geen respect voor een ander enkel maar negatieve denken zo is ook jullie leven zonder enig licht,zonder mensen om jullie heen.

  wees een voorbeeld ,tenminste probeer het !begin bij jezelf ipv kijken ,oordelen en veroordelen van anderen schaam je bah ik moet braken van jullie ……….


  Maak melding
 30. @candle. Misschien moet je eerst leren om kommas en punten te plaatsen en ook beter taalgebruik, alvorens je over niveau van anderen begint te zaniken. Heb je ook kritiek op niveau van anderen als het niet over islam gaat?


  Maak melding
 31. Ik ben intussen lid geworden de dierenpartij. De Islam, het Jodendom en het Christendom kunnen niet bestaan zonder het slacht- offerfeest, anders zou je bij die geloven nog steeds kannibalisme hebben. Nu doden ze symbolisch dieren in hun tempels, kerken en moskeeën en daarbuiten toch nog onschuldige mensen.


  Maak melding
 32. Het belanrijkste gebod is God te eren. Daarna je mede mens als je zelf. Je slacht de stier om God te eren. In plaats het vlees te verbranden zoals Abraham dat gedaan heeft verdeel je het onder de drie categorien. Wat verkeert is dat?

  De minister moet tegen zijn baas zeggen om de welvaart die hij voor zich zelf vergaart heeft aan de armen van Su te geven als verzoening met God.


  Maak melding
 33. Jiyani, staat in de veda’s niet, geen levend wezen pijn
  of leed te berokkenen om er zelf beter van te worden,
  of iets van dergelijke strekking.
  en is dat niet de reden dat veel hindoes vegetarier zijn?
  iets waar ik best respect voor op kan brengen, aan de andere kant, mensen hebben het gebit en het spijsverteringssysteem van een omnivoor, alleseter, en lust ik best een Lamb Tikka Massala, dus heeft de schepper misschien een foutje gemaakt?


  Maak melding
 34. @Johan als u het zo zeker weet, na Brazilie is India het grootste land dat rundvlees uitvoert. En raadt u eens wat. Alle slachthuizen in India zijn in handen van Hindoes.
  Dus hoezo zijn ze vegetariërs ? Het zijn schijnheilige mensen en daarom bekeren veel Hindoes zich tot de islam en of het Christendom.


  Maak melding
 35. #@Henk. Maar ze zijn lang niet zo schijnheilig als jij bent. In elke groep zijn er wat ass*ho*es. Ook in India. Er zijn slachthuizen (gestimuleerd tijdens het linkse Congress regime). Dat ze allemaal in handen zijn van Hindoes is ook een grote leugen, verreweg de meeste zijn in handen van Sikhs en Moslims. En in india worden geen koeien of stieren geslacht maar buffels!


  Maak melding
 36. @racistische gekke Henkie. Maar ze zijn lang niet zo schijnheilig als jou. Met je leugens, de meeste slachthuizen (pink revolution gestart door linkse Congress partij) zijn in handen van Sikhs en muslims. En er wordt geen koe of stier geslacht maar buffels.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES