‘Hoe Sandew Hira tracht Luis Almagro voor het karretje van straffeloosheid te spannen’

55
Dew Baboeram (Sandew Hira)
Dew Baboeram (Sandew Hira)

[INGEZONDEN] – Niet vrij van triomfalisme tooit Sandew Hira zijn laatste zelfcolumn, met een foto van de aanbieding van zijn schotschrift ‘De getuigenis van president Desi Bouterse’ aan OAS secretaris generaal Luis Almagro, die in Suriname op bezoek was. Het is een doorzichtige poging, de diplomatieke beleefdheid van de OAS voorman om te zetten in geleend gezag binnen de lokale politieke markt. En dat terwijl Hira onlangs nog (Suriname Herald 19 juni 2017), de veroordeling van het anti-democratische en repressieve Maduro-regime door de linkse Luis Almagro, typeerde als een ‘opportunistische ommezwaai’. Hira ontzegde Almargo zelfs het vermogen tot vormen van een eigen mening: ‘..onder druk van de mediacampagne en Amerika keerde hij zich tegen de Bolivariaanse revolutie..’. Uitgaande van Hira’s verslag van zijn twee uren lange ontmoeting met Almargo, heeft hij zijn aanval op de politieke integriteit van de OAS secretaris generaal, in het face-to-face contact, verzwegen, zijn ware houding jegens Luis Almargo verhuld. Over opportunisme gesproken.

Krabbenmentaliteit
Het is de diplomatieke verdienste van bisschop Karel Choennie van de Rooms Katholieke Kerk, de OAS secretaris generaal en het Vaticaan, bereid te hebben gevonden, Suriname bij te staan, in zijn delicate zoektocht naar recht en nationale verzoening. Het wachten was op een formele uitnodiging van de Surinaamse regering. Dat de regering nu Almargo uitnodigde, getuigt van het morele gezag van de bisschop. Dat Hira de bisschop, verdienste en gezag misgunt, en met kronkelfeiten exclusief de komst van Almargo claimt, doet denken aan de krabbenmentaliteit. Hira en de regering hebben de bisschop en de OAS secretaris generaal niet eens een gesprek met elkaar gegund. De reden die Hira opgeeft is even absurd als zorgelijk. Omdat de bisschop ‘geen samenwerking’ met hem en zijn comité had, was het niet mogelijk dat ‘wij en het bisdom samen met Almargo hadden gesproken’. Waarom zou de bisschop, als initiator van de bemiddeling door de OAS en het Vaticaan, niet zelfstandig met de OAS secretaris generaal kunnen spreken? Hira zegt het ‘marxisme’ te hebben afgezworen, maar dat geldt niet voor zijn ‘marxistische’ streken. Want waarom stelt hij als voorwaarde voor een ontmoeting tussen Almargo en de bisschop, de aanwezigheid van pottenkijkers van de president-hoofdverdachte?! Waarom is Almargo niet in de gelegenheid gesteld te luisteren naar de onafhankelijke, authentieke, decennia-oude mensenrechtenorganisaties en netwerken van nabestaanden, die zich beijveren voor recht en waarheid, tegen cultuur van straffeloosheid in?!

Door Almagro slechts met, door de regering gefaciliteerde, pro-straffeloosheid mensen in contact te brengen, is feitelijk de OAS secretaris generaal met disrespect behandeld, omdat getracht is hem met eenzijdige informatie te desinformeren. De cryptische poging van Hira, de indruk te wekken dat Almargo zijn project steunt – ‘Wij zijn erg blij met de steun van Almargo.’ – is misleiding. De potentieel mediërende rol van de OAS secretaris generaal wordt daarmee ondermijnd. In plaats van ruimte te scheppen voor een mediërende rol van de OAS secretaris generaal in de nationale zoektocht naar recht en verzoening, zoals de bisschop heeft voorgesteld, trachten Hira en kennelijk ook de regering van de president-hoofdverdachte, de rol van Almargo in Suriname te reduceren en te regisseren, hem voor het karretje van de straffeloosheid te spannen. Dat is hoog spel: propagandistisch trachten de statuur van de OAS secretaris generaal te misbruiken ten faveure van de voortzetting van de schendingen van het mensenrecht op een eerlijk proces, zoals dat door de zelfamnestiewet geschiedt.
Recht en nationale verzoening zijn complementaire waarden, geen demagoog kan daartussen komen.

Theo Para


55 REACTIES

 1. Prachtig van Theo Para.

  Deze zin is wel opvallend::::‘Wij zijn erg blij met de steun van Almargo.’ – is misleiding.
  Natuurlijk is het misleiding, omdat Hira NIET objectief is en macht naar zich toe trekt. Ook kun je merken aan wiens kant hij staat.


  Maak melding

 2. Sandew Hira is een verrader. Verraders in het marxistische denken horen geen adem te kunnen halen. Gelukkig heb ik hem nooit iets over 11 maart 1982 verteld toen ik hem in september 1983 in Den Haag ontmoette. Sandew toonde toen al geen emotie over zijn vermoorde broer door de club van Bouterse. Hij was kil en arrogant; in zijn ogen zag ik, ” mijn broer was een kapitalist” en zij verdienen de dood. Hij snapt nog steeds niet wat er in Su gaande is met zijn dubieuze bemoeienissen, zielig hoopje vlees dat voortdurend de aandacht naar zich toe probeert te trekken; tjepoti!


  Maak melding

 3. Een goede uiteenzetting van Theo Para, zoals hij altijd wel doet, en mensen zoals Hira, ontmaskeren, want de OAS is heel duidelijk, geen straffeloosheid voor mensenrechtenschenders en schenders van politieke moorden.


  Maak melding

 4. Is er dan niemand die deze man naar de eeuwige jachtvelden kan sturen?Zijn ouders en broer zullen hem daar zeker onder handen nemen.Ze wachten vol ongeduld op hem in de schaduw van de Cederboom.


  Maak melding

 5. de wedeopstanding van Th. J. P. Iskariot uit de zovelen . die andere bekende is er nog niet. wie heeft er de voordeel aan? een goed verstandig mens heeft maar een halve woord nodig. in elk geval lawman datra waterval niet. de grootste misleiders/hypocrieten vindt je hier op dit net. dus minder lullen met zoete broodjes bakken.


  Maak melding

 6. Sandew mpp kaolo haram koetha. Stop met die poppenkast van je idioot. Desi heeft de kop van je broer uitelkaar geschoten nadat hij daarvoor gematerteld was. Ik weet dat gewoon uitdr dossiers en van direct betrokkenen. Sandew, je ben nog erger dan Desi. Ben je zo achterlijk idioot, Mongool dat Desi (de moordenaar) dat je voor zijn karretje laat spannen. Stop met de bullshit van je. Niet gelooft erin en toch ga je verder vuile rat.


  Maak melding

 7. De stuiptrekkingen van ene Theo Para. De haatzaaier Theo Para denkt de weg naar verzoening in Suriname te kunnen blokkeren. Hij blijft de haat levendig houden. Dit soort oorlogszuchtige figuren hun rol raakt uitgespeeld net als de rol die de NPS speelde in de Surinaamse politiek. de verschrompeling van de partij is niet meer te stuiten. De geschiedenis zal ons bewijs zijn.


  Maak melding

 8. Hira is de betaalde huurling van Bouterse en volkomen ongeloofwaardig. Het is een levensgevaarlijk demagoog die de moordenaar van zijn broer op een walgelijke wijze verdedigt.

  h


  Maak melding

 9. @ RobG: Pech voor je en voor je baas. Bouterse zal moeten leven en sterven met de last een moordenaar, brandstichter, broedermoordenaar (Horb), dief en drugshandelaar te zijn die zijn land geleid heeft naar de positie van behorende tot de tien armste landen van de wereld.
  Niet dat hij dat als last voelt, psychopaten hebben geen geweten, daarom leven ze zo lang. Geen stress namelijk, en zijn aanhangers hebben blijkbaar geen verstand.

  Met verzoening bedoel je dat de slachtoffers zijn wandaden moet vergeten en met de mantel der liefde moet bedekken. Zolang er nog één getuige of nabestaande leeft zal dat niet gebeuren. Zand er over is bij zijn begrafenis, eerder niet.
  Vergeving kan pas plaatsvinden na schuld bekennen. Zo ging dat in Zuid-Afrika. Niet iedereen was daar tevreden mee, maar men bekende en erkende zijn fouten. Dat niveau heeft je baas niet bereikt.

  Inderdaad, de geschiedenis zal hem zijn terechte plaats geven. De man die alles fout deed en niets bereikt heeft.


  Maak melding

 10. @ RobG

  In de tekst van Theo Parra staat geen enkel ophitsende of opruiende tekst.

  Hij laat zien dat Baboeram het ene moment iemand verkettert en het andere moment over de rug van Choenni zoete koekjs met de persoon bakt. Niet meer en niet minder.

  De waarheid is hard. Betrapt worden op dubbele moraal is heel vervellend. Mee gezogen worden in leugens en verhaaltjes is de straf voo Baboeram beste RobG


  Maak melding

 11. Hira is een gevaarlijke gek. Laat je niet misleiden door een vertrouwd uiterlijk als deze psychopaat, of Simons, zogenaamde voorzitter DNA. Een straathond kun je nog vertrouwen, maar deze beesten, never


  Maak melding

 12. @RobG, in het begin heb je vaak jou niveau aangekaart op deze site, maar naar mate ik jou berichten lees moet het van mijn hart om te zeggen dat jou niveau nu zeer laag gewaardeerd wordt.
  Je kunt NIET meer nuchter zaken benaderen waardoor velen jou ook gaan tegen spreken.

  Ik heb Hira mogen volgen en kan jou vertellen dat deze man inderdaad geestelijk gestoord is.
  Als delen van zijn familie niets meer van hem moeten hebben, welke vreemde gaat dit dan goed praten???

  Alle berichtgevingen van Theo Parra worden goed uitgelegd en weergegeven en er zit een harde waarheid in. Velen zijn ook niet opgewassen tegen deze Theo, omdat hij de bewijsstukken onder je neus stopt.

  Ik ben trots op @@@@Jojo.

  Bouterse gaat zijn zoon in Amerika zeker ook even gaan bezoeken met hulp van Boefdraad.


  Maak melding

 13. Ray, vanaf 1982 of misschien zelfs eerder laat Theo Parra van zich horen. In deze persoon gaat een overdosis aan haat schuil. Parra zijn ‘ hate level ‘ staat op gelijke hoogte als dat van Romeo Hoost. Hij laat geen moment onbenut om in de Nederlandse media zijn frustraties te laten blijken over de regeringsleiders in Suriname. Voor mij zwaar bevooroordeeld.

  Ray, ik heb zeer grote waardering voor Sandew Hira. Hij laat zien dat geestelijke kracht de wil heeft om alle haat te overwinnen. Sandew overstijgt alle haat en wrok en laat zien dat vergevingsgezindheid tot wonderen in staat is.


  Maak melding

 14. Oma nanga opa taki, wi e sjie sa didibri deh in staat foe doe nanga foeroe dong sma sa denki dati deng mang jeping of kenking denki. Alla deng sma disie e trong ddb duivels blind doof bezeten. Van awariedomrie, ministers, corrupt rijk geworden parasieten en paarse poepvliegen, paars verdoemde adviseurs, prof of paarse wc duiker, alla ndpsma na soso paars misdadig duivels bezeten sikiesma. Wo ka.


  Maak melding

 15. Er is helemaal geen onderscheid te maken tussen een gek en paars verworden knettergekke ndper zoals Baboesjori. Zie wat de duivel ddb en duivelse trwawanten land en volk sinds 1980 aandoen, de paars misdadige hel.


  Maak melding

 16. RobG : “ik heb zeer grote waardering voor Sandew Hira. Hij laat zien dat geestelijke kracht de wil heeft om alle haat te overwinnen. Sandew overstijgt alle haat en wrok en laat zien dat vergevingsgezindheid tot wonderen in staat is”

  ===
  En daar wordt deze broederverrader prima voor betaald door Bouterse uit de staatskas.


  Maak melding

 17. rob als het de bedoeling is om de discussie opgang te houden
  dan ben je daar goed in geslaagt,er zijn steeds meer mensen die jou in twijfel trekken..wat jou kennis betreft hoop ik dat de studenten die jij les geeft in jaarrekeningen surinamers zijn doe je nog wat goeds.
  of leer jij ze met de jaarekenigen sjoemmelen net als boefdraat
  rob dat staat gelijk aan corruptie.
  mocht je zin hebben om te reageren, geen werde vraag maar UITLEG!!!!!!!!!!????????


  Maak melding

 18. Ik vraag het weer, wat heeft NDP bereikt! Daar kan jij nep econoom ons hier nooit op antwoorden. Langzaam ziet men op WTK dat je de ballen verstand van zaken hebt. JOJO is hier de man en elke keer lees men jou jaloerse comment.jij pronk met andermans intelligentie want zelf heb zaagsel in je kop. Maar noem één ding van NDP?


  Maak melding

 19. @Robg heeft net zoveel diploma,s als Mugabe, met het verschil dat Mugabe zijn waarde bagage leerkracht verkeerd gebruikt omdat hij klakkeloos alles uit het hoofd leerde, Robg doet dat ook maar is een tikje minder geschoold dan Mugabe met zijn valse diploma,s. Lesgeven in jaarrekingen, dus boekhouden op een feestje met de wakamans van de massamoordenaar en drugsveroordeelde crimineel die op Cuba voor de health check-up is maar rijk genoeg om een tussenlanding in Venezuela te maken. Onder welke noemer ga je de kosten die deze duivel op kosten van het volk maakt op de jaarrekening aanmerken. Post; coke snuiven met een deel van de boevenbende en familie op Cuba?


  Maak melding

 20. what about die man met een Valies papieren dat achter Doksa aanrent? de politiek van tegenwoordig laat geen ruimte meer voor mannen als Castelen, en Rusland. gewoon inpakken en wegwezen. Theo Para de man van klokje van zeven is aan rust toe. en de Schriftgeleerden op dit net zijn echt niet zuinig met het strooien van beschuldigingen en grove leugens.


  Maak melding

 21. alweer een bullshitmeter kapot door robg .
  ik zal het zwaarste model installeren om herhaling te voorkomen.
  voor baboeram en missieka kaba heb ik het zwaarste type op mijn compu geinstalleerd.
  gef rob …je hebt de top 3 van de bullshitters gehaald .


  Maak melding

 22. @Rob-G-Paarse-huisslaaf-van-Opa D, tracht Theo Para te beledigen, en zonder gegronde redenen te beschuldigen van Haatzaaien en komt met een OERDOMME PAARSE REDENERING :

  Wie voor de Rechtsstaat Sranan is, voor recht en wet, voor Onafhankelijke Rechterlijke Macht en voor het Straffen van Massamoordenaars van Ons volk, IS EEN HAATZAAIER !

  Wie EERST berechting wenst van doorgedraaide Massa-moordenaars en daarna wil nadenken over Vergeving of Verzoening, IS EEN HAATZAAER !

  Robje-G, uw PAARSE redenering is ZEER ZIEK !

  PS : Ook de PAARSE redenering dat 1 + 1 = 5 , hoort in LAW MANG OSO thuis !

  Om die reden heeft Sranan nu een PAARSE Staats-begroting met een ENORM PAARS GAT !

  PAARS financiert lopende staatskosten met dure leningen, die Gilmore H. als INKOMSTEN VERKOOPT aan DNA !

  Helaas wordt het staats-Faillissement van Ons Land door de DOMME PAARSE ONZIN verergerd en bestendigd !

  De SRD wordt door PAARS richting TOILETPAPIER geduwd !

  TENG DORO KEBA, FU STOP A PAARS SRAFTENG INI WI KONDRE SRANAN !!!!!!!


  Maak melding

 23. Ndpers zijn de grootste oerdomme stommelingen met een misdadige paarse inborst van het gehele land. En hun misleider en lijder ddb de grootste misdadiger. Dino, Meriba en vele paars verworden jongeren zijn besmet met het paars misdadig virus. Deng ka.


  Maak melding

 24. Muntje uit noord.
  De inflatiespook wacht om de hoek. Eind 2018 is 1 euro naar verwachting 18 SRD. In 2015 heeft de NDP de verkiezing met 2 miljard SRD monetair gefinancierd. Gevolg: een devaluatie van ruim 50%. Bij de huidige begroting zal er zeker 4 miljard aan geld bijgedrukt moeten worden om de boel te financieren. Mijn God. Ik krijg medelijden met de Surinamers en hoop dat mijn voorspellingen niet uitkomen.
  De vraag die wij nog moeten beantwoorden is natuurlijk: wat verdient onze voorkeur? Een inflatie of weer een devaluatie. Zeker is dat de definitieve afbrokkeling van Suriname is begonnen, terwijl de aanstichters op dit moment zitten te genieten in Cuba. Ik zal geen vloek uitspreken..


  Maak melding

 25. Srafu, natuurlijk weten wij dat het Theo Parra, Romeo Hoost, Iwan Bottse en anderen niet lekker zitten wat er gebeurd is in in 1982. Maar op een gegeven moment raakt je als mens
  ” overkilled ” door de tsunami aan haat-uitingen die deze personen dagelijks verspreiden. Deze personen moeten ontdekken dat zij niet alles in de hand hebben om met deze gebeurtenis om te gaan. Er staat hen altijd professionele ondersteuning ter beschikking. Voor jou geldt ook hetzelfde. Loop even binnen bij een professional.


  Maak melding

 26. Robg@
  Wat is er gebeurt dan in 1982, deze mensen hoeven niks in de hand te hebben, ongelofelijke LUL, de feiten liggen op tafel,
  En nog proberen het te verzachten, mensen zijn gemarteld, en op de vlucht in hun BORST GESCHOTEN, ORDINAIR GELIQUIDEERD IEDEREEN WEET HET, en jij steekt je kop in het zand, en zand er over, een paarse uitspraak toch.
  Als ik het goed begrijpt, is het de normaalste zaak van de wereld, dat je je politieke opponenten dood schiet, wat dat betreft zit jij op een lijn opa D een moordenaar dus


  Maak melding

 27. @Robje-Huisslaafje-van-DDB : 8 december IS GEEN GEBEURTENIS, het is een Brute Massamoord op Onschuldige en Ongewapende staatsburgers te Paramaribo, nadat zij tevoren door een bende “militairen” waren GEMARTELD !

  Zet dit FEIT in uw zieke hoofd !

  Geen enkele DEMOCRAAT die om BERECHTING van MASSA-MOORDENAARS vraagt doet aan OVERKILL !

  LEES EENMAAL ONZE GRONDWET EN ONZE STRAFWETTEN, Paarse BABBELAAR !

  Neem maar nog wat Front-Zepam of Staatsrecht-Zepam pillen, dan snapt u weer wat een Rechtsstaat betekent !

  RECHTSPREKEN VIA HET STRAFRECHT IS GEEN HAAT, DOCH VOLGENS WET, RECHT en INTERNATIONAAL RECHT, AANPAKKEN VAN MISDADIGERS, OOK DE PAARSE MISDADIGERS !

  PS : U, PLUS DE GEHELE NDP CLAN ZIJN IN GROTE VERWARRING, NU UW PAARSE IDOLEN AANKIJKEN TEGEN EEN EIS VAN TWINTIG JAAR CELSTRAF !

  INDERDAAD MOET GEHEEL PAARS PSYCHIATRISCHE HULP ASSISTENTIE/COUNSELING INROEPEN, NU MEN GECONFRONTEERD WORDT MET DE GEVOLGEN VAN HET PLEGEN VAN EEN BRUTE MASSAMOORD !

  DE RECHTSSTAAT SURINAME ZAL DE PAARSE VLOEK OVERWINNEN !
  DIT ZAL VERSNELD GEBEUREN OMDAT DE PAARSE CLAN HULP EN STEUN ZOEKT BIJ DE DICTATORS IN CUBA EN VENEZUELA !!!


  Maak melding

 28. @RobG
  Wat is het volgende trukje van gekke sandew!?
  Gaat hij God uitnodigen en Hem een heleboel leugens wijsmaken?!
  Tot nu toe besmet sandew alles en iedereen met wie hij in aanraking komt.Choennie en de boel zijn moordenaars aanbidders wie gelooft nog in deze kwakzalvers?!
  Laat sandew deze grap met God uithalen,laat hem God uitnodigen en hem zijn evangelie hoe te zondigen, te verkondigen.Tot nu toe heeft sandew alle ndpers voor de gek weten te houden en jou ook..


  Maak melding

 29. @RobG
  Dat Sandew en choennie jij en een paar ndpers de moordenaar willen vergeven gaan jullie je gang maar.
  Probeer ons, het volk van Suriname niet te sleuren in jullie heidense daad.Wij zijn niet te koop en weten dat de moordenaar straf verdient en geen vergeving.


  Maak melding

 30. Chritselijk geleuter over heidenen. De christenen verdelen de wereld in jezus-gelovigen (christenen) en in heidenen (niet-jezus gelovigen). De christenen gaan volhens hen in de hemel en de heidenen naar de hel. Zo kinderlijk denken deze lieden nog steeds, anno 2017. Ze zijn geen donder opgeschoten sinds de geboorte van hun voorman, hahaha.


  Maak melding

 31. Ray, niet Sandew Hira heeft een probleem maar jij heb jezelf tot eigenaar van het probleem gemaakt. Is dit duidelijk? Ik ben de zender en jij bent de ontvanger. Mijn boodschap is helder en duidelijk. Er zit geen ruis in de overdracht van deze boodschap. Of het is mogelijk dat jouw ontvanger verkeerd is afgestemd of het is aan vervanging toe. Dit geldt ook voor de leeghoofden, Srafu, Henk Molenaar, Bigi Sma, Haco, John, Sabato Franse, Redskin


  Maak melding

 32. @ RobG,

  Waarom dring jij je mening op aan anderen?
  Het volk van Suriname is verdeeld wat betreft de decembermoorden 1982.

  Het ene deel gaat voor vergeving en geen straf voor de daders en het andere deel wil juist geen vergeving en wel dat er gestraft moet worden.

  Is het zo moeilijk om begrip te hebben voor dat deel dat anders denkt dan jij?

  Zou jij de moordenaar van je kind (hoop niet dat het ooit mocht gebeuren) kunnen vergeven?
  Heb jij je zelf die vraag wel ooit gesteld.

  Ik wel en daarom vind ik het ontzettend moeilijk om wel of niet een moordenaar te vergeven.

  De slachtoffers waren kinderen van ouders, broers, echtgenoten en vaders.
  Sta je stil bij de gevoelens van de nabestaanden?

  Het zijn juist die mensen die nu pleiten voor vergeving en stopzetten van het proces, nooit in staat zijn zelf te vergeven.


  Maak melding

 33. !5 mensen de dood ingejaagd, zand erover, een slachtpartij in Moiwana, zand erover, een onbenulligheid met kettingzagen in Apoera, zand erover, en een veroordeling voor drugscriminaliteit in Nl, ook maar zand erover, en dit zijn de opvattingen van RobG over gerechtigheid


  Maak melding

 34. quote Habi Bullah:

  “Chritselijk geleuter over heidenen. De christenen verdelen de wereld in jezus-gelovigen (christenen) en in heidenen (niet-jezus gelovigen). De christenen gaan volhens hen in de hemel en de heidenen naar de hel. Zo kinderlijk denken deze lieden nog steeds, anno 2017. Ze zijn geen donder opgeschoten sinds de geboorte van hun voorman, hahaha”.

  Volgens de moslims zijn de niet-moslims ongelovigen en hebben zich ten doel gesteld om die mensen te dwingen zich te bekeren tot de Islam.

  Moslims die zich hebben bekeerd tot een ander geloof worden gedood of er wordt fatwa over hen uitgesproken.
  Salman Rushdi bijvoorbeeld weet er alles van.

  Het is zo makkelijk te wijzen naar andere gelovigen, terwijl ondertussen 3 vingers naar jezelf wijst.


  Maak melding

 35. @Johan; RobG is in dat opzicht een oproerkraaier. De weinige hersencellen die hij heeft is zwaar aangetast door het verderfelijke spul die zijn “Baas” de volkspresident gelijk aan poeppresident hem in natura verschaft.


  Maak melding

 36. @Jiyani,

  Het is onze plicht duivels te doden. Daarom gooien wij stenen naar de duivel. En Salman Rushdie is een dommerik. Al z’n vrouwen hebben hem verlaten. En daarvoor had Allah hem al verlaten.


  Maak melding

 37. @Robg; je vergeet een zeer belangrijke aspect van communicatie en dat is, dat communicatie circulair is en niet lineair zoals jij dat verondersteld. Jij codeert op betrekkingsniveau terwijl de ontvangers waar jij het over hebt op inhoudsniveau decoderen. Er is dus iets op de wijze waarop je de boodschap codeert. Niks mee met de ontvangers die het decoderen en terugzenden.


  Maak melding

 38. @RobG (Rob Gaarchatta) is een hindoestaan die maandelijks donaties krijgt van Bouterse en Misiekaba. Zijn zusje is getrouwd met die misbaksel banchar. Hij eet ook uit de ruif en er kleeft ook bloed aan z’n handen. Daarom probeert hij alles schoon te praten, recht te praten wat krom is en zijn levensverzekering is levenslange gaarchataai van Bouterse en z’n blakka a$$ swagrie. Houd dit in gedachten wanneer je de naam Rob G(aarchatta) ziet.


  Maak melding

 39. Robg@
  Robbie wie is hier een leeg hoofd, jij toch, jij bent verschrikkelijk hoog opgeleid, je word niet zomaar hoogleraar fiscalist, Ict er, psycholoog, weet je je ben gewoon een masoschistische onbenul, een betweter, een psychische wrak, die van voren niet dat hij van achter in brand staat, jou en vrouw kinderen wonen ook al niet meer je, en dat ik me levendig voor stellen, en jij noemt een ieder buiten je zelf een een leeghoofd.

  Je bent verstoten van zelf kennis Sari tori


  Maak melding

 40. Riyani, hoe kom je erbij? Ik dring niemand een mening op. Ik verkondig alleen mijn standpunten en daar is niets mee mis. Ik betreur het ten zeerste dat er mensen het leven bij hebben gelaten. Ik ben ervan overtuigd dat de militairen het ook niet gewild hebben, maar het is uiteindelijk toch gebeurd. Ik ben voorstander van verzoening.

  Grammetje, wat moet ik met jouw versleten lichtgewicht mening. Jij moet jezelf maar eens annuleren.

  Mokro, alle ontvangers aan jou kant zijn defect. Ze zijn vals afgestemd door de eenzijdige informatie uit kamp Front. Wat heb ik aan soundbites en one liners? Ik sta niet open voor laster, verdachtmakingen, valse beschuldigingen, roddel,enz


  Maak melding

 41. RobG verkeert net als een verslaafde in de ontkenningsfase, wat betreft zijn addictie voor DDB en de paarse bende om hem heen, en net als een verslaving aan alcohol, kan dit beschouwd worden als een ziekte, in dit geval veroorzaakt door het paarse virus wat in zijn hersens geslopen is, een hopeloos geval dus,


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.