Religieuze scholen Suriname mogen naar subsidie fluiten

45

PARAMARIBO, 31 jul – Scholen met een religieuze achtergrond krijgen naar alle waarschijnlijkheid geen subsidie meer. Minister Robert Peneux van Onderwijs Wetenschap & Cultuur. OWC, zegt dat de subsidie wordt afgeschaft. Voortaan zullen alleen nog leerlingen subsidie ontvangen. Het is een novum, waarvan nog niet duidelijk is hoe het in de praktijk moet uitpakken. Het ministerie en de scholen voor ‘bijzonder onderwijs’ kunnen niet tot overeenstemming komen.

Er wordt al geruime tijd onderhandeld over de schoolsubsidie voor het nieuwe schooljaar. Volgens Peneux stelt de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname, Fibos, onhaalbare eisen. De Fibos wil dat het grootste deel van de subsidie meteen aan het begin van het schooljaar beschikbaar is. Volgens de federatie hebben de afgelopen schooljaren geleerd dat de subsidie veel te laat wordt betaald.

Lukt het niet tot overeenstemming te komen, dan wordt de ‘ouderbijdrage’ weer ingevoerd. De bijdrage was juist afgeschaft om ouders het leven lichter te maken. Ter compensatie werd subsidie verstrekt. Volgens Peneux komt er een oplossing. “Dit houdt in dat de regering de controle zal uitoefenen voor sociaal zwakke kinderen. Wij gaan met het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting in conclaaf over hoe wij dat zullen bekostigen.”


45 REACTIES

 1. De duivelsaanbidders olv desiplee bouta hebben de kas leeg gestolen om steve meye, criminele familie bouta en van der sang te betalen en zwijgen.


  Maak melding

 2. NDP. Jullie willen toch regeren? Dan moet je het goed doen want alleen idioten zullen in 2020 nog op u stemmen. U heeft het land naar de kloten gebracht. Als je niet kan regeren moet je maar één ding doen en dat is: opdonderen. Dit is je reinste antireclame voor jullie beleid. Kinderen in plaats van de scholen subsidiëren? Man, je kan toch aan je ballen voelen dat dit niet zal werken.


  Maak melding

 3. Wie gaat het dan voellen?
  De creolen weer,want die andere groepen hebben het goed geregeld voor elkaar.
  Hindoe en moslims scholen krijgen geen last van.


  Maak melding

 4. Al bij al krijgen Stef Anus Meyericus en Andree Misjiesosokakalakka maandelijks een paars corrupte gift van de paarse duivel die ze aanbidden ddb. Wo ka. Alle ndpers zullen de paars duivelse misdadige armoede onrust vloek zevenmalen erger ervaren dan de jaren tachtig. DDb en duivelse trawanten gaat het volk duizendenmalen verarmen en verhongeren.


  Maak melding

 5. Mijn inziens is er geen vuiltje aan de lucht. Alleen in de strekking van dit bericht hebben de journalisten bewust fake nieuws in laten sluipen. Men wekt de indruk alsof alle subsidie aan de bijzondere scholen wordt stopgezet. Dit doet men om de mensen bewust op het verkeerde been te zetten. Ik ga ervan uit dat de scholen de exploitatie subsidie van de overheid blijven ontvangen. Het gaat met name om de ouderbijdrage die de overheid voor haar rekening nam. Op de bijzondere scholen en met name op de Katholieke scholen gaan de kinderen van de elite naar school. De Katholieke scholen hebben de naam goed onderwijs aanstellen bieden. Bijna alle presidenten van Suriname komen van Katholieke scholen. Het is terecht dat de overheid een selectie naar draagkracht van de ouders gaat maken. Ik ben van mening dat ouders die een giga jaarinkomen inkomen hebben meer kunnen bijdragen aan het onderwijs voor hun kinderen. Ouders met een minimum inkomen moeten kunnen blijven rekenen op steun van de overheid. Gelukkig maar dat deze regering werk maakt van een rechtvaardiger systeem in het onderwijs.


  Maak melding

 6. Rob
  je schrijft:
  “Alleen in de strekking van dit bericht hebben de journalisten bewust fake nieuws in laten sluipen. Men wekt de indruk alsof alle subsidie aan de bijzondere scholen wordt stopgezet. Dit doet men om de mensen bewust op het verkeerde been te zetten. Ik ga ervan uit”

  Met name de laatste zin is interessant
  Ik ga ervan uit.
  Je weet dit dus niet zeker. Het geeft dan ook geen pas om de journalisten te beschuldigen van het brengen van fake nieuws


  Maak melding

 7. Pico@
  Robje heeft een nieuw woordje geleerd, fake nieuws,
  Kan hij het woord te pas en te onpas gebruiken, alleen weet hij niet in welke context.


  Maak melding

 8. Pico, als men de totale alle subsidie aan de bijzondere scholen afschaft moeten in heel Suriname tientallen scholen, misschien tussen de 50 tot 60 scholen worden gesloten. Waar zullen deze kinderen opgevangen worden? Dit zal een gigantische rel veroorzaken in de samenleving.


  Maak melding

 9. Sukkels,

  de miljarden die ik heb vergaard uit de staatskas en staatseigendommen zijn veilig.

  Bakkeleien jullie maar over Baas B, dit en zo. Wij lachen in ons vuistje.

  Groeten,
  Erhol Alibux

  PS, binnenkort is Shariawetgeving op jullie van toepassing.


  Maak melding

 10. RobG,

  * mijn inziens…
  * ga er vanuit…
  * ben van mening…etc. etc. etc…blablabla.
  Alleen maar inhoudsloze aannames. Gekakel in de ruimte vanuit je sociale huurwoning (met subsidie) in de Bijlmer met je kringloopbankstel. Taai lekker af naar die corrupte apentuin van herkomst i.p.v. hier de laaggeschoolde wijsneus uit te hangen.


  Maak melding

 11. Elke dorp met meer dan zeventig inwoners in het binnenland wil een lagere school,VOJ en VOS.En als het even kan ook nog een universiteit.Maar met deze minister gaat dat niet lukken naar het schijnt.


  Maak melding

 12. Haco, ben je soms opgegroeid in een hoerenbuurt? Het lijkt alsof jouw fastfood ontbijt niet lekker op de maag zit. Het rommelt ergens in je buik.


  Maak melding

 13. De ndp regering weet niet dat subsidies horen bij elke regering ,het is een deel van de regering,maar nee deze criminele ndp regering weet alleen maar dat wat bestemd is voor de aangewezen sectoren,te stoppen in hun eigen zakken!!
  Deze criminele regering heeft geen uitleg gegeven wat ze met de afgeschafte subsidiegelden van plan is te doen.Ze gaan het stelen van de sectoren die in leven gehouden worden door subsidies!Landbouw ,vee-kippensector ,die zijn kapot gegaan omdat de criminele ndp regering de subsidies liever in hun zakken ziet verdwijnen.En weet je waarom subsidie telt?Omdat het jongeren,hangjongeren ,school dropouts van de straten houdt van drugs en criminele activiteiten.Het geeft bovendien lokale ondernemers die met het weinige doen ,een push om hun onderneming uit te breiden en de lokale markten te voorzien van vraag en aanbod!
  Straks gaan de idiote school dropouts die zich de beste economen noemen zoals RobG ons een heleboel ka komen vertellen!!


  Maak melding

 14. @RobG
  Fake nieuws verkondig je!!
  In Suriname heeft een ieder het recht op school te zitten.Degenen met ambities die studeren ,dan heb je de groepen die niet naar school willen ,kom hun tekortkomingen niet op conto schrijven van leerlingen die gemotiveerd zijn .
  De rijke elite vind je onder de ndpers.!Denk je werkelijk dat de leerlingen die op school zitten ,die dan komen van rijke ouders!?Bestaat Suriname alleen uit Miljonairs!? Dit noem ik Fake ndp nieuws!!


  Maak melding

 15. Ray, doe niet zo panisch. Er komt geen gratis geld meer uit Nederland. Die tijden zijn voorbij. Veel van de subsidies dateren uit de periode toen er gratis geld uit Nederland beschikbaar was. NPS en VHP konden goede sier maken met het gratis geld. Nu deze gelden niet meer beschikbaar zijn en door de terugval van de inkomsten uit olie, goud,bauxiet komt de belastbaarheid van de Surinaamse economie aan het licht. Er dient veel gerepareerd worden in de subsidieverstrekkingen van de overheid. Knappe koppen binnen de regering houden nu alle verstrekte subsidies tegen het licht.

  Er zullen nog wel meer maatregelen volgen. Er moeten mijn inziens nog meer heffing komen en mensen moeten meer eigenbijdragen gaan leveren.


  Maak melding

 16. Zelfde knappe koppen die de koers naar 1 op 8 hebben laten stijgen. Rob hou aub op met je lulkoek verhalen. De Ndp heeft het land naar de verdommenis geholpen. (Voor de zooveelste keer)

  Forumlid JoJo heeft het meerdere malen aan je uitgelegd waarom de Nps en de Vhp hun zaakjes beter op orde hadden. Je wil het maar niet snappen omdat je geindoctrineerd bent door de paarse sekte.


  Maak melding

 17. -Door het afschaffen van de ouderbijdrage en subsidie te geven aan die scholen heeft Bouterse zijn stemmen binnengehaald.

  =Zie maar weer dat niets wat de NDPérs aanraken ook goed gaat en als het goed gaat dan is vooraf heel wat tamtam vooraf gegaan.
  Zie ook nu de Ziekenzorg.

  -Misiekaba heeft al aangegeven dat er geen geld is dus vraag ik mijn af hoe dit probleem opgelost zal worden.


  Maak melding

 18. =Een stukje tekst en vergelijk het met het ontvangen van subsidiegeld.

  +++PARAMARIBO – De Werknemersfederatie Universiteit gaat maandagmiddag twaalf uur in actie. Het overkoepelend orgaan met daarin de Celos Werknemersorganisatie (CWO), Technisch en Administratief Personeel Universiteit (Tapu) en het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) heeft de actie waarmee het personeel gestart is overgenomen.

  De leden zijn ontevreden over de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de voorzieningen. In mei zijn minister Robert Peneux van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het Adek-bestuur overeengekomen dat uiterlijk op de laatste werkdag de salarissen op de bankrekening zullen zijn. Daar deze afspraak niet is nageleefd, hebben de mensen besloten om in actie te gaan.


  Maak melding

 19. Ray, het afschaffen van subsidies heeft tot doel het tekort op de overheidsbegroting terug te dringen. De overheid geeft meer geld uit dan het ontvangt.De begroting is niet in evenwicht omdat de overheidsinkomsten de uitgaven van de overheid niet dekken.Misschien kan Jojo de rekenmeester van het Front het voor jou nog meer verduidelijken.


  Maak melding

 20. @RobG, dit is toch een teken van domheid van deze overheid?
  Als de overheid zijn werk goed had gedaan zou deze overheid ook moeten weten dat Surlaco zou vertrekken en dat er minder inkomsten binnen zouden komen.
  Ook kun je niet blindelings rekenen op geld waarvan je weet dat het vroeg of laat verkeerd kan gaan.

  De overheid had alles moeten laten zoals het toen was desnoods met controle en met een bepaalde structuur. Hierdoor kun je armen ook een handje helpen.

  Je kunt als overheid ook geen schoolgeld verhogen die leerlingen in Amerikaanse dollars moeten betalen.

  Zie vandaag wat met de zorgstelsel gebeurd. Zelfs mevr. Vreedzaamd van de NDP die ook nog in de zorgcommissie zit is heel erg diep teleurgesteld, omdat dit niet beloofd was aan het volk.

  Al het goede wens ik het land en volk toe, maar ik sta niet achter ellende die anderen creëren.


  Maak melding

 21. Met het overgebleven subsidiegeld, graag campagne opzetten. Om sommige opvoeders en kinderen beschaving bij te brengen.

  Je heb mensen, dieren en beesten. Bij sommige zie je het verschil niet meer in gedrag en gewoonte. Er moet zeer zeker hier wat meer aandacht aan besteed worden. Ook voor hun eigen maatschappelijke toekomst.

  Sommige gedragingen, tradities en gewoontes moeten niet meer kunnen en is niet meer van deze tijd.


  Maak melding

 22. Ira, op basis van voortschreidende inzichten ontdekt men dat economische processen vaak heel anders uitpakken.Men ging ervan uit dat de inkomsten uit goud en aardolie het verlies van de inkomsten uit de bauxietsector en het wegvallen van ontwikkelingsgelden ruim zou compenseren.Maar het ging bergafwaarts met de olie- en goudmarkt. De klap kwam in Suriname hard aan. In Nederland maakt men dit soort processen ook mee. Er zijn in het verleden in Nederland ook diverse bezuinigingsronden uitgevoerd omdat de inkomsten van de Nederlandse overheid niet meer toereikend waren om de uitgaven te dekken.De Nederlandse overheid werd ook verrast door nationale en internationale ontwikkelingen die effect hadden op de economie van het land.


  Maak melding

 23. Rat, een ieder heeft recht op onderwijs in een onrechtvaardig onderwijsstelsel. Right…..? Nu wordt het systeem rechtvaardig gemaakt en dat is tegen het zere been van bepaalde groepen.Waarom moet een kind van een medisch specialist met een jaarinkomen van 3 miljoen USD gesubsidieerd worden door het stelsel.Dit kind heeft alles mee terwijl het kind van een straatveger veel moet ontberen. Het kind van een straatveger gun ik liever de steun van de overheid.


  Maak melding

 24. @pico;@Robg; interessant is om te buigen over de vraag; wat betekent deze maatregel voor de onze multi-culturele samenleving.Een van de, naast diverse andere gevolgen kan zijn, dat etnisch culturele groepen zich onafhankelijk dan in co-schap zich samen gaan bundelen tegenover het ontstaan van particuliere scholen. Gezien de huidige sociaal economisch en maatschappelijke horror situatie, zal geen beide opties slagen. Immers, het middenkader is op de vlucht. De intellectuelen hebben hun schaapjes al op het droge. De burgerij zal uiteindelijk de boete moeten betalen van de handelingen van deze mandaat gemachtigden. Uw wil heerst, welterusten paars oftewel NDP- kiezers.U heeft dit gewild, dus u zult het terug moeten betalen. De rest was slim genoeg om te vertrekken; zij produceren….zij zijn geslaagd. U zult blijven jammeren, de keus was aan u; driexniks!


  Maak melding

 25. @Manu
  @Boy sinds wanneer krijg je hier huursubsidie in Suriname? Bovendien heb ik het niet nodig met een eigen woning.

  maandag 31 juli 2017 om 03:17 uur.
  ========
  ========
  LIEG NIET PATSJAKKER,jou soort leeft van uitkeringen en subsidie,dus hou je mond,….eigen huis ? jij ?…gha gha ghaaaaa,maak dat tom & jerry wijs ..jo BULLEBAK..


  Maak melding

 26. @pico;@Robg; interessant is om te buigen over de vraag; wat betekent deze maatregel voor de onze multi-culturele samenleving.Een van de, naast diverse andere gevolgen kan zijn, dat etnisch culturele groepen zich onafhankelijk danwel in co-schap zich samen gaan bundelen tegenover het ontstaan van particuliere scholen. Gezien de huidige sociaal economisch en maatschappelijke horror situatie, zal geen beide opties slagen. Immers, het middenkader is op de vlucht. De intellectuelen hebben hun schaapjes al op het droge. De burgerij zal uiteindelijk de boete moeten betalen van de handelingen van deze mandaat gemachtigden. Uw wil heerst, welterusten paars oftewel NDP- kiezers.U heeft dit gewild, dus u zult het terug moeten betalen. De rest was slim genoeg om te vertrekken; zij produceren….zij zijn geslaagd. U zult blijven jammeren, de keus was aan u; driexniks!


  Maak melding

 27. De inkomsten van het land zijn achteruit gegaan,

  MAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRR:

  De uitgaven van het land zijn gestegen !

  De kosten van het Kabinet van de pres zijn thans meer dan 400 MILJOEN per jaar !

  Productie van Sranan is ingekrompen !

  Inflatie bedraagt meer dan 70 % !

  Belastingen worden niet/ of niet efficient geind !

  Corruptie en andere criminaliteit teisteren het gehele Volk !

  De PAARSE machthebbers zijn nog steeds bezig met hun
  spelletjes zoals :

  Aankoop ASFALT-fabriek, zonder openbare aanbesteding !

  Surinaamse ambassade in Nederland maakt Miljoenen-schuld bij de Nederlandse overheid, door vanaf 2007 GEEN PREMIE-AFDRACHTEN te doen over het salaris van de werknemers ! Waar is de DNA, de CLAD, waar is Justitie ? Waar zijn de premies gebleven, wie van de ambassade is hiervoor verantwoordelijk ??????????


  Maak melding

 28. WAAR IS ALLE GELDEN VAN DE GRONDSTOFFEN ?ER WORDT GELD GELEEND WIE MOET DAT TERUG BETALEN?MET RENTE ?DUS HET VOLK WORDT WEER SLAAF —
  DE MILITAIREN HEBBEN WEER SLAVEN VAN HET VOLK GEMAAKT –EN ZE GAAN DOOR…


  Maak melding

 29. het volk is nooit gelost van slavernij. Na afschaffing is verplicht Jesus aanbidden in gevoerd, een Jesus (witteman) voorgeschoteld aan de ex-slaven daarmee blijven ze nog slaven en respect voor de witteman hebben.


  Maak melding

 30. Saoedi Arabie is bereid de scholen over te nemen en het madarsa te noemen.Maar de overheid moet toestemmen dat er ook wapen- en bommen leer onderwezen mag worden.
  Dat is belangrijk om goede soldaten van het koninkrijk de wereld in te sturen.


  Maak melding

 31. @ RobG

  ” Alleen in de strekking van dit bericht hebben de journalisten bewust fake nieuws in laten sluipen. “”

  Hier is geen sprake van Fake nieuws behalve uw AANNAME.
  Het is duidelijk dat het om de met veel bombarie door Bouterse I overgenomen ouderbijdrage die al tijden niet meer aan de scholen (ook de gewone scholen) uitbetaald werd.
  Nu wordt die formeer ingetrokken, eerst voor Fibos scholen, en uit eindelijk alles en vervangen door een onbekend systeem van individuele subsidies aan de minder draagkrachtigen. Hoe lang gaat het duren voor dat er een SRD in beweging komt naar de doelgroep.

  Het reële nieuws is dat weer een deel van het sociale contract niet nagekomen is en dat Bouterse sociale contract breuk pleegt. Het is niet anders te duiden.


  Maak melding

 32. @ RobG
  “Ira, de ouderbijdragen zouden niet worden afgeschaft als de inkomsten uit export van (aard)olie,goud,bauxiet,enz. niet was gekelderd.”

  De goud prijzen en olie prijzen zijn hoger dan onder Venetiaan en het gratis geld uit Nederland was 4% – 5% van de begroting dus marginaal.

  De enorme toename van Subsidies zijn onder Bouterse ontstaan aangezien Venetiaan het altijd, incl de middelen uit Nederland. met een begroting die maximaal de helft was van die van Bouterse. Bouterse is als een idioot populistisch gaan subsidiëren en niet Venetiaan.

  Het enige wat men Venetiaan kan verwijten is het tijd bommetje van Fiso en dat valt in het niet bij de explosie in uitgaven van Bouterse zonder dat er iets tastbaar voor terug gekomen is.


  Maak melding

 33. @ RobG

  “Men ging ervan uit dat de inkomsten uit goud en aardolie het verlies van de inkomsten uit de bauxietsector en het wegvallen van ontwikkelingsgelden ruim zou compenseren”

  Onzin. Bauxiet was een marginale operatie waar Suralco aan leen aan verdiende door te snijden en door de winst op Brokopondo.

  Hoefdraad heeft zelfs gemeld dat men verwachte dat Goud door zou stijgen naar $ 3.000/troy ounce. Hoe gek is zo iemand die niet even terug gekeken heeft naar de goudprijscycli en het achterliggende mechanisme (vlucht in goud in slechte tijden).


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.