Neus vraagt toch vergunning om te protesteren in Suriname

39

PARAMARIBO, 21 jun – Maisha Neus gaat toch maar een vergunning aanvragen. Hoewel de activiste het eerst principieel weigerde te doen, komt ze erop terug. Haar voorgenomen protestdemonstratie op het Vlaggenplein nabij het Onafhankelijkhiedsplein, was van heel korte duur. Enkele medestanders hadden zich al opgesteld. De politie maakte er abrupt een einde aan.

De mensen moesten onverrichterzake huiswaarts keren. De reden: geen vergunning aangevraagd. “Ik sta hier niet voor mezelf, ik sta hier ook niet om leuzen te roepe naar de president. Ik sta hier voor de kinderen”, zei neus kort na het stopzetten van haar protest. Ze heeft een ‘goed gesprek’ gehad met de politie. Haar aanvankelijke tegenzin heeft ze laten varen omwille van het kind.

Daarom zal alsnog een vergunning worden aangevraagd. Neus blijft erbij dat uit eerdere ervaringen is gebleken dat aanvragen geen zin heeft. In het belang van noodlijdende kinderen wil ze het wel doen. President Bouterse zei in het parlement dat het protesteren ook ergens toe moet leiden. “Deze acties kunnen bijdragen tot het verrijken van de democratie als concrete oplossingen en weloverwogen vooruitzichten aan de samenleving worden voorgehouden.”


39 REACTIES

 1. Ze kan het liever doen want je weet het ook niet meer met deze gasten wat ze allemaal in hun hoofd hebben om mensen tehuren die iets geks kunnen uithalen .een gezond verstand hebben ze ook niet meer beschadig aan drugs en alcohol .niets is geheim meer in dit land. Heel voorzichtig zijn mvr maisa.


  Maak melding

 2. Einde verhaal. Ze krijgt geen toestemming! Reden onbekend. O ja, ze is een buitenlandse machtje die een gevaar vormt…Deksel op haar neus.


  Maak melding

 3. Deze mw Neus zou het beste haar studie wederom moeten gaan oppakken want ze weet nog steeds niet wat wet en recht betekent.
  Hoewel ze weet dat er een vergunning nodig is om te mogen protesteren, gaat zij willens en wetens de straat op zonder dit document.

  En by the way, haar strijd voor de kinderhuizen is te begrijpen echter blijkt dat het niet allemaal koosjer is binnen deze instellingen.

  Het blijkt dat ‘deng mang e vreet na monie’ binnen deze instellingen. Eén van de instellingen heeft een consultant in dienst die meer dan een ton srd’s ontvangt voor CAO onderhandelingen !

  Echter hebben deze instellingen geen personeel in dienst maar inwonende moeders die de boel draaiende houden.

  Who’s fooling who !


  Maak melding

 4. Al 6 jaar betaal ik maandelijks 500 euro om een gehandicapt kind de nodige medicijnen en aangepast onderwijs, onderdak enz te geven en ook haar mama. Na 6 jaar kan ik nog steeds geen vergunning krijgen om mij vast te vestigen in Suriname en ook kind en mama krijgen geen toestemming om naar België te komen via Schiphol. Deze maand heb ik met spijt mijn hulp moeten stopzetten daar ik niet op 2 plaatsen kan blijven betalen. En ja, ik ben al 3 x in Suriname geweest maar blijkbaar ben ik er als Belg niet welkom. Droevige mentaliteit daar in de ambassades.


  Maak melding

 5. Sorry hoor …

  Snap niet waar mevrouw Neus zich zo druk over maakt.

  Enige binding die ze heeft met Suriname is dat haar ouders daar geboren zijn. Laten de Surinamers die zo ontevreden zijn zelf maar organiseren en de straat op gaan. Zolang dat niet het geval is is de nood niet hoog genoeg en vinden de surinamers het wel best zo. Genoeg landen in de wereld waar mevrouw Neus zich druk kan gaan maken en anders ga je lekker naar Congo toe.

  Ben heus geen Bouterse fan, maar dit is gewoon belachelijk om je zo druk te maken over Suriname, laten de mensen het daar zelf doen.


  Maak melding

 6. Volgens een posting van Kevin krijgen sommige Kindertehuizen wel subsidies en andere weer niet. Waarom de ene wel en de andere niet? Er is dus een oorzaak en een gevolg.

  Als de Kindertehuizen een sluitende begroting moeten indienen om in aanmerking te komen voor subsidies, waarom doen ze dat niet? Waarom stappen de beheerders van die Kindertehuizen niet zelf naar de pers om hun verhaal te vertellen en om ook antwoord te geven op vragen die aan hun gesteld zullen worden.
  Als jij als beheerder niks te verbergen hebt, zou ik zeker naar de pers stappen, zodat heel Suriname en de Surinamers in diaspora weten waarom ze niet in aanmerking komen voor subsidie.

  Als je geld van de Overheid ontvangt, moet je dat geld goed kunnen verantwoorden middels een sluitende boekhouding. Tegenover alle uitgaven moeten er boekingsdocumenten staan. Bij de eerst volgende subsidieaanvraag zal de Overheid vast en zeker vragen, om in te zien in jouw boekhouding.

  Als na controle door de Overheid blijkt, dat alle uitgaven van het afgelopen jaar glad lopen, zou de Overheid de subsidieaanvraag moeten goedkeuren en vervolgens het subsidiebedrag overmaken aan het desbetreffende Kindertehuis.

  Als na controle door de Overheid blijkt, dat de uitgaven van het afgelopen jaar van een of andere Kindertehuis niet glad lopen, moet het desbetreffende Kindertehuis eerst zijn boekhouding kloppend maken om in aanmerking te komen voor subsidie voor het nieuwe jaar.

  Peace out,

  Kwamma (de Saamaka)


  Maak melding

 7. Marcel Geerts, gewoon je handen aftrekken van de steun aan Surinamers. Zij zijn onafhankelijk en dienen dan ook op eigen poten te gaan staan. Zelf in hun levensonderhoud voorzien !


  Maak melding

 8. Op zich een goed initiatief om op te komen voor kinderen. Aan de andere kant lijkt men mej. Neus makkelijk voor de gek te kunnen houden. De kindertehuizen moeten verantwoording afleggen, als zij door de overheid worden gesubsidieerd. Dat is logisch. Daarnaast moeten de schaarse middelen effectief en efficient worden gebruikt. Verder kun je de leiding van de tehuizen ook niet zo 1,2,3 ontslaan, daar alleen de stichting die bevoegdheid heeft.


  Maak melding

 9. Helaas voor de Neus. Hoe goed ze het allemaal bedoeld, laat ze eerst haar huiswerk doen en vragen waarom bepaalde (kinder)(te)huizen geen subsidie ontvangen en anderen weer wel.

  Nu blijkt dat stichtingen Betheljada en Maharishi Dayanand (Kinderhuis Arya Dewaker) zelf voldoende geld hebben en zelfs buitenlandse rekeningen verzwegen of een lager banksaldo opgaven om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

  Gaan we dit nu ook weer in de schoenen schuiven van de regering?

  Mevrouw Neus heeft nog niet door dat ze (ge)(mis)bruikt wordt aan alle kanten. Laat haar haar studie afmaken en minder haar neus poederen.


  Maak melding

 10. @ Manu

  Suriname is een presidentiële republiek met een parlementaire democratie.

  Het Topberaad, overleg tussen het Militair Gezag en de leiders van de VHP (Jagernath Lachmon) en de NPS (Henck Arron) heeft deze vorm gebacht.
  Het resultaat van de onderhandelingen (het zogenaamde Topberaad) was niet alleen een terugkeer naar de democratie, maar tevens het officieel afschaffen van de grondwet van 1975 en het invoeren van de grondwet van 1987. Deze werd op 30 september 1987 bij referendum goedgekeurd door het volk van Suriname.

  Dus welke moordernaar en kotskop bedoel je nu?


  Maak melding

 11. Omdat suriname niet voor zijn kinderen zorgt!maar dat is iets wat jij niet begrijpt ze komt op voor de rechten van kinderen en onderdrukten. Wees blij dat er zulke mensen zijn die zorgen voor jou buiten kinderen waar jij er zeker paar van heb lopen. Waarom doe jij niet wat zij doet of ben je te laf?????


  Maak melding

 12. Kevin@

  De grondwet van Suriname van 1987 schittert niet bepaald door helderheid en samenhang tussen wetsartikelen. Met dit basisdocument voor onze constitutie moeten wij het voorlopig maar doen. Wat hier graag onder uw aandacht wordt gebracht, is de reikwijdte die vooral aan de grondrechten volgens de grondwet gegeven moet worden. Voor wie op ons grondgebied gelden deze basisrechten? Is er ook sprake van volksbrede basisverplichtingen jegens de staat Suriname, waarvan het volksbegrip een wezenlijk bestanddeel is? Is het zo, dat vrijheid van godsdienst in ons land een aanwijsbaar deel van de samenleving regardeert? Heeft het grondwetsartikel over de vrijheid van meningsuiting bepaalde burgers of groepen daarvan enige beperking in de beleving van dit fundamentele recht uitgesloten? Volstrekt niet. Dat onze grondwet het in haar tekst afwisselend heeft over de begrippen Surinamer, ingezetene, het volk, de bevolking, de burgers, de natie, waarvan de inhoudelijke betekenis maar moet worden overgelaten aan de woordkennis van haar lezers, moeten wij tot betere tijden voor onze moederwet laten voor wat het is. Het ontbreken van toelichtende verklaringen op alle grondwetsartikelen, zowel tekstueel als inhoudelijk, brengt wel het voortdurende ongerief van de interpretatievrijheid met zich mee. In dit licht is het volgende voorval interessant. Zeer recentelijk heeft het assembleelid Ronny Asabina ernstige kritiek geleverd op uitspraken van de burger en psycholoog Julian With, die de marrongemeenschap zou hebben opgeroepen niet naar de stembus te gaan bij de aanstaande verkiezingen, en evenmin haar stem uit te brengen op de Nationale Democratische Partij (NDP). With zou zich, aldus Asabina, eerder dienen toe te leggen op de ontwikkeling van de marrons in stede van het willen uitroeien van personen in ons land op grond van hun seksuele geaardheid. Woorden van gelijke strekking zijn daarover geuit ( zie DBS van 2 december). Wat in de kritiek van het DNA-lid R. Asabina in het bijzonder opvalt, zijn de gedane uitspraken met betrekking tot de nationaliteit van de bekritiseerde Julian With. Hoewel niet met zoveel woorden uitgesproken, komt het kritisch doornemen van het betreffende krantenbericht impliciet er toch op neer, dat de Nederlandse nationaliteit van de heer With hem ervan zou moeten weerhouden zijn gewraakte uitspraken te doen. In hoeverre With in Nederland, bij het publiekelijk plaatsen van zekere opmerkingen, zoals nader verwoord door de heer Asabina, het land uitgezet zou worden, wordt hier verder niet aan de orde gesteld. Interessanter lijkt het dit assembleelid nadrukkelijk erop te wijzen, dat nergens in de grondwet hier gevestigde burgers, ook die met een buitenlandse nationaliteit, op het gebied van de vrije meningsuiting een of andere beperking wordt opgelegd. Uiteraard dienen burgers in ons land, afhankelijk van hun maatschappelijke status, rekening te houden met de restricties die nu eenmaal kleven aan zekere posities in de maatschappij. Maar onze grondwet is op dit gebied overigens wel duidelijk: ‘’ Een ieder heeft het recht om door de drukpers of andere communicatiemiddelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn mening te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”. Gelijk Ronny Asabina zowel als burger als assembleelid een zekere vrijheid tot meningsuiting heeft, komt dit recht ieder andere burger in ons land het recht toe tot het publiekelijk kenbaar maken van een gedachte, een opvatting, een gevoelen, een mening. Wanneer van welke zijde dan ook anderen het advies gegeven wordt straks niet op een nader genoemde politieke partij te stemmen, ligt juist daarin de uitdaging voor betrokken organisatie het tegendeel bij de kiesgerechtigden los te weken. Waar Ronny Asabina van oordeel is dat Julan With zich eerder zou dienen toe te leggen op de ontwikkeling van de marrons in ons land, ligt juist daar het vrijwel onbetreden domein voor de beter ontwikkelde marronjongeren zoals de heer R. Asabina. Immers, het is bekend dat vooral de beter gesitueerde boslandcreolen hun wortelstronk steeds meer miskennen, en de luxe van het stadsleven aantrekkelijker vinden dan de bekommernis om het lot van de binnenlandbewoners. Het assembleelid Asabina dient duidelijk in zijn aandacht te stellen dat de recentelijk tot stand gekomen en inmiddels in uitvoering zijnde PSA-regeling zowel impliciet als expliciet zekere rechten toekent aan personen met de Nederlandse nationaliteit met een Surinaamse achtergrond, waartoe ongetwijfeld het recht van betrokkenen op vrije meningsuiting gerekend dient te worden, uiteraard ook hier met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De grenslijn tussen de Surinaamse en Nederlandse nationaliteit is door deze verandering van zaken in zekere zin stellig verplaatst. Ook de burger Julian With komt binnen de geldende regels, omgrensd door de beginselen van moraal en fatsoen, het recht toe zich uit te spreken over zaken die de dingen van de dag betreffen, waaronder de nu reeds merkbare bewegingen en ontwikkelingen in de aanloop naar de verkiezingen op 25 mei 2015.
  Stanley Westerborg

  Kevin@
  Hier van actieve, of ga je dit ook weerleggen


  Maak melding

 13. Maisha Neus heeft wel degelijk binding met Suriname.
  Ze heeft het grootste deel van haar leven in Suriname gewoond.

  Nina Jurna heeft een artikel over haar geschreven in NRC met als titel: de vrouw die Suriname wil redden.
  Je hoeft enkel haar naam te typen om dit artikel te vinden.

  Surinamers in Nederland zijn alleen maar goed als ze iets in positieve zin betekenen, maar Maisha Neus wordt gezien als onrust stookster, enkel omdat ze zich inzet voor de rechten van de Surinamers in Suriname.


  Maak melding

 14. @ Haco,

  Dit een stuk door hem geschreven op facebook en is zijn mening.
  Zijn enige onderbouwing is een stuk uit een dagblad die alleen betreking heeft op het geen gezegd is door R. Asabina over de uitsprakeb van With. En dan ook nog met de dooddoener in woorden van gelijke strekking.

  PUNT: Als je iemand wilt citeren gebruik je geen woorden van gelijke strekking maar de exacte woorden van deze persoon.

  Het is een slecht geschreven stuk met halve waarheden (de grondwet is zeer duidelijk over surinamer, ingezetenen, vreemdelingen etc. Zie derde afdeling artikel 3) en woorden van gelijke strekkingen. Ook voor wie deze rechten gelden wordt duidelijk omschreven: zie hoofdstuk V. Hier valt niks aan te weerleggen, het is gewoon zijn mening die hij mag hebben.

  Maar wat wil jij nu met dit stuk zeggen?


  Maak melding

 15. @Kevin jij bent ook 1 van die paarse ka criminelen bende die het land naar de ondergrond brengt! Walgelijke rat ben je.

  Is te belachelijk voor woorden dat deze idiooten regering zelf geen enkele begroting op orde heeft maar dit wel verwacht van die zielige tehuizen die gewoon weg niets meer hebben.

  Om je toch dood voor te schamen! Als ze er drugs of zwart geld mee konden verdienen zouden ze al lang geholpen hebben.


  Maak melding

 16. Mevrouw Neus,

  Voor wie doe je het eigenlijk ?
  Het volk heeft gekozen voor deze regering. Als je wilt dat t beter moet gaan in Suriname dan is, zoals Hoefdraad al zei, een mentaliteitsverandering nodig.

  Deze regering zal eerder niet aftreden. Beter is bereidt het volk voor. Geef voorlichting en zorg voor een beter alternatief. Zodat het volk leert van hun fouten en zodat ze in de toekomst een betere keuze zullen maken.

  Zolang de meeste Surinamers een NDP-mentaliteit hebben zal Suriname blijven sukkelen. Weer broekoe poer broekoe.


  Maak melding

 17. David Uit Holland

  Ga lekker in NL een (kinder)tehuis opstarten met dezelfde gang van zaken als de stichtingen Betheljada en Maharishi Dayanand (Kinderhuis Arya Dewaker). Kijken hoever je komt.

  2 miljoen op de bank hebben staan, niet opgegeven valuta rekeningen hebben en roepen dat je geld tekort komt en subsidie wilt……….juis…om je dood voor te schamen


  Maak melding

 18. @David uit Holland.

  Boerenpummel,.van het Sodom & Gomorra land,.ga naar zanderij,onze nationale luchthaven,…ga voor een KLM vliegtuig staan met open deur,laat iemand jou een flinke trap geven onder je reet,het vliegtuig in en kom nooit meer terug,..blijf weg !


  Maak melding

 19. Mevrouwtje wil AANDACHT….AANDACHT….men moet over haar schrijven tv,..enz enz…zij is “echt niet een ..held,zoals Tanja Niemeyer,van farc in Colombia.


  Maak melding

 20. Het is inmiddels niet meer te ontkennen dat Hoeffie hufterige leugens zat te verkondigen in de DNA Ook is het onvoorstelbaar dat Simons hem niet tot de orde riep omdat hij geen bewijzen heeft en zij moet weten dat al die organisaties verplicht zijn netjes hun JR te presenteren. Iets waar deze regering, nog steeds geen goedgekeurde MOP en Begroting, zelf niet toe instaat is.
  De DAN moet Hoeffie terechtwijzen en minstens dwingen zijn excuus te maken en direct voor betaling te zorgen.
  Dit gedrag van Hoeffie is schaamteloos, onwaardig en onprofessioneel.

  Nb ik ben Maisha niet maar gebruik deze nick al jaren.


  Maak melding

 21. Als de echte massa op straat gaat komen, wil ik zien welk decreet ze gaat tegenhouden..en dan zullen wij aanschouwen wie een vergunning nodig heeft…


  Maak melding

 22. DOE MAAR GOET JE OGEN DICHT VOOR DE MENS HEID , WAT IK BEGRIJP BEN JE GEEN MENS KIJK JE SELF , EENS GOET IN DE SPIEGEL , NAAR MIJN IN ZIEN KEN DE MENS HET WORD NIET MEER HEB MIJN MEDE , MENS LIEV , HET ZIJN NU WILDE DIEREN .


  Maak melding

 23. Zit Suriname te wachten op een tweede de Silvana.
  Nogmaals je moet veel inhoud hebben weten waar het overgaat , dat red je niet met wat protesten.
  Een land besturen is niet niks, ook omdat Suriname verschillende culturen in huis heeft, dat maak het moeilijk.


  Maak melding

 24. Paul,

  Ik vind dat Kevin het niet moet opgeven. Ik lees graag en leer heel veel van zijn postings. Mijn conclusie is dat Kevin heeeeeel veel over Suriname weet. Sommige posters zijn niet mans genoeg om toe te geven dat die postings van Kevin steengoed zijn, het is alleen maar schreeuwen, schelden en ten onrechte Suriname afkraken.

  Peace out,

  Kwamma (de Saamaka)


  Maak melding

 25. Dus als een instelling verzwijgt dat ze 2 miljoen op de reknening hebben staan en aangeven dat dat veel lager is.
  Verzwijgen dat ze 5 valatuarekeningen hebben.
  Dat leden van het tehuis een openbrief inzenden bij starnieuws waarin zij aangeven dat zij niet begrijpen dat de directeur van deze instelling de noodklok luidt gezien de financiele presentatie van het bestuur en de daarbij behorende zeer positieve cijfers.
  Dan kunnen we nog steeds stellen dat iedereen liegt en bedriegt behalve deze instelling.
  En een ieder die het daarmee niet eens is, is dan een criminineel/rover en heeft geen medeleven met deze kinderen?

  Mijn mening: Breng deze bewoners elders onder en sluit per direct deze oplichtingsinstelling.


  Maak melding

 26. @Sabaku
  Als de echte massa op straat gaat komen, wil ik zien welk decreet ze gaat tegenhouden..en dan zullen wij aanschouwen wie een vergunning nodig heeft…

  donderdag 22 juni 2017 om 01:36 uur.
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  SJONGE JONGE, WAT BEN JIJ TOCH EEN EZEL,…jij hebt het over SURINAME,niet over DE noordzee.de GROTE massa is de NDP. Heb jij dan geen verstand in die lege cocosnoot boven op je nek mie man ???


  Maak melding

 27. Tja, Neus lult maar wat, MAAR WIJ ZIJN WEL ZWAAR FAILLIET GEMAAKT DOOR DE PAARSE BENDE !!!!!

  PS : Laat de zogenaamde leider maar weer BOLLETJES en SEKSBOEKEN, gaan verkopen. Dat is zijn beroep !!!!!

  DANG OPBOUW FU SRAN KANG SITTIE !

  PINA KANG STOP !!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.