dinsdag, april 23, 2024
HomeNieuws uit SurinameSubsidie voor landbouwbedrijf Surinaams leger is verspilling

Subsidie voor landbouwbedrijf Surinaams leger is verspilling

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 12 jun – Het is vergooid geld. Dit stelt voormalig parlementariër Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, PALU. De regering trekt drie miljoen Surinaamse dollar (ongeveer driehonderd en vijftig duizend euro) uit voor het landbouwbedrijf Von Freiburg in Saramacca . Dit bedrijf van het Nationaal Leger sukkelt al jaren. PALU stelt een alternatief voor.

Het leger zou gesaneerd moeten worden. Met honderd boeren zou een contract gesloten moeten worden voor het leveren van noodzakelijke levensmiddelen aan het leger. “De gegarandeerde maandelijkse afzet van vijfhonderd duizend Surinaamse dollar (ongeveer zestig duizend euro) aan agrarische producten zou een extra stimulans betekenen voor de totale agrarische sector”, stelt Ramnandanlal.

Het lijkt veel praktischer dan weer het wiel uitvinden. “De PALU vraagt zich af welk belang wordt gediend met het reserveren van dit geld voor een reeds jaren noodlijdend staatsbedrijf, ondanks de ervaringen van de afgelopen decennia met staatsbedrijven in de agrarische sector.” Het leger krijgt ook een failliete cassavefabriek onder beheer. Aangeraden wordt eerst een grondige financiële evaluatie te maken.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

34 REACTIES
 1. Ik blijf erbij om het leger af te schaffen zoals Costa Rica!
  Voeg de politie en leger samen. Een leger hebben we niet nodig want dat Tigri gebied wordt toch nooit heroverd!

  landbouwleger: luitenant kolonel groente kweken, kapitein voor de rijstoogst!
  Allleen maar om ze bezig te houden!

  ONE MANE ONE VOTE!!


  Maak melding
 2. Mijn uitgangspunt is dat een leger zich met haar kerntaak moet bezighouden, namelijk de verdediging van het grondgebied van de Republiek Suriname. Maar mijn inziens is er niets verkeerd aan als het leger zelf een bijdrage levert aan de eigen voedselvoorziening. Dit bespaart de overheid heel veel geld. Daarnaast kunnen de landbouwarealen van het leger ook als trainingsvelden dienen om dienstplichtigen competenties op het gebied van de landbouw bij te brengen. Deze jongemannen / jongevrouwen kunnen na hun actieve diensttijd in de landbouw hun brood verdienen. Het moet ook mogelijk zijn om jongemannen/jongevrouwen die een taakstraf van de rechter krijgen opgelegd te verplichten om op de landbouwvelden van het leger discipline bij te brengen en het vak van landbouwer te leren.

  Het voorstel van de PALU zou ik naar een hoger niveau tillen. Waarom moeten deze landbouwers aan het kleine leger van Suriname hun producten leveren? Buiten Suriname bestaat er een veel grotere markt voor landbouwproducten. Deze boeren zouden voor de export moeten produceren. Het lijkt me verstandig dat de PALU het gaat zoeken in de richting van overheidssteun t.b.v. de boeren om de export van het land te stimuleren.


  Maak melding
 3. prof. Misababoi
  Helemaal mee eens. Nu al wordt er gezamenlijk gepatrouilleerd dus is integratie van het legerpersoneel een eitje.
  Heeft geen zin om leger en politie apart te houden. Geldverspilling dus.


  Maak melding
 4. Off topic
  Goed artikel over erover te discussiëren.

  Mij idee is dat de tarieven niet meer van deze tijd zijn en moeten aangepast worden.

  Stel dat de Centrale Markt een capaciteit heeft van 500 standhouders. Standhouders worden weer onderverdeeld in:
  1. Standhouders die geen gebruik maken van energie
  2. Standhouders die wel gebruik maken van energie

  De standhouders zullen in de gelegenheid gesteld worden om de standhuur meer maand, kwartaal of per jaar te betalen.

  De schoonmaakkosten de markt per maand is SRD 35000 per maand, zou gemiddeld moeten komen op 35000/500= SRD 70 per maand per standhouders.

  1. SRD 70 per maand voor standhouders die geen energie gebruiken
  2. Het maandbedrag voor standhouders die wel gebruikmaken van energie wordt verhoogd met een x bedrag voor energiegebruik.

  Onderhoudskosten zou ook de huurbedrag verwerkt moeten worden.

  PARAMARIBO – Bevlogen en enthousiast als zijn voorganger heeft ook de huidige marktmeester John Lecton grootse transformatieplannen met de Centrale Markt Paramaribo. Alleen is er van de voornemens van die voorganger nauwelijks iets terechtgekomen.

  Al anderhalve maand is Lecton ‘het gezicht’ van de markt’. Hij maakt elke ochtend een wandeling door de markt en hoort de problemen van de standhouders aan. Of het werkelijk tot een nieuw marktbeeld komt, moet binnen zes maanden blijken. Dat is de termijn waarbinnen Lecton de markt tot een moderne ‘super’ markt wil transformeren. Deze week krijgt het gebouw een was- en verfbeurt.

  Onderdeel van de transformatie is de herregistratie van ongeveer tweeduizend standhouders. De achterstand in het innen van standhuur sinds 2005 wordt ingelopen. De mogelijkheid zal worden bekeken om de achterhaalde bedragen voor standhuur aan te passen. Een resolutie van 2013 met nieuwe tarieven is niet uitgevoerd en Lecton houdt een slag om de arm als hij hiermee wordt geconfronteerd.

  De SRD 50 die standhouders bij de verlenging vaneen vergunning betalen is hun kwijtgescholden. Zij hoeven nu alleen een gezondheids- en nationaliteitsverklaring en een uittreksel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken te overleggen aan onnauwkeurigheid van de vorige administratie. De huurtarieven noemt hij beschamend. Het huurtarief voor een slagerij is SRD 25 per jaar, terwijl er zware machines worden gedraaid.

  Het tarief voor eetgelegenheden bedraagt SRD 7 tot SRD 15 perjaar. Aan elektriciteit betalen slagerijen SRD 300 per jaar, terwijl de overheid per maand dichtbij SRD 75.000 hiervoor betaalt. Het dagelijks opruimen van de markt kost SRD 35.000 per maand. Dit zal opgevangen worden door het ter beschikking stellen van technisch personeel van de overheid. In overleg met de belangenorganisaties zal worden nagegaan hoeveel de standhouders willen betalen per week.

  Bron: de Ware Tijd.


  Maak melding
 5. Zoals u ziet hoeveel dingen niet kloppen.er zijn hele overheid apperaat scheef,kost miljoenen srd.al hoewel su heeft elk dubbetje hard nodig.ze kunnen duizenden amtenaren die niets te doen hebben aan werk zetten.


  Maak melding
 6. @RobG
  Je praat volkomen onzin met als enigste doel de paarse onzinnigheid en wanbestuur goed te praten.
  -1- De essentie van ontwikkeling van een land is specialisatie Om die reden wordt ook het BBP als maat gebruikt. Als het leger zelf groente gaat verbouwen komen veel landbouwers zonder afzet te staan en gaan failliet, terwijl zij beter instaat zijn om tegen lage kosten een beter product te leveren.
  -2- Als, zoals te verwachten, de oogsten van het leger sterk gaan wisselen dan moeten ze grote hoeveelheden plots op de markt kopen. Dit zal regelmatig tot ernstig verstoringen in de prijzen, etc leiden.
  -3- Om jongeren agrarische skills te leren hebben we het onderwijs die dit veel beter en goedkoper kan realiseren.

  Kortom. Dit is weer het zoveelste paarse onzin verhaal dat juist de ontwikkeling van het land zal verstoren en ook in de toekomst regelmatig tot geldverspilling en ernstig verstoring van de voedselvoorziening zal leiden. WAANZINNIG WANBESTUUR.


  Maak melding
 7. @Kwamma.
  Ze moeten de markt ook gewoon verzelfstandigen met een eigen financiele verantwoordelijkheid en verplichte accountantscontrole.
  Dergelijke zaken moeten en worden daardoor eerlijker omdat er geen verborgen subsidie meer is, of minder.
  Eerlijk gezegd vaak minder dan geen subsidie omdat ze vaak een te lage huur voor het gebouw betalen.


  Maak melding
 8. Met dat geld kunnen ze proberen de coca plant zo te manipuleren dat het ook in Sur.kan groeien.Pas dan kunnen wij met onze landbouw USD verdienen.Een beetje innoveren toch?
  In een docu over Afghanistan was te zien dat een kindje een beetje heroine pasta kreeg als het huilde van de honger.Zo kunnen wij ook de honger bestrijden tot er weer eten is.
  De arme landbouwers krijgen pas geld als ze alle tegenvallers bestreden hebben en hun groente verkocht is.Een persoon met een soldij krijgt zijn geld ongeacht zijn prestatie en dat is oneigenlijke concurrentie en dat mag niet.Dan maar een gewas planten waar een ieder dezelfde kansen hebben.


  Maak melding
 9. Neus, jouw visie op de wereld is simpel en beperkt zich tot de grenzen van Suriname. De voedselvoorziening moet je vanuit een brede perspectief benaderen. De Surinaamse boeren moeten dollars en Euro’s gaan verdienen zodat er meer valuta het land binnenkomt. Wereldwijd is er een grote vraag naar voedselproducten. Geen wonder dat er nu onrust is ontstaan in heel veel landen over plastic rijst, plastic noedels en plastic garnalen, enz. De grote vraag naar groente, rijst, vis en visproducten, bamie, enz maakt bepaalde ondernemers vindingrijk om synthetisch bewerkt voedsel te produceren.


  Maak melding
 10. Die subsidie verdienen de vee- en landbouw sectoren.De militairen hebben we niet nodig,Suriname is met geen enkel land in oorlog en geen enkel land die denkt Suriname binnenkort aan te vallen of ooit aan te vallen.,Opdoeken dat hele gedoe met militaire leger.Zij konden ons niet een beschermen tegen 16 landverraders dus ik denk niet dat ze graag voor ons een oorlog gaan willen vechten.!


  Maak melding
 11. Het lijkt mij dat een leger een land beschermd en dat boeren land bewerken.
  Echter! ook deze heer Ramnandanlal valt gelijk al door de mand. Hij gebruikt het excuus voor stimulans om uit te reken hoeveel Euro’s het de boeren per maand kan opleveren. Euro’s?
  Misschien is dat wel de reden dat het leger niet ahankelijik wil zijn van deze euroboeren.


  Maak melding
 12. Het wordt met de dag paars knettergekker al dat beunhazerij en wanbeleid van ddb en dwaas paars bezeten adviseurs in langzaam maar zeker verwordend arm misdadig paars Suribabwe. Paarse blunders op blunders volgen elkaar steeds meer op, zoals laatst het geval met opa shorty Sjini van der San. De hele wereld lacht om die oerdomme dwaze idiote debielen ndper’ s die een onberechte misdadiger amnestie hebben gegeven en als hun afgod aanbidden en vereren. Wat zijn ndper’ s oerdomme stommelingen en een ieder die, als is het maar even hand- en spandiensten verrichten onder welk mom dan ook, van awariedomrie, ministers etc zijn debet aan het steeds groter wordende paars geestelijk, immoreel verval dat voornamelijk onder vele ndper’ s om zich heen grijpt.
  Oma e warskow dee nanga neti ing granpikien foe opo deng ai nanga jesi voor wat komen gaat. Bereide jullie je voor op verder paars misdadig verderf en achteruitgang olv de paarse duivel ddb en oerdomme slaafs verarmde oerdomme stommelingen. Er zal nooit rust, vrede en voorspoed komen zolang deze ddb en duivelse adviseurs aan de macht zijn, zoals lee mofo awariedomrie Stef me Amus en Missjiesosoka hebben gezegd op de Tv. Switch naar een ander kanaal als deze paarse awariedomrie met zijn paars bijblese preken komt vertellen hoe mooi het land en volk het zullen hebben onder zijn afgod ddb. Houden jullie ver van alles, letterlijk en figuurlijk wat ndp is, neef, nicht, vriend, broer, oom, tante want ze blijven ondanks alle axchteruitgang krijsen…………soso lobi baas, wiens wi e ka dee nanga dee……we geve baas straks weer de vijf. Ndper’ s zijn waarlijk besmet en paars misdadig bezeten van hun misleider die hen doet lijden dat ze zelfs ghun leven voor deze duivel willen opofferen. Blijf weg uit de buurt van een ndper, ze zijn paars misdadig besmet met het ddb virus.
  Opa kosie ndp na wang takroe didibri mmp volk.


  Maak melding
 13. Neus,

  Privatiseren van de markt lijkt mij een betere optie.

  Het zou beter zijn als de huur van de standen op de markt helemaal geautomatiseerd worden. Geen contante betalingen meer. Iedere standhouder zou maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een factuur moeten ontvangen, die ze contant bij de bank of zelf online moeten betalen.

  Het huurbedrag per maand zouden ze zelf kunnen verdubbelen naar SRD 150 per maand. Kunnen ze dan uit het totale huurbedrag dat ze binnenhalen, het personeel, onderhoud en overige kosten betalen.

  Werk aan de winkel voor ons die Suriname een warm hart toedragen. Met nodeloos schelden op elkaar komen we geen stappen vooruit.


  Maak melding
 14. De meeste mislukte Surinamers in vooral Nederland,blijken in vele opzichten een regelrechte gevaar te vormen voor de ontwikkeling van Suriname. Terwijl zij totaal gedesoriënteerd zijn op het gebied van de Surinaamse werkelijkheid in sociaaleconomisch, cultureel-educatief opzicht, denken zij de les te kunnen voorlezen aan de categorie Surinamers die hier zijn gebleven en niet vervreemd zijn van de Surinaamse werkelijkheid. Volgt u maar de reacties/posts op Facebook en dan zult u opmerken dat de hierboven genoemde groep Surinamers in Nederland op basis van absurde informaties gebeurtenissen in Suriname benadert. In werkelijkheid zijn deze Surinamers in vele gevallen dienaars van het neokolonialisme (meer van de mind). (bron: Starnieuws)


  Maak melding
 15. Raar dat het leger zich gaat bemoeien met landbouw. Dit terwijl er een ministerie van LVV is, Celos, grote en kleine landbouwondernemingen, eenmansondernemers in de kleine landbouw, enz.

  Al Eeuwen lang bestaat er al landbouw als middel van bestaan voor de Surinamers, die hiermee aan zich zelf te onderhouden gedaan.

  Ik zie dit als een verkapte middel om de grote hoeveelheid militairen die nauwelijks iets te doen hebben en het moeilijk hebben in toom te houden.

  Een militair moet zich met militaire taken bezig houden van het land en volk of internationaal en nergens anders mee.

  Recht En Waarheid maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 16. Ray, waarom heeft Nederland een leger nodig en waarom heeft men in Nederland geweigerd om het leger in te zetten toen Guyanese rovers Surinaams grondgebied in bezit namen? Met die ervaring in het hoofd is het voor ons duidelijk geworden dat Suriname een eigen leger moet hebben om De eigen bezittingen te beschermen. Ray, jij en de NPS kunnen het Surinaams leger niet afschaffen. Wat is er mis met het leger dat voor een deel zelfvoorzienend is. Groente en fruit worden verbouwd voor de manschappen en de eigen gezinsleden. Het leger is geen concurrent van de landbouwers omdat het leger haar producten niet levert aan opkopers. Ray, jij zoekt naar valse argumenten om jouw foute standpunt te rechtvaardigen. Ray jij neemt een zwakke positie in met jouw standpuntbepaling. Ga jezelf maar lekker een dagdeel verdiepen in de materie in de bibliotheek van de olifant. Ray jij moet de realiteit onder ogen kunnen zien.


  Maak melding
 17. Robg@
  Leg mij eens uit waarom Nederland toendertijd tijd zich niet bemoeide met die situatie, besef goed wat je gaat neer schrijven, of is het weer schiet met losse flodders zoals gewoonlijk


  Maak melding
 18. @RobG
  “met die ervaring in het hoofd is het voor “ons” duidelijk geworden dat Suriname een eigen leger moet hebben”

  wie zijn dat “ons” en wat ben jij nu eigenlijk , een surinamer of een nederlander, of een surinamer met een Nl. paspoort, of toch een soort Roy de Miranda, net als die Kevin die zich de laatste tijd laat zien op WKN, in ieder geval heel dubieus allemaal


  Maak melding
 19. @Robje-G-leerling-paarse-propagandist stelt : “De grote vraag naar groente, rijst, vis en visproducten, bamie, enz maakt bepaalde ondernemers vindingrijk om synthetisch bewerkt voedsel te produceren.”

  De paarse “econoom” Robje heeft synthetisch bewerkte rijst, bami etc ontdekt !

  Robje denkt dat de overige landen in de wereld geen keuringsdiensten hebben en plastic voedselproducten toelaten !

  Robje’s paarse baas heeft onlangs ALLE productie in ons land verkloot, door puur wanbeleid !

  En dan nu babbelen over een leger,(weet enkel wapens te hanteren) dat landbouw gaat bedrijven !

  PAARSE GEKTE IN SRANAN , terwijl de gezondheidszorg compleet op haar gat ligt ! Monnie no de !!!

  Bevolking pinaart ! Inflatie groter dan 70 % !!!

  Exporten NUL !! VALUTA NO DE !!!!

  Weg met de Paarse Clan van Faillietmakers !!!!!


  Maak melding
 20. In werkelijkheid zijn deze het die de Surinaamse noden onder het volk verlichten.Terwijl ze door de machthebbers worden uitgemolken..Deze machthebbers die een eigen exorbitante levensstyle op na houden en zich om hun medemens geen zorgen maken.Dat geeft ons net zoveel recht al elk ander om zaken aan te kaarten die goed krom zijn.


  Maak melding
 21. Normaal dat een militaire salaris ontvangt en er weinig tot niets voor doet ..omdat we niet in oorlog zijn?Daarnaast wordt er geplant en verbouwt voor/door het leger en hun gezinsleden??Het kan gewoon niet gekker in Su…wie kan dit toch normaal vinden.Het teveel aan groente etc verdeel het over de tehuizen en ouden van dagen…die hebben op elk gebied een tekort.Denk aan welzijn!!


  Maak melding
 22. Waarom moet de leiding van de Cassavemeelfabriek in handen zijn van het leger/Surinaamse Leber?

  Sari (His)Tory

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinam/er


  Maak melding
 23. Zet het leger in voor controle taken illegale hout kap, goud velden controleren op verboden middelen (kwik) of word het te lastig voor de regering, want dan moet lonny er ook aan geloven, met bepaalde ontdekkingen, zou me niets verbazen.

  Laat het leger functioneren met zulke opdrachten, ze worden niet betaald voor niks doen, dat het leger zelf voorziene ’t moet zijn is een lachertje, dan hadden ze wel boer geworden,

  En natuurlijk heb je een leger nodig, maar laat ze dan doen waarvoor ze is opgericht,, opsporen van onregelmatigheden in het achterland, zoals niet geoorloofde plantages kan de politie zich bezig houden met de misdaad


  Maak melding
 24. @ Passant.

  De enige reden die ik kan bedenken is dat de mensen van het leger ongeacht wat er gebeurd of niet gebeurd worden uitbetaald. Naar wat men mij verteld heeft is een cassave productie commercieel heel moeilijk (op grote schaal) te plannen. Het is alles tegelijk of niks. Daarnaast dient de cassave binnen een bepaalde tijd te worden verwerkt. Allemaal factoren die een continu proces in de weg staan. Door het leger deze fabriek in handen te geven zou het voor de aanleverende boeren beter moeten worden zegt men. Of dat zo is zal de tijd uitwijzen.
  Het probleem is echter nu, dat omdat een grote groep boeren heeft gedacht, o een cassavefabriek ze massaal cassave zijn gaan verbouwen waardoor de prijs (groter aanbod) is gaat droppen. Daar zal dus op termijn een balans in moeten komen.


  Maak melding
 25. Je reactie is verstuurd maar moet eerst goedgekeurd worden.

  Kevin

  @ Passant.

  De enige reden die ik kan bedenken is dat de mensen van het leger ongeacht wat er gebeurd of niet gebeurd worden uitbetaald. Naar wat men mij verteld heeft is een cassave productie commercieel heel moeilijk (op grote schaal) te plannen. Het is alles tegelijk of niks. Daarnaast dient de cassave binnen een bepaalde tijd te worden verwerkt. Allemaal factoren die een continu proces in de weg staan. Door het leger deze fabriek in handen te geven zou het voor de aanleverende boeren beter moeten worden zegt men. Of dat zo is zal de tijd uitwijzen.
  Het probleem is echter nu, dat omdat een grote groep boeren heeft gedacht, o een cassavefabriek ze massaal cassave zijn gaan verbouwen waardoor de prijs (groter aanbod) is gaat droppen. Daar zal dus op termijn een balans in moeten komen.


  Maak melding
 26. @ RobG

  “Ray, waarom heeft Nederland een leger nodig en waarom heeft men in Nederland geweigerd om het leger in te zetten toen Guyanese rovers Surinaams grondgebied in bezit namen? ”

  U doet weer aan nep argumentatie. Nederland heeft defensie verplichtingen en bijstandsakkoorden binnen de NAVO. Dat is niet vergelijkbaar met Suriname.

  ToenTigri bezet werd had Suriname een eigen regering die diende te handelen. Bouterse heeft menigmaal aangekondigd dat hij een en ander zou regelen en wel beter dan zijn voorganger. We wachten af en zien het resultaat van pakweg 23 jaar Bouterse in het centrum van de macht.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES