dinsdag, april 16, 2024
HomeFotoWateroverlast door hevige regenval in Suriname

Wateroverlast door hevige regenval in Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

Op diverse plekken in Suriname is er sprake van wateroverlast door hevige regenval, zoals in het Gotong Royonggebied. Daar zijn bewoners misnoegd over de overlast die verergerd wordt door het dichtbegroeide Gotong Royongkanaal. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft sinds donderdag oriëntatiebezoeken gebracht aan ondergelopen gebieden met name in districten Wanica en Commewijne.

Samen met het Districtscommissariaat Wanica Noord-West en Commewijne van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, zijn afspraken gemaakt welke ministerie op welke plekken ontwateringswerkzaamheden zal verrichten. Er zijn van overheidswege graafmachines ingezet(FOTO) op de kanalen op te schonen en de afvoer van het overtollig water te garanderen.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

54 REACTIES
 1. De wateroverlast kan voor een groot deel opgelost worden als Surinamers eindelijk moeten leren dat er geen troep ongestoord op de weg, de bermen, en de erven gegooid moet worden.


  Maak melding
 2. Alles komt door de DiDiBri!! Infra is min 1000!!! en als het kalf verdronken is, gaat de paarse boef de put dempen!!! God slaapt niet!!!


  Maak melding
 3. Surinamers hebben geen kennis, ervaring van (water)infrastructuur, kanalen, pompen en gemalen, inpoldering, waterbekkens/Een waterbekken, ook wel waterreservoir of waterberging, is een plek waar water (tijdelijk) wordt opgeslagen. Meestal gaat het om het bewaren van water voor toekomstig gebruik, maar het kan ook gaan om het gereguleerd afvoeren van water (zoals bergbezinkbassins) aan te leggen.

  Weer- en Klimaatsinvloeden, oa, windkrachten, bouwconstructies, Seizoenen, verhang, verval, zeespiegelstijging, enz.

  Ze beginnen met zaken op te zetten voordat er een degelijke studie is verricht rekeninghoudende met allerlei factoren die hierop dat gebied een invloed op zouden kunnen hebben.

  Gevolg, alle gebieden lopen dan onder water, overstromingen, miljoenen srd schade en radeloos zitten.

  Houden jullie toch op met dat ondoordachte manier van leven, Zie ook Paramaribo-Noord of het hele kustgebied of de dorpen in het oerwoud van Suriname die doorlopend ook onder water lopen.

  Eerst denken, met allerlei zaken rekening houden, dit in een plan van uitvoering zetten en dan pas aan de slag gaan om te bouwen. Zolang men niet zo te werk gaat is het dweilen met de kraan open.

  Voor alles is wel een degelijke opleiding nodig en dat ontbreekt bij de Surinamers.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Surinamers

  Doen geen onderzoek en bouwen


  Maak melding
 4. Surinamers moeten leren niet al hun plasticafval in kant te gooien dit komt allemaal in de goten terecht en geeft verstoppingen in de afwatering. Mensen kunnen zelf veel doen maar ze wachten op de overheid Met een gezamenlijke inspanning kan er veel gedaan worden zonder dat dit het land geld kost Het lost niet alles op maar alle beetjes helpen


  Maak melding
 5. Waterbeheer waarom stroomt van zelf weg toch,
  Ontbossing, water stroomt sneller weg dus water overlast, herbeplanting water krijgt de tijd om door de grond opgenomen te worden minder last wateroverlast, creëert water bekkens waar water mag staan, ook voor later gebruik, het is allemaal simpel, maar er is geen geld, geïnvesteerd in verkeerde projecten, met zo weinig mogelijk energie zo veel mogelijk verdienen, als het zo makkelijk was kon iedereen het
  Dat hebben de goud multinationals laten zien sur, ik stond er bij en keek er naar, dus gewoon vergeten te investeren herplanting bij bauxiet winning goud mijnen houtkap.
  We hebben in 37 jaar de plank mist geslagen, jammer


  Maak melding
 6. Inderdaad, de trenzen en kanalen gebruiken als dumpplaats voor afval is hier een groot probleem. Veel Suri’s hebben het na mij de zondvloed principe. Langzaam komt wel de zondvloed dichterbij.
  De afvoerkanalen dienen 2 x in het jaar schoongemaakt te worden. In de binnenstad heeft men het slimme idee gehad om de grachten te dichten zoals Knuffelsgracht.
  De Poelepantje kreek is gedicht in het kader van muskietenoverlast.
  Waarschijnlijk wachten we hier weer op de Bakra die ons gaat vertellen wat we moeten doen, toch?


  Maak melding
 7. Wateroverlast moet je splitsen in een drietal factoren:
  – natuurlijke wateroverlast dat periodiek terug komt;
  – wateroverlast door verkeerd gebruik of defect van de waterafvoer;
  – ontwerpfouten of wijzigingen in het ontwerp;

  Natuurlijk overlast hebben we niet in de hand en we moeten accepteren dat dit periodiek voorkomt. Men kan dijken bouwen om ons te beschermen maar hoe hoog wil je deze bouwen. Normaal gezien gaat men ervan uit dat overstroming van deze dijken eens in de honderd jaar mag plaats vinden.

  Wateroverlast door verkeerd gebruik van afvoeren of defecten aan de afvoeren worden veroorzaakd door de mens zelf. Het kan zijn door het dumpen van vuil in de afvoeren, het aanbrengen van kokers met een veel te kleine diameter, het niet of verkeerd onderhouden van de afvoerkanalen. Het niet of nauwelijks (meer) (kunnen) gebruiken van sluizen door achterstallig onderhoud of defecten. Uitvallen van pompgemalen door allerlei oorzaken (brandstof gebrek, onderhoud, defecten zonder vervanging etc etc)

  Ontwerpfouten kunnen ontstaan door onvoldoende inzicht, kennis, besparing.

  Bij de eerste 2 kunnen we ons allemaal wel wat bij voorstellen en zeker voldoende voorbeelden aandragen.
  Bij het ontwerp wordt het al wat lastiger.
  Was het ontwerp goed maar de uitvoering verkeerd of was er geen of onvoldoende controle op de uitvoering?
  Wat zijn de eisen van het ontwerp (behelst het ontwerp bijvoorbeeld alleen de grond uitgifte of alles inclusief de ontsluitingswegen en waterafvoer.
  Onder welke voorwaarden is de overdracht gegaan?

  Wij hebben nogal de neiging om gelijk de vinger naar lanti te wijzen. In hoeverre is de overheid verantwoordelijk voor een perceel dat niet door de eigenaar is opgehoogd en het peil van de woning gelijk is met het omliggende maaiveld. Om het perceel te bereiken zijn er een 5 tal kokers rond 50 geplaats in de twee meter brede sloot waarbij geen rekening gehouden is met de hoogte ligging van deze kokers. Bij het opschonen van deze kokers komen oornamelijk petflessen en vuilniszakken naar boven. Uiteraard hebben de bewoners geen idee waar dat vandaan komt.
  Zielig doen zij hun verhaal dat lanti niks doet aan de afwatering bij 1 voor 12.


  Maak melding
 8. Wateroverlast of niet, de paarse overlasten die deze corrupte regering het volk en hun oliedomme paars verarmde dombo’s mee opzadelen zullen vele jaren duren. Jepi no de sreef sreef moro gi ding dong moro dongkaw lilasma disi sa e krijse,we hebt heel vele hoop tot 2020, want is Misjiesosoka hebt gezegd et wordt als in Dubai en leugenprofeet Meye Me Anus dat vele boeve gelden ga investeren, terwijl het megaleningen zijn. Ndper’ s en hun misleider zijn een ware misdadige last en zijn misdaadvloek die hen doet lijden tot verdere verarming in naam van paars verdoemd nationalisme. Wo ka.


  Maak melding
 9. Wat is er gebeurt met die investeringen in infrastructuur en fundering ??

  Ze hebben gewoon hier en daar wat asfalt gepleurd en dat domme volk is in de zevende hemel.


  Maak melding
 10. Sholay,

  Ik merk dat je goed bent onderlegt.
  Als je een beetje oplet merk je dat er op verschillende plaatsen gehele reconstructies van wegen worden uitgevoerd inclusief funderingen.
  Het onderhoud heeft helaas ca. 25 jaar bestaan uit zoals jij het noemt hier en daar wat asfalt gepleurd waardoor er nu hoge kosten betaald moeten worden.


  Maak melding
 11. @ Kevin

  Als je behalve oplet ook verder nadenk dan zul je misschien wel inzien dat onderhoud alleen niet voldoende is.
  Het onder waterlopen van wegen gebeurt inderdaad al jaren. Daarom zou het verstandiger zijn om verder na te denken en niet alleen te veranderen maar ook het oude systeem te verbeteren.
  NDP-ers vergelijken graag met Nederland en dat mogen ze nu ook wel doen. Misschien kunnen ze er wat van leren.


  Maak melding
 12. @ Sholay

  Onderhoud is zeker niet voldoende.
  De meeste funderingen van de bestaande wegen zijn zo vreselijk verzwakt dat een gehele reconstructie noodzakelijk is en uiteraard aangepast aan de huidige standaarden en inrichtingswensen. Ook de werkwijze van de gevestigde aannemers zal drastisch om moeten. Ik bemerk dat dat wel het geval is en dat de aannemers openstaan voor de verbeterde werkwijzen.

  Met de wegen komen ook de rioolen in het gedrang. De kwaliteit van de eerste toegepast betonrioolbuizen was nou eenmaal niet de beste waardoor er steeds weer lekkages en verzakkingen optreden (Frederik Derbystraat).
  Daarnaast ouderdom (Zwarthovenbrugstraat) en uitgevallen gemalen (Knuffelsgracht).

  Wat ook meespeelt bij bijvoorbeeld de Zwarthovenbrugstraat is dat de opdracht voor reconstructie reeds lange tijd is verstrekt maar dat de aannemer nog steeds niet is begonnen (helaas voorziet het contract niet in een ontsnappingsclausule). Iedere andere aannemer die door de overheid wordt gecontracteerd wordt terug gefloten door deze aannemer met een schadeclaim. Lanti zit helaas hiermee in een spagaat en kan alleen reparatie onderhoud uitvoeren. De overheid zal toch een manier moeten verzinnen om hier wat mee te kunnen gaan doen, maar het zal ze veel geld gaan kosten.


  Maak melding
 13. @ Sholay

  Onderhoud is zeker niet voldoende.
  De meeste funderingen van de bestaande wegen zijn zo vreselijk verzwakt dat een gehele reconstructie noodzakelijk is en uiteraard aangepast aan de huidige standaarden en inrichtingswensen. Ook de werkwijze van de gevestigde aannemers zal drastisch om moeten. Ik bemerk dat dat wel het geval is en dat de aannemers openstaan voor de verbeterde werkwijzen.

  Met de wegen komen ook de rioolen in het gedrang. De kwaliteit van de eerste toegepast betonrioolbuizen was nou eenmaal niet de beste waardoor er steeds weer lekkages en verzakkingen optreden (Frederik Derbystraat).
  Daarnaast ouderdom (Zwarthovenbrugstraat) en uitgevallen gemalen (Knuffelsgracht).

  Wat ook meespeelt bij bijvoorbeeld de Zwarthovenbrugstraat is dat de opdracht voor reconstructie reeds lange tijd is verstrekt maar dat de aannemer nog steeds niet is begonnen (helaas voorziet het contract niet in een ontsnappingsclausule). Iedere andere aannemer die door de overheid wordt gecontracteerd wordt terug gefloten door deze aannemer met een schadeclaim. Lanti zit helaas hiermee in een spagaat en kan alleen reparatie onderhoud uitvoeren. De overheid zal toch een manier moeten verzinnen om hier wat mee te kunnen gaan doen, maar het zal ze veel geld gaan kosten.


  Maak melding
 14. Zelfs begrotingsgeld bestemd voor bouw van dijken, is door de machthebbers, “verdampt” !

  Er bestaat geen begroting onder deze machthebbers, alles wordt financieel overhoop gehaald ! De machthebbers hebben ook nog miljarden aan ongedekte SRD’s gedrukt en uitgegeven !

  Aan onderhoud wordt zeer weinig uitgegeven en diensten kunnen niet optimaal functioneren. Er zijn teveel extra ambtenaren benoemd, die als stemvee hebben gediend !

  Corruptie wordt niet vervolgd waardoor nog meer politici hun slag slaan ten koste van essentiele zaken, zoals onderwijs, zorgkosten en onderhoud wegen, kanalen en trenzen !

  De paarse babbelaars weigeren nog steeds in te zien dat ons Land FAILLIET is gemaakt door financieel wanbeleid
  van Opa D en de clan !

  PS : Inflatie meer dan 70 % , helaas voor land en bevolking !

  Investeringen in infrastructuur ligt plat, MONNIE NO DE !!!


  Maak melding
 15. Wij kunnen ervan uitgaan dat Nederland mede de veroorzaker is van de grote waterellende in Suriname. Zij hebben nooit in de tijd van hun overheersing in Suriname aandacht geschonken aan het watermanagementvraagstuk. De waterhuishouding van Suriname hebben zij totaal verwaarloosd. Onvoorbereid m.b.t de vele complexe vraagstukken hebben ze Suriname in een onafhankelijkheids avontuur gestort. Wij weten wat voor soort gevolgen hieruit zijn voortgekomen.

  Vooropgesteld moeten wij ook aannemen dat zelfs de beste rioleringssystemen niet zijn opgewassen tegen de zeer grote stortbuien waarbij tientallen miljoen liters regenwater naar beneden komen. Daarnaast kan men ervan uitgaan dat de problemen alleen maar verergerd worden als er sprake is van verwaarlozing en slecht onderhoud van de riolering en afvoerkanalen, en vuil/afval o.a. de duizenden petflessen die door de argeloze burgers overal worden gedumpt.

  De problematiek schijnt alleen maar erger te worden door een nieuw verschijnsel. Als men de petflessen en het overige afval verwijderd zijn de problemen nog niet opgelost. De vorming van plastic soep schijnt dramatische vormen aan te nemen en zorgt voor hardnekkige verstoppingen in de rioleringssystemen. Plastic soep ontstaat uit de fragmentatie van plastic en bestaat uit minuscule kleine plastic deeltjes die bijeen drijven tot een grote mass. De verstopping die plastic soep veroorzaakt is hardnekkig.


  Maak melding
 16. Niet uw Opa D heeft Sranan FAILLIET gemaakt, maar de Hollanders !
  Is het niet, Robje-G de propagandist van de paarse machthebbers !

  Laat Opa D de gedrukte en uitgegeven miljarden ongedekte SRD’s, terugzetten in onze staatskas !

  De corrupte machthebbers zadelen ons op met 70% inflatie en met een MILJARDEN-schuld, mede door onnodige en onnuttige dure leningen !

  De paarse Clan weigert nog steeds drastisch te bezuinigen !

  MORO DONG NO DE !!!!

  PS : 140.000 landgenoten ut de basiszorgverzekering GEDONDERD DOOR DEZE LAFFE MACHHEBBERS, onder leiding van Opa D !!!!


  Maak melding
 17. @RobG

  Hou es op met NL overal de schuld van te geven. Je bent een misselijke nep NDP-er die niet eens in Suriname woont. Ik woon hier en ik krijg echt kromme tenen van je gebazel. Kun je niet per ongeluk ergens van af vallen ofzo? Niet dat je gelijk het loodje legt hoor want dat gun ik je niet. Maar dat je tijdelijk even niet op een toetsenbord kunt rammen. Doe ons allen dat plezier in Godsnaam..


  Maak melding
 18. Minister Agoe is de enige “ing.?”, die niet weet dat kassenbouw en planten geen zin heeft als de hele omgeving en het landbouw areaal onder water loopt zonder goede drainage !! Laat de Overheid eerst gaan zorgen voor een goed drainage/afwateringssysteem ! Heeft deze “Agoe” ooit de plantkassen die vele ha bedraagt per boer/tuinder, gezien in Nedereland ?? Hoeveel Cubaanse zoete-patat en casave is er al geoogst in Suriname !!
  Als in Suriname een boer een plantkas van 10×8 meter bouwt is hij al een lanbbouw miljonair en is hij de grootste groente-exporteur ,volgens deze Agoe minister !!


  Maak melding
 19. Niks aan de hand. Islamitisch hulp is onderweg!! Of zijn de dollars al op voordat het binnen kwam? Suriname niet bereikt…..direct naar de buitenlandse rekeningen doorgesluisd……


  Maak melding
 20. Vaak is het te laat, omdat wij Surinamers te terughoudend zijn in het treffen van voorzorgsmaatregelen, als het nood aan de man is, is het te laat.Jaar in jaar uit het zelfde geval.


  Maak melding
 21. Vaak is het te laat, omdat wij Surinamers te terughoudend zijn in het treffen van voorzorgsmaatregelen, als het nood aan de man is, is het te laat.Jaar in jaar uit het zelfde geval.wind,regen,storm,zon,overstromingen. De staat heeft allerlij nationale en internationale verdragen/protocollen getekend, getekende documents liggen in de kasten, zonder enige waarde om in praktijk toe te passen….


  Maak melding
 22. Natuurlijk RobG ook de wateroverlast is de schuld van Nederland. Mag ik u er aan herinneren dat de infrastructuur van Suriname al meer dan 60 jaar een verantwoordelijkheid is van de Surinaamse overheid.

  Als het erg hard regende stond mijn erf ook onder water maar dat liep snel weer weg omdat ik op microniveau mijn waterbeheer op orde had.
  Het probleem in Suriname is dat men niet zo goed is in onderhoud en planning. Men laat letterlijk Gods water over Gods akker stromen.

  De Surinaamse kustvlakte is net zo plat als de Nederlandse polders. Paramaribo heeft zich flink uitgebreid de laatste decennia en de riolering en de waterafvoer is daar onvoldoende op aangepast. Dat is niet van vandaag of gisteren, veertig jaar geleden speelde dat ook al.

  Wat heeft de overheid daar aan gedaan? Men was bij Openbare Werken veel te veel bezig met zaken waar meer steekpenningen mee te verdienen waren. De vraag is ook of er wel de juiste deskundigheid beschikbaar is. Iemand die slim is en een goede opleiding heeft vertrekt uit een land als Suriname.

  Ook de schuld van Nederland natuurlijk. De onbeschaamdheid om bekwame Surinamers met ambitie carrièrekansen te bieden in Nederland!
  Gelukkig geven ze ook incompetente Surinamers met een parasitaire instelling een uitkering en een woning. Kunnen die af en toe naar Suriname op vakantie om hun hardwerkende ex-landgenoten de ogen uit te steken met hun euro’s.


  Maak melding
 23. @ RobG

  “Wij kunnen ervan uitgaan dat Nederland mede de veroorzaker is van de grote waterellende in Suriname. Zij hebben nooit in de tijd van hun overheersing in Suriname aandacht geschonken aan het watermanagementvraagstuk.”

  Beste RobG
  indien u met Google earth naar Suriname kijkt kun je het de waterhuishouding die er was en achtergelaten is door de HOLLANDERS terug vinden.
  Onder de regering Venetiaan zijn er dijken in gekocht en gemalen en buffers aangebracht.

  Helaas is er de afgelopen 42 jaar gedurende maar liefst 23 jaar het beleid gemaakt door Bouterse en vrienden en is er zeker 8 jaar aan herstel gewerkt door opvolgende regering.

  Het waterbeheersing systeem was op orde en het is verslonst door de regering Bouterse.
  Er wordt pas brandstof gekocht als de buffers overlopen. De afwatering wordt pas opgeschoond als het water over de straat loopt,
  Duikers en bruggen functioneren als stuwen gezien het slechte onderhoud.

  Beste RobG afwatering kan nog zo goed geregeld zijn als kanalen dicht gegroeid zijn, de buffers volgestort zijn, de sluizen niet open kunnen en de gemalen of defect zijn of geen brandstof hebben om de buffers op tijd leeg te malen dan is het een fout van de huidige regering en niet van de Hollanders of de mensen die 42 jaar geleden overnamen.

  U bent een voorbeeld van hoe hersenloos deze regering probeert te regeren.


  Maak melding
 24. @RobG, wat je nu schrijft moet ik nu toegeven dat je echt GEEN economie hebt gestudeerd, omdat ik een heel dik studieboek kent die duidelijk aangeeft wat met de gelden gebeurde in eigen land als deze ontvangen werden door bv Nederland tijdens de koloniale tijd.

  -Vanaf de jaren 80 heeft Bouterse een puinhoop van het land gemaakt. Alles stond stil en wetten en regels werden ook niet meer gehandhaafd maar juist vernietigd.
  Regels en wetten heeft Bouterse altijd aan zijn laarzen getrapt en nu komt men de schuld aan NL geven.
  Dit is echt een kenmerk van een NDPér.

  =Als het de schuld is van NL zullen de mensen van de Antillen ook een vinger wijzen naar NL om te zeggen dat het de schuld van NL dat hun land onder water zit als het zwaar regent.


  Maak melding
 25. Beste RobG,

  Nu sla je toch echt de plank finaal mis.
  Onderhoud van riolen en afwatering is door Suriname gebeurd (of beter gezegd te weinig gebeurd) en niet door NL.
  Daarnaast wi ik de mensen die Venetiaan alle lof toeschuiven toch aangeven dat Venetiaan danwel het regulier onderhoud heeft verzorgd maar structureel heeft hij er op zijn zachts gezegd een “puinhoop” van gemaakt.
  Dat beleid is mede de oorzaak van de slechte staat van de meeste gemalen, watergangen en wegen. Doe daar ook nog een eens een keer een behoorlijke overbelasting bij van de aangrenzende wegen en je krijgt vanzelf een puinhoop. In mijn ogen een verkeerde zuinigheid. Mooi voor de schatkist…slecht voor de infrastructuur.
  Daarnaast: Percelen die te laag liggen en niet zijn of worden opgehoogd zullen altijd te laag blijven liggen.


  Maak melding
 26. Ik heb het donkerbruin vermoeden dat de forumleden zoals Jojo, Kevin, Ira, Hans van den Broek, Ray en vele anderen RobG een cursus bijscholing geven in geschiedenis, economie en bovenal het gezond verstand te gebruiken.
  Wel geslepen van RobG om zo gratis bijscholing te krijgen.
  Eindelijk valt het kwartje.
  Dus RobG
  Stel gerust een vraag over economie en of IT en in het bijzonder over toepasselijkheid in Suriname.
  Een bijdrage in jou ontwikkeling is nooit weggegooid.


  Maak melding
 27. dit probleem is op te lossen. In Nederland is daar de beste kennis en ervaring en uitvoering van en voor te vinden.

  Het kost natuurlijk heel veel geld, een goede studie om alles in kaart te brengen, weer en klimaat, de kuststrook, zeespiegelstijging, verhang, verval, getijden, eb en vloed, el nino, seizoenen, alles goed inventariseren waar mensen wonen, de gebieden die heel belangrijk zijn voor mensen langs de rivieren in het oerwoud, economische en of productie gebieden, landbouw, bosbouw, visserij, toerisme,
  enz.

  Dan moeten al deze deskundigen met hun plan van uitvoer komen en dit in een gezamenlijke plan van uitvoer samen voegen. Ook de economen, enz moeten dan komen met hun cijfers wat het allemaal gaat kosten, enz.

  Studenten waterbeheer infrastructuur van de ADEKUS moeten op hun vakgebieden hierin ook een rol spelen evenals het ministerie van OW ea.

  Surinamers houden er niet van om plannen goed op papier uit te werken en uit te voeren anders waren er al meer dan genoeg plannen gemaakt, die hooguit nog aanpassingen nodig hadden omdat zaken in de loop van de tijd zijn veranderd en duurder zijn geworden, meer mensen erbij gekomen zijn.

  Vele zaken in Suriname die in dit waterbeheersplan nodig zijn zijn nooit van de grond gekomen, ik denk dan aan de afvalverwerking van vuil, ( nu zou het moeten worden geüpgraded naar gescheiden afval, petflessen, tuinafval, papier, enz). Aangezien er nooit een goede vuilverbrandingssysteem in Suriname is geweest, laat dit ook zien dat dit gevolgen heeft voor wateroverlast.

  Surinamers nemen het ook niet zo nauw met het schoon houden van hun woonomgeving. Het wordt ze wel aangeleerd, maar gooien toch overal hun vuil/afval neer. Dan heb ik het niet alleen over petflessen of blikjes frisdrank of bier, maar ook oude afgedankte ijskasten, gasfornuizen, wasmachines, oude autowrakken, enz.

  Dit alles heeft ook zijn gevolgen.

  Suriname heeft een oppervlakte dat ongeveer 5 keer zo is als Nederland. Probeer daar eens een voorstelling van te maken. zie dan de Oost-westverbinding en de kustvlakte van Suriname dat is Nederland. Als het om waterbeheersysteem gaat dan moet je dan denken aan de Atlantische Oceaan voor Suriname die van oost naar west helemaal van dijken, duinen is verhoogt en beschermt tegen zeewater. De rivieren die ook goede damwanden hebben alle aan de waterkant van Paramaribo in Suriname, opbergplaatsen om overtollige hemelwater, rivierwater in op te vangen als deze te veel worden, sluizen die het zeewater ook tegen kunnen houden of worden opgezet om water te laten door te laten stromen naar de Noordzee. Allemaal gebaseerd op studie en uitvoering om het waterbeheersysteem onder controle te hebben. Hiervoor is wel eeuwenlange studie aan vooraf geweest. Met die kennis zijn de Nederlandse waterbouwkundige infrastructurele ondernemingen over de hele wereld bezig en zouden ook in Suriname een rol kunnen spelen.

  Wat in Suriname gebeurt de laatste 36 of 37 jaar is alleen stilstaan en achteruit gang in alles, ook in het maken van zo’n plan en dat is het probleem van alles in Suriname. Surinamers willen geen plannen maken, maar willen aan zweef tikie doen, snel geld maken, corrupte.

  Dr Ir Essed had een West-Suriname plan dat was een van de best uitgewerkte plannen van Suriname, maar zo’n plan was onvoldoende om Suriname tot wel de rijkste land van Suriname te maken. Als wat ik hier schrijf over de waterbeheerssysteem ook in een plan was gemaakt en kon worden uitgevoerd, dan zouden Surinamers geen natte voeten hebbenm nergens in het land en konden mensen overal bouwen en wonen, economische productie plannen uitvoeren.

  surinamers hoeven het wiel niet op nieuw uit te vinden. Nederland heeft dat al gedaan. In het waterbeheersysteem, kanalen, pompen, opvangplaatsen van overtollige water, sluizen, weer en klimaat, krachten van winden en stormen op de dijken, waterbeheersinfrastructuur, enz zijn ze de beste in de wereld.

  Nederland heeft Suriname ook gemaakt en hebben een belangrijke rol gespeeld in het aanleg van de plantages, kanalen en grachten. Kijk maar naar Paramaribo, heeft of had net als de Stad Amsterdam ook grachten. Wel een andere soort dan in Amsterdam, maar dit alles was gebaseerd om Paramaribo ook niet onder water te laten lopen. Als men al deze grachten in Paramaribo dicht gooit en de kokers niet de doorsnede hebben die grote hoeveelheden m3 water per minuut te laten doorstromen dan is het vragen om problemen. Problemen die alleen maar groter worden als er meer mensen op het zelfde gebied komen wonen en het gebruiken, waardoor de druk groter wordt en men niet vooruit denkt aan oplossingen om dit te voorkomen of te verlichten, op te lossen. Wat dat betreft zijn Surinamers ook niet die personen die daar hun nek voor willen uitsteken en die plannen te maken. Alles is maar ad hoc, maar niets is geregeld voor lange middellange en lange termijn. Ook over de bouw van een nieuwe stad kunnen ze niet denken en uitvoeren. Apoera moest het worden. DDB heeft hier een stokje voor gestoken.

  Surinamers willen denken om plannen uit te voeren die voor het land goed zijn en dit al 37 jaar lang niet, gevolg een en al rotzooi al 37 jaar lang in Suriname.

  Zie de “nieuwe rijken, nieuwe kolonisten”, die het totale Surinaamse Volk tot slaaf wil maken en zichzelf baas noemt. Een hond heeft een baas!

  poepgat ( lees sranan)

  DDB en gang moeten opdonderen en anderen de kans te geven om orde op zaken te stellen. Een advies aan ddb. Jaag een kogel door je hoofd, nadat je al de gangsters om je heen heb doodgeschoten.

  Er is alleen maar achteruitgang in SME.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 28. Beste Passant,

  De kennis is voorradig in Su, waarom wederom geen gebruik maken van de kennis van de surinamers zelf en direct weer uitwillen wijken naar NL.

  Het waterhuishoudingsplan van Su staat gewoon in de kast bij OW. Meerdere zelfs ook NL studies en plannen. Evenals de vele afstudeerprojecten van ADEK.
  Daar zit het probleem niet in.

  Het grootste probleem voor Su is de etniciteit en het daarbij behorende partijensysteem.
  Je moet je afvragen waarom er bepaalde (hoog)noodzakelijke werkzaamheden niet worden of werden uitgevoerd? Vanwege kennis gebrek? Of is het omdat we het de ander zo moeilijk mogelijk willen maken.
  Waarom worden werken zoals de Zwarthovenbrugstraat nog steeds niet uitgevoerdterwijl de aannemer de opdracht wel net voor de machtswisseling heeft ontvangen. Vanwege kennis gebrek of geld gebrek? Hoe zit het met de Van Roseveltkade, Tout lui faut kanaalweg. Gemalen, De doortrekking van de Ringweg etc etc.

  Daarnaast heb jij het over duinen langs de Surinaamse kust? Ik begrijp uit deze episode dat waterbeheersing niet je studie is geweest of dat je daarin werkzaam bent. Helaas.

  Daarnaast was Essed de bedenker van het West-Surinameplan (Bauxiet sector) met als spil het Kabalebo waterkrachtproject. Ik zie niet in wat dat met waterbeheersplan te maken heeft?

  De vergelijking tussen Amsterdam en Paramaribo begrijp ik al in zijn geheel niet. Amsterdam heeft grachten vanwege de handel die er gedreven werd per boot (dus werden daar de “wegen” voor gegraven). Paramaribo heeft afwateringskanalen voor het afvoeren van water. Alleen de kanalen rond de plantages hadden dezelfde functie als de grachten van amsterdam, namelijk transport en om de polders van voldende water te kunnen voorzien vanuit de kreken.
  Paramaribo is gebouwd op schelpenrtsen in een moerasgebied. Puur alleen om niet te verzuipen zijn er een aantal ontwateringskanalen gegraven zoals de viotte kreek en de picornikreek. Pas later bij de staduitbreiding zijn o.a. de limesgracht, Steenbakkers- en Drambrandersgracht gegraven.

  Het idee om van Apoera de nieuwe hoofdstad te maken is een idee ergens uit de jaren 70 toen west suriname de spil van de landbouw zou gaan worden. Niet Bouta heeft daar een stokje voorgestoken maar o.a PALU was tegen het West-Suriname plan. Daarnaast waren er vraagtekens gekomen bij het bewaken van de grenzen etc. etc. en kwam Pokiegron in beeld.

  Het enige dat we kunnen concluderen met betrekking tot de ontwatering is dat er te weinig structureel onderhoud is gepleegd en dat de dimensie van de afwatering niet is meegegroeid met de expansie van de gebieden.

  Een paar simpele vragen:
  – Hoeveel braakliggende gebieden telt Paramaribo nog waar water kan worden opgenomen door de bodem tijdens regen.
  -Hoeveel water wordt er via daken en bestrating afgevoerd naar het riool.
  – Hoeveel was dat ca. 60 jaar geleden;
  – Zijn sommige landbouwgebieden ooit opgehoogd om (blad)groenten en dergelijke te droog genoeg te kunnen verbouwen?

  Is dat echt allemaal alleen veroorzaakt door de afgelopen 7 jaar of hebben Ferrier, PNR, VHP en het Nieuw Front (NPS) ook liggen slapen?


  Maak melding
 29. Dus kennis te kort, zowel in lagere als hogere functies, water beheersing is niet allen pijpje of kanaaltje aan leggen er komt meer bij kijken, Kevin als dit je kennis is waterbeheersing, zou je maar eens moeten nemen van de deltawerken, de gemiddelde gebied langs de kust is 6 meter onder de zee spiegel, en jou bewering dat het allemaal wel mee valt spreek ik tegen, het begin met de ontbossing (kaalslag) bij de diverse mijnbouw activiteiten, geen herbeplanting, waardoor water veel sneller word afgevoerd en tijd krijgt om de grond opgenomen te worden, ik ben het met je eens aangaande paramaribo, 40jaar achterstallig onderhoud, als men dit bij gehouden had, was er niets aan de hand, maar nu gaat dit miljoenen kosten, de kennis die jij aandraagd van de studenten betwijfel ik van waar hebben zij de kennis opgedaan, wegen die weg spoelen, heeft niets fundatie te maken, maar met moesson greppels, voldoende diep en met water buffers.
  Als het om de stad paramaribo gaat moet hele afvoer systeem op de schop riool vervangen afwaterings uitbaggeren en twee keer per jaar


  Maak melding
 30. Beste Haco,

  Je hebt mij niet een keer horen noemen dat het ontwateringsprobleem allemaal wel meevalt. Waar het mij omgaat is dat er gelijk geroepen wordt die kennis is er niet in SU. Die is er namelijk wel. Hoeveel TU Delft afgestudeerde mensen Civieletechniek lopen er in Su rond?
  Maar als die mensen de kans niet krijgen omdat er andere krachten spelen die bepalen wat er wel of niet gebeurd in dit land mag je rustig naar NL gaan, maar waarom?

  Wegen die weg spoelen? Moesongreppels? Je mag waterbuffers aanleggen zoveel je wilt, maar als ja alles wilt laten weglopen via een kleine ronde buis met daarboven een laterietweg kun je problemen verwachten. Dat heeft niks te maken met kennis maar met beschikbaar budget en het op de koop toenemen dat af en toe deze weg weg spoelt. Dat gebeurt al jaren. Alleen doordat nu de houttrucks vast komen te staan komt het in de media omdat de concessiehouders steen en been klagen dat er geen fatsoenlijke transportroute is. Dat zij deze naar de kl*ten helpen met hun overbeladen trucks praten ze niet over.

  De powerplay tussen de verschillende partijen houdt helaas nog steeds de vooruitgang tegen. En er is helaas ook een hele groep die dat maar al te graag doet.


  Maak melding
 31. Je reactie is verstuurd maar moet eerst goedgekeurd worden.

  Kevin

  Beste Haco,

  Je hebt mij niet een keer horen noemen dat het ontwateringsprobleem allemaal wel meevalt. Waar het mij omgaat is dat er gelijk geroepen wordt die kennis is er niet in SU. Die is er namelijk wel. Hoeveel TU Delft afgestudeerde mensen Civieletechniek lopen er in Su rond?
  Maar als die mensen de kans niet krijgen omdat er andere krachten spelen die bepalen wat er wel of niet gebeurd in dit land mag je rustig naar NL gaan, maar waarom?

  Wegen die weg spoelen? Moesongreppels? Je mag waterbuffers aanleggen zoveel je wilt, maar als ja alles wilt laten weglopen via een kleine ronde buis met daarboven een laterietweg kun je problemen verwachten. Dat heeft niks te maken met kennis maar met beschikbaar budget en het op de koop toenemen dat af en toe deze weg weg spoelt. Dat gebeurt al jaren. Alleen doordat nu de houttrucks vast komen te staan komt het in de media omdat de concessiehouders steen en been klagen dat er geen fatsoenlijke transportroute is. Dat zij deze naar de kl*ten helpen met hun overbeladen trucks praten ze niet over.

  De powerplay tussen de verschillende partijen houdt helaas nog steeds de vooruitgang tegen. En er is helaas ook een hele groep die dat maar al te graag doet.


  Maak melding
 32. @Kevin

  Surinamers zijn zweef teki en hebben een houding van mik wan moni snel, smeergelden, mentaliteit dat veel te wensen overlaat, de goede niet na gesproken, enz. Dat is het probleem. Bovendien wil de regering niet betalen. Door omstandigheden is dit een probleem op dit moment. Maar ik kijk niet alleen naar de financiële problemen op dit moment, maar naar een lange termijn plan van uitvoering om ervoor te zorgen dat nergens (in) Suriname onder water loopt, de studie ervan. Alles in kaart is gebracht van A t/m Z goed is geïnventariseerd. Zo ver ik weet zijn Surinamers niet goed in het uitvoeren van grote projecten zonder deskundigen uit het buitenland. Staatsolie is daar een goed voorbeeld van, vanaf de opzet ervan. Wel hadden ze de heer drs Eddy Jairap die er vanaf het begin bij betrokken was en het zijn baby was die er ook greep op had. Ddb gaf het groenlicht voor het geld.
  Ik vind het jammer dat er niet een lange termijnplan bestaat om dit probleem, waterbeheerplan, in Suriname voor eens en altijd op te lossen. Er moeten heel wat wetten tot stand komen, waardoor niet “allerlei projectontwikkelaars, zogenaamde verkavelaars”, enz, bouwterreinen verkopen die niet in orde zijn en om dit te verkomen. Want in dit plan moeten bepaalde wetten voorkomen die dat tegen gaan en burgers beschermd zijn en er controle kan plaats vinden of beter gezegd als dat het lange termijnplan goed in elkaar is gezet, van a t/z en dat beunhazen mensen niet belazeren.
  Wat ik over Essed en west Suriname geschreven heb, heeft niets te maken met waterbeheersplan, maar ik houd van grote projecten en dat is iets van Suriname dat mijn aanspreekt. Een plan dat gemaakt was, maar niet tot stand is gekomen. Heel jammer. Ik gaf al aan dat Staatsolie mij ook aanspreek, maar gelet op dat er zich nieuwe zaken als duurzame energie beter zijn, zou Suriname hierin meer moeten inspelen dan op onderzoek van aardolie op zee, want dat daar aardolie voor te kust van Suriname is, is duidelijk. Zie maar Golf van Mexico, talrijke eilanden in de Cariben, Trinidad, Jamaica, landen van Zuid-Ameria, Columbia,Venezuela, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië een lijn naar Afrika, oa Eguatoriaal Guinee.
  Suriname moet meer inzetten op duurzame energie.
  Ik ben van mening dat Suriname haar grondstoffen op dit moment gewoon met rust moet laten en eerst te gaan werken aan goede opleidingen op HBO-niveau en universitair niveau voor/in deze grondstoffen en dan deze productie ondernemingen op te zetten, afzetmogelijkheden/ de markten te zoeken. Dit is ook een lange termijnplanning.
  In mijn vorige posting heb ik te veel zaken bij elkaar gezet, waardoor het niet goed te volgen is, dat was niet die bedoeling. Alleen boosheid, hoe fout het in mijn geboorteland aan toegaat door allerlei gebieden door allerlei omstandigheden en er armoede heerst, terwijl dat niet hoeft voor zo weinig mensen.
  Zo’n kleine bevolking en zo grote armoede. Het zou goed zijn als ddb alle Surinamers 1 ha grond geeft een dat deze mensen daar aan landbouw gaan doen. Wel dat er niet met deze gronden gespeculeerd mag worden of verkocht worden. Hierdoor worden Surinamers in de gelegenheid gesteld om zelf voor hun eigen voedsel te zorgen en dat scheelt al heel wat om te voorkomen dat er hongersnood komt in Suriname.
  De kust van Suriname hoeft niet net als Nederland van duinen langs de kust te worden voorzien. De mangrove-en Parwabossen zijn goede beschermers tegen de Atlantische Oceaan, maar niet voldoende gelet op de opwarming van de aarde, smelten van ijskappen en overstromingen van de lage kustvlakte van Suriname. Er zullen dus oplossingen daarvoor moeten worden gevonden. Aangezien niet overal in de kustvlakte mensen wonen of economisch belangrijk is, productieactiviteiten ( behalve dan voor visserij op het water), moeten die gebieden waar zaken belangrijk zijn worden ingepolderd. Wat de oplossing van Suriname is inpoldering in de kustvlakte, goede onderhouden kanalen, pompgemalen en sluizen en alles dat erbij hoort om overtollige water in op te vangen, niet te veel mensen in de polders, waardoor het beheersbaar en overzichtelijk wordt. Zo eenvoudig is dat. Geen ontbossing in de kustvlakte zomaar plaats vindt, enz.
  Paramaribo en Amsterdam hebben meer met elkaar te maken dan je wel zou denken, maar dat is een verhaal apart. Met de grachten van Amsterdam en Paramaribo wilde ik aangeven dat daaruit is af te leiden dat de bouwers van Paramaribo wel die infrastructuur van het afvoer van water onder controle hebben hadden opgezet die op dezelfde principe gebaseerd was. De grachten van Amsterdam hebben ook als doel om als riool van om water te functioneren net als dat ook in Paramaribo de bedoeling was/is.
  Ik laat het hierbij. Het heeft geen zin om over wat ik geschreven heb hier te praten.
  Zonder een goede lange termijnplan voor wateroverlast in heel Suriname te hebben, waar mensen kunnen wonen, ondernemen, productieondernemingen op te zetten enz zal er geen plaats zijn om aan andere plannen voor ontwikkeling te werken. Droge voeten hebben , ook voor je dieren en gewassen is heel belangrijk om te wonen en te leven.
  Ik snap niets over de mentaliteit van Surinamers of etniciteiten die zaken tegen houden die in het algemeen belang moeten zijn van het land. Die mensen houden de ontwikkeling van het land op en zorgen dat er armoede is en geen vooruitgang is. Die mensen horen net als ddb en gangsters ook te worden vervolgd en mijn part levenslang te worden opgesloten.
  Iedereen die de ontwikkeling van Suriname ophoudt moet worden vervolgd.

  Inpoldering is de oplossing voor alle plaatsen, dorpen voor het waterprobleem van Suriname en alles wat erin zo’n plan zit om het water te beheersen, op te vangen en op gezette tijden af te voeren. Er zal eerst een goede studie moeten plaats vinden om alles geografisch, landmeetkundig, geschiedkundig, weerkundig, klimaat/neerslag, seizoen, enz goed in kaart te brengen zowel op water als op land.

  Eens maar nooit weer!

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 33. Kevin@
  In het kort, kennis in weg en waterbouw schiet te kort, te kleine diameter afvoerbuizen bewijst dit al zo simpel , je schrijft het zelf, er zijn miljoenen over de balk gegooid, en nu klagen dat de middel ontbreken, dat is ontbreken van kennis, dat de studente geen kans krijgen, dat mag het zaken leven of regering zich aanrekenen, corruptie bij aan besteding, en powerplay hebt je in Europa ook, alleen word er wel gekeken naar economische belangen, overigens goed stuk Passant


  Maak melding
 34. Als regen overlast veroorzaakt her en der is dat niet zo erg. Pas wanneer de zee overlast en overstromingen gaat veroorzaken moet je je echt zorgen gaan maken. Want dan komt zowat het hele land in gevaar.


  Maak melding
 35. Suriname, Surinamers hebben geen verstand van civiele techniek, wegen en waterbouwkunde.

  Als dat zo was dan hadden ze de Chinezen niet nodig om al de wegen voor hun te asfalteren, hadden ze de Nederlanders niet nodig om de zeedijk van Nickerie, zeedijk van Coronie te bouwen of een kleine rivierdijkje aan de waterkant van Paramaribo, enz.

  Wie houdt wie voor de gek?

  Zou dat gehele gedeelte vanaf de Centrale Markt van Paramaribo tot en met aan Waaggebouw door deze deskundigen, specialisten al goed in kaart zijn gebracht om ook van een rivierdijk te zijn voorzien ( dit gedeelte in de rivier zou gewoon land zijn geworden, om dat hele gebied daar her in te richten voor de nieuwe Centrale markt, doorvoer van het verkeer, overzichtelijk en netjes.

  Waarom had men een Nederlandse onderneming nodig om het stukje van de waterkant van een degelijke oeverkade te voorzien? Waarom moest Ballas Nedam de bruggen bouwen over de Surinamerivier en de Coppenamerivier?

  Heel Suriname loopt onder water en moet je de wijze zien hoe men te werk gaat om het op te lossen?

  Sodemieter toch op man, dat Suriname verstand heeft van civiele techniek, water & wegenbouw.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 36. Als je de natuur goed bestudeert – hoe zij vanzelf dammen en wallen bouwt – dan ben je al heel ver. Zelfs bevers kunnen dammen bouwen.


  Maak melding
 37. Soms accepteer je overstromingen eens in de zoveel tijd. Dat is puur en alleen een kwestie van kosten/belangen afweging.
  Sommige problemen zij historisch ontstaan. Vroeger kwam er eens per week een auto over…nu elke minuut.
  De kennis van civiele werken is 100% aanwezig in SU. Dat chinezen asaflteren (Wat ze overigens niet alleen doen) is geen kwestie van kennis, sterker nog, ik durf te beweren dat de kwaliteit slechter is dan die van de Su wegenbouwers, maar wel een kwestie van geld en voorfinacieringen.
  De enige reden dat de Zeedijk in Nikerie en de dijk Coronie en Waterkant door “Nederlanders” is gebouwd is puur en alleen omdat deze het materieel hier aanwezig hadden/hebben. Domburg wordt gedaan door een Surinaamse aannemer, idem Peperpot. Overigens zij die “Nederlande bedrijven” surinaamse N.V.’s die hier belasting betalen en tegenwoordig ook in SRD worden betaald, maar dat terzijde.

  De markt voorzien van een dijk? Waarom? Spoelt ie weg zoals de Waterkant? De enige afkalving die daar ontstaat is door de onderloopsheid van de afwateringsbuizen die onder de markt doorlopen (Daardoor ontstaat ook steeds weer dat gat bij de hoek Heiligenweg). Het riool moet op de schop dat klopt, maar dat is nogal een lastige situatie daar waar de politiek niet uitkomt. De civieltechnische mensen van Su weten exact wat ze daar moeten doen.

  Waarom zijn de bruggen gebouwd door Ballast Nedam? Wat dacht e van smeergeld? Heb je de Carolinabrug wel eens echt goed bekeken? Dat is de kwaliteit die we willen?
  Maar omdat de brug door BN is gebouwd is het kwaliteit?

  Wie heeft de Saronbrug gebouwd? Ook BN? Nee wel een surinaams bedrijf Nameco.

  Het enige waar BN beter in is dan de Surinamers is het contract uitpluizen op hiaten en daar hun slag mee slaan in de vorm van schadeclaims. Ja daar kunnen we nog wat van leren.

  Suriname loopt onder water, dat klopt dat heeft het altijd al gedaan, dat is niks nieuws. De “kustlijn” loopt bij Lelydorp. De rest is swamp. Dan vindt ik dat we het nog behoorlijk netjes doen, maar je hebt gelijk het kan op vele punten vele malen beter. Maar geloof me de kennis is 100% aanwezig in Su. Waar jij op doelt is een kwestie van geld en belangenverstrengeling.

  Maar toch even een vraag? Waarom wederom zo negatief over het eigen kunnen van Su? Nederland heeft er meer dan 150 jaar over gedaan om zelfstandig te worden en te zjn wie ze nu zijn, ook met vallen en opstaan maar ze zijn altijd in hun zelf blijven geloven. Su is amper 40 jaar onderweg.


  Maak melding
 38. Je reactie is verstuurd maar moet eerst goedgekeurd worden.

  Kevin

  Soms accepteer je overstromingen eens in de zoveel tijd. Dat is puur en alleen een kwestie van kosten/belangen afweging.
  Sommige problemen zij historisch ontstaan. Vroeger kwam er eens per week een auto over…nu elke minuut.
  De kennis van civiele werken is 100% aanwezig in SU. Dat chinezen asaflteren (Wat ze overigens niet alleen doen) is geen kwestie van kennis, sterker nog, ik durf te beweren dat de kwaliteit slechter is dan die van de Su wegenbouwers, maar wel een kwestie van geld en voorfinacieringen.
  De enige reden dat de Zeedijk in Nikerie en de dijk Coronie en Waterkant door “Nederlanders” is gebouwd is puur en alleen omdat deze het materieel hier aanwezig hadden/hebben. Domburg wordt gedaan door een Surinaamse aannemer, idem Peperpot. Overigens zij die “Nederlande bedrijven” surinaamse N.V.’s die hier belasting betalen en tegenwoordig ook in SRD worden betaald, maar dat terzijde.

  De markt voorzien van een dijk? Waarom? Spoelt ie weg zoals de Waterkant? De enige afkalving die daar ontstaat is door de onderloopsheid van de afwateringsbuizen die onder de markt doorlopen (Daardoor ontstaat ook steeds weer dat gat bij de hoek Heiligenweg). Het riool moet op de schop dat klopt, maar dat is nogal een lastige situatie daar waar de politiek niet uitkomt. De civieltechnische mensen van Su weten exact wat ze daar moeten doen.

  Waarom zijn de bruggen gebouwd door Ballast Nedam? Wat dacht e van smeergeld? Heb je de Carolinabrug wel eens echt goed bekeken? Dat is de kwaliteit die we willen?
  Maar omdat de brug door BN is gebouwd is het kwaliteit?

  Wie heeft de Saronbrug gebouwd? Ook BN? Nee wel een surinaams bedrijf Nameco.

  Het enige waar BN beter in is dan de Surinamers is het contract uitpluizen op hiaten en daar hun slag mee slaan in de vorm van schadeclaims. Ja daar kunnen we nog wat van leren.

  Suriname loopt onder water, dat klopt dat heeft het altijd al gedaan, dat is niks nieuws. De “kustlijn” loopt bij Lelydorp. De rest is swamp. Dan vindt ik dat we het nog behoorlijk netjes doen, maar je hebt gelijk het kan op vele punten vele malen beter. Maar geloof me de kennis is 100% aanwezig in Su. Waar jij op doelt is een kwestie van geld en belangenverstrengeling.

  Maar toch even een vraag? Waarom wederom zo negatief over het eigen kunnen van Su? Nederland heeft er meer dan 150 jaar over gedaan om zelfstandig te worden en te zjn wie ze nu zijn, ook met vallen en opstaan maar ze zijn altijd in hun zelf blijven geloven. Su is amper 40 jaar onderweg.


  Maak melding
 39. Nooit geweten dat konijnen slim waren,
  Kevin jij zette bij het woord moesson greppel een vraagteken, nu hoop ik echt dat je weet dat dit de enige remedie is tegen weg spoelen autowegen in tropische gebieden, maar dan moet de greppel wel bekleed met zwaar taluut boek


  Maak melding
 40. Haco,

  Het s nu eenmaal niet zo 1, 2, 3 eenvoudig om in een paar zinnen aan te geven hoe de problemen moeten worden opgelost. Wat ik bedoelde met de vraagtekens was dat retentiegebieden (daar waar jij het over hebt) zeker wel een rol kunnen spelen maar ook een probleem kunnen gaan creeren afhankelijk van de locatie/situatie.

  Wat 1 van de problemen is bij bijvoorbeeld Klaaskreek is dat niet alleen water naar beneden wil stromen maar ook hele bomen die door het water worden meegenomen. De kracht hiervan is enorm de schade eveneens. Daarnaast is het oplsaan van water over een langere periode ook niet altijd veilig te noemen. Als er geen natuurlijke buffer gevonden kan worden zal men of moeten graven of dijken moeten gaan aanleggen. Dat laatste gebeurd uiteraard gezien de kosten. Water over een langere periode tegen een dijk aan laten staan is niet wenselijk gezien de verzadiging. Ok dan nemen we beton….maar de kosten……dan liever 1 x per jaar de weg opknappen. Het is en blijft een afweging tussen baten en lasten.


  Maak melding
 41. Je reactie is verstuurd maar moet eerst goedgekeurd worden.

  Kevin

  Haco,

  Het s nu eenmaal niet zo 1, 2, 3 eenvoudig om in een paar zinnen aan te geven hoe de problemen moeten worden opgelost. Wat ik bedoelde met de vraagtekens was dat retentiegebieden (daar waar jij het over hebt) zeker wel een rol kunnen spelen maar ook een probleem kunnen gaan creeren afhankelijk van de locatie/situatie.

  Wat 1 van de problemen is bij bijvoorbeeld Klaaskreek is dat niet alleen water naar beneden wil stromen maar ook hele bomen die door het water worden meegenomen. De kracht hiervan is enorm de schade eveneens. Daarnaast is het oplsaan van water over een langere periode ook niet altijd veilig te noemen. Als er geen natuurlijke buffer gevonden kan worden zal men of moeten graven of dijken moeten gaan aanleggen. Dat laatste gebeurd uiteraard gezien de kosten. Water over een langere periode tegen een dijk aan laten staan is niet wenselijk gezien de verzadiging. Ok dan nemen we beton….maar de kosten……dan liever 1 x per jaar de weg opknappen. Het is en blijft een afweging tussen baten en lasten.


  Maak melding
 42. Goed ik laat het hierbij

  Als Suriname, Surinamers die kennis, ervaring hebben laten ze dan zien dat ze kwaliteit leveren en als ze kunstwerken maken dat een uitstraling heeft om u tegen te zeggen en dat ze dus daar ook verstand van hebben.

  Over de brug van Abrabroki naar Indira Gandhiweg, dacht ik dat de funderingspalen in de grond geheid waren door een Nederlandse Onderneming.

  Een mooie uitstraling is ook goed voor het oog om dat in de omgeving, de natuur, enz te zien. Tot nu toe heb ik dat nergens gezien als men kunstwerken in Suriname bouwt, ook BN, heeft wat dat betreft gefaald. Als je naar die brug kijkt die over de SME-rivier gebouwd is, lijkt het meer op een dino, dinosaurus vol met poten. Functioneel is de brug wel als kunstwerk vind ik het oerlelijk.

  Laat Surinamers dan doen wat ze moeten doen, om het land ook een goede en mooie uitstraling te geven. Te beginnen met normen en waarden, oa je omgeving schoon te houden en bewust met afval omgaan. Ook de overheid zal haar/zijn bijdrage moeten leveren om een goede vuilverbrandingsoven of gescheiden afval, recycling van afval, hergebruik aan de Surinamers bij te brengen. Suriname is geen Nederland, Suriname = Suriname, dat begrijp ik best en ik vergelijk het niet met Nederland, maar kan vele malen beter in alles, ondanks dat het nu zo moeilijk is.

  Suriname is een mooi land, alleen de natuur al. ILOVESME en verdedig het overal waar ik kom.

  Ik ga nu ff een feestje bouwen, bij de buren, de buurvrouw is jarig. 40 jaar.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 43. Passant,

  Kunstwerken in Su zijn functioneel, architectuur is nog te duur.

  Veel plezier dan maar bij de buurvrouw en ja daar zijn we zeker goed in feestjes 😉


  Maak melding
 44. Bij het in kaart brengen van alle zaken van A t/m Z gaat het niet alleen maar om te kijken naar het inpolderen, maar ook met de Flora en Fauna, het landschap, de bodem/land, weer en klimaat, seizoenen, de rivieren, kreken, enz.

  Heel veel zaken. Maar daarom gaat het om een lange termijnplan met alle studies die erin zitten om het wateroverlast te beheren, beheersen, onder controle te hebben en in te spelen op veranderingen, waardoor mens, dier, plant op kunnen wonen en alles ook in evenwicht is.

  Het gaat om allerlei soorten studie in een grote plan. Genoeg werk en uitdagingen voor alle studies en vele ministeries.

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding
 45. Kunstwerken in Su zijn functioneel, architectuur is nog te duur.

  Sari (his)Tory

  Architectuur = Kunstwerk

  Recht En Waarheid Maken Vrij

  God Zij Met Ons Suriname/rs


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES