dinsdag, april 16, 2024
HomeNieuws uit SurinameMinister Hoefdraad: corruptie is er altijd geweest in Suriname

Minister Hoefdraad: corruptie is er altijd geweest in Suriname

-

Does Travel - naar Suriname

PARAMARIBO, 9 apr – Corruptie is er altijd geweest in Suriname en je kan dan kiezen tussen twee dingen: iedereen laten opsluiten, wat onmogelijk is, of je schoont het systeem op en zorgt ervoor dat herhaling wordt voorkomen.” Dit zegt minister Gilmore Hoefdraad van Financiën over corruptie binnen de overheid. Het gaat al decennialang fout en daar valt niet binnen de kortste keren een eind aan te maken.

Dat er niets aan gedaan wordt binnen de huidige regering, is niet waar. “Ik ben inderdaad de afgelopen twee jaar erbij als minister van Financiën, maar dat is onvoldoende tijd om de scheefgroei van de afgelopen vier tot vijf decennia recht te zetten. Het gaat om veranderingen van processen en mentaliteitsombuiging die niet over één nacht ijs gaan”, zei Hoefdraad tijdens een masterclass op het Institute for Graduate Studies & Research.

Ook wordt gewerkt aan betere wet- en regelgeving op het gebied van comptabiliteit, aanbestedingen en de aanpak van corruptie. Corruptie is deels al ingedamd door het drukken van uitgaven aan goederen en diensten. Ministers mochten slechts beperkt uitgeven op eigen gezag. “Toch konden de uitgaven op sommige ministeries oplopen tot dertig miljoen Surinaamse dollar (ongeveer tien miljoen euro) op jaarbasis”, aldus Hoefdraad.

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

43 REACTIES
 1. Hoefdraad,
  Nooit gehoord van AO/IC?
  Eerst onderzoeken welke risico’s van fraude aanwezig zijn en daarna zodanig processen inrichten dat tijdens het geheel proces op diverse momenten handeling en controle aspecten inbouwen bijvoorbeeld toetsing op zowel rechtmatigheid als doelmatigheid.
  Is dat zo moeilijk meneer Hoefdraad?
  Er zijn genoeg accountants die voor het opzetten en inrichten van de AO/IC zodat deze kan worden geïnitieerd.


  Maak melding
 2. Gewoon het principe zeg me wie je vrienden zijn dan weet ik wie je ben.Of te wel zeg me hoeveel geld en goed je had voor het aantreden als minister/directeur/president dan weet ik hoeveel dief je bent.Mijn vraag ;hoeveel geld en goed had u meneer Hoefdraad had u voor u aantrad als minister?


  Maak melding
 3. Ik zou zeggen Boefdraad, begin bij je zelf de corruptie te bestrijden.
  Want de corruptie begint bijna altijd vanuit de het hoogste stoel.

  Dus begin bij je baas en jezelf!!!


  Maak melding
 4. Hoe kunnen de economisten deze ongeschoolde, geboren dief en crimineel boefdraad uitnodigen voor het toespreken van een masterclass?
  Of wordt de droctrine van boefdraad aan deze groep geleerd?
  Zeker ook een rotzooitje ndp-ers?


  Maak melding
 5. Moderatie ik geef me gewonnen ik stop ermee…ik scheld en vloek niet maar geef altijd mijn eerlijke,bevindingen door..maar deze worden nooit geplaatst.Ga je gang hoor..je voert je baas zijn opdrachten goed uit…van mij mogen jullie daar keistenen vreten ..


  Maak melding
 6. Lulkoek
  Het door hoefdraad aangehaalde voorbeeld duidt eerder op verspilling dan op corruptie.
  Indien het desalniettemin daadwerkelijk corruptief handelen is, dan is het corruptie op kleinere schaal.
  Meneer Hoefdraad weet net als ik dat aanbestedingen voor projecten altijd aan een stroman worden gegeven.
  Deze krijgt de opdracht, die veel te duur wordt uitgevoerd en het geld gaat vervolgens naar de minister. Daarna krijgt de stroman zijn douceurtje. Deze loopt dusdanig op dat zelf de stroman miljonair is geworden. Pak dit aan en pas dan de ambtenaar die teveel potloden heeft gekocht en een aantal meeneemt naar huis.
  Wat ook zeer merkwaardig is, is dat een minister van Financien, corruptie aankaart. Valt dit onder dit ministerie?
  Dan vallen zaken zoals, inflatie, wisselelkoers (samen met de centrale banken), terugdringinging staatsschuld, vermindering begrotingstekort onder het ministerie van Justitie.


  Maak melding
 7. Dus m.a.w. volgens Hoefdraad…
  “iedereen op sluiten kan niet“ want de hele NDP regering en parlement is corrupt het is nu eenmaal hun mentaliteit .. Deze mentaliteit kan je niet zomaar veranderen dus corruptie zal voorlopig nog plaatsvinden .. Het is onmogelijk voor Hoefdraad om een controle systeem te ontwikkelen en te bewerkstelligen want zijn buik is nog niet vol. Zijn prioriteit is meer lenen en overschrijven naar zijn rekeningen in Dubai ..


  Maak melding
 8. Minister Hoefdraad: CORRUPTIE is er altijd geweest in Suriname dus gaan WIJ van de NDP, beter bekend als de ” Nak’ Deng Panya partij “, er VROLIJK mee VERDER !!!
  Dacht u dan dat wij ermee zouden ophouden !!!!??? Bent u nou besodemieterd ????!!! Bent u nou echt zo achterlijk ???!!!
  Hell no !!! Wij stoppen niet !!!!! Opdracht van de ” baas.

  Jag önskar dig en trevlig söndag ! CHAVÉZ


  Maak melding
 9. Meneer Hpefdraad

  Manipuleert de waarheid.Natuurlijk was er altijd corruptie echter de regering Bouterse en hij institutionaliseren corruptie door CLAD rapporten te laten liggen, onderzoek te dwarsbomen en er ladingen zand over heen te storten.

  Zie zijn voordracht tijdens de masterclass. Hij laat de grondstoffenprijzen ontwikkeling zien vanaf de top. Indien hij terug gaat tot 2000 ontstaat er een heel ander beeld namelijk het beeld van een regering die incidentele top inkomsten verjubeld hebben en een voorgaande regering die kredietcrisis van 2007-2008-2009 wel met beleid heeft weten te beheersen.

  Meneer Hoefdraad is het gezicht van Corruptie.


  Maak melding
 10. Mijn eerste posting is niet geplaatst. Kan gebeuren.
  Daarom nu een verkorte versie met een toevoeging
  Meneer Hoefdraad,
  hou je bezig met zaken op je eigen ministerie, dat doe je al beroerd. Zaken als staatsschuld, begrotingstekorten, inflatie, wisselkoers daar maak je een puinzooi van. Dat is jouw terrein
  Laat zaken als criminaliteit over aan het ministerie van Justitie.
  Het is niet te doen om iedereen op te sluiten, wat wel te dien is, is gestolen gelden terug halen.


  Maak melding
 11. ‘ Corruptie is er altijd geweest in Suriname en wij van de NsDaP hebben het geperfectioneerd!’ aldus Boefdraad.
  ‘Mijn schoonvader, de eeuwige farao al Bouta, is een godhied geworden. Hij wordt aanbeden in Latour, Flora, en overal.
  Zijn wil geschiede, en na zijn dood wordt ik president’.


  Maak melding
 12. Bron: wikipedia

  Volgens mij was de teneur van de lezig van Boefdraad heel anders.

  Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Baksheesh is een term die veel in India en het Midden-Oosten wordt gebruikt.
  Onderscheid[bewerken]
  Men kan op verschillende wijzen onderscheid maken tussen verschillende soorten corruptie:
  • Naar hoedanigheid van de omgekochte of corrupt handelende persoon; men kan enerzijds een onderscheid maken tussen publieke en private corruptie, al naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming heeft.
  • Anderzijds is er het onderscheid tussen actieve en passieve corruptie. Passief is de aangestelde die zich laat betalen om zijn macht of bevoegdheid foutief aan te wenden, actief is de burger of de klant die de steekpenning betaalt.[1] Dat is nog niet hetzelfde als degene die het initiatief neemt: de steekpenning kan gevraagd, geëist of zelfs afgeperst worden door de functionaris, maar het initiatief kan ook van de burger komen en stilzwijgend aangenomen worden.
  • Naar omvang; men kan kleine en grote corruptie onderscheiden. Kleine corruptie omvat kleine vaak voorkomende misstappen. Grote corruptie omvat grote schandalen waarbij belangrijke personen of ondernemingen betrokken zijn.
  • Naar frequentie. Incidentele corruptie omvat eenmalige misstappen, bij endemische corruptie komt het zo vaak voor dat het als het ware in het systeem is ‘ingebakken’. Wanneer een land endemisch corrupt is, is het vrijwel niet mogelijk iets te bereiken zonder toe te geven aan corruptie. Landen waar dit het geval is scoren zeer laag op de Transparency International corruptie-index.
  • Naar het soort gedrag. Hoewel in verreweg de meeste gevallen sprake is van openlijke of verkapte omkoping, bestaan veel soorten misstappen die als corruptie kunnen gelden. Ook kan er sprake zijn van een combinatie van meerdere illegale gedragingen.
  • Omkoping. Bijvoorbeeld: iemand betaalt een docent een geldbedrag zijn diens zoon een goed rapport krijgt. De wederprestatie kan overigens eveneens in natura zijn.
  • Verduistering. Bijvoorbeeld: een wethouder is verslaafd aan gokken en steelt uit de gemeentekas om dit te bekostigen.
  • Fraude. Bijvoorbeeld: een ambtenaar sjoemelt met een vergunningsaanvraag van zijn vader om deze goedgekeurd te krijgen.
  • Nepotisme. Bijvoorbeeld: een grootaandeelhouder zet de directie onder druk om zijn zoon, 20 en zonder werkervaring, tot hoofd Marketing te benoemen.
  • Witwassen. Bijvoorbeeld: een hoge ambtenaar wast zijn door omkoping verkregen geld wit via overheidsprojecten of helpt anderen hier tegen betaling mee.
  • Illegale overheidssteun. Bijvoorbeeld: een overheidsambtenaar kent een bedrijf (wellicht tegen betaling) subsidie toe terwijl het hier eigenlijk geen recht op heeft.
  • Machtsmisbruik. Bijvoorbeeld: een legerofficier verhuurt voor zijn eigen gewin dienstplichtigen als goedkope werkkrachten aan lokale bedrijven.
  • Chantage. Een politieagent eist in ruil voor zijn stilzwijgen geld en seksuele diensten van een prostituee.
  Effect[bewerken]
  Corruptie is het symptoom van een slechte economische situatie, een slechte regering of een slecht ondernemingsbeleid. Het gaat ten koste van de arme of eerlijke mensen en is gunstig voor criminelen. Het beschadigt een van de fundamenten van de democratie en de openbare orde, namelijk dat iedereen dezelfde rechten heeft. Hiermee is corruptie ook ongunstig voor de rechtszekerheid. Corruptie leidt tot privileges aan degene die betaalt en onthoudt deze aan degene die niet betaalt. Er bestaat een negatieve correlatie tussen corruptie en economische groei: een lagere score met 2.4 punten op de corruptie-index van Transparency International (dus meer corruptie) kost een land 4% economische groei. Bovendien leidt dit tot 0.5% minder uitgaven voor onderwijs.[2] Feitelijk is er sprake van een prisoner’s dilemma en tragedy of the commons: voor ieder individu is het gunstig om corrupt gedrag te vertonen en kan men het nalaten zelfs zien als het laten liggen van een kans aangezien iedereen het doet. Voor de economie en de maatschappij als geheel is corruptie echter zeer schadelijk.
  Bestrijding en strafbaarstelling[bewerken]
  Corruptie is in strijd met de integriteit van de corrupte persoon. In veel landen leggen ambtenaren hiervoor een ambtseed af. Het Belgische Strafwetboek (art. 246-253) noemt publieke omkoping, zowel actieve als passieve een daad tegen de openbare orde. Corrupte rechters worden het ergst gestraft (tot 15 jaar gevangenis). Private omkoping hoort volgens het Strafwetboek (art. 504bis-504quater) thuis onder de algemene noemer bedrog. De zwaarste straf is drie jaar. In sommige landen zijn speciale politie-eenheden en gerechtshoven aangewezen met als taak corruptiebestrijding.
  Corruptie en cultuur[bewerken]
  Corruptie kan bevorderd worden door culturele factoren; wanneer een cultuur een hoge tolerantie voor corrutie heeft en iedereen dit dus normaal vindt zal het ook sneller en vaker voorkomen. [3] Een aantal concrete corruptiebevorderende factoren zijn: [4]
  • Sociale druk. Wanneer iemand het gevoel krijgt niet aan sociale verwachtingen te kunnen voldoen, zal hij of zij geneigd zijn ‘vals te spelen’. Dit zal zich uiteraard sneller voordoen wanneer de lat van deze verwachtingen hoger wordt gelegd;
  • A-moreel familiarisme, de verwachting een betere behandeling te krijgen van familieleden, vrienden en kennissen. Men kan hier ook denken aan patronage en informele netwerken;
  • Religie. Protestantse landen lijken minder corruptiegevoelig dan oosters-orthodoxe en katholieke landen. De reden lijkt te liggen in de nadruk van protestantisme op de individuele verantwoordelijkheid jegens God, terwijl het katholicisme uitgaat van de nietigheid van de mens en vergeving van de zonden;
  • Democratisch gehalte. Over het algemeen zijn democratische staten transparanter en daardoor minder corrupt;
  • Centralisatie; gedecentraliseerde landen zijn meestal minder corrupt;[5]
  • Masuliniteit. Culturen met een hogere score in masculiniteit in het model van Geert Hofstede, hebben vaak een hogere toleratie voor corruptie. Dit komt waarschijnlijk doordat masculiene culturen meer nadruk leggen op ambitie, concurrentie en een nietsontziend streven naar succes. In extreme gevallen, desnoods door middel van corruptie.[6]
  Corruptie in Nederland en België[bewerken]

  Corruption Perceptions Index 2012 van Transparency International.
  De rijksrecherche in Nederland doet strafrechtelijk feiten- en opsporingsonderzoek naar corruptie bij overheidsorganen. Niet altijd is het de rijksrecherche die het onderzoek uitvoert: De IRT-affaire, waarbij justitie en politie betrokken waren, deed in 1996 veel stof opwaaien. Ook de affaire Prins Bernhard (steekpenningen) deed veel stof opwaaien.
  Nederland staat op de 5e, België op plaats 15 van de Corruption Perceptions Index 2015 van Transparency International.
  Speltheoretische benadering[bewerken]
  Corruptie kan men speltheoretisch zien als een collectief prisoner’s dilemma, waarbij een enkeling tegen de groep speelt. Wanneer niemand corrupt is gaan de economische toestand en rechtszekerheid erop vooruit. Wanneer een enkeling corrupt is terwijl alle anderen dat niet zijn, kan hij zijn positie sterk verbeteren ten opzichte of zelfs ten koste van alle anderen. Wanneer iedereen corrupt is, zullen echter de economie en de rechtszekerheid eronder lijden, wat zich vertaalt in lager levenspeil. Echter, waanneer een enkeling besluit niet corrupt te zijn terwijl alle anderen dit wel zijn, zal deze enkeling in een slechtere positie terechtkomen dan alle anderen; omdat iedereen corrupt is zijn de omstandigheden zo slecht dat men zonder corruptie niet rond kan komen. De verleiding is dan groot alsnog corrupt te zijn. Men spreekt hier ook wel van de tragedie van de meent. Een dergelijk prisoner’s dilemma kan worden doorbroken worden door een harde aanpak van corruptie en culturele intolerantie jegens corruptie.


  Maak melding
 13. Elk land kent hun corruptie.Het is ook waar dat Sur. het ook altijd heeft gehad.
  Maar de NDP heeft de corruptie en ermee wgkomen tot kunst verheven.


  Maak melding
 14. Boefdraad die over corruptie durft te praten, hij is medeveroorzaker van die paarse criminele organisatie, wardoor het land er nu zo voor staat, praktisch failliet.


  Maak melding
 15. Corruptie is makkelik uit te roeien. Een samenleving kiest dan voor 4 loonschalen en niemand verdient meer dan de hoogste loonschaal. Dan is voor iedreeen makkelijk te checken wie de loterij heeft gewonnen en wie op een andere manier erg rijk is geworden en kan zo’n persoon direct ter verantwoording roepen.


  Maak melding
 16. Feit alleen dat hij aanblijft als minister zal zorgen dat de pzars vervloeke corruptie zal blijven toenemen olv van zijn corrupte misdadige basie en zijn roofzuchtige stinkend rijk geworden duivelse trawanten. Feit alleen dat joe bai wang kasteel foe bijna wang miljoen sorie keba zoma na joe. Wang mpp paars gelegaliseerde bendelid van de nationale dieven partij de veroorzaker van de roof, moord, drugs en misdaadvloek in het gehele land. De tijd komt dat alle misdadigers zullen worden achtervolgd en opgesloten. Oma nanga opa taki, Hoefdraad is medeverantwoordelijk voor de financiele chaos en het gevolg. Opa bari, a mang na wang mpp paarse Bankboef. Ndp is de vloek die oerdomme paars beroofde verarmde idiote debiele aanhangers verdienen, het oerdomste volk in Zuid Amerika. Wo ka.


  Maak melding
 17. Boefdraad jij corrupteling,Venetiaan moest de puinhopen gemaakt door je schoonpa bouterse sinds 1980 opruimen en hij klaagde niet. Juist heeft Venetiaan met het weinige gedaan en een volle Staatskas overgelaten voor jou en je schoonpa boevenbende!
  Kom Venetiaan geen schuld geven van jou falen.
  Het lijkt dat je werd uitgenodigd om te babbelen daar door een groepje idioten want ze schijnen dommer dan jou te zijn!


  Maak melding
 18. @Bigi Sma
  Ik gaf altijd een college van 3 uur hoe je de zaak kon belazeren in het kader van AO/IC. Was een succes omdat de mensen begrepen dat ze daarop bedacht moeten zijn. Suries daarin tegen zien het waarschijnlijk als een master class.

  Hoefdraad met zijn gelul dat er altijd criminaliteit en corruptie is plaatst weer paarse dooddoeners. Nog nooit was de corruptie zo groot en zelfs geïnstitutionaliseerd als onder paars. En deze laag geschoolde idioot is niet alleen hoofdverantwoordelijk maar ook een van de grootste criminelen.


  Maak melding
 19. We weten allemaal dat deze regering onder leiding van DiDiBri corrupt is tot in de kern. Iedereen, al ben je dominee, bisschop of de heilige geest zelf, die ooit meegedaan heeft met DiDiBri, moet mij niets komen vertellen over het willen bestrijden van corruptie in Suriname. Als je ooit in je leven, na 8 december 1982, overwogen hebt DiDiBri te steunen, heb je per definitie een misdadige inborst, tegen een beetje corruptie om jezelf, je vrienden of familie te bevoordelen zal je daarom geen enkel bezwaar hebben.


  Maak melding
 20. @Ray, je hebt groot gelijk. Boefdraad moet zijn grote kwebbel nou eens gaan dicht houden. gelijk of niet.
  Boefdraad is vergeten dat zijn Schoonvader meer dan de helft ongeschoolde en laagopgeleide in dienst heeft genomen na de verkiezingen en vandaag preekt hij anders.

  Als hij zo goed was had hij vanaf 2010 ingegrepen om de overheid apparaat te zuiveren.

  Deze woorden heeft hij gebruikt tijdens zijn presentatie:::::

  -In zijn presentatie, waarin de Surinaamse economie uitvoerig werd besproken, uitte Hoefdraad onder meer zijn ongenoegen over het functioneren van het ambtenarenapparaat. “Het opleidingsniveau van de mensen binnen de overheid is verschrikkelijk. Ik zie het op het moment meer als opvangcentrum, dan als een goed functionerend apparaat”, aldus Hoefdraad voor de zaal met economiestudenten.


  Maak melding
 21. Er is altijd corruptie geweeest, dat klopt. Maar er is niet altijd zo’n armoede en gebrek aan veiligheid geweest als nu, dat klopt ook. Dus begin eens die 2 laaatste dingen weer terug te draaien. Hoe wordt het weer veilig(er) en hoe moeten de mensen weer geld gaan verdienen, doe daar wat aan.


  Maak melding
 22. @Ira
  Boefdraad is de laatste die moet praten over een opleidingsniveau.Zijn schoonpa heeft geen enkele opleiding,noch een cv die hem tot leider kan maken daarom is hij DE LIJDER heden.Its all in the family,meriba dino,pappie schoonzoon en schoonvader allemaal boeven,criminelen van het ergste soort!


  Maak melding
 23. Zeg me wie je vrienden zijn dat zeg ik wie jij bent.In dit geval is mijn vraag aan dhr.Hoefdraad;Zeg me hoeveel geld en goed je had bij aantreden als minister dan zeg ik jou welke graads boef je bent..


  Maak melding
 24. Surinamer@
  De snelste manier om in Suriname miljonair te worden, is plaats te nemen in de regering, corruptie was er altijd al, dus gaan we hier gewoon mee door, zakken vullen is de normaalste manier is in sur.
  Dat ze daar door de hele bevolking laten pinaren,??? Hadden ze maar minister moeten worden, hoe dom kun je zijn, er een andere tijd als deze en dan moeten ze zich verantwoorden naar de bevolking, en wat er staat te gebeuren is koffiedik kijken.
  Het is te hopen dat er dan geen Afrikaanse toestanden gaan gebeuren, burger oorlog.


  Maak melding
 25. -Er zijn NDPérs die vinden dat mevrouw Neus die woonachtig is in Suriname en hard werkt het land uitgezet moet worden. Deze mevrouw betaalt ook belasting.

  Maar!!! deze zelfde NDP’ers zijn vergeten dat Dew Baboeram met Bouterse is gaan praten om hem vrij te pleiten van de gevangenis. Ook is Dew betaalt met belastinggeld van het volk.

  Dew woont in Nederland en heeft de NEDERLANDSE NATIONALITET.

  Wat is het verschil tussen mevrouw Neus en Dew???wie kan dit uitleggen???

  Zie wat voor denkwijze de NDP’ers hebben.


  Maak melding
 26. Boefdraad weet toch bliksemsgoed dat er ambtenaren zijn op zijn ministerie die 10 tot 15% eisen van het bedrag dat aannemers en leverancier moeten ontvangen, om dan na ontvangst van “gedwongen betaling” pas hun stukken worden opgestuurd naar de bak voor betaling !!! OM of de PG durven nieteens op te treden.
  Betaalt die schurk Brunsie wel belasting over de “hout en goud ” opbrengsten ??
  En wat te zeggen van BOUVA die nu een milionair is geworden; betaalt hij wel belasting bij de verdiensen van zijn “bar-tent-BQ, aan de Verl Wilhelminastraat ? Hoe komt hij aan de vergunning (tegenover oude IMPACTO ).
  Boefdraad moet niet lullen over corruptie !!
  Hoeveel daggelden hebben Linscheer en Kanhai ontvangen i.v.m. hun reis naar USA ?? terwijl de politie geen middelen heeft op papier en inkt tekopen !!
  Maar wij Surinamers “lullen”maar op los, zonder ruggegraad !! Annana, voor Hooghart kan ons aleen verlossen vande de vloek “Kumakosie”!!


  Maak melding
 27. Corruptie is er altijd al geweest in Suriname en andere landen; dus overal ter wereld. In Suriname valt het des te meer op doordat corruptie voor komt in alle lagen van de Surinaamse samenleving, helaas. Hoog en laag, middenstand en onderstand, geschoold en ongeschoold: bijna iedereen is daar corrupt, zowat elke opeenvolgende regering is corrupt geweest, voor 1975 en na 1975: de corruptie is tot een zeer slechte tak van sport verheven. Het zit in het DNA van de samenleving, jammergenoeg.


  Maak melding
 28. Meneer Hoeffie weet niet wat een eed afleggen is!
  Weet ook niet dat elke burger ook de plicht heeft strafbare feiten te melden aan justitie en politie !

  Meneer heeft miljarden aan ongedekte bankbiljetten uitgegeven als governor vd Centrale Bank !

  Zeg dan gewoon dat de belangen van land en volk niet meetellen, maar kom niet met onzin-redeneringen !

  Het kan gewoon niet dat goederen en gelden van de staat en van het volk worden weggejat, en dat er door de regering niets wordt gedaan, OMDAT CORRUPTIE AL LANG BESTAAT !

  MORO DONG NO DE !

  TEK YU TAI TAI DANG YU GWE !!!!!


  Maak melding
 29. Wat een kul verhaal..\\
  Deze Boefdraad is de personificatie van Corruptie zelf.

  Hij houdt het volk weer een verkeerd beeld voor. Probeert hij zichzelf vrij te praten voor de misstanden die onder zijn leiding van de CBvS en als minister van Financien de revue hebben gepasseerd ?

  Wat doet de man zonder mede weten van het parlement bij tij en ontij in het buitenland? Is hij bezig geld wit te wassen??


  Maak melding
 30. Corruptie heeft de handel altijd duurder gemaakt. Je koopt voor 1000. Maar om het te kopen moet je nog een 1000 betalen. Anders krijg jij het niet. Dan moet je nog de kunst hebben om het het voor 2500 te verkopen om iets aan te verdienen. Een voobeeld van corruptie.

  Dat in Su altijd corruptie is geweest is waar. Ook waar is dat Boefdraad en de paarsen het tot een kunst hebben gemaakt.
  Niet alleen een kunst maar een levenstijl van gemaakt.


  Maak melding
 31. Minister Hoefdraad er is altijd corruptie geweest maar nu is het erger.Er is 1.3 miljard USD verdwenen uit de kas van Suriname zonder het te verantwoorden aan het volk.Dus waarover praat je eigenlijk boef.


  Maak melding
 32. Het recht moet zege vieren en hoort gehandhaafd te worden.
  En niet opletten op de naam van de persoon. Toch meneer hoefdraad of heb je soms ook boeter op je hoofd.


  Maak melding
 33. Ik durf rustig te stellen dat elk individu die in deze regering zit een boef is.Een mens met principes zal in zo een regering geen zitting nemen.Hoe kan je onder een president die wordt gezien als hoofdverdachte in een serie moordzaken mee samenwerken?Oohh je gaat hem veranderen,de visie van de regering,hun beleid.Nee…je gaat om je eigen zakken te vullen ten koste van het volk..deze mensen zijn niet voor rede vatbaar en juist ja..jij ook niet.


  Maak melding
 34. corruptie is er altijd geweest. zo ook de rechtbank. moet je eens een keertje proberen, meneer hoefdraad, zonder inmenging levert het soms spectaculaire uitkomsten.


  Maak melding
 35. maar wat anders kan een crimineel trekken dan andere criminelen? andere investeerders zullen nog meer wegblijven, sjonge jonge. en het is niet omdat het breitbart is, maar omdat ik deze informatie al eerder gezien heb.


  Maak melding
 36. Ik vind het heel schokkend….een regering /president die het beste met het land voorheeft en de rust wil bewaren..zou zich hiervan moeten distancieren.Of dit gegeven nou op waarheid berust of niet..het weggesluisde geld moet toch ergens zijn?Kan niet verdampt zijn..ja uit de surinaamse kas naar elders.Waar is elders..dat weten alleen de boeven.By the way als ik zeg ik stem VHP..stem ik ook vhp als er in hun verkiezings programma is opgenomen dat zaken zoals het verduisteren van staatsgeld/goed rechtgetrokken zal worden.Anders mogen zij ook de pot op..ben de Surinaamse boeverij zo zat!!.


  Maak melding
 37. Corruptie is er altijd geweest, dus laten we het maar zo.

  Nog steeds worden stromannen ingehuurd om opdrachten binnen te halen. De stroman ontvangt zijn douceurtje.
  Beleid of wanbeleid?


  Maak melding
 38. Implications for U.S. National Security

  Latin America has an abundance of corrupt governments that conceal a variety of illicit and nefarious activities. Suriname, however, poses a more difficult challenge to U.S. and regional security officials due to the merger of state policy
  and the interests of criminal/terrorist organizations. The level of the problem is heightened because a criminalized state, such as Suriname, operates illicitly behind the cover of national sovereignty and international validity that is usually denied to criminals and terrorists. Ensuring police protection to criminal actors, providing passports and other identification documents to terrorists, and using state-owned institutions to conceal TOC activity creates a new level of complexity affording a clear comparative advantage to illicit actors who otherwise have restricted access in less criminalized countries


  Maak melding
 39. Als hoevie op de hoogte is, dat corrupte er allang bestaat, wast heeft hij als pres.v.d c.b.s. en min. van fin. hieraan gedaan??. Dus op de keeper beschoued is hij ook mede verantwoordelijk, dus een heler. je weet dat dingen gebeuren je weet waar de schoen wrint en mogelijk ook wie de daders en plgers zijn en je hout je b…. dicht. Waar is begint en eindigt jou eigen verantwoordelijkheid misbaksel. Heb jij ook niet mee gewerkt dat de sur.bank geld heeld geleend aan de c.bv.s is dit ook geen vorm van corruptie geweest??, Plotseling kom je met mooie verhalen dat het allang bestaat en jij bent in de rijdende trein gestapt.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES